شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
طلا و نقره
 • ميزان واردات طلا جهان

  واردات طلا به دو صورت شمش و طلاي قراضه و به ندرت به صورت كنسانتره صورت مي‌گيرد. 

  ميزان واردات جهاني فلز طلا در اين دوره ( 1997-2001)با متوسط نرخ رشد 5-%، از 4/5597 تن در سال 1997 به 4/5579 تن در سال 1999 و 3/4316 تن در سال 2001 کاهش نشان مي دهد(جدول 59). بخش اعظم واردات جهاني فلز طلا توسط كشورهاي سوئيس، انگليس، ايتاليا، هندوستان و جمهوری کره صورت مي پذيرد (جدول 59 ).

  در بين كشورهاي وارد كننده فلز طلا، كشور سوئيس با متوسط 1438 تن در سال هاي اخير مقام اول را داراست كه واردات اين كشور با نرخ 7/3 درصد كاهش يافته است. بعد از سوئيس، انگلستان با متوسط واردات 894 تن دومين وارد كننده فلز بو.ده كه با نرخ متوسط 5/30 درصد افزايش واردات داشته است. كشور ايتاليا مقام سوم را داراست. آلمان،‌انگليس و ژاپن در مقامهاي اول تا سوم واردات طلاي قراضه قرار دارند

  ميزان واردات جهاني طلاي قراضه در اين دوره ( 1997-2001) با متوسط نرخ رشد 8/42%، از 5/655 تن در سال 1997 به 7/1203 تن در سال 1999 و 3/2546 تن در سال 2001 افزايش نشان مي دهد(جدول 59). بخش اعظم واردات جهاني طلاي قراضه توسط كشورهاي آلمان، انگليس، ژاپن، سوئيس و فرانسه صورت مي پذيرد (جدول 59 ).

  در بين کشورهاي واردکننده قراضه طلا، آلمان با ميانگين 1000 تن بزرگترين واردکننده در سال اين محصول بوده و با نرخ رشدي معادل 4/78 % افزايش يافته است. پس از آلمان، انگلستان و ژاپن در مکان هاي بعدي قرار دارند( جدول 60) .

  ميزان واردات جهاني شمش و قراضه طلاي در اين دوره ( 1997-2001) با متوسط نرخ رشد 49/5%، از 54861 تن در سال 1997 به 54861 تن در سال 1999 و 793402 تن در سال 2001 افزايش نشان مي دهد(جدول 61). بخش اعظم واردات جهاني شمش و قراضه طلاي قراضه توسط كشورهاي سوئيس، انگليس و ايتاليا صورت مي پذيرد (جدول 61 ).

  در بين كشورهاي وارد كننده طلا به صورت شمش كشور سوئيس با متوسط 1437 تن در سالهاي اخير بزرگترين وارد كننده بوده است كه واردات اين كشور با نرخ متوسط 3 درصد در اين سالها كاهش داشته است. بعد از سوئيس، انگلستان با متوسط واردات 893 تن در سالهاي بين 1997 تا 2001 دومين وارد كننده بزرگ شمش طلا بوده كه با نرخ متوسط رشد 3 درصد افزايش واردات داشته است. سومين وارد كننده عمده شمش طلا در جهان ايتاليا بوده كه واردات اين كشور در طي اين سالها تقريبا ثابت مي‌باشد.

  آلمان، انگلستان و ژاپن در مقامهاي اول تا سوم واردات طلاي قراضه و سنگ معدن قرار دارند. آلمان با متوسط واردات 803 تن طلا به صورت قراضه بزرگترين وارد كننده اين محصول بوده و اين كشور با نرخ رشدي معادل 78 درصد افزايش واردات داشته است. انگليس نيز با متوسط ورادات 203 تن و نرخ رشد وارداتي حدود 16 درصد به صورت افزايشي در اين سالها دومين وارد كننده طلاي قراضه مي‌باشد و ژاپن با نرخي افزايشي معادل 15 درصد در اين سالها سومين وارد كننده آهن قراضه مي‌باشد.قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی