بازار طلا
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 5 تیر 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار

  بازار طلا روز جاری را با کاهش 5,000 ریالی و با رقم 8,360,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 90,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 8,355,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود. 

  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 231,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 8,124,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 231,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 308,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 10,832,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 8,360,000 ریال به عنوان سقف و رقم 8,124,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 11,146,000 ریال به عنوان بالاترین و 10,832,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ تا این لحظه بوده است.


  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه طلای 18 عیار

  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه آبشده


  بررسی قیمت طلا در ماه های اخیر گویای این است که هر گرم طلای 18 عیار در روزهای مشابهی از سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 4 تیر 1398 با رقم 4,398,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه این دو نرخ، بیانگر افزایش 84.72 درصدی یا 3,726,000 ریالی طلا نسبت به سال گذشته می باشد. نگاهی به نوسانات 6 ماهه و 3 ماهه طلا نیز مبین نوسانات به میزان 1,946,000 ریال برای دوره سه ماهه و 3,442,000 ریال برای دوره 6 ماهه می باشد. در ادامه این بررسی، مقایسه عملکرد یک ماهه طلای 18 عیار نیز نشان دهنده افزایش 11.39 درصدی فلز زرد به میزان 831,000 ریال در دوره یک ماهه اخیر می باشد.


  مشاهده قیمت زنده و لحظه ای طلا

   مشاهده آرشیو قیمت مثقال طلا


  معاملات مثقال و آبشده

  در معاملات روزانه آبشده نیز هر مثقال طلا با قیمت 35,190,000 ریال معامله گردید که گویای کاهش 1,020,000 ریالی آن نسبت به روز قبل می باشد همچنین مثقال طلا در نوسانات روز جاری، سقف 35,400,000 ریالی و کف 35,180,000 ریالی را به ثبت رساند. آبشده نقدی نیز که روز گذشته شاهد کاهش 370,000 ریالی بود در روز جاری با 2.84 درصد یا 1,000,000 ریال کاهش به رقم 35,210,000 رسید که این قیمت در اوج معاملات امروز برابر با 35,400,000 ریال به عنوان بالاترین و در پایین ترین سطح معاملات نیز 35,200,000 ریال مشاهده گردید.  شاخص آخرین نرخ تغییر 1 ماهه تغییر 3 ماهه تغییر 6 ماهه تغییر 1 ساله

  طلای 18 عیار / 750

  8,124,000
  231,000 (2.84%)
  831,000
  11.39%
  1,946,000
  31.49%
  3,442,000
  73.51%
  3,726,000
  84.72%

  طلای ۲۴ عیار

  10,832,000
  308,000 (2.84%)
  1,108,000
  11.39%
  2,595,000
  31.50%
  4,589,000
  73.50%
  4,968,000
  84.72%

  مثقال طلا

  35,190,000
  1,020,000 (2.9%)
  3,580,000
  11.32%
  8,430,000
  31.50%
  14,910,000
  73.52%
  16,130,000
  84.62%

  آبشده نقدی

  35,210,000
  1,000,000 (2.84%)
  3,610,000
  11.42%
  8,580,000
  32.21%
  14,970,000
  73.96%
  16,160,000
  84.82%

  مثقال / عیار جهانی

  35,253,000
  676,000 (1.92%)
  3,124,000
  9.72%
  8,263,000
  30.61%
  14,612,000
  70.79%
  15,472,000
  78.21%

  مثقال / حواله دلار

  35,235,000
  675,000 (1.92%)
  3,124,000
  9.72%
  8,261,000
  30.62%
  14,609,000
  70.82%
  15,469,000
  78.26%

  مثقال / بر مبنای سکه

  36,293,800
  772,800 (2.13%)
  3,502,200
  10.68%
  9,331,800
  34.61%
  16,093,300
  79.66%
  15,603,100
  75.41%

  طلای 18 عیار / 740

  8,016,000
  228,000 (2.84%)
  820,000
  11.39%
  1,920,000
  31.49%
  3,396,000
  73.50%
  3,677,000
  84.74%

  طلای دست دوم

  4,390,000
  0 (0%)
  0
  0%
  0
  0%
  0
  0%
  0
  0%

  آبشده بنکداری

  35,200,000
  1,000,000 (2.84%)
  3,600,000
  11.39%
  8,430,000
  31.49%
  14,910,000
  73.48%
  16,140,000
  84.67%

  آبشده فردایی

  35,180,000
  680,000 (1.93%)
  3,390,000
  10.66%
  8,420,000
  31.46%
  14,880,000
  73.30%
  16,090,000
  84.28%

  آبشده کمتر از کیلو

  35,195,000
  1,000,000 (2.84%)
  3,600,000
  11.39%
  8,430,000
  31.49%
  14,910,000
  73.50%
  16,140,000
  84.70%قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی