بازار مبادلات ارزی

اخبار مرتبط

 • گزارش روزانه نرخ ارز / دوشنبه 23 فروردین 1400

  یورو

   در بازار معاملات امروز، یورو با یورو

  برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
  \" href=\"/profile/price_eur\">30
  ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم یورو
  تاریخ -
  ساعت -
  برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
  \" href=\"/profile/price_eur\">283,830
  ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم یورو
  تاریخ -
  ساعت -
  برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
  \" href=\"/profile/price_eur\">285,840
  ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با یورو
  تاریخ -
  ساعت -
  برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
  \" href=\"/profile/price_eur\">283,720
  ریال بود. این افزایش یورو
  تاریخ -
  ساعت -
  برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
  \" href=\"/profile/price_eur\">0.72
  درصدی یا یورو
  تاریخ -
  ساعت -
  برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
  \" href=\"/profile/price_eur\">2,040
  ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری یورو معاملاتی
  تاریخ -
  ساعت -
  برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
  \" href=\"/profile/bank_eur\">49,974
  ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی یورو معاملاتی
  تاریخ -
  ساعت -
  برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
  \" href=\"/profile/bank_eur\">20
  ریالی را نشان می دهد.

   در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی یورو

  برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
  \" href=\"/profile/price_eur\">0.38
   درصدی  برابر با یورو
  تاریخ -
  ساعت -
  برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
  \" href=\"/profile/price_eur\">1,090
  ریال
   را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم یورو
  تاریخ -
  ساعت -
  برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
  \" href=\"/profile/price_eur\">284,750
   ریال روز چهارشنبه 20 اسفند 1399 به رقم یورو
  تاریخ -
  ساعت -
  برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
  \" href=\"/profile/price_eur\">285,840
  حال حاضر رسانده است. همچنین با مرور عملکرد یورو، به تفاوت یورو
  تاریخ -
  ساعت -
  برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
  \" href=\"/profile/price_eur\">68.15
  درصدی یا همان یورو
  تاریخ -
  ساعت -
  برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
  \" href=\"/profile/price_eur\">115,850
   ریالی این ارز نسبت به روزهای مشابه در سال گذشته می توانیم پی ببریم .


   مشاهده آرشیو قیمت کلیه ارزها

  گزارش نوسانات و عملکرد دوره ای کلیه ارزها


  پوند

  طی معاملات روز جاری، پوند انگلیس با ثبت پوند

  برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
  \" href=\"/profile/price_gbp\">3,550
  ریال افزایش، هم اکنون با رقم پوند
  تاریخ -
  ساعت -
  برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
  \" href=\"/profile/price_gbp\">345,910
  ریال در حال داد و ستد می باشد که این رقم بیانگر نوسان پوند
  تاریخ -
  ساعت -
  برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
  \" href=\"/profile/price_gbp\">1.04
  درصدی و پوند
  تاریخ -
  ساعت -
  برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
  \" href=\"/profile/price_gbp\">3,550
  ریالی این ارز نسبت به روز پیشین است. پوند در حالی با این نرخ در حال معامله است که در اوج نوسانات امروز، در بالاترین قیمت، سطح پوند
  تاریخ -
  ساعت -
  برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
  \" href=\"/profile/price_gbp\">345,910
  ریال را لمس کرده و در کف قیمتی نیز معاملاتی با رقم پوند
  تاریخ -
  ساعت -
  برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
  \" href=\"/profile/price_gbp\">343,020
  برای آن به ثبت رسیده است. این ارقام گویای  نوسان پوند
  تاریخ -
  ساعت -
  برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
  \" href=\"/profile/price_gbp\">1,200
   ریالی این ارز در بازه زمانی یک ماهه نیز می باشد چراکه در روز چهارشنبه 20 اسفند 1399  هر پوند انگلیس با قیمتی برابر با پوند
  تاریخ -
  ساعت -
  برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
  \" href=\"/profile/price_gbp\">344,710
  ریال معامله شده بود که رقم جاری پوند
  تاریخ -
  ساعت -
  برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
  \" href=\"/profile/price_gbp\">1,200
  ریال افزایش را نشان می دهد. به همین سیاق نرخ این ارز برای بازه زمانی شش ماهه نیز حامل نوسانی پوند
  تاریخ -
  ساعت -
  برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
  \" href=\"/profile/price_gbp\">65,420
   ریالی بوده که از رقم پوند
  تاریخ -
  ساعت -
  برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
  \" href=\"/profile/price_gbp\">411,330
  ریال در تاریخ 1399/07/21 به رقم کنونی دست پیدا کرده است.

  شایان ذکر است که بانک مرکزی نیز نرخ هر پوند را برای روز جاری با پوند معاملاتی

  برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
  \" href=\"/profile/bank_gbp\">7
  ریال کاهش برابر با پوند معاملاتی
  تاریخ -
  ساعت -
  برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
  \" href=\"/profile/bank_gbp\">57,580
  ریال معین و اعلام کرد.


  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه کلیه ارزها 

  مشاهده قیمت زنده و لحظه ای ارزها در بازار آزاد

  مشاهده نرخ دولتی ارزها 


  درهم

  درهم که روز گذشته را با نوسانی درهم

  برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
  \" href=\"/profile/price_aed\">90
  ریالی پشت سر گذاشته و به نرخ درهم
  تاریخ -
  ساعت -
  برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
  \" href=\"/profile/price_aed\">68,290
  ریال رسیده بود در روز جاری، کار خود را با درهم
  تاریخ -
  ساعت -
  برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
  \" href=\"/profile/price_aed\">270
  ریال افزایش و با ثبت عدد درهم
  تاریخ -
  ساعت -
  برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
  \" href=\"/profile/price_aed\">68,560
  ریال آغاز کرد. هم اکنون  در معاملات بازار آزاد هر درهم امارات، درهم
  تاریخ -
  ساعت -
  برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
  \" href=\"/profile/price_aed\">68,990
  ریال در حال داد و ستد می باشد که این رقم در سقف و بالاترین ارقام ثبت شده به سطح درهم
  تاریخ -
  ساعت -
  برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
  \" href=\"/profile/price_aed\">68,990
  ریال رسید و در کف معاملاتی امروز نیز درهم
  تاریخ -
  ساعت -
  برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
  \" href=\"/profile/price_aed\">68,530
  ریال را تجربه کرد. 

  نگاهی به روند حرکتی درهم گویای این است که خرید و فروش این ارز در روزهای مشابه در سال گذشته با رقم درهم

  برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
  \" href=\"/profile/price_aed\">44,540
  ریال در جریان بوده که نسبت به حال حاضر تفاوت درهم
  تاریخ -
  ساعت -
  برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
  \" href=\"/profile/price_aed\">24,450
  ریالی  را نشان می دهد. همچنین درهم در بازه 6 ماهه نیز نوسان درهم
  تاریخ -
  ساعت -
  برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
  \" href=\"/profile/price_aed\">19.50
  درصدی و درهم
  تاریخ -
  ساعت -
  برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
  \" href=\"/profile/price_aed\">16,720
  ریالی را تجربه کرده است که این رقم  برای دوره یک ماهه گویای درهم
  تاریخ -
  ساعت -
  برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
  \" href=\"/profile/price_aed\">1.74
  درصد یا درهم
  تاریخ -
  ساعت -
  برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
  \" href=\"/profile/price_aed\">1,180
   ریال می باشد. قابل ذکر است که بانک مرکزی نیز نرخ درهم را در روز جاری، برابر با درهم معاملاتی
  تاریخ -
  ساعت -
  برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
  \" href=\"/profile/bank_aed\">11,437
  ریال اعلام نمود.


  پروفایل تفکیکی و جامع کلیه ارزها 

  مشاهده نرخ کلیه ارزها در صرافی ها (تفکیکی)


  دیگر بازارها ......

  در حالی که بازارهای ارزی ایران در روز جاری چنین شرایطی را سپری می کنند، در بازارهای ارزی کشورهای همسایه، در افغانستان و شهر هرات هر دلار با رقم دلار هرات

  برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
  \" href=\"/profile/toman-bank-sell\">127,000
  ریال در حال معامله می باشد. در سلیمانیه عراق نیز هر دلار با دلار سلیمانیه
  تاریخ -
  ساعت -
  برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
  \" href=\"/profile/price_dollar_soleymani\">900
  ریال افزایش رقم دلار سلیمانیه
  تاریخ -
  ساعت -
  برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
  \" href=\"/profile/price_dollar_soleymani\">250,500
   ریال را در معاملات به خود دیده است.  در ادامه جداول مشروح قیمت زنده و نوسانات کلیه ارزها تا لحظه تنظیم گزارش و موارد مرتبط ارایه گردیده است:


  Image already added

  شاخص تغییر 1 ماهه تغییر 3 ماهه تغییر 6 ماهه تغییر 1 ساله

  دلار

  1,300
  0.53%
  4,720
  1.89%
  60,240
  19.81%
  87,730
  56.24%

  یورو

  1,090
  0.38%
  15,900
  5.26%
  73,090
  20.36%
  115,850
  68.15%

  پوند

  1,200
  0.34%
  3,330
  0.97%
  65,420
  15.90%
  143,440
  70.84%

  درهم

  1,180
  1.74%
  230
  0.33%
  16,720
  19.50%
  24,450
  54.89%

  لیر ترکیه

  2,000
  6.13%
  2,700
  8.10%
  9,490
  23.67%
  6,270
  25.77%

  یوان چین

  400
  1.05%
  400
  1.03%
  8,390
  17.93%
  15,180
  65.37%

  ین ژاپن

  2,000
  0.85%
  4,220
  1.76%
  63,500
  21.30%
  85,170
  56.99%

  دلار کانادا

  4,700
  2.39%
  3,700
  1.87%
  39,770
  16.54%
  83,940
  71.92%

  دلار استرالیا

  600
  0.31%
  2,400
  1.22%
  34,520
  15.17%
  89,600
  86.65%

  دلار نیوزیلند

  400
  0.21%
  3,200
  1.72%
  27,260
  13.03%
  82,770
  83.49%

  فرانک سوئیس

  6,300
  2.34%
  10,000
  3.50%
  72,600
  20.88%
  104,700
  61.44%

  افغانی

  0
  0%
  100
  3.04%
  720
  17.56%
  1,240
  57.94%

  کرون سوئد

  300
  1.00%
  900
  2.89%
  5,730
  15.94%
  13,750
  83.58%

  دینار کویت

  16,800
  2.04%
  7,700
  0.92%
  193,100
  18.71%
  314,890
  60.09%

  ریال عربستان

  1,160
  1.57%
  250
  0.33%
  9,250
  11.01%
  31,450
  72.71%

  ریال قطر

  1,200
  1.73%
  300
  0.42%
  16,260
  18.80%
  25,460
  56.90%

  ریال عمان

  11,000
  1.70%
  1,900
  0.29%
  163,600
  19.99%
  232,720
  55.17%

  دینار عراق

  1
  0.48%
  0
  0%
  60
  22.55%
  60
  41.09%

  دینار بحرین

  10,400
  1.59%
  900
  0.13%
  169,300
  20.32%
  233,160
  54.15%

  لیر سوریه

  10
  1.69%
  50
  9.43%
  40
  6.45%
  260
  81.25%

  کرون دانمارک

  700
  1.61%
  800
  1.78%
  7,310
  14.21%
  20,070
  83.52%

  کرون نروژ

  400
  1.35%
  100
  0.33%
  4,510
  13.10%
  13,940
  87.34%

  روپیه هند

  150
  3.65%
  450
  12.85%
  690
  14.87%
  1,660
  72.48%

  روپیه پاکستان

  20
  1.11%
  200
  12.65%
  172
  8.81%
  780
  78%

  دلار سنگاپور

  3,600
  1.95%
  1,500
  0.79%
  45,890
  19.63%
  72,440
  62.79%

  دلار هنگ کنگ

  500
  1.52%
  100
  0.30%
  7,570
  18.56%
  12,070
  57.12%

  رینگیت مالزی

  900
  1.47%
  1,000
  1.58%
  14,420
  18.86%
  24,030
  63.28%

  بات تایلند

  100
  1.20%
  400
  4.65%
  1,970
  19.37%
  3,170
  63.02%

  روبل روسیه

  100
  2.61%
  200
  5.10%
  380
  9.26%
  1,490
  66.81%

  منات آذربایجان

  2,500
  1.72%
  500
  0.33%
  36,760
  19.92%
  59,500
  67.46%

  درام ارمنستان

  15
  1.96%
  160
  27.11%
  100
  15.38%
  410
  120.58%


  شاخص قیمت دولتی تغییر روزانه دولتی قیمت در بازار آزاد تغییر روزانه بازار آزاد

  یورو

  49,974 20 (0.04%) 285,840 2,040 (0.72%)

  پوند

  57,580 7 (0.01%) 345,910 3,550 (1.04%)

  درهم

  11,437 0 (0%) 68,990 700 (1.03%)

  لیر ترکیه

  5,135 8 (0.16%) 30,600 300 (0.99%)

  یوان چین

  6,410 1 (0.02%) 38,400 400 (1.05%)

  ین ژاپن

  38,281 10 (0.03%) 234,600 0 (0%)

  دلار کانادا

  33,515 2 (0.01%) 200,650 1,500 (0.75%)

  دلار استرالیا

  32,020 18 (0.06%) 193,000 1,700 (0.89%)

  فرانک سوئیس

  45,384 26 (0.06%) 275,100 2,300 (0.84%)

  افغانی

  544 3 (0.55%) 3,380 0 (0%)

  کرون سوئد

  4,918 1 (0.02%) 30,200 200 (0.67%)

  دینار کویت

  139,115 7 (0.01%) 838,900 8,800 (1.06%)

  ریال عربستان

  11,200 1 (0.01%) 74,700 680 (0.92%)

  ریال قطر

  11,539 0 (0%) 70,200 700 (1.01%)

  ریال عمان

  109,233 1 (0%) 654,500 6,600 (1.02%)

  دینار عراق

  3,533 0 (0%) 206 0 (0%)

  دینار بحرین

  111,702 2 (0%) 663,700 6,800 (1.04%)

  لیر سوریه

  82 0 (0%) 580 0 (0%)

  کرون دانمارک

  6,720 2 (0.03%) 44,100 400 (0.92%)

  کرون نروژ

  4,940 4 (0.08%) 29,900 300 (1.01%)

  روپیه هند

  563 0 (0%) 3,950 0 (0%)

  روپیه پاکستان

  27,505 11 (0.04%) 1,780 0 (0%)

  دلار سنگاپور

  31,316 4 (0.01%) 187,800 1,700 (0.91%)

  دلار هنگ کنگ

  5,401 1 (0.02%) 33,200 400 (1.22%)

  رینگیت مالزی

  10,157 1 (0.01%) 62,000 600 (0.98%)

  بات تایلند

  133,442 1,019 (0.76%) 8,200 0 (0%)

  روبل روسیه

  543 0 (0%) 3,720 30 (0.81%)

  منات آذربایجان

  24,721 10 (0.04%) 147,700 1,500 (1.03%)

  درام ارمنستان

  7,887 2 (0.03%) 750 0 (0%)

 • قیمت لوازم و قطعات خودرو
  قیمت آهن آلات
  قیمت مصالح ساختمانی
  قیمت پوشاک
  قیمت کالای دیجیتال
  قیمت لوازم خانگی
  قیمت مواد غذایی