شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
معادن طلا
 • معدن طلای Masimong

  - موقعيت

  اين معدن تقريباً در 280 کيلومتري جنوب غرب ژوهانسبورگ و 10 کيلومتري Virginia قرار گرفته است.

  در اين معدن دو تونل قائم به شماره هاي 4 و 5 وجود دارند.

  براي توسعه بيشتر معدن شفت شماره 5 از اهميت بيشتري برخوردار است. در ادامه گسترش پروژه، توليد تدريجي معدن به حدود 300000 انس در سال رسيد.  عمر اين معدن بيش از 15 سال پيش بيني شده است. 

   -زمين شناسي

  ريف هاي قابل معدنکاري در Masimomg، ريف هاي Basal، B و A هستند. ريف Basal بوسيله هر دو شفت مورد معدنکاري قرار ميگيرد، درحاليکه ريف A بوسيله تونل قائم شماره 4 و ريف B بوسيله تونل قائم شماره 5 معدنکاري ميشوند. عيار کانسنگ در ريف هاي منطقه بسيار متغير است، به طوري که در کانال پهن هم اين تغييرات زياد و از چند سانتيمتر تا حدود 8/1 متر متغيراست. 

  - معدنکاري

  توسعه پروژه Masimong رو به پايان است و هم اکنون 75 درصد توليد ممکن،از آن صورت مي پذيرد.

  خلاصه جزئيات پروژه هاي مختلف و پيشرفت هاي آنها در اين مقطع بررسي ميشود.

  در طول سال 2005، Harmony درحدود 965/2 ميليون انس طلا توليد کرد که اين رقم در سال 2004 با 11 درصد کاهش به 315/3 ميليون انس رسيد. Harmony پيش بيني کرد توليدات اين شرکت در سال 2006 به 9/2 ميليون انس طلا برسد. 

  در ماه ژوئن 2004 ميزان توليدات معدن از 13000 مترمربع به 40000 متر مربع در ماه افزايش يافت. مهمترين قسمت معدنکاري بر روي ريف هاي Basal و B واقع شده است.ميزان توليدات 135000 تن درماه با عيار 5/5 گرم درتن در ژوئن 2004 بوده است. 2700 انس طلا در سال در طول يک دوره 15 ساله توليد شد.

  در معدن Masimong )قبلاً به نام Freegold 3 شناخته ميشد) بعد از ارزيابي مجدد، عيار توده کانسنگ نشان داده شد که اين معدن آنچنان که قبلاً معرفي شده بود، نبوده است. بعدها اين معدن به شرکت Harmony Gold Mining واگذار گرديد. 

  بهره برداري هاي Free State بر روي پروژه Masimong با گذشت 15 سال از سوددهي شرکت ادامه يافت.

  ايجاد تونل قائم در معدن Masimong بعد از گذشت 24 ماه بعد ازشروع پروژه به سرانجام رسيد.

  توسعه کمتر تونل قائم شماره 4 نشان ميدهد که کانسنگ معدن عيار بسيار متغيري دارد. 

  کار بر روي اين پروژه با توجه به جدول زمان بندي بر اساس هزينه ها، توسعه کار بر روي کانسارهاي باقيمانده به صورت متفاوت انجام ميشود. 

   قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی