iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نرخ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
  یزد 2,600,000 ریال 2600000 ۲۶ دی
  یزد 2,600,000 ریال 2600000 ۲۶ دی
  فارس 3,000,000 ریال 3000000 ۲۲ آبان
  فارس 3,000,000 ریال 3000000 ۲۲ آبان
  تهران 2,800,000 ریال 2800000 ۱۸ دی
  تهران 2,800,000 ریال 2800000 ۱۸ دی
  همدان 2,700,000 ریال 2700000 ۱۸ دی
  همدان 2,700,000 ریال 2700000 ۱۸ دی
  اردبیل 3,100,000 ریال 3100000 ۲۶ دی
  اردبیل 3,100,000 ریال 3100000 ۲۶ دی
  اصفهان 2,700,000 ریال 2700000 ۵ بهمن
  اصفهان 2,700,000 ریال 2700000 ۵ بهمن
  کردستان 2,900,000 ریال 2900000 ۲۶ دی
  کردستان 2,900,000 ریال 2900000 ۲۶ دی
  خراسان رضوی 2,200,000 ریال 2200000 ۵ بهمن
  خراسان رضوی 2,200,000 ریال 2200000 ۵ بهمن
  یزد 3,700,000 ریال 3700000 ۱۸ دی
  یزد 3,700,000 ریال 3700000 ۱۸ دی
  فارس 3,900,000 ریال 3900000 ۵ بهمن
  فارس 3,900,000 ریال 3900000 ۵ بهمن
  تهران 3,800,000 ریال 3800000 ۱۸ دی
  تهران 3,800,000 ریال 3800000 ۱۸ دی
  همدان 3,600,000 ریال 3600000 ۱۸ دی
  همدان 3,600,000 ریال 3600000 ۱۸ دی
  اردبیل 3,600,000 ریال 3600000 ۲۶ دی
  اردبیل 3,600,000 ریال 3600000 ۲۶ دی
  اصفهان 3,600,000 ریال 3600000 ۵ بهمن
  اصفهان 3,600,000 ریال 3600000 ۵ بهمن
  کردستان 3,800,000 ریال 3800000 ۲۶ دی
  کردستان 3,800,000 ریال 3800000 ۲۶ دی
  خراسان رضوی 3,400,000 ریال 3400000 ۵ بهمن
  خراسان رضوی 3,400,000 ریال 3400000 ۵ بهمن
تخم مرغ 794,710 ریال 794710 ۲۷ بهمن
مرغ زنده 855,670 ریال 855670 ۲۷ بهمن
مرغ کشتار 1,220,870 ریال 1220870 ۲۷ بهمن
جوجه یکروزه گوشتی 282,700 ریال 282700 ۲۷ بهمن
جوجه یکروزه تخمگذار 375,000 ریال 375000 ۸ مهر
جو 190,690 ریال 190690 ۱۳ دی
ذرت 149,000 ریال 149000 ۱۱ آذر
کاه 120,000 ریال 120000 ۲۷ بهمن
  جو 190,690 ریال 190690 ۱۳ دی
گندم 208,750 ریال 208750 ۲۷ بهمن
  ذرت 149,000 ریال 149000 ۱۱ آذر
  کاه 120,000 ریال 120000 ۲۷ بهمن
باگاس 28,500 ریال 28500 ۲۶ آبان
فسفات 500,000 ریال 500000 ۳۰ آذر
کولین 550,000 ریال 550000 ۱۷ آذر
لیزین 850,000 ریال 850000 ۲۲ خرداد
یونجه 276,500 ریال 276500 ۲۷ بهمن
  گندم 208,750 ریال 208750 ۲۷ بهمن
  باگاس 28,500 ریال 28500 ۲۶ مرداد
  فسفات 500,000 ریال 500000 ۳۰ آذر
  کولین 550,000 ریال 550000 ۱۷ آذر
  لیزین 850,000 ریال 850000 ۲۶ مرداد
  یونجه 276,500 ریال 276500 ۲۷ بهمن
ترئونین 3,750,000 ریال 3750000 ۲۱ بهمن
متیونین 2,400,000 ریال 2400000 ۱۲ آذر
  ترئونین 3,750,000 ریال 3750000 ۲۱ بهمن
  متیونین 2,400,000 ریال 2400000 ۱۲ آذر
پودر چربی 1,250,000 ریال 1250000 ۸ خرداد
پودر ماهی 1,487,500 ریال 1487500 ۲۳ بهمن
جوش شیرین 440,000 ریال 440000 ۱۸ آذر
دام کشتار 7,159,090 ریال 7159090 ۲۷ بهمن
سبوس برنج 44,330 ریال 44330 ۲۷ بهمن
سبوس گندم 194,500 ریال 194500 ۲۷ بهمن
گوشت منجمد 3,416,670 ریال 3416670 ۲۹ مرداد
  پودر چربی 1,250,000 ریال 1250000 ۲۶ مرداد
  پودر ماهی 1,487,500 ریال 1487500 ۲۳ بهمن
  جوش شیرین 440,000 ریال 440000 ۱۸ آذر
  دام کشتار 7,159,090 ریال 7159090 ۲۷ بهمن
  سبوس برنج 44,330 ریال 44330 ۲۷ بهمن
  سبوس گندم 194,500 ریال 194500 ۲۷ بهمن
کنجاله سویا 253,360 ریال 253360 ۲۷ بهمن
کنجاله کلزا 190,750 ریال 190750 ۲۷ بهمن
  گوشت منجمد 3,416,670 ریال 3416670 ۲۶ مرداد
بوقلمون زنده 1,625,000 ریال 1625000 ۲۲ بهمن
کربنات کلسیم 9,500 ریال 9500 ۲۷ آذر
  کنجاله سویا 253,360 ریال 253360 ۲۷ بهمن
  کنجاله کلزا 190,750 ریال 190750 ۲۷ بهمن
گوشت مرغ مادر 923,570 ریال 923570 ۳۰ دی
بوقلمون کشتار 2,050,000 ریال 2050000 ۲۲ بهمن
  بوقلمون زنده 1,625,000 ریال 1625000 ۲۲ بهمن
  کربنات کلسیم 9,500 ریال 9500 ۲۷ آذر
  گوشت مرغ مادر 923,570 ریال 923570 ۳۰ دی
  بوقلمون کشتار 2,050,000 ریال 2050000 ۲۲ بهمن
کنجاله تخم پنبه 280,170 ریال 280170 ۱۲ بهمن
  کنجاله تخم پنبه 280,170 ریال 280170 ۱۲ بهمن
کنجاله آفتابگردان 331,500 ریال 331500 ۱۳ بهمن
  کنجاله آفتابگردان 331,500 ریال 331500 ۱۳ بهمن
جوجه یکروزه بوقلمون 2,750,000 ریال 2750000 ۱۹ آبان
  جوجه یکروزه بوقلمون 2,750,000 ریال 2750000 ۱۹ آبان