شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • بی‌ام و 320I
  بی‌ام و 320I

 • نرخ فعلی:920000000
 • بالاترین قیمت ماه:920000000
 • پایین ترین قیمت ماه:920000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۱/۲۷

نمودار تحولات سالانه قیمت بی‌ام و 320I

آرشیو قیمت کالا تاریخ
920,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
850,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۸
1,050,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
1,050,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۳
1,250,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳۱
1,150,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۵
870,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱
850,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
810,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
780,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
750,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۵
550,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۹
520,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱
480,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۵
475,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱
375,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۶
365,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۷
355,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۵
335,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۹
325,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 920,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 920,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%