شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط

بازار نفت و انرژی

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت خام (WTI) 58.58 (0%) 0 58.58 58.58 ۲۹ دی
نفت برنت 65.1 (0%) 0 64.94 65.11 ۲۸ دی
نفت اپک 65.62 (0%) 0 65.62 65.62 ۲۷ دی
نفت کوره 1.8666 (0%) 0 1.8616 1.867 ۲۸ دی
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
گازوئیل 572.88 (0%) 0 572.63 573.38 ۲۸ دی
بنزین 1.647 (0%) 0 1.644 1.647 ۲۸ دی
گاز طبیعی 1.998 (0%) 0 1.995 2.003 ۲۸ دی
ذغال سنگ 25.45 (0%) 0 24.66 25.68 ۲۷ دی

نفت خام (WTI)

 • نرخ فعلی : 58.58
 • بالاترین قیمت روز : 58.58
 • پایین ترین قیمت روز : 58.58
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۹ دی
 • نرخ روز گذشته : 58.58
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نفت برنت

 • نرخ فعلی : 65.1
 • بالاترین قیمت روز : 65.11
 • پایین ترین قیمت روز : 64.94
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۸ دی
 • نرخ روز گذشته : 65.1
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

بنزین

 • نرخ فعلی : 1.647
 • بالاترین قیمت روز : 1.647
 • پایین ترین قیمت روز : 1.644
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۸ دی
 • نرخ روز گذشته : 1.647
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

گازوئیل

 • نرخ فعلی : 572.88
 • بالاترین قیمت روز : 573.38
 • پایین ترین قیمت روز : 572.63
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۸ دی
 • نرخ روز گذشته : 572.88
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 65 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.1 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.15%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 66 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.9 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1.38%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 64 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 1.1 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 1.72%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 62 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 3.1 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 5%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
بازار آمریکا / نفت خام (WTI) 58.58 (0%) 0 58.58 58.82 ۲۸ دی
بازار آمریکا / نفت کوره 1.8637 (0%) 0 1.8637 1.8709 ۲۸ دی
بازار آمریکا / بنزین (RBOB) 1.6549 (0%) 0 1.6549 1.6617 ۲۸ دی
بازار آمریکا / گاز طبیعی 2.003 (0%) 0 1.996 2.008 ۲۸ دی
بازار آمریکا / نفت برنت 64.85 (0%) 0 64.85 65.12 ۲۸ دی
بازار آمریکا / اتانول 1.349 (0%) 0 1.349 1.359 ۲۸ دی
بازار آمریکا / گاز طبیعی (E-Mini) 2.003 (0%) 0 1.995 2.01 ۲۸ دی
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
بازار آمریکا / گازوییل (گوگرد پایین) 570 (0%) 0 570 575.5 ۲۸ دی
بازار آمریکا / ذغال سنگ (South China) 68.2 (13.29%) 8 60.2 68.2 ۰۲:۲۴:۱۲
بازار آمریکا / ذغال سنگ (EUA) 25.44 (0%) 0 24.85 25.69 ۲۷ دی
بازار آمریکا / ذغال سنگ (ICE CSX) 45.55 (0%) 0 45.05 45.55 ۴ دی
بازار آمریکا / نفت خام (E-Mini) 58.58 (0%) 0 58.575 58.825 ۲۸ دی
بازار آمریکا / نفت خام (WTI ICE) 58.58 (0%) 0 58.58 58.84 ۲۸ دی
بازار آمریکا / روغن پالم 699 (0%) 0 699 723.25 ۲۸ دی