شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بازار طلا
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 20 تیر 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار

  بازار طلا روز جاری را با کاهش 5,000 ریالی و با رقم 4,296,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 16,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,301,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود. 

  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 2,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,299,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 2,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 3,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,732,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,315,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,296,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 5,753,000 ریال به عنوان بالاترین و 5,728,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ تا این لحظه بوده است.


  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه طلای 18 عیار

  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه آبشده


  بررسی قیمت طلا در ماه های اخیر گویای این است که هر گرم طلای 18 عیار در روزهای مشابهی از سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 20 تیر 1397 با رقم 2,259,700 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه این دو نرخ، بیانگر افزایش 90.24 درصدی یا 2,039,300 ریالی طلا نسبت به سال گذشته می باشد. نگاهی به نوسانات 6 ماهه و 3 ماهه طلا نیز مبین نوسانات به میزان 124,000 ریال برای دوره سه ماهه و 801,400 ریال برای دوره 6 ماهه می باشد. در ادامه این بررسی، مقایسه عملکرد یک ماهه طلای 18 عیار نیز نشان دهنده افزایش 4.31 درصدی فلز زرد به میزان 178,000 ریال در دوره یک ماهه اخیر می باشد.


  مشاهده قیمت زنده و لحظه ای طلا

   مشاهده آرشیو قیمت مثقال طلا


  معاملات مثقال و آبشده

  در معاملات روزانه آبشده نیز هر مثقال طلا با قیمت 18,620,000 ریال معامله گردید که گویای افزایش 10,000 ریالی آن نسبت به روز قبل می باشد همچنین مثقال طلا در نوسانات روز جاری، سقف 18,690,000 ریالی و کف 18,610,000 ریالی را به ثبت رساند. آبشده نقدی نیز در روز جاری با 0.38 درصد یا 70,000 ریال افزایش به رقم 18,610,000 رسید که این قیمت در اوج معاملات امروز برابر با 18,650,000 ریال به عنوان بالاترین و در پایین ترین سطح معاملات نیز 18,550,000 ریال مشاهده گردید.  شاخص آخرین نرخ تغییر 1 ماهه تغییر 3 ماهه تغییر 6 ماهه تغییر 1 ساله

  طلای 18 عیار / 750

  4,299,000
  2,000 (0.05%)
  178,000
  4.31%
  124,000
  2.80%
  801,400
  22.91%
  2,039,300
  90.24%

  طلای ۲۴ عیار

  5,732,000
  3,000 (0.05%)
  237,000
  4.31%
  166,000
  2.81%
  1,068,600
  22.91%
  2,719,100
  90.24%

  مثقال طلا

  18,620,000
  10,000 (0.05%)
  770,000
  4.31%
  530,000
  2.76%
  3,470,000
  22.90%
  8,832,000
  90.23%

  آبشده نقدی

  18,610,000
  70,000 (0.38%)
  760,000
  4.25%
  550,000
  2.87%
  3,460,000
  22.83%
  8,820,000
  90.09%

  مثقال / عیار جهانی

  19,209,000
  127,000 (0.67%)
  1,137,000
  6.29%
  491,000
  2.62%
  4,492,000
  30.52%
  8,993,000
  88.02%

  مثقال / حواله دلار

  19,194,000
  128,000 (0.67%)
  1,136,000
  6.29%
  489,000
  2.61%
  4,612,000
  31.62%
  8,952,000
  87.40%

  مثقال / بر مبنای سکه

  19,975,300
  48,500 (0.24%)
  101,600
  0.51%
  1,223,300
  5.77%
  3,060,300
  18.09%
  8,227,300
  70.03%

  طلای 18 عیار / 740

  4,241,000
  3,000 (0.07%)
  175,000
  4.30%
  123,000
  2.81%
  790,000
  22.89%
  2,012,000
  90.26%

  طلای دست دوم

  4,390,000
  0 (0%)
  237,000
  5.70%
  627,130
  16.66%
  627,130
  16.66%
  5,886,000
  57.27%

  آبشده بنکداری

  18,630,000
  10,000 (0.05%)
  770,000
  4.31%
  540,000
  2.81%
  3,470,000
  22.88%
  8,835,000
  90.19%

  آبشده شنبه ای

  18,640,000
  10,000 (0.05%)
  790,000
  4.42%
  690,000
  3.56%
  3,480,000
  22.95%
  5,890,000
  46.19%

  آبشده کمتر از کیلو

  18,625,000
  10,000 (0.05%)
  770,000
  4.31%
  540,000
  2.81%
  3,470,000
  22.89%
  8,825,000
  90.05%