شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سنگ ها و کانی ها
 • سنگ سودالیت

  سوداليت سنگی مؤثر برای فشار خون بالاست.

  سوداليت اعصاب را آرام و موزون و تیروئید را تقویت میكند. 

  همچنین سوداليت محركی برای مغز و بافت لنفاوی است و نیروی حیات به بدن میبخشد. 

  این سنگ باعث برانگیخته شدن و تثبیت عقیده منطقی ما در برابر اشخاص نكته بین شده و به ما شجاعت میدهد تا حس گناه و اضطراب را از بین ببریم.

  سوداليت برای فشار خون بالا و تپش قلب مؤثر است. 

  توصیه میشود آن را به صورت گردنبند با خود داشته باشید. 

  در كنار كریستال سنگ میتوان از آن برای درمـان گیاهـان و حیوانـات نیز استفـاده كرد. یك كریستـال سنگ و سوداليت در كنـار جایگـاه خواب حیـوان مریض قـرار دهیـد و برای گیاهان، سنگ مورد نظـر را در یك لیـوان پر از آب قـرار داده و با آن گیـاه را آبیاری نمائید.

  بعد از هر بار استفاده سوداليت را با آب جاری بشوئید. تا حد امكان از نور خورشید استفاده نشود و اگر هم شد، تنها زمانی كوتاه كافی است.قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی