فلدسپار Feldspar

فلدسپار Feldspar

توصیف کلی

بازگشت به فهرست سنگ‌ها

شناسنامه سنگ

عنوان مقدار
رنگ فلدسپار Feldspar رنگ
شفافیت شفاف تا کدر
سختی مو ۶٫۵-۶
وزن مخصوص ۲٫۷۷-۲٫۵۴
ضریب شکست نوری ۱٫۶۰-۱٫۵۰
خواص نوری B دو محوره
بازگشت نوری DR
شکست دوگانه ۰٫۰۱۰-۰٫۰۰۵
سیستم کریستالی تری کلینیک و منوکلینیک
رنگ سائیدگی سفید
فرم شکستگی ناهموار ،سوزنی
کیلواژ کامل
جلاء شیشه ای ،چرب
ترکیب شیمیایی Ca-Na)(Si-Al)4O8)
فلورسانس ضعیف

طیف نوری

طیف نوری

مشاهده سایر گوهرها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی