کریزوبریل Chrysoberyl

 کریزوبریل Chrysoberyl

توصیف کلی

کریزوبریل چشم گربه ای که به نام سیموفن نیز شناخته می شود. این گوهر به دلیل داشتن عنصر آهن در طبیعت با رنگ های زرد، عسلی و قهوه ای همراه با ناخالصی های روتیل سوزنی دیده می شود. در صورتی که کریزوبریل را در امتداد ناخالصی تراش قپه ای دهند می توان پدیده چشم گربه ای (Cat Eye) را در گوهرمان مشاهده کنیم. کانی هایی مانند: کوارتز چشم گربه ای و تورمالین چشم گربه ای در برخی موارد با کریزوبریل اشتباه گرفته می شوند.

از معادن بزرگ کریزوبریل نیز می توان به کشورهای سری لانکا، برزیل و چین اشاره کرد.
اسامی دیگر: چشم گربه ای Cat Eye , سیموفن Cymophane

بازگشت به فهرست سنگ‌ها

شناسنامه سنگ

عنوان مقدار
رنگ  کریزوبریل Chrysoberyl رنگ
شفافیت شفاف تا کدر
سختی مو ۸٫۵
وزن مخصوص ۳٫۷۵-۳٫۷۱
ضریب شکست نوری ۱٫۷۶-۱٫۷۴
خواص نوری B دو محوره (+)
بازگشت نوری DR
شکست دوگانه ۰٫۰۱۰-۰٫۰۰۸
تفرق نور ۰٫۰۱۵
سیستم کریستالی اورتورومبیک
رنگ سائیدگی سفید
فرم شکستگی صدفی
کیلواژ ندارد
جلاء شیشه ای
ترکیب شیمیایی BeAl2o4
جرم مولکولی (gm) ۱۲۶٫۹۷
فلورسانس ضعیف (زرد متمایل به سبز)

طیف نوری

طیف نوری

مشاهده سایر گوهرها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی