اخبار اقتصادی
 • پایان بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی در کمیسیون قضایی مجلس

  نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن تشریح بررسی های جلسه امروز کمیسیون متبوع خود، از پایان بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی در این کمیسیون خبر داد.

  حسن نوروزی در گفت و گو با ایسنا در خصوص جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: در جلسه امروز ایرادات شورای نگهبان به طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول رفع شد، البته یک ماده از این طرح باقی مانده که در جلسه آینده کمیسیون مورد بررسی قرار می گیرد.

  وی افزود: در این نشست همچنین دو ماده به طرح حمایت از مالکیت صنعتی الحاق شد و کار بررسی این طرح در کمیسیون به اتمام رسید و برای بررسی و تصویب به صحن علنی مجلس ارجاع شد.

  نایب ریسس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیان کرد: بر اساس ماده یک الحاقی دولت موظف است ظرف ۳ ماه پس از تصویب این قانون کارگروه پشتیبانی و مانع‌زدایی تجاری سازی اختراعات را با ریاست و مسئولیت وزیر صمت و عضویت وزارتخانه‌های دادگستری،علوم، بهداشت، ارتباطات، دفاع، کشاورزی، دفاع، نیرو نفت، امور خارجه، دادستان کل کشور، معاون اجرایی و فناوری ریاست جمهوری، روسای سازمان محیط زیست و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی و ثبت و اسناد را تشکیل دهد و این کارگروه مکلف است دستورالعمل اجرای پیشتیبانی و مانع زدایی تجاری سازی اختراعات را ظرف مدت سه ماه تدوین کند.

  نوروزی گفت: بر اساس تبصره ماده الحاقی سازمان ثبت موظف است پس از ثبت اختراعات فهرست آنها را به صورت ماهانه به کارگروه موضوع ماده ارسال کند،بر اساس ماده ۲ الحاقی، تمامی علائم تجاری که مطابق این قانون ثبت می شود ظرف مدت ۱۵ ماه از ثبت باید در بهره برداری تجاری استفاده شود و در صورت عدم بهره برداری مالک، علائم تجاری ظرف مدت مذکور ثبت نام و علامت تجاری مشابه آن مجاز است.

  انتهای پیامقیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی