شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
برلیان
 • رنگ الماس (Diamond Color)

  منظور جواهرفروشان از رنگ الماس حد بین سفیدی یا بی رنگی کامل و وجود مقدار کمی رنگ متمایل به زرد در آن می باشد.
  از آنجایی که الماس بی رنگ مانند پنجره ای شفاف، نور بیشتری را منعکس می کند، درخشانتر و براق تر به نظر می رسد. بنابراین هر چه الماس بی رنگتر باشد، قیمتی تر است.
  - توجه: رنگ های فانتزی الماس، از این قاعده پیروی نمی کنند و بخاطر کمیاب بوندشان بسیار گرانقیمت هستند و در رنگهای آبی تا سبز و زرد روشن وجود دارند.
  سازمان سنجش تخصصی سنگهای قیمتی (GIA)، ترتیب رنگ بندی را با D به عنوان بالاترین کیفیت شروع کرده و به Z که زرد روشن است، ختم می کند که به صورت زیر است:

  - بی رنگ DEF
  - نزدیک بی رنگ GH
  - سفید IJ
  - زرد خیلی کمرنگ KLM
  - زرد خیلی روشن NOPQR
  - زرد روشن STUVWXYZ
  این ترتیب رنگ بندی در شکل زیر آورده شده است.قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی