اخبار بانک و بیمه
 • افت ۱۵ درصدی نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌ای در دی ماه

  گزارش بانک مرکزی از آمار چک‌های مبادله‌ای در دی ماه ۹۹ نشان می‌دهد نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌ای در این ماه نسبت به آذرماه کاهش ۱۴.۹ درصدی داشته است و این نسبت به کمترین رقم در سه سال گذشته یعنی ۸ درصد رسید.
  افت ۱۵ درصدی نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌ای در دی ماه

  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، گزارش بانک مرکزی از آمار چک‌های مبادله‌ای در دی ماه ۹۹ مشابه ماه‌های اخیر، نشان‌دهنده تداوم روند کاهشی تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی است که بعد از اجرایی شدن قانون جدید چک از اواخر سال ۹۷ تاکنون شاهد آن بوده ایم.

  مطابق گزارش بانک مرکزی، در دی ماه ۱۳۹۹ در کل کشور بالغ بر ۸.۴ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۱۸۸۵ هزار میلیارد ریال مبادله گردید که نسبت به مـاه قبـل از نظـر تعـداد ۱۰.۷ درصـد کاهش و از نظر مبلـغ ۱.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

  در دی ماه ۱۳۹۹، در کل کشور بیش از ۷.۸ میلیون فقره چک به ارزشی حـدود ۱۶۷۶ هـزار میلیارد ریال وصول گردید که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۹.۴ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۳.۱ درصـد افزایش نشان می‌دهـد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۹۲ درصد و ۸۸.۹ درصد وصول گردیده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول شده در آذرماه ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۹۰.۶ درصد و ۸۷.۵ درصد و در دی ماه ۱۳۹۸ بـه ترتیـب برابـر ۹۱.۸ درصـد و ۸۹.۹ درصـد است.

  در دی‌ماه ۱۳۹۹، در کل کشور بالغ بر ۶۷۸ هزار فقـره چـک بـه ارزشـی حـدود ۲۰۹ هـزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۴ درصد و ۱۰.۵ درصد کاهش نشان می‌دهـد.

  براساس این گزارش، از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مـذکور (دی ۹۹) بـه ترتیـب ۸ درصد و ۱۱.۱ درصد برگشت داده شده است. تعداد و مبلغ چک‌های برگشت داده شده نسبت به چک‌های مبادله شده در آذرماه امسال به ترتیب معادل ۹.۴ درصد و ۱۲.۵ درصد و در دی ماه ۹۸ به ترتیب برابـر ۸.۲ درصـد و ۱۰.۱ درصد بوده است. به عبارت دیگر، تعداد چک‌های برگشت داده شده نسبت به چک‌های مبادله شده در دی ماه ۹۹ در مقایسه با آذرماه امسال ۱۴.۹ درصد کاهش یافته است.

   نسبت ۸ درصدی تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌ای در دی ماه امسال کمترین رقم این شاخص در سه سال گذشته بوده است.

  کارشناسان اعتقاد دارند با اجرای بند‌های عقب افتاده قانون جدید چک از جمله چک الکترونیک توسط بانک مرکزی، شاهد کاهش چشمگیر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی نسبت به مبادله‌ای در ماه‌های آتی خواهیم بود.قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی