قیمت طلا

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
طلای 18 عیار / 750 10,329,000 (0%) 0 10,322,000 10,449,000 ۲۲ فروردین
طلای 18 عیار / 740 10,191,000 (0%) 0 10,184,000 10,310,000 ۲۲ فروردین
گرم نقره ۹۲۵ 188,600 (0%) 0 174,800 1,764,500 ۲۱ فروردین
آبشده نقدی 44,750,000 (0%) 0 44,730,000 45,240,000 ۲۲ فروردین
آبشده بنکداری 44,840,000 (0%) 0 44,810,000 45,360,000 ۲۲ فروردین
آبشده کمتر از کیلو 44,790,000 (0%) 0 44,760,000 45,310,000 ۲۲ فروردین
آبشده معاملاتی 44,750,000 (0%) 0 44,730,000 45,240,000 ۲۲ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
طلای ۲۴ عیار 13,772,000 (0%) 0 13,763,000 13,932,000 ۲۲ فروردین
طلای دست دوم 10,191,220 (0%) 0 10,184,390 10,309,670 ۲۲ فروردین
گرم نقره ۹۹۹ 203,600 (0%) 0 197,900 1,998,400 ۲۱ فروردین
مثقال طلا 44,740,000 (0%) 0 44,710,000 45,260,000 ۲۲ فروردین
مثقال / عیار جهانی 45,088,000 (0%) 0 45,071,000 45,328,000 ۲۲ فروردین
مثقال / حواله دلار 45,069,000 (0%) 0 45,053,000 45,310,000 ۲۲ فروردین
مثقال / بر مبنای سکه 45,775,700 (0%) 0 45,621,200 46,283,600 ۲۲ فروردین

آبشده نقدی

 • نرخ فعلی : 44,750,000
 • بالاترین قیمت روز : 45,240,000
 • پایین ترین قیمت روز : 44,730,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 44,750,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

آبشده معاملاتی

 • نرخ فعلی : 44,750,000
 • بالاترین قیمت روز : 45,240,000
 • پایین ترین قیمت روز : 44,730,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 44,750,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

طلای 18 عیار / 750

 • نرخ فعلی : 10,329,000
 • بالاترین قیمت روز : 10,449,000
 • پایین ترین قیمت روز : 10,322,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 10,329,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

طلای ۲۴ عیار

 • نرخ فعلی : 13,772,000
 • بالاترین قیمت روز : 13,932,000
 • پایین ترین قیمت روز : 13,763,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 13,772,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه
نسبت قیمت طلا نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 77.73 1.89 0.82 0.06 1,402.67 13.83 6.56 0.50

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 46,057,273
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,307,273 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.92%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 46,165,789
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1,415,789 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 3.16%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 46,408,462
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 1,658,462 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 3.71%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 48,896,014
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 4,146,014 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 9.26%