شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مشاور تولید
 • نمونه برداری سیستماتیک اکتشافی طلا

  - نمونه برداري سيستماتيک :

     به منظور تعيين گسترش زون طلادار در سه بعد طولي، عرضي و عمقي و تعيين عيار اين زون در جهات مذکور و دستيابي به محدوده اي داراي عيارهاي مورد نظر، که مي توان محدوده‌ي زون طلادار اقتصادي از نظر عيار را مشخص کرد و مناطق پرعيار از مناطق باعيار متوسط و کم را از يکديگر مجزا و معين کرد طرح و اجراي يک برنامه ي نمونه برداري سيستماتيک در سه بعد فوق الذکر الزامي مي‌باشد که اين عمل مي تواند در حين انجام ساير مراحل اکتشافي و به موازات آنها انجام گيرد.

  الف)نمونه برداري سطحي

  به منظورتعيين گسترش سطحي زون طلادار با عيار مورد نظر، نمونه برداري از چاهک‌هاي حفرشده جهت عمليات ژئوشيمي و از داخل ترانشه هاي اکتشافي انجام مي‌گيرد.

  ب)نمونه برداري عمقي

  جهت تعيين گسترش عمق زون طلادار نمونه برداري از کليه‌ي حفريات زيرزميني از قبيل تونل، دويل‌ها و گمانه‌هاي اکتشافي مغزه گيري ( نمونه برداري از مغزه هاي حاصل از حفر گمانه ها ) انجام مي‌گيرد.

  ج)تهيه‌ي نمونه‌ي متوسط معدن:

  به منظور مطالعات تست تکنولوژي بر روي نمونه‌ي سنگ معدن، در يک معدن مورد مطالعه جهت مشخص کردن بهترين روش جهت استحصال طلا از آن، لازم است نمونه اي به عنوان نمونه ي متوسط معدن تهيه شود، بايستي اين نمونه تمامي مشخصاتسنگ هاي طلادار موجود در معدن را داشته باشد لذا لازم است در تهيه‌ي آن دقت کامل به عمل آيد معمولاً بدين منظور از کليه ‌ي سطوح توده يا رگه ي ماده ي معدني که از نظر نمونه برداري در دسترس باشد و از کليه‌ي حفريات زيرزميني و همچنين از مغزه‌هاي گمانه‌هاي اکتشافي به روش سيستماتيک نمونه برداري مي‌شود سپس کل نمونه‌هاي برداشته شده خرد و کاملا مخلوط و هموژن مي شود آنگاه از اين نمونه‌ي بزرگ با تقسيمات متوالي، نمونه اي به ميزان مورد نظر به عنوان نمونه ي متوسط معدن تهيه مي‌شود که عمليات تست تکنولوژي بر روي اين نمونه عمل مي‌شود.

   قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی