اقتصاد کلان
 • نسبت‌های مالی "شیراز" افزایشی شد

  شرکت پتروشیمی شیراز در دوره منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، در مقایسه با دوره ۹ ماهه سال گذشته افزایش ۷۸ درصد درآمد‌های عملیاتی، افزایش ۱۱۶ درصد سود عملیاتی، افزایش ۱۴۶ درصد سود خالص، افزایش ۴۶ درصد دارایی‌ها و افزایش ۱۷۵ درصد سود انباشته داشته است.

  به گزارش پول نیوز، حاشیه سود عملیاتی شرکت پتروشیمی شیراز در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹، از ۴۳ درصد به ۵۳ درصد افزایش پیدا کرده است.

  حاشیه سود خالص این شرکت از ۳۱ درصد به ۴۳ درصد افزایش پیدا کرده است.

  جمع بدهی به جمع دارایی‌های "شیراز" از ۷۴ درصد به ۵۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

  نسبت سود انباشته به دارایی‌ها در این شرکت از ۰.۱۶ به ۰.۳۹ افزایش پیدا کرده است.

  همچنین، P/E سهم شرکت پتروشیمی شیراز ۹.۳ که در مقایسه با P/E صنعت که برابر ۷.۸ است، از ریسک بالاتری برخوردار است.

  سود خالص "شیراز" در ۹ ماهه منتهی به آذر ۹۹ مبلغ ۲۳۸۴ میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۴۶ درصد داشته است.

  سود هر سهم پس از کسر مالیات این شرکت در ۹ماهه منتهی به اذر ۹۹ مبلغ ۵۳۰۶ ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۴۶ درصد داشته است.

  نکات با اهمیت گزارش شرکت پتروشیمی شیراز در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به شرح زیر است:

  افزایش ۷۸ درصد درآمد‌های عملیاتی

  افزایش ۱۱۶ درصد سود عملیاتی

  افزایش ۱۴۶ درصد سود خالص

  افزایش ۴۶ درصد دارایی‌ها

  افزایش ۱۷۵ درصد سود انباشته

  افزایش ۱۲۱ درصد حقوق مالکانه

  افزایش حاشیه سود ناخالص از ۵۲ درصد به ۵۶ درصد

  افزایش حاشیه سود عملیاتی از ۴۳ درصد به ۵۳ درصد

  افزایش حاشیه سود خالص از ۳۱ درصد به ۴۳ درصد

  افزایش بازده دارایی از ۲۲ درصد به ۳۶ درصد

  کاهش بازده حقوق صاحبان سهام ۱۳۶ درصد به ۱۰۵ درصد
   


قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی