عقیق Agate

عقیق Agate

توصیف کلی

بازگشت به فهرست سنگ‌ها

شناسنامه سنگ

عنوان مقدار
رنگ عقیق Agate رنگ
شفافیت مات تا کدر
سختی مو ۷-۶٫۵
وزن مخصوص ۲٫۹۰-۲٫۵۵
ضریب شکست نوری ۱٫۵۴-۱٫۵۳
بازگشت نوری AGG
شکست دوگانه ۰٫۰۰۴
سیستم کریستالی تری گونال
رنگ سائیدگی سفید
فرم شکستگی صدفی ،دانه دانه
کیلواژ ندارد
جلاء چرب ،شیشه ای
ترکیب شیمیایی Sio2
جرم مولکولی (gm) ۶۰٫۰۸
فلورسانس ضعیف (زرد ،نارنجی)

طیف نوری

طیف نوری

مشاهده سایر گوهرها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی