اخبار اقتصادی
 • برآورد جدید صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی کشورها

  صندوق بین المللی پول برآورد خود از رشد اقتصادی جهان را افزایش داد.

  به گزارش ایسنا، صندوق بین المللی پول در گزارشی اعلام کرد با توسعه واکسن مقابله با کرونا انتظار می رود رشد اقتصادی جهان امسال بهتر از سطحی باشد که پیش از آن تصور می شد. این نهاد متوسط رشد اقتصادی امسال جهان را ۵.۵ درصد و برای سال آینده ۴.۲ درصد پیش بینی کرده که این رقم نسبت به گزارش قبلی ۰.۳ درصد بیشتر شده است. در سال قبل اقتصاد جهان با بحران کرونا مواجه شد و به طور متوسط رشد اقتصادی جهان منفی ۳.۵ درصد اندازه گیری شد. با این حل رشد اقتصادی امسال موزون نیست و بین کشورهای مختلف رشد پیش بینی شده بسیار متفاوت خواهد بود.  

  ۱- آمریکا

  رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال جاری: ۴.۳ درصد

  رشد پیش بینی شده برای سال آینده: ۳.۱ درصد

  ۲- منطقه یورو

  رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال جاری: ۴.۲ درصد

  رشد پیش بینی شده برای سال آینده: ۳.۶ درصد

  ۳- آلمان

  رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال جاری: ۳.۵ درصد

  رشد پیش بینی شده برای سال آینده: ۳.۱ درصد

  ۴- فرانسه

  رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال جاری: ۵.۵ درصد

  رشد پیش بینی شده برای سال آینده: ۴.۱ درصد

  ۵- ژاپن

  رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال جاری: ۳.۱ درصد

  رشد پیش بینی شده برای سال آینده: ۲.۴ درصد

  ۶- انگلیس

  رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال جاری: ۴.۵ درصد

  رشد پیش بینی شده برای سال آینده: ۵.۰ درصد

  ۷- کانادا

  رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال جاری: ۳.۶ درصد

  رشد پیش بینی شده برای سال آینده: ۴.۱ درصد

  ۸- چین

  رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال جاری: ۸.۱ درصد

  رشد پیش بینی شده برای سال آینده: ۵.۶ درصد

  ۹- هند

  رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال جاری: ۱۱.۵ درصد

  رشد پیش بینی شده برای سال آینده: ۶.۸ درصد

  ۱۰- منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

  رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال جاری: ۳.۰ درصد

  رشد پیش بینی شده برای سال آینده: ۴.۲ درصد

  انتهای پیامقیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی