خبر
 

معرفی سنگ های مذهبی از نگاه اسلام

سلب مسئولیت: شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز TGJU صرفا نمایش‌دهنده این متن تبلیغاتی است و تحریریه مسئولیتی درباره محتوای آن ندارد.

Shape1

مقدمه:

استفاده از سنگ‌ها برای اهداف معنوی، یک سنت قدیمی است که هزاران سال است در بسیاری از جوامع و تمدن‌ها رایج بوده استافرادی که این سنگ‌ها را به شکل جواهرات می‌پوشانند، نه تنها به دلیل زیبایی و جذابیت آن‌ها، بلکه به دلیل خواص و تاثیرات مثبت آن‌ها بر روح و جسم انسان از آن‌ها استفاده می‌کنند.

در تاریخ اسلام، چهره‌های برجسته از جمله امامان، سنگ‌های مختلفی را برای کمک به خود می‌پوشیدند و این سنت تا هزاران سال بعد باقی مانده استدر جوامع مختلف، این سنگ‌ها به شکل حلقه یا دیگر زیورآلات در دست‌های افراد قرار می‌گیرند.

در جامعه شیعه، پوشیدن سنگ به عنوان نشانه‌ای از اینکه فرد یک مسلمان شیعه است، شایع استهمچنین بسیاری از افراد به دلیل باور به خواص و تاثیرات مثبت سنگ‌ها، آن‌ها را به شکل زیورآلات مختلف در دست و گوش خود قرار می‌دهند.

پوشیدن سنگ، علاوه بر جذابیت و زیبایی که به فرد می‌بخشد، می‌تواند نشان دهنده اعتقادات و باورهای فرد باشد و در عین حال، بهبود روحی و جسمی فرد را نیز به همراه داشته باشد.

جواهرات برای اعضای جامعه شیعه نمادی از ایمان و عقیده شیعه استسنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی، نشان دهنده اراده و اعتقاد شخص به دین و مذهب استپوشیدن حلقه با سنگ‌های مختلف، از جمله عقیق، یاقوت، فیروزه و حدید نازک، جزء سنت‌های پیروان اهل بیت (عاستدر تاریخ اسلام، علی بن ابی طالب، پسر عموی پیامبر (ص)، از افرادی بود که حلقه با سنگ‌های مختلف را به عنوان نماد اعتقاد خود به دین می‌پوشید.

عقیق، سنگی است که در بسیاری از کشورها به راحتی در دسترس است و ارزان ترین سنگ قیمتی استدر دین‌های دیگر همچون هندوئیسم و سیک، عقیق به عنوان نماد محافظت از پوشنده در برابر بدبختی و دشمنان استفاده می‌شود.

امام نهم مسلمانان شیعه، امام محمد تقی (ع)، عقیق را نماد فقرزدایی و حل کردن اختلافات در قلب خود دانسته استهمچنین، امام جعفر صادق (ععقیق را به عنوان نماد امنیت در سفر برشمرده است.

گفته می‌شود که عقیق، اشعه‌های خورشید را جذب کرده و انرژی را به پوشنده گسترش می‌دهدپوشیدن حلقه با عقیق، به علاوه داشتن زیبایی ظاهری، مزایای روحانی و روانی نیز به همراه دارد.

Shape2

حلقه پیامبر

در احادیث متعددی اشاره شده است که پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله و سلمیک حلقه داشته استاین حلقه نقره ای بود که بر روی آن حک شده بود: "محمد رسول الله". پیامبر از این حلقه به عنوان مهر خود بر روی نامه های خود استفاده می کرد.

در یکی از حدیث ها آمده است که پیامبر برای فرستادن نامه به رومیان، به او گفتند که این نامه را تنها در صورتی می خوانند که مهر و موم شده باشدبنابراین پیامبر یک حلقه نقره ای گرفت و بر روی آن حک شده بود: "محمد رسول خدا".

معرفی سنگ های با ارزش از نگاه اسلام

پس از آشنایی با اهمیت و تاثیرات سنگ های ارزشمند در دین اسلام ، نوبت به آن رسیده است که به هر کدام از این سنگ ها جداگانه بپردازیم.

عقیق

عقیق از سنگ‌های معروف و پر کاربرد در جواهرسازی است که در اسلام نیز اهمیت ویژه‌ای دارداین سنگ به عنوان یکی از سنگ‌های مقدس و مورد علاقه پیامبر اسلام، حضرت محمد (صلى‌الله‌علیه‌وآلهشناخته می‌شودحضرت محمد (صلى‌الله‌علیه‌وآلهدر سخنانی فرموده‌اند: "عقیق یاقوت سفید است و برای دست‌های کسی که ایمان دارد، پاکیزه و طیب استپوشیدن آن برای مردان مؤمن، زیبایی را افزایش می‌دهد و محبوبیت ایشان را در نظر مردم افزایش می‌دهد. "

در این روایت، پیامبر اسلام (صعقیق را به یاقوت سفید تشبیه کرده‌انداین روایت اشاره به خواص معنوی عقیق دارد و می‌گوید که استفاده از عقیق برای مؤمنان موجب پاکی و طیب شدن آنها می‌شود.

عقیق به عنوان نمایانگر ایمان، صداقت، و پاکیزگی در فرهنگ اسلامی شناخته می‌شودهمچنین، در داستان‌های اسلامی، عقیق به عنوان یکی از سنگ‌هایی که به پیامبر اسلام (صلى‌الله‌علیه‌وآلههدیه داده شده و او از آن استفاده می‌کرد، ذکر می‌شود.

یاقوت

یاقوت نیز یکی از سنگ‌های قیمتی و جواهری است که در اسلام ارزش دارداز دیدگاه اسلامی، یاقوت به عنوان یکی از جواهراتی که در بهشت برای مؤمنان آماده شده است، شناخته می‌شوددر حدیثی از حضرت امام محمد باقر (علیه‌السلامآمده است: "یاقوت بهشتی‌ها در دل جنت (درختنخل و یاقوت های زرین است."

در این روایت، امام محمد باقر (عبه خواص و فواید یاقوت در بهشت اشاره کرده‌اند و گفته‌اند که یاقوت بهشتی‌ها در دل نخل‌های بهشت استاین روایت می‌گوید که یاقوت در بهشت بسیار فراوان است و بهشتیان از آن به عنوان زینت و زیبایی استفاده می‌کنند.

یاقوت به عنوان نمایانگر شجاعت، قدرت، و اندوه زدایی در فرهنگ اسلامی شناخته می‌شود و از آن به عنوان یکی از جواهرات پیشنهادی برای افراد مؤمن در ساز و ستایش جواهرات استفاده می‌شود.

فیروزه

فیروزه یک سنگ جواهر با رنگ آبی چشم نواز است که در بسیاری از فرهنگ ها و تمدن های قدیم مورد تقدیر قرار گرفته استدر ایران نیز فیروزه چشم های بسیاری را به خود جلب کرده و در هنر، معماری، جواهرسازی، لباس، زینت و تزئینات دینی استفاده شده استفیروزه نام فارسی دارد و به معنای “پارچه آب” است.

فیروزه در دین اسلام جایگاه خاص و بالایی دارد و جزء سنگ های مستحب و مورد پسند خداوند و رسولش (صاستحضرت پيامبر (صفرمود: “كسي که حلقۀ فيروزہ بپوشد، خداوند عذاب قبر را بر او حرام كند.

Shape3

حضرت امام باقر (عنيز دربارۀ فيروزہ فرمودند: “فیروزه، پاکی و طیبی را در دست‌های کسی که به خداوند ایمان دارد افزایش می‌دهد و تقوی را در او تشدید می‌کند.

گفته می شود فیروزه علاوه بر فضائل معنوی، خواص درمانی و روحانی نیز داردفیروزه باعث شادابی و سرزندگی روح می شود و از افسردگی و اضطراب دور می کندفیروزه همچنین چشم زخم را دفع می کند و سبب عافیت و سلامت جسمانی و روحانی می شود.

به این ترتيب، فيروزہ، سنگ جواهری زیبا و باارزش است که در دین و فرهنگ اسلامی جایگاه والایی داردپوشیدن حلقہ فيروزہ نشان دهنده عشق به خداوند و رسولش (صاست و باعث پاکیزگی، طیبت، تقوی، عافیت و شادابی می شوداین سنگ جواهر به عنوان یکی از نمادهای دینی در فرهنگ اسلامی شناخته شده است و از زمان های قدیم تاکنون مورد استفاده قرار می گیردبه همین ترتیب، فيروزہ علاوه بر زیبایی خود، نمادی از ارادت و اعتقاد به دین و خداوند متعال است.

زمرد

سنگ زمرد یکی از سنگ‌های قیمتی و جواهری است که در اسلام اهمیت دارداز دیدگاه اسلامی، زمرد به عنوان نمایانگر ثبات، ایمان، و صداقت شناخته می‌شودامام علی (علیه‌السلامفرموده‌اند: "زمرد پیامبری از پیامبران خداوند است و بر او سکوت است."

زمرد به عنوان نمایانگر ایمان و اطمینان در فرهنگ اسلامی شناخته می‌شود و از آن به عنوان یکی از جواهرات پیشنهادی برای افراد مؤمن استفاده می‌شود.

مروارید

مروارید یکی دیگر از سنگ‌های قیمتی و جواهری است که از دیدگاه اسلامی ارزش دارددر اسلام، مروارید به عنوان نمایانگر زیبایی، اخلاق عالی، و انسانیت شناخته می‌شودحضرت امام علی (علیه‌السلامفرموده‌اند: "مروارید نمایانگر نیکی و زیبایی است و کسی که آن را دارد، در دنیا و آخرت نیکویی دارد."

مروارید به عنوان نمایانگر زیبایی و اخلاق عالی در فرهنگ اسلامی شناخته می‌شود و از آن به عنوان یکی از جواهرات پیشنهادی برای تزیینات دینی و شخصی استفاده می‌شود.

زبرجد

زبرجد نیز یکی از سنگ‌های قیمتی و جواهری معروف است که در اسلام اهمیت دارداز دیدگاه اسلامی، زبرجد به عنوان نمایانگر عشق و محبت شناخته می‌شودحضرت امام علی (علیه‌السلامفرموده‌اند: "زبرجد نمایانگر عشق است و زینت عاشقان است."

زبرجد به عنوان نمایانگر عشق و ارتباط عاشقانه در فرهنگ اسلامی شناخته می‌شود و از آن به عنوان یکی از جواهرات پیشنهادی برای تزیینات عروسی و هدایای عشقی استفاده می‌شود.

شرف الشمس

شرف شمس یا سنگ خورشید یکی از سنگ‌های جواهری است که اغلب در اسلام به عنوان نمایانگر نور و روشنایی شناخته می‌شوداین سنگ به عنوان نمادی از نور خداوند و پندارهای مثبت شناخته می‌شوداز نظر اعتقادات مذهبی، شرف الشمس نمایانگر نیکی و برکت استاز آن به عنوان یکی از جواهراتی که در مواقع مختلف مانند عروسی‌ها و مراسم خاص استفاده می‌شود، ارزش زیادی دارد.

در کل، این سنگ‌های قیمتی در اسلام به عنوان نمادهای معنوی و اخلاقی شناخته می‌شوند و از آنها برای تزیینات دینی، اختیارات شخصی، و هدایای مذهبی استفاده می‌شود.

سایر سنگ‌های مذکور نیز در فرهنگ اسلامی اهمیت‌های خاصی دارند و ممکن است در سخنان ائمه و پیامبر (صلى‌الله‌علیه‌وآلهبه آنها اشاره‌هایی وجود داشته باشداما اطلاعات دقیقتری در این مورد مندرج در منابع قرآنی و حدیثی در دسترس نیست.

نویسنده: اپراتور
چهارشنبه 12 مهر 1402 ساعت 15:40
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین