شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مشاور تولید
 • تعيين ذخيره و زون اكسيده در معادن طلا

  - تعيين زون اکسيده

     در معادني که نوع سنگ معدن سولفيد مي‌باشد معمولاً در قسمت سطحي اين معادن، سنگ هاي سولفوره به علت قرار گرفتن در هواي آزاد و ريزش آب‌هاي سطحي، هوازده و اکسيد مي‌شوند، امروزه چون نحوه‌ي برخورد روش هاي استحصال طلا در سنگ هاي سولفوره با روش هاي استحصال طلا از سنگ هاي اکسيده متفاوت است( البته در صورتي که ضخامت زون اکسيده به ميزان قابل ملاحظه اي باشد ) لذا تعيين زون اکسيده و مشخص کردن محدوده‌ي اين زون از سنگ‌هاي سولفيدي و نهايتاً تعيين ذخيره ي هر يک از دو قسمت اکسيده و سولفوره لازم الاجرا مي‌باشد.

   ( سنگ‌هاي اکسيده به روش healing leaching و سپس CIP و سنگ‌هاي سولفيدي به روش فلوتاسيون و سپسسيانوراسيون )، اين عمل در حين انجام عمليات اکتشافي عملي مي‌باشد از نظر سطحي برداشت نمونه‌هاي سنگي مي‌تواند اکسيده بودن آنها را نشان دهد، از نظر عمقي حفر ترانشه‌ها، چاهک‌ها، تونل‌هاي اکتشافي ( مخصوصاً دويل‌ها ) و گمانه‌هاي اکتشافي مغزه گيري و بررسي نمونه هاي مربوط به هر يک از اين حفريات مي تواند سنگ هاي اکسيده را از سولفيد جدا کرده و در نتيجه ي حد زون اکسيده چه از نظر گسترش سطحي و چه از نظر عمقي مشخص مي‌شود، با داشتن محدوده ي گسترش اين زون در جهات مختلف، ذخيره ي بخش اکسيده را نيز مي توان جداگانه محاسبه کرد.

  - تعيين ذخيره ي معدن

     با در دست داشتن محدوده ي کانسار در جهات مختلف و در دست بودن اندازه ي ابعاد سه گانه ي توده يا رگه ي ماده ي معدني حجم آن محاسبه و با توجه به معين شدن جرم حجمي سنگ معدن، مقدار ذخيره محاسبه مي شود ( البته در مورد محاسبه ي حجم روش هاي متفاوتي وجود دارد که بسته به نوع معدن مورد استفاده قرار مي گيرند) در مورد تعيين ذخيره ي هر معدن سه نوع ذخيره به شرح زير معين مي شود:

  الف) ذخيره ي قطعي(proved) 

     اين نوع ذخيره در مواردي است که کانسار با عمليات زيرزميني و حفاري کاملا احاطه شده و از قسمت هاي مختلف نمونه گيري کامل انجام شده باشد، به طوري که تناژ و عيار متوسط واقعي در دست باشد ( ماده ي معدني از چهار طرف مورد مطالعه قرار گرفته است)

  ب)ذخيره ي احتمالي(probable) 

     اين نوع ذخيره در مواردي که همه ي قسمت هاي کانسار مورد مطالعه ي کامل به وسيله ي عمليات زيرزميني و حفاري قرار نگرفته و قسمتي از آن از نظر ابعاد مشخص نبوده و نمونه گيري هم به صورت کامل و به اندازه ي کافي نباشد، ولي اطلاعات زمين شناسي به اندازه اي باشد که بتوان به طور مدل عيار و تناژ آن را پيش بيني کرد، محاسبه مي شود. تعريف ديگري نيز براي ذخاير احتمالي وجود دارد طبق اين تعريف، ذخاير احتمالي، ذخايري اند که از سه طرف مورد مطالعه و نمونه برداري قرار مي‌گيرند.

  ج) ذخيره ي ممکن(possible)

  اين نوع ذخيره موقعي اعلام مي شود که اطلاعات ما بر اساس تعداد کمي از نمونه ها پايه گذاري شده و مشاهدات زمين شناسي نيز به اندازه ي کافي نباشد در اين حالت در بعضي مواقع مقدار ذخيره بدون رقم عيار اعلام مي‌شود. ( در اين نوع ذخيره ماده ي معدني از دو طرف مورد مطالعه قرار گرفته است ). ( تقسيم بندي ذخائر به شرح فوق به وسيله ي مهندسين ارزياب به کار برده مي شود اما توسط زمين شناسان و سازمان هاي زمين شناسي تقسيم بندي هاي ديگري نيز وجود دارد، حتي بين کشورهاي بلوک غرب و بلوک شرق هم تفاوت هاي کوچکي در تقسيم بندي انواع ذخاير به چشم مي خورد(تعيين ذخيره ي دقيق هر معدن مورد اکتشاف، نتيجه ي اصلي و نهايي اکتشافات محسوب مي شود که بايستي بسيار بااهميت تلقي شود، زيرا تمامي برنامه ريزي هاي فني و اقتصادي بعدي بر اساس اعلام ذخيره ي يک معدن پايه ريزي مي‌شود..قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی