خبر

گزارش قیمت دلار / یکشنبه 13 آذر 1401

گزارش قیمت دلار / یکشنبه 13 آذر 1401

امروز یکشنبه 13 آذر 1401 در سامانه سنا، قیمت فروش هر دلار با 0 درصد  نسبت به روز گذشته، به عدد 291,722 ریال دست پیدا کرد در همین حال دلار در سامانه نیما نیز با عدد 279,528 ریال معامله گردید. در ادامه می توانید کلیه قیمت های دلار را در روز جاری مشاهده نمایید.

us #قیمت_دلار 
‏ ............................................................

قیمت لحظه ای : 357,670 ریال

بیشترین : 357,770 ریال

کمترین : 356,300 ریال

تغییر روزانه : 1,290 ریال

تغییر هفتگی : 0.12 درصد کاهش

 تغییر ماهانه : 1.06 درصد کاهش

تغییر سه ماهه : 18.36 درصد کاهش

تغییر شش ماهه : 20.18 درصد کاهش

تغییر یکساله  : 28.36 درصد کاهش

us #قیمت_دلار_توافقی
‏ ............................................................

قیمت لحظه ای : 350,017 ریال

بیشترین : 350,177 ریال

کمترین : 349,047 ریال

تغییر روزانه : 949 ریال


 us #قیمت_دلار_سلیمانیه
‏ ............................................................

قیمت لحظه ای : 360,400 ریال

بیشترین : 360,400 ریال

کمترین : 359,000 ریال

تغییر روزانه : 1,800 ریال

us #قیمت_دلار_هرات
‏ ............................................................

قیمت لحظه ای : 357,500 ریال

بیشترین : 358,000 ریال

کمترین : 355,200 ریال

تغییر روزانه : 1,400 ریال

 us #قیمت_دلار_دولتی
‏ ............................................................

قیمت لحظه ای : 42,000 ریال

بیشترین : 42,000 ریال

کمترین : 42,000 ریال

تغییر روزانه : 0 ریال

us #قیمت_دلار_سنا ( خرید )
‏ ............................................................

قیمت لحظه ای : 289,096 ریال

بیشترین : 289,096 ریال

کمترین : 289,096 ریال

تغییر روزانه : 1,042 ریال

 us #قیمت_دلار_سنا ( فروش )
‏ ............................................................

قیمت لحظه ای : 291,722 ریال

بیشترین : 291,722 ریال

کمترین : 291,722 ریال

تغییر روزانه : 1,051 ریال

us #قیمت_دلار_اسکناس_سنا ( خرید )
‏ ............................................................

قیمت لحظه ای : 332,330 ریال

بیشترین : 332,330 ریال

کمترین : 332,330 ریال

تغییر روزانه : 995 ریال

us #قیمت_دلار_اسکناس_سنا ( فروش )
‏ ............................................................

قیمت لحظه ای : 335,670 ریال

بیشترین : 335,670 ریال

کمترین : 335,670 ریال

تغییر روزانه : 1,005 ریال

us #قیمت_دلار_نیما ( خرید )
‏ ............................................................

قیمت لحظه ای : 277,012 ریال

بیشترین : 277,012 ریال

کمترین : 277,012 ریال

تغییر روزانه : 720 ریال

us #قیمت_دلار_نیما ( فروش )
‏ ............................................................

قیمت لحظه ای : 279,528 ریال

بیشترین : 279,528 ریال

کمترین : 279,528 ریال

تغییر روزانه : 727 ریال

یکشنبه 13 آذر 1401 ساعت 11:30
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین