خبر

انس طلا

2,370.52
قیمت روز
17.49 (0.74%)
تغییر روزانه
29 فروردین 1403
ساعت 23:03:48
364.97 (18.19%)
تغییر ۳ ماهه
421.06 (21.59%)
تغییر ۶ ماهه
365.03 (18.20%)
نوسان سالیانه

نرخ انس

قیمت زنده تغییر روزانه کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
انس طلا2,370.98(0.72%) 17.032,362.272,394.82۲۳:۰۳:۱۱(9.97%) 215.07(18.22%) 365.43(21.62%) 421.52(18.22%) 365.49
انس نقره28.27(0.29%) 0.0828.0828.79۲۳:۰۳:۱۳(12.24%) 3.0845(25.46%) 5.7375(23.68%) 5.4135(12.13%) 3.059
انس پلاتین953.15(2.06%) 19.60952.75973.40۲۳:۰۳:۱۴(1.12%) 10.6(7.02%) 62.55(6.87%) 61.35(12.87%) 140.85
انس پالادیوم1,034.78(1.25%) 12.751,013.781,054.28۲۳:۰۳:۱۴(4.80%) 52.22(12.38%) 114(8.81%) 100(36.10%) 584.72

مثقال طلا

164,510,000
قیمت روز
350,000 (0.21%)
تغییر روزانه
29 فروردین 1403
ساعت 19:59:54
47,140,000 (40.16%)
تغییر ۳ ماهه
58,950,000 (55.84%)
تغییر ۶ ماهه
53,860,000 (48.67%)
نوسان سالیانه

مظنه / مثقال طلا

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
مثقال طلا164,510,000(0.21%) 350,000161,580,000166,920,000۱۹:۵۹:۵۴(18.59%) 25,790,000(40.16%) 47,140,000(55.84%) 58,950,000(48.67%) 53,860,000
مثقال / عیار جهانی166,451,000(0.76%) 1,255,000164,361,000167,469,000۱۹:۵۹:۱۴(23.08%) 31,220,000(47.76%) 53,802,000(59.35%) 61,997,000(53.49%) 58,009,000
مثقال / حواله دلار288,360(628%) 248,7503,2203,301,180۱۹:۵۹:۵۵(92.41%) 3,511,640(93.86%) 4,409,690(73.20%) 787,800(91.89%) 3,269,510
مثقال / بر مبنای سکه196,497,810(0.42%) 825,860193,790,580197,014,530۱۹:۵۹:۲۱(16.77%) 28,225,050(39.48%) 55,619,830(51.91%) 67,150,990(41.69%) 57,819,190

طلای 18 عیار

38,268,000
قیمت روز
376,000 (0.99%)
تغییر روزانه
29 فروردین 1403
ساعت 19:59:13
11,171,000 (41.22%)
تغییر ۳ ماهه
13,893,000 (56.99%)
تغییر ۶ ماهه
12,723,000 (49.80%)
نوسان سالیانه

قیمت طلا

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
طلای 18 عیار38,268,000(0.99%) 376,00037,303,00038,536,000۱۹:۵۹:۱۳(19.56%) 6,261,000(41.22%) 11,171,000(56.99%) 13,893,000(49.80%) 12,723,000
طلای 24 عیار51,024,000(0.99%) 502,00049,737,00051,381,000۱۹:۵۹:۱۳(19.56%) 8,348,000(41.22%) 14,895,000(57.00%) 18,525,000(49.80%) 16,964,000
طلای 18 عیار / 74037,758,000(0.99%) 371,00036,806,00038,022,000۱۹:۵۹:۱۳(19.56%) 6,178,000(41.23%) 11,023,000(56.99%) 13,708,000(49.80%) 12,553,000
طلای دست دوم37,758,080(0.99%) 371,30036,805,93038,022,310۱۹:۵۹:۱۳(19.56%) 6,177,600(41.22%) 11,022,650(56.99%) 13,708,260(49.80%) 12,553,380

آبشده نقدی

164,500,000
قیمت روز
350,000 (0.21%)
تغییر روزانه
29 فروردین 1403
ساعت 19:59:54
47,150,000 (40.17%)
تغییر ۳ ماهه
58,990,000 (55.90%)
تغییر ۶ ماهه
53,790,000 (48.58%)
نوسان سالیانه

قیمت آبشده

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
آبشده نقدی164,500,000(0.21%) 350,000161,600,000166,900,000۱۹:۵۹:۵۴(18.60%) 25,800,000(40.17%) 47,150,000(55.90%) 58,990,000(48.58%) 53,790,000
آبشده کمتر از کیلو165,860,000(0.99%) 1,630,000161,680,000167,020,000۱۹:۵۹:۱۳(19.54%) 27,120,000(41.19%) 48,390,000(57.06%) 60,260,000(49.86%) 55,190,000
آبشده بنکداری165,810,000(0.99%) 1,630,000161,630,000166,970,000۱۹:۵۹:۱۲(19.55%) 27,120,000(41.22%) 48,400,000(56.97%) 60,180,000(49.78%) 55,110,000
آبشده شنبه ای108,520,000(0%) 0108,380,000109,150,000۱۰ دی(0%) 0(0%) 0(7.98%) 8,020,000(7.98%) 8,020,000
به جهت نوسانات گسترده و عدم امکان کشف و حصول نرخ های صحیح، به جهت صیانت از حقوق هموطنان گرامی، تا رفع ابهام و بازگشت بازار به روند معمول، نرخ های سکه اعلام نمی گردد .

سکه امامی

444,850,000
قیمت روز
2,050,000 (0.46%)
تغییر روزانه
29 فروردین 1403
ساعت 19:59:59
125,990,000 (39.51%)
تغییر ۳ ماهه
151,840,000 (51.82%)
تغییر ۶ ماهه
130,950,000 (41.71%)
نوسان سالیانه
108,520,000
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ دی ۱۴۰۲
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
8,020,000 (7.98%)
تغییر ۶ ماهه
8,020,000 (7.98%)
نوسان سالیانه

قیمت سکه / معاملاتی

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
سکه امامی444,850,000(0.46%) 2,050,000437,810,000446,100,000۱۹:۵۹:۵۹(16.81%) 64,030,000(39.51%) 125,990,000(51.82%) 151,840,000(41.71%) 130,950,000
سکه بهار آزادی407,900,000(0.55%) 2,250,000403,950,000410,300,000۱۹:۵۹:۰۱(14.28%) 51,000,000(41.68%) 120,000,000(57.54%) 148,990,000(43.12%) 122,910,000
نیم سکه260,000,000(0%) 0258,000,000260,000,000۱۶:۲۰:۳۲(13.04%) 30,000,000(44.92%) 80,600,000(66.66%) 104,000,000(39.03%) 73,000,000
ربع سکه160,000,000(0%) 0158,000,000160,000,000۱۶:۲۰:۳۲(14.28%) 20,000,000(46.18%) 50,550,000(52.38%) 55,000,000(37.93%) 44,000,000
سکه گرمی72,000,000(1.41%) 1,000,00070,900,00072,000,000۱۶:۲۰:۳۰(5.88%) 4,000,000(20%) 12,000,000(20%) 12,000,000(5.88%) 4,000,000
444,850,000
قیمت روز
2,050,000 (0.46%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
ساعت 19:59:59
127,340,000 (40.11%)
تغییر ۳ ماهه
151,840,000 (51.82%)
تغییر ۶ ماهه
130,950,000 (41.72%)
نوسان سالیانه

قیمت سکه / تک فروشی

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
سکه امامی446,430,000(0.42%) 1,870,000440,300,000447,600,000۱۹:۵۹:۲۱(16.70%) 63,910,000(39.29%) 125,940,000(51.65%) 152,050,000(41.49%) 130,920,000
سکه بهار آزادی408,850,000(0.49%) 2,000,000406,800,000411,200,000۱۹:۵۹:۲۱(14.25%) 51,000,000(41.54%) 120,000,000(57.30%) 148,940,000(43.02%) 123,000,000
نیم سکه260,600,000(0%) 0258,600,000260,600,000۱۶:۲۱:۳۸(13.00%) 30,000,000(44.77%) 80,600,000(66.41%) 104,000,000(38.83%) 72,900,000
ربع سکه160,400,000(0%) 0158,400,000160,400,000۱۶:۲۱:۴۲(14.24%) 20,000,000(46.01%) 50,550,000(52.18%) 55,000,000(37.80%) 44,000,000
سکه گرمی72,200,000(1.4%) 1,000,00071,100,00072,200,000۱۶:۲۱:۳۷(5.86%) 4,000,000(19.93%) 12,000,000(19.93%) 12,000,000(5.86%) 4,000,000
246,950,000
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ بهمن ۱۴۰۱
ساعت 20:30:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

دلار ( نرخ لحظه ای )

647,000
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
18 فروردین 1403
ساعت 00:00:00
110,490 (20.59%)
تغییر ۳ ماهه
133,640 (26.03%)
تغییر ۶ ماهه
129,430 (25.00%)
نوسان سالیانه

نرخ ارز آزاد

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
دلار647,000(0%) 0641,300647,050۱۸ فروردین
یورو711,990(1.28%) 8,990702,420712,590۱۹:۵۹:۱۴
پوند833,220(1.2%) 9,840822,830833,920۱۹:۵۹:۱۵
درهم امارات183,010(1.09%) 1,980180,960183,160۱۹:۵۹:۱۴
لیر ترکیه20,750(0.97%) 20020,55020,750۱۵:۳۳:۳۹
فرانک سوئیس732,300(1.08%) 7,800724,200732,900۱۹:۵۹:۱۶
یوان چین92,400(1.09%) 1,00091,50092,500۱۹:۵۷:۱۸
ین ژاپن436,880(1.93%) 8,280428,430437,250۱۹:۵۹:۱۵
دلار کانادا487,100(1.21%) 5,800481,000487,500۱۹:۵۹:۱۶
دلار استرالیا432,700(1.81%) 7,700424,700433,000۱۹:۵۹:۱۵
دلار نیوزیلند397,200(1.92%) 7,500389,500397,500۱۹:۵۹:۱۶
دلار سنگاپور491,900(1.4%) 6,800484,900492,300۱۹:۵۹:۱۵
روپیه هند8,000(1.01%) 807,9308,010۱۹:۵۷:۱۸
روپیه پاکستان2,425(1.76%) 422,3822,427۱۹:۵۸:۳۷
دینار عراق523(1.75%) 9515523۱۹:۵۸:۳۶
کرون نروژ61,500(1.99%) 1,20060,40061,600۱۹:۲۶:۴۱

نرخ ارز آزاد

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
کرون سوئد61,600(1.65%) 1,00060,50061,700۱۹:۵۷:۱۶
کرون دانمارک95,400(1.38%) 1,30094,20095,500۱۹:۵۸:۳۷
ریال عربستان178,380(0.97%) 1,720176,590178,730۱۹:۵۹:۱۶
ریال قطر183,900(1.1%) 2,000181,800184,000۱۹:۵۹:۱۶
ریال عمان1,803,300(4.49%) 77,5001,725,1001,804,900۱۹:۵۹:۱۵
دینار کویت2,176,400(1.15%) 24,8002,150,7002,178,300۱۹:۵۹:۱۵
دینار بحرین1,839,000(3.89%) 68,9001,769,4001,840,600۱۹:۵۹:۱۶
رینگیت مالزی140,300(1.59%) 2,200138,300140,500۱۹:۵۸:۳۶
بات تایلند18,270(1.5%) 27017,99018,280۱۹:۵۹:۱۷
دلار هنگ کنگ85,400(1.07%) 90084,60085,500۱۹:۵۹:۱۶
روبل روسیه7,160(1.7%) 1207,0507,170۱۹:۵۷:۱۷
منات آذربایجان393,600(1.1%) 4,300389,200393,900۱۹:۵۹:۱۵
درام ارمنستان1,710(1.79%) 301,6801,720۱۹:۱۵:۱۷
لاری گرجستان253,100(0.96%) 2,400250,600253,600۱۹:۵۸:۳۸
افغانی9,360(1.08%) 1009,2709,450۱۹:۵۷:۱۷
پوند سوریه266(1.14%) 3264266۱۵:۴۱:۴۰

دلار ( نرخ روز گذشته )

435,676
قیمت روز
1 (0%)
تغییر روزانه
29 فروردین 1403
ساعت 13:53:15
6,436 (1.49%)
تغییر ۳ ماهه
23,456 (5.69%)
تغییر ۶ ماهه
14,004 (3.32%)
نوسان سالیانه

نرخ ارز سنا (اسکناس)

قیمت روزانه تغییر قیمت هفتگی قیمت ماهیانه
خرید
فروش
دلار 435,676(0%) 1---
یورو 463,052(0.14%) 667---
درهم 118,632(0%) 0---
روپیه هند 5,207(0.19%) 10---
لیر ترکیه 13,402(0.24%) 32---
روبل روسیه 4,687(0.66%) 31---
یوان چین 60,189(0%) 1---
هزار وون کره 312,950(0.34%) 1,063---
فرانک سوئیس 477,291(0.1%) 488---
صد ین ژاپن 281,854(0.19%) 523---
دلار کانادا 315,137(0.52%) 1,652---
پوند 541,793(0.23%) 1,267---
کرون سوئد 39,830(0.58%) 231---
کرون نروژ 39,707(0.33%) 132---
صد دینار عراق 33,278(0%) 1---
دلار استرالیا 279,270(0.91%) 2,539---
دلار 431,755(0%) 1---
یورو 458,885(0.14%) 661---
درهم 117,564(0%) 0---
روپیه هند 5,160(0.19%) 10---
لیر ترکیه 13,281(0.24%) 32---
روبل روسیه 4,645(0.67%) 31---
یوان چین 59,647(0%) 1---
هزار وون کره 310,133(0.34%) 1,054---
فرانک سوئیس 472,995(0.1%) 483---
صد ین ژاپن 279,317(0.19%) 519---
دلار کانادا 312,301(0.52%) 1,637---
پوند 536,917(0.23%) 1,255---
کرون سوئد 39,472(0.58%) 228---
کرون نروژ 39,350(0.33%) 130---
صد دینار عراق 32,978(0%) 1---
دلار استرالیا 276,757(0.91%) 2,516---

نرخ ارز نیما (حواله)

قیمت روزانه تغییر قیمت هفتگی قیمت ماهیانه
خرید
فروش
دلار 406,482(0%) 1---
یورو 432,024(0.14%) 622---
درهم 110,683(0%) 0---
روپیه هند 4,858(0.19%) 9---
لیر ترکیه 12,504(0.24%) 30---
روبل روسیه 4,373(0.66%) 29---
یوان چین 56,156(0%) 1---
هزار وون کره 291,979(0.34%) 992---
فرانک سوئیس 445,309(0.1%) 456---
صد ین ژاپن 262,968(0.19%) 488---
دلار کانادا 294,020(0.52%) 1,541---
پوند 505,488(0.23%) 1,183---
کرون سوئد
کرون نروژ
صد دینار عراق 31,048(0%) 1---
دلار استرالیا 260,557(0.91%) 2,368---
دلار 402,824(0%) 1---
یورو 428,136(0.14%) 616---
درهم 109,687(0%) 0---
روپیه هند 4,814(0.19%) 9---
لیر ترکیه 12,391(0.24%) 30---
روبل روسیه 4,334(0.65%) 28---
یوان چین 55,651(0%) 1---
هزار وون کره 289,351(0.34%) 983---
فرانک سوئیس
صد ین ژاپن 260,601(0.19%) 484---
دلار کانادا
پوند
کرون سوئد
کرون نروژ
صد دینار عراق 30,769(0%) 1---
دلار استرالیا 258,212(0.91%) 2,347---

بورس تهران

2,201,986.89
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
28 فروردین 1403
ساعت 00:00:00
16,009.52 (0.73%)
تغییر ۳ ماهه
178,443.1 (8.81%)
تغییر ۶ ماهه
123,450.51 (5.30%)
نوسان سالیانه

بورس تهران

ارزش تغییر
شاخص كل 2,201,986.9 0
شاخص كل هم وزن 723,352.64 2647.56
شاخص كل فرابورس 24,599.66 109.09
بازار اول فرابورس 8,409.97 45.17
بازار دوم فرابورس 9,518.9 39.14
شاخص بازار اول 1.709 میلیون 3227.55

بورس تهران

ارزش تغییر
شاخص بازار دوم 4.142 میلیون 11006.01
شاخص 30 شركت بزرگ 137,547.16 206.62
شاخص 50 شركت فعالتر 87,266.13 178.05
شاخص قیمت 50 شركت 5.321 میلیون 18454.96
شاخص قیمت هم وزن 405,470.84 1500.93
شاخص قیمت وزنی ارزشی 458,502.62 1024.65
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین