خبر

انس طلا

1,966.69
قیمت روز
11.92 (0.61%)
تغییر روزانه
7 فروردین 1402
ساعت 11:04:06
152.8 (8.42%)
تغییر ۳ ماهه
337.32 (20.70%)
تغییر ۶ ماهه
8.49 (0.43%)
نوسان سالیانه

نرخ انس

قیمت زنده تغییر روزانه کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
انس طلا1,966.69(0.61%) 11.921,966.031,979.11۱۱:۰۴:۰۶(8.23%) 149.61(8.42%) 152.8(20.70%) 337.32(0.43%) 8.49
انس نقره23.02(0.95%) 0.2222.9523.24۱۱:۰۴:۰۶(11.75%) 2.421(4.34%) 1.046(25.14%) 4.626(9.80%) 2.502
انس پلاتین980.30(1.02%) 10.00980.15992.95۱۱:۰۴:۵۱(4.14%) 39.05(5.12%) 53(16.39%) 138.1(2.56%) 25.85
انس پالادیوم1,395.03(1.23%) 17.221,395.001,435.00۱۱:۰۴:۰۴(1.98%) 28.25(23.70%) 433.5(32.75%) 679.49(40.47%) 948.47

مثقال طلا

114,360,000
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
28 اسفند 1401
ساعت 00:00:00
32,980,000 (40.52%)
تغییر ۳ ماهه
57,530,000 (101.23%)
تغییر ۶ ماهه
60,390,000 (111.89%)
نوسان سالیانه

مظنه / مثقال طلا

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
مثقال طلا114,360,000(0%) 0108,550,000115,310,000۲۸ اسفند(4.94%) 5,950,000(40.52%) 32,980,000(101.23%) 57,530,000(111.89%) 60,390,000
مثقال / عیار جهانی99,964,000(0%) 097,468,00099,964,000۲۸ اسفند(9.73%) 10,782,000(28.22%) 22,003,000(85.22%) 45,994,000(86.12%) 46,257,000
مثقال / حواله دلار7,417,350(0%) 06,084,2008,446,000۲۷ اسفند(22.36%) 2,136,800(548.29%) 6,273,210(162.06%) 4,587,010(86.18%) 46,269,650
مثقال / بر مبنای سکه131,612,420(0%) 0126,224,440131,612,420۲۸ اسفند(8.31%) 11,937,460(44.29%) 40,401,010(109.74%) 68,864,550(142.97%) 77,445,520

طلای 18 عیار

26,406,000
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
28 اسفند 1401
ساعت 00:00:00
7,623,000 (40.58%)
تغییر ۳ ماهه
13,293,000 (101.37%)
تغییر ۶ ماهه
13,955,000 (112.07%)
نوسان سالیانه

قیمت طلا

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
طلای 18 عیار26,406,000(0%) 025,060,00026,617,000۲۸ اسفند(4.89%) 1,360,000(40.58%) 7,623,000(101.37%) 13,293,000(112.07%) 13,955,000
طلای 24 عیار35,208,000(0%) 033,414,00035,488,000۲۸ اسفند(4.89%) 1,813,000(40.58%) 10,164,000(101.37%) 17,724,000(112.08%) 18,607,000
طلای 18 عیار / 74026,054,000(0%) 024,726,00026,262,000۲۸ اسفند(4.89%) 1,342,000(40.58%) 7,521,000(101.37%) 13,116,000(112.07%) 13,769,000
طلای دست دوم26,054,350(0%) 024,726,35026,261,640۲۸ اسفند(4.89%) 1,341,670(40.58%) 7,521,550(101.37%) 13,116,010(112.08%) 13,769,760

آبشده نقدی

114,400,000
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
28 اسفند 1401
ساعت 00:00:00
33,050,000 (40.62%)
تغییر ۳ ماهه
57,580,000 (101.33%)
تغییر ۶ ماهه
60,500,000 (112.24%)
نوسان سالیانه

قیمت آبشده

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
آبشده نقدی114,400,000(0%) 0108,550,000115,310,000۲۸ اسفند(4.91%) 5,910,000(40.62%) 33,050,000(101.33%) 57,580,000(112.24%) 60,500,000
آبشده کمتر از کیلو114,400,000(0%) 0108,570,000115,310,000۲۸ اسفند(4.89%) 5,890,000(40.60%) 33,040,000(101.33%) 57,580,000(111.93%) 60,420,000
آبشده بنکداری114,430,000(0%) 0108,600,000115,340,000۲۸ اسفند(4.89%) 5,890,000(40.59%) 33,040,000(101.28%) 57,580,000(111.78%) 60,400,000
آبشده شنبه ای100,500,000(0%) 096,400,000100,600,000۱۶ اسفند(13.17%) 11,700,000(68.39%) 40,820,000(68.39%) 40,820,000(86.28%) 46,550,000
به جهت نوسانات گسترده و عدم امکان کشف و حصول نرخ های صحیح، به جهت صیانت از حقوق هموطنان گرامی، تا رفع ابهام و بازگشت بازار به روند معمول، نرخ های سکه اعلام نمی گردد .

سکه امامی

298,010,000
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
28 اسفند 1401
ساعت 00:00:00
91,500,000 (44.30%)
تغییر ۳ ماهه
155,880,000 (109.67%)
تغییر ۶ ماهه
174,030,000 (140.36%)
نوسان سالیانه
100,500,000
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ اسفند ۱۴۰۱
ساعت 00:00:00
100,500,000 (inf%)
تغییر ۳ ماهه
100,500,000 (inf%)
تغییر ۶ ماهه
46,550,000 (86.28%)
نوسان سالیانه

قیمت سکه / معاملاتی

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
سکه امامی298,010,000(0%) 0293,800,000298,010,000۲۸ اسفند(8.31%) 27,040,000(44.30%) 91,500,000(109.67%) 155,880,000(140.36%) 174,030,000
سکه بهار آزادی282,010,000(0%) 0279,800,000282,010,000۲۸ اسفند(4.40%) 13,000,000(43.50%) 85,500,000(108.95%) 147,050,000(134.91%) 161,960,000
نیم سکه185,000,000(0%) 0185,000,000185,000,000۲۸ اسفند(2.77%) 5,000,000(48.59%) 60,500,000(131.25%) 105,000,000(152.21%) 111,650,000
ربع سکه112,000,000(0%) 0112,000,000112,000,000۲۸ اسفند(4.02%) 4,700,000(18.51%) 17,500,000(124%) 62,000,000(170.40%) 70,580,000
سکه گرمی68,000,000(0%) 068,000,00068,000,000۲۸ اسفند(4.61%) 3,000,000(54.54%) 24,000,000(130.50%) 38,500,000(179.83%) 43,700,000
298,010,000
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ اسفند ۱۴۰۱
ساعت 00:00:00
91,500,000 (44.31%)
تغییر ۳ ماهه
155,880,000 (109.67%)
تغییر ۶ ماهه
174,030,000 (140.37%)
نوسان سالیانه

قیمت سکه / تک فروشی

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
سکه امامی298,210,000(0%) 0286,010,000298,210,000۲۸ اسفند(8.31%) 27,030,000(44.24%) 91,470,000(109.59%) 155,930,000(137.63%) 172,720,000
سکه بهار آزادی282,260,000(0%) 0278,310,000282,310,000۲۸ اسفند(4.40%) 13,020,000(43.41%) 85,450,000(108.72%) 147,030,000(133.93%) 161,600,000
نیم سکه185,300,000(0%) 0185,300,000185,300,000۲۸ اسفند(2.77%) 5,000,000(48.47%) 60,500,000(131.19%) 105,150,000(150.23%) 111,250,000
ربع سکه112,200,000(0%) 0112,200,000112,200,000۲۸ اسفند(4.02%) 4,700,000(18.47%) 17,500,000(123.81%) 62,070,000(167.65%) 70,280,000
سکه گرمی68,100,000(0%) 068,100,00068,100,000۲۸ اسفند(4.60%) 3,000,000(54.42%) 24,000,000(130.06%) 38,500,000(177.95%) 43,600,000
246,950,000
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ بهمن ۱۴۰۱
ساعت 00:00:00
246,950,000 (inf%)
تغییر ۳ ماهه
246,950,000 (inf%)
تغییر ۶ ماهه
122,950,000 (99.15%)
نوسان سالیانه

دلار ( نرخ لحظه ای )

472,080
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
28 اسفند 1401
ساعت 00:00:00
74,870 (18.84%)
تغییر ۳ ماهه
155,270 (49.01%)
تغییر ۶ ماهه
209,490 (79.77%)
نوسان سالیانه

نرخ ارز آزاد

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
دلار472,080(0%) 0460,800472,100۲۸ اسفند
یورو511,330(0%) 0498,520511,330۲۸ اسفند
پوند585,980(0%) 0571,350585,980۲۸ اسفند
درهم امارات130,200(0%) 0126,930130,200۲۸ اسفند
لیر ترکیه25,300(0%) 025,20025,300۲۸ اسفند
فرانک سوئیس519,400(0%) 0506,400519,400۲۸ اسفند
یوان چین69,900(0%) 068,20069,900۲۸ اسفند
ین ژاپن365,060(0%) 0355,950365,060۲۸ اسفند
دلار کانادا350,500(0%) 0341,700350,500۲۸ اسفند
دلار استرالیا322,200(0%) 0314,200322,200۲۸ اسفند
دلار نیوزیلند301,500(0%) 0293,900301,500۲۸ اسفند
دلار سنگاپور359,100(0%) 0350,100359,100۲۸ اسفند
روپیه هند5,830(0%) 05,6905,830۲۸ اسفند
روپیه پاکستان1,709(0%) 01,6661,709۲۸ اسفند
دینار عراق329(0%) 0322329۲۸ اسفند
کرون نروژ45,000(0%) 044,00045,000۲۸ اسفند

نرخ ارز آزاد

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
کرون سوئد45,800(0%) 044,70045,800۲۸ اسفند
کرون دانمارک68,900(0%) 067,30068,900۲۸ اسفند
ریال عربستان128,240(0%) 0125,040128,240۲۸ اسفند
ریال قطر132,200(0%) 0128,900132,200۲۸ اسفند
ریال عمان1,250,300(0%) 01,219,0001,250,300۲۸ اسفند
دینار کویت1,567,600(0%) 01,528,5001,567,600۲۸ اسفند
دینار بحرین1,275,800(0%) 01,243,9001,275,800۲۸ اسفند
رینگیت مالزی107,300(0%) 0104,800107,300۲۸ اسفند
بات تایلند14,100(0%) 013,77014,100۲۸ اسفند
دلار هنگ کنگ61,300(0%) 059,80061,300۲۸ اسفند
روبل روسیه6,330(0%) 06,1806,330۲۸ اسفند
منات آذربایجان283,900(0%) 0276,800283,900۲۸ اسفند
درام ارمنستان1,240(0%) 01,2401,240۲۸ اسفند
لاری گرجستان189,000(0%) 0184,600189,000۲۸ اسفند
افغانی5,470(0%) 05,3405,510۲۸ اسفند
پوند سوریه191(0%) 0187191۲۸ اسفند

دلار ( نرخ روز گذشته )

402,000
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
25 اسفند 1401
ساعت 09:25:45
96,361 (31.52%)
تغییر ۳ ماهه
116,121 (40.61%)
تغییر ۶ ماهه
151,257 (60.32%)
نوسان سالیانه

نرخ ارز سنا (اسکناس)

قیمت روزانه تغییر قیمت هفتگی قیمت ماهیانه
خرید
فروش
دلار 402,000(0%) 0---
یورو 431,753(0.33%) 1,411---
درهم 109,463(0%) 0---
روپیه هند 4,883(0%) 0---
لیر ترکیه 21,082(0.13%) 27---
روبل روسیه 5,202(0%) 0---
یوان چین 58,603(0.07%) 42---
هزار وون کره 310,330(0.1%) 313---
فرانک سوئیس 436,910(0%) 19---
صد ین ژاپن 307,533(0.01%) 20---
دلار کانادا 292,385(0.21%) 613---
پوند 491,651(0.01%) 61---
کرون سوئد 38,441(0.82%) 312---
کرون نروژ 38,345(0.02%) 7---
صد دینار عراق 27,583(0%) 0---
دلار استرالیا 267,322(0.01%) 18---
دلار 398,382(0%) 0---
یورو 427,867(0.33%) 1,398---
درهم 108,477(0%) 0---
روپیه هند 4,839(0%) 0---
لیر ترکیه 20,892(0.13%) 27---
روبل روسیه 5,155(0%) 0---
یوان چین 58,075(0.07%) 42---
هزار وون کره 307,537(0.1%) 310---
فرانک سوئیس 432,977(0%) 19---
صد ین ژاپن 304,765(0.01%) 20---
دلار کانادا 289,753(0.21%) 607---
پوند 487,226(0.01%) 61---
کرون سوئد 38,095(0.82%) 310---
کرون نروژ 37,999(0.02%) 7---
صد دینار عراق 27,334(0%) 0---
دلار استرالیا 264,916(0.01%) 18---

نرخ ارز نیما (حواله)

قیمت روزانه تغییر قیمت هفتگی قیمت ماهیانه
خرید
فروش
دلار 366,000(0%) 0---
یورو 393,088(0.33%) 1,285---
درهم 99,660(0%) 0---
روپیه هند 4,445(0.02%) 1---
لیر ترکیه 19,194(0.13%) 25---
روبل روسیه 4,737(0%) 0---
یوان چین 53,355(0.07%) 38---
هزار وون کره 282,539(0.1%) 286---
فرانک سوئیس 397,783(0%) 17---
صد ین ژاپن 279,993(0.01%) 18---
دلار کانادا 266,202(0.21%) 559---
پوند 447,622(0.01%) 55---
کرون سوئد 34,999(0.82%) 285---
کرون نروژ 34,911(0.02%) 7---
صد دینار عراق 25,113(0%) 0---
دلار استرالیا 243,382(0.01%) 16---
دلار 362,706(0%) 0---
یورو 389,550(0.33%) 1,273---
درهم 98,763(0%) 0---
روپیه هند 4,404(0.02%) 1---
لیر ترکیه 19,021(0.13%) 25---
روبل روسیه 4,694(0%) 0---
یوان چین 52,874(0.07%) 37---
هزار وون کره 279,996(0.1%) 283---
فرانک سوئیس 394,202(0%) 16---
صد ین ژاپن 277,473(0.01%) 18---
دلار کانادا 263,806(0.21%) 554---
پوند 443,593(0.01%) 55---
کرون سوئد 34,684(0.82%) 283---
کرون نروژ 34,596(0.02%) 7---
صد دینار عراق 24,886(0%) 0---
دلار استرالیا 241,191(0.01%) 16---

ارز مبادله‌ای

قیمت تغییر
دلار42,000(0%) 0
یورو45,109(0.33%) 147
پوند51,368(0.01%) 7
درهم11,437(0%) 0
لیر2,203(0.14%) 3
یوان6,123(0.07%) 4

نرخ ارزها در ترکیه

قیمت تغییر
دلار 305160 (0%) 0
یورو 321310 (0%) 0
پوند 374400 (0%) 0
درهم 83860 (0%) 0
دلار کانادا 236110 (0%) 0
فرانک سوییس 306930 (0%) 0

نرخ ارزها در افغانستان

قیمت تغییر
دلار هرات 500000 (0%) 0
یورو 351490 (0%) 0
پوند 392610 (0%) 0
درهم 82060 (0%) 0
دلار کانادا 227480 (0%) 0
فرانک سوییس 315100 (0%) 0

بورس تهران

2,024,100
قیمت روز
5,339.7 (0.26%)
تغییر روزانه
7 فروردین 1402
ساعت 11:02:09
447,703.2 (28.40%)
تغییر ۳ ماهه
689,651.9 (51.68%)
تغییر ۶ ماهه
620,510.6 (44.20%)
نوسان سالیانه

بورس تهران

ارزش تغییر
شاخص كل 2,024,100.0 5,339.7
شاخص كل هم وزن 595,624.5 3128.6
شاخص كل فرابورس 24,674.3 170.2
بازار اول فرابورس 7,913.1 44.1
بازار دوم فرابورس 9,799.7 72.5
شاخص بازار اول 1.575 میلیون 726.2

بورس تهران

ارزش تغییر
شاخص بازار دوم 3.792 میلیون 20359.7
شاخص 30 شركت بزرگ 126,078.5 342.1
شاخص 50 شركت فعالتر 80,643.7 220.2
شاخص قیمت 50 شركت 5.183 میلیون 3434.8
شاخص قیمت هم وزن 351,778.7 1847.8
شاخص قیمت وزنی ارزشی 457,529.8 1207
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین