گوشنیت Goshenite

گوشنیت Goshenite

توصیف کلی

بازگشت به فهرست سنگ‌ها

شناسنامه سنگ

عنوان مقدار
رنگ گوشنیت Goshenite رنگ
شفافیت شفاف تا مات
سختی مو ۸-۷٫۵
وزن مخصوص ۲٫۹۰-۲٫۷۲
ضریب شکست نوری ۱٫۶۰-۱٫۵۷
خواص نوری U تک محوره (-)
بازگشت نوری DR
شکست دوگانه ۰٫۰۰۹-۰٫۰۰۵
تفرق نور ۰٫۰۱۴
سیستم کریستالی هگزاگونال
رنگ سائیدگی سفید
فرم شکستگی صدفی
کیلواژ ضعیف (بنفش)
جلاء شیشه ای
ترکیب شیمیایی Be3AL2(Sio3)6
جرم مولکولی (gm) ۵۳۷٫۵
فلورسانس ندارد

طیف نوری

طیف نوری

مشاهده سایر گوهرها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی