شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

انس طلا

1,557.47
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
28 دی 1398
ساعت 00:00:00
66.9 (4.48%)
تغییر ۳ ماهه
131.07 (9.18%)
تغییر ۶ ماهه
275.84 (21.52%)
نوسان سالیانه

نرخ انس

قیمت زنده تغییر روزانه کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
انس طلا1,557.47(0%) 01,556.351,559.38۲۸ دی(5.30%) 78.45(4.48%) 66.9(9.18%) 131.07(21.52%) 275.84
انس نقره18.03(0%) 018.0218.05۲۸ دی(5.26%) 0.902(2.61%) 0.46(11.17%) 1.812(17.40%) 2.673
انس پلاتین1,027.05(0%) 01,025.651,028.80۲۸ دی(9.63%) 90.25(14.56%) 130.55(20.72%) 176.3(28.33%) 226.75
انس پالادیوم2,250.40(0%) 02,232.202,267.75۲۸ دی(18.13%) 345.5(30.31%) 523.5(49.15%) 741.6(68.27%) 913.05

مثقال طلا

21,540,000
قیمت روز
200,000 (0.94%)
تغییر روزانه
29 دی 1398
ساعت 19:59:57
4,020,000 (22.94%)
تغییر ۳ ماهه
4,490,000 (26.33%)
تغییر ۶ ماهه
5,870,000 (37.46%)
نوسان سالیانه

مظنه / مثقال طلا

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
مثقال طلا21,540,000(0.94%) 200,00021,300,00021,580,000۱۹:۵۹:۵۷(8.95%) 1,770,000(22.94%) 4,020,000(26.33%) 4,490,000(37.46%) 5,870,000
مثقال / عیار جهانی21,889,000(0.05%) 11,00021,764,00022,187,000۱۹:۵۹:۱۶(9.30%) 1,863,000(22.95%) 4,087,000(23.82%) 4,211,000(42.81%) 6,562,000
مثقال / حواله دلار21,873,000(0.05%) 11,00021,748,00022,171,000۱۹:۵۹:۱۶(9.30%) 1,862,000(22.97%) 4,086,000(23.83%) 4,210,000(42.83%) 6,559,000
مثقال / بر مبنای سکه21,578,400(0.91%) 194,30021,313,40021,578,400۱۹:۴۴:۳۹(9.01%) 1,784,200(23.13%) 4,054,200(21.90%) 3,877,600(23.22%) 4,067,500

طلای 18 عیار

4,975,000
قیمت روز
51,000 (1.04%)
تغییر روزانه
29 دی 1398
ساعت 19:59:16
926,000 (22.86%)
تغییر ۳ ماهه
1,043,000 (26.52%)
تغییر ۶ ماهه
1,357,300 (37.51%)
نوسان سالیانه

قیمت طلا

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
طلای 18 عیار4,975,000(1.04%) 51,0004,920,0004,982,000۱۹:۵۹:۱۶(9.00%) 411,000(22.86%) 926,000(26.52%) 1,043,000(37.51%) 1,357,300
طلای 24 عیار6,633,000(1.02%) 67,0006,560,0006,643,000۱۹:۵۹:۱۶(8.98%) 547,000(22.85%) 1,234,000(26.53%) 1,391,000(37.51%) 1,809,500
طلای 18 عیار / 7404,909,000(1.03%) 50,0004,854,0004,916,000۱۹:۵۹:۱۶(9.01%) 406,000(22.87%) 914,000(26.55%) 1,030,000(37.54%) 1,340,000
طلای دست دوم4,390,000(0%) 04,390,0004,390,000۴ تیر(0%) 0(0%) 0(0%) 0(16.66%) 627,130

آبشده نقدی

21,550,000
قیمت روز
200,000 (0.94%)
تغییر روزانه
29 دی 1398
ساعت 19:59:12
4,000,000 (22.79%)
تغییر ۳ ماهه
4,220,000 (24.35%)
تغییر ۶ ماهه
5,880,000 (37.52%)
نوسان سالیانه

قیمت آبشده

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
آبشده نقدی21,550,000(0.94%) 200,00021,310,00021,570,000۱۹:۵۹:۱۲(9.50%) 1,870,000(22.79%) 4,000,000(24.35%) 4,220,000(37.52%) 5,880,000
آبشده کمتر از کیلو21,555,000(1.03%) 220,00021,315,00021,585,000۱۹:۵۹:۱۶(9.00%) 1,780,000(22.85%) 4,010,000(26.53%) 4,520,000(37.51%) 5,880,000
آبشده بنکداری21,560,000(1.03%) 220,00021,320,00021,590,000۱۹:۵۹:۱۶(8.99%) 1,780,000(22.84%) 4,010,000(26.52%) 4,520,000(37.5%) 5,880,000
آبشده شنبه ای21,550,000(0.94%) 200,00021,310,00021,570,000۱۹:۵۹:۱۲(9.05%) 1,790,000(23.00%) 4,030,000(26.39%) 4,500,000(37.08%) 5,830,000
به جهت نوسانات گسترده و عدم امکان کشف و حصول نرخ های صحیح، به جهت صیانت از حقوق هموطنان گرامی، تا رفع ابهام و بازگشت بازار به روند معمول، نرخ های سکه اعلام نمی گردد .

سکه امامی

48,870,000
قیمت روز
440,000 (0.91%)
تغییر روزانه
29 دی 1398
ساعت 19:59:57
9,210,000 (23.22%)
تغییر ۳ ماهه
8,820,000 (22.02%)
تغییر ۶ ماهه
9,350,000 (23.65%)
نوسان سالیانه

قیمت سکه / معاملاتی

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
سکه امامی48,870,000(0.91%) 440,00048,250,00048,870,000۱۹:۵۹:۵۷(9.01%) 4,040,000(23.22%) 9,210,000(22.02%) 8,820,000(23.65%) 9,350,000
سکه بهار آزادی48,400,000(0.41%) 200,00048,100,00048,400,000۱۸:۲۷:۰۹(8.78%) 3,910,000(22.09%) 8,760,000(23.65%) 9,260,000(27.36%) 10,400,000
نیم سکه24,700,000(1.02%) 250,00024,600,00024,700,000۱۸:۰۵:۴۰(6.05%) 1,410,000(21.91%) 4,440,000(12.37%) 2,720,000(20.78%) 4,250,000
ربع سکه14,700,000(1.17%) 170,00014,600,00014,700,000۱۸:۰۵:۴۰(2.79%) 400,000(20%) 2,450,000(5.07%) 710,000(20.49%) 2,500,000
سکه گرمی9,300,000(0.22%) 20,0009,300,0009,300,000۱۱:۰۰:۰۹(2.19%) 200,000(10.97%) 920,000(3.02%) 290,000(35.17%) 2,420,000

سکه امامی / تک فروشی

48,950,000
قیمت روز
460,000 (0.95%)
تغییر روزانه
29 دی 1398
ساعت 19:59:18
9,180,000 (23.08%)
تغییر ۳ ماهه
8,850,000 (22.06%)
تغییر ۶ ماهه
9,380,000 (23.70%)
نوسان سالیانه

قیمت سکه / تک فروشی

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
سکه امامی48,950,000(0.95%) 460,00048,330,00048,950,000۱۹:۵۹:۱۸(8.97%) 4,030,000(23.08%) 9,180,000(22.06%) 8,850,000(23.70%) 9,380,000
سکه بهار آزادی48,470,000(0.41%) 200,00048,170,00048,470,000۱۸:۲۸:۲۹(8.77%) 3,910,000(22.09%) 8,770,000(23.64%) 9,270,000(27.21%) 10,370,000
نیم سکه24,730,000(1.02%) 250,00024,630,00024,730,000۱۸:۰۶:۳۷(6.04%) 1,410,000(21.82%) 4,430,000(12.30%) 2,710,000(20.63%) 4,230,000
ربع سکه14,730,000(1.17%) 170,00014,630,00014,730,000۱۸:۰۶:۳۹(2.79%) 400,000(19.95%) 2,450,000(5.06%) 710,000(16.90%) 2,130,000
سکه گرمی9,320,000(0.22%) 20,0009,320,0009,320,000۱۱:۰۰:۲۱(2.19%) 200,000(10.95%) 920,000(3.01%) 290,000(34.10%) 2,370,000

زعفران نگین / تیر

106,500
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
25 تیر 1398
ساعت 00:00:00
0 (0%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0%)
تغییر ۶ ماهه
-
نوسان سالیانه

دلار ( نرخ لحظه ای )

130,000
قیمت روز
500 (0.38%)
تغییر روزانه
29 دی 1398
ساعت 19:57:21
15,980 (14.01%)
تغییر ۳ ماهه
15,000 (13.04%)
تغییر ۶ ماهه
15,500 (13.53%)
نوسان سالیانه

نرخ ارز آزاد

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
دلار130,000(0.38%) 500130,000130,590۱۹:۵۷:۲۱
یورو145,060(0.99%) 1,440145,000146,620۱۹:۵۹:۱۶
پوند175,840(0.05%) 90174,830178,220۱۹:۵۹:۱۶
درهم امارات37,010(0.05%) 2036,80037,510۱۹:۵۹:۱۶
لیر ترکیه22,950(0.04%) 1022,82023,260۱۹:۵۹:۱۶
فرانک سوئیس141,570(0.05%) 70140,770143,460۱۹:۵۹:۱۶
یوان چین19,770(0.05%) 1019,66020,040۱۹:۵۹:۱۶
ین ژاپن122,350(0.05%) 60121,650124,290۱۹:۵۹:۵۲
دلار کانادا103,460(0.06%) 60102,870104,860۱۹:۵۹:۱۶
دلار استرالیا92,900(0.05%) 5092,37094,150۱۹:۵۹:۱۶
دلار نیوزیلند89,280(0.06%) 5088,77090,490۱۹:۵۹:۱۷
دلار سنگاپور100,450(0.05%) 5099,880101,810۱۹:۵۹:۱۶
روپیه هند2,030(0%) 02,0202,060۱۹:۵۹:۵۲
روپیه پاکستان910(1.11%) 10900920۱۹:۵۹:۱۶
دینار عراق115(1.74%) 2115115۱۲:۱۳:۲۸
کرون نروژ15,200(0.07%) 1015,11015,400۱۹:۵۹:۱۶

نرخ ارز آزاد

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
کرون سوئد14,240(0%) 014,16014,440۱۹:۴۶:۵۲
کرون دانمارک20,240(0.05%) 1020,12020,510۱۹:۵۹:۱۶
ریال عربستان35,970(0.03%) 1035,77036,460۱۹:۵۹:۱۶
ریال قطر37,150(0.05%) 2036,94037,650۱۹:۵۹:۱۶
ریال عمان350,150(0.05%) 180348,160354,890۱۹:۵۹:۱۶
دینار کویت445,520(0.05%) 230442,990451,550۱۹:۵۹:۱۶
دینار بحرین356,190(0.05%) 190354,150361,020۱۹:۵۹:۱۶
رینگیت مالزی33,510(0.03%) 1033,32033,970۱۹:۵۹:۱۶
بات تایلند4,500(0%) 04,4704,560۱۷:۲۶:۲۱
دلار هنگ کنگ17,520(0.06%) 1017,42017,750۱۹:۵۹:۱۶
روبل روسیه2,210(0%) 02,1902,240۱۷:۲۵:۰۰
منات آذربایجان68,600(0.15%) 10068,60068,600۱۲:۱۳:۲۹
درام ارمنستان260(7.69%) 20260260۱۲:۱۳:۳۰
لاری گرجستان46,940(0.04%) 2046,67047,580۱۹:۵۹:۱۷
افغانی1,770(0%) 01,7601,790۱۷:۱۱:۰۷
پوند سوریه320(0%) 0320320۱۲:۱۳:۲۷

دلار ( نرخ روز گذشته )

130,441
قیمت روز
1,395 (1.07%)
تغییر روزانه
29 دی 1398
ساعت 09:03:05
17,465 (15.45%)
تغییر ۳ ماهه
11,891 (10.03%)
تغییر ۶ ماهه
16,231 (14.21%)
نوسان سالیانه

نرخ ارز سنا (اسکناس)

قیمت روزانه تغییر قیمت هفتگی قیمت ماهیانه
خرید
فروش
دلار 130,441(1.07%) 1,395123,423127,825-
یورو 146,637(0.5%) 734146,360140,535-
درهم 36,421(0.37%) 13636,32234,653-
روپیه هند 1,945(6.05%) 1111,9121,904-
لیر ترکیه 23,354(0.13%) 3023,33522,771-
روبل روسیه 2,200(2.27%) 502,2502,155-
یوان چین 19,310(4.4%) 84920,00619,124-
هزار وون کره 120,000(0%) 0120,000120,000-
فرانک سوئیس 132,222(5.91%) 7,817132,436128,661-
صد ین ژاپن 124,000(0%) 0127,272119,657-
دلار کانادا 104,816(0.54%) 567104,180100,498-
پوند 171,157(0.19%) 318171,359165,702-
کرون سوئد 13,912(0.38%) 5213,97813,499-
کرون نروژ 14,700(4.72%) 66214,85213,300-
صد دینار عراق 10,781(0.71%) 7710,52110,469-
دلار استرالیا 91,742(0.34%) 31392,51488,329-
دلار 130,058(3.41%) 4,284130,644127,464-
یورو 146,000(0.26%) 374145,350140,008-
درهم 35,689(0.52%) 18535,61334,366-
روپیه هند 1,700(0%) 01,8511,677-
لیر ترکیه 22,907(0.12%) 2822,76722,510-
روبل روسیه 2,000(0%) 01,9051,950-
یوان چین 19,086(3.82%) 70318,36718,352-
هزار وون کره 100,000(0%) 0100,000100,000-
فرانک سوئیس 131,943(1.1%) 1,452129,757128,172-
صد ین ژاپن 111,250(0%) 0122,142114,900-
دلار کانادا 103,587(0.72%) 750102,69099,061-
پوند 167,109(0.17%) 284166,819162,594-
کرون سوئد 13,038(2.9%) 37813,14512,829-
کرون نروژ 12,500(13.6%) 1,70014,60013,296-
صد دینار عراق 9,976(2.09%) 2089,7359,735-
دلار استرالیا 88,988(1.48%) 1,32191,84886,430-

نرخ ارز سنا (حواله)

قیمت روزانه تغییر قیمت هفتگی قیمت ماهیانه
خرید
فروش
دلار 118,885(1.41%) 1,651117,271112,704-
یورو 124,773(4.19%) 5,223125,547124,847-
درهم 31,851(0.69%) 22131,46130,696-
روپیه هند 1,674(0.84%) 141,6441,613-
لیر ترکیه 21,370(1.14%) 24020,30020,300-
روبل روسیه 2,020(0%) 01,9111,852-
یوان چین 16,313(0.5%) 8115,75615,231-
هزار وون کره 106,940(0%) 0103,30099,125-
فرانک سوئیس 86,340(0%) 086,34086,340-
صد ین ژاپن 109,590(2.76%) 2,944106,646101,855-
دلار کانادا 114,500(0%) 0114,500114,500-
پوند 143,611(0%) 0143,611143,611-
کرون سوئد 1(0%) 0---
کرون نروژ 1(0%) 0---
صد دینار عراق 10,700(0%) 010,7009,550-
دلار استرالیا 89,000(0%) 089,00071,500-
دلار 118,934(0.3%) 351117,852112,425-
یورو 133,034(0.59%) 781133,092125,726-
درهم 32,435(0.1%) 3431,82130,871-
روپیه هند 1,683(0.42%) 71,6751,624-
لیر ترکیه 20,500(0%) 018,63519,543-
روبل روسیه 2,144(0%) 01,8081,853-
یوان چین 15,618(10.4%) 1,62416,57714,680-
هزار وون کره 92,618(0%) 092,61892,618-
فرانک سوئیس 1(0%) 0---
صد ین ژاپن 109,317(3.02%) 3,200106,117101,855-
دلار کانادا 1(0%) 0---
پوند 1(0%) 0---
کرون سوئد 1(0%) 0---
کرون نروژ 1(0%) 0---
صد دینار عراق 10,500(0%) 010,50010,500-
دلار استرالیا 76,543(0%) 076,54376,543-

ارز مبادله‌ای

قیمت تغییر
دلار42,000(0%) 0
یورو46,564(0%) 0
پوند54,667(0%) 0
درهم11,437(0%) 0
لیر7,131(0%) 0
یوان6,123(0%) 0

نرخ ارزها در ترکیه

قیمت تغییر
دلار 134560 (0%) 0
یورو 149280 (0%) 0
پوند 175180 (0%) 0
درهم 36640 (0.19%) 70
دلار کانادا 103000 (0.01%) 10
فرانک سوییس 139060 (0.02%) 30

نرخ ارزها در افغانستان

قیمت تغییر
دلار هرات 133700 (0.07%) 100
یورو 152570 (0%) 0
پوند 174880 (0.3%) 530
درهم 37170 (0.49%) 180
دلار کانادا 104080 (0.51%) 530
فرانک سوییس 138240 (0.26%) 360

بورس تهران

410,694
قیمت روز
732 (0.18%)
تغییر روزانه
29 دی 1398
ساعت 12:34:02
101,054 (32.63%)
تغییر ۳ ماهه
163,904 (66.41%)
تغییر ۶ ماهه
244,563 (147.21%)
نوسان سالیانه

بورس تهران

ارزش تغییر
شاخص كل 410,694.0 732.0
شاخص كل هم وزن 126,787.53 777.71
شاخص كل فرابورس 5,296.59 23.18
بازار اول فرابورس 865.14 9.03
بازار دوم فرابورس 2,624.74 8.61
شاخص بازار اول 294,858.9 495.95

بورس تهران

ارزش تغییر
شاخص بازار دوم 851,553.69 1657.98
شاخص 30 شركت بزرگ 17,438.66 9
شاخص 50 شركت فعالتر 15,745.42 18.41
شاخص قیمت 50 شركت 931,796.6 472.42
شاخص قیمت هم وزن 84,601.93 512.43
شاخص قیمت وزنی-ارزشی 109,610.68 193.79

بورس های جهانی

ارزش تغییر
نزدک9,389(0%) 0
داوجونز29,348(0%) 0
فتسی بریتانیا7,675(0%) 0
دکس آلمان13,526(0%) 0
کک فرانسه6,101(0%) 0
آیبکس اسپانیا9,681(0%) 0

بورس های جهانی

ارزش تغییر
اس & پی 5003,330(0%) 0
استاکس اروپا425(0%) 0
نیکی ژاپن24,041(0%) 0
هنگ سنگ29,056(0%) 0
شانگهای چین3,076(0%) 0
سنگاپور3,281(0%) 0