شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت طلا

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
طلای 18 عیار / 750 5,056,000 (0%) 0 5,028,000 5,068,000 ۶ بهمن
طلای ۲۴ عیار 6,741,000 (0%) 0 6,704,000 6,757,000 ۶ بهمن
مثقال طلا 21,900,000 (0%) 0 21,780,000 21,950,000 ۶ بهمن
مثقال / عیار جهانی 22,288,000 (0%) 0 22,189,000 22,306,000 ۶ بهمن
مثقال / حواله دلار 22,271,000 (0%) 0 22,173,000 22,289,000 ۶ بهمن
مثقال / بر مبنای سکه 21,887,600 (0%) 0 21,741,800 21,900,800 ۶ بهمن
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
طلای 18 عیار / 740 4,989,000 (0%) 0 4,961,000 5,000,000 ۶ بهمن
طلای دست دوم 4,390,000 (0%) 0 4,390,000 4,390,000 ۴ تیر
آبشده نقدی 21,910,000 (0%) 0 21,790,000 21,940,000 ۶ بهمن
آبشده بنکداری 21,910,000 (0%) 0 21,790,000 21,960,000 ۶ بهمن
آبشده کمتر از کیلو 21,905,000 (0%) 0 21,785,000 21,955,000 ۶ بهمن
آبشده شنبه ای 21,910,000 (0%) 0 21,790,000 21,940,000 ۶ بهمن

انس طلا

 • نرخ فعلی : 1,583.82
 • بالاترین قیمت روز : 1,588.26
 • پایین ترین قیمت روز : 1,579.55
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.34
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.27%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,581.35
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۰۹:۱۶
 • نرخ روز گذشته : 1,571.45
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.79%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 12.37
جدول نرخ های امروز زمان
1,583.82 دلار 03:09:16
1,583.48 دلار 03:09:11
1,583.43 دلار 03:09:07
1,583.66 دلار 03:09:04
1,583.52 دلار 03:08:56
1,583.47 دلار 03:08:52
1,583.43 دلار 03:08:39
1,583.37 دلار 03:08:35
1,583.4 دلار 03:08:31
1,583.43 دلار 03:08:27
1,583.59 دلار 03:08:22
1,583.8 دلار 03:08:18
1,583.87 دلار 03:08:16
1,583.61 دلار 03:08:12
1,583.48 دلار 03:08:07
1,583.51 دلار 03:08:04
1,583.6 دلار 03:07:46
1,583.43 دلار 03:07:42
1,583.28 دلار 03:07:40
1,583.41 دلار 03:07:35
1,583.51 دلار 03:07:26
1,583.71 دلار 03:07:24
1,583.82 دلار 03:07:20
1,583.9 دلار 03:07:15
1,583.98 دلار 03:07:10
1,584.05 دلار 03:07:08
1,584.15 دلار 03:07:05
1,584.01 دلار 03:06:55
1,583.99 دلار 03:06:48
1,584.01 دلار 03:06:44
1,584.14 دلار 03:06:39
1,584.16 دلار 03:06:35
1,584.02 دلار 03:06:31
1,584.04 دلار 03:06:27
1,584 دلار 03:06:22
1,583.9 دلار 03:06:18
1,583.92 دلار 03:06:14
1,583.7 دلار 03:06:11
1,584.12 دلار 03:06:06
1,583.8 دلار 03:06:04
1,583.52 دلار 03:05:47
1,583.5 دلار 03:05:43
1,583.59 دلار 03:05:34
1,583.55 دلار 03:05:28
1,583.5 دلار 03:05:24
1,583.68 دلار 03:05:19
1,583.74 دلار 03:05:14
1,583.58 دلار 03:05:12
1,583.71 دلار 03:05:07
1,583.75 دلار 03:05:04
1,583.9 دلار 03:04:56
1,583.87 دلار 03:04:52
1,583.67 دلار 03:04:48
1,583.66 دلار 03:04:44
1,583.8 دلار 03:04:39
1,583.84 دلار 03:04:35
1,584.03 دلار 03:04:31
1,583.8 دلار 03:04:27
1,583.86 دلار 03:04:23
1,584.01 دلار 03:04:20
1,584.08 دلار 03:04:16
1,584.3 دلار 03:04:12
1,583.84 دلار 03:04:04
1,584.06 دلار 03:03:48
1,584.43 دلار 03:03:44
1,584.73 دلار 03:03:39
1,584.78 دلار 03:03:37
1,584.87 دلار 03:03:33
1,584.99 دلار 03:03:29
1,585.05 دلار 03:03:25
1,585.38 دلار 03:03:20
1,585.37 دلار 03:03:16
1,585.38 دلار 03:03:14
1,585.28 دلار 03:03:08
1,585.42 دلار 03:03:05
1,585.25 دلار 03:02:57
1,585.26 دلار 03:02:53
1,585.17 دلار 03:02:48
1,585.2 دلار 03:02:44
1,585.11 دلار 03:02:41
1,585.28 دلار 03:02:37
1,585.38 دلار 03:02:32
1,585.31 دلار 03:02:28
1,585.28 دلار 03:02:26
1,585.53 دلار 03:02:20
1,585.49 دلار 03:02:09
1,585.7 دلار 03:02:05
1,585.48 دلار 03:01:48
1,585.39 دلار 03:01:43
1,585.45 دلار 03:01:39
1,585.32 دلار 03:01:34
1,585.22 دلار 03:01:31
1,585.49 دلار 03:01:23
1,585.4 دلار 03:01:20
1,585.36 دلار 03:01:17
1,585.45 دلار 03:01:13
1,585.4 دلار 03:01:09
1,585.48 دلار 03:01:06
1,585.59 دلار 03:00:56
1,585.78 دلار 03:00:53
1,585.69 دلار 03:00:47
1,585.7 دلار 03:00:44
1,585.99 دلار 03:00:39
1,585.97 دلار 03:00:36
1,586.12 دلار 03:00:33
1,586.22 دلار 03:00:29
1,586.32 دلار 03:00:25
1,586.5 دلار 03:00:20
1,586.28 دلار 03:00:16
1,585.7 دلار 03:00:11
1,585.62 دلار 03:00:07
1,585.58 دلار 02:59:47
1,585.61 دلار 02:59:43
1,585.66 دلار 02:59:41
1,585.78 دلار 02:59:37
1,585.69 دلار 02:59:32
1,585.79 دلار 02:59:28
1,585.95 دلار 02:59:24
1,586.15 دلار 02:59:19
1,586.3 دلار 02:59:17
1,586.07 دلار 02:59:12
1,585.93 دلار 02:59:09
1,586.05 دلار 02:59:04
1,586.14 دلار 02:58:56
1,585.77 دلار 02:58:51
1,586.3 دلار 02:58:47
1,586.41 دلار 02:58:45
1,586.51 دلار 02:58:40
1,586.17 دلار 02:58:36
1,586.12 دلار 02:58:32
1,586.21 دلار 02:58:28
1,585.98 دلار 02:58:24
1,585.53 دلار 02:58:20
1,586.14 دلار 02:58:17
1,586.1 دلار 02:58:13
1,585.85 دلار 02:58:10
1,585.81 دلار 02:58:05
1,585.45 دلار 02:57:48
1,585.36 دلار 02:57:43
1,585.74 دلار 02:57:39
1,585.26 دلار 02:57:35
1,585.45 دلار 02:57:33
1,585.84 دلار 02:57:28
1,585.87 دلار 02:57:24
1,585.85 دلار 02:57:20
1,585.81 دلار 02:57:16
1,585.73 دلار 02:57:11
1,585.89 دلار 02:57:09
1,585.6 دلار 02:57:04
1,585.64 دلار 02:56:56
1,585.32 دلار 02:56:52
1,585.49 دلار 02:56:48
1,585.26 دلار 02:56:44
1,585.19 دلار 02:56:40
1,585.2 دلار 02:56:36
1,585.15 دلار 02:56:32
1,585.22 دلار 02:56:27
1,585.16 دلار 02:56:25
1,585.22 دلار 02:56:20
1,585.07 دلار 02:56:15
1,585.13 دلار 02:56:13
1,585.07 دلار 02:56:07
1,585.26 دلار 02:56:05
1,585.5 دلار 02:55:48
1,585.15 دلار 02:55:44
1,585.16 دلار 02:55:39
1,585.08 دلار 02:55:35
1,585.1 دلار 02:55:31
1,585.01 دلار 02:55:26
1,585.04 دلار 02:55:24
1,585.01 دلار 02:55:19
1,584.86 دلار 02:55:14
1,585.12 دلار 02:55:12
1,584.8 دلار 02:55:09
1,584.88 دلار 02:54:55
1,584.87 دلار 02:54:50
1,584.85 دلار 02:54:46
1,584.99 دلار 02:54:38
1,585.05 دلار 02:54:34
1,585.2 دلار 02:54:32
1,585.11 دلار 02:54:27
1,585.16 دلار 02:54:23
1,585.02 دلار 02:54:19
1,584.92 دلار 02:54:14
1,584.93 دلار 02:54:11
1,585.05 دلار 02:54:09
1,584.58 دلار 02:53:46
1,584.71 دلار 02:53:44
1,584.83 دلار 02:53:38
1,584.84 دلار 02:53:36
1,584.81 دلار 02:53:31
1,584.98 دلار 02:53:27
1,584.74 دلار 02:53:23
1,584.76 دلار 02:53:19
1,584.75 دلار 02:53:17
1,584.78 دلار 02:53:12
1,584.24 دلار 02:53:07
1,584.77 دلار 02:53:05
1,584.76 دلار 02:52:55
1,584.74 دلار 02:52:51
1,584.63 دلار 02:52:47
1,584.74 دلار 02:52:43
1,584.51 دلار 02:52:38
1,584.43 دلار 02:52:34
1,584.62 دلار 02:52:30
1,584.84 دلار 02:52:26
1,585.36 دلار 02:52:22
1,584.71 دلار 02:52:18
1,584.8 دلار 02:52:16
1,584.84 دلار 02:52:11
1,585.01 دلار 02:52:06
1,585.34 دلار 02:52:04
1,585.18 دلار 02:51:47
1,585.17 دلار 02:51:45
1,585.18 دلار 02:51:39
1,585.16 دلار 02:51:33
1,585.42 دلار 02:51:28
1,585.23 دلار 02:51:24
1,585.21 دلار 02:51:21
1,585.22 دلار 02:51:16
1,585.32 دلار 02:51:13
1,585.11 دلار 02:51:08
1,585.14 دلار 02:51:05
1,585.18 دلار 02:50:56
1,585.26 دلار 02:50:54
1,585.27 دلار 02:50:49
1,585.2 دلار 02:50:44
1,585.26 دلار 02:50:40
1,585.14 دلار 02:50:35
1,585.24 دلار 02:50:33
1,585.49 دلار 02:50:28
1,585.3 دلار 02:50:26
1,585.47 دلار 02:50:23
1,585.48 دلار 02:50:17
1,585.91 دلار 02:50:14
1,585.49 دلار 02:50:08
1,585.51 دلار 02:50:05
1,585.95 دلار 02:49:47
1,585.9 دلار 02:49:43
1,586.29 دلار 02:49:39
1,586 دلار 02:49:35
1,585.9 دلار 02:49:31
1,585.64 دلار 02:49:26
1,585.82 دلار 02:49:22
1,585.94 دلار 02:49:20
1,585.85 دلار 02:49:15
1,585.86 دلار 02:49:11
1,586.8 دلار 02:49:08
1,586.08 دلار 02:49:05
1,586.65 دلار 02:48:55
1,586.91 دلار 02:48:50
1,587.24 دلار 02:48:48
1,587.31 دلار 02:48:44
1,586.88 دلار 02:48:39
1,586.09 دلار 02:48:35
1,586.31 دلار 02:48:31
1,586.27 دلار 02:48:27
1,586.12 دلار 02:48:23
1,585.99 دلار 02:48:20
1,585.89 دلار 02:48:16
1,586.03 دلار 02:48:12
1,585.8 دلار 02:48:07
1,585.78 دلار 02:48:04
1,584.49 دلار 02:47:47
1,585.51 دلار 02:47:43
1,585.42 دلار 02:47:39
1,585.8 دلار 02:47:34
1,585.64 دلار 02:47:30
1,585.6 دلار 02:47:26
1,585.58 دلار 02:47:24
1,585.56 دلار 02:47:19
1,585.4 دلار 02:47:14
1,585.49 دلار 02:47:12
1,585.5 دلار 02:47:06
1,584.82 دلار 02:47:04
1,584.64 دلار 02:46:56
1,584.39 دلار 02:46:51
1,584.43 دلار 02:46:47
1,584.6 دلار 02:46:43
1,584.59 دلار 02:46:41
1,584.55 دلار 02:46:36
1,584.24 دلار 02:46:32
1,584.55 دلار 02:46:27
1,584.37 دلار 02:46:23
1,584.11 دلار 02:46:19
1,584.12 دلار 02:46:17
1,584.19 دلار 02:46:12
1,584.24 دلار 02:46:07
1,584.16 دلار 02:46:04
1,584.26 دلار 02:45:48
1,584.64 دلار 02:45:44
1,584.74 دلار 02:45:39
1,584.72 دلار 02:45:37
1,584.83 دلار 02:45:33
1,585.23 دلار 02:45:28
1,584.99 دلار 02:45:24
1,585.7 دلار 02:45:19
1,584.83 دلار 02:45:17
1,585.49 دلار 02:45:12
1,585.4 دلار 02:45:09
1,585.07 دلار 02:45:05
1,584.96 دلار 02:44:56
1,584.88 دلار 02:44:52
1,584.62 دلار 02:44:48
1,584.56 دلار 02:44:44
1,584.66 دلار 02:44:40
1,584.8 دلار 02:44:35
1,584.55 دلار 02:44:33
1,584.49 دلار 02:44:27
1,585.15 دلار 02:44:21
1,584.38 دلار 02:44:16
1,584.65 دلار 02:44:12
1,584.45 دلار 02:44:07
1,584.67 دلار 02:44:04
1,584.48 دلار 02:43:49
1,584.9 دلار 02:43:44
1,585.46 دلار 02:43:40
1,585.53 دلار 02:43:36
1,585.17 دلار 02:43:32
1,585.16 دلار 02:43:28
1,584.75 دلار 02:43:24
1,585.03 دلار 02:43:20
1,585.07 دلار 02:43:15
1,584.97 دلار 02:43:13
1,584.34 دلار 02:43:09
1,584.57 دلار 02:43:03
1,584.68 دلار 02:42:56
1,584.43 دلار 02:42:52
1,584.01 دلار 02:42:48
1,584.24 دلار 02:42:44
1,584.3 دلار 02:42:40
1,584.24 دلار 02:42:36
1,584.05 دلار 02:42:32
1,583.97 دلار 02:42:28
1,584.22 دلار 02:42:24
1,584.53 دلار 02:42:20
1,584.92 دلار 02:42:17
1,585.34 دلار 02:42:12
1,585.01 دلار 02:42:10
1,585.28 دلار 02:42:04
1,585.18 دلار 02:41:48
1,585.16 دلار 02:41:44
1,585.64 دلار 02:41:40
1,585.61 دلار 02:41:36
1,585.49 دلار 02:41:32
1,585.62 دلار 02:41:28
1,585.5 دلار 02:41:23
1,585.79 دلار 02:41:21
1,585.57 دلار 02:41:16
1,585.68 دلار 02:41:11
1,586.05 دلار 02:41:09
1,585.96 دلار 02:41:04
1,585.38 دلار 02:40:57
1,586.03 دلار 02:40:53
1,585.51 دلار 02:40:48
1,586.11 دلار 02:40:44
1,585.87 دلار 02:40:40
1,585.74 دلار 02:40:35
1,585.21 دلار 02:40:33
1,585.3 دلار 02:40:28
1,585.37 دلار 02:40:24
1,584.9 دلار 02:40:20
1,584.88 دلار 02:40:15
1,584.97 دلار 02:40:12
1,585.22 دلار 02:40:07
1,585.54 دلار 02:40:05
1,585.99 دلار 02:39:48
1,586.26 دلار 02:39:44
1,586.2 دلار 02:39:40
1,585.78 دلار 02:39:36
1,586.65 دلار 02:39:32
1,586.4 دلار 02:39:28
1,586.66 دلار 02:39:24
1,586.92 دلار 02:39:20
1,587.09 دلار 02:39:16
1,587.73 دلار 02:39:12
1,588.08 دلار 02:39:07
1,588.26 دلار 02:39:05
1,588.12 دلار 02:38:55
1,585.78 دلار 02:38:51
1,587.56 دلار 02:38:47
1,587.84 دلار 02:38:44
1,587.42 دلار 02:38:40
1,586.96 دلار 02:38:36
1,587.29 دلار 02:38:32
1,586.45 دلار 02:38:28
1,585.62 دلار 02:38:24
1,585.35 دلار 02:38:20
1,586.04 دلار 02:38:16
1,586.29 دلار 02:38:11
1,586.09 دلار 02:38:04
1,586.28 دلار 02:37:47
1,585.75 دلار 02:37:39
1,585.53 دلار 02:37:35
1,585.4 دلار 02:37:31
1,585.53 دلار 02:37:27
1,585.55 دلار 02:37:23
1,585.68 دلار 02:37:19
1,585.56 دلار 02:37:15
1,585.42 دلار 02:37:13
1,585.78 دلار 02:37:08
1,584.91 دلار 02:37:04
1,584.43 دلار 02:36:56
1,584.09 دلار 02:36:52
1,583.93 دلار 02:36:48
1,582.13 دلار 02:36:44
1,583.74 دلار 02:36:40
1,584.13 دلار 02:36:36
1,584 دلار 02:36:32
1,583.86 دلار 02:36:28
1,583.24 دلار 02:36:24
1,583.3 دلار 02:36:20
1,583.38 دلار 02:36:16
1,583.19 دلار 02:36:12
1,582.94 دلار 02:36:08
1,583.28 دلار 02:36:04
1,581.99 دلار 02:35:47
1,581.8 دلار 02:35:43
1,581.99 دلار 02:35:40
1,582.37 دلار 02:35:35
1,582.2 دلار 02:35:31
1,582.47 دلار 02:35:26
1,582.59 دلار 02:35:24
1,582.58 دلار 02:35:19
1,582.85 دلار 02:35:17
1,582.56 دلار 02:35:12
1,582.05 دلار 02:35:07
1,581.46 دلار 02:35:04
1,580.99 دلار 02:34:55
1,580.95 دلار 02:34:51
1,581.01 دلار 02:34:43
1,580.79 دلار 02:34:39
1,580.74 دلار 02:34:35
1,581 دلار 02:34:31
1,581.15 دلار 02:34:27
1,581.14 دلار 02:34:23
1,581.55 دلار 02:34:19
1,581.6 دلار 02:34:15
1,581.73 دلار 02:34:11
1,581.46 دلار 02:34:06
1,581.16 دلار 02:34:04
1,581.27 دلار 02:33:47
1,581.14 دلار 02:33:43
1,580.97 دلار 02:33:39
1,580.74 دلار 02:33:35
1,580.8 دلار 02:33:31
1,580.96 دلار 02:33:28
1,581.42 دلار 02:33:24
1,581.74 دلار 02:33:19
1,581.4 دلار 02:33:15
1,581.32 دلار 02:33:13
1,581.61 دلار 02:33:08
1,581.76 دلار 02:33:04
1,582.51 دلار 02:32:55
1,580.76 دلار 02:32:51
1,581.69 دلار 02:32:49
1,582.08 دلار 02:32:44
1,581.34 دلار 02:32:40
1,580.95 دلار 02:32:36
1,581.16 دلار 02:32:32
1,580.99 دلار 02:32:28
1,581.03 دلار 02:32:24
1,580.85 دلار 02:32:21
1,580.9 دلار 02:32:11
1,581.05 دلار 02:32:09
1,580.85 دلار 02:32:04
1,581.39 دلار 02:31:47
1,581.68 دلار 02:31:43
1,582.24 دلار 02:31:39
1,582.19 دلار 02:31:37
1,582.26 دلار 02:31:32
1,581.99 دلار 02:31:27
1,581.87 دلار 02:31:22
1,581.99 دلار 02:31:20
1,581.62 دلار 02:31:17
1,581.2 دلار 02:31:11
1,582.01 دلار 02:31:08
1,580.71 دلار 02:31:06
1,580.37 دلار 02:30:50
1,581.03 دلار 02:30:48
1,580.22 دلار 02:30:43
1,580.66 دلار 02:30:38
1,580.14 دلار 02:30:36
1,580.03 دلار 02:30:32
1,579.55 دلار 02:30:27
1,580.32 دلار 02:30:22
1,581.35 دلار 02:30:05

مثقال طلا

 • نرخ فعلی : 21,900,000
 • بالاترین قیمت روز : 21,950,000
 • پایین ترین قیمت روز : 21,780,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۶ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 21,900,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

طلای 18 عیار / 750

 • نرخ فعلی : 5,056,000
 • بالاترین قیمت روز : 5,068,000
 • پایین ترین قیمت روز : 5,028,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۶ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 5,056,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

طلای ۲۴ عیار

 • نرخ فعلی : 6,741,000
 • بالاترین قیمت روز : 6,757,000
 • پایین ترین قیمت روز : 6,704,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۶ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 6,741,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه
نسبت قیمت طلا نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 86.85 1.58 0.70 0.05 30.00 15.10 12.13 0.48

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,559 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 24.82 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.59%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 1,550 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 33.82 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 2.18%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 1,499 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 84.82 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 5.66%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 1,499 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 84.82 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 5.66%