قیمت طلا

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
طلای 18 عیار / 750 12,418,000 (0%) 0 12,391,000 12,596,000 ۸ آبان
طلای ۲۴ عیار 16,558,000 (0%) 0 16,521,000 16,795,000 ۸ آبان
مثقال طلا 53,780,000 (0%) 0 53,670,000 54,570,000 ۸ آبان
مثقال / عیار جهانی 54,741,000 (0%) 0 54,599,000 56,144,000 ۸ آبان
مثقال / حواله دلار 54,721,000 (0%) 0 54,579,000 56,124,000 ۸ آبان
مثقال / بر مبنای سکه 59,850,700 (0%) 0 59,479,800 60,292,400 ۸ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
طلای 18 عیار / 740 12,253,000 (0%) 0 12,225,000 12,428,000 ۸ آبان
طلای دست دوم 4,390,000 (0%) 0 4,390,000 4,390,000 ۴ تیر
آبشده نقدی 53,800,000 (0%) 0 53,700,000 54,550,000 ۸ آبان
آبشده بنکداری 53,890,000 (0%) 0 53,770,000 54,660,000 ۸ آبان
آبشده کمتر از کیلو 53,840,000 (0%) 0 53,720,000 54,610,000 ۸ آبان
آبشده فردایی 53,800,000 (0%) 0 53,050,000 54,550,000 ۸ آبان

آبشده نقدی

 • نرخ فعلی : 53,800,000
 • بالاترین قیمت روز : 54,550,000
 • پایین ترین قیمت روز : 53,700,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۸ آبان
 • نرخ روز گذشته : 53,800,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

آبشده فردایی

 • نرخ فعلی : 53,800,000
 • بالاترین قیمت روز : 54,550,000
 • پایین ترین قیمت روز : 53,050,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۸ آبان
 • نرخ روز گذشته : 53,800,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

طلای 18 عیار / 750

 • نرخ فعلی : 12,418,000
 • بالاترین قیمت روز : 12,596,000
 • پایین ترین قیمت روز : 12,391,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۸ آبان
 • نرخ روز گذشته : 12,418,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

طلای ۲۴ عیار

 • نرخ فعلی : 16,558,000
 • بالاترین قیمت روز : 16,795,000
 • پایین ترین قیمت روز : 16,521,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۸ آبان
 • نرخ روز گذشته : 16,558,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه
نسبت قیمت طلا نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 76.02 2.14 0.99 0.08 1,402.67 12.78 5.64 0.62

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 56,867,778
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,067,778 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.7%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 59,077,143
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 5,277,143 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 9.81%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 51,818,000
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 1,982,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 3.82%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 43,573,566
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 10,226,434 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 23.47%