شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط

بازار نفت و انرژی

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت خام (WTI) 53 (2.26%) 1.2 52.38 53.59 ۰۴:۲۷:۱۳
نفت برنت 59.89 (0%) 0 59.89 59.89 ۶ بهمن
نفت اپک 63.26 (0%) 0 63.26 63.26 ۴ بهمن
نفت کوره 1.7374 (0%) 0 1.7374 1.7374 ۶ بهمن
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
گازوئیل 536.13 (0%) 0 535.5 536.88 ۵ بهمن
بنزین 1.5259 (0%) 0 1.5259 1.5259 ۶ بهمن
گاز طبیعی 1.87 (0%) 0 1.87 1.87 ۶ بهمن
ذغال سنگ 24.45 (0%) 0 24.2 24.88 ۴ بهمن

نفت خام (WTI)

 • نرخ فعلی : 53
 • بالاترین قیمت روز : 53.59
 • پایین ترین قیمت روز : 52.38
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.37
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.18%
 • نرخ بازگشایی بازار : 53.59
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۴:۲۷:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 54.2
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.26%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.2
جدول نرخ های امروز زمان
53 دلار 04:27:13
52.97 دلار 04:25:14
52.91 دلار 04:23:15
52.87 دلار 04:20:17
52.88 دلار 04:19:14
52.89 دلار 04:18:12
52.88 دلار 04:17:13
52.91 دلار 04:14:13
52.95 دلار 04:12:13
53 دلار 04:11:14
53.05 دلار 04:10:14
53.02 دلار 04:09:12
53 دلار 04:08:12
52.97 دلار 04:07:12
52.98 دلار 04:05:13
52.97 دلار 04:04:12
52.98 دلار 04:03:12
52.95 دلار 04:02:13
52.88 دلار 04:01:19
52.92 دلار 04:00:20
52.94 دلار 03:58:12
52.92 دلار 03:57:13
52.88 دلار 03:55:13
52.87 دلار 03:53:12
52.88 دلار 03:52:12
52.86 دلار 03:50:15
52.88 دلار 03:49:12
52.89 دلار 03:48:12
52.86 دلار 03:47:12
52.84 دلار 03:46:12
52.8 دلار 03:45:12
52.78 دلار 03:44:12
52.8 دلار 03:43:12
52.84 دلار 03:42:13
52.75 دلار 03:40:13
52.72 دلار 03:39:12
52.75 دلار 03:38:12
52.64 دلار 03:37:12
52.63 دلار 03:36:12
52.61 دلار 03:35:15
52.56 دلار 03:34:12
52.53 دلار 03:33:12
52.55 دلار 03:32:14
52.63 دلار 03:31:15
52.64 دلار 03:30:14
52.63 دلار 03:28:12
52.64 دلار 03:27:10
52.63 دلار 03:26:12
52.59 دلار 03:25:11
52.61 دلار 03:24:11
52.62 دلار 03:22:11
52.63 دلار 03:19:12
52.59 دلار 03:17:11
52.58 دلار 03:16:12
52.53 دلار 03:15:13
52.59 دلار 03:14:13
52.63 دلار 03:13:12
52.61 دلار 03:12:12
52.64 دلار 03:11:15
52.66 دلار 03:09:11
52.67 دلار 03:08:11
52.63 دلار 03:07:13
52.7 دلار 03:06:11
52.62 دلار 03:04:11
52.59 دلار 03:03:13
52.64 دلار 03:02:13
52.66 دلار 03:01:17
52.58 دلار 03:00:18
52.67 دلار 02:59:12
52.75 دلار 02:56:13
52.8 دلار 02:53:11
52.75 دلار 02:51:14
52.69 دلار 02:50:13
52.67 دلار 02:49:12
52.69 دلار 02:48:16
52.67 دلار 02:47:12
52.69 دلار 02:46:11
52.62 دلار 02:45:13
52.69 دلار 02:44:12
52.66 دلار 02:43:10
52.69 دلار 02:42:13
52.55 دلار 02:41:13
52.47 دلار 02:40:13
52.38 دلار 02:39:12
52.75 دلار 02:38:12
52.88 دلار 02:37:12
52.97 دلار 02:36:11
53.06 دلار 02:35:14
52.95 دلار 02:34:12
53.11 دلار 02:33:12
53.22 دلار 02:32:13
53.3 دلار 02:31:15
53.59 دلار 02:30:15

نفت برنت

 • نرخ فعلی : 59.89
 • بالاترین قیمت روز : 59.89
 • پایین ترین قیمت روز : 59.89
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۶ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 59.89
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

بنزین

 • نرخ فعلی : 1.5259
 • بالاترین قیمت روز : 1.5259
 • پایین ترین قیمت روز : 1.5259
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۶ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 1.5259
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

گازوئیل

 • نرخ فعلی : 536.13
 • بالاترین قیمت روز : 536.88
 • پایین ترین قیمت روز : 535.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۵ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 536.13
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 63 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.11 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.19%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 65 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 5.11 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 8.53%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 64 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 4.11 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 6.86%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 62 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 2.11 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 3.52%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
بازار آمریکا / نفت خام (WTI) 53 (2.25%) 1.19 52.89 58.34 ۰۴:۲۹:۱۴
بازار آمریکا / نفت کوره 1.878 (8%) 0.1391 1.7374 1.878 ۰۲:۵۱:۱۴
بازار آمریکا / بنزین (RBOB) 1.6312 (6.9%) 0.1053 1.5254 1.6312 ۰۲:۵۱:۱۴
بازار آمریکا / گاز طبیعی 1.939 (3.8%) 0.071 1.868 2.47 ۰۴:۲۵:۱۴
بازار آمریکا / نفت برنت 68.44 (12.77%) 7.75 60.69 68.44 ۰۲:۵۱:۱۴
بازار آمریکا / اتانول 1.335 (0%) 0 1.335 1.349 ۵ بهمن
بازار آمریکا / گاز طبیعی (E-Mini) 2.446 (29.08%) 0.551 1.893 2.446 ۰۲:۵۱:۱۴
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
بازار آمریکا / گازوییل (گوگرد پایین) 525 (2.43%) 12.75 524.75 593.25 ۰۴:۲۹:۱۴
بازار آمریکا / ذغال سنگ (South China) 60.2 (13.29%) 8 60.2 68.2 ۰۴:۲۴:۱۳
بازار آمریکا / ذغال سنگ (EUA) 24.38 (0%) 0 24.21 24.86 ۴ بهمن
بازار آمریکا / ذغال سنگ (ICE CSX) 46.05 (0%) 0 45.55 46.05 ۵ بهمن
بازار آمریکا / نفت خام (E-Mini) 53 (2.25%) 1.19 52.55 60.93 ۰۴:۲۹:۱۴
بازار آمریکا / نفت خام (WTI ICE) 55.21 (1.88%) 1.02 53.91 55.21 ۰۳:۰۴:۱۲
بازار آمریکا / روغن پالم 728.5 (0%) 0 728.5 732.25 ۴ بهمن