کروندوم Corundum

کروندوم Corundum

توصیف کلی

بازگشت به فهرست سنگ‌ها

شناسنامه سنگ

عنوان مقدار
رنگ کروندوم Corundum رنگ
شفافیت شفاف تا کدر
سختی مو 9
وزن مخصوص ۴٫۱۰-۳٫۹۵
ضریب شکست نوری ۱٫۷۷-۱٫۷۶
خواص نوری U تک محوره (-)
بازگشت نوری DR
شکست دوگانه ۰٫۰۱۰-۰٫۰۰۸
تفرق نور ۰٫۰۱۸
سیستم کریستالی هگزا گونال (تری گونال)
رنگ سائیدگی سفید
فرم شکستگی صدفی ،ناهموار
کیلواژ ندارد
جلاء شیشه ای تا نیمه الماسی
ترکیب شیمیایی AL2O3
جرم مولکولی (gm) ۱۰۱٫۹۶
فلورسانس قوی

طیف نوری

طیف نوری

مشاهده سایر گوهرها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی