بازار فلزات گرانبها

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
انس طلا 1,750.36 (0%) 0 1,750.36 1,750.36 ۳ مهر
انس نقره 22.43 (0%) 0 22.43 22.43 ۳ مهر
انس پلاتین 981.50 (0%) 0 956.90 981.50 ۳ مهر
انس پالادیوم 1,953.00 (0%) 0 1,953.00 2,072.25 ۳ مهر
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
هر اونس طلا 1750.36 0.0000 0.0000 1750.36 1750.36 ۳ مهر
هر گرم طلا 56.28 0.0000 0.0000 56.28 56.28 ۳ مهر
هر کیلو طلا 56275.34 0.0000 0.0000 56275.34 56275.34 ۳ مهر
هر تولا طلا 656.39 0.0000 0.0000 656.39 656.39 ۳ مهر
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
هر اونس طلا 22.43 0.0000 0.0000 22.43 22.43 ۳ مهر
هر گرم طلا 0.72 0.0000 0.0000 0.72 0.72 ۳ مهر
هر کیلو طلا 721.14 0.0000 0.0000 721.14 721.14 ۳ مهر
هر تولا طلا 8.41 0.0000 0.0000 8.41 8.41 ۳ مهر
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
هر اونس طلا 981.50 0.0000 0.0000 981.50 956.90 ۳ مهر
هر گرم طلا 31.56 0.0000 0.0000 31.56 30.77 ۳ مهر
هر کیلو طلا 31555.93 0.0000 0.0000 31555.93 30765.03 ۳ مهر
هر تولا طلا 368.06 0.0000 0.0000 368.06 358.84 ۳ مهر
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
هر اونس طلا 1953.00 0.0000 0.0000 2072.25 1953.00 ۳ مهر
هر گرم طلا 62.79 0.0000 0.0000 66.62 62.79 ۳ مهر
هر کیلو طلا 62790.36 0.0000 0.0000 66624.33 62790.36 ۳ مهر
هر تولا طلا 732.38 0.0000 0.0000 777.09 732.38 ۳ مهر

انس طلا

 • نرخ فعلی : 1,750.36
 • بالاترین قیمت روز : 1,750.36
 • پایین ترین قیمت روز : 1,750.36
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ مهر
 • نرخ روز گذشته : 1,761.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.62%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 10.82
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

انس نقره

 • نرخ فعلی : 22.434
 • بالاترین قیمت روز : 22.434
 • پایین ترین قیمت روز : 22.434
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ مهر
 • نرخ روز گذشته : 22.281
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.69%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.153
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

انس پلاتین

 • نرخ فعلی : 981.5
 • بالاترین قیمت روز : 981.5
 • پایین ترین قیمت روز : 956.9
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ مهر
 • نرخ روز گذشته : 910.8
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 7.76%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 70.7
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

انس پالادیوم

 • نرخ فعلی : 1,953
 • بالاترین قیمت روز : 2,072.25
 • پایین ترین قیمت روز : 1,953
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ مهر
 • نرخ روز گذشته : 1,887.25
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 3.48%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 65.75
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,766
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 15.64 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.89%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 1,787
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 36.64 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 2.09%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 1,791
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 40.64 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 2.32%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 1,801
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 50.64 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 2.89%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
بازار آمریکا / طلا 1751.7 (0.28%) 4.9 1749.6 1751.7 ۰۱:۰۵:۲۸
بازار آمریکا / نقره 22.425 (0.27%) 0.06 22.4 22.425 ۰۱:۰۵:۲۸
بازار آمریکا / پلاتین 979.9 (0.01%) 0.1 979.9 981.8 ۰۱:۰۵:۲۸
بازار آمریکا / پالادیوم 1951.1 (0.11%) 2.1 1950 1953 ۰۱:۰۵:۲۸
بازار آمریکا / طلا (mini-sized) 1751.7 (0.25%) 4.3 1747.4 1751.7 ۰۱:۵۹:۲۴
بازار آمریکا / نقره (mini-sized) 22.425 (0.34%) 0.075 22.35 22.425 ۰۱:۵۹:۲۴
بازار آمریکا / طلا (کیلو) 1378.1 (0%) 0 1378.1 1378.1 ۳۰ مرداد