شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سنگ ها و کانی ها
 • خواص سنگها از زبان ائمه اطهار

  - ربيعه الراي مي گويد :

  ديدم در دست علي بن حسين (ع )نگين Agate (عقیق) است به ايشان عرض كردم اين چه نگيني است ؟ فرمودند : اين نگين عقيق رومي است ، هركس انگشتر عقيق به دست كند حاجتهاي او برآورده مي شود.

  امام صادق (ع) مدام مي فرمودند :هركس انگشتري كه نگينش Agate (عقیق) است انتخاب كند فقير نمي شود وكارهايش فقط به نيكو ترين وجه پايان مي يابد.

  امام رضا (ع) فرمودند : انگشتر Agate (عقیق) فقر را از ميان مي برد ، و دست كردنش نفاق و دو رويي را محو مي كند.

  امام رضا (ع) فرمودند : هركس با Agate (عقیق) قرعه بياندازد، نصيب فراواني عائد او خواهد شد.

  امام صادق (ع) فرمودند : Agate (عقیق) محافظ در سفر است.

  رسول خدا(ص) فرمودند : هركس از شما مادامي كه اين عقيق همراه او باشد غم وغصه اي نمي رسد.

  امام صادق (ع) فرمودند : دو ركعت نماز به همراه نگين عقيق معادل، هزار ركعت نماز بدون عقيق است، هر كس انگشتر Turquoise (تورکوئیز ،فيروزه) دست كند ، دست او نيازمند نخواهد شد .

  فضيلت فيروزه از قول امام كاظم (ع) : Turquoise (تورکوئیز ،فيروزه) سنگي است كه جبرئيل به رسول خدا (ص) هديه نموده است و رسول خدا آن را به اميرمومنان علي (ع) بخشيد. Turquoise (تورکوئیز ،فيروزه) درمان كسي است كه صاحب فرزند نمي شود.

  امام صادق از رسول خدا چنين نقل فرمودند : "خداوند سبحان مي فرمايد : هر آينه من خدا ، حيا مي كنم از بنده اي كه دستش را به سوي من بالا آورده و در دستش انگشتري با نگين فيروزه است ، نا اميد برگردانم."

  عبد خير مي گويد : حضرت علي (ع) چهار انگشترداشتند كه به دست مي كردند :

  - انگشتر ياقوت براي نجابت و بزرگي
  - فيروزه براي پيروزي
  -حديد چيني براي نيرومندي
  - عقيق را نيز براي محافظتقیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی