انس طلا

1,727.31
قیمت روز
4.33 (0.25%)
تغییر روزانه
24 فروردین 1400
ساعت 13:03:08
126.47 (6.82%)
تغییر ۳ ماهه
164.84 (8.71%)
تغییر ۶ ماهه
8.51 (0.49%)
نوسان سالیانه

نرخ انس

قیمت زنده تغییر روزانه کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
انس طلا1,727.31(0.25%) 4.331,723.931,736.19۱۳:۰۳:۰۸(0.01%) 0.2400(6.82%) 126.47(8.71%) 164.84(0.49%) 8.51
انس نقره24.94(0.55%) 0.1424.7024.97۱۳:۰۳:۰۸(3.79%) 0.985(1.80%) 0.459(3.34%) 0.807(58.80%) 9.235
انس پلاتین1,173.45(0.09%) 1.051,166.901,177.00۱۳:۰۱:۵۳(2.90%) 35.05(5.82%) 64.6(34.60%) 301.65(56.11%) 421.8
انس پالادیوم2,704.00(1.19%) 31.752,671.002,705.50۱۳:۰۱:۵۳(14.52%) 343(12.83%) 307.5(16.42%) 381.55(24.78%) 537

مثقال طلا

44,750,000
قیمت روز
260,000 (0.58%)
تغییر روزانه
24 فروردین 1400
ساعت 13:03:31
2,180,000 (4.64%)
تغییر ۳ ماهه
19,140,000 (29.95%)
تغییر ۶ ماهه
16,990,000 (61.20%)
نوسان سالیانه

مظنه / مثقال طلا

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
مثقال طلا44,790,000(0.49%) 220,00044,430,00045,170,000۱۳:۰۳:۲۸(1.53%) 700,000(4.55%) 2,140,000(29.89%) 19,100,000(61.34%) 17,030,000
مثقال / عیار جهانی44,961,000(0.74%) 334,00044,936,00045,069,000۱۳:۰۲:۵۸(0.54%) 245,000(5.20%) 2,468,000(28.50%) 17,929,000(56.19%) 16,175,000
مثقال / حواله دلار44,943,000(0.74%) 334,00044,918,00045,051,000۱۳:۰۲:۵۸(0.54%) 245,000(5.20%) 2,467,000(28.51%) 17,928,000(56.22%) 16,175,000
مثقال / بر مبنای سکه46,084,900(0.58%) 265,00046,018,60046,151,100۱۳:۰۱:۴۰(3.54%) 1,691,500(4.07%) 1,956,400(35.27%) 25,111,500(60.41%) 17,356,400

طلای 18 عیار

10,340,000
قیمت روز
51,000 (0.49%)
تغییر روزانه
24 فروردین 1400
ساعت 13:01:12
488,000 (4.50%)
تغییر ۳ ماهه
4,415,000 (29.92%)
تغییر ۶ ماهه
3,929,000 (61.28%)
نوسان سالیانه

قیمت طلا

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
طلای 18 عیار10,340,000(0.49%) 51,00010,257,00010,428,000۱۳:۰۱:۱۲(1.58%) 167,000(4.50%) 488,000(29.92%) 4,415,000(61.28%) 3,929,000
طلای 24 عیار13,787,000(0.49%) 68,00013,676,00013,904,000۱۳:۰۱:۱۲(1.58%) 222,000(4.50%) 650,000(29.91%) 5,886,000(61.28%) 5,239,000
طلای 18 عیار / 74010,203,000(0.49%) 50,00010,121,00010,289,000۱۳:۰۱:۱۲(1.58%) 164,000(4.49%) 480,000(29.91%) 4,355,000(61.28%) 3,877,000
طلای دست دوم10,202,610(0.49%) 50,11010,120,60010,289,170۱۳:۰۱:۱۳(1.58%) 164,010(4.49%) 480,630(29.91%) 4,355,390(61.28%) 3,876,610

آبشده نقدی

44,770,000
قیمت روز
260,000 (0.58%)
تغییر روزانه
24 فروردین 1400
ساعت 13:02:37
2,170,000 (4.62%)
تغییر ۳ ماهه
19,130,000 (29.93%)
تغییر ۶ ماهه
17,140,000 (62.03%)
نوسان سالیانه

قیمت آبشده

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
آبشده نقدی44,770,000(0.58%) 260,00044,450,00045,150,000۱۳:۰۲:۳۷(1.60%) 730,000(4.62%) 2,170,000(29.93%) 19,130,000(62.03%) 17,140,000
آبشده کمتر از کیلو44,840,000(0.49%) 220,00044,480,00045,220,000۱۳:۰۱:۱۲(1.58%) 720,000(4.49%) 2,110,000(29.84%) 19,075,000(61.44%) 17,065,000
آبشده بنکداری44,890,000(0.49%) 220,00044,530,00045,270,000۱۳:۰۱:۱۲(1.57%) 720,000(4.48%) 2,110,000(29.77%) 19,030,000(61.59%) 17,110,000
آبشده شنبه ای44,770,000(0.58%) 260,00044,450,00045,150,000۱۳:۰۲:۳۷(1.60%) 730,000(4.62%) 2,170,000(30.17%) 19,350,000(61.15%) 16,990,000
به جهت نوسانات گسترده و عدم امکان کشف و حصول نرخ های صحیح، به جهت صیانت از حقوق هموطنان گرامی، تا رفع ابهام و بازگشت بازار به روند معمول، نرخ های سکه اعلام نمی گردد .

سکه امامی

104,180,000
قیمت روز
810,000 (0.78%)
تغییر روزانه
24 فروردین 1400
ساعت 13:03:31
4,630,000 (4.25%)
تغییر ۳ ماهه
57,030,000 (35.37%)
تغییر ۶ ماهه
39,150,000 (60.20%)
نوسان سالیانه
44,770,000
قیمت روز
260,000 (0.58%)
تغییر روزانه
۲۴ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 13:02:37
2,170,000 (4.62%)
تغییر ۳ ماهه
19,350,000 (30.18%)
تغییر ۶ ماهه
16,990,000 (61.16%)
نوسان سالیانه

قیمت سکه / معاملاتی

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
سکه امامی104,190,000(0.77%) 800,000104,080,000104,520,000۱۳:۰۳:۲۸(3.69%) 4,000,000(4.24%) 4,620,000(35.37%) 57,020,000(60.21%) 39,160,000
سکه بهار آزادی102,989,000(0.01%) 10,000102,979,000103,019,000۱۳:۰۰:۲۰(1.90%) 2,000,000(3.73%) 4,000,000(32.68%) 50,011,000(64.78%) 40,489,000
نیم سکه62,300,000(0.8%) 500,00062,000,00062,300,000۱۱:۲۷:۴۱(1.88%) 1,200,000(5.59%) 3,300,000(30.77%) 27,700,000(94.68%) 30,300,000
ربع سکه39,150,000(0.51%) 200,00039,000,00039,150,000۱۱:۲۷:۴۱(3.33%) 1,350,000(0.38%) 150,000(34.20%) 20,350,000(108.24%) 20,350,000
سکه گرمی22,600,000(0.22%) 50,00022,500,00022,600,000۱۱:۲۷:۴۱(1.73%) 400,000(0.87%) 200,000(24.66%) 7,400,000(131.32%) 12,830,000
104,180,000
قیمت روز
810,000 (0.78%)
تغییر روزانه
۲۴ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 13:03:31
4,630,000 (4.26%)
تغییر ۳ ماهه
57,030,000 (35.38%)
تغییر ۶ ماهه
39,150,000 (60.20%)
نوسان سالیانه

قیمت سکه / تک فروشی

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
سکه امامی105,350,000(0.57%) 600,000105,200,000105,500,000۱۳:۰۱:۴۰(3.52%) 3,850,000(3.75%) 4,110,000(35.64%) 58,360,000(61.75%) 40,220,000
سکه بهار آزادی103,790,000(0%) 0103,780,000103,820,000۱۳:۰۳:۰۰(1.88%) 1,990,000(3.41%) 3,670,000(32.35%) 49,650,000(65.87%) 41,220,000
نیم سکه62,800,000(0.8%) 500,00062,500,00062,800,000۱۱:۲۸:۴۱(1.87%) 1,200,000(6.08%) 3,600,000(30.37%) 27,400,000(96.06%) 30,770,000
ربع سکه39,400,000(0.51%) 200,00039,250,00039,400,000۱۱:۲۸:۴۲(3.31%) 1,350,000(0.81%) 320,000(33.87%) 20,180,000(109.24%) 20,570,000
سکه گرمی22,720,000(0.22%) 50,00022,620,00022,720,000۱۱:۲۸:۴۱(1.73%) 400,000(0.61%) 140,000(24.41%) 7,340,000(132.07%) 12,930,000
104,360,000
قیمت روز
570,000 (0.55%)
تغییر روزانه
۲۴ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 13:03:31
4,460,000 (4.10%)
تغییر ۳ ماهه
57,340,000 (35.46%)
تغییر ۶ ماهه
39,310,000 (60.43%)
نوسان سالیانه

دلار ( نرخ لحظه ای )

242,030
قیمت روز
930 (0.38%)
تغییر روزانه
24 فروردین 1400
ساعت 13:01:12
2,950 (1.20%)
تغییر ۳ ماهه
70,990 (22.67%)
تغییر ۶ ماهه
86,030 (55.14%)
نوسان سالیانه

نرخ ارز آزاد

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
دلار242,030(0.38%) 930241,990243,060۱۳:۰۱:۱۲
یورو284,830(0.71%) 2,020282,700284,830۱۲:۵۷:۱۸
پوند345,700(0.27%) 950345,630346,830۱۳:۰۳:۰۸
درهم امارات68,750(0.29%) 20068,72068,910۱۳:۰۳:۰۸
لیر ترکیه30,600(0.33%) 10030,50030,600۱۱:۳۹:۰۸
فرانک سوئیس274,500(0.58%) 1,600274,500275,600۱۲:۵۸:۴۱
یوان چین38,300(0.26%) 10038,20038,300۱۳:۰۳:۰۸
ین ژاپن232,500(0.22%) 500232,500232,500۱۱:۳۷:۳۱
دلار کانادا199,650(0.5%) 1,000199,550200,250۱۳:۰۲:۰۹
دلار استرالیا192,400(0.47%) 900192,200192,900۱۳:۰۲:۰۸
دلار نیوزیلند181,200(0.33%) 600181,000181,500۱۳:۰۲:۱۰
دلار سنگاپور187,200(0.37%) 700187,200187,800۱۳:۰۲:۱۱
روپیه هند3,900(1.28%) 503,9003,900۱۱:۳۷:۳۱
روپیه پاکستان1,780(5.62%) 1001,7801,780۱۱:۰۱:۰۶
دینار عراق204(0.98%) 2204204۱۱:۳۶:۵۱
کرون نروژ29,800(0.34%) 10029,80029,900۱۲:۳۹:۲۷

نرخ ارز آزاد

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
کرون سوئد30,100(0.33%) 10030,00030,200۱۲:۳۱:۱۱
کرون دانمارک44,000(0.23%) 10044,00044,100۱۲:۳۸:۰۸
ریال عربستان74,460(0.27%) 20074,44074,620۱۳:۰۳:۰۸
ریال قطر69,900(0.29%) 20069,90070,100۱۲:۴۲:۵۰
ریال عمان652,600(0.34%) 2,200652,200653,900۱۳:۰۳:۰۸
دینار کویت835,900(0.3%) 2,500835,600837,900۱۳:۰۳:۰۸
دینار بحرین660,700(0.59%) 3,900660,400662,300۱۳:۰۳:۰۸
رینگیت مالزی61,800(0.32%) 20061,70062,000۱۳:۰۳:۰۸
بات تایلند8,200(0%) 08,2008,300۱۳:۰۲:۱۳
دلار هنگ کنگ33,000(0.61%) 20033,00033,100۱۳:۰۲:۰۹
روبل روسیه3,680(1.09%) 403,6803,680۱۱:۳۷:۳۱
منات آذربایجان147,200(0.27%) 400147,100147,500۱۳:۰۳:۰۸
درام ارمنستان730(2.74%) 20730730۱۱:۳۶:۵۱
لاری گرجستان74,500(0.4%) 30074,50074,700۱۳:۰۲:۱۲
افغانی3,350(0.9%) 303,3503,350۱۱:۳۷:۳۱
پوند سوریه570(1.75%) 10570570۱۱:۳۶:۵۱

دلار ( نرخ روز گذشته )

242,156
قیمت روز
472 (0.2%)
تغییر روزانه
24 فروردین 1400
ساعت 08:54:03
3,707 (1.50%)
تغییر ۳ ماهه
56,906 (19.02%)
تغییر ۶ ماهه
86,483 (55.55%)
نوسان سالیانه

نرخ ارز سنا (اسکناس)

قیمت روزانه تغییر قیمت هفتگی قیمت ماهیانه
خرید
فروش
دلار 242,156(0.2%) 472243,218240,970-
یورو 282,504(0.24%) 666284,132283,917-
درهم 67,238(0%) 067,42166,395-
روپیه هند 3,500(0%) 03,5003,424-
لیر ترکیه 31,964(0.13%) 4332,05434,606-
روبل روسیه 3,000(0%) 03,0003,300-
یوان چین 36,790(3.63%) 1,29036,50037,409-
هزار وون کره 200,000(0%) 0200,000200,000-
فرانک سوئیس 220,000(0%) 0264,083265,126-
صد ین ژاپن 225,000(0%) 0225,000240,000-
دلار کانادا 199,012(0.83%) 1,633198,213196,474-
پوند 330,669(0.71%) 2,336333,038332,348-
کرون سوئد 28,224(0.3%) 8428,91827,775-
کرون نروژ 27,500(0%) 029,00029,900-
صد دینار عراق 15,643(7.17%) 1,12216,67816,085-
دلار استرالیا 186,028(0.95%) 1,748188,953184,038-
دلار 239,568(0.04%) 104241,321238,382-
یورو 281,159(0.24%) 685281,951282,260-
درهم 63,911(0.43%) 27664,83963,245-
روپیه هند 3,000(0%) 03,0003,050-
لیر ترکیه 30,923(0.78%) 24231,58233,482-
روبل روسیه 2,500(0%) 02,5003,150-
یوان چین 34,234(4.61%) 1,50935,00033,000-
هزار وون کره 180,000(0%) 0180,000180,000-
فرانک سوئیس 246,785(2.83%) 6,785251,444252,615-
صد ین ژاپن 180,000(0%) 0200,000223,000-
دلار کانادا 193,677(0.32%) 618194,635195,159-
پوند 328,225(0.56%) 1,827325,562321,205-
کرون سوئد 26,876(0.09%) 2325,03426,761-
کرون نروژ 25,745(0%) 027,25026,000-
صد دینار عراق 15,457(0.01%) 215,41715,585-
دلار استرالیا 179,383(0.74%) 1,314181,099178,609-

نرخ ارز نیما (حواله)

قیمت روزانه تغییر قیمت هفتگی قیمت ماهیانه
خرید
فروش
دلار 231001(0.15%) 357227,754232,033-
یورو 280071(0.74%) 2044275,038274,469-
درهم 63007(0.01%) 862,94761,863-
روپیه هند 3280(0.27%) 93,4383,382-
لیر ترکیه 28694(0.37%) 10629,35031,298-
روبل روسیه 3000(0%) 03,0203,180-
یوان چین 36325(1.36%) 49336,88135,554-
هزار وون کره 232400(0%) 0232,400232,400-
فرانک سوئیس 139469(0%) 0139,469139,469-
صد ین ژاپن 250298(0%) 0250,298250,298-
دلار کانادا 97425(0%) 097,42597,425-
پوند 166158(0%) 0166,158166,158-
کرون سوئد
کرون نروژ
صد دینار عراق 18182(0%) 018,18218,182-
دلار استرالیا 90622(0%) 090,62290,622-
دلار 230477(0.5%) 1143226,743229,460-
یورو 276108(0.17%) 457277,241267,796-
درهم 63103(0.14%) 8863,82562,043-
روپیه هند 3450(0%) 03,1783,334-
لیر ترکیه 30374(0%) 030,37430,580-
روبل روسیه 3195(0%) 03,1203,153-
یوان چین 35412(2.01%) 71236,58133,344-
هزار وون کره 223000(0%) 0223,000223,000-
فرانک سوئیس
صد ین ژاپن 240700(0%) 0240,700240,700-
دلار کانادا
پوند
کرون سوئد
کرون نروژ
صد دینار عراق 16030(0%) 016,03016,030-
دلار استرالیا 76543(0%) 076,54376,543-

ارز مبادله‌ای

قیمت تغییر
دلار42,000(0%) 0
یورو50,008(0.07%) 34
پوند57,720(0.24%) 140
درهم11,437(0%) 0
لیر5,156(0.41%) 21
یوان6,414(0.06%) 4

نرخ ارزها در ترکیه

قیمت تغییر
دلار 249050 (0.47%) 1180
یورو 296640 (0.57%) 1690
پوند 342830 (0.39%) 1340
درهم 68080 (0.03%) 20
دلار کانادا 197890 (0.67%) 1330
فرانک سوییس 269910 (0.6%) 1610

نرخ ارزها در افغانستان

قیمت تغییر
دلار هرات 249100 (0.4%) 1000
یورو 308540 (0.89%) 2760
پوند 350080 (0.89%) 3130
درهم 70690 (0.89%) 630
دلار کانادا 198660 (0.89%) 1770
فرانک سوییس 272690 (0.89%) 2440

بورس تهران

1,244,615.8
قیمت روز
18,496.7 (1.51%)
تغییر روزانه
24 فروردین 1400
ساعت 12:54:05
14,779.3 (1.20%)
تغییر ۳ ماهه
335,017.15 (21.20%)
تغییر ۶ ماهه
620,088.35 (99.28%)
نوسان سالیانه

بورس تهران

ارزش تغییر
شاخص كل 1,244,615.8 18,496.7
شاخص كل هم وزن 435,231.5 509.8
شاخص كل فرابورس 17,940.2 143.7
بازار اول فرابورس 5,334.2 14.3
بازار دوم فرابورس 7,401.1 77.7
شاخص بازار اول 911,392.1 15343.1

بورس تهران

ارزش تغییر
شاخص بازار دوم 2.515 میلیون 30979.9
شاخص 30 شركت بزرگ 63,270.6 1678.7
شاخص 50 شركت فعالتر 46,460.7 1015.6
شاخص قیمت 50 شركت 2.721 میلیون 36697.4
شاخص قیمت هم وزن 283,471.4 332
شاخص قیمت وزنی ارزشی 323,917 4803.7
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی