تجارت
 • چه نوع شرکتی مناسب کسب و کار شما است؟

  آیا تا به حال به خود فکر کرده اید که چرا در قانون تجارت هفت نوع قالب مختلف برای ثبت شرکت در نظر گرفته شده است و حتی نوع هشتمی نیز به عنوان موسسه غیر تجاری به این مجموعه اضافه شده است؟

  آیا تا به حال به خود فکر کرده اید که چرا در قانون تجارت هفت نوع قالب مختلف برای ثبت شرکت در نظر گرفته شده است و حتی نوع هشتمی نیز به عنوان موسسه غیر تجاری به این مجموعه اضافه شده است؟

  هر یک از شرکت های قید شده در قانون تجارت دارای ساختارهای متفاوتی است. برخی از این شرکت ها به عنوان شرکت سرمایه ای شناخته می شوند به این مفهوم که سرمایه میزان اعتبار شرکت را مشخص می کند و هر یک از شرکا در شرکت به اندازه سرمایه یا سهام خود در شرکت مسئولیت به عهده دارند. برخی از شرکت ها را شرکت های اشخاص می نامند. در این شرکت ها شخصیت و نام شرکا مهم است و در واقع مسئولیت شرکت بر عهده شرکا است و شرکا به عنوان ضامن شرکت شناخته می شوند. در حالت سوم اگر شرکا ضامن با شرکا سرمایه ای یا سهامی شریک شوند شرکت های مختلط را ایجاد می کنند که به تابع قوانین هر دو ساختار شرکتی است.

  تقریبا در همه قالب شرکت ها می توان انواع موضوعات تجاری را راه اندازی کرد اما نوع موضوع، میزان سرمایه مورد نیاز، نحوه تقسیم مسئولیت ها و دیون و نحوه مشارکت شرکا است که تعیین می کند که چه نوع شرکتی مناسب کسب و کار شما است. در ادامه هر یک از قالب های شرکتی را با هم مرور می کنیم:

  • شرکت سهامی خاص

  شرکت سهامی خاص تنها به 100 هزار تومان سرمایه نیاز دارد که می توانید از این میزان نیز تنها 35 درصد را در همان ابتدا در حساب شرکت واریز کنید. حداقل سه شریک نیاز دارد که سهامدار نامیده می شوند و به میزان سرمایه ای که وارد می کنند سهام دریافت می کنند. هر سهامدار به اندازه سهامی که در شرکت دارد مسئولیت به عهده خواهد داشت. معمولا سهامداران موضوعاتی را که به سرمایه زیادی نیاز ندارد و به ساختار مطمئنی برای شراکت نیاز دارد و نمی خواهند بیش از سهامی که در شرکت دارند مسئول دیون و بدهی های شرکت باشند را در قالب سهامی خاص ثبت می کنند.

  • شرکت سهامی عام

  شرکت سهامی عام به 500 هزار تومان سرمایه نیاز دارد و 35 درصد از آن باید در همان بدون تاسیس به حساب شرکت واریز شود. مسئولیت شرکا به اندازه سهامی است که در شرکت دارند. تفاوت کلیدی شرکت سهامی عام با شرکت سهامی خاص در این است که در شرکت سهامی عام باید حداقل 51 درصد از سرمایه به مردم واگذار شود تا آنها تادیه نمایند و 20 درصد از سرمایه را باید حداقل شرکا یا موسسین اولیه تادیه نمایند. به همین دلیل معمولا شرکت سهامی عام برای اهدافی انجام می شود که به سرمایه کلان نیاز دارند. با این توضیح اگر موضوعی که می خواهید برای آن شرکت ثبت کنید نیاز به سرمایه زیادی دارد که با مشارکت چند نفر نمی توان این سرمایه را تادیه کرد بهتر است شرکت را در قالب سهامی عام ثبت کنید.

  • شرکت با مسئولیت محدود

  شرکت با مسئولیت محدود از معتبرترین شرکت ها در دنیا است که با نام LLC شناخته می شود. این نوع شرکت ها را می توان تنها با دو نفر و با سرمایه حداقل 100 هزار تومانی ثبت کرد. هر شریک در این شرکت ها تنها به اندازه سرمایه ای که در شرکت دارد مسئولیت به عهده دارد. ضمن اینکه در این شرکت ها شخصیت شرکا هم بی تاثیر نیست و در اعتبار شرکت نقش دارد. معمولا ثبت شرکت  با مسئولیت محدود را افرادی انجام می دهند که می خواهند در یک تا چند موضوع با هم شراکت کنند، شخصیت حقوقی داشته باشند و از اعتبار آن بهره مند شوند اما نمی خواهند بیش از سرمایه خود در شرکت مسئول باشند.

  • شرکت تضامنی و شرکت نسبی

  مهم ترین نوع شرکت های اشخاص شرکت تضامنی و بعد از آن شرکت نسبی را باید عنوان کرد. شرکت تضامنی نام خود را از ضمانت وام می دارد. مفهوم این شرکت این است که شرکا در این نوع شرکت ها بدون در نظر گرفتن میزان سرمایه ای که در شرکت تادیه می کنند باید همه مسئولیت شرکت را بر عهده بگیرند. به همین دلیل اگر سرمایه شرکت کفایت نکند هر یک از شرکا باید تمامی مسئولیت شرکت را بر عهده بگیرد. اما در شرکت نسبی با وجود شباهت زیادی که به شرکت تضامنی دارد، هر یک از شرکا تنها ضمانت شرکت را تا اندازه سرمایه خود در شرکت بر عهده دارد. در شرکت تضامنی و نسبی باید اسم شرکا در عنوان شرکت آورده شود.

  اگر در کسب و کار فعلی خود فرد شناخته شده ای هستید و مشتریان تنها  به دلیل آوازه و اعتبار شما است که با شرکت معامله و از خدمات و محصولات شرکت استفاده می کنند این نوع شرکت می تواند برای شما بسیار مفید باشد زیرا با قید نام شما در عنوان شرکت مشتریان به راحتی به شما اعتماد می کنند.

  • شرکت مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی

  دو نوع شرکت مختلط در قانون تجارت وجود دارد. در هر دو نوع شرکت شریک ضامن یا شرکا تضامنی وجود دارند اما در شرکت مختلط سهامی شریک ضامن با شرکا سهامی و در شرکت مختلط غیر سهامی شریک ضامن با شرکا با مسئولیت محدود مشارکت می کند. در این نوع شرکت ها شریک ضامن تمامی مسئولیت شرکت را باید پاسخگو باشد اما در شرکت مختلط سهامی شرکا سهامی به اندازه سهام خود و در شرکت مختلط غیر سهامی شرکا با مسئولیت محدود تنها به اندازه سرمایه خود نسبت به دوین و بدهی های شرکت پاسخگو هستند و به نوعی در هر دو شرکت مسئولیت نظارت بر فعالیت شرکت را با ساختاری شرکا با مسئولیت محدود و سهامی بر عهده دارند.

  معمولا شرکت های مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی را افرادی ثبت می کنند که اعتبار و شهرت زیادی دارند و تنها برای تجارت خود نیاز به سرمایه دارند. در اصل شرکا سهامی و یا شرکا با مسئولیت محدود در این ساختار شرکت ها با شریک یا شرکا ضامن مشارکت می کنند تا سرمایه کسب و کار آنها را تامین کنند.

  • شرکت تعاونی

  شرکت تعاونی اهداف خاص و مشترک یک جامعه را دنبال می کند. طبق مجوز اداره تعاون ثبت می شود و هدف اصلی آن باید مشارکت عده ای برای تامین خواسته ها و نیاز های جامعه هدف باشد. به همین دلیل شرکت تعاونی تولیدی یا تعاونی توزیعی با هدف تامین زیر ساخت ها، کار و اشتغال، تامین نیازهای توسعه ای و بهبودو ارتقا سطح کیفی و زندگی منطقه و یا اقشار خاص باید ثبت شود. در این نوع شرکت ها حداقل هفت نفر با هم شریک می شوند و هدف مشترکی را دنبال می کنند که مطابق خواسته های اداره تعاون شهرستان نیز باشد.  به همین جهت اگر هدف شما خدمت رسانی و تامین خواسته های اقشار خاصی مانند کارگران و یا روستاییان است و نوع فعالیت شما با ساختار شرکت های تعاونی می تواند تطابق داشته باشد بهتر است برای ثبت شرکت تعاونی اقدام کنید.

  • موسسه غیر تجاری

  موسسات غیر تجاری برای موضوعات غیر تجاری ثبت می شوند و اجازه ندارند فعالیت تجاری در قالب این موسسات انجام دهند. هدف اصلی این موسسات عمدتا عام المنفعه و خیرخواهانه است اما ممکن است برای موضوعات آموزشی ، مشاوره ای و یا مدیریتی نیز ثبت شوند. بنابراین در کاملا مشخص است که اگر به دنبال داشتن شخصیت حقوقی و ثبت موسسه  با اهداف خیرخواهانه هستید و یا موضوع شما غیر تجاری و از نوع مشاوره ای و مدیریتی و یا آموزشی است این نوع ساختار بهترین انتخاب برای شما خواهد بود.

  پیشنهاد می کنیم قبل از انتخاب قالب برای ثبت شرکت از مشاوران حرفه ای ما به صورت رایگان مشاوره دریافت کنید. چرا که اغلب موضوعات تجاری را می توان در هر هفت نوع ساختار یا قالب ثبت شرکت ثبت کرد. اما اینکه کدام قالب را بهتر است انتخاب کنید که در مشارکت شما با شرکا، تامین سرمایه، اجرای اهداف شرکت و غیره به مشکل بر نخورید موضوع مهمی است که نباید دست کم گرفته شود. این مهم تنها با شناخت اصول و اجراییات هر یک از شرکت ها می تواند مشخص شود.

  مجموعه ثبتی ویونا به عنوان یکی از برترین مجموعه های ثبتی در ایران و با تکیه بر دانش و تخصص کارشناسان خود و سال های سال تجربه آماده است که با کیفیت ترین و دقیق ترین خدمات ثبت شرکت را به مشتریان خود با ضمانت بالا ارائه دهد. در کنار ثبت شرکت می توانید از سایر خدمات ویونا مانند ثبت برند  ، اخذ کارت بازرگانی، رتبه بندی شرکت، ثبت اختراع، ثبت مالکیت صنعتی و غیره نیز با تخفیف ویژه بهره مند شوید.قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی