بازار نفت و انرژی

بازار جهانی نفت و انرژی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت خام (WTI) 72.83 (0.27%) 0.2 72.64 73.31 ۱۲:۴۹:۳۳
بنزین (RBOB) 2.1945 (0.02%) 0.0005 2.19 2.2035 ۱۲:۴۹:۳۳
نفت کوره 2.1267 (0.05%) 0.0011 2.1207 2.133 ۱۲:۴۹:۳۳
گاز طبیعی 3.209 (0.53%) 0.017 3.189 3.212 ۱۲:۴۹:۳۳
گاز طبیعی آلبرتا 2.45 (0%) 0 2.45 2.45 ۲۰ فروردین
نفت سبک لوئیزیانا 61.61 (0%) 0 61.61 61.61 ۲۰ فروردین
گیددینگز 49.5 (0%) 0 49.5 49.5 ۲۱ فروردین
سواحل غربی ANS 63.1 (0%) 0 63.1 63.1 ۲۰ فروردین
کوستال گرید A 48.75 (0%) 0 48.75 48.75 ۲۱ فروردین
سواحل خلیج HSFO 53.13 (0%) 0 53.13 53.13 ۲۰ فروردین
گاز طبیعی هلند 6.629 (0%) 0 6.629 6.629 ۲۰ فروردین
بازار جهانی نفت و انرژی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت برنت 74.73 (0.21%) 0.16 74.61 75.27 ۱۲:۴۹:۳۳
گازوییل 599.13 (0.04%) 0.25 598.38 602.63 ۱۲:۴۹:۳۳
ذغال سنگ 53.08 (1.38%) 0.72 52.27 53.25 ۱۲:۴۹:۱۹
میانگین وزنی برنت 62.97 (0%) 0 62.97 62.97 ۲۰ فروردین
وسترن کانادا 48.87 (0%) 0 48.87 48.87 ۲۳ فروردین
نفت اورالز روسیه 39.6 (0%) 0 39.6 42.25 ۲۲ آبان
نفت دوبی 61.47 (0%) 0 61.47 61.47 ۲۰ فروردین
نفت اپک 71.56 (0%) 0 71.56 71.56 ۳۱ خرداد
سبد نفتی مکزیک 57.39 (0%) 0 57.39 57.39 ۲۰ فروردین
سبد نفتی هند 61.43 (0%) 0 61.43 61.43 ۲۰ فروردین
ال ان جی ژاپن / کره 6.985 (0%) 0 6.985 6.985 ۲۰ فروردین
نفت آمریکا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت برنت 74.75 (0.2%) 0.15 63.31 75.27 ۱۲:۴۷:۲۲
نفت خام (WTI) 72.79 (0.3%) 0.22 60.72 73.66 ۱۲:۴۷:۲۲
نفت خام (WTI ICE) 73.66 (2.26%) 1.63 70.87 73.66 ۰۵:۲۱:۲۳
نفت خام (E-Mini) 72.825 (0.27%) 0.2 72.725 73.66 ۱۲:۴۷:۲۲
بنزین (RBOB) 2.0415 (7.93%) 0.1618 2.0415 2.2031 ۱۰:۴۵:۲۶
گاز طبیعی 2.907 (9.7%) 0.282 2.907 3.463 ۰۷:۵۶:۱۹
گازوییل (گوگرد پایین) 599.25 (0.13%) 0.75 584.5 602.75 ۱۲:۴۶:۲۰
گاز طبیعی (E-Mini) 3.24 (1.57%) 0.05 3.19 3.24 ۱۲:۴۷:۲۲
نفت کوره 2.11 (0.98%) 0.0207 2.11 2.1332 ۱۲:۰۶:۳۱
اتانول 2.46 (0%) 0 2.46 2.48 ۲۳ خرداد
ذغال سنگ (چین) 113.4 (0%) 0 113.4 113.4 ۳۱ خرداد
ذغال سنگ (EUA) 49.97 (0%) 0 49.34 51.29 ۱۴ خرداد
ذغال سنگ (ICE CSX) 149.065 (0.02%) 0.025 149.01 149.065 ۰۰:۵۸:۲۳
روغن پالم 774.5 (1.32%) 10.25 774.5 784.75 ۱۲:۴۹:۱۹
اوکلاهما نفت
نفت اوکلاهما 55.25 (0%) 0 55.25 55.25 ۲۱ فروردین
نفت ترش اوکلاهما 43.75 (0%) 0 43.75 43.75 ۲۱ فروردین
نفت شیرین اوکلاهما 55.75 (0%) 0 55.75 55.75 ۲۱ فروردین
وسترن اوکلاهما Swt 55 (0%) 0 55 55 ۲۱ فروردین
آرکانزاس نفت
فوق سنگین آرکانزاس 47.75 (0%) 0 47.75 47.75 ۲۰ فروردین
نفت ترش آرکانزاس 51.75 (0%) 0 51.75 51.75 ۲۰ فروردین
نفت شیرین آرکانزاس 54.25 (0%) 0 54.25 54.25 ۲۰ فروردین
تگزاس نفت
نفت وست تگزاس WTI 55.77 (0%) 0 55.77 55.77 ۲۱ فروردین
نفت خلیج تگزاس 55.75 (0%) 0 55.75 55.75 ۲۱ فروردین
نفت سبک جنوب تگزاس 49.5 (0%) 0 49.5 49.5 ۲۱ فروردین
نفت سنگین جنوب تگزاس 49.25 (0%) 0 49.25 49.25 ۲۱ فروردین
میادین مرکزی تگزاس 55.75 (0%) 0 55.75 55.75 ۲۱ فروردین
نفت شیرین شرق تگزاس 53 (0%) 0 53 53 ۲۱ فروردین
نفت شیرین شمال تگزاس 55.75 (0%) 0 55.75 55.75 ۲۱ فروردین
نفت ترش وست تگزاس 53.27 (0%) 0 53.27 53.27 ۲۱ فروردین
نفت ترش جنوب تگزاس 49.66 (0%) 0 49.66 49.66 ۲۱ فروردین
نفت میادین ایگل فورد 57.22 (0%) 0 57.22 57.22 ۲۱ فروردین
خط لوله ایگل فورد 55.77 (0%) 0 55.77 55.77 ۲۱ فروردین
میعانات ایگل فورد 54.77 (0%) 0 54.77 54.77 ۲۱ فروردین
میادین بالادستی تگزاس 54.27 (0%) 0 54.27 54.27 ۲۱ فروردین
میادین بالادستی تگزاس 43.57 (0%) 0 43.57 43.57 ۲۱ فروردین
میادین بالادستی خلیج 49.5 (0%) 0 49.5 49.5 ۲۱ فروردین
داکوتای شمالی نفت
نفت ترش ویلی استون 41.81 (0%) 0 41.81 41.81 ۲۰ فروردین
نفت شیرین ویلی استون 53.25 (0%) 0 53.25 53.25 ۲۰ فروردین
فور کرنرز نفت
نفت فور کرنرز 54.88 (0%) 0 54.88 54.88 ۲۰ فروردین
کالیفرنیا نفت
میادین بوئنا ویستا 65.94 (0%) 0 65.94 65.94 ۲۰ فروردین
میادین میدوی-سانست 61.89 (0%) 0 61.89 61.89 ۲۰ فروردین
کانزاس نفت
میادین مرکزی کانزاس 51.5 (0%) 0 51.5 51.5 ۲۰ فروردین
نفت شیرین کانزاس NW 47.58 (0%) 0 47.58 47.58 ۲۰ فروردین
نفت شیرین کانزاس SW 48.08 (0%) 0 48.08 48.08 ۲۰ فروردین
کلرادو نفت
نفت وست کلرادو 49.89 (0%) 0 49.89 49.89 ۲۰ فروردین
نفت جنوب شرقی کلرادو 46.58 (0%) 0 46.58 46.58 ۲۰ فروردین
نفت کلرادو D-J Basin 48.5 (0%) 0 48.5 48.5 ۲۰ فروردین
لوئیزیانا نفت
نفت لوئیزیانای جنوبی 54.25 (0%) 0 54.25 54.25 ۲۱ فروردین
نفت شیرین لوئیزیانا 54.25 (0%) 0 54.25 54.25 ۲۰ فروردین
نفت لوئیزیانا Delhi/N 52.75 (0%) 0 52.75 52.75 ۲۱ فروردین
میشیگان نفت
نفت ترش میشیگان 47.75 (0%) 0 47.75 47.75 ۲۱ فروردین
نفت شیرین میشیگان 52.5 (0%) 0 52.5 52.5 ۲۱ فروردین
مونتانا نفت
نفت مرکزی مونتانا 11.92 (0%) 0 11.92 33.59 ۹ تیر
نبراسکا نفت
نفت شیرین نبراسکا 51.7 (0%) 0 51.7 51.7 ۲۰ فروردین
وایومینگ نفت
نفت ترش وایومینگ 47 (0%) 0 47 47 ۲۰ فروردین
نفت شیرین وایومینگ 54 (0%) 0 54 54 ۲۰ فروردین
یوتا نفت
یوتا بلاک وکس 44.25 (0%) 0 44.25 44.25 ۱۶ بهمن
نفت اوپک قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت موربان امارات 61.37 (0%) 0 61.37 61.37 ۲۱ فروردین
نفت سبک بصره 62.78 (0%) 0 62.78 62.78 ۲۱ فروردین
نفت ساحاران الجزایر 61.63 (0%) 0 61.63 61.63 ۲۱ فروردین
نفت سبک نیجریه 61.55 (0%) 0 61.55 61.55 ۲۱ فروردین
نفت گیراسول آنگولا 61.92 (0%) 0 61.92 61.92 ۲۱ فروردین
نفت سبک عربستان 62.07 (0%) 0 62.07 62.07 ۲۳ فروردین
نفت زفیرو گینه 42.78 (0%) 0 42.78 42.78 ۱۰ تیر
نفت کویت 62.16 (0%) 0 62.16 62.16 ۲۰ فروردین
نفت ایران قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
تحویل در اروپای غربی
نفت سبک ایران 60.67 (0%) 0 60.67 60.67 ۲۰ فروردین
نفت سنگین ایران 58.77 (0%) 0 58.77 58.77 ۲۰ فروردین
نفت میدان فروزان 59.02 (0%) 0 59.02 59.02 ۲۰ فروردین
تحویل در جنوب آفریقا
نفت سبک ایران 60.67 (0%) 0 60.67 60.67 ۲۰ فروردین
نفت سنگین ایران 58.77 (0%) 0 58.77 58.77 ۲۰ فروردین
نفت میدان فروزان 59.02 (0%) 0 59.02 59.02 ۲۰ فروردین
تحویل در شمال آفریقا
نفت سبک ایران 61.92 (0%) 0 61.92 61.92 ۲۰ فروردین
نفت سنگین ایران 59.77 (0%) 0 59.77 59.77 ۲۰ فروردین
نفت میدان فروزان 60.02 (0%) 0 60.02 60.02 ۲۰ فروردین
تحویل در مدیترانه
نفت سبک ایران 60.02 (0%) 0 60.02 60.02 ۲۰ فروردین
نفت سنگین ایران 57.87 (0%) 0 57.87 57.87 ۲۰ فروردین
نفت میدان سروش 54.87 (0%) 0 54.87 54.87 ۲۰ فروردین
نفت میدان فروزان 58.12 (0%) 0 58.12 58.12 ۲۰ فروردین
نفت مکزیک قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
تحویل در شرق دور
مایا 55.9 (0%) 0 55.9 55.9 ۵ اسفند
ایست موس 55.35 (0%) 0 55.35 55.35 ۱۵ بهمن
تحویل در خلیج مکزیک
مایا 56.82 (0%) 0 56.82 56.82 ۲۱ فروردین
ایست موس 61.47 (0%) 0 61.47 61.47 ۲۱ فروردین
اولمکا 63.84 (0%) 0 63.84 63.84 ۲۰ فروردین
تحویل در سواحل غرب آمریکا
مایا 53.33 (0%) 0 53.33 53.33 ۱۴ بهمن
ایست موس 55.24 (0%) 0 55.24 55.24 ۱۴ بهمن
نفت کانادا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت خام شیرین 56.07 (0%) 0 56.07 56.07 ۲۳ فروردین
نفت شیرین سین کرود 59.52 (0%) 0 59.52 59.52 ۲۳ فروردین
نفت ترش سبک 55.82 (0%) 0 55.82 55.82 ۲۳ فروردین
نفت ترش پییس 55.32 (0%) 0 55.32 55.32 ۲۳ فروردین
نفت میدیل 55.17 (0%) 0 55.17 55.17 ۲۳ فروردین
نفت آلبرتای مرکزی 55.12 (0%) 0 55.12 55.12 ۲۳ فروردین
نفت شیرین کلیربراک 59.82 (0%) 0 59.82 59.82 ۲۳ فروردین
نفت ترکیبی سنگین آلبین 58.32 (0%) 0 58.32 58.32 ۲۳ فروردین
نفت چین قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
میدان نفتی داچینگ 57.65 (0%) 0 57.65 57.65 ۲۱ فروردین
میدان نفتی شنگلی 63.61 (0%) 0 63.61 63.61 ۲۱ فروردین
نفت دریای جنوبی چین 55.67 (0%) 0 55.67 55.67 ۲۱ فروردین
نفت آنگولا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت دالیا 60.98 (0%) 0 60.98 60.98 ۲۳ فروردین
نفت نمبا 61.03 (0%) 0 61.03 61.03 ۲۳ فروردین
نفت کابیندا 62.08 (0%) 0 62.08 62.08 ۲۳ فروردین
نفت اندونزی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت سینتا 55.61 (0%) 0 55.61 55.61 ۲۱ فروردین
نفت دوری 66.87 (0%) 0 66.87 66.87 ۲۱ فروردین
نفت میناس 58.58 (0%) 0 58.58 58.58 ۲۱ فروردین
نفت قطر قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت قطر 60.39 (0%) 0 60.39 60.39 ۲۳ فروردین
نفت مارین قطر 61.07 (0%) 0 61.07 61.07 ۲۱ فروردین
میدان نفتی الشاهین قطر 60.79 (0%) 0 60.79 60.79 ۲۳ فروردین
نفت روسیه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
میدان نفتی سوکول 61.54 (0%) 0 61.54 61.54 ۲۳ فروردین
میدان نفتی اسپو 60.78 (0%) 0 60.78 60.78 ۲۱ فروردین
نفت استرالیا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت کساک 61.03 (0%) 0 61.03 61.03 ۲۳ فروردین
نفت امارات متحده عربی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
میدان نفتی داس 61.11 (0%) 0 61.11 61.11 ۲۳ فروردین
نفت عراق قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت سنگین بصره 59.89 (0%) 0 59.89 59.89 ۲۳ فروردین
نفت عربستان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت سنگین عربستان 61.07 (0%) 0 61.07 61.07 ۲۳ فروردین
نفت فوق سبک عربستان 61.87 (0%) 0 61.87 61.87 ۲۳ فروردین
نفت نیجریه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت کوا آیبو 61.48 (0%) 0 61.48 61.48 ۲۳ فروردین
میدان براس ریور 61.48 (0%) 0 61.48 61.48 ۲۳ فروردین
نفت مالزی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت تاپیس 62.42 (0%) 0 62.42 62.42 ۲۱ فروردین

نفت خام (WTI)

 • نرخ فعلی : 72.83
 • بالاترین قیمت روز : 73.31
 • پایین ترین قیمت روز : 72.64
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.22
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.19%
 • نرخ بازگشایی بازار : 73.12
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۴۹:۳۳
 • نرخ روز گذشته : 73.12
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.4%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.29
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
جدول نرخ های امروز زمان
72.83 دلار 12:49:33
72.78 دلار 12:47:44
72.77 دلار 12:46:20
72.81 دلار 12:44:29
72.8 دلار 12:42:59
72.83 دلار 12:36:37
72.81 دلار 12:34:23
72.81 دلار 12:34:17
72.83 دلار 12:31:57
72.73 دلار 12:30:44
72.69 دلار 12:29:36
72.64 دلار 12:27:55
72.67 دلار 12:26:33
72.69 دلار 12:25:29
72.75 دلار 12:25:25
72.69 دلار 12:25:21
72.8 دلار 12:22:44
72.83 دلار 12:20:54
72.81 دلار 12:19:30
72.86 دلار 12:16:43
72.88 دلار 12:15:31
72.88 دلار 12:15:21
72.86 دلار 12:13:34
72.83 دلار 12:12:13
72.81 دلار 12:09:47
72.83 دلار 12:07:44
72.88 دلار 12:07:28
72.88 دلار 12:07:18
72.91 دلار 12:05:39
72.91 دلار 12:05:23
72.89 دلار 12:04:04
72.94 دلار 12:02:46
72.94 دلار 12:02:26
72.92 دلار 11:59:41
72.86 دلار 11:57:52
72.91 دلار 11:55:52
72.92 دلار 11:53:56
72.97 دلار 11:51:57
73 دلار 11:50:35
73 دلار 11:50:24
73.02 دلار 11:48:32
72.95 دلار 11:46:48
73 دلار 11:43:41
73.03 دلار 11:42:41
72.97 دلار 11:40:34
73.19 دلار 11:37:30
73.27 دلار 11:35:40
73.3 دلار 11:33:59
73.31 دلار 11:32:30
73.25 دلار 11:28:42
73.3 دلار 11:24:35
73.31 دلار 11:23:37
73.27 دلار 11:21:58
73.22 دلار 11:19:47
73.17 دلار 11:17:53
73.19 دلار 11:15:52
73.2 دلار 11:11:46
73.22 دلار 11:08:53
73.23 دلار 11:07:33
73.22 دلار 11:05:28
73.22 دلار 11:05:22
73.25 دلار 11:03:31
73.25 دلار 11:03:21
73.19 دلار 10:58:08
73.23 دلار 10:52:43
73.25 دلار 10:51:42
73.27 دلار 10:49:40
73.22 دلار 10:46:24
73.22 دلار 10:46:23
73.2 دلار 10:44:57
73.19 دلار 10:39:26
73.17 دلار 10:36:49
73.19 دلار 10:35:26
73.19 دلار 10:35:26
73.14 دلار 10:33:33
73.16 دلار 10:31:55
73.17 دلار 10:30:44
73.09 دلار 10:28:44
73.08 دلار 10:26:38
73.11 دلار 10:24:58
73.16 دلار 10:23:24
73.17 دلار 10:20:33
73.19 دلار 10:18:42
73.16 دلار 10:16:12
73.17 دلار 10:14:37
73.12 دلار 10:12:46
73.14 دلار 10:09:34
73.11 دلار 10:06:39
73.17 دلار 10:05:34
73.16 دلار 10:03:44
73.11 دلار 10:02:51
73.08 دلار 10:01:16
73.12 دلار 09:58:38
73.09 دلار 09:55:48
73.11 دلار 09:51:22
73.11 دلار 09:51:14
73.12 دلار 09:45:36
73.11 دلار 09:43:38
73.12 دلار 09:42:22
73.09 دلار 09:40:28
73.09 دلار 09:40:28
73.14 دلار 09:37:49
73.17 دلار 09:34:20
73.17 دلار 09:34:15
73.16 دلار 09:33:22
73.14 دلار 09:29:23
73.14 دلار 09:29:16
73.17 دلار 09:22:28
73.19 دلار 09:18:22
73.17 دلار 09:16:08
73.19 دلار 09:09:48
73.22 دلار 09:08:26
73.19 دلار 09:02:39
73.2 دلار 08:58:44
73.22 دلار 08:56:39
73.2 دلار 08:54:38
73.22 دلار 08:51:32
73.19 دلار 08:49:49
73.2 دلار 08:47:35
73.22 دلار 08:44:18
73.2 دلار 08:41:55
73.22 دلار 08:40:24
73.22 دلار 08:40:18
73.23 دلار 08:38:27
73.22 دلار 08:36:25
73.23 دلار 08:33:25
73.22 دلار 08:27:26
73.23 دلار 08:25:44
73.25 دلار 08:09:53
73.22 دلار 08:02:27
73.23 دلار 08:01:34
73.27 دلار 07:58:35
73.31 دلار 07:55:47
73.25 دلار 07:53:53
73.28 دلار 07:50:33
73.27 دلار 07:50:28
73.28 دلار 07:50:18
73.25 دلار 07:48:20
73.28 دلار 07:45:29
73.31 دلار 07:43:40
73.25 دلار 07:39:58
73.23 دلار 07:37:22
73.27 دلار 07:35:46
73.25 دلار 07:33:31
73.23 دلار 07:31:53
73.22 دلار 07:29:35
73.2 دلار 07:28:31
73.23 دلار 07:26:55
73.22 دلار 07:22:55
73.23 دلار 07:21:23
73.23 دلار 07:21:17
73.25 دلار 07:16:40
73.23 دلار 07:14:31
73.25 دلار 07:11:20
73.25 دلار 07:11:14
73.23 دلار 07:08:22
73.19 دلار 07:04:36
73.2 دلار 07:03:29
73.22 دلار 07:02:33
73.17 دلار 07:00:51
73.16 دلار 06:58:48
73.14 دلار 06:55:23
73.12 دلار 06:53:22
73.11 دلار 06:51:53
73.12 دلار 06:50:38
73.14 دلار 06:49:31
73.16 دلار 06:47:57
73.11 دلار 06:43:29
73.16 دلار 06:42:29
73.17 دلار 06:38:30
73.19 دلار 06:36:23
73.19 دلار 06:36:15
73.22 دلار 06:34:39
73.25 دلار 06:32:46
73.22 دلار 06:31:39
73.2 دلار 06:28:41
73.19 دلار 06:26:45
73.17 دلار 06:24:41
73.16 دلار 06:23:35
73.19 دلار 06:22:27
73.2 دلار 06:20:40
73.23 دلار 06:19:48
73.3 دلار 06:18:19
73.28 دلار 06:15:52
73.31 دلار 06:13:50
73.27 دلار 06:11:41
73.28 دلار 06:09:51
73.16 دلار 06:07:54
73.14 دلار 06:05:52
73.17 دلار 06:03:57
73.14 دلار 06:02:34
73.14 دلار 06:02:24
73.16 دلار 06:01:05
73.14 دلار 05:58:27
73.11 دلار 05:56:42
73.14 دلار 05:53:19
73.16 دلار 05:51:47
73.11 دلار 05:49:36
73.09 دلار 05:47:57
73.06 دلار 05:46:36
73.03 دلار 05:45:28
72.98 دلار 05:43:38
72.97 دلار 05:39:22
73 دلار 05:38:19
73 دلار 05:38:13
72.97 دلار 05:35:43
72.98 دلار 05:34:21
72.98 دلار 05:34:15
73.03 دلار 05:32:26
73.05 دلار 05:30:44
72.92 دلار 05:26:35
72.91 دلار 05:25:19
72.91 دلار 05:25:12
72.92 دلار 05:23:21
72.91 دلار 05:22:23
72.92 دلار 05:17:33
72.91 دلار 05:15:27
72.92 دلار 05:14:41
72.94 دلار 05:12:31
72.92 دلار 05:10:48
72.94 دلار 05:09:27
72.95 دلار 05:07:21
72.97 دلار 05:04:22
72.97 دلار 05:04:18
72.98 دلار 05:02:34
72.98 دلار 05:02:27
72.97 دلار 05:00:57
72.95 دلار 04:56:55
72.98 دلار 04:55:19
72.98 دلار 04:55:19
72.94 دلار 04:45:46
72.97 دلار 04:43:44
73 دلار 04:41:48
72.98 دلار 04:40:27
72.98 دلار 04:40:24
73.11 دلار 04:35:45
73.09 دلار 04:33:44
73.08 دلار 04:31:57
73.03 دلار 04:26:48
73.02 دلار 04:25:36
72.97 دلار 04:15:28
72.98 دلار 04:11:37
73 دلار 04:07:37
73.02 دلار 04:06:21
72.98 دلار 03:59:22
72.95 دلار 03:56:42
72.94 دلار 03:54:38
72.92 دلار 03:33:18
72.92 دلار 03:33:14
72.91 دلار 03:31:36
72.94 دلار 03:28:33
72.92 دلار 03:22:41
72.94 دلار 03:16:46
72.95 دلار 03:15:24
72.95 دلار 03:15:18
72.94 دلار 03:13:45
72.92 دلار 03:12:22
72.94 دلار 03:08:36
72.95 دلار 03:06:40
73 دلار 03:05:35
72.98 دلار 03:02:48
73 دلار 03:01:57
72.98 دلار 02:59:39
72.97 دلار 02:57:41
72.94 دلار 02:53:38
72.92 دلار 02:51:51
72.94 دلار 02:33:39
72.95 دلار 02:31:46
73.06 دلار 01:29:49
73.08 دلار 01:25:43
73.11 دلار 01:21:50
73.06 دلار 01:19:41
73.08 دلار 01:17:24
73.08 دلار 01:17:17
73.11 دلار 01:15:46
73.03 دلار 01:07:50
73.06 دلار 01:03:43
73.09 دلار 01:01:01
73.08 دلار 00:58:47
73.06 دلار 00:56:58
73.08 دلار 00:54:30
73.06 دلار 00:53:24
73.08 دلار 00:51:37
73.05 دلار 00:50:44
73.06 دلار 00:40:59
73.09 دلار 00:38:26
73.09 دلار 00:38:22
73.12 دلار 00:35:29
73.12 دلار 00:35:23
73.14 دلار 00:32:47
73.12 دلار 00:31:01
73.14 دلار 00:28:23
73.14 دلار 00:28:19
73.12 دلار 00:26:40

نفت برنت

 • نرخ فعلی : 74.73
 • بالاترین قیمت روز : 75.27
 • پایین ترین قیمت روز : 74.61
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.22
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.25%
 • نرخ بازگشایی بازار : 74.91
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۴۹:۳۳
 • نرخ روز گذشته : 74.91
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.24%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.18
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
جدول نرخ های امروز زمان
74.73 دلار 12:49:33
74.69 دلار 12:47:44
74.67 دلار 12:46:20
74.7 دلار 12:44:29
74.69 دلار 12:42:59
74.73 دلار 12:40:54
74.71 دلار 12:39:25
74.71 دلار 12:39:20
74.72 دلار 12:31:57
74.63 دلار 12:30:45
74.61 دلار 12:27:55
74.62 دلار 12:26:33
74.66 دلار 12:25:29
74.7 دلار 12:25:25
74.66 دلار 12:25:21
74.74 دلار 12:22:44
74.78 دلار 12:20:55
74.77 دلار 12:19:30
74.8 دلار 12:16:43
74.81 دلار 12:15:31
74.81 دلار 12:15:21
74.8 دلار 12:13:34
74.77 دلار 12:12:13
74.75 دلار 12:09:47
74.8 دلار 12:07:44
74.83 دلار 12:07:27
74.83 دلار 12:07:18
74.84 دلار 12:05:38
74.84 دلار 12:05:24
74.81 دلار 12:04:04
74.87 دلار 12:02:45
74.87 دلار 12:02:27
74.84 دلار 11:59:41
74.8 دلار 11:57:52
74.84 دلار 11:55:52
74.86 دلار 11:53:56
74.91 دلار 11:51:57
74.94 دلار 11:48:32
74.88 دلار 11:46:48
74.94 دلار 11:43:41
74.97 دلار 11:42:41
74.92 دلار 11:40:34
75.14 دلار 11:37:30
75.2 دلار 11:35:40
75.25 دلار 11:33:59
75.27 دلار 11:32:30
75.19 دلار 11:28:42
75.25 دلار 11:26:55
75.24 دلار 11:24:35
75.25 دلار 11:23:37
75.22 دلار 11:21:58
75.16 دلار 11:19:47
75.1 دلار 11:15:52
75.13 دلار 11:13:34
75.14 دلار 11:11:46
75.15 دلار 11:08:54
75.17 دلار 11:07:33
75.16 دلار 11:03:31
75.16 دلار 11:03:21
75.13 دلار 10:58:08
75.17 دلار 10:55:44
75.16 دلار 10:54:27
75.14 دلار 10:52:43
75.16 دلار 10:51:42
75.19 دلار 10:49:40
75.14 دلار 10:46:24
75.14 دلار 10:46:23
75.12 دلار 10:44:57
75.1 دلار 10:42:53
75.11 دلار 10:39:26
75.08 دلار 10:36:49
75.09 دلار 10:35:26
75.09 دلار 10:35:26
75.05 دلار 10:33:33
75.07 دلار 10:31:55
75.09 دلار 10:30:44
75 دلار 10:24:58
75.06 دلار 10:23:24
75.09 دلار 10:22:25
75.09 دلار 10:22:17
75.08 دلار 10:20:33
75.09 دلار 10:18:42
75.06 دلار 10:16:22
75.06 دلار 10:16:13
75.09 دلار 10:14:37
75.05 دلار 10:12:46
75.08 دلار 10:11:31
75.06 دلار 10:09:34
75.03 دلار 10:06:39
75.08 دلار 10:05:34
75.09 دلار 10:03:44
75.03 دلار 10:02:51
75 دلار 10:01:16
75.06 دلار 09:58:38
75.03 دلار 09:55:48
75.05 دلار 09:53:40
75.04 دلار 09:52:43
75.05 دلار 09:51:22
75.05 دلار 09:51:14
75.06 دلار 09:47:25
75.08 دلار 09:45:36
75.06 دلار 09:43:38
75.08 دلار 09:42:22
75.05 دلار 09:40:28
75.05 دلار 09:40:28
75.08 دلار 09:37:49
75.11 دلار 09:33:22
75.09 دلار 09:30:48
75.08 دلار 09:29:23
75.08 دلار 09:29:16
75.11 دلار 09:27:23
75.12 دلار 09:25:33
75.1 دلار 09:22:28
75.14 دلار 09:18:23
75.12 دلار 09:16:09
75.14 دلار 09:11:42
75.15 دلار 09:09:48
75.16 دلار 09:08:26
75.15 دلار 09:04:19
75.13 دلار 09:02:39
75.16 دلار 09:01:41
75.16 دلار 09:01:25
75.17 دلار 08:56:39
75.16 دلار 08:54:38
75.17 دلار 08:53:16
75.17 دلار 08:53:16
75.19 دلار 08:51:33
75.16 دلار 08:47:35
75.14 دلار 08:45:41
75.13 دلار 08:44:18
75.12 دلار 08:41:55
75.14 دلار 08:40:24
75.14 دلار 08:40:18
75.16 دلار 08:38:27
75.14 دلار 08:36:25
75.17 دلار 08:33:25
75.16 دلار 08:31:37
75.15 دلار 08:27:26
75.16 دلار 08:25:44
75.17 دلار 08:23:44
75.18 دلار 08:21:50
75.17 دلار 08:19:45
75.18 دلار 08:15:23
75.18 دلار 08:15:15
75.17 دلار 08:09:53
75.14 دلار 08:08:18
75.14 دلار 08:08:13
75.12 دلار 08:06:22
75.14 دلار 08:04:57
75.11 دلار 08:02:27
75.14 دلار 08:01:33
75.17 دلار 07:58:35
75.21 دلار 07:55:47
75.14 دلار 07:53:53
75.17 دلار 07:50:18
75.14 دلار 07:48:20
75.17 دلار 07:46:58
75.18 دلار 07:45:29
75.21 دلار 07:43:40
75.14 دلار 07:39:58
75.12 دلار 07:37:22
75.13 دلار 07:33:31
75.11 دلار 07:29:35
75.1 دلار 07:22:55
75.11 دلار 07:21:23
75.11 دلار 07:21:18
75.13 دلار 07:19:08
75.12 دلار 07:16:40
75.11 دلار 07:11:20
75.11 دلار 07:11:14
75.09 دلار 07:09:22
75.1 دلار 07:08:22
75.06 دلار 07:06:23
75.06 دلار 07:06:17
75.05 دلار 07:04:36
75.07 دلار 07:03:29
75.09 دلار 07:02:33
75.01 دلار 06:58:48
75 دلار 06:56:54
74.98 دلار 06:55:23
74.97 دلار 06:51:53
75 دلار 06:47:57
74.98 دلار 06:45:41
74.97 دلار 06:44:29
74.98 دلار 06:43:29
75.02 دلار 06:42:29
75.04 دلار 06:40:53
75.05 دلار 06:38:30
75.06 دلار 06:36:22
75.06 دلار 06:36:15
75.11 دلار 06:34:39
75.14 دلار 06:32:46
75.11 دلار 06:31:39
75.09 دلار 06:28:41
75.07 دلار 06:26:45
75.05 دلار 06:24:41
75.03 دلار 06:23:35
75.07 دلار 06:22:27
75.08 دلار 06:20:40
75.1 دلار 06:19:48
75.13 دلار 06:18:19
75.14 دلار 06:15:52
75.13 دلار 06:13:50
75.11 دلار 06:11:41
75.12 دلار 06:09:51
75 دلار 06:07:54
74.97 دلار 06:05:52
75.03 دلار 06:03:57
74.99 دلار 06:02:33
74.99 دلار 06:02:24
75.01 دلار 06:01:05
75 دلار 05:58:27
74.96 دلار 05:56:42
74.97 دلار 05:54:36
74.98 دلار 05:53:19
75 دلار 05:51:47
74.94 دلار 05:49:36
74.93 دلار 05:47:57
74.9 دلار 05:46:36
74.86 دلار 05:45:28
74.81 دلار 05:43:38
74.8 دلار 05:41:54
74.79 دلار 05:39:22
74.81 دلار 05:38:19
74.81 دلار 05:38:14
74.79 دلار 05:35:43
74.81 دلار 05:34:21
74.81 دلار 05:34:15
74.86 دلار 05:32:26
74.88 دلار 05:30:44
74.75 دلار 05:26:35
74.73 دلار 05:25:19
74.73 دلار 05:25:12
74.75 دلار 05:23:21
74.74 دلار 05:19:58
74.77 دلار 05:17:33
74.74 دلار 05:15:27
74.76 دلار 05:14:41
74.78 دلار 05:12:31
74.77 دلار 05:10:49
74.78 دلار 05:09:27
74.79 دلار 05:07:21
74.81 دلار 05:00:57
74.79 دلار 04:58:50
74.78 دلار 04:56:55
74.81 دلار 04:55:19
74.81 دلار 04:55:19
74.78 دلار 04:52:20
74.79 دلار 04:50:36
74.78 دلار 04:45:46
74.8 دلار 04:43:44
74.83 دلار 04:40:27
74.83 دلار 04:40:24
74.93 دلار 04:35:45
74.9 دلار 04:31:58
74.84 دلار 02:29:29
74.86 دلار 02:27:33
74.84 دلار 02:20:25
74.85 دلار 02:17:58
74.88 دلار 02:16:24
74.88 دلار 02:16:19
74.9 دلار 02:12:35
74.92 دلار 02:10:28
74.92 دلار 02:10:23
74.93 دلار 01:54:28
74.91 دلار 01:42:25
74.91 دلار 01:42:15
74.9 دلار 01:38:40
74.88 دلار 01:34:00
74.87 دلار 01:31:49
74.89 دلار 01:29:49
74.87 دلار 01:28:34
74.89 دلار 01:27:25
74.88 دلار 01:25:43
74.89 دلار 01:23:55
74.9 دلار 01:21:50
74.88 دلار 01:19:41
74.89 دلار 01:17:24
74.89 دلار 01:17:18
74.9 دلار 01:15:46
74.86 دلار 01:13:26
74.86 دلار 01:13:17
74.84 دلار 01:11:35
74.85 دلار 01:10:34
74.86 دلار 01:07:50
74.88 دلار 01:06:33
74.86 دلار 01:04:42
74.88 دلار 01:03:43
74.89 دلار 01:01:01
74.88 دلار 00:56:58
74.89 دلار 00:51:37
74.88 دلار 00:50:44
74.89 دلار 00:44:41
74.9 دلار 00:42:59
74.89 دلار 00:40:59
74.91 دلار 00:38:26
74.91 دلار 00:38:22
74.92 دلار 00:35:29
74.92 دلار 00:35:24
74.94 دلار 00:32:47
74.93 دلار 00:31:01
74.94 دلار 00:29:46
74.93 دلار 00:28:22
74.93 دلار 00:28:19
74.91 دلار 00:26:40

بنزین

 • نرخ فعلی : 2.1945
 • بالاترین قیمت روز : 2.2035
 • پایین ترین قیمت روز : 2.19
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 2.1945
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۴۹:۳۳
 • نرخ روز گذشته : 2.1945
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
2.1945 دلار 12:49:33
2.193 دلار 12:47:44
2.1926 دلار 12:46:20
2.1935 دلار 12:44:29
2.1932 دلار 12:42:59
2.1945 دلار 12:40:54
2.1941 دلار 12:39:26
2.1941 دلار 12:39:21
2.194 دلار 12:36:39
2.194 دلار 12:36:37
2.1935 دلار 12:34:24
2.1935 دلار 12:34:18
2.1934 دلار 12:31:57
2.1917 دلار 12:30:45
2.1915 دلار 12:27:55
2.1921 دلار 12:26:34
2.1925 دلار 12:25:25
2.1925 دلار 12:25:21
2.1936 دلار 12:22:45
2.1935 دلار 12:20:55
2.1937 دلار 12:19:30
2.1942 دلار 12:16:43
2.1945 دلار 12:15:32
2.1945 دلار 12:15:21
2.194 دلار 12:13:34
2.193 دلار 12:12:14
2.1922 دلار 12:09:47
2.194 دلار 12:07:44
2.195 دلار 12:07:28
2.195 دلار 12:07:19
2.1952 دلار 12:05:39
2.1952 دلار 12:05:24
2.1943 دلار 12:04:05
2.1955 دلار 12:02:46
2.1955 دلار 12:02:27
2.1945 دلار 11:59:42
2.194 دلار 11:57:52
2.1955 دلار 11:53:56
2.197 دلار 11:51:57
2.1974 دلار 11:50:36
2.1974 دلار 11:50:25
2.1985 دلار 11:48:32
2.1975 دلار 11:46:48
2.1978 دلار 11:44:36
2.1982 دلار 11:43:41
2.199 دلار 11:42:41
2.1967 دلار 11:40:35
2.2012 دلار 11:37:30
2.2015 دلار 11:35:40
2.2035 دلار 11:32:31
2.202 دلار 11:28:42
2.2025 دلار 11:26:55
2.2027 دلار 11:24:36
2.203 دلار 11:23:37
2.2021 دلار 11:21:58
2.2005 دلار 11:19:47
2.1995 دلار 11:15:52
2.2004 دلار 11:13:34
2.2005 دلار 11:08:54
2.2012 دلار 11:07:33
2.2006 دلار 11:06:31
2.2007 دلار 11:05:29
2.2007 دلار 11:05:22
2.201 دلار 11:03:31
2.201 دلار 11:03:21
2.2 دلار 10:58:08
2.2013 دلار 10:55:44
2.2011 دلار 10:54:27
2.201 دلار 10:52:43
2.2014 دلار 10:51:42
2.2015 دلار 10:49:40
2.2 دلار 10:46:24
2.2 دلار 10:46:24
2.2001 دلار 10:44:57
2.2 دلار 10:41:18
2.2 دلار 10:41:17
2.1995 دلار 10:39:26
2.1989 دلار 10:36:50
2.199 دلار 10:35:27
2.199 دلار 10:35:27
2.1985 دلار 10:33:33
2.1989 دلار 10:31:56
2.199 دلار 10:30:44
2.197 دلار 10:26:38
2.1975 دلار 10:24:58
2.199 دلار 10:23:24
2.1994 دلار 10:22:25
2.1994 دلار 10:22:18
2.199 دلار 10:20:33
2.1995 دلار 10:18:42
2.1985 دلار 10:16:23
2.1985 دلار 10:16:13
2.199 دلار 10:14:37
2.198 دلار 10:12:46
2.199 دلار 10:11:31
2.1985 دلار 10:09:35
2.1975 دلار 10:08:26
2.1975 دلار 10:08:20
2.1977 دلار 10:06:39
2.199 دلار 10:05:35
2.1985 دلار 10:03:45
2.1975 دلار 10:02:51
2.1972 دلار 10:01:16
2.198 دلار 09:58:38
2.1975 دلار 09:55:48
2.1985 دلار 09:53:40
2.1975 دلار 09:51:23
2.1975 دلار 09:51:15
2.1985 دلار 09:42:23
2.1975 دلار 09:40:29
2.1975 دلار 09:40:28
2.1985 دلار 09:37:49
2.1995 دلار 09:31:36
2.1985 دلار 09:30:48
2.1987 دلار 09:29:23
2.1987 دلار 09:29:16
2.1993 دلار 09:27:23
2.1995 دلار 09:25:33
2.1993 دلار 09:23:50
2.1995 دلار 09:22:28
2.2005 دلار 09:11:42
2.2009 دلار 09:09:48
2.2011 دلار 09:08:27
2.2005 دلار 09:02:39
2.201 دلار 08:54:38
2.2015 دلار 08:51:33
2.2005 دلار 08:47:35
2.2006 دلار 08:45:41
2.2 دلار 08:44:18
2.2001 دلار 08:41:55
2.2005 دلار 08:36:25
2.201 دلار 08:34:18
2.2005 دلار 08:33:25
2.201 دلار 08:09:54
2.2 دلار 08:02:28
2.2005 دلار 08:01:35
2.201 دلار 07:58:35
2.2015 دلار 07:55:47
2.201 دلار 07:46:58
2.2015 دلار 07:43:40
2.2 دلار 07:41:52
2.2005 دلار 07:39:58
2.2 دلار 07:37:22
2.2005 دلار 07:35:46
2.2 دلار 07:33:32
2.1997 دلار 07:31:53
2.1995 دلار 07:29:35
2.1994 دلار 07:28:32
2.1995 دلار 07:21:24
2.1995 دلار 07:21:18
2.2002 دلار 07:19:08
2.1995 دلار 07:16:41
2.1997 دلار 07:14:31
2.1995 دلار 07:12:40
2.2 دلار 07:11:20
2.2 دلار 07:11:14
2.199 دلار 07:08:23
2.1984 دلار 07:06:23
2.1984 دلار 07:06:17
2.198 دلار 07:04:36
2.199 دلار 07:02:34
2.1975 دلار 07:00:51
2.197 دلار 06:58:48
2.1965 دلار 06:50:38
2.1968 دلار 06:49:32
2.197 دلار 06:47:57
2.1965 دلار 06:43:29
2.197 دلار 06:42:29
2.198 دلار 06:38:30
2.1985 دلار 06:36:23
2.1985 دلار 06:36:16
2.1994 دلار 06:34:40
2.2 دلار 06:32:46
2.1995 دلار 06:31:39
2.199 دلار 06:29:44
2.1985 دلار 06:26:45
2.1975 دلار 06:24:41
2.198 دلار 06:23:35
2.199 دلار 06:20:40
2.1995 دلار 06:19:48
2.1999 دلار 06:18:19
2.2 دلار 06:15:52
2.2001 دلار 06:13:50
2.1995 دلار 06:09:51
2.1966 دلار 06:07:55
2.1961 دلار 06:05:52
2.1965 دلار 06:02:34
2.1965 دلار 06:02:24
2.197 دلار 06:01:06
2.1965 دلار 05:58:27
2.196 دلار 05:56:42
2.1955 دلار 05:54:36
2.197 دلار 05:51:47
2.1951 دلار 05:49:36
2.1947 دلار 05:47:57
2.1944 دلار 05:46:36
2.1938 دلار 05:45:29
2.1925 دلار 05:43:38
2.192 دلار 05:41:54
2.1925 دلار 05:39:23
2.1931 دلار 05:38:19
2.1931 دلار 05:38:14
2.1923 دلار 05:35:44
2.1925 دلار 05:34:21
2.1925 دلار 05:34:16
2.1935 دلار 05:32:26
2.194 دلار 05:30:44
2.191 دلار 05:26:35
2.1905 دلار 05:25:19
2.1905 دلار 05:25:12
2.191 دلار 05:23:21
2.19 دلار 05:22:23
2.1905 دلار 05:19:58
2.1909 دلار 05:17:33
2.1905 دلار 05:15:27
2.191 دلار 05:14:41
2.1915 دلار 05:12:31
2.191 دلار 05:10:49
2.1915 دلار 05:09:27
2.192 دلار 05:02:34
2.192 دلار 05:02:28
2.1921 دلار 05:00:58
2.192 دلار 04:58:50
2.1915 دلار 04:56:55
2.192 دلار 04:55:19
2.192 دلار 04:55:19
2.1905 دلار 04:53:34
2.191 دلار 04:50:36
2.1905 دلار 04:49:34
2.1904 دلار 04:47:28
2.19 دلار 04:45:46
2.191 دلار 04:41:48
2.192 دلار 04:40:28
2.192 دلار 04:40:25
2.1945 دلار 04:37:29
2.194 دلار 04:33:44
2.1935 دلار 04:31:58
2.192 دلار 04:28:43
2.1919 دلار 04:26:48
2.1917 دلار 04:25:36
2.1905 دلار 04:23:40
2.191 دلار 04:22:29
2.1915 دلار 04:12:45
2.192 دلار 04:11:37
2.1915 دلار 04:09:35
2.1919 دلار 04:07:37
2.1925 دلار 04:06:22
2.192 دلار 04:04:40
2.1915 دلار 04:03:25
2.1915 دلار 04:03:20
2.192 دلار 04:01:33
2.192 دلار 04:01:24
2.1915 دلار 03:33:18
2.1915 دلار 03:33:14
2.192 دلار 03:31:36
2.1925 دلار 03:22:41
2.193 دلار 03:20:40
2.1925 دلار 03:19:11
2.193 دلار 03:15:24
2.193 دلار 03:15:19
2.192 دلار 03:10:41
2.1915 دلار 03:08:36
2.1919 دلار 03:06:40
2.193 دلار 03:02:48
2.1925 دلار 02:53:38
2.193 دلار 02:51:51
2.1925 دلار 02:47:27
2.193 دلار 02:41:25
2.192 دلار 02:35:57
2.1908 دلار 02:33:40
2.1918 دلار 02:31:46
2.1945 دلار 02:30:42
2.193 دلار 01:31:49
2.1935 دلار 01:29:49
2.1932 دلار 01:28:34
2.193 دلار 01:27:26
2.192 دلار 01:25:43
2.1925 دلار 01:23:55
2.1914 دلار 01:21:50
2.191 دلار 01:19:42
2.1915 دلار 01:17:25
2.1915 دلار 01:17:18
2.1921 دلار 01:15:46
2.191 دلار 01:11:35
2.1909 دلار 01:10:35
2.191 دلار 01:09:42
2.1913 دلار 01:07:50
2.1915 دلار 01:03:44
2.192 دلار 01:01:02
2.1915 دلار 00:56:58
2.1927 دلار 00:54:30
2.1925 دلار 00:53:24
2.1935 دلار 00:48:30
2.194 دلار 00:47:25
2.194 دلار 00:47:21
2.1935 دلار 00:45:35
2.1934 دلار 00:44:41
2.1945 دلار 00:40:59
2.1935 دلار 00:38:26
2.1935 دلار 00:38:22
2.1947 دلار 00:35:30
2.1947 دلار 00:35:24
2.1955 دلار 00:28:23
2.1955 دلار 00:28:19
2.1945 دلار 00:26:40

گازوئیل

 • نرخ فعلی : 599.13
 • بالاترین قیمت روز : 602.63
 • پایین ترین قیمت روز : 598.38
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.13%
 • نرخ بازگشایی بازار : 599.63
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۴۹:۳۳
 • نرخ روز گذشته : 599.63
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.08%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.5
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
جدول نرخ های امروز زمان
599.13 دلار 12:49:33
599 دلار 12:47:44
598.88 دلار 12:46:20
599.13 دلار 12:42:59
599.38 دلار 12:40:54
599.25 دلار 12:39:25
599.25 دلار 12:39:21
599.13 دلار 12:36:39
599.13 دلار 12:36:37
598.88 دلار 12:34:23
598.88 دلار 12:34:18
599.13 دلار 12:31:57
598.63 دلار 12:30:45
598.38 دلار 12:26:34
598.88 دلار 12:25:29
599.13 دلار 12:25:25
598.88 دلار 12:25:21
599.38 دلار 12:19:31
599.75 دلار 12:16:43
599.88 دلار 12:15:31
599.88 دلار 12:15:21
599.63 دلار 12:13:34
599.38 دلار 12:09:47
599.63 دلار 12:07:44
599.88 دلار 12:04:05
600.13 دلار 12:02:46
600.13 دلار 12:02:28
599.88 دلار 11:59:42
599.63 دلار 11:57:52
599.88 دلار 11:55:52
600.13 دلار 11:53:56
600.63 دلار 11:48:32
600.13 دلار 11:46:48
600.63 دلار 11:43:41
600.75 دلار 11:42:41
599.88 دلار 11:40:35
601.88 دلار 11:37:30
602.13 دلار 11:35:40
602.63 دلار 11:33:59
602.38 دلار 11:32:31
601.88 دلار 11:30:42
601.63 دلار 11:28:42
602.13 دلار 11:24:36
602.38 دلار 11:23:37
602.13 دلار 11:21:58
601.63 دلار 11:19:47
601.25 دلار 11:17:53
601.38 دلار 11:15:52
601.63 دلار 11:03:31
601.63 دلار 11:03:22
601.38 دلار 10:58:08
601.63 دلار 10:49:41
601.13 دلار 10:47:57
601.38 دلار 10:46:24
601.38 دلار 10:46:24
601.13 دلار 10:39:26
600.88 دلار 10:35:27
600.88 دلار 10:35:27
600.63 دلار 10:30:44
600.13 دلار 10:24:58
600.38 دلار 10:23:24
600.63 دلار 10:18:42
600.5 دلار 10:16:23
600.5 دلار 10:16:13
600.75 دلار 10:14:37
600.38 دلار 10:12:46
600.63 دلار 10:11:31
600.5 دلار 10:09:35
600.38 دلار 10:06:39
600.88 دلار 10:05:35
600.63 دلار 10:03:45
600.38 دلار 10:02:52
600.25 دلار 10:01:17
600.5 دلار 09:58:38
600.38 دلار 09:55:48
600.5 دلار 09:53:40
600.38 دلار 09:51:23
600.38 دلار 09:51:15
600.63 دلار 09:42:22
600.38 دلار 09:40:29
600.38 دلار 09:40:28
600.75 دلار 09:37:49
600.88 دلار 09:27:23
601 دلار 09:25:33
600.88 دلار 09:22:28
601.13 دلار 09:11:42
601.25 دلار 09:09:48
601.38 دلار 09:08:27
601.13 دلار 08:58:44
601.38 دلار 08:56:39
601.13 دلار 08:54:38
601.25 دلار 08:53:16
601.25 دلار 08:53:16
601.38 دلار 08:51:33
601.13 دلار 08:49:49
601 دلار 08:47:35
601.13 دلار 08:45:41
600.88 دلار 08:41:55
601.13 دلار 08:36:25
601.38 دلار 08:08:18
601.38 دلار 08:08:14
601.13 دلار 08:06:22
601.38 دلار 08:04:57
601.13 دلار 08:02:28
601.25 دلار 08:01:34
601.38 دلار 07:58:35
601.5 دلار 07:55:47
601.13 دلار 07:50:19
600.88 دلار 07:48:20
601 دلار 07:46:58
601.13 دلار 07:45:29
601.38 دلار 07:43:40
600.63 دلار 07:41:52
600.88 دلار 07:39:58
600.63 دلار 07:37:22
600.88 دلار 07:35:46
600.75 دلار 07:33:32
600.63 دلار 07:28:32
600.75 دلار 07:26:55
600.63 دلار 07:21:23
600.63 دلار 07:21:18
600.88 دلار 07:08:22
600.63 دلار 07:04:37
600.75 دلار 07:03:29
600.88 دلار 07:02:34
600.38 دلار 06:58:48
600.13 دلار 06:51:53
600.25 دلار 06:50:38
600.38 دلار 06:47:57
600.13 دلار 06:45:41
600 دلار 06:43:29
600.38 دلار 06:42:29
600.5 دلار 06:38:30
600.63 دلار 06:36:23
600.63 دلار 06:36:16
600.88 دلار 06:34:40
601.13 دلار 06:32:46
600.88 دلار 06:29:44
600.75 دلار 06:28:42
600.63 دلار 06:26:45
600.5 دلار 06:24:41
600.38 دلار 06:23:35
600.75 دلار 06:22:27
600.63 دلار 06:20:40
601 دلار 06:19:48
601.13 دلار 06:18:20
600.88 دلار 06:15:52
601.13 دلار 06:13:50
600.63 دلار 06:11:41
600.88 دلار 06:09:51
600.13 دلار 06:05:53
600.25 دلار 06:03:58
600.13 دلار 06:02:34
600.13 دلار 06:02:24
600.25 دلار 06:01:06
600.13 دلار 05:58:27
599.88 دلار 05:54:36
600.13 دلار 05:51:47
599.75 دلار 05:49:36
599.63 دلار 05:47:57
599.38 دلار 05:46:36
599.13 دلار 05:45:29
598.88 دلار 05:43:38
598.63 دلار 05:41:54
598.75 دلار 05:39:23
599 دلار 05:35:44
599.13 دلار 05:34:21
599.13 دلار 05:34:16
599.38 دلار 05:32:27
599.63 دلار 05:30:44
598.5 دلار 05:28:48
598.63 دلار 05:26:35
598.5 دلار 05:25:19
598.5 دلار 05:25:13
598.63 دلار 05:23:22
598.5 دلار 05:22:23
598.63 دلار 05:17:33
598.38 دلار 05:15:27
598.63 دلار 05:10:49
598.88 دلار 05:09:27
598.63 دلار 05:07:21
598.88 دلار 04:56:55
599.13 دلار 04:55:19
599.13 دلار 04:55:19
598.88 دلار 04:43:44
599.13 دلار 04:40:27
599.13 دلار 04:40:25
599.88 دلار 04:35:46
599.63 دلار 04:31:58
599.25 دلار 01:31:49
599.13 دلار 01:28:34
599.38 دلار 01:27:25
599.13 دلار 01:25:43
599.38 دلار 01:21:50
599.13 دلار 01:17:24
599.13 دلار 01:17:18
599.25 دلار 01:15:46
598.88 دلار 01:07:51
599.13 دلار 01:06:33
599 دلار 01:04:42
599.13 دلار 00:40:59
599.38 دلار 00:35:30
599.38 دلار 00:35:25
599.63 دلار 00:26:40

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 73
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.73 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.37%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 71
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 3.73 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 5.25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 68
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 6.73 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 9.9%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 64
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 10.73 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 16.77%