بازار فلزات گرانبها

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
انس طلا 1,849.97 (0.23%) 4.23 1,849.45 1,861.62 ۱۴:۳۴:۱۵
انس نقره 25.34 (0.07%) 0.02 25.21 25.48 ۱۴:۳۴:۱۵
انس پلاتین 1,092.10 (1.2%) 13.15 1,085.45 1,106.75 ۱۴:۳۴:۱۵
انس پالادیوم 2,324.00 (0.77%) 18.00 2,324.00 2,350.50 ۱۴:۳۴:۱۵
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
هر اونس طلا 1849.97 4.2300 0.2300 1861.62 1849.45 ۱۴:۳۴:۱۵
هر گرم طلا 59.48 0.1360 0.0074 59.85 59.46 ۱۴:۳۴:۱۵
هر کیلو طلا 59477.87 135.9976 7.3947 59852.43 59461.15 ۱۴:۳۴:۱۵
هر تولا طلا 693.74 1.5863 0.0863 698.11 693.54 ۱۴:۳۴:۱۵
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
هر اونس طلا 25.34 0.0200 0.0700 25.48 25.21 ۱۴:۳۴:۱۵
هر گرم طلا 0.81 0.0006 0.0023 0.82 0.81 ۱۴:۳۴:۱۵
هر کیلو طلا 814.70 0.6430 2.2506 819.20 810.52 ۱۴:۳۴:۱۵
هر تولا طلا 9.50 0.0075 0.0263 9.56 9.45 ۱۴:۳۴:۱۵
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
هر اونس طلا 1092.10 13.1500 1.2000 1106.75 1085.45 ۱۴:۳۴:۱۵
هر گرم طلا 35.11 0.4228 0.0386 35.58 34.90 ۱۴:۳۴:۱۵
هر کیلو طلا 35111.80 422.7820 38.5809 35582.81 34898.00 ۱۴:۳۴:۱۵
هر تولا طلا 409.54 4.9313 0.4500 415.03 407.04 ۱۴:۳۴:۱۵
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
هر اونس طلا 2324.00 18.0000 0.7700 2350.50 2324.00 ۱۴:۳۴:۱۵
هر گرم طلا 74.72 0.5787 0.0248 75.57 74.72 ۱۴:۳۴:۱۵
هر کیلو طلا 74718.28 578.7130 24.7561 75570.27 74718.28 ۱۴:۳۴:۱۵
هر تولا طلا 871.50 6.7500 0.2888 881.44 871.50 ۱۴:۳۴:۱۵

انس طلا

 • نرخ فعلی : 1,849.97
 • بالاترین قیمت روز : 1,861.62
 • پایین ترین قیمت روز : 1,849.45
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.37%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,854.29
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۳۴:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 1,854.2
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.23%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4.23
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
جدول نرخ های امروز زمان
1,849.97 دلار 14:34:15
1,849.45 دلار 14:29:50
1,851.12 دلار 14:26:44
1,850.97 دلار 14:23:41
1,850.88 دلار 14:22:23
1,850.83 دلار 14:20:48
1,851.42 دلار 14:18:47
1,851.4 دلار 14:16:55
1,850.79 دلار 14:14:27
1,851.29 دلار 14:10:14
1,851.98 دلار 14:06:54
1,852.6 دلار 14:03:37
1,852.62 دلار 14:01:18
1,853.47 دلار 13:59:08
1,853.41 دلار 13:56:51
1,853.37 دلار 13:54:32
1,853.53 دلار 13:51:28
1,853.79 دلار 13:48:31
1,853.26 دلار 13:44:48
1,853.06 دلار 13:42:38
1,852.66 دلار 13:40:27
1,851.97 دلار 13:38:26
1,852.08 دلار 13:36:26
1,852.23 دلار 13:35:11
1,852.23 دلار 13:35:08
1,852.53 دلار 13:30:30
1,852.44 دلار 13:27:34
1,853.25 دلار 13:23:52
1,853.34 دلار 13:21:55
1,852.79 دلار 13:19:45
1,852.66 دلار 13:17:53
1,852.52 دلار 13:15:23
1,851.91 دلار 13:11:08
1,851.91 دلار 13:11:06
1,852.28 دلار 13:07:40
1,852.54 دلار 13:04:06
1,853.24 دلار 13:01:32
1,853.36 دلار 12:58:32
1,854.17 دلار 12:55:50
1,853.19 دلار 12:51:32
1,854.33 دلار 12:47:36
1,854.36 دلار 12:44:48
1,853.95 دلار 12:42:19
1,854.4 دلار 12:41:08
1,854.4 دلار 12:41:06
1,854.6 دلار 12:38:34
1,854.55 دلار 12:36:35
1,853.64 دلار 12:34:17
1,854.36 دلار 12:29:29
1,854.25 دلار 12:25:31
1,854.67 دلار 12:22:33
1,854.45 دلار 12:20:46
1,853.28 دلار 12:17:18
1,853.82 دلار 12:14:56
1,854.66 دلار 12:10:28
1,855.3 دلار 12:06:30
1,855.31 دلار 12:03:25
1,855.96 دلار 12:01:38
1,856.3 دلار 11:58:49
1,856.2 دلار 11:56:46
1,855.92 دلار 11:53:30
1,856.78 دلار 11:49:23
1,853.88 دلار 11:45:19
1,853.79 دلار 11:42:22
1,853.22 دلار 11:39:19
1,852.66 دلار 11:32:50
1,850.63 دلار 11:29:09
1,851.39 دلار 11:25:38
1,851.28 دلار 11:22:27
1,850.84 دلار 11:20:35
1,851.91 دلار 11:17:56
1,851.14 دلار 11:15:07
1,851.14 دلار 11:15:07
1,850.72 دلار 11:10:30
1,851.07 دلار 11:06:19
1,852.61 دلار 11:03:35
1,853.81 دلار 11:01:35
1,854.45 دلار 10:58:30
1,854.74 دلار 10:55:56
1,855.43 دلار 10:51:32
1,855.78 دلار 10:47:25
1,855.41 دلار 10:44:27
1,855.19 دلار 10:41:41
1,855.06 دلار 10:38:51
1,854.91 دلار 10:36:27
1,855.01 دلار 10:35:20
1,854.54 دلار 10:30:29
1,855.37 دلار 10:26:43
1,854.7 دلار 10:23:52
1,854.65 دلار 10:20:57
1,854.69 دلار 10:18:08
1,854.15 دلار 10:16:31
1,854.83 دلار 10:12:17
1,855.15 دلار 10:08:07
1,855.15 دلار 10:08:07
1,856.57 دلار 10:04:11
1,856.26 دلار 10:01:36
1,856.28 دلار 09:59:27
1,856.4 دلار 09:57:53
1,856.41 دلار 09:53:57
1,856.49 دلار 09:51:49
1,856.03 دلار 09:48:07
1,856.03 دلار 09:48:06
1,855.43 دلار 09:44:47
1,855.07 دلار 09:42:15
1,854.44 دلار 09:39:34
1,855.39 دلار 09:37:27
1,856.24 دلار 09:34:23
1,857.42 دلار 09:29:51
1,856.88 دلار 09:26:05
1,856.91 دلار 09:23:46
1,856.98 دلار 09:21:24
1,856.68 دلار 09:19:22
1,856.95 دلار 09:15:57
1,856.93 دلار 09:11:47
1,856.81 دلار 09:08:06
1,856.18 دلار 09:05:08
1,856.18 دلار 09:05:07
1,857.03 دلار 09:02:40
1,856.63 دلار 09:00:39
1,855.99 دلار 08:57:56
1,855.55 دلار 08:56:05
1,855.55 دلار 08:56:04
1,855.53 دلار 08:53:18
1,856.05 دلار 08:49:06
1,856.21 دلار 08:45:50
1,856.26 دلار 08:42:48
1,856.71 دلار 08:40:45
1,856.38 دلار 08:39:10
1,856.67 دلار 08:36:52
1,856.37 دلار 08:34:17
1,856.68 دلار 08:31:36
1,856.57 دلار 08:29:47
1,856.54 دلار 08:27:54
1,856.64 دلار 08:25:30
1,856.47 دلار 08:22:48
1,858.02 دلار 08:20:21
1,858.29 دلار 08:19:24
1,857.62 دلار 08:16:29
1,858.14 دلار 08:14:52
1,858.44 دلار 08:12:38
1,858.03 دلار 08:09:06
1,858.03 دلار 08:09:04
1,858.52 دلار 08:05:50
1,860.12 دلار 08:02:31
1,861.06 دلار 07:59:52
1,861.2 دلار 07:57:35
1,861.58 دلار 07:50:38
1,861.47 دلار 07:46:34
1,861.58 دلار 07:43:36
1,861.56 دلار 07:41:39
1,861.62 دلار 07:39:20
1,861.28 دلار 07:36:45
1,859.93 دلار 07:34:26
1,860.26 دلار 07:26:48
1,859.93 دلار 07:24:42
1,860.15 دلار 07:22:29
1,860.23 دلار 07:19:35
1,860.06 دلار 07:18:04
1,860.1 دلار 07:15:15
1,860.21 دلار 07:12:46
1,860.22 دلار 07:08:10
1,860.3 دلار 07:04:12
1,860.23 دلار 07:02:50
1,860.28 دلار 06:59:06
1,859.89 دلار 06:56:36
1,859.76 دلار 06:51:07
1,860.29 دلار 06:47:16
1,860.13 دلار 06:44:12
1,860.27 دلار 06:41:36
1,860.44 دلار 06:38:55
1,861.2 دلار 06:36:48
1,860.98 دلار 06:34:28
1,860.79 دلار 06:31:10
1,860.13 دلار 06:26:24
1,860.21 دلار 06:24:51
1,860.38 دلار 06:23:16
1,860.24 دلار 06:20:35
1,860.26 دلار 06:18:16
1,860.38 دلار 06:15:34
1,860.33 دلار 06:11:09
1,860.33 دلار 06:11:06
1,860.67 دلار 06:06:50
1,859.21 دلار 06:04:18
1,859.33 دلار 06:01:49
1,858.57 دلار 05:58:37
1,858.44 دلار 05:56:38
1,858.54 دلار 05:53:11
1,858.75 دلار 05:48:09
1,858.67 دلار 05:45:19
1,858.33 دلار 05:42:42
1,858.34 دلار 05:41:08
1,858.54 دلار 05:39:28
1,858.67 دلار 05:37:32
1,859.17 دلار 05:36:05
1,858.86 دلار 05:32:47
1,857.72 دلار 05:28:53
1,858.02 دلار 05:25:07
1,858.7 دلار 05:22:26
1,857.06 دلار 05:20:12
1,856.27 دلار 05:17:47
1,856.03 دلار 05:16:15
1,855.96 دلار 05:13:04
1,855.61 دلار 05:08:40
1,854.42 دلار 05:04:57
1,853.82 دلار 05:02:29
1,854.53 دلار 05:01:12
1,855.12 دلار 04:58:27
1,854.91 دلار 04:55:30
1,855.26 دلار 04:53:51
1,854.86 دلار 04:51:51
1,855.74 دلار 04:47:48
1,855.69 دلار 04:46:07
1,855.53 دلار 04:43:29
1,855.01 دلار 04:42:11
1,854.78 دلار 04:40:05
1,855.61 دلار 04:37:25
1,854.99 دلار 04:35:11
1,855.8 دلار 04:32:04
1,854.57 دلار 04:28:39
1,854.43 دلار 04:25:33
1,854.2 دلار 04:22:45
1,854.12 دلار 04:20:34
1,853.97 دلار 04:18:38
1,853.87 دلار 04:16:53
1,853.92 دلار 04:14:55
1,853.66 دلار 04:11:49
1,853.64 دلار 04:07:34
1,854.25 دلار 04:04:41
1,854.11 دلار 04:02:10
1,854.2 دلار 04:00:13
1,854.24 دلار 03:57:26
1,853.88 دلار 03:55:08
1,853.61 دلار 03:51:51
1,854.18 دلار 03:47:21
1,854.34 دلار 03:44:25
1,854.24 دلار 03:42:24
1,854.25 دلار 03:40:13
1,854.33 دلار 03:37:26
1,854.18 دلار 03:36:14
1,853.96 دلار 03:33:04
1,855.47 دلار 03:29:06
1,855.74 دلار 03:25:21
1,855.87 دلار 03:22:39
1,855.69 دلار 03:20:28
1,855.36 دلار 03:18:33
1,855.26 دلار 03:17:10
1,855.57 دلار 03:14:39
1,855.13 دلار 03:10:44
1,855.51 دلار 03:07:16
1,855.86 دلار 03:04:39
1,856.31 دلار 03:02:37
1,856.58 دلار 03:01:09
1,856.74 دلار 02:58:15
1,856.45 دلار 02:57:04
1,856.22 دلار 02:53:38
1,855.44 دلار 02:49:19
1,854.82 دلار 02:46:40
1,854.89 دلار 02:44:23
1,855.08 دلار 02:41:44
1,855.21 دلار 02:39:37
1,854.97 دلار 02:36:45
1,855.51 دلار 02:34:39
1,856.17 دلار 02:30:18
1,855.76 دلار 01:33:09
1,855.98 دلار 01:29:27
1,855.68 دلار 01:25:33
1,855.78 دلار 01:23:18
1,855.51 دلار 01:21:11
1,855.83 دلار 01:19:04
1,855.68 دلار 01:16:16
1,855.79 دلار 01:13:31
1,855.61 دلار 01:10:06
1,855.8 دلار 01:06:09
1,855.38 دلار 01:03:09
1,855.47 دلار 01:00:51
1,855.42 دلار 00:58:06
1,855.42 دلار 00:58:05
1,855.22 دلار 00:55:37
1,855.48 دلار 00:53:06
1,855.48 دلار 00:53:05
1,855.68 دلار 00:48:22
1,855.62 دلار 00:44:09
1,855.68 دلار 00:40:42
1,855.49 دلار 00:38:43
1,855.6 دلار 00:35:36
1,855.77 دلار 00:32:16
1,855.51 دلار 00:28:14
1,855.55 دلار 00:26:04
1,855.38 دلار 00:23:33
1,854.85 دلار 00:21:09
1,854.85 دلار 00:21:08
1,854.65 دلار 00:18:54
1,853.9 دلار 00:15:56
1,854.19 دلار 00:12:07
1,854.19 دلار 00:12:07
1,854.29 دلار 00:07:49

انس نقره

 • نرخ فعلی : 25.342
 • بالاترین قیمت روز : 25.483
 • پایین ترین قیمت روز : 25.21
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.08
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.18%
 • نرخ بازگشایی بازار : 25.306
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۳۴:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 25.306
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.14%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.036
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
25.342 دلار 14:34:15
25.332 دلار 14:29:50
25.363 دلار 14:26:44
25.366 دلار 14:23:41
25.364 دلار 14:22:23
25.363 دلار 14:20:48
25.365 دلار 14:18:47
25.377 دلار 14:16:55
25.386 دلار 14:14:27
25.384 دلار 14:10:14
25.403 دلار 14:06:54
25.432 دلار 14:03:37
25.421 دلار 14:01:18
25.449 دلار 13:59:08
25.438 دلار 13:56:51
25.428 دلار 13:54:32
25.433 دلار 13:51:28
25.429 دلار 13:48:31
25.416 دلار 13:44:48
25.412 دلار 13:42:38
25.397 دلار 13:40:27
25.38 دلار 13:38:26
25.379 دلار 13:36:26
25.387 دلار 13:35:11
25.387 دلار 13:35:08
25.396 دلار 13:30:30
25.391 دلار 13:27:34
25.42 دلار 13:23:52
25.427 دلار 13:21:55
25.418 دلار 13:19:45
25.415 دلار 13:17:53
25.404 دلار 13:15:23
25.386 دلار 13:11:08
25.386 دلار 13:11:06
25.39 دلار 13:04:06
25.398 دلار 13:01:33
25.402 دلار 12:58:32
25.418 دلار 12:55:50
25.396 دلار 12:51:32
25.436 دلار 12:47:36
25.438 دلار 12:44:48
25.407 دلار 12:42:19
25.417 دلار 12:41:08
25.417 دلار 12:41:06
25.424 دلار 12:38:34
25.42 دلار 12:36:35
25.398 دلار 12:34:17
25.41 دلار 12:29:29
25.406 دلار 12:25:31
25.423 دلار 12:22:33
25.398 دلار 12:20:47
25.348 دلار 12:17:18
25.347 دلار 12:14:56
25.363 دلار 12:10:28
25.376 دلار 12:06:30
25.363 دلار 12:03:26
25.366 دلار 12:01:38
25.372 دلار 11:58:49
25.376 دلار 11:56:46
25.366 دلار 11:53:30
25.387 دلار 11:49:23
25.308 دلار 11:45:19
25.305 دلار 11:42:22
25.277 دلار 11:39:19
25.267 دلار 11:36:57
25.275 دلار 11:32:50
25.21 دلار 11:29:09
25.231 دلار 11:25:38
25.242 دلار 11:22:27
25.218 دلار 11:20:35
25.238 دلار 11:17:56
25.235 دلار 11:15:07
25.235 دلار 11:15:07
25.225 دلار 11:10:30
25.212 دلار 11:06:19
25.251 دلار 11:03:35
25.279 دلار 11:01:35
25.297 دلار 10:58:30
25.299 دلار 10:55:56
25.326 دلار 10:51:32
25.327 دلار 10:47:25
25.316 دلار 10:44:27
25.308 دلار 10:41:41
25.307 دلار 10:38:51
25.304 دلار 10:36:27
25.311 دلار 10:35:20
25.279 دلار 10:30:29
25.287 دلار 10:26:43
25.282 دلار 10:20:57
25.285 دلار 10:18:08
25.273 دلار 10:16:32
25.274 دلار 10:12:17
25.279 دلار 10:08:07
25.279 دلار 10:08:07
25.325 دلار 10:04:11
25.31 دلار 10:01:37
25.313 دلار 09:59:27
25.32 دلار 09:57:53
25.315 دلار 09:53:57
25.305 دلار 09:51:49
25.29 دلار 09:48:07
25.29 دلار 09:48:06
25.277 دلار 09:44:47
25.253 دلار 09:42:15
25.257 دلار 09:39:34
25.269 دلار 09:37:28
25.284 دلار 09:34:23
25.342 دلار 09:29:51
25.336 دلار 09:26:05
25.333 دلار 09:23:46
25.341 دلار 09:21:24
25.326 دلار 09:19:22
25.331 دلار 09:15:57
25.342 دلار 09:11:47
25.326 دلار 09:08:06
25.319 دلار 09:05:08
25.319 دلار 09:05:07
25.354 دلار 09:02:40
25.343 دلار 09:00:39
25.337 دلار 08:57:56
25.329 دلار 08:56:05
25.329 دلار 08:56:04
25.328 دلار 08:53:18
25.334 دلار 08:49:06
25.343 دلار 08:45:50
25.336 دلار 08:42:49
25.342 دلار 08:40:45
25.332 دلار 08:36:52
25.324 دلار 08:34:17
25.326 دلار 08:31:36
25.322 دلار 08:29:47
25.314 دلار 08:27:54
25.322 دلار 08:25:30
25.316 دلار 08:22:48
25.34 دلار 08:20:21
25.341 دلار 08:19:24
25.328 دلار 08:16:29
25.341 دلار 08:12:38
25.331 دلار 08:09:06
25.331 دلار 08:09:04
25.345 دلار 08:05:50
25.381 دلار 08:02:31
25.39 دلار 07:59:52
25.407 دلار 07:57:35
25.415 دلار 07:54:35
25.416 دلار 07:50:38
25.425 دلار 07:46:34
25.422 دلار 07:43:36
25.424 دلار 07:41:39
25.428 دلار 07:39:20
25.419 دلار 07:36:45
25.398 دلار 07:34:26
25.402 دلار 07:31:10
25.398 دلار 07:26:48
25.39 دلار 07:24:42
25.398 دلار 07:22:29
25.404 دلار 07:19:35
25.401 دلار 07:18:04
25.402 دلار 07:12:47
25.398 دلار 07:08:10
25.401 دلار 07:04:12
25.392 دلار 07:02:51
25.401 دلار 06:59:06
25.386 دلار 06:54:31
25.39 دلار 06:51:07
25.41 دلار 06:44:12
25.416 دلار 06:41:36
25.413 دلار 06:38:55
25.453 دلار 06:36:48
25.434 دلار 06:34:28
25.428 دلار 06:31:10
25.418 دلار 06:26:24
25.43 دلار 06:24:51
25.434 دلار 06:23:16
25.441 دلار 06:20:35
25.447 دلار 06:18:16
25.438 دلار 06:15:34
25.456 دلار 06:11:09
25.456 دلار 06:11:07
25.483 دلار 06:06:50
25.447 دلار 06:04:18
25.465 دلار 06:01:49
25.445 دلار 05:58:37
25.438 دلار 05:56:38
25.439 دلار 05:53:11
25.447 دلار 05:45:19
25.442 دلار 05:42:42
25.451 دلار 05:41:08
25.454 دلار 05:39:28
25.457 دلار 05:37:32
25.473 دلار 05:36:05
25.465 دلار 05:32:47
25.434 دلار 05:28:53
25.448 دلار 05:25:07
25.46 دلار 05:22:26
25.428 دلار 05:20:12
25.413 دلار 05:17:47
25.392 دلار 05:16:15
25.386 دلار 05:13:04
25.38 دلار 05:08:40
25.329 دلار 05:04:57
25.311 دلار 05:02:29
25.335 دلار 05:01:12
25.357 دلار 04:58:27
25.355 دلار 04:55:30
25.367 دلار 04:53:51
25.366 دلار 04:51:51
25.386 دلار 04:47:48
25.377 دلار 04:46:08
25.367 دلار 04:43:29
25.34 دلار 04:42:11
25.337 دلار 04:40:05
25.361 دلار 04:37:25
25.352 دلار 04:35:11
25.363 دلار 04:32:04
25.329 دلار 04:25:33
25.322 دلار 04:22:45
25.316 دلار 04:20:34
25.312 دلار 04:18:38
25.309 دلار 04:14:55
25.3 دلار 04:07:34
25.313 دلار 04:04:41
25.311 دلار 04:02:10
25.306 دلار 03:57:26
25.297 دلار 03:55:08
25.284 دلار 03:51:51
25.294 دلار 03:47:21
25.303 دلار 03:44:25
25.3 دلار 03:42:24
25.312 دلار 03:37:26
25.316 دلار 03:36:14
25.3 دلار 03:33:05
25.3 دلار 03:33:04
25.337 دلار 03:29:06
25.343 دلار 03:25:22
25.346 دلار 03:22:39
25.335 دلار 03:20:28
25.334 دلار 03:18:33
25.325 دلار 03:17:10
25.326 دلار 03:14:39
25.328 دلار 03:10:44
25.343 دلار 03:07:16
25.352 دلار 03:04:39
25.357 دلار 03:02:37
25.364 دلار 03:01:09
25.355 دلار 02:58:15
25.351 دلار 02:57:04
25.348 دلار 02:53:38
25.349 دلار 02:49:19
25.32 دلار 02:46:40
25.316 دلار 02:44:23
25.314 دلار 02:41:44
25.319 دلار 02:36:45
25.334 دلار 02:34:39
25.346 دلار 02:30:18
25.374 دلار 01:33:09
25.34 دلار 01:29:27
25.338 دلار 01:25:33
25.343 دلار 01:23:18
25.329 دلار 01:21:11
25.346 دلار 01:19:04
25.343 دلار 01:16:16
25.337 دلار 01:13:31
25.334 دلار 01:10:07
25.334 دلار 01:10:06
25.335 دلار 01:06:09
25.322 دلار 01:03:09
25.328 دلار 01:00:51
25.323 دلار 00:58:06
25.323 دلار 00:58:05
25.312 دلار 00:55:37
25.337 دلار 00:53:06
25.337 دلار 00:53:05
25.34 دلار 00:48:22
25.337 دلار 00:44:09
25.341 دلار 00:40:42
25.335 دلار 00:38:43
25.345 دلار 00:35:36
25.346 دلار 00:32:17
25.34 دلار 00:28:14
25.337 دلار 00:26:04
25.335 دلار 00:23:33
25.331 دلار 00:21:09
25.331 دلار 00:21:08
25.322 دلار 00:18:54
25.312 دلار 00:15:56
25.302 دلار 00:12:07
25.302 دلار 00:12:07
25.303 دلار 00:07:49
25.306 دلار 00:06:34

انس پلاتین

 • نرخ فعلی : 1,092.1
 • بالاترین قیمت روز : 1,106.75
 • پایین ترین قیمت روز : 1,085.45
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 3.4
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.04%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,104.35
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۳۴:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 1,104.35
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.12%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 12.25
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
جدول نرخ های امروز زمان
1,092.1 دلار 14:34:15
1,091.95 دلار 14:29:50
1,092.45 دلار 14:26:44
1,092.4 دلار 14:23:41
1,092.1 دلار 14:22:23
1,092.6 دلار 14:20:48
1,093.1 دلار 14:18:47
1,092.95 دلار 14:16:55
1,092.75 دلار 14:14:27
1,092.85 دلار 14:10:14
1,093.75 دلار 14:06:54
1,093.9 دلار 14:03:37
1,094.5 دلار 13:59:08
1,094.4 دلار 13:56:51
1,094.05 دلار 13:54:32
1,094.9 دلار 13:51:28
1,094.8 دلار 13:48:31
1,092.9 دلار 13:42:38
1,093.4 دلار 13:40:28
1,092.85 دلار 13:38:26
1,093.35 دلار 13:36:26
1,093.25 دلار 13:35:09
1,093.25 دلار 13:35:08
1,093.7 دلار 13:30:30
1,093.5 دلار 13:27:34
1,094.6 دلار 13:23:52
1,095.8 دلار 13:21:55
1,094.45 دلار 13:19:45
1,093.8 دلار 13:17:53
1,093.6 دلار 13:15:23
1,093.5 دلار 13:11:07
1,093.5 دلار 13:11:06
1,094.2 دلار 13:07:40
1,095.3 دلار 13:04:07
1,095.4 دلار 13:01:33
1,094.3 دلار 12:58:32
1,094.7 دلار 12:55:50
1,093.25 دلار 12:51:32
1,094.7 دلار 12:47:36
1,095.4 دلار 12:44:48
1,094.1 دلار 12:42:19
1,094.75 دلار 12:41:07
1,094.75 دلار 12:41:06
1,095.55 دلار 12:38:34
1,095.85 دلار 12:36:35
1,096.1 دلار 12:34:17
1,095.9 دلار 12:29:29
1,096 دلار 12:25:31
1,095.95 دلار 12:22:33
1,095.4 دلار 12:20:47
1,095.3 دلار 12:17:18
1,095.5 دلار 12:14:56
1,096 دلار 12:10:28
1,095.2 دلار 12:06:30
1,095.15 دلار 12:03:26
1,095 دلار 12:01:38
1,095.2 دلار 11:58:49
1,094.85 دلار 11:56:46
1,095.5 دلار 11:53:30
1,094.85 دلار 11:49:23
1,093.75 دلار 11:45:19
1,093.7 دلار 11:42:22
1,093.2 دلار 11:39:19
1,091.45 دلار 11:36:57
1,091.7 دلار 11:32:50
1,088.3 دلار 11:29:09
1,087.1 دلار 11:25:38
1,087.45 دلار 11:22:27
1,086.3 دلار 11:20:35
1,087.25 دلار 11:17:56
1,085.45 دلار 11:15:07
1,085.45 دلار 11:15:07
1,087.45 دلار 11:10:30
1,089.05 دلار 11:06:19
1,091.4 دلار 11:03:35
1,092.1 دلار 11:01:35
1,092.5 دلار 10:58:30
1,091.9 دلار 10:55:56
1,091.85 دلار 10:51:32
1,092.8 دلار 10:47:25
1,091.25 دلار 10:44:27
1,090 دلار 10:41:41
1,090.7 دلار 10:38:51
1,091.35 دلار 10:36:28
1,091.65 دلار 10:35:20
1,089.8 دلار 10:30:29
1,089.15 دلار 10:26:43
1,088.1 دلار 10:23:52
1,088.85 دلار 10:20:57
1,089 دلار 10:18:09
1,089.2 دلار 10:16:32
1,090.9 دلار 10:12:17
1,093.3 دلار 10:08:07
1,093.3 دلار 10:08:06
1,093.6 دلار 10:04:11
1,093.55 دلار 10:01:37
1,093.2 دلار 09:57:53
1,093.3 دلار 09:53:57
1,093.35 دلار 09:51:49
1,094.25 دلار 09:48:06
1,094.25 دلار 09:48:06
1,093.45 دلار 09:44:47
1,093 دلار 09:42:15
1,092.15 دلار 09:39:34
1,092.6 دلار 09:37:28
1,092.7 دلار 09:34:23
1,094.35 دلار 09:29:51
1,094 دلار 09:26:06
1,094 دلار 09:26:05
1,093.6 دلار 09:23:46
1,093.25 دلار 09:21:24
1,094.6 دلار 09:19:22
1,094.25 دلار 09:15:57
1,094.1 دلار 09:11:47
1,093.8 دلار 09:08:06
1,093.65 دلار 09:05:07
1,093.65 دلار 09:05:06
1,094.35 دلار 09:02:40
1,093.3 دلار 09:00:40
1,093 دلار 08:56:05
1,093 دلار 08:56:04
1,093.45 دلار 08:53:18
1,093.65 دلار 08:49:06
1,094.45 دلار 08:45:50
1,093.45 دلار 08:42:49
1,093.25 دلار 08:40:45
1,093.2 دلار 08:39:10
1,093 دلار 08:36:52
1,092.5 دلار 08:34:17
1,092.85 دلار 08:31:36
1,092.55 دلار 08:29:47
1,091.9 دلار 08:27:54
1,092.05 دلار 08:25:30
1,092.1 دلار 08:22:48
1,091.95 دلار 08:20:21
1,092.4 دلار 08:19:24
1,091.4 دلار 08:16:29
1,092 دلار 08:14:53
1,092.55 دلار 08:12:38
1,092.3 دلار 08:09:05
1,092.3 دلار 08:09:05
1,094.3 دلار 08:05:50
1,095.5 دلار 08:02:31
1,096.4 دلار 07:59:52
1,097.25 دلار 07:57:35
1,097.45 دلار 07:50:38
1,097.75 دلار 07:46:34
1,098.1 دلار 07:43:36
1,098.8 دلار 07:41:39
1,098.6 دلار 07:39:20
1,097.65 دلار 07:36:45
1,096.9 دلار 07:34:26
1,097.2 دلار 07:31:10
1,098.2 دلار 07:26:48
1,098.3 دلار 07:24:42
1,098.1 دلار 07:22:29
1,098.65 دلار 07:19:35
1,098.25 دلار 07:18:04
1,098.2 دلار 07:15:15
1,098.15 دلار 07:12:47
1,099.6 دلار 07:08:10
1,100.5 دلار 07:04:12
1,100.4 دلار 06:59:06
1,099.4 دلار 06:56:36
1,099.65 دلار 06:54:31
1,100.5 دلار 06:51:07
1,101.4 دلار 06:51:05
1,101.25 دلار 06:47:16
1,100.4 دلار 06:44:12
1,100.95 دلار 06:41:36
1,101.1 دلار 06:38:55
1,101.4 دلار 06:36:48
1,101.35 دلار 06:34:28
1,100.9 دلار 06:31:10
1,101.7 دلار 06:26:24
1,102.4 دلار 06:15:34
1,101.35 دلار 06:11:08
1,101.35 دلار 06:11:08
1,101.85 دلار 06:06:50
1,101.35 دلار 06:04:18
1,101.2 دلار 06:01:49
1,100.8 دلار 05:58:37
1,100.4 دلار 05:56:38
1,100.9 دلار 05:53:11
1,102.05 دلار 05:48:10
1,101.85 دلار 05:45:19
1,101.8 دلار 05:42:42
1,102.05 دلار 05:41:08
1,102.15 دلار 05:39:28
1,101.75 دلار 05:37:32
1,102.9 دلار 05:36:05
1,103.4 دلار 05:32:47
1,102.2 دلار 05:28:53
1,102.85 دلار 05:25:07
1,102.55 دلار 05:22:26
1,100.45 دلار 05:20:12
1,099.85 دلار 05:17:47
1,099.2 دلار 05:16:15
1,099.75 دلار 05:13:04
1,099.75 دلار 05:13:04
1,098.9 دلار 05:08:40
1,097.1 دلار 05:04:57
1,097 دلار 05:02:29
1,096.85 دلار 05:01:12
1,097.1 دلار 04:58:27
1,097.75 دلار 04:55:30
1,097.7 دلار 04:53:51
1,097.2 دلار 04:51:51
1,098.7 دلار 04:47:48
1,098.6 دلار 04:46:08
1,098.8 دلار 04:43:29
1,097.8 دلار 04:42:11
1,098.75 دلار 04:40:05
1,099.15 دلار 04:37:25
1,097.7 دلار 04:35:11
1,098.9 دلار 04:32:05
1,098.9 دلار 04:32:05
1,099.15 دلار 04:28:39
1,099.65 دلار 04:25:33
1,099.25 دلار 04:22:45
1,099.5 دلار 04:20:34
1,099.4 دلار 04:18:38
1,098.85 دلار 04:16:53
1,099.65 دلار 04:14:55
1,100.9 دلار 04:11:49
1,101.8 دلار 04:07:34
1,102.65 دلار 04:04:41
1,102.3 دلار 04:02:10
1,102.8 دلار 04:00:13
1,103.1 دلار 03:57:26
1,101.5 دلار 03:55:08
1,102.05 دلار 03:51:51
1,102.55 دلار 03:47:21
1,103.8 دلار 03:44:25
1,103.7 دلار 03:42:24
1,104.05 دلار 03:40:13
1,103.5 دلار 03:37:26
1,103.65 دلار 03:36:14
1,103.4 دلار 03:33:05
1,103.4 دلار 03:33:04
1,105.55 دلار 03:29:06
1,105.4 دلار 03:25:22
1,105.6 دلار 03:22:39
1,105.15 دلار 03:20:28
1,106 دلار 03:18:33
1,105.25 دلار 03:17:10
1,105.05 دلار 03:14:39
1,105.35 دلار 03:10:44
1,105.7 دلار 03:07:16
1,105.8 دلار 03:02:37
1,105.9 دلار 03:01:09
1,105.95 دلار 02:58:15
1,106.1 دلار 02:57:04
1,105.95 دلار 02:53:38
1,105.55 دلار 02:49:19
1,104.75 دلار 02:46:40
1,104.4 دلار 02:44:23
1,104.55 دلار 02:41:44
1,104.6 دلار 02:39:37
1,105.4 دلار 02:36:45
1,105.7 دلار 02:34:39
1,105.85 دلار 02:30:18
1,105.7 دلار 02:17:32
1,105.3 دلار 01:33:09
1,106.05 دلار 01:29:27
1,105.3 دلار 01:25:33
1,105.9 دلار 01:23:18
1,104 دلار 01:21:11
1,106.1 دلار 01:19:05
1,106.1 دلار 01:19:04
1,105.95 دلار 01:16:16
1,106.5 دلار 01:13:31
1,106.45 دلار 01:10:07
1,106.45 دلار 01:10:06
1,106.3 دلار 01:06:09
1,105.45 دلار 01:03:09
1,105.1 دلار 01:00:51
1,106.35 دلار 00:58:05
1,106.35 دلار 00:58:05
1,106.5 دلار 00:55:37
1,105.95 دلار 00:53:06
1,105.95 دلار 00:53:05
1,106.05 دلار 00:48:22
1,106.4 دلار 00:44:09
1,106 دلار 00:42:27
1,106.35 دلار 00:40:42
1,105.85 دلار 00:38:43
1,105.6 دلار 00:35:36
1,106.75 دلار 00:32:17
1,105.95 دلار 00:26:04
1,105.5 دلار 00:23:34
1,105 دلار 00:21:09
1,105 دلار 00:21:09
1,104.55 دلار 00:18:54
1,103.5 دلار 00:15:56
1,103.15 دلار 00:12:07
1,103.15 دلار 00:12:07
1,103.85 دلار 00:07:49
1,104.35 دلار 00:06:34

انس پالادیوم

 • نرخ فعلی : 2,324
 • بالاترین قیمت روز : 2,350.5
 • پایین ترین قیمت روز : 2,324
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 7.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.08%
 • نرخ بازگشایی بازار : 2,344
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۳۴:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 2,342
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.77%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 18
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
جدول نرخ های امروز زمان
2,324 دلار 14:34:15
2,327.5 دلار 14:16:55
2,328.75 دلار 14:14:27
2,327.5 دلار 14:01:18
2,326.5 دلار 13:48:31
2,330 دلار 13:44:48
2,329 دلار 13:36:26
2,327 دلار 13:35:09
2,327 دلار 13:35:08
2,328 دلار 13:21:55
2,326.25 دلار 13:19:45
2,327.75 دلار 13:11:07
2,327.75 دلار 13:11:07
2,330 دلار 13:07:40
2,325 دلار 13:04:07
2,328.5 دلار 13:01:33
2,329.5 دلار 12:58:32
2,327.25 دلار 12:55:50
2,330.5 دلار 12:51:32
2,332 دلار 12:44:48
2,331.25 دلار 12:41:07
2,331.25 دلار 12:41:06
2,332 دلار 12:36:36
2,329 دلار 12:34:17
2,333.75 دلار 12:25:31
2,330.5 دلار 12:17:18
2,331 دلار 12:01:38
2,331.5 دلار 11:56:46
2,338.25 دلار 11:53:30
2,338.5 دلار 11:49:23
2,338.25 دلار 11:45:19
2,336.25 دلار 11:42:22
2,335.5 دلار 11:39:19
2,332.75 دلار 11:36:57
2,327 دلار 11:32:50
2,326.5 دلار 11:25:38
2,327.75 دلار 11:20:35
2,326.5 دلار 11:17:56
2,327.5 دلار 11:15:07
2,327.5 دلار 11:15:06
2,329 دلار 11:10:30
2,331.75 دلار 11:06:19
2,332.75 دلار 11:03:35
2,334 دلار 11:01:35
2,336 دلار 10:41:41
2,333 دلار 10:36:28
2,339 دلار 10:30:29
2,337 دلار 10:26:43
2,337.5 دلار 10:23:52
2,337 دلار 10:20:57
2,334.5 دلار 10:18:09
2,339.5 دلار 10:12:17
2,338 دلار 09:53:57
2,336 دلار 09:51:49
2,336.75 دلار 09:44:47
2,334.5 دلار 09:42:15
2,336.25 دلار 09:39:34
2,334.75 دلار 09:37:28
2,335 دلار 09:34:23
2,338 دلار 09:29:51
2,340 دلار 09:26:06
2,340 دلار 09:26:05
2,334 دلار 09:23:46
2,340 دلار 09:21:24
2,334.5 دلار 09:19:22
2,335 دلار 09:15:57
2,336.5 دلار 09:11:47
2,335.5 دلار 09:00:40
2,337 دلار 08:57:56
2,335 دلار 08:53:18
2,335.75 دلار 08:49:06
2,336 دلار 08:45:50
2,335 دلار 08:40:45
2,337 دلار 08:27:54
2,334.5 دلار 06:44:12
2,335 دلار 06:41:36
2,336 دلار 06:38:55
2,337.5 دلار 06:36:48
2,344 دلار 06:04:18
2,345.75 دلار 06:01:49
2,344 دلار 05:48:10
2,341 دلار 05:45:19
2,344.5 دلار 05:42:42
2,348 دلار 05:37:32
2,350.5 دلار 05:36:05
2,349 دلار 05:32:47
2,341.5 دلار 05:22:26
2,341 دلار 04:42:11
2,339.5 دلار 04:35:11
2,336.25 دلار 04:32:05
2,336.25 دلار 04:32:05
2,335.75 دلار 04:28:39
2,333.75 دلار 04:25:33
2,334.75 دلار 04:22:45
2,332.5 دلار 03:40:13
2,334 دلار 03:22:39
2,338.5 دلار 01:33:09
2,340.25 دلار 01:29:27
2,343.5 دلار 01:25:33
2,342.25 دلار 01:19:05
2,342.25 دلار 01:19:04
2,341.25 دلار 01:13:31
2,340.5 دلار 01:10:07
2,340.5 دلار 01:10:06
2,338 دلار 01:06:09
2,341 دلار 00:58:05
2,341 دلار 00:58:05
2,340.5 دلار 00:48:22
2,342.5 دلار 00:42:27
2,342.25 دلار 00:40:42
2,342.5 دلار 00:35:36
2,341.75 دلار 00:32:17
2,342 دلار 00:28:14
2,344 دلار 00:15:56

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,849
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.97 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.05%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 1,870
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 20.03 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1.08%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 1,866
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 16.03 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 0.87%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 1,902
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 52.03 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 2.81%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
بازار آمریکا / طلا 1850 (0.23%) 4.2 1849.3 1863.9 ۱۴:۳۵:۰۷
بازار آمریکا / نقره 25.42 (0.06%) 0.015 25.24 25.534 ۱۴:۳۵:۰۸
بازار آمریکا / پلاتین 1092.5 (1.21%) 13.2 1086.6 1108.5 ۱۴:۳۵:۰۸
بازار آمریکا / پالادیوم 2327.5 (0.75%) 17.5 2326.5 2356.5 ۱۴:۳۱:۰۸
بازار آمریکا / طلا (mini-sized) 1855.2 (0%) 0 1847.8 1861.6 ۶ بهمن
بازار آمریکا / نقره (mini-sized) 25.2 (1.13%) 0.284 25.2 25.484 ۱۱:۲۸:۰۷
بازار آمریکا / طلا (کیلو) 1358 (0%) 0 1355.6 1358 ۱۳ دی