شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار فلزات گرانبها

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
انس طلا 1,557.47 (0%) 0 1,556.35 1,559.38 ۲۸ دی
انس نقره 18.03 (0%) 0 18.02 18.05 ۲۸ دی
انس پلاتین 1,027.05 (0%) 0 1,025.65 1,028.80 ۲۸ دی
انس پالادیوم 2,250.40 (0%) 0 2,232.20 2,267.75 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
هر اونس طلا 1557.47 0.0000 0.0000 1559.38 1556.35 ۲۸ دی
هر گرم طلا 50.07 0.0000 0.0000 50.14 50.04 ۲۸ دی
هر کیلو طلا 50073.79 0.0000 0.0000 50135.19 50037.78 ۲۸ دی
هر تولا طلا 584.05 0.0000 0.0000 584.77 583.63 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
هر اونس طلا 18.03 0.0000 0.0000 18.05 18.02 ۲۸ دی
هر گرم طلا 0.58 0.0000 0.0000 0.58 0.58 ۲۸ دی
هر کیلو طلا 579.68 0.0000 0.0000 580.32 579.36 ۲۸ دی
هر تولا طلا 6.76 0.0000 0.0000 6.77 6.76 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
هر اونس طلا 1027.05 0.0000 0.0000 1028.80 1025.65 ۲۸ دی
هر گرم طلا 33.02 0.0000 0.0000 33.08 32.98 ۲۸ دی
هر کیلو طلا 33020.40 0.0000 0.0000 33076.66 32975.39 ۲۸ دی
هر تولا طلا 385.14 0.0000 0.0000 385.80 384.62 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
هر اونس طلا 2250.40 0.0000 0.0000 2267.75 2232.20 ۲۸ دی
هر گرم طلا 72.35 0.0000 0.0000 72.91 71.77 ۲۸ دی
هر کیلو طلا 72351.99 0.0000 0.0000 72909.80 71766.84 ۲۸ دی
هر تولا طلا 843.90 0.0000 0.0000 850.41 837.08 ۲۸ دی

انس طلا

 • نرخ فعلی : 1,557.47
 • بالاترین قیمت روز : 1,559.38
 • پایین ترین قیمت روز : 1,556.35
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۸ دی
 • نرخ روز گذشته : 1,557.47
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

انس نقره

 • نرخ فعلی : 18.032
 • بالاترین قیمت روز : 18.052
 • پایین ترین قیمت روز : 18.017
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۸ دی
 • نرخ روز گذشته : 18.032
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

انس پلاتین

 • نرخ فعلی : 1,027.05
 • بالاترین قیمت روز : 1,028.8
 • پایین ترین قیمت روز : 1,025.65
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۸ دی
 • نرخ روز گذشته : 1,027.05
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

انس پالادیوم

 • نرخ فعلی : 2,250.4
 • بالاترین قیمت روز : 2,267.75
 • پایین ترین قیمت روز : 2,232.2
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۸ دی
 • نرخ روز گذشته : 2,250.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,558 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.53 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 1,533 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 24.47 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1.6%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 1,494 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 63.47 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 4.25%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 1,494 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 63.47 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 4.25%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
بازار آمریکا / طلا 1560.3 (0%) 0 1556.4 1560.9 ۲۸ دی
بازار آمریکا / نقره 18.073 (0%) 0 18.015 18.075 ۲۸ دی
بازار آمریکا / پلاتین 1024.8 (0%) 0 1024.8 1029.4 ۲۸ دی
بازار آمریکا / پالادیوم 2224.9 (0%) 0 2224.9 2262 ۲۸ دی
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
بازار آمریکا / طلا (mini-sized) 1560.3 (0%) 0 1556.8 1562 ۲۸ دی
بازار آمریکا / نقره (mini-sized) 18.073 (0%) 0 18.038 18.082 ۲۸ دی
بازار آمریکا / طلا (کیلو) 1330.3 (0%) 0 1327.1 1330.3 ۰۱:۲۳:۱۲