قیمت طلا

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
طلای 18 عیار / 750 10,821,000 (1.61%) 171,000 10,557,000 10,821,000 ۱۱:۰۹:۲۰
طلای 18 عیار / 740 10,676,000 (1.6%) 168,000 10,417,000 10,676,000 ۱۱:۰۹:۲۰
گرم نقره ۹۲۵ 181,200 (0%) 0 174,500 183,500 ۱۲ اسفند
آبشده نقدی 46,850,000 (1.54%) 710,000 45,750,000 46,850,000 ۱۱:۰۶:۲۱
آبشده بنکداری 46,970,000 (1.6%) 740,000 45,830,000 46,970,000 ۱۱:۰۹:۲۰
آبشده کمتر از کیلو 46,920,000 (1.6%) 740,000 45,780,000 46,920,000 ۱۱:۰۹:۲۰
آبشده معاملاتی 46,850,000 (1.54%) 710,000 45,750,000 46,850,000 ۱۱:۰۶:۲۱
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
طلای ۲۴ عیار 14,427,000 (1.6%) 227,000 14,077,000 14,427,000 ۱۱:۰۹:۲۰
طلای دست دوم 10,676,410 (1.6%) 168,570 10,416,730 10,676,410 ۱۱:۰۹:۲۰
گرم نقره ۹۹۹ 195,700 (0%) 0 188,400 198,200 ۱۲ اسفند
مثقال طلا 46,830,000 (1.52%) 700,000 45,730,000 46,870,000 ۱۱:۱۰:۱۴
مثقال / عیار جهانی 45,856,000 (0.57%) 260,000 45,856,000 45,908,000 ۱۱:۰۹:۲۰
مثقال / حواله دلار 45,838,000 (0.57%) 260,000 45,838,000 45,890,000 ۱۱:۰۹:۲۰
مثقال / بر مبنای سکه 48,460,900 (1.02%) 490,200 47,957,400 48,500,600 ۱۱:۰۹:۲۲

آبشده نقدی

 • نرخ فعلی : 46,850,000
 • بالاترین قیمت روز : 46,850,000
 • پایین ترین قیمت روز : 45,750,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 650,000
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.97%
 • نرخ بازگشایی بازار : 45,750,000
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۰۶:۲۱
 • نرخ روز گذشته : 46,140,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.54%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 710,000
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
46,850,000 ریال 11:06:21
46,350,000 ریال 11:01:45
46,400,000 ریال 11:01:42
45,750,000 ریال 11:00:08

آبشده معاملاتی

 • نرخ فعلی : 46,850,000
 • بالاترین قیمت روز : 46,850,000
 • پایین ترین قیمت روز : 45,750,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 650,000
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.97%
 • نرخ بازگشایی بازار : 45,750,000
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۰۶:۲۱
 • نرخ روز گذشته : 46,140,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.54%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 710,000
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
46,850,000 ریال 11:06:21
46,350,000 ریال 11:01:44
46,400,000 ریال 11:01:42
45,750,000 ریال 11:00:08

طلای 18 عیار / 750

 • نرخ فعلی : 10,821,000
 • بالاترین قیمت روز : 10,821,000
 • پایین ترین قیمت روز : 10,557,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 146,000
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.1%
 • نرخ بازگشایی بازار : 10,557,000
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۰۹:۲۰
 • نرخ روز گذشته : 10,650,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.61%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 171,000
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
10,821,000 ریال 11:09:20
10,818,000 ریال 11:08:43
10,811,000 ریال 11:07:25
10,696,000 ریال 11:05:27
10,705,000 ریال 11:04:44
10,703,000 ریال 11:03:52
10,557,000 ریال 11:01:58

طلای ۲۴ عیار

 • نرخ فعلی : 14,427,000
 • بالاترین قیمت روز : 14,427,000
 • پایین ترین قیمت روز : 14,077,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 193,000
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.1%
 • نرخ بازگشایی بازار : 14,077,000
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۰۹:۲۰
 • نرخ روز گذشته : 14,200,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.6%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 227,000
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
14,427,000 ریال 11:09:20
14,424,000 ریال 11:08:43
14,415,000 ریال 11:07:25
14,261,000 ریال 11:05:27
14,274,000 ریال 11:04:44
14,270,000 ریال 11:03:52
14,077,000 ریال 11:01:58

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه
نسبت قیمت طلا نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 77.73 1.89 0.82 0.06 1,402.67 13.83 6.56 0.50

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 47,370,909
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 520,909 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.11%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 48,136,190
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1,286,190 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 2.75%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 47,986,620
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 1,136,620 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 2.43%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 50,641,469
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 3,791,469 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 8.09%