شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نرخ کامیون و کامیونت

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
کشنده دنیز 2,530,000,000 ریال 2530000000 ۱ آذر
کشنده فوتون 5,500,000,000 ریال 5500000000 ۲۱ آذر
بنز اکسور 1843 4,500,000,000 ریال 4500000000 ۱۲ خرداد
کشنده داف XF 105 4,300,000,000 ریال 4300000000 ۱ آذر
کشنده کاویان K375T 1,899,400,000 ریال 1899400000 ۲۲ مرداد
آریا . كمپرسي LK1924 4,100,000,000 ریال 4100000000 ۱ آذر
کامیون ایسوزو 18 تن 5,150,000,000 ریال 5150000000 ۱ آذر
کامیون ایسوزو 26 تن 3,650,000,000 ریال 3650000000 ۲ اردیبهشت
کمپرسی ایسوزو 18 تن 5,300,000,000 ریال 5300000000 ۱ آذر
کمپرسی ایسوزو 26 تن 3,670,000,000 ریال 3670000000 ۲ اردیبهشت
كاميون FMX 460 كمپرسی 6x4 8,900,000,000 ریال 8900000000 ۱ آذر
کشنده آمیکو - تک محور 5,000,000,000 ریال 5000000000 ۱ آذر
کامیون کشنده ولوو FH 460 8,400,000,000 ریال 8400000000 ۱ آذر
کامیون کشنده ولوو FH 500 8,500,000,000 ریال 8500000000 ۱ آذر
كاميون ولوو FM كشنده 2×4 3,850,000,000 ریال 3850000000 ۱۲ خرداد
كاميون ولوو FM460 6x4 باری 8,500,000,000 ریال 8500000000 ۱ آذر
کشنده JAC گالوپ . تک محور 2,550,000,000 ریال 2550000000 ۱۲ خرداد
کشنده ایویکو - استراليس 6,800,000,000 ریال 6800000000 ۱ آذر
کشنده کاوه - تک محور 420 KT 5,000,000,000 ریال 5000000000 ۱ آذر
کشنده کاوه - جفت محور 420 KT 5,700,000,000 ریال 5700000000 ۱ آذر
کامیون کشنده اسکانیا - G400 5,600,000,000 ریال 5600000000 ۱۵ خرداد
کامیون کشنده اسکانیا - G410 8,500,000,000 ریال 8500000000 ۱ آذر
کامیون کشنده اسکانیا - G440 8,800,000,000 ریال 8800000000 ۱ آذر
کامیون کمپرسی فاو - FAW CA 3250 6,700,000,000 ریال 6700000000 ۱ آذر
کامیون ایویکو - يوروكارگو 6,000,000,000 ریال 6000000000 ۱ آذر
کامیون بنز 1924 - تک محور باری 3,800,000,000 ریال 3800000000 ۱ آذر
کامیون کشنده رنو پریمیوم 460 3,950,000,000 ریال 3950000000 ۱ آذر
کامیون کشنده فاو J6 - تک محور 3,330,000,000 ریال 3330000000 ۱ آذر
كاميون دانگ فنگ كمپرسي 4*6 D375 2,245,000,000 ریال 2245000000 ۱۲ خرداد
کامیون کشنده البرز تک - تیپ 2 4,000,000,000 ریال 4000000000 ۱ آذر
كاميون دانگ فنگ كمپرسي 4*8 D375 2,553,700,000 ریال 2553700000 ۱۲ خرداد
کامیون بنز 2624 - جفت محور باری 5,000,000,000 ریال 5000000000 ۱ آذر
کامیون کشنده فاو J6 - جفت محور 3,450,000,000 ریال 3450000000 ۱ آذر
کامیون کشنده البرز جفت - تیپ 3 4,400,000,000 ریال 4400000000 ۱ آذر
کامیون بنز 1924 - تک محور کمپرسی 4,000,000,000 ریال 4000000000 ۱ آذر
كاميون دانگ فنگ كمپرسي تك محور 1,724,900,000 ریال 1724900000 ۱ آذر
کامیون بنز 2624 - جفت محور کمپرسی 5,300,000,000 ریال 5300000000 ۱ آذر
کامیون کشنده ماز بنز 440 تک محور 3,950,000,000 ریال 3950000000 ۳۰ تیر
کامیون کشنده ماز بنز 440 جفت محور 4,200,000,000 ریال 4200000000 ۳۰ تیر
كاميون دانگ فنگ R270 تك محور باري 2*4 1,862,000,000 ریال 1862000000 ۱ آذر
کامیون کشنده سی اند سی 460 اتوماتیک 3,350,000,000 ریال 3350000000 ۳ تیر
کامیون کشنده سی اند سی 480 اتوماتیک 2,900,000,000 ریال 2900000000 ۳ تیر
كاميون دانگ فنگ جفت محور کشنده 2*4 - T375 1,920,000,000 ریال 1920000000 ۱ آذر
كاميون دانگ فنگ جفت محور کشنده 4*6 - T375 2,000,000,000 ریال 2000000000 ۱ آذر
کامیون بنز 1924 - تک محور کمپرسی با اتاق بار 4,100,000,000 ریال 4100000000 ۱ آذر
فوتون 5.4 تن 1,600,000,000 ریال 1600000000 ۱ آذر
فوتون 6.5 تن 1,800,000,000 ریال 1800000000 ۱ آذر
فوتون 8.5 تن 2,000,000,000 ریال 2000000000 ۱ آذر
کامیونت آرنا 983,000,000 ریال 983000000 ۱۲ خرداد
پرسيکا 6 تن باری 1,039,000,000 ریال 1039000000 ۱۲ خرداد
پرسيکا 8 تن باری 1,078,000,000 ریال 1078000000 ۱۲ خرداد
کامیونت جک - 6 تن 2,100,000,000 ریال 2100000000 ۱ آذر
کامیونت جک - 5.6 تن 1,700,000,000 ریال 1700000000 ۱ آذر
کامیونت جک - 7.5 تن 2,250,000,000 ریال 2250000000 ۱ آذر
کامیونت فاو - 6 تن 1,850,000,000 ریال 1850000000 ۱ آذر
پرسيکا 6 تن کمپرسی 1,045,000,000 ریال 1045000000 ۱۲ خرداد
کامیونت کاویان K1052 1,950,000,000 ریال 1950000000 ۱ آذر
کامیونت 6 آمیکو - EM6 1,400,000,000 ریال 1400000000 ۲۶ آبان
کامیونت الوند - 6 تن 1,830,000,000 ریال 1830000000 ۱ آذر
کامیونت الوند - 8 تن 2,100,000,000 ریال 2100000000 ۱ آذر
فوتون 6.5 تن . خوابدار 1,850,000,000 ریال 1850000000 ۱ آذر
کامیونت 5.2 آمیکو - M5.2 1,300,000,000 ریال 1300000000 ۲۶ آبان
کامیونت هیوندای - 6 تن 2,600,000,000 ریال 2600000000 ۱ آذر
کامیونت هیوندای - 8 تن 2,800,000,000 ریال 2800000000 ۱ آذر
ایسوزو 5 تن بدون کاربری 2,100,000,000 ریال 2100000000 ۱ آذر
کامیونت ایسوزو (6 تن اتاق جدید) 2,700,000,000 ریال 2700000000 ۱ آذر
کامیونت ایسوزو (8.4 تن اتاق جدید) 2,950,000,000 ریال 2950000000 ۱ آذر
کامیونت ایسوزو کمپرسی (6 تن اتاق جدید) 2,750,000,000 ریال 2750000000 ۱ آذر
کامیونت ایسوزو کمپرسی (8.4 تن اتاق جدید) 3,050,000,000 ریال 3050000000 ۱ آذر
  کامیونت فاو تایگروی - 8 تن 2,020,000,000 ریال 2020000000 ۱ آذر