بازار نفت و انرژی

بازار جهانی نفت و انرژی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت خام (WTI) 108.09 (2.19%) 2.32 104.56 108.17 ۱۵:۲۹:۵۳
بنزین (RBOB) 3.5851 (1.51%) 0.0533 3.5091 3.6235 ۱۵:۲۹:۵۳
نفت کوره 3.9744 (3.52%) 0.1352 3.8124 4.0011 ۱۵:۲۹:۵۳
گاز طبیعی 5.705 (2.04%) 0.114 5.503 5.753 ۱۵:۲۹:۵۳
بازار جهانی نفت و انرژی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت برنت 111.61 (2.3%) 2.51 108.08 111.69 ۱۵:۲۹:۵۳
گازوییل 1230.75 (4.66%) 54.75 1168.88 1245.25 ۱۵:۲۹:۵۳
ذغال سنگ 88.18 (1.51%) 1.33 87.59 90.35 ۱۵:۲۹:۵۳
میانگین وزنی برنت 118.07 (0%) 0 118.07 118.07 ۹ تیر
نفت آمریکا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت برنت (بازار آمریکا) 110.89 (1.73%) 1.89 108.13 98.6 ۱۵:۲۸:۵۴
نفت خام WTI (بازار آمریکا) 107.47 (1.71%) 1.81 104.65 97.75 ۱۵:۲۸:۵۴
نفت خام WTI ICE 93.67 (10.05%) 9.41 100.27 95.56 ۱۱:۱۱:۱۱
نفت خام E-Mini 107.475 (1.73%) 1.825 103.1 107.975 ۱۵:۲۸:۵۴
بنزین RBOB 3.6498 (3.55%) 0.125 2.9295 3.6498 ۰۴:۰۶:۰۷
گاز طبیعی (بازار آمریکا) 5.675 (2.27%) 0.126 4.386 5.738 ۱۵:۲۸:۵۴
گازوییل گوگرد پایین 788.25 (0%) 0 780.25 788.25 ۹ بهمن
گاز طبیعی E-Mini 5.68 (2.34%) 0.13 5.424 6.501 ۱۵:۲۸:۵۴
نفت کوره (بازار آمریکا) 3.3343 (14.74%) 0.4915 3.3343 3.8586 ۱۱:۳۴:۴۸
اتانول 2.16 (0%) 0 2.137 2.16 ۲۷ دی
ذغال سنگ چین 8.75 (0.57%) 0.05 8.7 8.75 ۱۱:۱۱:۵۵
ذغال سنگ EUA 49.97 (0%) 0 49.34 51.29 ۱۴ خرداد
ذغال سنگ ICE CSX 130.38 (0.02%) 0.02 130.25 130.38 ۰۵:۱۷:۴۹
روغن پالم 1110.75 (13.19%) 146.5 1110.75 1257.25 ۰۶:۴۷:۴۸
گیددینگز 96 (4.17%) 4 96 96 ۰۳:۴۷:۴۶
سواحل غربی ANS 118.82 (0%) 0 118.82 118.82 ۹ تیر
کوستال گرید A 95.25 (4.2%) 4 95.25 95.25 ۰۳:۴۷:۴۵
سواحل خلیج HSFO 95.93 (0%) 0 95.93 95.93 ۹ تیر
نفت اوکلاهما
نفت اوکلاهما 102 (3.92%) 4 102 102 ۰۳:۴۷:۳۰
نفت ترش اوکلاهما 90.25 (4.43%) 4 90.25 90.25 ۰۳:۴۷:۳۰
نفت شیرین اوکلاهما 102.25 (3.91%) 4 102.25 102.25 ۰۳:۴۷:۳۰
وسترن اوکلاهما Swt 101.5 (3.94%) 4 101.5 101.5 ۰۳:۴۷:۳۰
نفت آرکانزاس
فوق سنگین آرکانزاس 97 (0%) 0 97 97 ۹ تیر
نفت ترش آرکانزاس 102 (0%) 0 102 102 ۹ تیر
نفت شیرین آرکانزاس 104.5 (0%) 0 104.5 104.5 ۹ تیر
نفت تگزاس
نفت وست تگزاس WTI 103.33 (3.89%) 4.02 103.33 103.33 ۰۳:۴۷:۳۰
نفت خلیج تگزاس 102.25 (3.91%) 4 102.25 102.25 ۰۳:۴۷:۳۰
نفت سبک جنوب تگزاس 96 (4.17%) 4 96 96 ۰۳:۴۷:۳۰
نفت سنگین جنوب تگزاس 95.75 (4.18%) 4 95.75 95.75 ۰۳:۴۷:۳۰
میادین مرکزی تگزاس 102.25 (3.91%) 4 102.25 102.25 ۰۳:۴۷:۳۰
نفت شیرین شرق تگزاس 99.5 (4.02%) 4 99.5 99.5 ۰۳:۴۷:۳۰
نفت شیرین شمال تگزاس 102.25 (3.91%) 4 102.25 102.25 ۰۳:۴۷:۳۰
نفت ترش وست تگزاس 100.83 (3.99%) 4.02 100.83 100.83 ۰۳:۴۷:۳۰
نفت ترش جنوب تگزاس 97.22 (4.13%) 4.02 97.22 97.22 ۰۳:۴۷:۳۰
نفت میادین ایگل فورد 104.78 (3.84%) 4.02 104.78 104.78 ۰۳:۴۷:۳۰
خط لوله ایگل فورد 103.33 (3.89%) 4.02 103.33 103.33 ۰۳:۴۷:۳۰
میعانات ایگل فورد 102.33 (3.93%) 4.02 102.33 102.33 ۰۳:۴۷:۳۰
میادین بالادستی تگزاس 101.83 (3.95%) 4.02 101.83 101.83 ۰۳:۴۷:۳۰
میادین بالادستی تگزاس 91.13 (4.41%) 4.02 91.13 91.13 ۰۳:۴۷:۳۰
میادین بالادستی خلیج 96 (4.17%) 4 96 96 ۰۳:۴۷:۳۰
نفت کالیفرنیا
میادین بوئنا ویستا 118.77 (0%) 0 118.77 118.77 ۹ تیر
میادین میدوی-سانست 114.72 (0%) 0 114.72 114.72 ۹ تیر
نفت کانزاس
میادین مرکزی کانزاس 81.77 (0%) 0 81.77 81.77 ۱۷ دی
نفت شیرین کانزاس NW 97.76 (0%) 0 97.76 97.76 ۹ تیر
نفت شیرین کانزاس SW 98.26 (0%) 0 98.26 98.26 ۹ تیر
نفت کلرادو
نفت جنوب شرقی کلرادو 96.76 (0%) 0 96.76 96.76 ۹ تیر
نفت لوئیزیانا
نفت سبک لوئیزیانا 113 (0%) 0 113 113 ۹ تیر
نفت لوئیزیانای جنوبی 100.75 (3.97%) 4 100.75 100.75 ۰۳:۴۷:۳۰
نفت شیرین لوئیزیانا 103.5 (0%) 0 103.5 103.5 ۹ تیر
نفت لوئیزیانا Delhi/N 99.25 (4.03%) 4 99.25 99.25 ۰۳:۴۷:۳۰
نفت میشیگان
نفت ترش میشیگان 94.25 (4.24%) 4 94.25 94.25 ۰۳:۴۷:۳۰
نفت شیرین میشیگان 99 (4.04%) 4 99 99 ۰۳:۴۷:۳۰
نفت نبراسکا
نفت شیرین نبراسکا 97.56 (0%) 0 97.56 97.56 ۹ تیر
نفت وایومینگ
نفت ترش وایومینگ 102.84 (0%) 0 102.84 102.84 ۹ تیر
نفت شیرین وایومینگ 103.36 (0%) 0 103.36 103.36 ۹ تیر
نفت استرالیا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت کساک 114.06 (0%) 0 114.06 114.06 ۹ تیر
نفت کره - ژاپن قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
ال ان جی ژاپن / کره 37.16 (0%) 0 37.16 37.16 ۹ تیر
نفت هند قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سبد نفتی هند 116.72 (0%) 0 116.72 116.72 ۹ تیر
نفت هلند قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
گاز طبیعی هلند 40.18 (0%) 0 40.18 40.18 ۹ تیر
نفت برزیل قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
میدان نفتی لولا 114.79 (0%) 0 114.79 114.79 ۹ تیر
نفت مالزی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت تاپیس 125.69 (0.63%) 0.79 125.69 125.69 ۰۴:۳۱:۴۷
نفت عراق قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت سنگین بصره 106.3 (0%) 0 106.3 106.3 ۹ تیر
نفت عمان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت عمان 104.73 (5.34%) 5.59 104.73 108.79 ۰۹:۳۱:۴۹
نفت آذربایجان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت سبک آذربایجان 131.01 (0%) 0 131.01 131.01 ۹ تیر
نفت اوپک قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت اپک 117.64 (0%) 0 117.64 117.64 ۹ تیر
نفت موربان امارات 118.74 (0.67%) 0.8 118.74 118.74 ۰۴:۳۱:۴۷
نفت سنگین ایران 107.66 (4.06%) 4.37 107.66 107.66 ۰۴:۳۱:۴۷
نفت سبک بصره 71.69 (0%) 0 71.69 71.69 ۱۰ آذر
نفت ساحاران الجزایر 117.77 (3.51%) 4.13 117.77 117.77 ۰۴:۳۱:۴۷
نفت سبک نیجریه 118.06 (3.36%) 3.97 118.06 118.06 ۰۴:۳۱:۴۷
نفت گیراسول آنگولا 117.1 (3.3%) 3.86 117.1 117.1 ۰۴:۳۱:۴۷
نفت سبک عربستان 115.6 (0%) 0 115.6 115.6 ۹ تیر
نفت کویت 116.91 (0%) 0 116.91 116.91 ۹ تیر
نفت ایران قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
تحویل در اروپای غربی
نفت سبک ایران 115.77 (0%) 0 115.77 115.77 ۹ تیر
نفت سنگین ایران 113.87 (0%) 0 113.87 113.87 ۹ تیر
نفت میدان فروزان 114.12 (0%) 0 114.12 114.12 ۹ تیر
تحویل در جنوب آفریقا
نفت سبک ایران 115.77 (0%) 0 115.77 115.77 ۹ تیر
نفت سنگین ایران 113.87 (0%) 0 113.87 113.87 ۹ تیر
نفت میدان فروزان 114.12 (0%) 0 114.12 114.12 ۹ تیر
تحویل در شمال آفریقا
نفت سبک ایران 117.02 (0%) 0 117.02 117.02 ۹ تیر
نفت سنگین ایران 114.87 (0%) 0 114.87 114.87 ۹ تیر
نفت میدان فروزان 115.12 (0%) 0 115.12 115.12 ۹ تیر
تحویل در مدیترانه
نفت سبک ایران 115.12 (0%) 0 115.12 115.12 ۹ تیر
نفت سنگین ایران 112.97 (0%) 0 112.97 112.97 ۹ تیر
نفت میدان سروش 109.97 (0%) 0 109.97 109.97 ۹ تیر
نفت میدان فروزان 113.22 (0%) 0 113.22 113.22 ۹ تیر
نفت مکزیک قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سبد نفتی مکزیک 107.35 (0%) 0 107.35 107.35 ۹ تیر
تحویل در شرق دور
مایا 107.19 (0%) 0 107.19 107.19 ۸ تیر
ایست موس 111.84 (0%) 0 111.84 111.84 ۸ تیر
تحویل در خلیج فارس
مایا 106.61 (0%) 0 106.61 106.61 ۹ تیر
ایست موس 112.38 (0%) 0 112.38 112.38 ۹ تیر
اولمکا 114.44 (0%) 0 114.44 114.44 ۹ تیر
تحویل در سواحل غرب آمریکا
مایا 106.61 (0%) 0 106.61 106.61 ۹ تیر
ایست موس 112.38 (0%) 0 112.38 112.38 ۹ تیر
نفت کانادا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
وسترن کانادا 91.66 (4.39%) 4.02 91.66 91.66 ۱۰:۳۲:۵۳
گاز طبیعی آلبرتا 5.87 (0%) 0 5.87 5.87 ۹ تیر
نفت خام شیرین 104.06 (3.86%) 4.02 104.06 104.06 ۱۰:۳۲:۵۳
نفت شیرین سین کرود 106.86 (3.76%) 4.02 106.86 106.86 ۱۰:۳۲:۵۳
نفت ترش سبک 103.31 (3.89%) 4.02 103.31 103.31 ۱۰:۳۲:۵۳
نفت ترش پییس 101.21 (3.97%) 4.02 101.21 101.21 ۱۰:۳۲:۵۳
نفت میدیل 101.11 (3.98%) 4.02 101.11 101.11 ۱۰:۳۲:۵۳
نفت آلبرتای مرکزی 101.51 (3.96%) 4.02 101.51 101.51 ۱۰:۳۲:۵۳
نفت شیرین کلیربراک 109.06 (3.69%) 4.02 109.06 109.06 ۱۰:۳۲:۵۳
نفت ترکیبی سنگین آلبین 105.01 (3.83%) 4.02 105.01 105.01 ۱۰:۳۲:۵۳
نفت چین قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
میدان نفتی داچینگ 113 (0.52%) 0.59 113 113 ۰۴:۳۱:۴۷
میدان نفتی شنگلی 119.58 (0.23%) 0.28 119.58 119.58 ۰۴:۳۱:۴۷
نفت دریای جنوبی چین 117.95 (0.7%) 0.82 117.95 117.95 ۰۴:۳۱:۴۷
نفت آنگولا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت دالیا 114.26 (0%) 0 114.26 114.26 ۹ تیر
نفت نمبا 113.06 (0%) 0 113.06 113.06 ۹ تیر
نفت کابیندا 119.11 (0%) 0 119.11 119.11 ۹ تیر
نفت اندونزی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت سینتا 99.88 (0.51%) 0.51 99.88 99.88 ۰۴:۳۱:۴۷
نفت دوری 122.74 (0.39%) 0.48 122.74 122.74 ۰۴:۳۱:۴۷
نفت میناس 111.76 (0.3%) 0.33 111.76 111.76 ۰۴:۳۱:۴۷
نفت عربستان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت سنگین عربستان 113.9 (0%) 0 113.9 113.9 ۹ تیر
نفت میان وزن عربستان 115.25 (0%) 0 115.25 115.25 ۹ تیر
نفت فوق سبک عربستان 116.25 (0%) 0 116.25 116.25 ۹ تیر
نفت امارات متحده عربی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت دوبی 113.02 (0%) 0 113.02 113.02 ۹ تیر
میدان نفتی داس 117.16 (0%) 0 117.16 117.16 ۹ تیر
میدان نفتی ام لولو 117.83 (0%) 0 117.83 117.83 ۹ تیر
میدان نفتی آپر زاکوم 114.22 (0%) 0 114.22 114.22 ۹ تیر
نفت قطر قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت قطر 111.45 (0%) 0 111.45 111.45 ۹ تیر
نفت مارین قطر 112.98 (0.93%) 1.05 112.98 112.98 ۰۴:۳۱:۴۷
میدان نفتی الشاهین قطر 113.03 (0%) 0 113.03 113.03 ۹ تیر
نفت نیجریه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت کوا آیبو 121.06 (0%) 0 121.06 121.06 ۹ تیر
میدان براس ریور 121.06 (0%) 0 121.06 121.06 ۹ تیر
نفت روسیه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
میدان نفتی سوکول 101.29 (0%) 0 101.29 101.29 ۹ تیر
میدان نفتی اسپو 79.47 (0.93%) 0.74 79.47 79.47 ۰۴:۳۱:۴۷

نفت خام (WTI)

 • نرخ فعلی : 108.34
 • بالاترین قیمت روز : 108.42
 • پایین ترین قیمت روز : 104.56
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.42
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.84%
 • نرخ بازگشایی بازار : 105.83
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۰۴:۰۰
 • نرخ روز گذشته : 105.76
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.44%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.58
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
108.34 دلار 16:04:00
107.95 دلار 16:03:16
107.95 دلار 16:03:16
107.89 دلار 16:02:17
107.94 دلار 16:01:33
107.95 دلار 16:01:07
107.86 دلار 15:59:49
107.86 دلار 15:59:49
107.85 دلار 15:59:01
107.85 دلار 15:59:01
107.89 دلار 15:57:59
107.89 دلار 15:57:59
107.72 دلار 15:55:51
107.72 دلار 15:55:42
107.73 دلار 15:54:54
107.73 دلار 15:54:54
107.66 دلار 15:53:49
107.67 دلار 15:52:53
107.67 دلار 15:52:52
107.64 دلار 15:52:00
107.6 دلار 15:51:16
107.6 دلار 15:51:15
107.67 دلار 15:49:40
107.83 دلار 15:48:50
107.83 دلار 15:48:49
107.96 دلار 15:47:47
107.94 دلار 15:47:37
107.9 دلار 15:46:51
107.9 دلار 15:46:50
107.84 دلار 15:45:53
107.89 دلار 15:45:37
107.9 دلار 15:44:49
107.9 دلار 15:44:48
107.92 دلار 15:42:59
107.92 دلار 15:42:59
107.95 دلار 15:41:56
108.13 دلار 15:41:06
108.13 دلار 15:41:04
108.16 دلار 15:39:55
108.16 دلار 15:39:55
108.33 دلار 15:38:58
108.22 دلار 15:38:02
108.22 دلار 15:38:01
108.31 دلار 15:37:02
108.25 دلار 15:36:03
108.25 دلار 15:36:01
108.22 دلار 15:34:50
108.36 دلار 15:34:41
108.41 دلار 15:33:50
108.41 دلار 15:33:50
108.42 دلار 15:32:58
108.42 دلار 15:32:58
108.38 دلار 15:31:59
108.38 دلار 15:31:59
108.17 دلار 15:31:19
108.17 دلار 15:31:00
108.09 دلار 15:29:53
108.09 دلار 15:29:53
108.06 دلار 15:28:54
108.16 دلار 15:28:43
108.12 دلار 15:27:53
108.12 دلار 15:27:50
108.14 دلار 15:26:54
108.14 دلار 15:26:46
108.17 دلار 15:25:53
108.17 دلار 15:25:52
108.16 دلار 15:23:57
108.16 دلار 15:23:57
108.14 دلار 15:22:56
108.14 دلار 15:22:56
108.11 دلار 15:21:58
108.11 دلار 15:21:57
108.06 دلار 15:20:59
108.05 دلار 15:20:53
108.08 دلار 15:19:51
108.08 دلار 15:19:50
108.03 دلار 15:18:55
108.15 دلار 15:18:53
108.09 دلار 15:17:48
108.09 دلار 15:17:43
108.11 دلار 15:16:52
108.11 دلار 15:16:51
108.09 دلار 15:15:55
108.08 دلار 15:15:45
107.97 دلار 15:14:53
107.97 دلار 15:14:53
107.81 دلار 15:13:55
107.81 دلار 15:13:54
107.88 دلار 15:12:56
107.88 دلار 15:12:53
107.86 دلار 15:11:57
107.86 دلار 15:11:56
107.89 دلار 15:09:56
107.89 دلار 15:09:55
107.83 دلار 15:08:56
107.84 دلار 15:08:55
107.81 دلار 15:07:58
107.81 دلار 15:07:57
107.91 دلار 15:06:58
107.91 دلار 15:06:56
107.94 دلار 15:05:58
107.94 دلار 15:05:58
108.03 دلار 15:04:54
108.03 دلار 15:04:54
107.97 دلار 15:03:57
107.72 دلار 15:03:07
107.73 دلار 15:03:05
107.56 دلار 15:01:28
107.56 دلار 15:01:28
107.47 دلار 14:59:46
107.47 دلار 14:59:40
107.45 دلار 14:58:52
107.47 دلار 14:58:50
107.5 دلار 14:57:56
107.5 دلار 14:57:54
107.55 دلار 14:56:53
107.55 دلار 14:56:43
107.5 دلار 14:55:54
107.5 دلار 14:55:52
107.53 دلار 14:54:47
107.58 دلار 14:54:31
107.55 دلار 14:53:44
107.55 دلار 14:53:43
107.5 دلار 14:52:55
107.5 دلار 14:52:54
107.44 دلار 14:51:52
107.48 دلار 14:51:07
107.51 دلار 14:51:06
107.53 دلار 14:49:49
107.52 دلار 14:49:40
107.61 دلار 14:48:52
107.61 دلار 14:48:50
107.52 دلار 14:47:52
107.44 دلار 14:47:42
107.38 دلار 14:46:51
107.38 دلار 14:46:50
107.42 دلار 14:45:56
107.42 دلار 14:45:54
107.53 دلار 14:44:50
107.55 دلار 14:44:44
107.5 دلار 14:42:58
107.5 دلار 14:42:56
107.58 دلار 14:41:56
107.48 دلار 14:41:06
107.48 دلار 14:41:06
107.61 دلار 14:39:54
107.61 دلار 14:39:49
107.54 دلار 14:38:54
107.54 دلار 14:38:53
107.62 دلار 14:37:58
107.62 دلار 14:37:58
107.69 دلار 14:37:02
107.69 دلار 14:37:01
107.61 دلار 14:35:59
107.61 دلار 14:35:58
107.59 دلار 14:34:49
107.6 دلار 14:34:34
107.61 دلار 14:33:51
107.61 دلار 14:33:51
107.69 دلار 14:32:58
107.69 دلار 14:32:58
107.8 دلار 14:31:06
107.8 دلار 14:31:04
107.86 دلار 14:29:54
107.81 دلار 14:29:43
107.93 دلار 14:28:53
107.93 دلار 14:28:51
107.84 دلار 14:27:55
107.84 دلار 14:27:55
107.83 دلار 14:26:56
107.81 دلار 14:26:49
107.88 دلار 14:25:52
107.75 دلار 14:24:53
107.75 دلار 14:24:53
107.76 دلار 14:23:50
107.69 دلار 14:23:05
107.69 دلار 14:23:04
107.58 دلار 14:21:59
107.58 دلار 14:21:59
107.75 دلار 14:20:58
107.75 دلار 14:20:58
107.56 دلار 14:19:51
107.62 دلار 14:18:53
107.62 دلار 14:18:53
107.61 دلار 14:17:58
107.61 دلار 14:17:57
107.62 دلار 14:16:57
107.62 دلار 14:16:57
107.69 دلار 14:15:57
107.66 دلار 14:15:43
107.67 دلار 14:14:51
107.67 دلار 14:14:51
107.69 دلار 14:13:58
107.69 دلار 14:13:58
107.6 دلار 14:12:57
107.6 دلار 14:12:55
107.48 دلار 14:11:05
107.47 دلار 14:09:56
107.47 دلار 14:09:55
107.52 دلار 14:08:59
107.5 دلار 14:08:04
107.5 دلار 14:08:02
107.38 دلار 14:06:59
107.38 دلار 14:06:59
107.48 دلار 14:05:58
107.44 دلار 14:05:49
107.4 دلار 14:04:54
107.4 دلار 14:04:54
107.56 دلار 14:04:03
107.37 دلار 14:03:17
107.37 دلار 14:03:15
107.42 دلار 14:02:21
107.5 دلار 14:01:32
107.48 دلار 14:01:15
107.55 دلار 13:59:51
107.55 دلار 13:59:50
107.58 دلار 13:58:51
107.6 دلار 13:58:41
107.67 دلار 13:57:52
107.67 دلار 13:57:51
107.7 دلار 13:56:53
107.75 دلار 13:55:52
107.75 دلار 13:55:51
107.62 دلار 13:54:43
107.62 دلار 13:54:33
107.67 دلار 13:53:50
107.72 دلار 13:53:49
107.77 دلار 13:52:54
107.77 دلار 13:52:54
107.67 دلار 13:51:59
107.62 دلار 13:51:15
107.62 دلار 13:51:09
107.63 دلار 13:49:52
107.69 دلار 13:49:39
107.72 دلار 13:48:50
107.67 دلار 13:48:47
107.59 دلار 13:47:49
107.58 دلار 13:47:42
107.64 دلار 13:45:52
107.66 دلار 13:44:53
107.66 دلار 13:44:53
107.59 دلار 13:43:40
107.55 دلار 13:42:54
107.55 دلار 13:42:53
107.56 دلار 13:41:58
107.56 دلار 13:41:58
107.53 دلار 13:41:00
107.53 دلار 13:40:55
107.67 دلار 13:39:52
107.67 دلار 13:39:52
107.75 دلار 13:38:57
107.75 دلار 13:38:56
107.42 دلار 13:38:01
107.27 دلار 13:37:06
107.31 دلار 13:37:05
107.33 دلار 13:34:52
107.17 دلار 13:34:36
107.23 دلار 13:33:50
107.23 دلار 13:33:50
107.11 دلار 13:32:51
107.08 دلار 13:31:51
107.08 دلار 13:31:50
107.16 دلار 13:31:01
107.13 دلار 13:30:57
107.19 دلار 13:29:48
107.19 دلار 13:29:48
107.31 دلار 13:28:55
107.31 دلار 13:28:46
107.38 دلار 13:27:53
107.38 دلار 13:27:53
107.28 دلار 13:26:59
107.28 دلار 13:26:58
107.36 دلار 13:25:54
107.3 دلار 13:25:43
107.22 دلار 13:24:51
107.22 دلار 13:24:50
107.25 دلار 13:23:56
107.25 دلار 13:23:56
107.33 دلار 13:22:55
107.33 دلار 13:22:55
107.28 دلار 13:21:58
107.23 دلار 13:20:44
107.3 دلار 13:19:49
107.3 دلار 13:19:49
107.41 دلار 13:18:46
107.42 دلار 13:18:37
107.44 دلار 13:17:54
107.44 دلار 13:17:53
107.02 دلار 13:16:48
107.02 دلار 13:16:43
107.16 دلار 13:15:53
107.16 دلار 13:15:53
107.09 دلار 13:14:51
107.09 دلار 13:14:44
106.97 دلار 13:13:53
106.97 دلار 13:13:53
106.95 دلار 13:12:55
106.95 دلار 13:12:54
106.81 دلار 13:11:53
106.75 دلار 13:11:07
106.75 دلار 13:11:04
106.56 دلار 13:09:01
106.47 دلار 13:08:06
106.47 دلار 13:08:05
106.41 دلار 13:06:08
106.41 دلار 13:06:08
106.36 دلار 13:04:57
106.36 دلار 13:04:56
106.69 دلار 13:04:01
106.44 دلار 13:03:16
106.44 دلار 13:03:12
106.22 دلار 13:02:13
106.13 دلار 13:01:36
106.02 دلار 13:01:19
106.03 دلار 12:59:51
106.03 دلار 12:59:50
105.88 دلار 12:58:52
105.89 دلار 12:58:44
105.7 دلار 12:57:52
105.7 دلار 12:57:52
105.81 دلار 12:56:04
105.84 دلار 12:55:47
105.86 دلار 12:54:45
105.89 دلار 12:54:23
105.83 دلار 12:53:45
105.83 دلار 12:53:43
105.86 دلار 12:52:49
105.77 دلار 12:52:40
105.73 دلار 12:51:53
105.73 دلار 12:51:52
105.67 دلار 12:51:13
105.65 دلار 12:51:01
105.58 دلار 12:49:51
105.58 دلار 12:49:50
105.53 دلار 12:48:49
105.53 دلار 12:48:35
105.66 دلار 12:47:50
105.66 دلار 12:47:49
105.59 دلار 12:46:58
105.61 دلار 12:46:46
105.66 دلار 12:45:52
105.66 دلار 12:45:51
105.38 دلار 12:44:47
105.38 دلار 12:44:37
105.25 دلار 12:42:57
105.25 دلار 12:42:56
105.22 دلار 12:41:57
105.36 دلار 12:41:04
105.34 دلار 12:41:02
105.31 دلار 12:39:56
105.31 دلار 12:39:56
105.41 دلار 12:38:55
105.41 دلار 12:38:54
105.44 دلار 12:38:03
105.44 دلار 12:38:02
105.55 دلار 12:35:58
105.55 دلار 12:35:47
105.39 دلار 12:34:50
105.39 دلار 12:34:49
105.35 دلار 12:33:44
105.37 دلار 12:33:34
105.31 دلار 12:32:49
105.31 دلار 12:32:49
105.44 دلار 12:31:54
105.45 دلار 12:31:54
105.41 دلار 12:31:00
105.38 دلار 12:30:51
105.36 دلار 12:29:50
105.36 دلار 12:29:49
105.34 دلار 12:28:54
105.31 دلار 12:27:53
105.31 دلار 12:27:53
105.19 دلار 12:26:47
105.17 دلار 12:26:44
105.16 دلار 12:25:51
105.16 دلار 12:25:51
105.08 دلار 12:24:50
105.14 دلار 12:23:49
105.14 دلار 12:23:47
105.34 دلار 12:22:47
105.3 دلار 12:22:38
105.37 دلار 12:21:50
105.28 دلار 12:20:56
105.38 دلار 12:20:40
105.42 دلار 12:19:45
105.37 دلار 12:19:44
105.41 دلار 12:18:49
105.5 دلار 12:18:33
105.52 دلار 12:17:47
105.52 دلار 12:17:47
105.42 دلار 12:16:55
105.49 دلار 12:16:05
105.49 دلار 12:16:04
105.41 دلار 12:14:58
105.4 دلار 12:13:56
105.4 دلار 12:13:54
105.39 دلار 12:12:57
105.39 دلار 12:12:54
105.41 دلار 12:11:58
105.41 دلار 12:11:57
105.44 دلار 12:11:02
105.44 دلار 12:11:01
105.55 دلار 12:09:58
105.56 دلار 12:09:13
105.56 دلار 12:09:12
105.61 دلار 12:08:01
105.72 دلار 12:07:17
105.72 دلار 12:07:15
105.67 دلار 12:06:03
105.66 دلار 12:05:06
105.66 دلار 12:05:03
105.62 دلار 12:04:25
105.66 دلار 12:03:54
105.69 دلار 12:03:37
105.64 دلار 12:02:34
105.83 دلار 12:01:43
105.75 دلار 12:01:32
105.69 دلار 11:59:50
105.69 دلار 11:59:50
105.67 دلار 11:58:58
105.67 دلار 11:58:56
105.69 دلار 11:57:58
105.69 دلار 11:57:58
105.65 دلار 11:56:56
105.65 دلار 11:56:56
105.64 دلار 11:55:49
105.56 دلار 11:55:34
105.53 دلار 11:54:47
105.53 دلار 11:54:46
105.31 دلار 11:53:48
105.28 دلار 11:53:31
105.23 دلار 11:52:49
105.23 دلار 11:52:47
105.19 دلار 11:51:55
105.22 دلار 11:51:14
105.22 دلار 11:51:13
105.16 دلار 11:49:57
105.16 دلار 11:49:57
105.19 دلار 11:48:52
105.19 دلار 11:48:41
105.15 دلار 11:47:50
105.15 دلار 11:47:50
105.09 دلار 11:46:49
105.14 دلار 11:46:45
105.36 دلار 11:45:54
105.36 دلار 11:45:53
105.47 دلار 11:44:46
105.46 دلار 11:44:37
105.5 دلار 11:43:53
105.5 دلار 11:43:51
105.42 دلار 11:42:58
105.42 دلار 11:42:57
105.52 دلار 11:41:54
105.41 دلار 11:41:05
105.41 دلار 11:41:02
105.38 دلار 11:38:56
105.23 دلار 11:38:56
105.31 دلار 11:36:57
105.31 دلار 11:36:56
105.08 دلار 11:35:53
105.03 دلار 11:35:38
105.25 دلار 11:34:48
105.25 دلار 11:34:47
104.9 دلار 11:33:51
104.84 دلار 11:33:41
104.78 دلار 11:32:52
104.78 دلار 11:32:52
104.89 دلار 11:31:59
105.05 دلار 11:31:58
105.19 دلار 11:31:13
105.15 دلار 11:30:58
105.05 دلار 11:29:54
105.05 دلار 11:29:54
105.22 دلار 11:28:48
105.22 دلار 11:28:29
105.2 دلار 11:27:47
105.2 دلار 11:27:47
105.16 دلار 11:26:52
105.14 دلار 11:26:46
105.17 دلار 11:25:54
105.17 دلار 11:25:52
105.27 دلار 11:24:36
105.36 دلار 11:23:50
105.36 دلار 11:23:48
105.23 دلار 11:23:00
105.23 دلار 11:23:00
105.25 دلار 11:22:01
105.25 دلار 11:22:00
105.19 دلار 11:20:59
105.25 دلار 11:20:57
105.34 دلار 11:19:48
105.33 دلار 11:18:55
105.33 دلار 11:18:54
105.16 دلار 11:17:45
105.2 دلار 11:17:37
105.23 دلار 11:16:51
105.19 دلار 11:16:51
105.17 دلار 11:15:58
105.17 دلار 11:15:58
105.09 دلار 11:14:48
105.17 دلار 11:14:38
105.2 دلار 11:13:52
105.11 دلار 11:12:57
105.11 دلار 11:12:57
105.15 دلار 11:11:54
105.19 دلار 11:11:10
105.2 دلار 11:11:09
105.25 دلار 11:10:00
105.25 دلار 11:09:58
105.23 دلار 11:09:01
105.23 دلار 11:09:01
105.22 دلار 11:07:58
105.22 دلار 11:07:57
105.3 دلار 11:06:58
105.3 دلار 11:06:58
105.35 دلار 11:05:59
105.37 دلار 11:05:47
105.25 دلار 11:03:56
105.19 دلار 11:03:13
105.19 دلار 11:03:11
105.2 دلار 11:02:17
105.27 دلار 11:01:24
105.27 دلار 11:01:24
105.16 دلار 10:59:48
105.11 دلار 10:59:39
105.06 دلار 10:57:56
105.06 دلار 10:57:55
105.11 دلار 10:56:56
105.11 دلار 10:56:56
105.22 دلار 10:55:37
105.19 دلار 10:54:48
105.19 دلار 10:54:47
105.22 دلار 10:53:44
105.22 دلار 10:53:36
105.14 دلار 10:51:57
105.14 دلار 10:51:57
105.11 دلار 10:51:03
105.14 دلار 10:50:57
105.19 دلار 10:49:52
105.19 دلار 10:49:52
105.17 دلار 10:48:39
105.12 دلار 10:46:55
105.16 دلار 10:46:12
105.16 دلار 10:46:12
105.2 دلار 10:44:54
105.2 دلار 10:44:53
105.27 دلار 10:43:53
105.14 دلار 10:43:16
105.08 دلار 10:43:10
105.1 دلار 10:41:52
105.1 دلار 10:41:52
105.06 دلار 10:41:05
105 دلار 10:40:54
104.94 دلار 10:39:53
104.94 دلار 10:39:53
104.88 دلار 10:38:58
104.88 دلار 10:38:58
104.9 دلار 10:37:56
104.92 دلار 10:34:47
105.07 دلار 10:34:39
104.91 دلار 10:33:50
104.91 دلار 10:33:49
104.78 دلار 10:32:53
104.73 دلار 10:32:46
104.8 دلار 10:31:51
104.8 دلار 10:31:51
104.92 دلار 10:31:00
104.92 دلار 10:31:00
104.8 دلار 10:29:50
104.81 دلار 10:29:38
104.77 دلار 10:28:47
104.7 دلار 10:28:46
104.66 دلار 10:27:35
104.67 دلار 10:26:49
104.67 دلار 10:26:48
104.62 دلار 10:25:51
104.56 دلار 10:25:33
104.64 دلار 10:24:47
104.64 دلار 10:24:46
104.77 دلار 10:23:59
104.77 دلار 10:23:58
104.64 دلار 10:22:56
104.64 دلار 10:22:56
104.63 دلار 10:22:01
104.63 دلار 10:22:00
104.72 دلار 10:19:49
104.75 دلار 10:19:39
104.83 دلار 10:18:50
104.83 دلار 10:18:50
104.86 دلار 10:17:53
104.87 دلار 10:17:38
104.88 دلار 10:16:49
104.88 دلار 10:16:48
104.84 دلار 10:15:55
104.84 دلار 10:15:53
104.78 دلار 10:14:52
104.84 دلار 10:14:40
104.86 دلار 10:13:51
104.86 دلار 10:13:50
104.92 دلار 10:12:54
104.92 دلار 10:12:53
104.88 دلار 10:11:54
104.86 دلار 10:11:18
104.87 دلار 10:11:00
104.84 دلار 10:09:59
104.84 دلار 10:09:57
105.15 دلار 10:08:58
105.08 دلار 10:08:58
105.14 دلار 10:07:59
105.14 دلار 10:07:58
105.38 دلار 10:07:03
105.38 دلار 10:07:01
105.44 دلار 10:05:59
105.44 دلار 10:05:59
105.58 دلار 10:04:58
105.58 دلار 10:04:58
105.6 دلار 10:04:02
105.55 دلار 10:03:10
105.55 دلار 10:03:10
105.45 دلار 10:02:05
105.52 دلار 10:01:24
105.53 دلار 10:01:23
105.59 دلار 09:59:46
105.58 دلار 09:59:42
105.56 دلار 09:58:48
105.58 دلار 09:58:38
105.54 دلار 09:57:52
105.54 دلار 09:57:52
105.52 دلار 09:56:53
105.54 دلار 09:56:42
105.5 دلار 09:55:51
105.5 دلار 09:55:51
105.52 دلار 09:54:44
105.55 دلار 09:54:28
105.58 دلار 09:53:46
105.58 دلار 09:53:45
105.52 دلار 09:51:49
105.52 دلار 09:51:48
105.53 دلار 09:51:02
105.56 دلار 09:51:01
105.43 دلار 09:49:49
105.42 دلار 09:48:49
105.42 دلار 09:48:49
105.41 دلار 09:47:46
105.41 دلار 09:47:37
105.42 دلار 09:46:52
105.44 دلار 09:46:50
105.5 دلار 09:45:50
105.5 دلار 09:45:30
105.53 دلار 09:44:43
105.53 دلار 09:44:43
105.52 دلار 09:43:48
105.53 دلار 09:43:16
105.56 دلار 09:41:53
105.48 دلار 09:41:06
105.48 دلار 09:41:06
105.53 دلار 09:39:55
105.53 دلار 09:39:41
105.5 دلار 09:37:02
105.5 دلار 09:37:00
105.47 دلار 09:35:59
105.5 دلار 09:35:40
105.41 دلار 09:33:46
105.39 دلار 09:33:37
105.47 دلار 09:32:49
105.45 دلار 09:32:49
105.44 دلار 09:31:49
105.39 دلار 09:31:09
105.41 دلار 09:31:01
105.45 دلار 09:29:50
105.47 دلار 09:29:37
105.44 دلار 09:28:50
105.44 دلار 09:28:50
105.42 دلار 09:27:46
105.42 دلار 09:27:33
105.44 دلار 09:26:47
105.44 دلار 09:26:46
105.39 دلار 09:25:41
105.4 دلار 09:25:25
105.44 دلار 09:24:44
105.43 دلار 09:24:43
105.47 دلار 09:23:37
105.47 دلار 09:23:28
105.5 دلار 09:22:47
105.5 دلار 09:22:47
105.55 دلار 09:21:50
105.56 دلار 09:21:39
105.5 دلار 09:20:52
105.5 دلار 09:20:51
105.46 دلار 09:20:00
105.47 دلار 09:19:37
105.45 دلار 09:18:47
105.45 دلار 09:18:47
105.44 دلار 09:17:34
105.45 دلار 09:16:49
105.45 دلار 09:16:49
105.44 دلار 09:15:51
105.45 دلار 09:15:40
105.47 دلار 09:14:50
105.44 دلار 09:14:50
105.4 دلار 09:13:42
105.41 دلار 09:13:32
105.44 دلار 09:12:50
105.44 دلار 09:12:49
105.41 دلار 09:11:55
105.41 دلار 09:11:55
105.44 دلار 09:10:59
105.44 دلار 09:10:59
105.41 دلار 09:09:56
105.41 دلار 09:09:53
105.43 دلار 09:08:57
105.43 دلار 09:08:57
105.47 دلار 09:06:52
105.47 دلار 09:06:50
105.49 دلار 09:05:33
105.45 دلار 09:04:46
105.44 دلار 09:03:55
105.44 دلار 09:03:50
105.38 دلار 09:03:00
105.44 دلار 09:02:05
105.44 دلار 09:02:04
105.42 دلار 09:01:20
105.41 دلار 09:00:58
105.36 دلار 08:59:45
105.39 دلار 08:58:48
105.41 دلار 08:58:41
105.38 دلار 08:57:52
105.38 دلار 08:57:51
105.42 دلار 08:56:51
105.47 دلار 08:56:34
105.44 دلار 08:54:42
105.42 دلار 08:54:26
105.41 دلار 08:53:45
105.41 دلار 08:53:45
105.44 دلار 08:52:46
105.42 دلار 08:52:30
105.41 دلار 08:51:48
105.41 دلار 08:51:47
105.42 دلار 08:50:58
105.42 دلار 08:50:54
105.36 دلار 08:49:54
105.36 دلار 08:49:54
105.44 دلار 08:48:45
105.48 دلار 08:48:31
105.5 دلار 08:46:49
105.56 دلار 08:46:37
105.53 دلار 08:45:49
105.53 دلار 08:45:48
105.5 دلار 08:44:47
105.52 دلار 08:44:32
105.56 دلار 08:43:47
105.56 دلار 08:43:46
105.5 دلار 08:42:50
105.5 دلار 08:42:41
105.56 دلار 08:41:52
105.56 دلار 08:41:51
105.58 دلار 08:40:59
105.58 دلار 08:40:59
105.57 دلار 08:39:50
105.57 دلار 08:39:48
105.6 دلار 08:38:54
105.6 دلار 08:38:53
105.66 دلار 08:37:57
105.63 دلار 08:37:05
105.63 دلار 08:37:02
105.65 دلار 08:35:58
105.65 دلار 08:35:57
105.69 دلار 08:34:46
105.67 دلار 08:32:49
105.69 دلار 08:32:37
105.64 دلار 08:31:49
105.64 دلار 08:31:46
105.62 دلار 08:30:55
105.62 دلار 08:30:46
105.64 دلار 08:29:51
105.64 دلار 08:29:48
105.62 دلار 08:28:32
105.64 دلار 08:27:46
105.64 دلار 08:27:45
105.66 دلار 08:26:35
105.67 دلار 08:25:52
105.67 دلار 08:25:51
105.69 دلار 08:23:46
105.69 دلار 08:23:45
105.53 دلار 08:21:50
105.53 دلار 08:21:50
105.58 دلار 08:20:53
105.66 دلار 08:19:48
105.66 دلار 08:19:48
105.64 دلار 08:18:45
105.62 دلار 08:18:31
105.63 دلار 08:17:48
105.63 دلار 08:17:46
105.66 دلار 08:16:47
105.61 دلار 08:16:39
105.62 دلار 08:15:51
105.62 دلار 08:15:51
105.72 دلار 08:15:01
105.77 دلار 08:10:58
105.76 دلار 08:10:53
105.81 دلار 08:09:52
105.81 دلار 08:09:52
105.79 دلار 08:08:57
105.79 دلار 08:08:57
105.81 دلار 08:07:58
105.81 دلار 08:07:58
105.85 دلار 08:06:56
105.87 دلار 08:06:55
105.84 دلار 08:05:55
105.83 دلار 08:04:52
105.83 دلار 08:04:52
105.8 دلار 08:03:59
105.83 دلار 08:03:57
105.86 دلار 08:02:59
105.92 دلار 08:02:11
105.92 دلار 08:02:11
105.87 دلار 08:01:00
105.97 دلار 07:59:47
105.95 دلار 07:58:46
105.96 دلار 07:58:34
105.97 دلار 07:57:49
105.97 دلار 07:57:49
106.06 دلار 07:56:50
106 دلار 07:56:40
106.05 دلار 07:55:47
106.05 دلار 07:55:47
105.92 دلار 07:54:42
105.94 دلار 07:54:28
105.91 دلار 07:53:46
105.91 دلار 07:53:46
105.97 دلار 07:52:44
105.94 دلار 07:52:34
105.89 دلار 07:51:51
105.89 دلار 07:51:50
106.08 دلار 07:50:59
106.02 دلار 07:50:49
106 دلار 07:49:52
106 دلار 07:49:52
105.92 دلار 07:48:49
105.92 دلار 07:48:36
105.95 دلار 07:47:47
105.94 دلار 07:46:48
105.94 دلار 07:46:36
105.85 دلار 07:45:49
105.85 دلار 07:45:49
105.78 دلار 07:44:44
105.69 دلار 07:44:33
105.75 دلار 07:43:49
105.75 دلار 07:43:48
105.67 دلار 07:42:50
105.67 دلار 07:42:38
105.75 دلار 07:41:50
105.75 دلار 07:41:50
105.73 دلار 07:40:54
105.75 دلار 07:40:47
105.77 دلار 07:38:48
105.81 دلار 07:38:05
105.84 دلار 07:38:01
105.77 دلار 07:36:58
105.89 دلار 07:36:58
105.75 دلار 07:35:59
105.75 دلار 07:35:58
105.8 دلار 07:34:48
105.73 دلار 07:34:35
105.81 دلار 07:33:50
105.81 دلار 07:33:48
105.89 دلار 07:32:31
105.86 دلار 07:31:46
105.86 دلار 07:31:46
105.8 دلار 07:31:05
105.84 دلار 07:30:52
105.75 دلار 07:29:47
105.75 دلار 07:29:46
105.81 دلار 07:28:47
105.81 دلار 07:28:28
105.72 دلار 07:26:43
105.7 دلار 07:26:30
105.73 دلار 07:25:48
105.73 دلار 07:25:47
105.85 دلار 07:24:42
105.8 دلار 07:24:30
105.78 دلار 07:22:48
105.77 دلار 07:21:53
105.77 دلار 07:21:52
105.88 دلار 07:20:44
105.97 دلار 07:19:47
105.97 دلار 07:19:47
106.06 دلار 07:18:43
106.14 دلار 07:17:48
106.14 دلار 07:17:47
106.06 دلار 07:15:53
106.06 دلار 07:15:52
106.03 دلار 07:14:44
106 دلار 07:14:23
106.05 دلار 07:13:44
106.05 دلار 07:13:43
106.03 دلار 07:12:48
106.05 دلار 07:12:42
106.09 دلار 07:11:53
106.09 دلار 07:11:52
106.11 دلار 07:10:58
106.05 دلار 07:09:54
106.05 دلار 07:09:54
105.97 دلار 07:08:55
106 دلار 07:08:46
106.03 دلار 07:07:52
106.03 دلار 07:07:52
106.02 دلار 07:06:52
105.98 دلار 07:06:43
106.06 دلار 07:05:52
106.06 دلار 07:05:52
106.14 دلار 07:04:50
106.15 دلار 07:04:35
106.12 دلار 07:03:50
106.12 دلار 07:03:50
106.22 دلار 07:02:56
106.27 دلار 07:02:07
106.34 دلار 07:01:11
106.19 دلار 07:00:40
106.14 دلار 06:59:46
106.14 دلار 06:59:45
106.25 دلار 06:58:47
106.28 دلار 06:58:07
106.25 دلار 06:57:49
106.27 دلار 06:56:55
106.27 دلار 06:56:52
106.25 دلار 06:55:44
106.27 دلار 06:55:28
106.28 دلار 06:54:45
106.28 دلار 06:54:44
106.27 دلار 06:53:41
106.28 دلار 06:53:29
106.34 دلار 06:52:46
106.34 دلار 06:52:46
106.36 دلار 06:51:44
106.38 دلار 06:51:04
106.38 دلار 06:51:03
106.41 دلار 06:49:51
106.38 دلار 06:49:34
106.37 دلار 06:48:48
106.37 دلار 06:48:47
106.41 دلار 06:47:48
106.42 دلار 06:47:31
106.45 دلار 06:46:47
106.45 دلار 06:46:47
106.47 دلار 06:45:45
106.52 دلار 06:45:26
106.5 دلار 06:44:45
106.5 دلار 06:44:44
106.62 دلار 06:43:48
106.61 دلار 06:43:43
106.58 دلار 06:42:52
106.58 دلار 06:42:52
106.56 دلار 06:41:55
106.56 دلار 06:41:55
106.64 دلار 06:41:01
106.64 دلار 06:41:00
106.56 دلار 06:39:48
106.58 دلار 06:39:42
106.59 دلار 06:38:01
106.59 دلار 06:37:59
106.56 دلار 06:37:00
106.56 دلار 06:36:59
106.53 دلار 06:36:00
106.5 دلار 06:35:46
106.44 دلار 06:34:51
106.44 دلار 06:34:49
106.47 دلار 06:33:38
106.45 دلار 06:32:49
106.45 دلار 06:32:48
106.38 دلار 06:31:49
106.35 دلار 06:31:42
106.39 دلار 06:30:53
106.39 دلار 06:30:53
106.25 دلار 06:29:45
106.24 دلار 06:29:06
106.27 دلار 06:28:50
106.41 دلار 06:27:58
106.45 دلار 06:27:45
106.39 دلار 06:24:23
106.41 دلار 06:23:45
106.41 دلار 06:23:45
106.4 دلار 06:22:41
106.39 دلار 06:21:53
106.39 دلار 06:21:52
106.38 دلار 06:20:51
106.42 دلار 06:19:49
106.42 دلار 06:19:48
106.33 دلار 06:18:45
106.28 دلار 06:18:34
106.22 دلار 06:17:49
106.22 دلار 06:17:47
106.2 دلار 06:16:46
106.19 دلار 06:16:38
106.14 دلار 06:15:51
106.14 دلار 06:15:51
106.05 دلار 06:14:45
106.03 دلار 06:14:23
106.05 دلار 06:13:44
106.05 دلار 06:13:43
106.2 دلار 06:12:48
106.2 دلار 06:12:43
106.31 دلار 06:11:54
106.31 دلار 06:11:54
106.19 دلار 06:11:05
106.19 دلار 06:11:01
106.24 دلار 06:09:55
106.24 دلار 06:09:52
106.22 دلار 06:08:55
106.22 دلار 06:08:52
106.19 دلار 06:07:56
106.19 دلار 06:07:56
106.11 دلار 06:06:55
106.14 دلار 06:06:55
106.17 دلار 06:05:58
106.17 دلار 06:05:55
106.14 دلار 06:04:56
106.14 دلار 06:04:56
106.17 دلار 06:03:57
106.17 دلار 06:03:56
106.11 دلار 06:03:00
106.1 دلار 06:02:11
106.1 دلار 06:02:11
106.19 دلار 06:01:25
106.25 دلار 06:00:58
106.36 دلار 05:59:47
106.36 دلار 05:59:46
106.37 دلار 05:58:38
106.4 دلار 05:57:52
106.4 دلار 05:57:51
106.38 دلار 05:56:50
106.4 دلار 05:56:30
106.42 دلار 05:55:46
106.42 دلار 05:55:46
106.45 دلار 05:54:42
106.44 دلار 05:53:48
106.44 دلار 05:53:47
106.52 دلار 05:52:51
106.52 دلار 05:52:39
106.48 دلار 05:51:52
106.48 دلار 05:51:50
106.3 دلار 05:51:05
106.31 دلار 05:50:53
106.34 دلار 05:49:49
106.34 دلار 05:49:48
106.24 دلار 05:48:46
106.25 دلار 05:48:35
106.3 دلار 05:47:47
106.3 دلار 05:47:46
106.38 دلار 05:46:48
106.4 دلار 05:46:37
106.31 دلار 05:45:50
106.31 دلار 05:45:50
106.25 دلار 05:44:44
106.28 دلار 05:44:34
106.19 دلار 05:43:50
106.19 دلار 05:43:49
106.17 دلار 05:42:49
106.17 دلار 05:42:39
106.11 دلار 05:41:53
106.11 دلار 05:41:51
106.16 دلار 05:39:40
106.18 دلار 05:38:53
106.18 دلار 05:38:52
106.33 دلار 05:37:58
106.33 دلار 05:37:56
106.17 دلار 05:37:00
106.17 دلار 05:37:00
106.12 دلار 05:34:48
106.16 دلار 05:34:32
106.22 دلار 05:33:47
106.27 دلار 05:33:46
106.34 دلار 05:32:46
106.33 دلار 05:32:37
106.5 دلار 05:31:50
106.5 دلار 05:31:48
106.61 دلار 05:30:49
106.59 دلار 05:28:48
106.64 دلار 05:28:33
106.58 دلار 05:27:47
106.59 دلار 05:27:47
106.65 دلار 05:26:41
106.6 دلار 05:26:27
106.59 دلار 05:25:45
106.66 دلار 05:24:38
106.63 دلار 05:24:21
106.64 دلار 05:23:43
106.64 دلار 05:23:42
106.65 دلار 05:22:40
106.64 دلار 05:22:30
106.66 دلار 05:21:48
106.66 دلار 05:21:47
106.67 دلار 05:20:56
106.66 دلار 05:20:54
106.64 دلار 05:19:40
106.58 دلار 05:19:28
106.5 دلار 05:18:46
106.5 دلار 05:18:45
106.48 دلار 05:17:49
106.47 دلار 05:17:38
106.5 دلار 05:16:49
106.5 دلار 05:16:48
106.36 دلار 05:15:40
106.33 دلار 05:14:49
106.33 دلار 05:14:48
106.34 دلار 05:13:45
106.33 دلار 05:13:36
106.38 دلار 05:12:51
106.38 دلار 05:12:51
106.44 دلار 05:11:55
106.44 دلار 05:11:54
106.37 دلار 05:11:02
106.38 دلار 05:11:02
106.41 دلار 05:09:57
106.41 دلار 05:09:55
106.47 دلار 05:08:58
106.47 دلار 05:08:58
106.48 دلار 05:07:58
106.48 دلار 05:07:57
106.52 دلار 05:06:55
106.52 دلار 05:06:55
106.55 دلار 05:05:56
106.53 دلار 05:05:40
106.45 دلار 05:04:49
106.5 دلار 05:04:48
106.4 دلار 05:03:53
106.37 دلار 05:03:06
106.37 دلار 05:03:06
106.44 دلار 05:02:02
106.47 دلار 05:01:14
106.43 دلار 04:59:49
106.43 دلار 04:59:42
106.41 دلار 04:58:47
106.36 دلار 04:58:43
106.34 دلار 04:57:53
106.34 دلار 04:57:52
106.39 دلار 04:56:51
106.44 دلار 04:56:33
106.43 دلار 04:55:46
106.43 دلار 04:55:45
106.37 دلار 04:54:42
106.38 دلار 04:54:19
106.44 دلار 04:53:42
106.44 دلار 04:53:40
106.62 دلار 04:52:42
106.62 دلار 04:52:27
106.67 دلار 04:51:46
106.69 دلار 04:50:55
106.7 دلار 04:50:42
106.66 دلار 04:49:48
106.66 دلار 04:49:48
106.64 دلار 04:48:43
106.64 دلار 04:48:29
106.72 دلار 04:47:46
106.7 دلار 04:47:45
106.67 دلار 04:46:40
106.67 دلار 04:46:27
106.64 دلار 04:45:46
106.64 دلار 04:45:46
106.56 دلار 04:44:41
106.55 دلار 04:43:46
106.55 دلار 04:43:45
106.5 دلار 04:42:36
106.47 دلار 04:41:51
106.47 دلار 04:41:50
106.44 دلار 04:40:59
106.44 دلار 04:40:57
106.35 دلار 04:39:53
106.36 دلار 04:39:39
106.38 دلار 04:38:50
106.38 دلار 04:38:49
106.33 دلار 04:37:56
106.33 دلار 04:37:55
106.22 دلار 04:36:57
106.22 دلار 04:36:50
106.32 دلار 04:35:53
106.32 دلار 04:35:53
106.23 دلار 04:34:45
106.28 دلار 04:33:48
106.28 دلار 04:33:48
106.19 دلار 04:32:48
106.19 دلار 04:32:35
106.23 دلار 04:31:47
106.19 دلار 04:30:54
106.22 دلار 04:29:44
106.22 دلار 04:29:43
106.2 دلار 04:28:42
106.17 دلار 04:27:42
106.17 دلار 04:27:42
106.15 دلار 04:24:42
106.13 دلار 04:24:24
106.16 دلار 04:23:46
106.16 دلار 04:23:44
106.22 دلار 04:22:37
106.19 دلار 04:21:51
106.19 دلار 04:21:49
106.17 دلار 04:20:48
106.08 دلار 04:19:45
106.08 دلار 04:19:43
106.06 دلار 04:17:45
106.06 دلار 04:17:44
106.05 دلار 04:16:40
106.02 دلار 04:16:04
106.02 دلار 04:16:02
106.05 دلار 04:12:47
106.06 دلار 04:08:58
106.06 دلار 04:08:57
106.07 دلار 04:08:00
106.07 دلار 04:08:00
106.06 دلار 04:04:04
106.06 دلار 04:04:02
106.08 دلار 03:56:47
106.09 دلار 03:56:33
106.1 دلار 03:55:50
106.1 دلار 03:55:50
106.11 دلار 03:54:42
106.08 دلار 03:53:47
106.08 دلار 03:53:46
106.06 دلار 03:51:51
106.06 دلار 03:51:50
106.08 دلار 03:51:01
106.08 دلار 03:51:00
106.03 دلار 03:49:23
106.02 دلار 03:48:42
106.02 دلار 03:48:42
105.98 دلار 03:47:45
105.99 دلار 03:47:30
106 دلار 03:46:46
106 دلار 03:46:45
106.02 دلار 03:45:51
105.98 دلار 03:44:49
105.98 دلار 03:44:48
106.03 دلار 03:43:55
106.03 دلار 03:43:52
105.98 دلار 03:42:54
105.97 دلار 03:41:03
105.97 دلار 03:40:52
105.96 دلار 03:39:52
105.96 دلار 03:39:50
105.95 دلار 03:39:00
105.95 دلار 03:38:59
105.97 دلار 03:37:06
105.97 دلار 03:37:06
105.91 دلار 03:32:54
105.91 دلار 03:32:45
105.88 دلار 03:31:52
105.88 دلار 03:31:52
105.86 دلار 03:30:55
105.87 دلار 03:30:48
105.88 دلار 03:28:22
105.89 دلار 03:27:45
105.89 دلار 03:27:44
105.9 دلار 03:26:34
105.91 دلار 03:25:53
105.91 دلار 03:25:52
105.88 دلار 03:24:41
105.88 دلار 03:24:32
105.84 دلار 03:23:50
105.84 دلار 03:23:49
105.85 دلار 03:22:50
105.84 دلار 03:21:53
105.84 دلار 03:21:52
105.86 دلار 03:20:58
105.9 دلار 03:20:56
105.88 دلار 03:18:46
105.88 دلار 03:18:46
105.85 دلار 03:17:43
105.85 دلار 03:17:30
105.84 دلار 03:14:47
105.83 دلار 03:14:39
105.79 دلار 03:13:55
105.79 دلار 03:13:54
105.84 دلار 03:12:55
105.84 دلار 03:12:47
105.85 دلار 03:11:55
105.85 دلار 03:11:54
105.84 دلار 03:11:01
105.84 دلار 03:11:01
105.82 دلار 03:09:56
105.82 دلار 03:09:54
105.84 دلار 03:06:37
105.81 دلار 03:06:03
105.81 دلار 03:06:00
105.82 دلار 03:04:55
105.82 دلار 03:04:54
105.84 دلار 03:01:12
105.84 دلار 03:01:12
105.8 دلار 02:59:44
105.8 دلار 02:59:43
105.81 دلار 02:57:47
105.81 دلار 02:57:47
105.8 دلار 02:56:32
105.81 دلار 02:55:48
105.81 دلار 02:55:47
105.83 دلار 02:54:43
105.81 دلار 02:53:46
105.81 دلار 02:53:45
105.77 دلار 02:52:38
105.8 دلار 02:52:30
105.85 دلار 02:51:49
105.85 دلار 02:51:48
105.9 دلار 02:50:58
105.94 دلار 02:49:47
105.94 دلار 02:49:45
105.95 دلار 02:48:43
105.94 دلار 02:48:15
105.9 دلار 02:47:41
105.9 دلار 02:47:40
105.86 دلار 02:46:30
105.89 دلار 02:45:49
105.89 دلار 02:45:47
105.92 دلار 02:44:44
105.89 دلار 02:44:29
105.91 دلار 02:43:48
105.91 دلار 02:43:47
105.9 دلار 02:42:50
105.89 دلار 02:41:51
105.89 دلار 02:41:49
105.95 دلار 02:41:00
105.95 دلار 02:41:00
106.08 دلار 02:39:52
106.08 دلار 02:39:41
106.1 دلار 02:38:52
106.09 دلار 02:38:49
106.05 دلار 02:37:58
106.05 دلار 02:37:58
106.06 دلار 02:37:00
106.05 دلار 02:35:59
106.05 دلار 02:35:58
106.09 دلار 02:34:48
106.12 دلار 02:34:33
106.07 دلار 02:33:47
106.07 دلار 02:33:46
106.06 دلار 02:32:48
106.09 دلار 02:31:48
106.09 دلار 02:31:47
106.1 دلار 02:30:54
106.01 دلار 01:41:04
106.01 دلار 01:41:03
105.98 دلار 01:39:54
105.98 دلار 01:39:53
105.93 دلار 01:29:46
105.94 دلار 01:29:33
105.97 دلار 01:28:48
105.97 دلار 01:28:47
105.94 دلار 01:27:25
105.97 دلار 01:26:44
105.97 دلار 01:26:44
105.95 دلار 01:25:55
105.95 دلار 01:25:53
105.88 دلار 01:24:34
105.86 دلار 01:23:51
105.86 دلار 01:23:50
105.95 دلار 01:22:56
105.95 دلار 01:22:56
105.99 دلار 01:21:55
105.99 دلار 01:21:54
105.9 دلار 01:20:55
105.9 دلار 01:20:54
105.88 دلار 01:19:42
105.88 دلار 01:19:35
105.9 دلار 01:18:52
105.9 دلار 01:18:52
105.94 دلار 01:17:39
105.92 دلار 01:15:53
105.93 دلار 01:15:45
105.88 دلار 01:14:49
105.81 دلار 01:13:45
105.81 دلار 01:13:45
105.84 دلار 01:12:46
105.83 دلار 01:12:34
105.88 دلار 01:11:47
105.88 دلار 01:11:47
105.81 دلار 01:10:56
105.9 دلار 01:10:45
105.94 دلار 01:09:52
105.94 دلار 01:09:51
105.93 دلار 01:08:56
105.93 دلار 01:08:55
105.95 دلار 01:07:54
105.94 دلار 01:07:41
105.97 دلار 01:06:52
105.97 دلار 01:06:52
105.92 دلار 01:05:56
105.92 دلار 01:05:52
105.97 دلار 01:04:52
105.97 دلار 01:04:49
105.94 دلار 01:03:55
105.94 دلار 01:03:54
105.91 دلار 01:03:02
105.91 دلار 01:03:02
105.88 دلار 01:02:10
105.92 دلار 01:01:13
105.92 دلار 01:01:11
105.86 دلار 00:59:45
105.86 دلار 00:59:31
105.81 دلار 00:58:49
105.81 دلار 00:58:49
105.84 دلار 00:57:50
105.81 دلار 00:57:42
105.88 دلار 00:56:51
105.88 دلار 00:56:51
105.97 دلار 00:55:58
105.95 دلار 00:55:56
105.91 دلار 00:54:46
105.92 دلار 00:54:40
105.86 دلار 00:53:53
105.86 دلار 00:53:52
105.9 دلار 00:52:53
105.92 دلار 00:52:39
106 دلار 00:51:54
106 دلار 00:51:54
105.97 دلار 00:50:56
105.87 دلار 00:49:50
105.89 دلار 00:49:31
105.83 دلار 00:48:46
105.83 دلار 00:48:46
106 دلار 00:47:44
105.91 دلار 00:47:29
105.97 دلار 00:46:44
105.97 دلار 00:46:44
105.92 دلار 00:45:51
105.87 دلار 00:45:33
105.84 دلار 00:44:45
105.84 دلار 00:44:45
105.86 دلار 00:43:51
105.84 دلار 00:43:39
105.83 دلار 00:42:50
105.83 دلار 00:42:50
105.9 دلار 00:41:53
105.81 دلار 00:41:08
105.81 دلار 00:41:05
105.86 دلار 00:39:52
105.84 دلار 00:39:42
105.78 دلار 00:38:54
105.78 دلار 00:38:53
105.92 دلار 00:37:00
105.92 دلار 00:37:00
105.88 دلار 00:35:54
105.92 دلار 00:35:41
105.94 دلار 00:34:50
105.94 دلار 00:34:49
105.83 دلار 00:33:46
105.83 دلار 00:33:37
105.82 دلار 00:32:50
105.9 دلار 00:31:55
105.9 دلار 00:31:55
105.95 دلار 00:30:54
105.9 دلار 00:30:41
105.91 دلار 00:29:46
105.91 دلار 00:29:45
105.89 دلار 00:28:32
105.91 دلار 00:27:43
105.91 دلار 00:27:42
105.8 دلار 00:26:45
105.8 دلار 00:26:39
105.75 دلار 00:25:53
105.75 دلار 00:25:53
105.69 دلار 00:24:49
105.68 دلار 00:24:41
105.78 دلار 00:23:53
105.78 دلار 00:23:53
105.9 دلار 00:22:57
105.9 دلار 00:22:57
105.88 دلار 00:21:55
105.88 دلار 00:21:55
105.85 دلار 00:20:58
105.86 دلار 00:20:58
105.88 دلار 00:19:45
105.89 دلار 00:19:33
105.9 دلار 00:18:47
105.86 دلار 00:18:00
105.83 دلار 00:17:45

نفت برنت

 • نرخ فعلی : 111.89
 • بالاترین قیمت روز : 111.94
 • پایین ترین قیمت روز : 108.08
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.37
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.86%
 • نرخ بازگشایی بازار : 109.18
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۰۴:۵۷
 • نرخ روز گذشته : 109.13
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.53%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.76
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
111.89 دلار 16:04:57
111.89 دلار 16:04:55
111.86 دلار 16:04:00
111.5 دلار 16:03:16
111.5 دلار 16:03:16
111.42 دلار 16:02:17
111.47 دلار 16:01:33
111.48 دلار 16:01:07
111.39 دلار 15:59:49
111.39 دلار 15:59:49
111.36 دلار 15:59:01
111.36 دلار 15:59:01
111.39 دلار 15:57:59
111.39 دلار 15:57:59
111.23 دلار 15:56:55
111.23 دلار 15:56:54
111.22 دلار 15:54:54
111.22 دلار 15:54:54
111.16 دلار 15:53:49
111.18 دلار 15:52:53
111.18 دلار 15:52:52
111.14 دلار 15:52:00
111.1 دلار 15:51:16
111.1 دلار 15:51:15
111.19 دلار 15:49:40
111.33 دلار 15:48:50
111.33 دلار 15:48:49
111.47 دلار 15:47:47
111.45 دلار 15:47:37
111.41 دلار 15:46:51
111.41 دلار 15:46:50
111.33 دلار 15:45:53
111.39 دلار 15:45:37
111.41 دلار 15:44:49
111.41 دلار 15:44:48
111.43 دلار 15:43:58
111.43 دلار 15:43:57
111.41 دلار 15:42:59
111.41 دلار 15:42:59
111.44 دلار 15:41:56
111.62 دلار 15:39:55
111.62 دلار 15:39:55
111.84 دلار 15:38:58
111.72 دلار 15:38:02
111.72 دلار 15:38:01
111.81 دلار 15:37:02
111.76 دلار 15:36:02
111.76 دلار 15:36:01
111.74 دلار 15:34:50
111.89 دلار 15:34:41
111.93 دلار 15:33:50
111.93 دلار 15:33:50
111.94 دلار 15:32:58
111.94 دلار 15:32:58
111.91 دلار 15:31:59
111.91 دلار 15:31:59
111.69 دلار 15:31:19
111.7 دلار 15:31:00
111.61 دلار 15:29:53
111.61 دلار 15:29:53
111.58 دلار 15:28:54
111.68 دلار 15:28:43
111.65 دلار 15:27:53
111.65 دلار 15:27:50
111.62 دلار 15:26:54
111.62 دلار 15:26:46
111.68 دلار 15:25:53
111.68 دلار 15:25:52
111.67 دلار 15:24:55
111.67 دلار 15:24:54
111.69 دلار 15:23:57
111.69 دلار 15:23:57
111.62 دلار 15:22:56
111.62 دلار 15:22:56
111.59 دلار 15:21:58
111.59 دلار 15:21:57
111.57 دلار 15:20:59
111.54 دلار 15:19:51
111.54 دلار 15:19:50
111.5 دلار 15:18:55
111.65 دلار 15:18:53
111.58 دلار 15:17:48
111.58 دلار 15:17:43
111.62 دلار 15:16:52
111.62 دلار 15:16:51
111.57 دلار 15:15:55
111.57 دلار 15:15:45
111.46 دلار 15:14:53
111.46 دلار 15:14:53
111.3 دلار 15:13:55
111.3 دلار 15:13:54
111.36 دلار 15:12:56
111.36 دلار 15:12:53
111.29 دلار 15:11:57
111.29 دلار 15:11:56
111.34 دلار 15:11:00
111.34 دلار 15:10:59
111.33 دلار 15:09:56
111.33 دلار 15:09:55
111.26 دلار 15:08:56
111.22 دلار 15:08:55
111.24 دلار 15:07:58
111.24 دلار 15:07:57
111.32 دلار 15:06:58
111.32 دلار 15:06:56
111.37 دلار 15:05:58
111.37 دلار 15:05:57
111.46 دلار 15:04:54
111.46 دلار 15:04:54
111.41 دلار 15:03:57
111.15 دلار 15:03:07
111.16 دلار 15:03:05
110.95 دلار 15:02:08
110.97 دلار 15:01:28
110.97 دلار 15:01:28
110.88 دلار 14:59:46
110.88 دلار 14:59:40
110.85 دلار 14:58:52
110.87 دلار 14:58:50
110.91 دلار 14:57:56
110.91 دلار 14:57:54
110.93 دلار 14:56:53
110.94 دلار 14:56:43
110.91 دلار 14:55:54
110.91 دلار 14:55:52
110.95 دلار 14:54:47
110.97 دلار 14:54:31
110.92 دلار 14:53:44
110.92 دلار 14:53:43
110.88 دلار 14:52:55
110.88 دلار 14:52:54
110.84 دلار 14:51:52
110.86 دلار 14:51:07
110.86 دلار 14:51:06
110.89 دلار 14:49:49
110.89 دلار 14:49:40
110.99 دلار 14:48:52
110.99 دلار 14:48:50
110.91 دلار 14:47:52
110.83 دلار 14:47:42
110.77 دلار 14:46:51
110.77 دلار 14:46:50
110.81 دلار 14:45:56
110.81 دلار 14:45:54
110.97 دلار 14:44:50
110.97 دلار 14:44:44
110.93 دلار 14:42:58
110.93 دلار 14:42:56
111 دلار 14:41:56
110.92 دلار 14:41:06
110.92 دلار 14:41:06
111.06 دلار 14:39:54
111.06 دلار 14:39:49
111.01 دلار 14:38:54
111.01 دلار 14:38:53
111.06 دلار 14:37:58
111.06 دلار 14:37:58
111.11 دلار 14:37:02
111.11 دلار 14:37:01
111.06 دلار 14:35:59
111.06 دلار 14:35:57
111.03 دلار 14:34:49
111.05 دلار 14:34:34
111.06 دلار 14:33:51
111.06 دلار 14:33:51
111.15 دلار 14:32:58
111.15 دلار 14:32:58
111.27 دلار 14:31:06
111.27 دلار 14:31:04
111.32 دلار 14:29:54
111.28 دلار 14:29:43
111.39 دلار 14:28:53
111.39 دلار 14:28:51
111.29 دلار 14:27:55
111.29 دلار 14:27:55
111.28 دلار 14:26:56
111.26 دلار 14:26:49
111.33 دلار 14:25:52
111.21 دلار 14:24:53
111.21 دلار 14:24:53
111.22 دلار 14:23:50
111.18 دلار 14:23:05
111.18 دلار 14:23:04
111.05 دلار 14:21:59
111.05 دلار 14:21:59
111.22 دلار 14:20:58
111.22 دلار 14:20:58
110.99 دلار 14:19:51
111.09 دلار 14:17:58
111.09 دلار 14:17:57
111.08 دلار 14:16:57
111.08 دلار 14:16:57
111.19 دلار 14:15:57
111.15 دلار 14:15:43
111.14 دلار 14:14:51
111.14 دلار 14:14:51
111.18 دلار 14:13:58
111.18 دلار 14:13:58
111.04 دلار 14:12:57
111.04 دلار 14:12:55
110.94 دلار 14:11:05
110.92 دلار 14:11:01
110.93 دلار 14:09:56
110.93 دلار 14:09:55
110.94 دلار 14:08:59
110.93 دلار 14:08:04
110.93 دلار 14:08:02
110.84 دلار 14:06:59
110.84 دلار 14:06:59
110.93 دلار 14:05:58
110.9 دلار 14:05:48
110.86 دلار 14:04:54
110.86 دلار 14:04:54
111.01 دلار 14:04:03
110.83 دلار 14:03:17
110.83 دلار 14:03:15
110.89 دلار 14:02:21
111.01 دلار 14:01:31
110.98 دلار 14:01:15
111.04 دلار 13:59:51
111.04 دلار 13:59:50
111.1 دلار 13:58:51
111.11 دلار 13:58:41
111.19 دلار 13:57:52
111.19 دلار 13:57:51
111.23 دلار 13:56:53
111.27 دلار 13:55:52
111.27 دلار 13:55:51
111.13 دلار 13:54:43
111.13 دلار 13:54:33
111.19 دلار 13:53:50
111.26 دلار 13:53:49
111.28 دلار 13:52:54
111.28 دلار 13:52:54
111.18 دلار 13:51:59
111.13 دلار 13:51:15
111.13 دلار 13:51:09
111.16 دلار 13:49:52
111.21 دلار 13:49:39
111.17 دلار 13:48:50
111.17 دلار 13:48:47
111.1 دلار 13:47:49
111.11 دلار 13:47:42
111.16 دلار 13:45:52
111.19 دلار 13:44:53
111.19 دلار 13:44:53
111.12 دلار 13:43:40
111.06 دلار 13:42:53
111.06 دلار 13:42:53
111.09 دلار 13:41:58
111.09 دلار 13:41:58
111.03 دلار 13:41:00
111.03 دلار 13:40:55
111.19 دلار 13:39:52
111.19 دلار 13:39:52
111.24 دلار 13:38:57
111.24 دلار 13:38:56
110.9 دلار 13:38:01
110.75 دلار 13:37:06
110.79 دلار 13:37:05
110.8 دلار 13:34:51
110.64 دلار 13:34:36
110.72 دلار 13:33:50
110.72 دلار 13:33:50
110.58 دلار 13:32:51
110.58 دلار 13:32:39
110.56 دلار 13:31:50
110.56 دلار 13:31:50
110.65 دلار 13:31:01
110.62 دلار 13:30:57
110.68 دلار 13:29:48
110.68 دلار 13:29:48
110.84 دلار 13:28:55
110.84 دلار 13:28:46
110.9 دلار 13:27:53
110.9 دلار 13:27:53
110.81 دلار 13:26:59
110.81 دلار 13:26:58
110.89 دلار 13:25:54
110.81 دلار 13:25:43
110.73 دلار 13:24:51
110.73 دلار 13:24:50
110.75 دلار 13:23:56
110.75 دلار 13:23:56
110.84 دلار 13:22:55
110.84 دلار 13:22:55
110.78 دلار 13:21:58
110.71 دلار 13:21:58
110.74 دلار 13:20:44
110.84 دلار 13:19:49
110.84 دلار 13:19:49
110.93 دلار 13:18:46
110.95 دلار 13:18:37
110.94 دلار 13:17:54
110.94 دلار 13:17:53
110.57 دلار 13:16:48
110.57 دلار 13:16:43
110.72 دلار 13:15:53
110.72 دلار 13:15:53
110.65 دلار 13:14:51
110.65 دلار 13:14:44
110.53 دلار 13:13:53
110.53 دلار 13:13:53
110.51 دلار 13:12:55
110.51 دلار 13:12:54
110.36 دلار 13:11:53
110.28 دلار 13:11:07
110.28 دلار 13:11:04
110.09 دلار 13:09:58
110.09 دلار 13:09:57
110.08 دلار 13:09:01
109.97 دلار 13:08:05
109.97 دلار 13:08:05
109.95 دلار 13:06:08
109.95 دلار 13:06:08
109.88 دلار 13:04:57
109.88 دلار 13:04:55
110.21 دلار 13:04:01
109.94 دلار 13:03:16
109.94 دلار 13:03:12
109.66 دلار 13:02:12
109.57 دلار 13:01:36
109.46 دلار 13:01:19
109.45 دلار 12:59:51
109.45 دلار 12:59:50
109.28 دلار 12:58:52
109.31 دلار 12:58:44
109.12 دلار 12:57:52
109.12 دلار 12:57:51
109.23 دلار 12:56:53
109.24 دلار 12:56:04
109.23 دلار 12:55:46
109.29 دلار 12:54:45
109.33 دلار 12:54:23
109.24 دلار 12:53:44
109.24 دلار 12:53:43
109.34 دلار 12:52:49
109.23 دلار 12:52:40
109.19 دلار 12:51:53
109.19 دلار 12:51:52
109.08 دلار 12:51:13
109.05 دلار 12:51:01
108.96 دلار 12:49:51
108.96 دلار 12:49:50
108.94 دلار 12:48:49
108.94 دلار 12:48:35
109.07 دلار 12:47:50
109.07 دلار 12:47:49
109 دلار 12:46:58
109 دلار 12:46:46
109.04 دلار 12:45:51
109.04 دلار 12:45:51
108.79 دلار 12:44:47
108.79 دلار 12:44:37
108.66 دلار 12:43:51
108.66 دلار 12:43:51
108.67 دلار 12:42:57
108.67 دلار 12:42:56
108.63 دلار 12:41:57
108.81 دلار 12:41:04
108.81 دلار 12:41:02
108.75 دلار 12:39:56
108.75 دلار 12:39:56
108.89 دلار 12:38:55
108.89 دلار 12:38:54
108.91 دلار 12:38:03
108.91 دلار 12:38:02
109.02 دلار 12:36:58
109.02 دلار 12:36:57
109.04 دلار 12:35:58
109.04 دلار 12:35:47
108.89 دلار 12:34:50
108.89 دلار 12:34:49
108.86 دلار 12:33:44
108.9 دلار 12:33:34
108.81 دلار 12:32:49
108.81 دلار 12:32:48
108.96 دلار 12:31:54
108.96 دلار 12:31:54
108.9 دلار 12:31:00
108.88 دلار 12:30:51
108.86 دلار 12:29:50
108.86 دلار 12:29:49
108.84 دلار 12:28:54
108.86 دلار 12:28:42
108.82 دلار 12:27:53
108.82 دلار 12:27:53
108.7 دلار 12:26:47
108.65 دلار 12:26:44
108.64 دلار 12:25:51
108.64 دلار 12:25:51
108.58 دلار 12:24:50
108.65 دلار 12:24:33
108.66 دلار 12:23:49
108.66 دلار 12:23:47
108.88 دلار 12:22:47
108.81 دلار 12:22:38
108.87 دلار 12:21:50
108.8 دلار 12:20:56
108.87 دلار 12:20:40
108.93 دلار 12:19:44
108.89 دلار 12:19:44
108.91 دلار 12:18:49
109.02 دلار 12:18:33
109.01 دلار 12:17:47
109.01 دلار 12:17:47
108.91 دلار 12:16:55
108.95 دلار 12:16:05
108.95 دلار 12:16:04
108.88 دلار 12:14:58
108.88 دلار 12:14:52
108.87 دلار 12:13:56
108.87 دلار 12:13:54
108.86 دلار 12:12:57
108.86 دلار 12:12:54
108.87 دلار 12:11:58
108.87 دلار 12:11:56
108.92 دلار 12:11:02
108.92 دلار 12:11:01
109.03 دلار 12:09:58
109.04 دلار 12:09:13
109.04 دلار 12:09:12
109.08 دلار 12:08:01
109.2 دلار 12:07:17
109.2 دلار 12:07:15
109.16 دلار 12:06:03
109.14 دلار 12:05:06
109.14 دلار 12:05:03
109.07 دلار 12:04:25
109.14 دلار 12:03:54
109.12 دلار 12:03:37
109.08 دلار 12:02:34
109.3 دلار 12:01:43
109.28 دلار 12:01:32
109.23 دلار 11:59:50
109.23 دلار 11:59:50
109.2 دلار 11:58:58
109.2 دلار 11:58:56
109.27 دلار 11:57:58
109.27 دلار 11:57:58
109.17 دلار 11:55:49
109.08 دلار 11:55:34
109.03 دلار 11:54:47
109.03 دلار 11:54:46
108.81 دلار 11:53:48
108.78 دلار 11:53:31
108.75 دلار 11:52:49
108.75 دلار 11:52:47
108.71 دلار 11:51:55
108.73 دلار 11:51:14
108.73 دلار 11:51:13
108.65 دلار 11:49:57
108.65 دلار 11:49:57
108.69 دلار 11:48:52
108.67 دلار 11:48:41
108.66 دلار 11:47:50
108.66 دلار 11:47:50
108.61 دلار 11:46:49
108.66 دلار 11:46:45
108.87 دلار 11:45:54
108.87 دلار 11:45:53
108.96 دلار 11:44:46
108.94 دلار 11:44:37
108.98 دلار 11:43:53
108.98 دلار 11:43:51
108.91 دلار 11:42:58
108.91 دلار 11:42:57
108.98 دلار 11:41:54
108.87 دلار 11:41:05
108.87 دلار 11:41:02
108.82 دلار 11:39:59
108.82 دلار 11:39:58
108.84 دلار 11:38:56
108.65 دلار 11:38:56
108.76 دلار 11:37:58
108.76 دلار 11:37:57
108.75 دلار 11:36:57
108.75 دلار 11:36:56
108.53 دلار 11:35:53
108.48 دلار 11:35:38
108.71 دلار 11:34:48
108.71 دلار 11:34:47
108.36 دلار 11:33:51
108.31 دلار 11:33:41
108.27 دلار 11:32:52
108.27 دلار 11:32:52
108.36 دلار 11:31:59
108.5 دلار 11:31:58
108.68 دلار 11:31:13
108.57 دلار 11:30:58
108.52 دلار 11:29:54
108.52 دلار 11:29:54
108.69 دلار 11:28:48
108.69 دلار 11:28:29
108.67 دلار 11:27:47
108.67 دلار 11:27:46
108.61 دلار 11:26:52
108.6 دلار 11:26:46
108.62 دلار 11:25:53
108.62 دلار 11:25:52
108.72 دلار 11:24:36
108.81 دلار 11:23:50
108.81 دلار 11:23:48
108.69 دلار 11:22:01
108.69 دلار 11:22:00
108.67 دلار 11:20:59
108.73 دلار 11:20:57
108.8 دلار 11:19:53
108.8 دلار 11:19:48
108.78 دلار 11:18:55
108.78 دلار 11:18:54
108.62 دلار 11:17:45
108.64 دلار 11:17:37
108.68 دلار 11:16:51
108.66 دلار 11:16:51
108.61 دلار 11:15:58
108.59 دلار 11:15:58
108.54 دلار 11:14:48
108.6 دلار 11:14:38
108.62 دلار 11:13:52
108.54 دلار 11:12:57
108.54 دلار 11:12:57
108.57 دلار 11:11:54
108.63 دلار 11:11:10
108.63 دلار 11:11:09
108.7 دلار 11:09:58
108.69 دلار 11:09:01
108.69 دلار 11:09:01
108.66 دلار 11:07:57
108.66 دلار 11:07:57
108.73 دلار 11:06:58
108.73 دلار 11:06:58
108.77 دلار 11:05:59
108.79 دلار 11:05:47
108.68 دلار 11:04:52
108.68 دلار 11:04:52
108.69 دلار 11:03:56
108.62 دلار 11:03:13
108.62 دلار 11:03:11
108.63 دلار 11:02:17
108.68 دلار 11:01:24
108.68 دلار 11:01:24
108.54 دلار 10:59:48
108.54 دلار 10:59:39
108.48 دلار 10:58:53
108.48 دلار 10:58:52
108.49 دلار 10:57:56
108.49 دلار 10:57:55
108.56 دلار 10:56:56
108.56 دلار 10:56:55
108.66 دلار 10:55:47
108.66 دلار 10:55:37
108.65 دلار 10:54:48
108.65 دلار 10:54:47
108.69 دلار 10:53:44
108.69 دلار 10:53:36
108.59 دلار 10:51:57
108.59 دلار 10:51:57
108.57 دلار 10:51:03
108.6 دلار 10:50:57
108.63 دلار 10:49:52
108.63 دلار 10:49:52
108.62 دلار 10:48:52
108.63 دلار 10:48:39
108.59 دلار 10:47:49
108.59 دلار 10:47:48
108.56 دلار 10:46:55
108.62 دلار 10:46:12
108.62 دلار 10:46:12
108.67 دلار 10:44:54
108.67 دلار 10:44:53
108.74 دلار 10:43:53
108.63 دلار 10:43:15
108.57 دلار 10:43:10
108.59 دلار 10:41:52
108.59 دلار 10:41:52
108.54 دلار 10:41:05
108.48 دلار 10:40:54
108.43 دلار 10:39:53
108.43 دلار 10:39:53
108.37 دلار 10:37:56
108.41 دلار 10:37:07
108.41 دلار 10:37:07
108.4 دلار 10:35:59
108.4 دلار 10:35:59
108.53 دلار 10:34:39
108.38 دلار 10:33:50
108.38 دلار 10:33:49
108.27 دلار 10:32:53
108.23 دلار 10:32:46
108.28 دلار 10:31:51
108.28 دلار 10:31:51
108.41 دلار 10:31:00
108.41 دلار 10:31:00
108.29 دلار 10:29:50
108.31 دلار 10:29:37
108.25 دلار 10:28:47
108.22 دلار 10:28:46
108.12 دلار 10:27:43
108.13 دلار 10:27:35
108.17 دلار 10:26:49
108.17 دلار 10:26:48
108.08 دلار 10:25:51
108.09 دلار 10:25:33
108.1 دلار 10:24:47
108.1 دلار 10:24:46
108.22 دلار 10:23:59
108.22 دلار 10:23:58
108.12 دلار 10:22:56
108.12 دلار 10:22:56
108.09 دلار 10:22:01
108.09 دلار 10:22:00
108.19 دلار 10:19:49
108.22 دلار 10:19:39
108.28 دلار 10:18:50
108.28 دلار 10:18:50
108.31 دلار 10:17:53
108.34 دلار 10:17:38
108.28 دلار 10:16:49
108.28 دلار 10:16:48
108.29 دلار 10:15:55
108.29 دلار 10:15:53
108.23 دلار 10:14:52
108.29 دلار 10:14:40
108.32 دلار 10:13:51
108.32 دلار 10:13:50
108.37 دلار 10:12:54
108.37 دلار 10:12:53
108.31 دلار 10:11:00
108.29 دلار 10:09:59
108.29 دلار 10:09:57
108.54 دلار 10:08:58
108.5 دلار 10:08:58
108.57 دلار 10:07:59
108.57 دلار 10:07:58
108.77 دلار 10:07:03
108.77 دلار 10:07:01
108.82 دلار 10:05:59
108.82 دلار 10:05:59
108.97 دلار 10:04:58
108.97 دلار 10:04:58
108.98 دلار 10:04:02
108.94 دلار 10:03:10
108.94 دلار 10:03:10
108.82 دلار 10:02:05
108.94 دلار 10:01:24
108.94 دلار 10:01:23
108.97 دلار 09:58:48
108.97 دلار 09:58:38
108.94 دلار 09:57:52
108.94 دلار 09:57:51
108.93 دلار 09:56:53
108.93 دلار 09:56:42
108.91 دلار 09:55:51
108.91 دلار 09:55:51
108.92 دلار 09:54:44
108.94 دلار 09:54:28
108.97 دلار 09:53:46
108.97 دلار 09:53:45
108.92 دلار 09:52:44
108.93 دلار 09:52:30
108.91 دلار 09:51:49
108.91 دلار 09:51:48
108.94 دلار 09:51:02
108.97 دلار 09:51:01
108.82 دلار 09:49:49
108.81 دلار 09:48:49
108.81 دلار 09:48:49
108.8 دلار 09:47:46
108.8 دلار 09:47:37
108.81 دلار 09:46:52
108.84 دلار 09:46:50
108.92 دلار 09:45:30
108.91 دلار 09:44:43
108.91 دلار 09:44:43
108.94 دلار 09:43:16
108.96 دلار 09:41:53
108.91 دلار 09:41:06
108.91 دلار 09:41:06
108.96 دلار 09:39:55
108.95 دلار 09:39:41
108.9 دلار 09:38:53
108.9 دلار 09:38:52
108.91 دلار 09:37:57
108.92 دلار 09:37:02
108.92 دلار 09:37:00
108.88 دلار 09:35:59
108.91 دلار 09:35:40
108.82 دلار 09:33:46
108.81 دلار 09:33:37
108.87 دلار 09:32:49
108.87 دلار 09:32:49
108.85 دلار 09:31:49
108.81 دلار 09:31:09
108.84 دلار 09:31:01
108.88 دلار 09:29:50
108.9 دلار 09:29:37
108.85 دلار 09:28:50
108.85 دلار 09:28:50
108.84 دلار 09:27:46
108.84 دلار 09:27:33
108.86 دلار 09:26:47
108.86 دلار 09:26:46
108.81 دلار 09:25:25
108.86 دلار 09:24:44
108.86 دلار 09:24:43
108.88 دلار 09:23:37
108.89 دلار 09:23:28
108.91 دلار 09:22:47
108.92 دلار 09:22:47
108.97 دلار 09:21:50
108.97 دلار 09:21:38
108.91 دلار 09:20:52
108.91 دلار 09:20:51
108.87 دلار 09:20:00
108.9 دلار 09:19:37
108.88 دلار 09:18:47
108.88 دلار 09:18:47
108.87 دلار 09:16:49
108.87 دلار 09:16:49
108.85 دلار 09:15:51
108.87 دلار 09:15:40
108.89 دلار 09:14:50
108.86 دلار 09:14:50
108.82 دلار 09:13:42
108.84 دلار 09:13:31
108.88 دلار 09:12:50
108.88 دلار 09:12:49
108.84 دلار 09:11:55
108.84 دلار 09:11:55
108.87 دلار 09:10:59
108.87 دلار 09:10:59
108.85 دلار 09:09:56
108.85 دلار 09:09:53
108.86 دلار 09:08:57
108.86 دلار 09:08:57
108.91 دلار 09:06:52
108.91 دلار 09:06:50
108.88 دلار 09:05:53
108.93 دلار 09:05:33
108.9 دلار 09:04:46
108.89 دلار 09:04:45
108.88 دلار 09:03:55
108.88 دلار 09:03:50
108.81 دلار 09:03:00
108.89 دلار 09:02:05
108.89 دلار 09:02:04
108.88 دلار 09:01:20
108.87 دلار 09:00:58
108.81 دلار 08:59:45
108.85 دلار 08:58:48
108.85 دلار 08:58:41
108.81 دلار 08:57:52
108.81 دلار 08:57:51
108.87 دلار 08:56:51
108.91 دلار 08:56:34
108.88 دلار 08:55:50
108.88 دلار 08:55:48
108.9 دلار 08:54:42
108.87 دلار 08:54:26
108.84 دلار 08:53:45
108.84 دلار 08:53:45
108.89 دلار 08:52:46
108.87 دلار 08:52:30
108.85 دلار 08:51:48
108.85 دلار 08:51:47
108.87 دلار 08:50:58
108.87 دلار 08:50:54
108.78 دلار 08:49:54
108.78 دلار 08:49:54
108.89 دلار 08:48:45
108.91 دلار 08:48:31
108.93 دلار 08:46:49
108.98 دلار 08:46:37
108.97 دلار 08:45:49
108.97 دلار 08:45:48
108.94 دلار 08:44:47
108.99 دلار 08:43:46
108.99 دلار 08:43:46
108.94 دلار 08:42:50
108.94 دلار 08:42:41
109 دلار 08:41:52
109 دلار 08:41:51
109.03 دلار 08:40:59
109.03 دلار 08:40:59
109.01 دلار 08:39:50
109.01 دلار 08:39:48
109.04 دلار 08:38:54
109.04 دلار 08:38:53
109.09 دلار 08:37:57
109.08 دلار 08:37:05
109.08 دلار 08:37:02
109.09 دلار 08:35:58
109.09 دلار 08:35:57
109.11 دلار 08:34:32
109.12 دلار 08:32:49
109.12 دلار 08:32:37
109.09 دلار 08:31:49
109.09 دلار 08:31:46
109.06 دلار 08:30:55
109.06 دلار 08:30:46
109.07 دلار 08:28:48
109.07 دلار 08:28:32
109.09 دلار 08:27:46
109.09 دلار 08:27:45
109.12 دلار 08:25:52
109.12 دلار 08:25:51
109.13 دلار 08:24:43
109.14 دلار 08:23:45
109.14 دلار 08:23:45
108.97 دلار 08:22:50
108.97 دلار 08:22:40
108.98 دلار 08:21:50
108.98 دلار 08:21:50
109.02 دلار 08:20:53
109.09 دلار 08:18:45
109.07 دلار 08:18:31
109.11 دلار 08:17:48
109.11 دلار 08:17:46
109.06 دلار 08:16:39
109.1 دلار 08:15:51
109.1 دلار 08:15:51
109.15 دلار 08:15:01
109.21 دلار 08:12:55
109.21 دلار 08:12:54
109.2 دلار 08:10:58
109.2 دلار 08:10:53
109.23 دلار 08:09:52
109.23 دلار 08:09:52
109.22 دلار 08:07:58
109.22 دلار 08:07:58
109.28 دلار 08:06:56
109.28 دلار 08:06:55
109.26 دلار 08:05:55
109.25 دلار 08:04:52
109.25 دلار 08:04:52
109.21 دلار 08:03:59
109.22 دلار 08:03:57
109.25 دلار 08:02:59
109.34 دلار 08:02:11
109.34 دلار 08:02:11
109.25 دلار 08:01:00
109.38 دلار 07:58:46
109.38 دلار 07:58:34
109.4 دلار 07:57:49
109.4 دلار 07:57:49
109.48 دلار 07:56:50
109.44 دلار 07:56:40
109.46 دلار 07:55:47
109.46 دلار 07:55:47
109.35 دلار 07:54:42
109.35 دلار 07:54:28
109.32 دلار 07:53:46
109.32 دلار 07:53:46
109.4 دلار 07:52:44
109.33 دلار 07:52:34
109.29 دلار 07:51:51
109.29 دلار 07:51:50
109.44 دلار 07:50:59
109.45 دلار 07:50:49
109.41 دلار 07:49:52
109.41 دلار 07:49:52
109.31 دلار 07:48:49
109.33 دلار 07:48:36
109.35 دلار 07:47:47
109.37 دلار 07:47:47
109.34 دلار 07:46:48
109.34 دلار 07:46:36
109.22 دلار 07:45:49
109.22 دلار 07:45:49
109.17 دلار 07:44:44
109.09 دلار 07:44:33
109.16 دلار 07:43:49
109.16 دلار 07:43:48
109.05 دلار 07:42:50
109.04 دلار 07:42:38
109.12 دلار 07:41:50
109.12 دلار 07:41:50
109.1 دلار 07:40:54
109.1 دلار 07:40:47
109.13 دلار 07:39:53
109.13 دلار 07:39:52
109.12 دلار 07:38:48
109.19 دلار 07:38:05
109.22 دلار 07:38:01
109.16 دلار 07:36:58
109.27 دلار 07:36:58
109.13 دلار 07:35:59
109.13 دلار 07:35:58
109.19 دلار 07:34:48
109.13 دلار 07:34:35
109.22 دلار 07:33:49
109.22 دلار 07:33:48
109.29 دلار 07:32:31
109.23 دلار 07:31:46
109.23 دلار 07:31:46
109.19 دلار 07:31:05
109.24 دلار 07:30:52
109.12 دلار 07:29:47
109.12 دلار 07:29:46
109.19 دلار 07:28:47
109.19 دلار 07:28:28
109.09 دلار 07:26:43
109.09 دلار 07:26:30
109.1 دلار 07:25:48
109.1 دلار 07:25:47
109.23 دلار 07:24:42
109.19 دلار 07:24:30
109.17 دلار 07:23:47
109.17 دلار 07:23:46
109.15 دلار 07:22:48
109.17 دلار 07:22:42
109.18 دلار 07:21:53
109.18 دلار 07:21:52
109.28 دلار 07:20:44
109.35 دلار 07:19:47
109.35 دلار 07:19:47
109.43 دلار 07:18:43
109.54 دلار 07:17:48
109.54 دلار 07:17:47
109.44 دلار 07:16:47
109.44 دلار 07:16:40
109.45 دلار 07:15:53
109.45 دلار 07:15:52
109.44 دلار 07:14:44
109.38 دلار 07:14:23
109.44 دلار 07:13:44
109.44 دلار 07:13:43
109.43 دلار 07:12:48
109.44 دلار 07:12:42
109.49 دلار 07:11:53
109.49 دلار 07:11:52
109.53 دلار 07:10:58
109.46 دلار 07:10:54
109.44 دلار 07:09:54
109.44 دلار 07:09:54
109.35 دلار 07:08:55
109.39 دلار 07:08:46
109.46 دلار 07:07:52
109.46 دلار 07:07:52
109.38 دلار 07:06:52
109.38 دلار 07:06:43
109.47 دلار 07:05:52
109.47 دلار 07:05:52
109.55 دلار 07:04:50
109.54 دلار 07:04:35
109.53 دلار 07:03:50
109.53 دلار 07:03:49
109.63 دلار 07:02:56
109.66 دلار 07:02:07
109.75 دلار 07:01:11
109.56 دلار 07:00:40
109.52 دلار 06:59:46
109.52 دلار 06:59:45
109.65 دلار 06:58:47
109.66 دلار 06:58:07
109.65 دلار 06:57:49
109.63 دلار 06:56:55
109.63 دلار 06:56:52
109.62 دلار 06:55:44
109.65 دلار 06:55:28
109.66 دلار 06:54:45
109.66 دلار 06:54:44
109.65 دلار 06:53:41
109.66 دلار 06:53:29
109.72 دلار 06:52:46
109.72 دلار 06:52:46
109.75 دلار 06:51:44
109.77 دلار 06:51:04
109.77 دلار 06:51:03
109.78 دلار 06:49:51
109.77 دلار 06:48:48
109.77 دلار 06:48:47
109.81 دلار 06:47:48
109.81 دلار 06:47:31
109.84 دلار 06:46:47
109.84 دلار 06:46:47
109.87 دلار 06:45:45
109.91 دلار 06:45:26
109.9 دلار 06:44:45
109.9 دلار 06:44:44
110.02 دلار 06:43:48
110 دلار 06:43:43
109.97 دلار 06:42:52
109.97 دلار 06:42:52
109.96 دلار 06:41:55
109.96 دلار 06:41:55
110.02 دلار 06:41:01
110.02 دلار 06:41:00
109.98 دلار 06:39:48
110 دلار 06:38:54
110 دلار 06:38:54
109.97 دلار 06:38:01
109.97 دلار 06:37:59
109.94 دلار 06:37:00
109.94 دلار 06:36:59
109.9 دلار 06:36:00
109.84 دلار 06:35:46
109.79 دلار 06:34:51
109.79 دلار 06:34:49
109.82 دلار 06:33:38
109.81 دلار 06:32:49
109.81 دلار 06:32:48
109.72 دلار 06:31:49
109.71 دلار 06:31:42
109.75 دلار 06:30:53
109.75 دلار 06:30:53
109.62 دلار 06:29:45
109.59 دلار 06:29:06
109.61 دلار 06:28:50
109.78 دلار 06:27:58
109.84 دلار 06:27:45
109.77 دلار 06:26:44
109.78 دلار 06:25:48
109.78 دلار 06:25:47
109.76 دلار 06:24:23
109.78 دلار 06:23:45
109.78 دلار 06:23:45
109.82 دلار 06:22:41
109.81 دلار 06:21:53
109.81 دلار 06:21:52
109.78 دلار 06:20:50
109.81 دلار 06:19:49
109.81 دلار 06:19:48
109.72 دلار 06:18:45
109.69 دلار 06:18:34
109.6 دلار 06:17:49
109.6 دلار 06:17:47
109.57 دلار 06:16:46
109.54 دلار 06:16:38
109.5 دلار 06:15:51
109.5 دلار 06:15:51
109.41 دلار 06:14:45
109.43 دلار 06:14:23
109.44 دلار 06:13:44
109.44 دلار 06:13:43
109.6 دلار 06:12:48
109.6 دلار 06:12:43
109.69 دلار 06:11:54
109.69 دلار 06:11:54
109.6 دلار 06:11:05
109.6 دلار 06:11:01
109.58 دلار 06:09:55
109.58 دلار 06:09:52
109.62 دلار 06:08:55
109.62 دلار 06:08:52
109.57 دلار 06:07:56
109.57 دلار 06:07:56
109.47 دلار 06:06:55
109.5 دلار 06:06:55
109.55 دلار 06:05:58
109.55 دلار 06:05:55
109.5 دلار 06:04:56
109.5 دلار 06:04:56
109.54 دلار 06:03:57
109.54 دلار 06:03:56
109.48 دلار 06:03:00
109.45 دلار 06:02:11
109.45 دلار 06:02:11
109.6 دلار 06:01:25
109.68 دلار 06:00:58
109.78 دلار 05:59:47
109.78 دلار 05:59:46
109.81 دلار 05:58:50
109.77 دلار 05:58:38
109.8 دلار 05:57:52
109.8 دلار 05:57:51
109.78 دلار 05:56:50
109.8 دلار 05:56:30
109.82 دلار 05:55:46
109.82 دلار 05:55:46
109.85 دلار 05:54:42
109.86 دلار 05:54:35
109.84 دلار 05:53:48
109.84 دلار 05:53:47
109.93 دلار 05:52:51
109.94 دلار 05:52:39
109.89 دلار 05:51:52
109.89 دلار 05:51:50
109.68 دلار 05:51:05
109.69 دلار 05:49:49
109.69 دلار 05:49:48
109.59 دلار 05:48:46
109.59 دلار 05:48:35
109.65 دلار 05:47:47
109.65 دلار 05:47:46
109.73 دلار 05:46:48
109.79 دلار 05:46:37
109.66 دلار 05:45:50
109.66 دلار 05:45:50
109.57 دلار 05:44:44
109.62 دلار 05:44:34
109.47 دلار 05:43:50
109.47 دلار 05:43:49
109.52 دلار 05:42:49
109.51 دلار 05:42:39
109.46 دلار 05:41:53
109.46 دلار 05:41:51
109.48 دلار 05:41:02
109.48 دلار 05:41:02
109.47 دلار 05:39:40
109.53 دلار 05:38:53
109.53 دلار 05:38:52
109.73 دلار 05:37:58
109.73 دلار 05:37:56
109.53 دلار 05:37:00
109.53 دلار 05:37:00
109.47 دلار 05:35:56
109.47 دلار 05:35:55
109.46 دلار 05:34:48
109.48 دلار 05:34:32
109.57 دلار 05:33:47
109.66 دلار 05:33:46
109.72 دلار 05:32:46
109.69 دلار 05:32:37
109.9 دلار 05:30:59
110.03 دلار 05:30:49
110.02 دلار 05:29:50
110.02 دلار 05:29:49
110.06 دلار 05:28:33
110.02 دلار 05:27:47
110.02 دلار 05:27:47
110.06 دلار 05:26:41
110 دلار 05:26:27
110.01 دلار 05:25:45
110.06 دلار 05:24:37
110.03 دلار 05:23:43
110.03 دلار 05:23:42
110.05 دلار 05:22:30
110.04 دلار 05:21:48
110.04 دلار 05:21:47
110.06 دلار 05:20:55
110.06 دلار 05:20:54
110.04 دلار 05:19:40
109.97 دلار 05:19:28
109.9 دلار 05:18:46
109.88 دلار 05:18:45
109.87 دلار 05:17:38
109.88 دلار 05:16:49
109.88 دلار 05:16:48
109.77 دلار 05:15:40
109.73 دلار 05:14:49
109.73 دلار 05:14:48
109.75 دلار 05:13:45
109.75 دلار 05:13:36
109.79 دلار 05:12:51
109.79 دلار 05:12:51
109.84 دلار 05:11:55
109.84 دلار 05:11:54
109.78 دلار 05:11:02
109.79 دلار 05:11:02
109.81 دلار 05:09:57
109.81 دلار 05:09:55
109.87 دلار 05:08:58
109.87 دلار 05:08:58
109.89 دلار 05:07:58
109.89 دلار 05:07:57
109.94 دلار 05:05:55
109.94 دلار 05:05:40
109.85 دلار 05:04:49
109.91 دلار 05:04:48
109.83 دلار 05:03:52
109.77 دلار 05:03:06
109.77 دلار 05:03:06
109.82 دلار 05:02:02
109.83 دلار 05:01:14
109.81 دلار 04:58:47
109.77 دلار 04:58:43
109.72 دلار 04:57:53
109.72 دلار 04:57:52
109.78 دلار 04:56:51
109.82 دلار 04:55:46
109.82 دلار 04:55:45
109.78 دلار 04:54:41
109.77 دلار 04:54:19
109.84 دلار 04:53:42
109.84 دلار 04:53:40
110.05 دلار 04:52:42
110.05 دلار 04:52:27
110.07 دلار 04:51:46
110.09 دلار 04:50:42
110.08 دلار 04:49:48
110.08 دلار 04:49:48
110.06 دلار 04:48:43
110.06 دلار 04:48:29
110.11 دلار 04:47:46
110.09 دلار 04:47:45
110.08 دلار 04:46:40
110.05 دلار 04:46:27
110.03 دلار 04:45:46
110.03 دلار 04:45:46
109.96 دلار 04:44:41
109.95 دلار 04:44:34
109.93 دلار 04:43:46
109.93 دلار 04:43:45
109.84 دلار 04:42:48
109.88 دلار 04:42:36
109.85 دلار 04:41:51
109.85 دلار 04:41:50
109.77 دلار 04:40:59
109.77 دلار 04:40:57
109.71 دلار 04:39:53
109.71 دلار 04:39:39
109.73 دلار 04:38:50
109.73 دلار 04:38:49
109.69 دلار 04:37:56
109.69 دلار 04:37:55
109.57 دلار 04:36:57
109.6 دلار 04:36:50
109.66 دلار 04:35:53
109.66 دلار 04:35:53
109.57 دلار 04:34:45
109.62 دلار 04:33:48
109.62 دلار 04:33:48
109.49 دلار 04:32:48
109.49 دلار 04:32:35
109.52 دلار 04:31:47
109.2 دلار 02:41:00
109.2 دلار 02:41:00
109.21 دلار 02:10:58
109.31 دلار 02:09:51
109.28 دلار 02:03:22
109.28 دلار 02:03:21
109.31 دلار 02:02:28
109.25 دلار 02:01:37
109.25 دلار 02:01:36
109.23 دلار 01:52:54
109.23 دلار 01:52:53
109.16 دلار 01:51:58
109.15 دلار 01:47:48
109.14 دلار 01:45:55
109.14 دلار 01:45:55
109.15 دلار 01:44:55
109.14 دلار 01:38:59
109.14 دلار 01:38:59
109.15 دلار 01:37:07
109.15 دلار 01:37:06
109.16 دلار 01:36:02
109.16 دلار 01:36:01
109.29 دلار 01:34:51
109.36 دلار 01:34:42
109.28 دلار 01:33:52
109.28 دلار 01:33:52
109.18 دلار 01:32:54
109.23 دلار 01:32:43
109.22 دلار 01:31:50
109.22 دلار 01:31:49
109.23 دلار 01:30:59
109.23 دلار 01:30:58
109.2 دلار 01:29:33
109.22 دلار 01:28:48
109.22 دلار 01:28:47
109.2 دلار 01:27:38
109.18 دلار 01:27:25
109.19 دلار 01:26:44
109.19 دلار 01:26:44
109.18 دلار 01:25:55
109.18 دلار 01:25:53
109.09 دلار 01:23:51
109.09 دلار 01:23:50
109.21 دلار 01:22:56
109.21 دلار 01:22:56
109.23 دلار 01:21:55
109.23 دلار 01:21:54
109.15 دلار 01:20:55
109.15 دلار 01:20:54
109.12 دلار 01:19:42
109.11 دلار 01:19:35
109.14 دلار 01:18:52
109.14 دلار 01:18:52
109.19 دلار 01:17:47
109.2 دلار 01:17:39
109.18 دلار 01:16:54
109.18 دلار 01:16:52
109.19 دلار 01:15:53
109.19 دلار 01:15:45
109.14 دلار 01:14:49
109.06 دلار 01:13:45
109.06 دلار 01:13:45
109.09 دلار 01:12:46
109.09 دلار 01:12:34
109.13 دلار 01:11:47
109.13 دلار 01:11:47
109.09 دلار 01:10:56
109.16 دلار 01:10:45
109.21 دلار 01:09:52
109.21 دلار 01:09:51
109.22 دلار 01:08:55
109.22 دلار 01:08:55
109.24 دلار 01:07:41
109.25 دلار 01:06:52
109.25 دلار 01:06:52
109.22 دلار 01:05:56
109.22 دلار 01:05:52
109.27 دلار 01:04:52
109.27 دلار 01:04:49
109.25 دلار 01:03:55
109.25 دلار 01:03:54
109.21 دلار 01:03:02
109.21 دلار 01:03:02
109.19 دلار 01:02:10
109.22 دلار 01:01:13
109.22 دلار 01:01:11
109.15 دلار 00:59:45
109.16 دلار 00:59:31
109.11 دلار 00:58:49
109.11 دلار 00:58:49
109.14 دلار 00:57:50
109.11 دلار 00:57:42
109.18 دلار 00:56:51
109.18 دلار 00:56:51
109.28 دلار 00:55:58
109.27 دلار 00:55:56
109.23 دلار 00:54:46
109.25 دلار 00:54:40
109.18 دلار 00:53:52
109.18 دلار 00:53:52
109.25 دلار 00:52:53
109.25 دلار 00:52:39
109.3 دلار 00:51:54
109.3 دلار 00:51:54
109.28 دلار 00:50:56
109.19 دلار 00:49:50
109.2 دلار 00:49:31
109.15 دلار 00:48:46
109.15 دلار 00:48:46
109.33 دلار 00:47:44
109.23 دلار 00:47:29
109.31 دلار 00:46:44
109.31 دلار 00:46:44
109.25 دلار 00:45:51
109.19 دلار 00:45:33
109.18 دلار 00:44:45
109.18 دلار 00:44:45
109.16 دلار 00:42:50
109.16 دلار 00:42:50
109.23 دلار 00:41:53
109.13 دلار 00:41:08
109.13 دلار 00:41:05
109.18 دلار 00:39:52
109.16 دلار 00:39:42
109.1 دلار 00:38:54
109.1 دلار 00:38:53
109.23 دلار 00:37:59
109.23 دلار 00:37:58
109.28 دلار 00:37:00
109.25 دلار 00:37:00
109.21 دلار 00:35:54
109.25 دلار 00:35:41
109.27 دلار 00:34:50
109.27 دلار 00:34:49
109.16 دلار 00:33:46
109.16 دلار 00:33:37
109.17 دلار 00:32:49
109.22 دلار 00:31:55
109.22 دلار 00:31:55
109.27 دلار 00:30:54
109.22 دلار 00:30:41
109.25 دلار 00:29:46
109.25 دلار 00:29:45
109.21 دلار 00:28:32
109.23 دلار 00:27:43
109.23 دلار 00:27:42
109.13 دلار 00:26:45
109.12 دلار 00:26:39
109.08 دلار 00:25:53
109.08 دلار 00:25:53
109.03 دلار 00:24:49
109.03 دلار 00:24:41
109.13 دلار 00:23:53
109.13 دلار 00:23:53
109.26 دلار 00:22:57
109.26 دلار 00:22:57
109.22 دلار 00:21:55
109.22 دلار 00:21:55
109.19 دلار 00:20:58
109.21 دلار 00:20:58
109.22 دلار 00:19:45
109.23 دلار 00:19:33
109.25 دلار 00:18:47
109.23 دلار 00:18:46
109.22 دلار 00:18:00
109.18 دلار 00:17:45

بنزین

 • نرخ فعلی : 3.5995
 • بالاترین قیمت روز : 3.6235
 • پایین ترین قیمت روز : 3.5091
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.02
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.44%
 • نرخ بازگشایی بازار : 3.5375
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۰۴:۵۷
 • نرخ روز گذشته : 3.5369
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.77%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0626
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
3.5995 دلار 16:04:57
3.5995 دلار 16:04:55
3.5972 دلار 16:04:00
3.588 دلار 16:03:17
3.588 دلار 16:03:16
3.5827 دلار 16:02:18
3.5819 دلار 16:01:34
3.5828 دلار 16:01:07
3.5786 دلار 15:59:50
3.5786 دلار 15:59:49
3.5745 دلار 15:59:01
3.5745 دلار 15:59:01
3.5726 دلار 15:57:59
3.5726 دلار 15:57:59
3.5708 دلار 15:56:55
3.5708 دلار 15:56:54
3.5725 دلار 15:55:51
3.5725 دلار 15:55:42
3.5753 دلار 15:54:54
3.5753 دلار 15:54:54
3.5738 دلار 15:53:49
3.5741 دلار 15:53:40
3.5739 دلار 15:52:53
3.5739 دلار 15:52:52
3.5718 دلار 15:52:00
3.5722 دلار 15:51:16
3.5722 دلار 15:51:16
3.5743 دلار 15:49:40
3.5801 دلار 15:48:50
3.5801 دلار 15:48:49
3.5831 دلار 15:47:47
3.5814 دلار 15:47:37
3.5807 دلار 15:46:51
3.5807 دلار 15:46:50
3.5753 دلار 15:45:53
3.5762 دلار 15:45:37
3.5777 دلار 15:44:49
3.5777 دلار 15:44:48
3.5794 دلار 15:43:58
3.5794 دلار 15:43:57
3.5784 دلار 15:43:00
3.5784 دلار 15:42:59
3.5807 دلار 15:41:56
3.5867 دلار 15:41:06
3.5867 دلار 15:41:05
3.5868 دلار 15:39:55
3.5868 دلار 15:39:55
3.5893 دلار 15:38:58
3.5885 دلار 15:38:02
3.5885 دلار 15:38:02
3.591 دلار 15:37:03
3.5905 دلار 15:36:03
3.5905 دلار 15:36:02
3.5926 دلار 15:34:50
3.5932 دلار 15:34:41
3.5949 دلار 15:33:50
3.5949 دلار 15:33:50
3.5929 دلار 15:32:58
3.5929 دلار 15:32:58
3.595 دلار 15:31:59
3.595 دلار 15:31:59
3.5875 دلار 15:31:19
3.5878 دلار 15:31:00
3.5851 دلار 15:29:53
3.5851 دلار 15:29:53
3.5831 دلار 15:28:54
3.585 دلار 15:28:44
3.5843 دلار 15:27:53
3.5843 دلار 15:27:50
3.5896 دلار 15:26:54
3.5896 دلار 15:26:46
3.5923 دلار 15:25:53
3.5923 دلار 15:25:53
3.5918 دلار 15:24:55
3.5918 دلار 15:24:55
3.5926 دلار 15:23:57
3.5926 دلار 15:23:57
3.5912 دلار 15:22:56
3.5912 دلار 15:22:56
3.5898 دلار 15:21:58
3.5898 دلار 15:21:57
3.5888 دلار 15:20:59
3.5879 دلار 15:20:53
3.5875 دلار 15:19:51
3.5875 دلار 15:19:50
3.5895 دلار 15:18:55
3.6013 دلار 15:18:54
3.6011 دلار 15:17:48
3.6011 دلار 15:17:43
3.601 دلار 15:16:52
3.601 دلار 15:16:51
3.6 دلار 15:15:55
3.5999 دلار 15:15:45
3.5998 دلار 15:14:53
3.5998 دلار 15:14:53
3.5926 دلار 15:13:55
3.5926 دلار 15:13:54
3.6015 دلار 15:12:56
3.6015 دلار 15:12:53
3.6005 دلار 15:11:57
3.6005 دلار 15:11:56
3.5998 دلار 15:11:00
3.5998 دلار 15:10:59
3.6009 دلار 15:09:56
3.6009 دلار 15:09:55
3.6023 دلار 15:08:56
3.6012 دلار 15:08:55
3.6009 دلار 15:07:58
3.6009 دلار 15:07:57
3.605 دلار 15:06:58
3.605 دلار 15:06:56
3.6028 دلار 15:05:58
3.6028 دلار 15:05:58
3.6035 دلار 15:04:55
3.6035 دلار 15:04:54
3.6019 دلار 15:03:57
3.5965 دلار 15:03:08
3.5966 دلار 15:03:06
3.5922 دلار 15:02:08
3.5887 دلار 15:01:29
3.5887 دلار 15:01:29
3.5882 دلار 14:59:46
3.5882 دلار 14:59:40
3.587 دلار 14:58:52
3.5869 دلار 14:58:50
3.589 دلار 14:57:56
3.589 دلار 14:57:54
3.5903 دلار 14:56:53
3.5903 دلار 14:56:43
3.591 دلار 14:55:54
3.591 دلار 14:55:52
3.592 دلار 14:54:47
3.5915 دلار 14:54:31
3.5893 دلار 14:53:44
3.5893 دلار 14:53:44
3.5875 دلار 14:52:55
3.5875 دلار 14:52:54
3.5867 دلار 14:51:52
3.5857 دلار 14:51:07
3.5857 دلار 14:51:06
3.5882 دلار 14:49:49
3.5884 دلار 14:49:40
3.5893 دلار 14:48:52
3.5893 دلار 14:48:50
3.5888 دلار 14:47:52
3.5841 دلار 14:47:43
3.5842 دلار 14:46:51
3.5842 دلار 14:46:50
3.5837 دلار 14:45:57
3.5837 دلار 14:45:54
3.5875 دلار 14:44:50
3.5875 دلار 14:44:44
3.5861 دلار 14:43:54
3.5861 دلار 14:43:54
3.588 دلار 14:42:58
3.588 دلار 14:42:56
3.5911 دلار 14:41:56
3.5869 دلار 14:41:07
3.5869 دلار 14:41:06
3.5903 دلار 14:39:55
3.5908 دلار 14:39:49
3.592 دلار 14:38:54
3.592 دلار 14:38:53
3.5935 دلار 14:37:58
3.5935 دلار 14:37:58
3.5939 دلار 14:37:02
3.5939 دلار 14:37:02
3.5923 دلار 14:35:59
3.5923 دلار 14:35:58
3.5938 دلار 14:34:50
3.5938 دلار 14:34:34
3.5944 دلار 14:33:51
3.5944 دلار 14:33:51
3.5968 دلار 14:32:58
3.5968 دلار 14:32:58
3.5987 دلار 14:29:54
3.5979 دلار 14:29:43
3.6014 دلار 14:28:53
3.6014 دلار 14:28:51
3.597 دلار 14:27:55
3.597 دلار 14:27:55
3.5972 دلار 14:26:57
3.5972 دلار 14:26:49
3.5969 دلار 14:25:52
3.5964 دلار 14:24:54
3.5964 دلار 14:24:54
3.5967 دلار 14:23:51
3.5938 دلار 14:21:59
3.5938 دلار 14:21:59
3.5955 دلار 14:20:58
3.5955 دلار 14:20:58
3.5937 دلار 14:19:52
3.5953 دلار 14:18:53
3.5953 دلار 14:18:53
3.5922 دلار 14:17:58
3.5922 دلار 14:17:57
3.5939 دلار 14:16:57
3.5939 دلار 14:16:57
3.5946 دلار 14:15:57
3.5922 دلار 14:15:43
3.5953 دلار 14:14:51
3.5953 دلار 14:14:51
3.5951 دلار 14:13:58
3.5951 دلار 14:13:58
3.5896 دلار 14:12:57
3.5896 دلار 14:12:55
3.5866 دلار 14:11:52
3.5861 دلار 14:11:05
3.5861 دلار 14:11:02
3.5863 دلار 14:09:56
3.5863 دلار 14:09:55
3.5854 دلار 14:08:59
3.5863 دلار 14:08:04
3.5863 دلار 14:08:03
3.5856 دلار 14:06:59
3.5856 دلار 14:06:59
3.5863 دلار 14:05:58
3.5858 دلار 14:05:49
3.5856 دلار 14:04:54
3.5856 دلار 14:04:54
3.5861 دلار 14:04:03
3.5818 دلار 14:03:17
3.5818 دلار 14:03:15
3.5842 دلار 14:02:21
3.5923 دلار 14:01:32
3.5912 دلار 14:01:16
3.5958 دلار 13:59:51
3.5958 دلار 13:59:50
3.5977 دلار 13:58:51
3.5967 دلار 13:58:42
3.5994 دلار 13:57:52
3.5994 دلار 13:57:51
3.5999 دلار 13:56:53
3.6025 دلار 13:54:43
3.6025 دلار 13:54:33
3.6037 دلار 13:53:50
3.6048 دلار 13:53:49
3.6059 دلار 13:52:54
3.6059 دلار 13:52:54
3.6042 دلار 13:51:59
3.6059 دلار 13:51:15
3.6059 دلار 13:51:10
3.612 دلار 13:49:39
3.6119 دلار 13:48:50
3.6119 دلار 13:48:48
3.6108 دلار 13:47:50
3.6119 دلار 13:47:42
3.6161 دلار 13:46:54
3.6161 دلار 13:46:52
3.6173 دلار 13:45:52
3.6174 دلار 13:45:46
3.6156 دلار 13:44:53
3.6156 دلار 13:44:53
3.6143 دلار 13:43:40
3.6138 دلار 13:42:54
3.6138 دلار 13:42:53
3.6235 دلار 13:41:58
3.6235 دلار 13:41:58
3.6115 دلار 13:41:01
3.6115 دلار 13:40:56
3.6079 دلار 13:39:53
3.6079 دلار 13:39:52
3.6097 دلار 13:38:57
3.6097 دلار 13:38:56
3.6017 دلار 13:38:01
3.5993 دلار 13:37:06
3.6002 دلار 13:37:05
3.5999 دلار 13:35:55
3.5999 دلار 13:35:55
3.5987 دلار 13:34:52
3.5983 دلار 13:34:36
3.5975 دلار 13:33:50
3.5975 دلار 13:33:50
3.593 دلار 13:32:51
3.593 دلار 13:32:39
3.5947 دلار 13:31:51
3.5947 دلار 13:31:50
3.5973 دلار 13:31:01
3.5972 دلار 13:30:57
3.6029 دلار 13:29:48
3.6029 دلار 13:29:48
3.6044 دلار 13:28:55
3.6044 دلار 13:28:46
3.6029 دلار 13:27:53
3.6029 دلار 13:27:53
3.6039 دلار 13:26:59
3.6039 دلار 13:26:58
3.6087 دلار 13:25:55
3.6043 دلار 13:25:43
3.5986 دلار 13:24:51
3.5986 دلار 13:24:50
3.5997 دلار 13:23:56
3.5997 دلار 13:23:56
3.6014 دلار 13:22:55
3.6014 دلار 13:22:55
3.6055 دلار 13:21:58
3.5999 دلار 13:21:58
3.6064 دلار 13:20:45
3.6095 دلار 13:19:49
3.6095 دلار 13:19:49
3.6165 دلار 13:18:46
3.6165 دلار 13:18:37
3.6153 دلار 13:17:54
3.6153 دلار 13:17:53
3.5975 دلار 13:16:49
3.5975 دلار 13:16:43
3.5987 دلار 13:15:54
3.5987 دلار 13:15:53
3.584 دلار 13:14:51
3.584 دلار 13:14:45
3.5739 دلار 13:13:53
3.5739 دلار 13:13:53
3.5734 دلار 13:12:55
3.5734 دلار 13:12:54
3.568 دلار 13:11:53
3.5618 دلار 13:11:07
3.5618 دلار 13:11:04
3.5517 دلار 13:09:58
3.5517 دلار 13:09:58
3.5509 دلار 13:09:02
3.5519 دلار 13:08:06
3.5519 دلار 13:08:05
3.5603 دلار 13:06:08
3.5603 دلار 13:06:08
3.5591 دلار 13:04:57
3.5591 دلار 13:04:56
3.5639 دلار 13:04:01
3.5614 دلار 13:03:16
3.5614 دلار 13:03:12
3.5515 دلار 13:02:13
3.5442 دلار 13:01:36
3.5416 دلار 13:01:20
3.5446 دلار 12:59:51
3.5446 دلار 12:59:50
3.5341 دلار 12:58:52
3.5334 دلار 12:58:44
3.5234 دلار 12:57:52
3.5234 دلار 12:57:52
3.5375 دلار 12:56:53
3.5383 دلار 12:56:05
3.5369 دلار 12:55:47
3.5382 دلار 12:54:45
3.5366 دلار 12:54:24
3.5356 دلار 12:53:45
3.5356 دلار 12:53:43
3.5353 دلار 12:52:49
3.5348 دلار 12:52:40
3.5347 دلار 12:51:54
3.5347 دلار 12:51:52
3.5353 دلار 12:51:13
3.5353 دلار 12:51:01
3.5359 دلار 12:49:52
3.5359 دلار 12:49:50
3.5341 دلار 12:48:49
3.5341 دلار 12:48:35
3.5326 دلار 12:47:50
3.5326 دلار 12:47:50
3.5356 دلار 12:46:58
3.5356 دلار 12:46:47
3.5351 دلار 12:45:52
3.5351 دلار 12:45:51
3.5293 دلار 12:44:47
3.5289 دلار 12:43:51
3.5289 دلار 12:43:51
3.5286 دلار 12:42:57
3.5286 دلار 12:42:56
3.5271 دلار 12:41:57
3.5316 دلار 12:41:04
3.5316 دلار 12:41:03
3.5269 دلار 12:39:56
3.5269 دلار 12:39:56
3.5271 دلار 12:38:55
3.5271 دلار 12:38:55
3.5256 دلار 12:38:03
3.5256 دلار 12:38:02
3.528 دلار 12:36:58
3.528 دلار 12:36:58
3.5348 دلار 12:35:58
3.5348 دلار 12:35:47
3.5347 دلار 12:34:50
3.5347 دلار 12:34:49
3.533 دلار 12:33:44
3.534 دلار 12:33:34
3.5335 دلار 12:32:49
3.5335 دلار 12:32:49
3.5382 دلار 12:31:54
3.5382 دلار 12:31:54
3.5331 دلار 12:30:51
3.533 دلار 12:29:50
3.533 دلار 12:29:49
3.5284 دلار 12:28:42
3.5282 دلار 12:27:53
3.5282 دلار 12:27:53
3.5247 دلار 12:26:47
3.5253 دلار 12:26:44
3.5234 دلار 12:25:51
3.5234 دلار 12:25:51
3.5214 دلار 12:24:51
3.5217 دلار 12:24:33
3.5237 دلار 12:23:49
3.5237 دلار 12:23:48
3.5251 دلار 12:22:47
3.5223 دلار 12:22:38
3.5233 دلار 12:21:50
3.5243 دلار 12:20:56
3.5267 دلار 12:20:40
3.5276 دلار 12:19:45
3.5295 دلار 12:18:49
3.5297 دلار 12:18:33
3.5286 دلار 12:17:47
3.5286 دلار 12:17:47
3.5275 دلار 12:16:55
3.5286 دلار 12:16:05
3.5286 دلار 12:16:05
3.5265 دلار 12:14:58
3.5265 دلار 12:14:53
3.5251 دلار 12:13:56
3.5251 دلار 12:13:54
3.525 دلار 12:12:57
3.525 دلار 12:12:54
3.524 دلار 12:11:58
3.524 دلار 12:11:57
3.5243 دلار 12:09:58
3.5234 دلار 12:09:13
3.5234 دلار 12:09:13
3.5238 دلار 12:08:01
3.5248 دلار 12:07:17
3.5248 دلار 12:07:15
3.5217 دلار 12:06:03
3.5221 دلار 12:05:06
3.5221 دلار 12:05:03
3.529 دلار 12:04:26
3.5305 دلار 12:03:55
3.5288 دلار 12:03:37
3.5294 دلار 12:02:34
3.5299 دلار 12:01:43
3.5296 دلار 12:01:33
3.5312 دلار 11:59:50
3.5312 دلار 11:59:50
3.5364 دلار 11:58:58
3.5364 دلار 11:58:57
3.5412 دلار 11:57:58
3.5412 دلار 11:57:58
3.5335 دلار 11:56:56
3.5335 دلار 11:56:56
3.5364 دلار 11:55:50
3.5347 دلار 11:55:34
3.5335 دلار 11:54:47
3.5335 دلار 11:54:46
3.5295 دلار 11:53:48
3.5285 دلار 11:53:31
3.5286 دلار 11:52:49
3.5286 دلار 11:52:47
3.5275 دلار 11:51:55
3.5282 دلار 11:51:14
3.5282 دلار 11:51:13
3.5276 دلار 11:49:57
3.5276 دلار 11:49:57
3.5295 دلار 11:48:52
3.5293 دلار 11:48:41
3.5288 دلار 11:47:51
3.5288 دلار 11:47:50
3.5302 دلار 11:46:50
3.5309 دلار 11:46:45
3.5367 دلار 11:45:54
3.5367 دلار 11:45:53
3.5386 دلار 11:44:46
3.5384 دلار 11:44:37
3.5406 دلار 11:43:53
3.5406 دلار 11:43:51
3.54 دلار 11:42:58
3.54 دلار 11:42:57
3.5412 دلار 11:41:54
3.5391 دلار 11:41:05
3.5391 دلار 11:41:02
3.536 دلار 11:39:59
3.536 دلار 11:39:58
3.5345 دلار 11:38:57
3.5328 دلار 11:38:56
3.5332 دلار 11:37:58
3.5332 دلار 11:37:57
3.5299 دلار 11:36:57
3.5299 دلار 11:36:56
3.5296 دلار 11:35:53
3.5297 دلار 11:34:48
3.5297 دلار 11:34:47
3.5144 دلار 11:33:51
3.5139 دلار 11:33:41
3.5094 دلار 11:31:59
3.5091 دلار 11:31:58
3.5107 دلار 11:31:14
3.5109 دلار 11:30:59
3.511 دلار 11:29:54
3.511 دلار 11:29:54
3.5119 دلار 11:28:49
3.5125 دلار 11:28:30
3.5111 دلار 11:27:47
3.5111 دلار 11:27:47
3.5107 دلار 11:24:36
3.5115 دلار 11:23:50
3.5115 دلار 11:23:48
3.5109 دلار 11:23:00
3.5109 دلار 11:23:00
3.5106 دلار 11:22:01
3.5106 دلار 11:22:00
3.5103 دلار 11:20:59
3.5109 دلار 11:19:53
3.5109 دلار 11:19:48
3.5112 دلار 11:18:55
3.5112 دلار 11:18:54
3.5153 دلار 11:17:45
3.5153 دلار 11:17:37
3.5156 دلار 11:16:51
3.5152 دلار 11:16:51
3.5145 دلار 11:15:58
3.5122 دلار 11:15:58
3.5119 دلار 11:14:49
3.5158 دلار 11:14:38
3.5159 دلار 11:13:52
3.5149 دلار 11:12:57
3.5149 دلار 11:12:57
3.5154 دلار 11:11:54
3.5158 دلار 11:11:10
3.5158 دلار 11:11:10
3.5174 دلار 11:10:01
3.5171 دلار 11:09:58
3.5168 دلار 11:09:02
3.5168 دلار 11:09:02
3.5157 دلار 11:07:58
3.5157 دلار 11:07:58
3.5161 دلار 11:06:58
3.5161 دلار 11:06:58
3.516 دلار 11:05:59
3.5158 دلار 11:05:47
3.5153 دلار 11:04:52
3.5153 دلار 11:04:52
3.516 دلار 11:03:56
3.5162 دلار 11:03:13
3.5162 دلار 11:03:11
3.5166 دلار 11:02:18
3.5173 دلار 11:01:24
3.5173 دلار 11:01:24
3.516 دلار 10:59:48
3.516 دلار 10:59:39
3.5157 دلار 10:58:53
3.5157 دلار 10:58:52
3.5156 دلار 10:57:56
3.5156 دلار 10:57:56
3.5153 دلار 10:56:56
3.5153 دلار 10:56:56
3.5167 دلار 10:53:44
3.5167 دلار 10:53:36
3.5165 دلار 10:52:53
3.5165 دلار 10:52:53
3.516 دلار 10:51:57
3.516 دلار 10:51:57
3.5156 دلار 10:51:03
3.516 دلار 10:50:57
3.5162 دلار 10:49:52
3.5162 دلار 10:49:52
3.5167 دلار 10:47:49
3.5167 دلار 10:47:48
3.5152 دلار 10:46:56
3.5148 دلار 10:46:12
3.5148 دلار 10:46:12
3.5152 دلار 10:43:53
3.5158 دلار 10:43:16
3.5156 دلار 10:43:11
3.5151 دلار 10:41:52
3.5151 دلار 10:41:52
3.513 دلار 10:41:05
3.513 دلار 10:40:54
3.5124 دلار 10:39:53
3.5124 دلار 10:39:53
3.5127 دلار 10:38:59
3.5127 دلار 10:38:59
3.5132 دلار 10:37:56
3.5129 دلار 10:37:07
3.5129 دلار 10:37:07
3.5122 دلار 10:35:59
3.5122 دلار 10:35:59
3.5125 دلار 10:34:47
3.5145 دلار 10:34:39
3.5111 دلار 10:33:50
3.5111 دلار 10:33:50
3.5103 دلار 10:32:53
3.5103 دلار 10:32:46
3.5148 دلار 10:31:51
3.5148 دلار 10:31:51
3.518 دلار 10:31:01
3.518 دلار 10:31:00
3.516 دلار 10:29:50
3.516 دلار 10:29:38
3.5156 دلار 10:28:47
3.5156 دلار 10:28:46
3.5152 دلار 10:27:43
3.5148 دلار 10:27:35
3.5149 دلار 10:26:49
3.5149 دلار 10:26:48
3.515 دلار 10:25:51
3.515 دلار 10:25:33
3.521 دلار 10:24:47
3.521 دلار 10:24:46
3.5212 دلار 10:23:59
3.5212 دلار 10:23:58
3.5181 دلار 10:22:56
3.5181 دلار 10:22:56
3.5194 دلار 10:22:01
3.5194 دلار 10:22:00
3.5251 دلار 10:17:53
3.5251 دلار 10:17:38
3.5249 دلار 10:16:49
3.5249 دلار 10:16:49
3.5251 دلار 10:15:55
3.5251 دلار 10:15:53
3.5252 دلار 10:13:51
3.5252 دلار 10:13:50
3.5259 دلار 10:12:54
3.5259 دلار 10:12:53
3.5261 دلار 10:11:55
3.5267 دلار 10:11:19
3.5267 دلار 10:11:00
3.5278 دلار 10:09:59
3.5278 دلار 10:09:57
3.5366 دلار 10:07:59
3.5366 دلار 10:07:58
3.5406 دلار 10:07:03
3.5406 دلار 10:07:01
3.5409 دلار 10:05:59
3.5409 دلار 10:05:59
3.5419 دلار 10:04:02
3.5393 دلار 10:03:11
3.5393 دلار 10:03:10
3.5392 دلار 10:02:05
3.5402 دلار 10:01:25
3.5402 دلار 10:01:24
3.541 دلار 09:58:48
3.541 دلار 09:58:38
3.5411 دلار 09:56:53
3.5411 دلار 09:56:43
3.5412 دلار 09:55:51
3.5412 دلار 09:55:51
3.542 دلار 09:54:44
3.542 دلار 09:54:28
3.5421 دلار 09:51:02
3.5422 دلار 09:51:01
3.5374 دلار 09:49:49
3.5364 دلار 09:48:49
3.5364 دلار 09:48:49
3.5363 دلار 09:47:46
3.5363 دلار 09:47:37
3.5364 دلار 09:46:52
3.5366 دلار 09:46:50
3.5349 دلار 09:45:50
3.5349 دلار 09:45:30
3.5347 دلار 09:44:43
3.5347 دلار 09:44:43
3.5351 دلار 09:43:48
3.5377 دلار 09:43:16
3.5377 دلار 09:42:52
3.5357 دلار 09:41:53
3.5355 دلار 09:41:06
3.5355 دلار 09:41:06
3.536 دلار 09:39:55
3.536 دلار 09:39:41
3.5356 دلار 09:38:53
3.5356 دلار 09:38:52
3.5358 دلار 09:34:45
3.5358 دلار 09:34:45
3.5359 دلار 09:33:46
3.5359 دلار 09:33:37
3.536 دلار 09:31:49
3.5359 دلار 09:31:01
3.536 دلار 09:29:50
3.5361 دلار 09:28:50
3.5361 دلار 09:28:50
3.5363 دلار 09:26:47
3.5363 دلار 09:26:46
3.5364 دلار 09:25:25
3.5356 دلار 09:24:44
3.5361 دلار 09:24:43
3.5363 دلار 09:23:37
3.5363 دلار 09:23:28
3.5386 دلار 09:22:47
3.5377 دلار 09:22:47
3.5412 دلار 09:21:50
3.5412 دلار 09:21:39
3.5353 دلار 09:20:52
3.5353 دلار 09:20:51
3.5341 دلار 09:20:00
3.5329 دلار 09:16:49
3.5329 دلار 09:16:49
3.532 دلار 09:15:51
3.532 دلار 09:15:40
3.5319 دلار 09:14:50
3.5322 دلار 09:08:57
3.5322 دلار 09:08:57
3.532 دلار 09:05:53
3.532 دلار 09:05:33
3.5318 دلار 08:56:51
3.5317 دلار 08:54:42
3.5312 دلار 08:53:45
3.5312 دلار 08:53:45
3.5317 دلار 08:52:46
3.5313 دلار 08:51:48
3.5313 دلار 08:51:48
3.5324 دلار 08:50:58
3.5324 دلار 08:50:54
3.5325 دلار 08:49:54
3.5325 دلار 08:49:54
3.5335 دلار 08:46:49
3.5334 دلار 08:44:47
3.5342 دلار 08:44:32
3.5345 دلار 08:43:47
3.5345 دلار 08:43:47
3.5354 دلار 08:42:50
3.5354 دلار 08:42:41
3.537 دلار 08:41:52
3.537 دلار 08:41:51
3.5372 دلار 08:41:00
3.5372 دلار 08:40:59
3.5393 دلار 08:39:50
3.5393 دلار 08:39:48
3.5394 دلار 08:38:54
3.5394 دلار 08:38:53
3.5397 دلار 08:37:57
3.5394 دلار 08:31:49
3.5394 دلار 08:31:46
3.5405 دلار 08:30:55
3.5405 دلار 08:30:46
3.5407 دلار 08:23:46
3.5407 دلار 08:23:45
3.5389 دلار 08:22:50
3.5389 دلار 08:22:40
3.541 دلار 08:20:53
3.5411 دلار 08:20:42
3.5416 دلار 08:19:48
3.5416 دلار 08:19:48
3.5423 دلار 08:18:45
3.543 دلار 08:18:32
3.5428 دلار 08:17:48
3.5428 دلار 08:17:46
3.543 دلار 08:16:47
3.543 دلار 08:16:40
3.5431 دلار 08:15:01
3.5434 دلار 08:12:55
3.5434 دلار 08:12:54
3.5442 دلار 08:10:58
3.5442 دلار 08:10:53
3.5439 دلار 08:08:57
3.5439 دلار 08:08:57
3.5442 دلار 08:06:56
3.5497 دلار 08:03:59
3.5497 دلار 08:03:57
3.5503 دلار 08:02:12
3.5503 دلار 08:02:11
3.551 دلار 08:01:00
3.5522 دلار 07:59:47
3.5521 دلار 07:57:49
3.5521 دلار 07:57:49
3.5529 دلار 07:56:50
3.5525 دلار 07:56:40
3.552 دلار 07:55:47
3.552 دلار 07:55:47
3.551 دلار 07:53:46
3.551 دلار 07:53:46
3.5518 دلار 07:51:51
3.5518 دلار 07:51:50
3.5514 دلار 07:50:59
3.5516 دلار 07:50:50
3.5513 دلار 07:49:52
3.5513 دلار 07:49:52
3.551 دلار 07:48:49
3.551 دلار 07:48:36
3.551 دلار 07:47:47
3.5509 دلار 07:47:47
3.5508 دلار 07:46:48
3.5508 دلار 07:46:37
3.5495 دلار 07:45:50
3.5495 دلار 07:45:50
3.5494 دلار 07:44:44
3.5492 دلار 07:44:33
3.5488 دلار 07:43:49
3.5488 دلار 07:43:48
3.5503 دلار 07:41:50
3.5503 دلار 07:41:50
3.5504 دلار 07:38:06
3.5504 دلار 07:38:01
3.5506 دلار 07:36:58
3.5507 دلار 07:33:50
3.5507 دلار 07:33:48
3.5505 دلار 07:32:31
3.551 دلار 07:31:46
3.551 دلار 07:31:46
3.5509 دلار 07:31:05
3.5509 دلار 07:30:52
3.5512 دلار 07:29:48
3.5512 دلار 07:29:46
3.5532 دلار 07:28:47
3.5511 دلار 07:28:29
3.5488 دلار 07:27:46
3.5488 دلار 07:27:46
3.5471 دلار 07:26:43
3.5494 دلار 07:25:48
3.5494 دلار 07:25:47
3.5501 دلار 07:23:47
3.5501 دلار 07:23:46
3.5503 دلار 07:22:48
3.5503 دلار 07:22:42
3.5515 دلار 07:21:53
3.5515 دلار 07:21:52
3.554 دلار 07:20:44
3.5545 دلار 07:19:48
3.5545 دلار 07:19:48
3.5546 دلار 07:16:47
3.5546 دلار 07:16:40
3.5548 دلار 07:14:23
3.5553 دلار 07:13:44
3.5553 دلار 07:13:43
3.5574 دلار 07:12:48
3.5575 دلار 07:11:53
3.5575 دلار 07:11:52
3.5576 دلار 07:09:54
3.5576 دلار 07:09:54
3.5578 دلار 07:08:55
3.5581 دلار 07:07:53
3.5581 دلار 07:07:53
3.5584 دلار 07:06:52
3.5584 دلار 07:06:44
3.5586 دلار 07:05:52
3.5586 دلار 07:05:52
3.5591 دلار 07:04:50
3.5592 دلار 07:04:35
3.5595 دلار 07:03:50
3.5595 دلار 07:03:50
3.5619 دلار 07:02:07
3.562 دلار 07:01:11
3.5617 دلار 06:59:46
3.5617 دلار 06:59:45
3.5659 دلار 06:58:07
3.5659 دلار 06:57:49
3.5657 دلار 06:56:55
3.5657 دلار 06:56:52
3.565 دلار 06:55:44
3.5676 دلار 06:55:28
3.5677 دلار 06:54:45
3.5677 دلار 06:54:44
3.5679 دلار 06:53:41
3.568 دلار 06:53:29
3.5686 دلار 06:46:47
3.5686 دلار 06:46:47
3.5687 دلار 06:43:48
3.5687 دلار 06:43:43
3.5688 دلار 06:41:01
3.5688 دلار 06:41:00
3.5698 دلار 06:39:48
3.5684 دلار 06:37:00
3.5684 دلار 06:36:59
3.5683 دلار 06:29:45
3.5687 دلار 06:29:07
3.5687 دلار 06:28:50
3.5689 دلار 06:27:58
3.569 دلار 06:26:44
3.5693 دلار 06:25:48
3.5693 دلار 06:25:47
3.5685 دلار 06:22:41
3.5678 دلار 06:20:51
3.5679 دلار 06:19:49
3.5679 دلار 06:19:48
3.5659 دلار 06:14:23
3.5663 دلار 06:13:44
3.5663 دلار 06:13:43
3.5671 دلار 06:12:49
3.5671 دلار 06:12:43
3.5679 دلار 06:11:05
3.5679 دلار 06:11:01
3.5673 دلار 06:09:55
3.5673 دلار 06:09:53
3.5674 دلار 06:08:55
3.5674 دلار 06:08:52
3.5672 دلار 06:04:56
3.5672 دلار 06:04:56
3.5673 دلار 06:02:11
3.5673 دلار 06:02:11
3.5686 دلار 06:01:25
3.5687 دلار 05:57:52
3.5687 دلار 05:57:51
3.5693 دلار 05:56:50
3.5693 دلار 05:56:31
3.5703 دلار 05:55:46
3.5703 دلار 05:55:46
3.5687 دلار 05:52:51
3.5687 دلار 05:52:39
3.5678 دلار 05:51:52
3.5678 دلار 05:51:50
3.567 دلار 05:49:49
3.567 دلار 05:49:48
3.5661 دلار 05:48:46
3.5663 دلار 05:47:47
3.5663 دلار 05:47:46
3.5621 دلار 05:46:48
3.5632 دلار 05:46:37
3.5638 دلار 05:45:50
3.5638 دلار 05:45:50
3.5618 دلار 05:44:44
3.5625 دلار 05:44:34
3.5627 دلار 05:42:49
3.5627 دلار 05:42:39
3.5577 دلار 05:39:41
3.5604 دلار 05:38:53
3.5604 دلار 05:38:52
3.5599 دلار 05:37:58
3.5599 دلار 05:37:56
3.5598 دلار 05:35:56
3.5598 دلار 05:35:55
3.5604 دلار 05:34:48
3.561 دلار 05:34:32
3.5645 دلار 05:33:47
3.5663 دلار 05:33:46
3.5667 دلار 05:32:46
3.5667 دلار 05:32:37
3.5688 دلار 05:31:50
3.5688 دلار 05:31:48
3.5686 دلار 05:30:59
3.5714 دلار 05:22:40
3.5714 دلار 05:22:30
3.5715 دلار 05:18:46
3.5713 دلار 05:17:49
3.5694 دلار 05:17:38
3.5684 دلار 05:16:50
3.5684 دلار 05:16:48
3.5643 دلار 05:15:40
3.5642 دلار 05:14:49
3.5642 دلار 05:14:48
3.5671 دلار 05:12:51
3.5671 دلار 05:12:51
3.5668 دلار 05:11:55
3.5668 دلار 05:11:54
3.5664 دلار 05:11:02
3.5664 دلار 05:11:02
3.5676 دلار 05:09:57
3.5676 دلار 05:09:55
3.5678 دلار 05:07:58
3.5678 دلار 05:07:57
3.5677 دلار 05:06:55
3.5677 دلار 05:06:55
3.5656 دلار 05:05:56
3.5655 دلار 04:59:49
3.5655 دلار 04:59:42
3.5673 دلار 04:57:53
3.5673 دلار 04:57:52
3.5696 دلار 04:56:51
3.5696 دلار 04:56:33
3.5697 دلار 04:54:42
3.5701 دلار 04:54:19
3.5712 دلار 04:53:42
3.5712 دلار 04:53:40
3.5753 دلار 04:51:46
3.5754 دلار 04:49:48
3.5754 دلار 04:49:48
3.575 دلار 04:48:43
3.5751 دلار 04:46:40
3.575 دلار 04:46:27
3.5748 دلار 04:45:46
3.5748 دلار 04:45:46
3.5735 دلار 04:43:46
3.5735 دلار 04:43:45
3.5739 دلار 04:42:48
3.5739 دلار 04:42:36
3.5732 دلار 04:41:51
3.5732 دلار 04:41:50
3.5733 دلار 04:39:53
3.5734 دلار 04:39:39
3.5723 دلار 04:38:50
3.5723 دلار 04:38:49
3.5678 دلار 04:37:56
3.5678 دلار 04:37:55
3.567 دلار 04:36:57
3.567 دلار 04:36:50
3.5671 دلار 04:35:54
3.5671 دلار 04:35:54
3.5686 دلار 04:34:45
3.5689 دلار 04:33:48
3.5689 دلار 04:33:48
3.5643 دلار 04:30:54
3.5633 دلار 04:30:33
3.5629 دلار 04:28:42
3.5591 دلار 04:27:42
3.5591 دلار 04:27:42
3.5589 دلار 04:26:38
3.5589 دلار 04:26:26
3.5586 دلار 04:24:42
3.5585 دلار 04:22:47
3.5583 دلار 04:20:48
3.5579 دلار 04:12:47
3.558 دلار 04:08:00
3.558 دلار 04:08:00
3.5579 دلار 03:56:47
3.5579 دلار 03:56:33
3.5583 دلار 03:54:42
3.5587 دلار 03:54:30
3.5584 دلار 03:53:47
3.5583 دلار 03:53:46
3.5578 دلار 03:51:51
3.5578 دلار 03:51:50
3.5577 دلار 03:37:06
3.5577 دلار 03:37:06
3.5517 دلار 03:29:50
3.5517 دلار 03:29:49
3.5503 دلار 03:28:41
3.5517 دلار 03:27:45
3.5517 دلار 03:27:44
3.5516 دلار 03:25:53
3.5516 دلار 03:25:52
3.5488 دلار 03:24:41
3.5489 دلار 03:24:32
3.55 دلار 03:18:46
3.55 دلار 03:18:46
3.5497 دلار 03:15:57
3.5497 دلار 03:15:55
3.5507 دلار 03:11:55
3.5507 دلار 03:11:54
3.5516 دلار 03:08:59
3.5516 دلار 03:08:57
3.5514 دلار 03:03:59
3.5529 دلار 03:03:11
3.5529 دلار 03:03:08
3.5528 دلار 03:02:01
3.553 دلار 03:01:12
3.553 دلار 03:01:12
3.5526 دلار 02:59:44
3.5526 دلار 02:59:43
3.5528 دلار 02:57:47
3.5528 دلار 02:57:47
3.557 دلار 02:56:47
3.5577 دلار 02:56:32
3.558 دلار 02:54:27
3.56 دلار 02:53:46
3.56 دلار 02:53:45
3.5598 دلار 02:52:38
3.5601 دلار 02:52:30
3.5604 دلار 02:50:58
3.5603 دلار 02:43:48
3.5603 دلار 02:43:47
3.5583 دلار 02:42:50
3.5639 دلار 02:42:39
3.5642 دلار 02:41:51
3.5642 دلار 02:41:49
3.5654 دلار 02:41:01
3.5654 دلار 02:41:00
3.5661 دلار 02:39:52
3.5661 دلار 02:39:41
3.5671 دلار 02:38:52
3.5673 دلار 02:37:58
3.5673 دلار 02:37:58
3.5685 دلار 02:37:00
3.5684 دلار 02:35:59
3.5684 دلار 02:35:59
3.5685 دلار 02:32:48
3.5704 دلار 02:32:36
3.5655 دلار 01:28:48
3.5655 دلار 01:28:47
3.5654 دلار 01:27:38
3.5655 دلار 01:27:25
3.5657 دلار 01:26:44
3.5657 دلار 01:26:44
3.5658 دلار 01:25:55
3.5658 دلار 01:25:53
3.5652 دلار 01:23:51
3.5652 دلار 01:23:50
3.5693 دلار 01:22:56
3.5693 دلار 01:22:56
3.5667 دلار 01:21:55
3.5667 دلار 01:21:54
3.5647 دلار 01:20:55
3.5647 دلار 01:20:54
3.5643 دلار 01:19:42
3.5645 دلار 01:19:35
3.5651 دلار 01:18:53
3.5651 دلار 01:18:53
3.5666 دلار 01:17:47
3.5666 دلار 01:17:39
3.5661 دلار 01:16:54
3.5661 دلار 01:16:52
3.5644 دلار 01:15:53
3.5595 دلار 01:15:45
3.5593 دلار 01:14:49
3.5596 دلار 01:11:47
3.5596 دلار 01:11:47
3.5563 دلار 01:10:56
3.5576 دلار 01:10:45
3.5612 دلار 01:09:52
3.5612 دلار 01:09:51
3.5614 دلار 01:08:56
3.5614 دلار 01:08:55
3.5617 دلار 01:07:54
3.5635 دلار 01:07:41
3.5638 دلار 01:06:52
3.5638 دلار 01:06:52
3.5636 دلار 01:05:56
3.5636 دلار 01:05:52
3.565 دلار 01:04:52
3.565 دلار 01:04:49
3.5648 دلار 01:03:55
3.5648 دلار 01:03:54
3.5645 دلار 01:03:02
3.5645 دلار 01:03:02
3.5647 دلار 01:02:10
3.565 دلار 01:01:13
3.565 دلار 01:01:11
3.5617 دلار 00:59:45
3.5619 دلار 00:59:31
3.5614 دلار 00:58:49
3.5614 دلار 00:58:49
3.5629 دلار 00:57:50
3.5625 دلار 00:57:42
3.5636 دلار 00:56:51
3.5636 دلار 00:56:51
3.5712 دلار 00:55:58
3.5709 دلار 00:55:57
3.5679 دلار 00:54:46
3.5696 دلار 00:54:40
3.5678 دلار 00:53:53
3.5678 دلار 00:53:52
3.5702 دلار 00:52:53
3.5702 دلار 00:52:39
3.5706 دلار 00:51:54
3.5706 دلار 00:51:54
3.569 دلار 00:50:59
3.5709 دلار 00:50:56
3.5706 دلار 00:49:50
3.5709 دلار 00:49:31
3.5699 دلار 00:48:46
3.5699 دلار 00:48:46
3.5751 دلار 00:47:44
3.5676 دلار 00:47:29
3.5683 دلار 00:46:45
3.5683 دلار 00:46:44
3.5676 دلار 00:45:51
3.565 دلار 00:45:33
3.564 دلار 00:44:45
3.564 دلار 00:44:45
3.5632 دلار 00:43:51
3.563 دلار 00:43:39
3.5613 دلار 00:42:51
3.5613 دلار 00:42:50
3.559 دلار 00:41:53
3.5525 دلار 00:41:08
3.5525 دلار 00:41:05
3.5512 دلار 00:39:52
3.5505 دلار 00:39:42
3.5486 دلار 00:38:54
3.5486 دلار 00:38:53
3.5554 دلار 00:37:59
3.5554 دلار 00:37:58
3.5506 دلار 00:37:00
3.5522 دلار 00:37:00
3.5494 دلار 00:35:54
3.5494 دلار 00:35:41
3.5472 دلار 00:34:50
3.5472 دلار 00:34:49
3.5413 دلار 00:33:46
3.5413 دلار 00:33:37
3.5454 دلار 00:32:50
3.5449 دلار 00:31:55
3.5449 دلار 00:31:55
3.5427 دلار 00:30:54
3.5423 دلار 00:30:41
3.5425 دلار 00:29:46
3.5425 دلار 00:29:45
3.5412 دلار 00:28:44
3.5419 دلار 00:28:32
3.5423 دلار 00:27:43
3.5425 دلار 00:27:42
3.5354 دلار 00:26:45
3.5352 دلار 00:26:39
3.5334 دلار 00:25:53
3.5334 دلار 00:25:53
3.5318 دلار 00:24:49
3.532 دلار 00:24:41
3.5369 دلار 00:23:54
3.5369 دلار 00:23:53
3.5385 دلار 00:22:57
3.5385 دلار 00:22:57
3.5384 دلار 00:21:55
3.5384 دلار 00:21:55
3.5358 دلار 00:20:58
3.5358 دلار 00:20:58
3.5356 دلار 00:19:45
3.5379 دلار 00:19:33
3.5378 دلار 00:18:47
3.5378 دلار 00:18:46
3.5385 دلار 00:18:00
3.5375 دلار 00:17:45

گازوئیل

 • نرخ فعلی : 1,234.25
 • بالاترین قیمت روز : 1,245.25
 • پایین ترین قیمت روز : 1,168.88
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 12
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.89%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,177.38
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۰۴:۵۷
 • نرخ روز گذشته : 1,177.62
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 4.81%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 56.63
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
1,234.25 دلار 16:04:57
1,234.25 دلار 16:04:55
1,234.75 دلار 16:04:00
1,233.38 دلار 16:02:17
1,234.38 دلار 16:01:34
1,234.38 دلار 16:01:07
1,233.5 دلار 15:59:49
1,233.5 دلار 15:59:49
1,232.62 دلار 15:59:01
1,232.62 دلار 15:59:01
1,232.5 دلار 15:57:59
1,232.5 دلار 15:57:59
1,231 دلار 15:56:55
1,231 دلار 15:56:54
1,231.25 دلار 15:55:51
1,231.12 دلار 15:55:42
1,230.5 دلار 15:54:54
1,230.5 دلار 15:54:54
1,230.38 دلار 15:52:53
1,230.38 دلار 15:52:52
1,230 دلار 15:52:00
1,226 دلار 15:51:16
1,226 دلار 15:51:15
1,227 دلار 15:49:40
1,228.88 دلار 15:48:50
1,228.88 دلار 15:48:49
1,230.12 دلار 15:47:47
1,229.62 دلار 15:47:37
1,229.38 دلار 15:46:51
1,229.38 دلار 15:46:50
1,228.75 دلار 15:45:53
1,228.88 دلار 15:45:37
1,228.5 دلار 15:44:49
1,228.5 دلار 15:44:48
1,227.88 دلار 15:43:58
1,227.88 دلار 15:43:57
1,226.62 دلار 15:42:59
1,226.62 دلار 15:42:59
1,226.38 دلار 15:41:56
1,226.62 دلار 15:41:06
1,226.62 دلار 15:41:05
1,225.88 دلار 15:39:55
1,225.88 دلار 15:39:55
1,229.38 دلار 15:38:58
1,230 دلار 15:38:02
1,230 دلار 15:38:01
1,230.38 دلار 15:37:02
1,229.5 دلار 15:36:03
1,229.5 دلار 15:36:02
1,229.25 دلار 15:34:50
1,229.5 دلار 15:34:41
1,230.5 دلار 15:33:50
1,230.5 دلار 15:33:50
1,230.38 دلار 15:32:58
1,230.38 دلار 15:32:58
1,231.5 دلار 15:31:59
1,231.5 دلار 15:31:59
1,230.88 دلار 15:31:19
1,231.5 دلار 15:31:00
1,230.75 دلار 15:29:53
1,230.75 دلار 15:29:53
1,229.5 دلار 15:28:54
1,230.62 دلار 15:28:43
1,230 دلار 15:27:53
1,230 دلار 15:27:50
1,231.62 دلار 15:26:54
1,231.62 دلار 15:26:46
1,232.75 دلار 15:25:53
1,232.75 دلار 15:25:52
1,232.62 دلار 15:24:55
1,232.62 دلار 15:24:55
1,233.12 دلار 15:23:57
1,233.12 دلار 15:23:57
1,233.38 دلار 15:22:56
1,233.38 دلار 15:22:56
1,232 دلار 15:21:58
1,232 دلار 15:21:57
1,231.5 دلار 15:20:59
1,231.25 دلار 15:20:53
1,230.75 دلار 15:18:55
1,230.62 دلار 15:18:54
1,230.5 دلار 15:17:48
1,230.5 دلار 15:17:43
1,230.62 دلار 15:16:52
1,230.62 دلار 15:16:51
1,230 دلار 15:15:55
1,229.88 دلار 15:14:53
1,229.88 دلار 15:14:53
1,228.25 دلار 15:13:55
1,228.25 دلار 15:13:54
1,228.38 دلار 15:12:56
1,228.38 دلار 15:12:53
1,228.25 دلار 15:11:57
1,228.25 دلار 15:11:56
1,228.75 دلار 15:11:00
1,228.75 دلار 15:10:59
1,228.25 دلار 15:09:56
1,228.25 دلار 15:09:55
1,227.38 دلار 15:08:56
1,226.5 دلار 15:08:55
1,226 دلار 15:07:58
1,226 دلار 15:07:57
1,224.25 دلار 15:06:58
1,224.25 دلار 15:06:56
1,225 دلار 15:05:58
1,225 دلار 15:05:58
1,226.88 دلار 15:04:55
1,226.88 دلار 15:04:54
1,226.5 دلار 15:03:57
1,226.62 دلار 15:03:08
1,226.62 دلار 15:03:06
1,224.88 دلار 15:02:08
1,225.38 دلار 15:01:28
1,225.38 دلار 15:01:28
1,225.12 دلار 14:59:46
1,225.12 دلار 14:59:40
1,222.75 دلار 14:58:52
1,222.88 دلار 14:58:50
1,225.25 دلار 14:57:56
1,225.25 دلار 14:57:54
1,224.62 دلار 14:56:53
1,224.5 دلار 14:56:43
1,225.5 دلار 14:55:54
1,225.5 دلار 14:55:52
1,228.5 دلار 14:54:47
1,228.12 دلار 14:54:31
1,226.75 دلار 14:53:44
1,226.75 دلار 14:53:43
1,226.25 دلار 14:52:55
1,226.25 دلار 14:52:54
1,225.88 دلار 14:51:52
1,225.25 دلار 14:51:07
1,225.38 دلار 14:51:06
1,224.75 دلار 14:49:49
1,224.88 دلار 14:49:40
1,224.62 دلار 14:48:52
1,224.62 دلار 14:48:50
1,225.75 دلار 14:47:52
1,224.62 دلار 14:46:51
1,224.62 دلار 14:46:50
1,226.75 دلار 14:45:56
1,226.75 دلار 14:45:54
1,228.88 دلار 14:43:54
1,228.88 دلار 14:43:54
1,229.75 دلار 14:42:58
1,229.75 دلار 14:42:56
1,230.25 دلار 14:41:56
1,229.12 دلار 14:41:06
1,229.12 دلار 14:41:06
1,230.38 دلار 14:39:54
1,230.38 دلار 14:39:49
1,229.75 دلار 14:38:54
1,229.75 دلار 14:38:53
1,229.62 دلار 14:37:58
1,229.62 دلار 14:37:58
1,231.25 دلار 14:37:02
1,231.25 دلار 14:37:01
1,229.38 دلار 14:35:59
1,229.38 دلار 14:35:58
1,229.25 دلار 14:34:50
1,228.62 دلار 14:33:51
1,228.62 دلار 14:33:51
1,232 دلار 14:32:58
1,232 دلار 14:32:58
1,233.12 دلار 14:29:54
1,232.88 دلار 14:29:43
1,233.5 دلار 14:28:53
1,233.5 دلار 14:28:51
1,232.25 دلار 14:27:55
1,232.25 دلار 14:27:55
1,232.75 دلار 14:26:57
1,232.75 دلار 14:26:49
1,233.5 دلار 14:25:52
1,231.5 دلار 14:24:54
1,231.5 دلار 14:24:53
1,231.38 دلار 14:23:50
1,230.12 دلار 14:23:05
1,230.12 دلار 14:23:04
1,230.5 دلار 14:21:59
1,230.5 دلار 14:21:59
1,231.62 دلار 14:20:58
1,231.62 دلار 14:20:58
1,230.38 دلار 14:19:52
1,230.5 دلار 14:18:53
1,230.5 دلار 14:18:53
1,231 دلار 14:17:58
1,231 دلار 14:17:57
1,231.38 دلار 14:16:57
1,231.38 دلار 14:16:57
1,232.12 دلار 14:15:57
1,231.25 دلار 14:15:43
1,231 دلار 14:14:51
1,231 دلار 14:14:51
1,229.62 دلار 14:13:58
1,229.62 دلار 14:13:58
1,229.25 دلار 14:12:57
1,229.25 دلار 14:12:55
1,227.88 دلار 14:11:52
1,228.75 دلار 14:11:05
1,228.75 دلار 14:11:02
1,229.12 دلار 14:08:59
1,229.75 دلار 14:08:04
1,229.75 دلار 14:08:02
1,229.38 دلار 14:06:59
1,229.38 دلار 14:06:59
1,229.62 دلار 14:05:49
1,229.75 دلار 14:04:54
1,229.75 دلار 14:04:54
1,230.62 دلار 14:04:03
1,229.12 دلار 14:03:17
1,229.12 دلار 14:03:15
1,229.62 دلار 14:02:21
1,230.62 دلار 14:01:32
1,230.5 دلار 14:01:15
1,231.62 دلار 13:59:51
1,231.62 دلار 13:59:50
1,231.75 دلار 13:58:51
1,231.75 دلار 13:58:41
1,234.12 دلار 13:57:52
1,234.12 دلار 13:57:51
1,233.88 دلار 13:56:53
1,234.5 دلار 13:55:52
1,234.5 دلار 13:55:51
1,233.25 دلار 13:54:43
1,233.25 دلار 13:54:33
1,234.38 دلار 13:53:49
1,233.62 دلار 13:52:54
1,233.62 دلار 13:52:54
1,232.88 دلار 13:51:59
1,232.5 دلار 13:51:15
1,232.5 دلار 13:51:09
1,234 دلار 13:49:52
1,233.88 دلار 13:49:39
1,234.12 دلار 13:48:50
1,233.25 دلار 13:48:47
1,230.25 دلار 13:47:49
1,229.75 دلار 13:47:42
1,232.5 دلار 13:46:53
1,232.5 دلار 13:46:52
1,233.25 دلار 13:45:52
1,233 دلار 13:45:45
1,234.25 دلار 13:43:40
1,234.12 دلار 13:42:54
1,234.12 دلار 13:42:53
1,232.62 دلار 13:41:58
1,232.62 دلار 13:41:58
1,231.12 دلار 13:41:01
1,231.12 دلار 13:40:56
1,233.12 دلار 13:39:53
1,233.12 دلار 13:39:52
1,231.25 دلار 13:38:57
1,231.25 دلار 13:38:56
1,229.12 دلار 13:38:01
1,228.38 دلار 13:37:06
1,229 دلار 13:37:05
1,231.75 دلار 13:35:55
1,231.75 دلار 13:35:54
1,233.38 دلار 13:34:52
1,231.75 دلار 13:34:36
1,233.25 دلار 13:33:50
1,233.25 دلار 13:33:50
1,232.38 دلار 13:32:51
1,232.38 دلار 13:32:39
1,231.12 دلار 13:31:51
1,231.12 دلار 13:31:50
1,231.88 دلار 13:31:01
1,230.38 دلار 13:30:57
1,232.25 دلار 13:29:48
1,232.25 دلار 13:29:48
1,234.62 دلار 13:28:55
1,234.62 دلار 13:28:46
1,235.12 دلار 13:27:53
1,235.12 دلار 13:27:53
1,234.38 دلار 13:26:59
1,234.38 دلار 13:26:58
1,235.25 دلار 13:25:55
1,233.62 دلار 13:25:43
1,231.5 دلار 13:24:51
1,231.5 دلار 13:24:50
1,234.75 دلار 13:23:56
1,234.75 دلار 13:23:56
1,235.25 دلار 13:22:55
1,235.25 دلار 13:22:55
1,232.38 دلار 13:21:58
1,232.88 دلار 13:21:58
1,231.12 دلار 13:20:44
1,233.12 دلار 13:19:49
1,233.12 دلار 13:19:49
1,238.5 دلار 13:18:46
1,238.5 دلار 13:18:37
1,240 دلار 13:17:54
1,240 دلار 13:17:53
1,239.75 دلار 13:16:49
1,239.75 دلار 13:16:43
1,245.25 دلار 13:15:54
1,245.25 دلار 13:15:53
1,233.25 دلار 13:14:51
1,233.25 دلار 13:14:45
1,227.13 دلار 13:13:53
1,227.13 دلار 13:13:53
1,227 دلار 13:12:55
1,227 دلار 13:12:54
1,220.88 دلار 13:11:53
1,218.12 دلار 13:11:07
1,218.12 دلار 13:11:04
1,213.5 دلار 13:09:58
1,213.5 دلار 13:09:58
1,213.12 دلار 13:09:02
1,211.38 دلار 13:08:06
1,211.38 دلار 13:08:05
1,212.25 دلار 13:06:08
1,212.25 دلار 13:06:08
1,214.38 دلار 13:04:57
1,214.38 دلار 13:04:56
1,219.75 دلار 13:04:01
1,216 دلار 13:03:16
1,216 دلار 13:03:12
1,211.38 دلار 13:02:13
1,209.38 دلار 13:01:36
1,209.12 دلار 13:01:20
1,207.5 دلار 12:59:51
1,207.5 دلار 12:59:50
1,203.75 دلار 12:58:52
1,202.5 دلار 12:58:44
1,199.25 دلار 12:57:52
1,199.25 دلار 12:57:52
1,199.75 دلار 12:56:53
1,199.62 دلار 12:56:04
1,198.88 دلار 12:55:47
1,198.75 دلار 12:54:45
1,199 دلار 12:54:24
1,198.5 دلار 12:53:45
1,198.5 دلار 12:53:43
1,198.62 دلار 12:52:49
1,197.88 دلار 12:52:40
1,198.25 دلار 12:51:53
1,198.25 دلار 12:51:52
1,197.12 دلار 12:51:13
1,196.38 دلار 12:51:01
1,196 دلار 12:49:51
1,196 دلار 12:49:50
1,195.88 دلار 12:47:50
1,195.88 دلار 12:47:50
1,194.5 دلار 12:46:58
1,194.62 دلار 12:46:46
1,195.75 دلار 12:45:52
1,195.75 دلار 12:45:51
1,193.62 دلار 12:44:47
1,193.62 دلار 12:44:38
1,193.25 دلار 12:43:51
1,193.25 دلار 12:43:51
1,193.5 دلار 12:42:57
1,193.5 دلار 12:42:56
1,194 دلار 12:41:57
1,194.5 دلار 12:41:04
1,194.5 دلار 12:41:02
1,193.38 دلار 12:39:56
1,193.38 دلار 12:39:56
1,195.75 دلار 12:38:55
1,195.75 دلار 12:38:55
1,197.62 دلار 12:38:03
1,197.62 دلار 12:38:02
1,201.75 دلار 12:36:58
1,201.75 دلار 12:36:58
1,202 دلار 12:35:58
1,202 دلار 12:35:47
1,197.38 دلار 12:34:50
1,197.38 دلار 12:34:49
1,198.12 دلار 12:33:44
1,199.75 دلار 12:33:34
1,197.62 دلار 12:32:49
1,197.62 دلار 12:32:49
1,199.12 دلار 12:31:54
1,199.25 دلار 12:31:54
1,195.62 دلار 12:31:00
1,194.25 دلار 12:30:51
1,194.5 دلار 12:29:50
1,194.5 دلار 12:29:49
1,192.38 دلار 12:28:54
1,192 دلار 12:28:42
1,189.25 دلار 12:27:53
1,189.25 دلار 12:27:53
1,185.75 دلار 12:26:47
1,185.75 دلار 12:26:44
1,185.25 دلار 12:25:51
1,185.25 دلار 12:25:51
1,185.38 دلار 12:24:50
1,185.5 دلار 12:24:33
1,186 دلار 12:23:49
1,186 دلار 12:23:47
1,185.75 دلار 12:22:38
1,185.88 دلار 12:21:50
1,184.38 دلار 12:20:56
1,184.88 دلار 12:19:45
1,184.25 دلار 12:19:45
1,184.12 دلار 12:18:49
1,184.88 دلار 12:18:33
1,185.25 دلار 12:17:47
1,185.25 دلار 12:17:47
1,184.88 دلار 12:16:05
1,184.88 دلار 12:16:04
1,184.38 دلار 12:14:58
1,184.38 دلار 12:14:52
1,184.88 دلار 12:13:56
1,184.88 دلار 12:13:54
1,185.12 دلار 12:12:57
1,185.12 دلار 12:12:54
1,184.88 دلار 12:11:58
1,184.88 دلار 12:11:57
1,184.25 دلار 12:11:03
1,184.25 دلار 12:11:01
1,184.88 دلار 12:09:58
1,184.75 دلار 12:08:01
1,185.75 دلار 12:06:03
1,185.25 دلار 12:05:06
1,185.25 دلار 12:05:03
1,184.62 دلار 12:03:54
1,184.5 دلار 12:03:37
1,184.38 دلار 12:02:34
1,185.62 دلار 12:01:43
1,185.5 دلار 12:01:32
1,184.75 دلار 11:59:50
1,184.75 دلار 11:59:50
1,184.5 دلار 11:58:58
1,184.5 دلار 11:58:56
1,184.62 دلار 11:57:58
1,184.62 دلار 11:57:58
1,184.5 دلار 11:56:56
1,184.5 دلار 11:56:56
1,183.75 دلار 11:55:49
1,183.38 دلار 11:55:34
1,182.25 دلار 11:54:47
1,182.25 دلار 11:54:46
1,178.88 دلار 11:53:48
1,179 دلار 11:53:31
1,179.25 دلار 11:52:49
1,179.25 دلار 11:52:47
1,180.13 دلار 11:51:55
1,180.88 دلار 11:51:14
1,180.88 دلار 11:51:13
1,180.5 دلار 11:49:57
1,180.5 دلار 11:49:57
1,181.88 دلار 11:48:52
1,181.88 دلار 11:48:41
1,182 دلار 11:47:50
1,182 دلار 11:47:50
1,181.75 دلار 11:46:50
1,182.12 دلار 11:46:45
1,183.62 دلار 11:45:54
1,183.62 دلار 11:45:53
1,184.12 دلار 11:44:46
1,183.88 دلار 11:44:37
1,184.5 دلار 11:43:53
1,184.5 دلار 11:43:51
1,184.12 دلار 11:42:58
1,184.12 دلار 11:42:57
1,184.75 دلار 11:41:54
1,184 دلار 11:41:05
1,184 دلار 11:41:02
1,183.38 دلار 11:39:59
1,183.38 دلار 11:39:58
1,184.12 دلار 11:38:56
1,183 دلار 11:38:56
1,184.25 دلار 11:37:58
1,184.25 دلار 11:37:57
1,184.12 دلار 11:36:57
1,184.12 دلار 11:36:56
1,182.25 دلار 11:35:53
1,182.62 دلار 11:35:38
1,184.62 دلار 11:34:48
1,184.62 دلار 11:34:47
1,181.25 دلار 11:33:51
1,180.25 دلار 11:33:41
1,179 دلار 11:32:52
1,179 دلار 11:32:52
1,178.12 دلار 11:31:59
1,178.88 دلار 11:31:58
1,180.25 دلار 11:31:13
1,179.25 دلار 11:30:58
1,178.38 دلار 11:29:54
1,178.38 دلار 11:29:54
1,179.88 دلار 11:28:48
1,179.25 دلار 11:28:30
1,179.38 دلار 11:27:47
1,179.38 دلار 11:27:47
1,179.25 دلار 11:26:52
1,179.25 دلار 11:26:46
1,179.13 دلار 11:25:54
1,179.13 دلار 11:25:52
1,179.12 دلار 11:24:36
1,180.13 دلار 11:23:50
1,180.13 دلار 11:23:48
1,178.5 دلار 11:23:00
1,178.5 دلار 11:23:00
1,178.13 دلار 11:22:01
1,178.13 دلار 11:22:00
1,179.5 دلار 11:20:59
1,179.5 دلار 11:20:57
1,180.63 دلار 11:19:53
1,180.63 دلار 11:19:48
1,180.25 دلار 11:18:55
1,180.25 دلار 11:18:54
1,178.63 دلار 11:17:45
1,178.75 دلار 11:17:37
1,179.25 دلار 11:16:51
1,179.25 دلار 11:16:51
1,178.88 دلار 11:15:58
1,178.75 دلار 11:15:58
1,178.5 دلار 11:14:48
1,179 دلار 11:14:38
1,179.25 دلار 11:13:52
1,178.5 دلار 11:12:57
1,178.5 دلار 11:12:57
1,179.25 دلار 11:11:54
1,179.75 دلار 11:10:00
1,180.12 دلار 11:09:58
1,180 دلار 11:09:01
1,180 دلار 11:09:01
1,179.63 دلار 11:07:58
1,179.63 دلار 11:07:58
1,180.62 دلار 11:06:58
1,180.62 دلار 11:06:58
1,181.63 دلار 11:05:59
1,181.75 دلار 11:05:47
1,179.5 دلار 11:04:52
1,179.5 دلار 11:04:52
1,179 دلار 11:03:56
1,179.12 دلار 11:03:13
1,179.12 دلار 11:03:11
1,178.88 دلار 11:02:18
1,179.12 دلار 11:01:24
1,179.12 دلار 11:01:24
1,178.62 دلار 10:59:48
1,178.38 دلار 10:59:39
1,177.25 دلار 10:58:53
1,177.25 دلار 10:58:52
1,176.12 دلار 10:57:56
1,176.12 دلار 10:57:56
1,178.25 دلار 10:56:56
1,178.25 دلار 10:56:56
1,179 دلار 10:55:47
1,179.38 دلار 10:55:37
1,178.88 دلار 10:54:48
1,178.88 دلار 10:54:47
1,179.38 دلار 10:53:44
1,179.38 دلار 10:53:36
1,178.5 دلار 10:51:57
1,178.5 دلار 10:51:57
1,178.38 دلار 10:51:03
1,178.38 دلار 10:50:57
1,178.63 دلار 10:49:52
1,178.63 دلار 10:49:52
1,178.38 دلار 10:48:52
1,178 دلار 10:48:39
1,177.88 دلار 10:47:49
1,177.88 دلار 10:47:48
1,178 دلار 10:46:55
1,178.63 دلار 10:46:12
1,178.63 دلار 10:46:12
1,177.63 دلار 10:44:55
1,177.63 دلار 10:44:53
1,178.25 دلار 10:43:53
1,176.12 دلار 10:43:16
1,175.62 دلار 10:43:10
1,176.38 دلار 10:41:52
1,176.38 دلار 10:41:52
1,176 دلار 10:41:05
1,175.5 دلار 10:40:54
1,175.38 دلار 10:39:53
1,175.38 دلار 10:39:53
1,173.63 دلار 10:38:59
1,173.63 دلار 10:38:58
1,173 دلار 10:37:56
1,173.12 دلار 10:37:07
1,173.12 دلار 10:37:07
1,173.5 دلار 10:35:59
1,173.5 دلار 10:35:59
1,174.5 دلار 10:34:39
1,173.62 دلار 10:33:50
1,173.62 دلار 10:33:49
1,171.25 دلار 10:32:53
1,171.25 دلار 10:32:46
1,171.62 دلار 10:31:51
1,171.62 دلار 10:31:51
1,173.5 دلار 10:31:00
1,173.5 دلار 10:31:00
1,172.88 دلار 10:29:38
1,172.75 دلار 10:28:47
1,172.12 دلار 10:28:46
1,169.88 دلار 10:27:43
1,170 دلار 10:27:35
1,169.75 دلار 10:26:49
1,169.75 دلار 10:26:48
1,169.62 دلار 10:25:51
1,168.88 دلار 10:24:47
1,168.88 دلار 10:24:46
1,170.75 دلار 10:23:59
1,170.75 دلار 10:23:58
1,169.12 دلار 10:22:56
1,169.12 دلار 10:22:56
1,169.25 دلار 10:22:01
1,169.25 دلار 10:22:00
1,169.5 دلار 10:21:01
1,169.5 دلار 10:21:00
1,170.88 دلار 10:19:49
1,171.25 دلار 10:19:39
1,171.38 دلار 10:18:50
1,171.38 دلار 10:18:50
1,171.75 دلار 10:17:53
1,171.88 دلار 10:17:38
1,171.62 دلار 10:16:49
1,171.62 دلار 10:16:48
1,171.5 دلار 10:15:55
1,171.5 دلار 10:15:53
1,170.75 دلار 10:14:52
1,170.88 دلار 10:14:41
1,171.62 دلار 10:13:51
1,171.62 دلار 10:13:50
1,172.12 دلار 10:12:54
1,172.12 دلار 10:12:53
1,172.88 دلار 10:11:54
1,173.12 دلار 10:09:59
1,173.12 دلار 10:09:57
1,174.75 دلار 10:08:58
1,175.12 دلار 10:07:59
1,175.12 دلار 10:07:58
1,177.88 دلار 10:07:03
1,177.88 دلار 10:07:01
1,178 دلار 10:05:59
1,178 دلار 10:05:59
1,178.75 دلار 10:04:02
1,178 دلار 10:03:11
1,178 دلار 10:03:10
1,177.75 دلار 10:02:05
1,178 دلار 10:01:24
1,178.12 دلار 10:01:23
1,178.5 دلار 09:57:52
1,178.5 دلار 09:57:52
1,178.38 دلار 09:56:53
1,178.38 دلار 09:56:43
1,178.25 دلار 09:54:44
1,178.38 دلار 09:54:28
1,178.5 دلار 09:53:46
1,178.5 دلار 09:53:45
1,178.25 دلار 09:52:44
1,178.38 دلار 09:52:30
1,178.5 دلار 09:51:49
1,178.5 دلار 09:51:48
1,178.62 دلار 09:51:02
1,178.62 دلار 09:51:01
1,177.88 دلار 09:47:46
1,177.88 دلار 09:47:37
1,178.12 دلار 09:46:52
1,178.25 دلار 09:46:50
1,178.5 دلار 09:43:16
1,178.88 دلار 09:42:52
1,179.25 دلار 09:41:53
1,178.75 دلار 09:41:06
1,178.75 دلار 09:41:06
1,178 دلار 09:39:55
1,177.88 دلار 09:39:41
1,177.38 دلار 09:37:58
1,177.5 دلار 09:37:02
1,177.5 دلار 09:37:01
1,177.38 دلار 09:34:45
1,177.38 دلار 09:34:45
1,177.5 دلار 09:33:46
1,177.75 دلار 09:29:50
1,177.88 دلار 09:29:37
1,177.5 دلار 09:28:50
1,177.5 دلار 09:28:50
1,177.38 دلار 09:25:25
1,177.5 دلار 09:23:37
1,177.38 دلار 09:23:28
1,177.75 دلار 09:18:47
1,177.75 دلار 09:18:47
1,177.63 دلار 09:17:34
1,177.88 دلار 09:15:51
1,177.75 دلار 09:14:50
1,177.38 دلار 09:11:55
1,177.38 دلار 09:11:55
1,177.88 دلار 09:07:55
1,177.88 دلار 09:07:48
1,178.12 دلار 09:03:55
1,178.12 دلار 09:03:50
1,177.38 دلار 09:03:00
1,177.75 دلار 09:02:05
1,177.75 دلار 09:02:04
1,177.88 دلار 09:01:20
1,177.38 دلار 09:00:59
1,177.12 دلار 08:59:45
1,177.25 دلار 08:58:41
1,177.38 دلار 08:57:52
1,177.38 دلار 08:57:51
1,177.88 دلار 08:56:51
1,177.88 دلار 08:56:34
1,176.62 دلار 08:55:50
1,176.62 دلار 08:55:48
1,177.88 دلار 08:54:42
1,177.5 دلار 08:53:45
1,177.5 دلار 08:53:45
1,177.75 دلار 08:52:46
1,177.75 دلار 08:52:30
1,177.62 دلار 08:50:58
1,177.62 دلار 08:50:54
1,177.38 دلار 08:49:54
1,177.38 دلار 08:49:54
1,178 دلار 08:48:45
1,178.5 دلار 08:47:46
1,178.5 دلار 08:47:46
1,178.62 دلار 08:46:49
1,178.75 دلار 08:46:37
1,178.38 دلار 08:45:49
1,178.38 دلار 08:45:48
1,178 دلار 08:44:32
1,177.88 دلار 08:43:47
1,177.88 دلار 08:43:47
1,177.12 دلار 08:42:50
1,177.12 دلار 08:42:41
1,178.25 دلار 08:40:59
1,178.25 دلار 08:40:59
1,177.75 دلار 08:39:50
1,177.75 دلار 08:39:48
1,178 دلار 08:38:54
1,178 دلار 08:38:53
1,178.62 دلار 08:37:05
1,178.62 دلار 08:37:03
1,178.75 دلار 08:33:46
1,178.75 دلار 08:33:46
1,178.88 دلار 08:31:49
1,178.88 دلار 08:31:46
1,178.62 دلار 08:30:55
1,178.62 دلار 08:30:46
1,179.12 دلار 08:25:52
1,179.12 دلار 08:25:51
1,178.88 دلار 08:23:46
1,178.88 دلار 08:23:45
1,176.88 دلار 08:22:50
1,176.88 دلار 08:22:40
1,177 دلار 08:21:50
1,177 دلار 08:21:50
1,177.12 دلار 08:20:53
1,177.88 دلار 08:19:48
1,177.88 دلار 08:19:48
1,177.75 دلار 08:18:45
1,178.38 دلار 08:18:32
1,178.62 دلار 08:15:51
1,178.62 دلار 08:15:51
1,178.75 دلار 08:15:01
1,179 دلار 08:13:42
1,179 دلار 08:13:37
1,178.88 دلار 08:10:58
1,178.88 دلار 08:10:53
1,179 دلار 08:08:57
1,179 دلار 08:08:57
1,179.38 دلار 08:07:59
1,179.38 دلار 08:07:58
1,180 دلار 08:06:55
1,179.62 دلار 08:04:52
1,179.62 دلار 08:04:52
1,179.88 دلار 08:03:59
1,180.75 دلار 08:02:59
1,181 دلار 08:02:11
1,181 دلار 08:02:11
1,180.88 دلار 08:01:00
1,181 دلار 07:59:47
1,181.12 دلار 07:58:46
1,181.12 دلار 07:58:34
1,181.75 دلار 07:56:50
1,181.12 دلار 07:56:40
1,181.25 دلار 07:55:47
1,181.25 دلار 07:55:47
1,180.75 دلار 07:54:42
1,180.75 دلار 07:54:28
1,180.88 دلار 07:51:51
1,180.88 دلار 07:51:50
1,181.25 دلار 07:50:59
1,181.25 دلار 07:50:50
1,180.88 دلار 07:49:52
1,180.88 دلار 07:49:52
1,181 دلار 07:46:48
1,180.38 دلار 07:46:37
1,179.88 دلار 07:45:50
1,179.88 دلار 07:45:50
1,179 دلار 07:44:44
1,178.88 دلار 07:42:50
1,179 دلار 07:42:38
1,179.38 دلار 07:41:50
1,179.38 دلار 07:41:50
1,179.25 دلار 07:40:54
1,179.25 دلار 07:40:47
1,179.5 دلار 07:38:48
1,179.62 دلار 07:38:06
1,179.62 دلار 07:38:01
1,180 دلار 07:36:58
1,179.5 دلار 07:34:48
1,179.62 دلار 07:34:35
1,179.75 دلار 07:31:46
1,179.75 دلار 07:31:46
1,179.5 دلار 07:31:05
1,179.75 دلار 07:30:52
1,179.38 دلار 07:29:48
1,179.38 دلار 07:29:46
1,179.62 دلار 07:28:47
1,179.62 دلار 07:28:29
1,180 دلار 07:27:46
1,180 دلار 07:27:46
1,180.12 دلار 07:26:43
1,180.25 دلار 07:26:30
1,180.38 دلار 07:25:48
1,180.38 دلار 07:25:47
1,181 دلار 07:24:42
1,180.62 دلار 07:24:30
1,180.5 دلار 07:22:48
1,180.5 دلار 07:22:42
1,181.25 دلار 07:21:53
1,181.25 دلار 07:21:52
1,181.38 دلار 07:20:44
1,182 دلار 07:19:47
1,182 دلار 07:19:47
1,182.25 دلار 07:18:43
1,182.88 دلار 07:17:48
1,182.88 دلار 07:17:47
1,182 دلار 07:16:47
1,182 دلار 07:16:40
1,182.25 دلار 07:14:44
1,182 دلار 07:14:23
1,182.12 دلار 07:13:44
1,182.12 دلار 07:13:43
1,182.38 دلار 07:11:53
1,182.38 دلار 07:11:52
1,182.5 دلار 07:10:58
1,182.25 دلار 07:10:55
1,182 دلار 07:09:54
1,182 دلار 07:09:54
1,181.75 دلار 07:08:55
1,182.12 دلار 07:08:46
1,182.25 دلار 07:07:53
1,182.25 دلار 07:07:52
1,181.88 دلار 07:06:52
1,181.88 دلار 07:06:44
1,182.38 دلار 07:05:52
1,182.38 دلار 07:05:52
1,183.5 دلار 07:04:50
1,183.25 دلار 07:04:35
1,183.12 دلار 07:03:50
1,183.12 دلار 07:03:50
1,184.5 دلار 07:01:11
1,183.5 دلار 06:59:46
1,183.5 دلار 06:59:45
1,184.88 دلار 06:53:41
1,185.12 دلار 06:53:29
1,185.5 دلار 06:52:46
1,185.5 دلار 06:52:46
1,185.62 دلار 06:51:05
1,185.62 دلار 06:51:03
1,185.75 دلار 06:47:48
1,185.75 دلار 06:47:31
1,186.12 دلار 06:38:54
1,186.12 دلار 06:38:54
1,184.88 دلار 06:38:01
1,184.88 دلار 06:37:59
1,184.75 دلار 06:31:49
1,184.75 دلار 06:31:42
1,185.12 دلار 06:30:53
1,185.12 دلار 06:30:53
1,185 دلار 06:29:45
1,185.25 دلار 06:29:06
1,185.25 دلار 06:28:50
1,185.5 دلار 06:27:45
1,185.38 دلار 06:25:48
1,185.38 دلار 06:25:47
1,185.12 دلار 06:17:49
1,185.12 دلار 06:17:47
1,185 دلار 06:06:55
1,184.75 دلار 06:05:58
1,184.75 دلار 06:05:55
1,185 دلار 06:01:25
1,185 دلار 06:00:58
1,185.25 دلار 05:52:51
1,185.25 دلار 05:52:39
1,185 دلار 05:51:52
1,185 دلار 05:51:50
1,184.75 دلار 05:47:47
1,184.75 دلار 05:47:46
1,184.5 دلار 05:35:56
1,184.5 دلار 05:35:55
1,184.75 دلار 05:34:48
1,184.88 دلار 05:34:32
1,185.88 دلار 05:33:47
1,185.88 دلار 05:33:46
1,186.12 دلار 05:32:46
1,186.25 دلار 05:32:37
1,186.5 دلار 05:31:50
1,186.5 دلار 05:31:48
1,186.62 دلار 05:29:50
1,186.62 دلار 05:29:49
1,186.38 دلار 05:22:40
1,186.38 دلار 05:22:30
1,186.5 دلار 05:21:48
1,186.5 دلار 05:21:48
1,187.12 دلار 05:20:56
1,187.12 دلار 05:20:54
1,185.25 دلار 05:19:40
1,185 دلار 05:19:29
1,184.38 دلار 05:17:49
1,184.38 دلار 05:17:38
1,184.25 دلار 05:13:45
1,184.25 دلار 05:13:36
1,184.38 دلار 05:11:55
1,184.38 دلار 05:11:54
1,184.25 دلار 05:11:02
1,184.25 دلار 05:11:02
1,184.12 دلار 05:09:57
1,184.12 دلار 05:09:55
1,185.5 دلار 05:06:55
1,185.5 دلار 05:06:55
1,184.62 دلار 05:05:56
1,184.62 دلار 05:05:40
1,184.12 دلار 05:04:49
1,184.12 دلار 05:04:48
1,183.88 دلار 05:03:53
1,183.25 دلار 05:01:14
1,182.62 دلار 04:59:49
1,182.62 دلار 04:59:42
1,183 دلار 04:58:47
1,183 دلار 04:58:43
1,183.5 دلار 04:57:53
1,183.5 دلار 04:57:52
1,185.12 دلار 04:55:46
1,185.12 دلار 04:55:45
1,185.38 دلار 04:54:42
1,185.62 دلار 04:54:19
1,186 دلار 04:53:42
1,186 دلار 04:53:40
1,187 دلار 04:52:42
1,187 دلار 04:52:27
1,186.25 دلار 04:51:46
1,186.38 دلار 04:50:42
1,186.5 دلار 04:48:43
1,186.62 دلار 04:47:46
1,186.88 دلار 04:46:40
1,186.88 دلار 04:46:27
1,186.62 دلار 04:45:46
1,186.62 دلار 04:45:46
1,185.88 دلار 04:44:42
1,185.88 دلار 04:44:34
1,185.25 دلار 04:43:46
1,185.25 دلار 04:43:45
1,185.13 دلار 04:40:59
1,185.13 دلار 04:40:57
1,185.38 دلار 04:38:50
1,185.38 دلار 04:38:49
1,185 دلار 04:35:54
1,185 دلار 04:35:53
1,184.88 دلار 04:33:48
1,184.88 دلار 04:33:48
1,182.13 دلار 04:31:47
1,182 دلار 04:30:54
1,180.75 دلار 02:09:51
1,181 دلار 01:30:59
1,181 دلار 01:30:58
1,180.38 دلار 01:28:48
1,180.38 دلار 01:28:47
1,180 دلار 01:27:38
1,179.88 دلار 01:27:25
1,179.62 دلار 01:26:44
1,179.62 دلار 01:26:44
1,179.5 دلار 01:24:45
1,179.5 دلار 01:24:34
1,179.75 دلار 01:23:51
1,179.75 دلار 01:23:50
1,180.25 دلار 01:22:56
1,180.25 دلار 01:22:56
1,180.38 دلار 01:21:55
1,180.38 دلار 01:21:54
1,180 دلار 01:20:55
1,180 دلار 01:20:54
1,179.25 دلار 01:19:42
1,179.38 دلار 01:19:35
1,180.12 دلار 01:18:52
1,180.12 دلار 01:18:52
1,181.12 دلار 01:16:54
1,181.12 دلار 01:16:52
1,181 دلار 01:15:53
1,181 دلار 01:15:45
1,180.38 دلار 01:14:49
1,179.12 دلار 01:13:45
1,179.12 دلار 01:13:45
1,180.12 دلار 01:12:46
1,179.88 دلار 01:12:34
1,180.5 دلار 01:11:47
1,180.5 دلار 01:11:47
1,179.88 دلار 01:10:56
1,180.62 دلار 01:10:45
1,180.5 دلار 01:09:52
1,180.5 دلار 01:09:51
1,180.62 دلار 01:07:54
1,180.62 دلار 01:07:41
1,180.75 دلار 01:06:52
1,180.75 دلار 01:06:52
1,180.62 دلار 01:05:56
1,180.62 دلار 01:05:52
1,181.38 دلار 01:04:52
1,181.38 دلار 01:04:49
1,180.62 دلار 01:03:02
1,180.62 دلار 01:03:02
1,180.5 دلار 01:02:10
1,180.38 دلار 01:01:13
1,180.38 دلار 01:01:11
1,179.62 دلار 00:59:45
1,179.88 دلار 00:59:31
1,179.5 دلار 00:58:49
1,179.5 دلار 00:58:49
1,179.75 دلار 00:57:50
1,179.5 دلار 00:57:42
1,179.88 دلار 00:56:51
1,179.88 دلار 00:56:51
1,180.75 دلار 00:55:58
1,179.88 دلار 00:55:57
1,180 دلار 00:54:46
1,180.12 دلار 00:54:40
1,179.88 دلار 00:53:53
1,179.88 دلار 00:53:52
1,180.5 دلار 00:52:53
1,180.5 دلار 00:52:39
1,181 دلار 00:51:54
1,181 دلار 00:51:54
1,180.38 دلار 00:50:59
1,180.62 دلار 00:50:56
1,180 دلار 00:49:50
1,180 دلار 00:49:31
1,179.75 دلار 00:48:46
1,179.75 دلار 00:48:46
1,180.38 دلار 00:47:29
1,181 دلار 00:46:45
1,181 دلار 00:46:44
1,180.25 دلار 00:45:51
1,180.12 دلار 00:45:33
1,179.75 دلار 00:44:45
1,179.75 دلار 00:44:45
1,180 دلار 00:43:51
1,179.75 دلار 00:42:51
1,179.75 دلار 00:42:50
1,179.88 دلار 00:41:53
1,179.25 دلار 00:39:52
1,179 دلار 00:39:42
1,179.12 دلار 00:38:54
1,179.12 دلار 00:38:53
1,179.88 دلار 00:37:59
1,179.88 دلار 00:37:58
1,179.75 دلار 00:37:00
1,179.5 دلار 00:35:54
1,179.88 دلار 00:35:41
1,179.25 دلار 00:34:50
1,179.25 دلار 00:34:49
1,178.75 دلار 00:33:46
1,178.75 دلار 00:33:37
1,178.88 دلار 00:32:50
1,179.75 دلار 00:31:55
1,179.75 دلار 00:31:55
1,180 دلار 00:30:41
1,180.38 دلار 00:29:46
1,180.38 دلار 00:29:45
1,178.75 دلار 00:28:44
1,178.25 دلار 00:28:32
1,178.5 دلار 00:27:43
1,178.5 دلار 00:27:42
1,177.88 دلار 00:25:53
1,177.88 دلار 00:25:53
1,177.38 دلار 00:24:49
1,177.38 دلار 00:24:41
1,178.75 دلار 00:23:53
1,178.75 دلار 00:23:53
1,179.5 دلار 00:21:55
1,179.5 دلار 00:21:55
1,178.12 دلار 00:19:33
1,177.88 دلار 00:18:00
1,177.38 دلار 00:17:45
درباره بازار نفت و انرژی

"بازارهای کالایی" (Commodity) چیست؟

بخش بازارهای کالایی که در زبان انگلیسی از آن با عنوان Commodity یا Commodity Market یاد می شود به لحاظ لغوی به معنای کالا یا کالاهای پایه می باشد و در زبان بازارها، کومودیتی به معنای بازار مبادله کالاهاست در واقع می توان آن را مترادف با بازاری فیزیکی یا مجازی دانست که فرآیند خرید، فروش یا معامله مواد اولیه در آن صورت می پذیرد.
به زبان ساده می توان این نوع بازار را محلی برای دادو ستد کالاها دانست. در حال حاضر قریب به 50 بازار کالایی عمده و اصلی در جهان وجود دارد که فرآیند تجارت و مبادله کالاها را تسهیل می کنند و بخش عمده تجارت کالایی جهان در آنها صورت می پذیرد. به طور کلی بازارهای کالایی مشتمل بر 100 قلم کالای اصلی و کلیدی می باشند که اطلاعات و قیمت زنده آنها به همراه نوسانات لحظه ای و میزان تغییرات در بازه های روزانه، هفتگی، ماهیانه و سالیانه به همراه انبوهی از سایر داده‌ها از بخش‌های بازارهای کالایی، بازار فلزات گران بها، بازار فلزات پایه و بازار نفت و انرژی قابل مشاهده و دستیابی است.

"بازار نفت و انرژی" چیست و شامل چه محصولاتی می گردد؟

بازار انرژی به یکی از انواع بازار کالایی گفته می‌شود که مختص خرید و فروش و مبادله نفت و سایر محصولات مربوط به حوزه انرژی است که شامل نفت، گاز طبیعی، زغال سنگ، انرژی هسته‌ای، انرژی خورشیدی، انرژی هیدرولیک و غیره می‌شود. توسعه انرژی نتیجه سیاست‌هاییست که دولت برای افزایش رقابت میان شرکت‌های تولید کننده انرژی اتخاذ کرده است. تا دهه ۷۰ میلادی، بازار انرژی بدلیل وجود ساختار مونوپولی، بی ثبات و آسیب پذیر بود و هفت خواهران نفتی بر کل بازار سیطره داشتند. با ورود بازیگر قدرتمندی بنام اوپک در سال ۱۹۷۳، شرایط تغییر کرد و البته جهان به یک بحران انرژی وارد شد.

در بخش بازار انرژی، اطلاعات و داده‌های لحظه‌ای این کالاها به همراه آخرین نوسانات، نمودارها، محاسبه‌گرها، گزارشات و داده های عملکرد فعلی و پیشین این کالاها به همراه ابزارهای محاسبه و تحلیل تکنیکال آنها ارائه می گردد.

نفت وست تگزاس اینترمیدیت چیست؟

وست تگزاس اینترمیدیت (به انگلیسی: West Texas Intermediate) که به‌طور مخفف WTI نیز گفته می‌شود نوعی نفت سبک است که به عنوان محک یا شاخص برای قیمت‌گذاری نفت در بازارهای جهانی استفاده می‌شود. دلیل اصلی این نام‌گذاری آن است که این نفت سبک در غرب تگزاس استخراج می‌شود.

قیمت هر بشکه نفت این شاخص برای تحویل در ماه مه ۲۰۲۰، در جریان معاملات بازارهای جهانی، بزرگ‌ترین سقوط روزانه خود را تجربه کرد و با ۳۱۶ درصد کاهش به منفی ۳۹ دلار و ۵۵ سنت رسید که رقمی بی‌سابقه در طول تاریخ به‌شمار می‌رود.

قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت اغلب در گزارش‌های مربوط به قیمت نفت، در کنار قیمت نفت خام برنت از دریای شمال درج شده‌است. سایر نشانگرهای مهم نفتی شامل نفت خام دبی، نفت خام عمان، نفت اورال و سبد مرجع اوپک است. وست تگزاس اینترمیدیت سبک‌تر و شیرین تر است و دارای گوگرد کمتری نسبت به برنت است و نسبت به نفت دبی یا عمان بسیار سبک‌تر و شیرین تر است.

نفت ایستموس چیست؟

ایستموس-۳۴ سبک (انگلیسی: Isthmus-34 Light) نفت خام ترش است، که در کشور مکزیک تولید می‌شود. این محصول، عمدتاً در کامپیچه در خلیج مکزیک با مرکزیت چیاپاس، تاباسکو و وراکروز استخراج می‌گردد. این نام از منطقه ایستموس توانتپک گرفته شده‌است. با وجود اینکه مکزیک عضو اوپک نبوده، ولی نفت ایستموس-۳۴، بخشی از سبد اوپک می‌باشد.

نفت خام اندونزی چیست؟

قیمت نفت خام اندونزی (انگلیسی: Indonesian Crude Price) به اختصار ICP، شاخص قیمت نفت خام در کشور اندونزی است. قیمت نفت خام اندونزی توسط کمپانی پرتامینا تعیین می‌شود، که به‌طور متوسط بر اساس قیمت پنج شاخص نفت خام بین‌المللی مشخص می گردد:

میناس (اندونزی)
تاپیس (مالزی)
گیپسلند (استرالیا)
دبی(امارات متحده عربی)
نفت عمان (عمان)

در برخی موارد، قیمت نفت خام اندونزی؛ به عنوان شاخص در قراردادهای بلند مدت ال ان جی، در شرق آسیا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نفت سبک بانی چیست؟

نفت سبک بانی به نفت خام نیجریه، با درجه سنگینی ای‌پی‌آی API بالا گفته می‌شود، که در حوزه دلتای نیجر یافت می‌شود و به لحاظ تولید در مناطق اطراف شهر بانی، نیجریه، نام این شهر را بر آن نهاده‌اند. محتوای بسیار کم گوگرد در نفت خام سبک بانی، آن را به یکی از مطلوب‌ترین نفت‌های جهان تبدیل کرده‌است.

رده‌های دیگری از نفت خام نیز در کشور نیجریه وجود دارد، ولی کیفیت بالای نفت سبک بانی، باعث شده که تقاضای خرید این محصول، از سوی پالایشگاه‌های آمریکایی و اروپایی افزایش یابد. از این رو، نفت بانی به یک منبع عمده تولید درآمد برای کشور نفت خیز نیجریه تبدیل شده‌است.

سبد اوپک چیست؟

سبد اوپک (انگلیسی: OPEC Reference Basket) یا سبد مرجع اوپک، عبارت است از فهرست قیمت انواع مختلف نفت خامی که توسط کشورهای عضو اوپک تولید می‌شود، که با توجه به میزان غلظت (سبک یا سنگین بودن نفت خام) نفت آن‌ها، طبقه‌بندی می‌شوند. سبد اوپک، به عنوان یکی از مهم‌ترین معیارها، برای تعیین قیمت نفت خام مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تفاوت نفت برنت و نفت اوپک در چیست؟

عامل پایه ای در قیمت گذاری انواع نفت میزان گوگرد آنها و در حقیقت میزان سنگینی نفت می باشد. هرچه میزان گوگرد نفت بیشتر باشد، نفت سنگین تر بوده و لذا قیمت آن پایین تر خواهد بود. مقدار گوگرد نفت برنت بیشتر از نفت وست تگزاس اینترمدیت ( West Texas Intermediate WTI ) و کمتر از نفت اوپک (OPEC) است، به همین دلیل به طور کلی قیمت این نوع نفت کمتر از قیمت نفت وست‌تگزاس اینترمیدیت و بیشتر ازقیمت نفت اوپک است.
هرچند که در عمده روزها قیمت نفت برنت در بین قیمت دو نوع مهم دیگر می باشد، اما گاهی برخی عوامل دیگر این معادله را برهم می زنند.
نفت برنت به عنوان مبنای قیمت‌گذاری بسیاری از انواع نفت خام در بازارهای جهانی نفت به کار برده می‌شود. دو سوم نفت دنیا بر اساس نفت برنت قیمت‌گذاری می‌شود. از نفت برنت به طور گسترده برای قیمت‌گذاری نفت خام در اروپا استفاده می‌شود.

نفت خام برنت گزینه‌ای ایده‌آل برای تولید بنزین است. این نفت بدلیل وجود تقریبا 0.73 درصد گوگرد، در دسته‌بندی نفت خام شیرین قرار می‌گیرد.

"بازارهای کالایی" (Commodity) شامل چه رسته‌هایی می باشد؟

به طور کلی بازارهای کالایی به دو نوع سخت و نرم تقسیم می شوند. منظور از کالاهای سخت، عمدتا منابع طبیعی و کالاهایی می باشند که استفاده از آنها، مستلزم استخراج و استحصال این مواد می باشد نظیر طلا (از خانواده فلزات گران بها) و نفت (از خانواده انرژی). مقصود از کالاهای نرم نیز عمدتا محصولات کشاورزی و موادیست که در نتیجه زراعت حاصل می شوند که عموما شامل مواد غذایی نظیر پنبه ، ذرت، گندم، سویا، شکر، برنج، قهوه و .... می شوند.

علاوه بر تقسیم بندی کلی که به آن اشاره شد، بازارهای کالایی به طور دقیق تر شامل 4 دسته هستند که عبارتند از :
1.بازار انرژی مشتمل بر نفت خام، نفت برنت، گاز طبیعی، بنزین، سوخت گرمایشی، اتانول

2. بازار فلزات گران بها مشتمل بر طلا، نقره، پلاتین، پالادیوم

3. بازار فلزات پایه و محصولات صنعتی مشتمل بر مس، سنگ آهن، سرب، مولیبدن، نیکل، آلومینیوم، قلع، روی، ذغال سنگ، کبالت، فولاد

4.بازار محصولات کشاورزی مشتمل بر پنبه، ذرت، سویا، گندم، برنج، کلزا، لاستیک، کاکائو، آب پرتقال، قهوه، چوب، جو، پشم، شکر و محصولات دامی شامل فیدر گاو، گاو زنده، خوک بدون چربی، گوشت گاو

نفت برنت چیست؟

نفت خام برنت یکی از مهمترین مراجع قیمت‌گذاری نفت خام در بازار بین‌المللی است. برنت یک سبد نفتی شامل نفت خام برداشت‌شده از چهار چاه نفت بریتانیایی و نروژی در دریای شمال می‌شود و نفتی سبک و شیرین محسوب می‌شود. برنت مهمترین مرجع قیمت نفت خام در منطقه آتلانتیک است و حدود دو سوم نفت مبادله‌شده در بازار بین‌المللی بر اساس نفت برنت قیمت‌گذاری می‌شود. وست تگزاس اینترمیدیت، سبد نفتی اوپک، نفت خام دوبی و نفت خام عمان از دیگر مراجع قیمت‌گذاری نفت در کنار نفت برنت هستند.

نفت برنت از نوع نفت خام سبک است. نفت برنت سنگین‌تر از نفت وست تگزاس اینترمیدیت (WTI) و سبک‌تر از نفت اپک است. این نفت شامل تقریباً ۰٫۳۷٪ گوگرد است که آن را در دسته بندی نفت خام شیرین (کم‌گوگرد) قرار می‌دهد (ولی نه به شیرینی نفت WTI).

نفت خام برنت گزینه‌ای مناسب برای تولید بنزین، گازوئیل و نفت سفید است. این نفت دارای چگالی ای‌پی‌آی ۳۸.۰۶ و وزن مخصوص ۰٫۸۳۵ است.

نفت اوپک چیست؟

سازمان کشورهای صادرکننده نفت با نام اختصاری اوپک یا اوپپ (OPEP) (Organisation des pays exportateurs de pétrole)، یک کارتل بین‌المللی نفتی است که متشکل از کشورهای الجزایر، ایران، عراق، کویت، لیبی، نیجریه، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اکوادور، آنگولا، ونزوئلا و کنگو است. مقر بین‌المللی اوپک از بدو تأسیس در سال ۱۳۳۹ در ژنو بود و در سال ۱۳۴۴ به شهر وین در کشور اتریش انتقال یافت.

۱۲ سپتامبر ۱۹۶۰ کشورهای صادرکنندهٔ نفت با هدف محافظت از منافع خود اقدام به تأسیس سازمان واحدی موافقت کردند که به اختصار «اوپک» نامیده شد. این توافق در پایان مذاکرات نمایندگان این کشورها در بغداد حاصل شد.

هدف اصلی این سازمان، آنچنان که در اساسنامه بیان شده، به این شرح است: «هماهنگی و یکپارچه‌سازی سیاست‌های نفت کشورهای عضو و تعیین بهترین راه برای تأمین منافع جمعی یا فردی آنها، طراحی شیوه‌هایی برای تضمین ثبات قیمت نفت در بازار نفت بین‌المللی به منظور از بین بردن نوسانات مضر و غیر ضروری؛ عنایت و توجه ویژه به کشورهای تولیدکننده نفت و توجه خاص به ضرورت فراهم کردن درآمد ثابت برای کشورهای تولیدکننده نفت؛ تأمین نفت کشورهای مصرف‌کننده به صورت کارآمد، مقرون به صرفه و همیشگی؛ و بازده مناسب و منصفانه برای آنهایی که در صنعت نفت سرمایه‌گذاری می‌کنند..»

در دهه‌های اخیر افزایش کشورهای صادرکننده نفت که خارج از این سازمان قرار گرفته‌اند رو به افزایش بوده و اوپک مجبور است که برای حفظ بهای نفت خام با آن‌ها که در صدرشان روسیه قرار گرفته‌است کنار آید. با این وجود، دولتهای عضو اوپک که سران برخی از آن‌ها وابستگی‌های خارجی دارند با سایر اعضای این سازمان هماهنگی کامل ندارند. این سازمان در راستای دفاع در مقابل سیاست استثماری شرکت‌های بزرگ نفتی مشهور به «هفت خواهران» که به دلیل در اختیار داشتن تکنولوژی تولید نفت و تسلط بر شبکه حمل و نقل نفت خام، از افزایش قیمت نفت جلوگیری می‌کردند و ارزش آن را به صورت مصنوعی در بازار پایین نگه می‌داشتند، به پیشنهاد ونزوئلا در سال ۱۳۳۹ طی جلسه‌ای در بغداد با حضور نمایندگان کشورهای ایران، عربستان، ونزوئلا، کویت و عراق تأسیس شد.

اوپک در دهه نخست عمر خویش سعی در تداوم بقا و در دهه دوم سعی در تأثیرگذاری بر بازار نفت و اعاده حقوق کشورهای تولیدکننده داشت. اکنون اوپک با افزایش وحدت نظر اعضایش، توانسته‌است تأثیرات مثبتی در جهت جلوگیری از سقوط ناگهانی و نیز افزایش انفجاری قیمت نفت داشته باشد.

نفت تاپیس چیست؟

نفت خام تاپیس (انگلیسی: Tapis crude) نفت خام مالزی است، که به عنوان یک معیار قیمت گذاری در سنگاپور مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حالی که در بازار نفت برنت یا وست تگزاس اینترمیدیت، معامله‌ای انجام نشود، از این شاخص به عنوان معیار قیمت نفت، در بازارهای آسیا و استرالیا استفاده می‌شود.

نفت دوبی چیست؟

نفت خام دبی به نفت خام ترش و سبک استخراج شده از دبی گفته می شود. بهای نفت خام دبی، به عنوان معیار یا مبدأ قیمت نفت خلیج فارس، مورد استفاده قرار می‌گیرد و دلیل استفاده از آن، در دسترس بودن این محصول برای خرید فوری، نسبت به انواع دیگر نفت‌های استخراج شده در خلیج فارس می‌باشد. دو مبدأ یا معیار دیگر نشانگر قیمت نفت در صنعت نفت جهانی، نفت برنت و وست تگزاس اینترمیدیت است. بهای نفت خام دبی به‌طور کلی برای قیمت گذاری نفت خام صادر شده از منطقه خلیج فارس به آسیا استفاده می‌شود. شاخص دبی در امارات متحده عربی، با عنوان فاتح نیز، شناخته می‌شود.

نفت خام دبی، نفتی سبک است (البته نه به سبکی نفت برنت و وست تگزاس). غلظت آن، برابر ۳۱ درجه‌ای‌پی‌آی API (وزن مخصوص ۰٫۸۷۱) و گوگرد محلول در آن، معادل ۲٪ درصد از وزن آن می‌باشد.

نفت کوره چیست؟

نفت کوره یا مازوت (به انگلیسی: Mazut) یکی از هیدروکربن‌های نفتی است که در مراحل پالایش نفت خام پس از نفتا، بنزین و نفت سفید به‌دست می‌آید و چون سیاه‌رنگ است به نام نفت سیاه نیز خوانده می‌شود. این ماده ارزان‌ترین مادهٔ سوختنی برای کوره‌ها، حمام‌ها و تنور نانوایی‌ها، موتورهای دیزلی دریایی و برخی نیروگاه‌ها است.

کشورهای عضو اوپک کدامند؟

اوپک (OPEC)، یک کارتل بین‌المللی نفتی است که متشکل از کشورهای عراق.آنگولا.اکوادور. امارات متحده عربی.اندونزی.ایران .کنگو.عربستان.قطر.کویت‏ .گابن.لیبی.نیجریه.ونزوئلا است. مقر بین‌المللی اوپک از بدو تاسیس در سال ۱۳۳۹ در ژنو بود و در سال ۱۳۴۴ به شهر وین در کشور اتریش انتقال یافت.

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 112

 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.11 دلار

 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 117

 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 5.11 دلار

 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 4.57%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 111

 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 0.89 دلار

 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 0.8%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 104

 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 7.89 دلار

 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 7.59%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین