انس طلا

1,788.77
قیمت روز
1.03 (0.06%)
تغییر روزانه
18 مرداد 1401
ساعت 01:07:57
64.67 (3.48%)
تغییر ۳ ماهه
42.63 (2.32%)
تغییر ۶ ماهه
59 (3.41%)
نوسان سالیانه

نرخ انس

قیمت زنده تغییر روزانه کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
انس طلا1,788.73(0.06%) 0.991,787.971,789.62۰۱:۰۶:۵۵(2.66%) 46.39(3.49%) 64.71(2.32%) 42.67(3.40%) 58.96
انس نقره20.65(0.12%) 0.0220.6320.66۰۱:۰۶:۵۵(6.92%) 1.337(5.14%) 1.12(11.23%) 2.613(11.84%) 2.775
انس پلاتین940.20(0.03%) 0.25939.75940.75۰۱:۰۶:۵۵(6.33%) 56.05(0.37%) 3.5(9.11%) 94.25(3.33%) 32.4
انس پالادیوم2,236.52(0.18%) 3.982,233.002,238.50۰۱:۰۶:۵۵(3.16%) 68.52(7.29%) 152(1.90%) 43.48(14.03%) 365.23

مثقال طلا

59,240,000
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
15 مرداد 1401
ساعت 00:00:00
2,510,000 (4.42%)
تغییر ۳ ماهه
8,750,000 (17.33%)
تغییر ۶ ماهه
12,310,000 (26.23%)
نوسان سالیانه

مظنه / مثقال طلا

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
مثقال طلا59,240,000(0%) 059,130,00059,950,000۱۵ مرداد(1.29%) 780,000(4.42%) 2,510,000(17.33%) 8,750,000(26.23%) 12,310,000
مثقال / عیار جهانی58,498,000(0%) 058,472,00058,898,000۱۵ مرداد(2.11%) 1,213,000(5.57%) 3,089,000(16.62%) 8,337,000(24.85%) 11,644,000
مثقال / حواله دلار742,400(0%) 0660,1501,219,990۱۵ مرداد(388.74%) 590,500(174.96%) 472,400(98.51%) 49,398,600(98.41%) 46,093,600
مثقال / بر مبنای سکه65,406,530(0%) 065,296,12065,848,170۱۵ مرداد(1.41%) 940,670(10.64%) 6,293,330(25.77%) 13,403,730(31.58%) 15,700,230

طلای 18 عیار

13,676,000
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
15 مرداد 1401
ساعت 00:00:00
572,000 (4.36%)
تغییر ۳ ماهه
2,020,000 (17.33%)
تغییر ۶ ماهه
2,828,000 (26.06%)
نوسان سالیانه

قیمت طلا

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
طلای 18 عیار13,676,000(0%) 013,651,00013,840,000۱۵ مرداد(1.22%) 169,000(4.36%) 572,000(17.33%) 2,020,000(26.06%) 2,828,000
طلای 24 عیار18,235,000(0%) 018,201,00018,454,000۱۵ مرداد(1.21%) 225,000(4.36%) 763,000(17.32%) 2,693,000(26.07%) 3,771,000
طلای 18 عیار / 74013,494,000(0%) 013,469,00013,656,000۱۵ مرداد(1.21%) 166,000(4.37%) 565,000(17.32%) 1,993,000(26.06%) 2,790,000
طلای دست دوم13,494,140(0%) 013,469,08013,655,870۱۵ مرداد(1.21%) 166,280(4.36%) 564,910(17.33%) 1,993,140(26.06%) 2,790,400

آبشده نقدی

59,280,000
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
15 مرداد 1401
ساعت 00:00:00
2,510,000 (4.42%)
تغییر ۳ ماهه
8,830,000 (17.50%)
تغییر ۶ ماهه
12,330,000 (26.26%)
نوسان سالیانه

قیمت آبشده

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
آبشده نقدی59,280,000(0%) 059,130,00059,930,000۱۵ مرداد(1.15%) 690,000(4.42%) 2,510,000(17.50%) 8,830,000(26.26%) 12,330,000
آبشده کمتر از کیلو59,260,000(0%) 059,150,00059,970,000۱۵ مرداد(1.21%) 730,000(4.31%) 2,450,000(17.25%) 8,720,000(25.97%) 12,220,000
آبشده بنکداری59,290,000(0%) 059,180,00060,000,000۱۵ مرداد(1.21%) 730,000(4.27%) 2,430,000(17.19%) 8,700,000(25.90%) 12,200,000
آبشده شنبه ای0(0%) 000۳ خرداد(100%) 59,680,000(100%) 56,750,000(100%) 50,520,000(100%) 46,950,000
به جهت نوسانات گسترده و عدم امکان کشف و حصول نرخ های صحیح، به جهت صیانت از حقوق هموطنان گرامی، تا رفع ابهام و بازگشت بازار به روند معمول، نرخ های سکه اعلام نمی گردد .

سکه امامی

148,060,000
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
15 مرداد 1401
ساعت 00:00:00
14,700,000 (11.02%)
تغییر ۳ ماهه
31,320,000 (26.82%)
تغییر ۶ ماهه
35,490,000 (31.52%)
نوسان سالیانه
0
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ خرداد ۱۴۰۱
ساعت 00:00:00
56,750,000 (100.00%)
تغییر ۳ ماهه
50,520,000 (100.00%)
تغییر ۶ ماهه
46,950,000 (100.00%)
نوسان سالیانه

قیمت سکه / معاملاتی

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
سکه امامی148,060,000(0%) 0147,850,000149,100,000۱۵ مرداد(1.43%) 2,150,000(11.02%) 14,700,000(26.82%) 31,320,000(31.52%) 35,490,000
سکه بهار آزادی140,960,000(0%) 0140,950,000141,100,000۱۵ مرداد(0.71%) 1,020,000(8.44%) 10,980,000(23.63%) 26,950,000(31.13%) 33,470,000
نیم سکه81,800,000(0%) 081,800,00081,800,000۱۵ مرداد(0.94%) 780,000(10.39%) 7,700,000(24.88%) 16,300,000(41.76%) 24,100,000
ربع سکه51,860,000(0%) 051,860,00052,000,000۱۵ مرداد(0.72%) 380,000(17.81%) 7,840,000(42.86%) 15,560,000(44.45%) 15,960,000
سکه گرمی30,400,000(0%) 030,400,00030,400,000۱۵ مرداد(1.26%) 380,000(14.50%) 3,850,000(34.33%) 7,770,000(38.18%) 8,400,000
148,060,000
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ مرداد ۱۴۰۱
ساعت 00:00:00
14,700,000 (11.02%)
تغییر ۳ ماهه
31,320,000 (26.83%)
تغییر ۶ ماهه
35,490,000 (31.53%)
نوسان سالیانه

قیمت سکه / تک فروشی

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
سکه امامی148,400,000(0%) 0148,150,000149,400,000۱۵ مرداد(1.41%) 2,130,000(10.72%) 14,370,000(26.80%) 31,370,000(30.22%) 34,440,000
سکه بهار آزادی141,150,000(0%) 0141,150,000141,300,000۱۵ مرداد(0.71%) 1,010,000(8.51%) 11,070,000(23.55%) 26,910,000(30.94%) 33,360,000
نیم سکه81,950,000(0%) 081,950,00081,950,000۱۵ مرداد(0.94%) 780,000(9.70%) 7,250,000(24.73%) 16,250,000(40.80%) 23,750,000
ربع سکه51,990,000(0%) 051,990,00052,130,000۱۵ مرداد(0.72%) 380,000(17.30%) 7,670,000(42.82%) 15,590,000(43.81%) 15,840,000
سکه گرمی30,500,000(0%) 030,500,00030,500,000۱۵ مرداد(1.26%) 380,000(13.59%) 3,650,000(33.01%) 7,570,000(37.88%) 8,380,000
0
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ خرداد ۱۴۰۱
ساعت 00:00:00
133,850,000 (100.00%)
تغییر ۳ ماهه
117,750,000 (100.00%)
تغییر ۶ ماهه
112,570,000 (100.00%)
نوسان سالیانه

دلار ( نرخ لحظه ای )

0
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
22 اردیبهشت 1401
ساعت 00:00:00
282,290 (100%)
تغییر ۳ ماهه
262,340 (100%)
تغییر ۶ ماهه
259,090 (100%)
نوسان سالیانه

نرخ ارز آزاد

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
دلار0(0%) 000۲۲ اردیبهشت
یورو0(0%) 000۲۲ اردیبهشت
پوند380,960(0%) 0380,430383,560۱۵ مرداد
درهم امارات0(0%) 000۲۲ اردیبهشت
لیر ترکیه17,600(0%) 017,60017,700۱۵ مرداد
فرانک سوئیس328,100(0%) 0328,000330,300۱۵ مرداد
یوان چین47,150(0%) 047,05047,450۱۵ مرداد
ین ژاپن234,820(0%) 0234,710236,420۱۵ مرداد
دلار کانادا243,900(0%) 0243,600245,600۱۵ مرداد
دلار استرالیا218,100(0%) 0217,800219,600۱۵ مرداد
دلار نیوزیلند196,700(0%) 0196,600198,000۱۵ مرداد
دلار سنگاپور230,400(0%) 0230,300231,900۱۵ مرداد
روپیه هند3,970(0%) 03,9603,990۱۵ مرداد
روپیه پاکستان1,459(0%) 01,4581,469۱۵ مرداد
دینار عراق216(0%) 0216217۱۵ مرداد
کرون نروژ32,300(0%) 032,20032,500۱۵ مرداد

نرخ ارز آزاد

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
کرون سوئد30,900(0%) 030,90031,200۱۵ مرداد
کرون دانمارک43,200(0%) 043,10043,500۱۵ مرداد
ریال عربستان85,190(0%) 085,15085,760۱۵ مرداد
ریال قطر87,500(0%) 087,50088,100۱۵ مرداد
ریال عمان820,100(0%) 0819,700825,700۱۵ مرداد
دینار کویت1,029,800(0%) 01,029,4001,036,900۱۵ مرداد
دینار بحرین837,700(0%) 0837,300843,400۱۵ مرداد
رینگیت مالزی70,800(0%) 070,80071,300۱۵ مرداد
بات تایلند8,800(0%) 08,8008,860۱۵ مرداد
دلار هنگ کنگ41,000(0%) 041,00041,300۱۵ مرداد
روبل روسیه5,220(0%) 05,2105,250۱۵ مرداد
منات آذربایجان186,400(0%) 0186,300187,700۱۵ مرداد
درام ارمنستان780(0%) 0780780۱۳ مرداد
لاری گرجستان117,300(0%) 0117,200118,100۱۵ مرداد
افغانی3,470(0%) 03,4703,510۱۵ مرداد
پوند سوریه125(0%) 0125126۱۵ مرداد

دلار ( نرخ روز گذشته )

288,342
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
15 مرداد 1401
ساعت 08:26:47
31,195 (12.13%)
تغییر ۳ ماهه
44,656 (18.32%)
تغییر ۶ ماهه
38,655 (15.48%)
نوسان سالیانه

نرخ ارز سنا (اسکناس)

قیمت روزانه تغییر قیمت هفتگی قیمت ماهیانه
خرید
فروش
دلار 288,342(0%) 0286,896281,544-
یورو 293,201(0%) 0294,580286,508-
درهم 78,514(0%) 078,12176,663-
روپیه هند 3,632(0%) 03,6343,553-
لیر ترکیه 16,077(0%) 015,99316,275-
روبل روسیه 4,765(0%) 04,5964,347-
یوان چین 42,640(0%) 042,38942,054-
هزار وون کره 220,908(0%) 0219,800217,529-
فرانک سوئیس 299,247(0%) 0302,346287,931-
صد ین ژاپن 213,069(0%) 0217,715206,734-
دلار کانادا 222,787(0%) 0223,501217,459-
پوند 347,698(0%) 0352,162338,715-
کرون سوئد 28,267(0%) 028,39426,766-
کرون نروژ 29,379(0%) 029,82527,900-
صد دینار عراق 19,754(0%) 019,65619,301-
دلار استرالیا 198,919(0%) 0201,761193,019-
دلار 285,746(0%) 0284,313279,010-
یورو 290,562(0%) 0291,928283,929-
درهم 77,807(0%) 077,41775,973-
روپیه هند 3,599(0%) 03,6013,521-
لیر ترکیه 15,932(0%) 015,84916,128-
روبل روسیه 4,722(0%) 04,5544,307-
یوان چین 42,256(0%) 042,00741,675-
هزار وون کره 218,919(0%) 0217,821215,571-
فرانک سوئیس 296,553(0%) 0299,624285,339-
صد ین ژاپن 211,151(0%) 0215,755204,873-
دلار کانادا 220,781(0%) 0221,489215,501-
پوند 344,568(0%) 0348,992335,666-
کرون سوئد 28,012(0%) 028,13826,525-
کرون نروژ 29,114(0%) 029,55627,648-
صد دینار عراق 19,576(0%) 019,47919,127-
دلار استرالیا 197,128(0%) 0199,945191,281-

نرخ ارز نیما (حواله)

قیمت روزانه تغییر قیمت هفتگی قیمت ماهیانه
خرید
فروش
دلار 267,001(0%) 0265,489261,852-
یورو 271,500(0%) 0272,599266,469-
درهم 72,703(0%) 072,29271,301-
روپیه هند 3,363(0%) 03,3633,304-
لیر ترکیه 14,887(0%) 014,79915,137-
روبل روسیه 4,412(0%) 04,2534,043-
یوان چین 39,484(0%) 039,22739,113-
هزار وون کره 204,558(0%) 0203,399202,314-
فرانک سوئیس 277,099(0%) 0279,787267,792-
صد ین ژاپن 197,299(0%) 0201,470192,275-
دلار کانادا 206,298(0%) 0206,824202,250-
پوند 321,964(0%) 0325,886315,024-
کرون سوئد 26,175(0%) 026,27524,894-
کرون نروژ 27,205(0%) 027,60025,948-
صد دینار عراق 18,292(0%) 018,19017,951-
دلار استرالیا 184,196(0%) 0186,707179,518-
دلار 264,597(0%) 0263,099259,495-
یورو 269,056(0%) 0287,120264,070-
درهم 72,048(0%) 071,64170,659-
روپیه هند 3,332(0%) 03,3323,274-
لیر ترکیه 14,753(0%) 014,66515,000-
روبل روسیه 4,372(0%) 04,2144,006-
یوان چین 39,128(0%) 038,87338,760-
هزار وون کره 202,716(0%) 0201,568200,493-
فرانک سوئیس 274,605(0%) 0277,268265,381-
صد ین ژاپن 195,523(0%) 0199,656190,544-
دلار کانادا 204,441(0%) 0204,962200,429-
پوند 319,066(0%) 0322,953312,188-
کرون سوئد 25,939(0%) 026,03824,669-
کرون نروژ 25,425(0%) 025,42525,425-
صد دینار عراق 18,127(0%) 018,02617,789-
دلار استرالیا 182,538(0%) 0185,026177,902-

ارز مبادله‌ای

قیمت تغییر
دلار42,000(0%) 0
یورو42,708(0%) 0
پوند50,647(0%) 0
درهم11,437(0%) 0
لیر2,342(0%) 0
یوان6,211(0%) 0

نرخ ارزها در ترکیه

قیمت تغییر
دلار 305160 (0%) 0
یورو 321310 (0%) 0
پوند 374400 (0%) 0
درهم 83860 (0%) 0
دلار کانادا 236110 (0%) 0
فرانک سوییس 306930 (0%) 0

نرخ ارزها در افغانستان

قیمت تغییر
دلار هرات
یورو 351490 (0%) 0
پوند 392610 (0%) 0
درهم 82060 (0%) 0
دلار کانادا 227480 (0%) 0
فرانک سوییس 315100 (0%) 0

بورس تهران

1,448,922.6
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
15 مرداد 1401
ساعت 00:00:00
91,176.6 (5.92%)
تغییر ۳ ماهه
164,802.1 (12.83%)
تغییر ۶ ماهه
15,746.7 (1.09%)
نوسان سالیانه

بورس تهران

ارزش تغییر
شاخص كل 1,448,922.6 0
شاخص كل هم وزن 390,143.1 6088
شاخص كل فرابورس 19,050.1 188.5
بازار اول فرابورس 6,939.8 135.8
بازار دوم فرابورس 7,214.2 41
شاخص بازار اول 1.085 میلیون 9711.1

بورس تهران

ارزش تغییر
شاخص بازار دوم 2.843 میلیون 19552.4
شاخص 30 شركت بزرگ 81,435.3 540.8
شاخص 50 شركت فعالتر 57,907.8 385.7
شاخص قیمت 50 شركت 3.856 میلیون 51764.6
شاخص قیمت هم وزن 233,817.2 3639.8
شاخص قیمت وزنی ارزشی 336,395.1 2679.8
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین