انس طلا

1,903.57
قیمت روز
2.01 (0.11%)
تغییر روزانه
5 آبان 1399
ساعت 17:21:25
2.4199 (0.12%)
تغییر ۳ ماهه
174.71 (10.10%)
تغییر ۶ ماهه
399.06 (26.52%)
نوسان سالیانه

نرخ انس

قیمت زنده تغییر روزانه کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
انس طلا1,903.57(0.11%) 2.011,891.661,906.12۱۷:۲۱:۲۵(2.21%) 41.17(0.12%) 2.4199(10.10%) 174.71(26.52%) 399.06
انس نقره24.33(1.16%) 0.2824.1024.66۱۷:۲۱:۲۵(6.32%) 1.447(6.83%) 1.557(58.45%) 8.975(34.88%) 6.292
انس پلاتین882.05(3.01%) 26.55874.00910.30۱۷:۲۱:۲۵(4.80%) 40.45(7.67%) 73.3(12.90%) 100.8(5.21%) 48.5
انس پالادیوم2,390.55(0.8%) 19.052,371.802,409.60۱۷:۱۹:۵۸(7.18%) 160.35(3.93%) 90.55(20.97%) 414.55(37.28%) 649.3

مثقال طلا

54,690,000
قیمت روز
2,300,000 (4.21%)
تغییر روزانه
5 آبان 1399
ساعت 17:21:38
10,640,000 (24.15%)
تغییر ۳ ماهه
27,140,000 (98.51%)
تغییر ۶ ماهه
37,390,000 (216.12%)
نوسان سالیانه

مظنه / مثقال طلا

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
مثقال طلا54,740,000(4.11%) 2,250,00054,070,00056,120,000۱۷:۲۱:۳۳(1.14%) 620,000(24.26%) 10,690,000(98.69%) 27,190,000(216.41%) 37,440,000
مثقال / عیار جهانی55,659,000(3.64%) 2,024,00055,445,00057,616,000۱۷:۲۱:۲۸(0.65%) 369,000(21.33%) 9,787,000(90.84%) 26,494,000(215.70%) 38,029,000
مثقال / حواله دلار55,639,000(3.64%) 2,024,00055,425,00057,597,000۱۷:۲۱:۲۸(0.66%) 370,000(21.34%) 9,787,000(90.89%) 26,492,000(215.87%) 38,025,000
مثقال / بر مبنای سکه61,661,400(4.98%) 3,073,80060,451,40064,739,700۱۷:۲۱:۲۸(5.42%) 3,170,900(28.11%) 13,531,700(115.36%) 33,030,000(252.57%) 44,172,600

طلای 18 عیار

12,635,000
قیمت روز
520,000 (4.12%)
تغییر روزانه
5 آبان 1399
ساعت 17:21:28
2,465,000 (24.23%)
تغییر ۳ ماهه
6,265,000 (98.35%)
تغییر ۶ ماهه
8,641,000 (216.34%)
نوسان سالیانه

قیمت طلا

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
طلای 18 عیار12,635,000(4.12%) 520,00012,483,00013,157,000۱۷:۲۱:۲۸(1.08%) 136,000(24.23%) 2,465,000(98.35%) 6,265,000(216.34%) 8,641,000
طلای 24 عیار16,847,000(4.11%) 692,00016,644,00017,543,000۱۷:۲۱:۲۸(1.09%) 182,000(24.24%) 3,288,000(98.36%) 8,354,000(216.37%) 11,522,000
طلای 18 عیار / 74012,467,000(4.11%) 512,00012,316,00012,982,000۱۷:۲۱:۲۸(1.09%) 135,000(24.24%) 2,433,000(98.36%) 6,182,000(216.34%) 8,526,000
طلای دست دوم4,390,000(0%) 04,390,0004,390,000۴ تیر(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0

آبشده نقدی

54,720,000
قیمت روز
2,280,000 (4.17%)
تغییر روزانه
5 آبان 1399
ساعت 14:49:49
10,680,000 (24.25%)
تغییر ۳ ماهه
27,150,000 (98.47%)
تغییر ۶ ماهه
37,400,000 (215.93%)
نوسان سالیانه

قیمت آبشده

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
آبشده نقدی54,720,000(4.17%) 2,280,00054,100,00056,100,000۱۴:۴۹:۴۹(1.12%) 610,000(24.25%) 10,680,000(98.47%) 27,150,000(215.93%) 37,400,000
آبشده کمتر از کیلو54,780,000(4.11%) 2,250,00054,120,00057,040,000۱۷:۲۱:۲۸(1.17%) 635,000(24.34%) 10,725,000(98.51%) 27,185,000(216.55%) 37,475,000
آبشده بنکداری54,830,000(4.1%) 2,250,00054,170,00057,090,000۱۷:۲۱:۲۸(1.25%) 680,000(24.44%) 10,770,000(98.65%) 27,230,000(216.75%) 37,520,000
آبشده شنبه ای54,540,000(4.51%) 2,460,00054,150,00056,200,000۱۷:۲۰:۴۶(0.68%) 370,000(22.42%) 9,990,000(95.76%) 26,680,000(215.44%) 37,250,000
به جهت نوسانات گسترده و عدم امکان کشف و حصول نرخ های صحیح، به جهت صیانت از حقوق هموطنان گرامی، تا رفع ابهام و بازگشت بازار به روند معمول، نرخ های سکه اعلام نمی گردد .

سکه امامی

139,620,000
قیمت روز
6,970,000 (4.99%)
تغییر روزانه
5 آبان 1399
ساعت 17:21:38
30,640,000 (28.11%)
تغییر ۳ ماهه
74,810,000 (115.42%)
تغییر ۶ ماهه
100,610,000 (257.90%)
نوسان سالیانه
54,540,000
قیمت روز
2,460,000 (4.51%)
تغییر روزانه
۵ آبان ۱۳۹۹
ساعت 17:20:46
9,990,000 (22.42%)
تغییر ۳ ماهه
26,680,000 (95.76%)
تغییر ۶ ماهه
37,250,000 (215.44%)
نوسان سالیانه

قیمت سکه / معاملاتی

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
سکه امامی139,620,000(4.99%) 6,970,000136,880,000142,520,000۱۷:۲۱:۳۳(5.40%) 7,160,000(28.11%) 30,640,000(115.42%) 74,810,000(257.90%) 100,610,000
سکه بهار آزادی129,980,000(3.85%) 5,000,000129,970,000133,000,000۱۷:۲۱:۲۵(2.75%) 3,480,000(29.98%) 29,980,000(106.31%) 66,980,000(241.24%) 91,890,000
نیم سکه76,000,000(0%) 074,000,00077,000,000۱۶:۰۵:۳۳(5.55%) 4,000,000(38.18%) 21,000,000(131.70%) 43,200,000(276.61%) 55,820,000
ربع سکه51,000,000(0%) 045,000,00052,000,000۱۶:۰۵:۳۳(21.42%) 9,000,000(56.92%) 18,500,000(171.27%) 32,200,000(318.37%) 38,810,000
سکه گرمی26,500,000(1.51%) 400,00026,500,00027,000,000۱۲:۰۵:۴۱(23.25%) 5,000,000(57.73%) 9,700,000(173.19%) 16,800,000(223.56%) 18,310,000
139,620,000
قیمت روز
6,970,000 (4.99%)
تغییر روزانه
۵ آبان ۱۳۹۹
ساعت 17:21:38
30,640,000 (28.12%)
تغییر ۳ ماهه
74,810,000 (115.43%)
تغییر ۶ ماهه
100,610,000 (257.91%)
نوسان سالیانه

قیمت سکه / تک فروشی

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
سکه امامی135,500,000(7.38%) 10,000,000135,500,000142,500,000۱۷:۱۳:۲۵(2.17%) 2,890,000(24.33%) 26,520,000(108.75%) 70,590,000(246.63%) 96,410,000
سکه بهار آزادی130,410,000(3.84%) 5,010,000130,410,000133,440,000۱۷:۲۱:۲۸(2.97%) 3,770,000(30.14%) 30,210,000(106.77%) 67,340,000(241.83%) 92,260,000
نیم سکه76,200,000(0.26%) 200,00074,200,00077,200,000۱۶:۰۵:۵۶(5.68%) 4,100,000(38.44%) 21,160,000(132.10%) 43,370,000(276.85%) 55,980,000
ربع سکه51,080,000(0%) 045,080,00052,080,000۱۶:۰۵:۵۶(21.38%) 9,000,000(57.07%) 18,560,000(171.26%) 32,250,000(318.00%) 38,860,000
سکه گرمی26,560,000(1.51%) 400,00026,560,00027,060,000۱۲:۰۵:۵۲(23.19%) 5,000,000(58.00%) 9,750,000(173.25%) 16,840,000(223.50%) 18,350,000
135,210,000
قیمت روز
11,380,000 (8.42%)
تغییر روزانه
۵ آبان ۱۳۹۹
ساعت 17:21:38
26,610,000 (24.50%)
تغییر ۳ ماهه
70,660,000 (109.47%)
تغییر ۶ ماهه
96,080,000 (245.54%)
نوسان سالیانه

دلار ( نرخ لحظه ای )

279,820
قیمت روز
10,180 (3.64%)
تغییر روزانه
5 آبان 1399
ساعت 17:21:28
76,870 (37.87%)
تغییر ۳ ماهه
123,720 (79.25%)
تغییر ۶ ماهه
168,440 (151.23%)
نوسان سالیانه

نرخ ارز آزاد

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
دلار279,820(3.64%) 10,180279,750289,990۱۷:۲۱:۲۸
یورو331,020(3.93%) 13,000330,910343,940۱۷:۱۹:۴۸
پوند376,240(3.72%) 13,980375,580389,230۱۷:۲۱:۲۸
درهم امارات78,940(3.59%) 2,83078,78081,790۱۷:۲۱:۲۸
لیر ترکیه36,140(5.09%) 1,84036,10037,610۱۷:۲۱:۲۸
فرانک سوئیس320,700(3.84%) 12,300319,700332,800۱۷:۲۱:۲۸
یوان چین43,270(4%) 1,73043,24044,980۱۷:۲۰:۰۹
ین ژاپن268,300(5.89%) 15,810267,890268,380۱۶:۲۸:۵۱
دلار کانادا219,110(3.98%) 8,720218,470227,130۱۷:۲۱:۲۸
دلار استرالیا206,320(3.74%) 7,720205,930213,220۱۷:۲۱:۲۸
دلار نیوزیلند192,440(3.6%) 6,920191,970198,980۱۷:۲۱:۲۸
دلار سنگاپور213,220(3.88%) 8,270212,880221,110۱۷:۲۱:۲۸
روپیه هند4,430(3.16%) 1404,4204,590۱۶:۴۷:۲۶
روپیه پاکستان1,860(3.23%) 601,8501,880۱۷:۱۵:۳۱
دینار عراق246(0%) 0236246۱۶:۲۱:۵۳
کرون نروژ31,300(3.61%) 1,13031,10032,260۱۷:۲۱:۲۸

نرخ ارز آزاد

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
کرون سوئد33,610(3.63%) 1,22033,48034,690۱۷:۲۱:۲۸
کرون دانمارک48,590(3.11%) 1,51048,33049,990۱۷:۲۰:۰۹
ریال عربستان85,650(3.28%) 2,81085,50088,440۱۷:۲۱:۲۸
ریال قطر79,390(3.6%) 2,86079,23082,260۱۷:۲۱:۲۸
ریال عمان754,500(3.46%) 26,100752,000780,700۱۷:۲۱:۲۸
دینار کویت950,400(3.55%) 33,700947,600984,600۱۷:۲۱:۲۸
دینار بحرین768,800(3.33%) 25,600764,600794,600۱۷:۲۱:۲۸
رینگیت مالزی70,760(3.75%) 2,65070,62073,270۱۷:۲۱:۲۸
بات تایلند9,260(3.35%) 3109,2209,360۱۶:۴۷:۲۶
دلار هنگ کنگ37,520(3.6%) 1,35037,45038,040۱۷:۲۰:۰۹
روبل روسیه3,790(3.69%) 1403,7703,920۱۶:۵۶:۰۹
منات آذربایجان169,230(3.61%) 6,110168,890175,360۱۷:۲۱:۲۸
درام ارمنستان640(3.13%) 20640640۱۱:۰۰:۲۲
لاری گرجستان89,480(3.43%) 3,07089,04092,790۱۷:۲۱:۲۸
افغانی3,760(3.46%) 1303,7503,810۱۶:۴۷:۲۶
پوند سوریه570(3.51%) 20570580۱۶:۴۷:۲۶

دلار ( نرخ روز گذشته )

286,597
قیمت روز
203 (0.07%)
تغییر روزانه
5 آبان 1399
ساعت 09:03:05
77,867 (37.30%)
تغییر ۳ ماهه
131,196 (84.42%)
تغییر ۶ ماهه
175,051 (156.93%)
نوسان سالیانه

نرخ ارز سنا (اسکناس)

قیمت روزانه تغییر قیمت هفتگی قیمت ماهیانه
خرید
فروش
دلار 286,597(0.07%) 203317,052273,967-
یورو 340,493(0.67%) 2,268357,800322,724-
درهم 79,098(0.1%) 7982,14170,957-
روپیه هند 3,650(0%) 03,6503,650-
لیر ترکیه 39,412(0.71%) 27841,40134,969-
روبل روسیه 3,898(0%) 02,6003,500-
یوان چین 43,956(0.47%) 20546,15237,195-
هزار وون کره 100,000(0%) 0100,000100,000-
فرانک سوئیس 315,000(3.17%) 10,000304,250252,502-
صد ین ژاپن 275,000(0%) 0285,000200,000-
دلار کانادا 219,857(3.17%) 6,963243,618207,800-
پوند 367,150(2.06%) 7,570403,532342,698-
کرون سوئد 33,938(5.01%) 1,62034,49328,829-
کرون نروژ 30,000(8.33%) 2,50034,50028,924-
صد دینار عراق 23,494(1.64%) 38624,90520,297-
دلار استرالیا 209,204(2.63%) 5,370222,934192,048-
دلار 291,083(3.14%) 8,866313,595270,670-
یورو 336,317(1.99%) 6,575360,237321,825-
درهم 74,755(0.68%) 50782,28271,072-
روپیه هند 3,700(1.35%) 503,7503,000-
لیر ترکیه 36,965(1.43%) 52940,53735,670-
روبل روسیه 3,200(18.75%) 6003,8002,900-
یوان چین 38,942(3.83%) 1,43641,89038,038-
هزار وون کره 100,000(0%) 0100,000100,000-
فرانک سوئیس 300,000(0%) 0314,690284,906-
صد ین ژاپن 260,000(0%) 0260,000260,000-
دلار کانادا 211,701(4.17%) 8,838237,531202,721-
پوند 359,395(1.13%) 4,056385,725332,360-
کرون سوئد 30,500(0.72%) 21832,86230,000-
کرون نروژ 29,000(7.41%) 2,00032,00026,900-
صد دینار عراق 20,651(5.45%) 1,12523,10121,066-
دلار استرالیا 185,666(5.57%) 10,334211,531189,649-

نرخ ارز نیما (حواله)

قیمت روزانه تغییر قیمت هفتگی قیمت ماهیانه
خرید
فروش
دلار 268311(6.38%) 16092262,966235,530-
یورو 317014(1.06%) 3376325,226292,949-
درهم 73401(4.75%) 348670,66060,357-
روپیه هند 3750(63.04%) 14503,6472,868-
لیر ترکیه 36000(11.25%) 405039,04535,638-
روبل روسیه 3890(0%) 03,8903,350-
یوان چین 42639(2.88%) 119440,04635,350-
هزار وون کره 250000(0%) 0215,251231,820-
فرانک سوئیس 139469(0%) 0139,469139,469-
صد ین ژاپن 205400(0%) 0205,400205,400-
دلار کانادا 97425(0%) 097,42597,425-
پوند 166158(0%) 0166,158166,158-
کرون سوئد
کرون نروژ
صد دینار عراق 13956(0%) 013,95613,956-
دلار استرالیا 90622(0%) 090,62290,622-
دلار 268196(0.14%) 384265,485238,706-
یورو 309044(3.05%) 9143304,342291,779-
درهم 76675(0.39%) 30073,44764,558-
روپیه هند 3900(0.1%) 43,6293,505-
لیر ترکیه 35200(0%) 035,20034,550-
روبل روسیه 3297(0%) 03,2973,520-
یوان چین 45137(4.05%) 175746,96939,500-
هزار وون کره 249500(0%) 0213,120109,606-
فرانک سوئیس
صد ین ژاپن 147075(0%) 0147,075147,075-
دلار کانادا
پوند
کرون سوئد
کرون نروژ
صد دینار عراق 13817(0%) 013,81713,817-
دلار استرالیا 76543(0%) 076,54376,543-

ارز مبادله‌ای

قیمت تغییر
دلار42,000(0%) 0
یورو49,703(0.22%) 111
پوند54,693(0.15%) 82
درهم11,437(0%) 0
لیر5,263(0.21%) 11
یوان6,282(0%) 0

نرخ ارزها در ترکیه

قیمت تغییر
دلار 291540 (3.56%) 10370
یورو 344690 (4%) 13780
پوند 379750 (3.81%) 14480
درهم 79370 (3.57%) 2830
دلار کانادا 221250 (3.99%) 8830
فرانک سوییس 321990 (3.77%) 12130

نرخ ارزها در افغانستان

قیمت تغییر
دلار هرات 277600 (4%) 11100
یورو 341410 (3.46%) 11800
پوند 363970 (3.46%) 12580
درهم 78580 (3.46%) 2720
دلار کانادا 213940 (3.46%) 7400
فرانک سوییس 304560 (3.46%) 10530

بورس تهران

1,336,592.67
قیمت روز
37,464.73 (2.8%)
تغییر روزانه
5 آبان 1399
ساعت 17:17:03
609,541.7 (31.32%)
تغییر ۳ ماهه
538,768.46 (67.52%)
تغییر ۶ ماهه
1,033,139.67 (340.46%)
نوسان سالیانه

بورس تهران

ارزش تغییر
شاخص كل 1,336,592.7 37,464.7
شاخص كل هم وزن 384,342.53 4720.88
شاخص كل فرابورس 16,470.63 202.56
بازار اول فرابورس 4,601.19 44.24
بازار دوم فرابورس 6,988.97 94.27
شاخص بازار اول 923,757.7 32809.1

بورس تهران

ارزش تغییر
شاخص بازار دوم 2.913 میلیون 49071.05
شاخص 30 شركت بزرگ 65,441.98 2410.88
شاخص 50 شركت فعالتر 51,872.75 1590.57
شاخص قیمت 50 شركت 2.578 میلیون 92456.74
شاخص قیمت هم وزن 251,776.05 3092.31
شاخص قیمت وزنی-ارزشی 349,565.47 9531.25
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی