رودونیت Rodonite

رودونیت Rodonite

توصیف کلی

بازگشت به فهرست سنگ‌ها

شناسنامه سنگ

عنوان مقدار
رنگ رودونیت Rodonite رنگ
شفافیت شفاف تا کدر
سختی مو ۶٫۵-۵٫۵
وزن مخصوص ۳٫۷۶-۳٫۳۰
ضریب شکست نوری ۱٫۷۵۷-۱٫۷۲
خواص نوری B دو محوره (+)
بازگشت نوری DR
شکست دوگانه ۰٫۰۱۴-۰٫۰۱۰
سیستم کریستالی تری کلینیک
رنگ سائیدگی سفید
فرم شکستگی صدفی ،دانه دانه ای
کیلواژ کامل
جلاء شیشه ای
ترکیب شیمیایی MnSio3
جرم مولکولی (gm) ۱۲۹٫۱۳
فلورسانس ندارد

طیف نوری

طیف نوری

مشاهده سایر گوهرها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی