انس طلا

1,861.82
قیمت روز
20.87 (1.13%)
تغییر روزانه
1 بهمن 1399
ساعت 18:03:18
48.05 (2.51%)
تغییر ۳ ماهه
43.49 (2.39%)
تغییر ۶ ماهه
297.56 (19.02%)
نوسان سالیانه

نرخ انس

قیمت زنده تغییر روزانه کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
انس طلا1,861.82(1.13%) 20.871,834.781,861.82۱۸:۰۳:۱۸(1.04%) 19.67(2.51%) 48.05(2.39%) 43.49(19.02%) 297.56
انس نقره25.49(1.26%) 0.3225.0725.55۱۸:۰۳:۱۸(1.13%) 0.292(2.99%) 0.741(28.07%) 5.588(41.10%) 7.425
انس پلاتین1,111.10(1.68%) 18.351,086.101,113.35۱۸:۰۳:۱۹(6.43%) 67.2(26.53%) 233(28.97%) 249.6(8.61%) 88.1
انس پالادیوم2,376.25(0.55%) 13.002,353.002,387.50۱۸:۰۳:۱۹(0.53%) 12.75(1.75%) 42.45(13.34%) 279.75(4.58%) 104.1

مثقال طلا

43,010,000
قیمت روز
1,300,000 (3.12%)
تغییر روزانه
1 بهمن 1399
ساعت 18:03:45
12,990,000 (23.19%)
تغییر ۳ ماهه
530,000 (1.24%)
تغییر ۶ ماهه
21,460,000 (99.58%)
نوسان سالیانه

مظنه / مثقال طلا

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
مثقال طلا43,010,000(3.12%) 1,300,00041,680,00045,320,000۱۸:۰۳:۴۵(12.67%) 6,240,000(23.19%) 12,990,000(1.24%) 530,000(99.58%) 21,460,000
مثقال / عیار جهانی43,813,000(3.64%) 1,537,00042,570,00045,209,000۱۸:۰۳:۳۳(12.73%) 6,395,000(17.70%) 9,429,000(0.86%) 375,000(98.99%) 21,796,000
مثقال / حواله دلار43,794,000(3.64%) 1,538,00042,550,00045,190,000۱۸:۰۳:۳۳(12.74%) 6,394,000(17.71%) 9,428,000(0.86%) 375,000(99.06%) 21,794,000
مثقال / بر مبنای سکه45,448,900(1%) 450,40044,994,00046,645,800۱۸:۰۳:۳۴(13.79%) 7,273,800(24.56%) 14,803,700(3.64%) 1,718,000(110.44%) 23,852,800

طلای 18 عیار

9,923,000
قیمت روز
301,000 (3.13%)
تغییر روزانه
1 بهمن 1399
ساعت 18:02:50
3,007,000 (23.25%)
تغییر ۳ ماهه
127,000 (1.29%)
تغییر ۶ ماهه
4,946,000 (99.37%)
نوسان سالیانه

قیمت طلا

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
طلای 18 عیار9,923,000(3.13%) 301,0009,622,00010,461,000۱۸:۰۲:۵۰(12.72%) 1,447,000(23.25%) 3,007,000(1.29%) 127,000(99.37%) 4,946,000
طلای 24 عیار13,230,000(3.12%) 400,00012,830,00013,947,000۱۸:۰۲:۵۰(12.73%) 1,930,000(18.39%) 2,983,000(1.29%) 169,000(99.33%) 6,593,000
طلای 18 عیار / 7409,790,000(3.12%) 296,0009,494,00010,321,000۱۸:۰۲:۵۰(12.73%) 1,429,000(18.40%) 2,208,000(1.29%) 125,000(99.34%) 4,879,000
طلای دست دوم9,790,310(3.12%) 296,1209,494,19010,321,060۱۸:۰۲:۵۰(12.73%) 1,428,230(18.40%) 2,207,690(1.29%) 125,310(99.35%) 4,879,310

آبشده نقدی

43,000,000
قیمت روز
1,300,000 (3.12%)
تغییر روزانه
1 بهمن 1399
ساعت 17:23:40
13,000,000 (23.21%)
تغییر ۳ ماهه
510,000 (1.20%)
تغییر ۶ ماهه
21,440,000 (99.44%)
نوسان سالیانه

قیمت آبشده

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
آبشده نقدی43,000,000(3.12%) 1,300,00043,000,00045,300,000۱۷:۲۳:۴۰(12.69%) 6,250,000(23.21%) 13,000,000(1.20%) 510,000(99.44%) 21,440,000
آبشده کمتر از کیلو43,030,000(3.12%) 1,300,00041,730,00045,360,000۱۸:۰۲:۵۰(12.71%) 6,270,000(21.36%) 11,690,000(1.40%) 595,000(99.53%) 21,465,000
آبشده بنکداری43,080,000(3.11%) 1,300,00041,780,00045,410,000۱۸:۰۲:۵۰(12.70%) 6,270,000(21.34%) 11,690,000(1.50%) 640,000(99.72%) 21,510,000
آبشده شنبه ای43,000,000(3.12%) 1,300,00043,000,00045,300,000۱۷:۲۳:۴۰(12.69%) 6,250,000(18.40%) 9,700,000(0.51%) 220,000(99.44%) 21,440,000
به جهت نوسانات گسترده و عدم امکان کشف و حصول نرخ های صحیح، به جهت صیانت از حقوق هموطنان گرامی، تا رفع ابهام و بازگشت بازار به روند معمول، نرخ های سکه اعلام نمی گردد .

سکه امامی

102,880,000
قیمت روز
1,000,000 (0.98%)
تغییر روزانه
1 بهمن 1399
ساعت 18:03:41
38,920,000 (27.44%)
تغییر ۳ ماهه
3,920,000 (3.67%)
تغییر ۶ ماهه
53,990,000 (110.43%)
نوسان سالیانه
43,000,000
قیمت روز
1,300,000 (3.12%)
تغییر روزانه
۱ بهمن ۱۳۹۹
ساعت 17:23:40
9,700,000 (18.41%)
تغییر ۳ ماهه
220,000 (0.51%)
تغییر ۶ ماهه
21,440,000 (99.44%)
نوسان سالیانه

قیمت سکه / معاملاتی

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
سکه امامی102,880,000(0.98%) 1,000,000101,880,000105,620,000۱۸:۰۳:۴۱(13.82%) 16,500,000(27.44%) 38,920,000(3.67%) 3,920,000(110.43%) 53,990,000
سکه بهار آزادی98,009,000(1.02%) 990,00097,979,000102,019,000۱۷:۴۶:۰۸(14.17%) 16,191,000(24.59%) 31,971,000(1.00%) 991,000(101.66%) 49,409,000
نیم سکه56,000,000(2.75%) 1,500,00055,000,00056,000,000۱۳:۰۵:۴۴(10.82%) 6,800,000(26.31%) 20,000,000(0%) 0(126.35%) 31,260,000
ربع سکه36,000,000(4.35%) 1,500,00034,000,00036,000,000۱۳:۰۵:۴۴(15.49%) 6,600,000(28%) 14,000,000(8.43%) 2,800,000(144.56%) 21,280,000
سکه گرمی22,000,000(10.28%) 2,050,00020,000,00022,000,000۱۳:۰۵:۴۴(7.75%) 1,850,000(15.38%) 4,000,000(25.71%) 4,500,000(136.30%) 12,690,000
102,880,000
قیمت روز
1,000,000 (0.98%)
تغییر روزانه
۱ بهمن ۱۳۹۹
ساعت 18:03:41
38,920,000 (27.45%)
تغییر ۳ ماهه
3,920,000 (3.67%)
تغییر ۶ ماهه
53,990,000 (110.43%)
نوسان سالیانه

قیمت سکه / تک فروشی

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
سکه امامی103,560,000(0.98%) 1,000,000103,560,000106,260,000۱۶:۳۹:۰۵(13.12%) 15,640,000(25.49%) 35,440,000(3.21%) 3,440,000(111.47%) 54,590,000
سکه بهار آزادی98,450,000(1.02%) 990,00098,420,000102,460,000۱۷:۴۷:۲۷(14.09%) 16,150,000(24.52%) 31,990,000(0.53%) 530,000(102.28%) 49,780,000
نیم سکه56,200,000(2.74%) 1,500,00055,200,00056,200,000۱۳:۰۶:۲۳(10.93%) 6,900,000(26.24%) 20,000,000(0.35%) 200,000(126.88%) 31,430,000
ربع سکه36,080,000(4.34%) 1,500,00034,080,00036,080,000۱۳:۰۶:۲۵(15.70%) 6,720,000(27.95%) 14,000,000(8.67%) 2,880,000(144.61%) 21,330,000
سکه گرمی22,060,000(10.24%) 2,050,00020,060,00022,060,000۱۳:۰۶:۲۳(8.08%) 1,940,000(15.34%) 4,000,000(26.05%) 4,560,000(136.44%) 12,730,000
103,040,000
قیمت روز
1,850,000 (1.83%)
تغییر روزانه
۱ بهمن ۱۳۹۹
ساعت 18:03:52
33,430,000 (24.50%)
تغییر ۳ ماهه
3,160,000 (2.98%)
تغییر ۶ ماهه
54,140,000 (110.72%)
نوسان سالیانه

دلار ( نرخ لحظه ای )

227,540
قیمت روز
9,590 (4.4%)
تغییر روزانه
1 بهمن 1399
ساعت 18:03:33
47,920 (17.39%)
تغییر ۳ ماهه
1,520 (0.67%)
تغییر ۶ ماهه
98,000 (75.65%)
نوسان سالیانه

نرخ ارز آزاد

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
دلار227,540(4.4%) 9,590217,840227,550۱۸:۰۳:۳۳
یورو274,430(4.34%) 11,420262,900274,510۱۸:۰۳:۳۳
پوند311,070(2.91%) 8,800303,350322,830۱۸:۰۳:۳۳
درهم امارات62,290(2.57%) 1,56060,73064,470۱۸:۰۳:۳۳
لیر ترکیه30,300(3.06%) 90029,60031,400۱۸:۰۳:۳۳
فرانک سوئیس258,200(2.3%) 5,800252,500267,600۱۸:۰۳:۳۳
یوان چین35,100(2.93%) 1,00034,20036,300۱۸:۰۳:۳۳
ین ژاپن211,000(0.04%) 80211,000211,000۱۱:۴۷:۵۸
دلار کانادا179,150(2.93%) 5,100174,650185,350۱۸:۰۳:۳۳
دلار استرالیا177,100(3.03%) 5,200172,700183,200۱۸:۰۳:۳۳
دلار نیوزیلند167,100(3.02%) 4,900163,000172,700۱۸:۰۳:۳۳
دلار سنگاپور171,500(2.82%) 4,700167,300177,600۱۸:۰۳:۳۳
روپیه هند3,200(3.23%) 1003,2003,300۱۴:۵۷:۲۵
روپیه پاکستان1,550(4.73%) 701,5501,550۱۱:۴۷:۵۸
دینار عراق208(0.97%) 2208208۱۱:۴۷:۵۸
کرون نروژ27,000(3.05%) 80026,30027,900۱۸:۰۳:۳۳

نرخ ارز آزاد

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
کرون سوئد27,900(2.2%) 60027,40028,900۱۷:۳۸:۱۳
کرون دانمارک40,800(2.26%) 90040,00042,200۱۸:۰۳:۳۳
ریال عربستان68,110(2.28%) 1,52066,59070,250۱۸:۰۳:۳۳
ریال قطر63,400(2.59%) 1,60061,80065,600۱۸:۰۳:۳۳
ریال عمان592,500(2.65%) 15,300576,000611,900۱۸:۰۳:۳۳
دینار کویت754,900(2.62%) 19,300735,800781,100۱۸:۰۳:۳۳
دینار بحرین601,200(2.8%) 16,400583,200619,400۱۸:۰۳:۳۳
رینگیت مالزی57,300(2.69%) 1,50055,80059,200۱۸:۰۳:۳۳
بات تایلند7,800(2.63%) 2007,8008,100۱۷:۲۰:۴۳
دلار هنگ کنگ30,100(2.73%) 80029,30031,100۱۸:۰۳:۳۳
روبل روسیه3,620(2.84%) 1003,6203,720۱۴:۲۱:۱۶
منات آذربایجان133,200(2.54%) 3,300132,900138,000۱۸:۰۳:۳۳
درام ارمنستان500(2.04%) 10500500۱۱:۴۷:۵۸
لاری گرجستان70,100(2.94%) 2,00068,40072,500۱۸:۰۳:۳۳
افغانی2,880(0%) 02,8802,980۱۷:۲۱:۱۲
پوند سوریه430(0%) 0430530۱۴:۲۰:۲۷

دلار ( نرخ روز گذشته )

218,574
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
30 دی 1399
ساعت 11:54:14
84,077 (27.78%)
تغییر ۳ ماهه
23,494 (9.70%)
تغییر ۶ ماهه
88,979 (68.65%)
نوسان سالیانه

نرخ ارز سنا (اسکناس)

قیمت روزانه تغییر قیمت هفتگی قیمت ماهیانه
خرید
فروش
دلار 218,574(0%) 0245,863252,241-
یورو 254,596(13.05%) 33,234298,977307,899-
درهم 59,498(5.16%) 3,07267,73068,789-
روپیه هند 2,900(37.93%) 1,1004,0003,270-
لیر ترکیه 31,489(2.69%) 84835,39634,548-
روبل روسیه 2,900(8.49%) 2272,6733,967-
یوان چین 31,333(18.09%) 5,66835,15438,500-
هزار وون کره 200,000(0%) 0200,000100,000-
فرانک سوئیس 244,002(3.76%) 8,849277,000284,000-
صد ین ژاپن 220,000(0%) 0237,000250,000-
دلار کانادا 173,395(3.52%) 6,097198,771200,342-
پوند 288,772(6.29%) 18,150334,044335,108-
کرون سوئد 24,300(9.05%) 2,20028,87528,000-
کرون نروژ 26,000(11.36%) 2,95429,37129,500-
صد دینار عراق 14,850(0.39%) 5816,49118,265-
دلار استرالیا 159,822(7.44%) 11,897184,479186,586-
دلار 207,883(5.18%) 10,777242,956248,236-
یورو 249,437(14.79%) 36,898295,085303,865-
درهم 57,630(1.79%) 1,01565,39066,931-
روپیه هند 3,050(0%) 03,0503,100-
لیر ترکیه 30,783(0.1%) 3034,42333,642-
روبل روسیه 2,900(0%) 02,9003,050-
یوان چین 28,645(16.19%) 4,63833,33936,504-
هزار وون کره 180,000(0%) 0180,000180,000-
فرانک سوئیس 230,000(0%) 0246,666256,846-
صد ین ژاپن 232,000(0%) 0232,000233,112-
دلار کانادا 164,994(2.24%) 3,690193,587193,440-
پوند 270,814(3.37%) 9,138330,164326,711-
کرون سوئد 23,350(0%) 028,33327,680-
کرون نروژ 28,437(0%) 028,43725,500-
صد دینار عراق 13,553(1.73%) 23515,92017,740-
دلار استرالیا 147,283(17.81%) 26,224180,715178,421-

نرخ ارز نیما (حواله)

قیمت روزانه تغییر قیمت هفتگی قیمت ماهیانه
خرید
فروش
دلار 229234(3.9%) 8944250,570258,593-
یورو 287472(2.83%) 8132309,310314,847-
درهم 63718(2.27%) 144669,38870,662-
روپیه هند 3551(1.24%) 443,6383,625-
لیر ترکیه 34820(0%) 034,82033,000-
روبل روسیه 3230(0%) 03,4653,485-
یوان چین 36273(4.63%) 167839,91739,828-
هزار وون کره 238000(0%) 0238,000230,000-
فرانک سوئیس 139469(0%) 0139,469139,469-
صد ین ژاپن 250298(0%) 0250,298206,836-
دلار کانادا 97425(0%) 097,42597,425-
پوند 166158(0%) 0166,158166,158-
کرون سوئد
کرون نروژ
صد دینار عراق 18182(0%) 018,18218,182-
دلار استرالیا 90622(0%) 090,62290,622-
دلار 230881(0.07%) 164253,575257,860-
یورو 283908(3.68%) 10446307,307313,666-
درهم 66641(4.15%) 265768,68069,507-
روپیه هند 3376(4.24%) 1433,6403,489-
لیر ترکیه 34700(0%) 034,70033,000-
روبل روسیه 3200(0%) 03,3483,385-
یوان چین 34527(8.2%) 283039,61138,452-
هزار وون کره 234000(0%) 0234,000228,855-
فرانک سوئیس
صد ین ژاپن 240700(0%) 0240,700147,075-
دلار کانادا
پوند
کرون سوئد
کرون نروژ
صد دینار عراق 14610(0%) 017,18013,817-
دلار استرالیا 76543(0%) 076,54376,543-

ارز مبادله‌ای

قیمت تغییر
دلار42,000(0%) 0
یورو51,001(0.39%) 198
پوند57,340(0.35%) 199
درهم11,437(0%) 0
لیر5,621(0.05%) 3
یوان6,493(0.28%) 18

نرخ ارزها در ترکیه

قیمت تغییر
دلار 224930 (2.39%) 5260
یورو 272410 (2.23%) 5950
پوند 307600 (2.78%) 8330
درهم 61250 (2.61%) 1560
دلار کانادا 177300 (2.81%) 4840
فرانک سوییس 252680 (2.18%) 5380

نرخ ارزها در افغانستان

قیمت تغییر
دلار هرات 226500 (2.72%) 6000
یورو 270430 (0.32%) 860
پوند 293760 (0.2%) 580
درهم 60340 (0%) 0
دلار کانادا 169920 (0%) 0
فرانک سوییس 245950 (0.12%) 290

بورس تهران

1,183,948
قیمت روز
33,323.3 (2.9%)
تغییر روزانه
1 بهمن 1399
ساعت 12:37:10
235,364.33 (16.58%)
تغییر ۳ ماهه
740,850.4 (38.48%)
تغییر ۶ ماهه
774,141 (188.90%)
نوسان سالیانه

بورس تهران

ارزش تغییر
شاخص كل 1,183,948.0 33,323.3
شاخص كل هم وزن 433,129.3 2705.6
شاخص كل فرابورس 18,010.2 479.4
بازار اول فرابورس 5,365.5 124.8
بازار دوم فرابورس 7,421.7 209.4
شاخص بازار اول 842,030.3 28633.6

بورس تهران

ارزش تغییر
شاخص بازار دوم 2.48 میلیون 52135.3
شاخص 30 شركت بزرگ 56,281.6 2385.9
شاخص 50 شركت فعالتر 42,534.1 1632
شاخص قیمت 50 شركت 2.511 میلیون 76072.6
شاخص قیمت هم وزن 283,277.3 1769.5
شاخص قیمت وزنی ارزشی 308,969.9 8671.9
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی