تورمالین سبز Tourmaline

تورمالین سبز Tourmaline

توصیف کلی

بازگشت به فهرست سنگ‌ها

شناسنامه سنگ

عنوان مقدار
رنگ تورمالین سبز Tourmaline رنگ
شفافیت شفاف تا کدر
سختی مو ۷٫۵-۷
وزن مخصوص ۳٫۳۲-۳٫۰۰
ضریب شکست نوری ۱٫۶۵۵-۱٫۶۱۵
خواص نوری U تک محوره (-)
بازگشت نوری DR
شکست دوگانه ۰٫۰۴۰-۰٫۰۱۸
تفرق نور ۰٫۰۱۷
سیستم کریستالی تری گونال
رنگ سائیدگی سفید
فرم شکستگی صدفی
کیلواژ ندارد
جلاء شیشه ای
فلورسانس ندارد

طیف نوری

طیف نوری

مشاهده سایر گوهرها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی