شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار نفت و انرژی

بازار جهانی نفت و انرژی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت خام (WTI) 40.56 (0%) 0 40.44 40.61 ۲۱ تیر
بنزین (RBOB) 1.2815 (0%) 0 1.2765 1.2836 ۲۱ تیر
نفت کوره 1.2428 (0%) 0 1.2384 1.2428 ۲۱ تیر
گاز طبیعی 1.818 (0%) 0 1.809 1.819 ۲۱ تیر
گاز طبیعی آلبرتا 1.93 (0%) 0 1.73 1.93 ۲۱ تیر
نفت سبک لوئیزیانا 41.49 (0%) 0 41.49 59.54 ۲۱ تیر
گیددینگز 30.75 (0%) 0 30.75 41.5 ۲۱ تیر
سواحل غربی ANS 44.59 (0%) 0 44.59 60.43 ۲۱ تیر
کوستال گرید A 30 (0%) 0 30 40.75 ۲۱ تیر
سواحل خلیج HSFO 37.76 (0%) 0 37.76 55.2 ۲۱ تیر
گاز طبیعی هلند 1.907 (0%) 0 1.907 1.907 ۲۰ تیر
بازار جهانی نفت و انرژی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت برنت 43.27 (0%) 0 43.09 43.29 ۲۱ تیر
گازوییل 370.88 (0%) 0 370.63 371.13 ۲۱ تیر
ذغال سنگ 29.05 (0%) 0 27.79 29.08 ۲۰ تیر
میانگین وزنی برنت 42.7 (0%) 0 42.7 60.41 ۲۱ تیر
وسترن کانادا 31.62 (0%) 0 -4.17 31.62 ۲۱ تیر
نفت اورالز روسیه 42.8 (0%) 0 42.8 58.5 ۲۱ تیر
نفت دوبی 42.79 (0%) 0 42.79 59.92 ۲۱ تیر
نفت اپک 43.31 (0%) 0 43.31 43.31 ۲۰ تیر
سبد نفتی مکزیک 36.78 (0%) 0 36.78 52.28 ۲۱ تیر
سبد نفتی هند 43.44 (0%) 0 43.44 58.96 ۲۱ تیر
ال ان جی ژاپن / کره 2.17 (0%) 0 2.17 2.17 ۲۰ تیر
نفت آمریکا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت برنت 43.24 (0%) 0 43.11 43.28 ۲۱ تیر
نفت خام (WTI) 40.55 (0%) 0 40.45 40.59 ۲۱ تیر
نفت خام (WTI ICE) 40.76 (0%) 0 40.66 40.85 ۲۱ تیر
نفت خام (E-Mini) 40.55 (0%) 0 40.45 40.6 ۲۱ تیر
بنزین (RBOB) 1.2831 (0%) 0 1.276 1.2842 ۲۱ تیر
گاز طبیعی 1.805 (0%) 0 1.803 1.818 ۲۱ تیر
گازوییل (گوگرد پایین) 369.75 (0%) 0 369.25 371.75 ۲۱ تیر
گاز طبیعی (E-Mini) 1.805 (0%) 0 1.805 1.815 ۲۱ تیر
نفت کوره 1.2412 (0%) 0 1.2386 1.2433 ۲۱ تیر
اتانول 1.32 (0%) 0 1.32 1.385 ۲۰ تیر
ذغال سنگ (چین) 48.25 (0%) 0 48.25 48.25 ۲۰ تیر
ذغال سنگ (EUA) 29.02 (0%) 0 27.8 29.08 ۲۰ تیر
ذغال سنگ (ICE CSX) 35.05 (0%) 0 34.05 35.05 ۳ خرداد
روغن پالم 558.25 (0%) 0 558.25 558.25 ۲۰ تیر
نفت اوکلاهما
نفت اوکلاهما 36 (0%) 0 36 47 ۲۱ تیر
نفت ترش اوکلاهما 25 (0%) 0 25 37.7 ۲۱ تیر
نفت شیرین اوکلاهما 37 (0%) 0 37 47.65 ۲۱ تیر
وسترن اوکلاهما Swt 36.25 (0%) 0 36.25 47 ۲۱ تیر
نفت آرکانزاس
فوق سنگین آرکانزاس 30.75 (0%) 0 30.75 39.5 ۲۱ تیر
نفت ترش آرکانزاس 33.25 (0%) 0 33.25 43.5 ۲۱ تیر
نفت شیرین آرکانزاس 34.5 (0%) 0 34.5 44.5 ۲۱ تیر
نفت تگزاس
نفت وست تگزاس WTI 37 (0%) 0 37 47.65 ۲۱ تیر
نفت خلیج تگزاس 37 (0%) 0 37 47.75 ۲۱ تیر
نفت سبک جنوب تگزاس 30.75 (0%) 0 30.75 41.5 ۲۱ تیر
نفت سنگین جنوب تگزاس 30.5 (0%) 0 30.5 41.25 ۲۱ تیر
میادین مرکزی تگزاس 37 (0%) 0 37 47.75 ۲۱ تیر
نفت شیرین شرق تگزاس 34.25 (0%) 0 34.25 45 ۲۱ تیر
نفت شیرین شمال تگزاس 37 (0%) 0 37 47.65 ۲۱ تیر
نفت ترش وست تگزاس 34.5 (0%) 0 34.5 45.15 ۲۱ تیر
نفت ترش جنوب تگزاس 30.89 (0%) 0 30.89 41.54 ۲۱ تیر
نفت میادین ایگل فورد 38.45 (0%) 0 38.45 49.1 ۲۱ تیر
خط لوله ایگل فورد 37 (0%) 0 37 47.65 ۲۱ تیر
میعانات ایگل فورد 36 (0%) 0 36 46.65 ۲۱ تیر
میادین بالادستی تگزاس 35.5 (0%) 0 35.5 46.15 ۲۱ تیر
میادین بالادستی تگزاس 24.8 (0%) 0 24.8 35.45 ۲۱ تیر
میادین بالادستی خلیج 30.75 (0%) 0 30.75 41.5 ۲۱ تیر
نفت داکوتای شمالی
نفت ترش ویلی استون 26.49 (0%) 0 24.51 26.49 ۲۱ تیر
نفت شیرین ویلی استون 30.5 (0%) 0 26.25 30.5 ۲۱ تیر
نفت فور کرنرز
نفت فور کرنرز 34.88 (0%) 0 34.88 47.88 ۲۱ تیر
نفت کالیفرنیا
میادین بوئنا ویستا 44.26 (0%) 0 44.26 62.28 ۲۱ تیر
میادین میدوی-سانست 39.35 (0%) 0 39.35 57.6 ۲۱ تیر
نفت کانزاس
میادین مرکزی کانزاس 31.5 (0%) 0 31.5 44.5 ۲۱ تیر
نفت شیرین کانزاس NW 27.5 (0%) 0 27.5 40.75 ۲۱ تیر
نفت شیرین کانزاس SW 28 (0%) 0 28 41.25 ۲۱ تیر
نفت کلرادو
نفت وست کلرادو 31.19 (0%) 0 31.19 45.58 ۲۱ تیر
نفت جنوب شرقی کلرادو 26.5 (0%) 0 26.5 39.75 ۲۱ تیر
نفت کلرادو D-J Basin 30.09 (0%) 0 30.09 48 ۲۱ تیر
نفت لوئیزیانا
نفت لوئیزیانای جنوبی 35.5 (0%) 0 35.5 46.25 ۲۱ تیر
نفت شیرین لوئیزیانا 34.5 (0%) 0 34.5 44.5 ۲۱ تیر
نفت لوئیزیانا Delhi/N 34 (0%) 0 34 44.75 ۲۱ تیر
نفت میشیگان
نفت ترش میشیگان 29 (0%) 0 29 39.75 ۲۱ تیر
نفت شیرین میشیگان 33.75 (0%) 0 33.75 44.5 ۲۱ تیر
نفت مونتانا
نفت مرکزی مونتانا 11.92 (0%) 0 11.92 33.59 ۹ تیر
نفت نبراسکا
نفت شیرین نبراسکا 31.72 (0%) 0 31.72 44.68 ۲۱ تیر
نفت وایومینگ
نفت ترش وایومینگ 30 (0%) 0 30 7.5 ۲۱ تیر
نفت شیرین وایومینگ 32.5 (0%) 0 32.5 37.75 ۲۱ تیر
نفت یوتا
یوتا بلاک وکس 31.6 (0%) 0 31.6 41.68 ۲۱ تیر
نفت اوپک قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت موربان امارات 43.93 (0%) 0 29.77 43.93 ۲۱ تیر
نفت سبک بصره 46 (0%) 0 38.13 46 ۲۱ تیر
نفت ساحاران الجزایر 42.86 (0%) 0 23.68 42.86 ۲۱ تیر
نفت سبک نیجریه 43.28 (0%) 0 23.88 43.28 ۲۱ تیر
نفت گیراسول آنگولا 44.44 (0%) 0 23.99 44.44 ۲۱ تیر
نفت سبک عربستان 43.32 (0%) 0 43.32 80.02 ۲۱ تیر
نفت زفیرو گینه 42.78 (0%) 0 42.78 42.78 ۱۰ تیر
نفت کویت 43.9 (0%) 0 43.9 43.9 ۲۰ تیر
نفت ایران قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
تحویل در اروپای غربی
نفت سبک ایران 40.4 (0%) 0 40.4 40.4 ۲۰ تیر
نفت سنگین ایران 38.5 (0%) 0 38.5 38.5 ۲۰ تیر
نفت میدان فروزان 38.75 (0%) 0 38.75 38.75 ۲۰ تیر
تحویل در جنوب آفریقا
نفت سبک ایران 40.4 (0%) 0 40.4 58.11 ۲۱ تیر
نفت سنگین ایران 38.5 (0%) 0 38.5 56.21 ۲۱ تیر
نفت میدان فروزان 38.75 (0%) 0 38.75 56.46 ۲۱ تیر
تحویل در شمال آفریقا
نفت سبک ایران 41.65 (0%) 0 41.65 59.36 ۲۰:۴۲:۰۶
نفت سنگین ایران 39.5 (0%) 0 39.5 57.21 ۲۰:۴۲:۰۶
نفت میدان فروزان 39.75 (0%) 0 39.75 57.46 ۲۰:۴۲:۰۶
تحویل در مدیترانه
نفت سبک ایران 39.75 (0%) 0 39.75 57.46 ۲۱ تیر
نفت سنگین ایران 37.6 (0%) 0 37.6 55.31 ۲۱ تیر
نفت میدان سروش 34.6 (0%) 0 34.6 52.31 ۲۱ تیر
نفت میدان فروزان 37.85 (0%) 0 37.85 55.56 ۲۱ تیر
نفت مکزیک قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
تحویل در شرق دور
مایا 37.43 (0%) 0 37.43 53.34 ۱۸ تیر
ایست موس 42.08 (0%) 0 42.08 59.14 ۱۸ تیر
تحویل در خلیج مکزیک
مایا 37.43 (0%) 0 37.43 40.67 ۱۸:۰۹:۰۵
ایست موس 42.08 (0%) 0 41.24 42.08 ۱۸:۰۹:۰۵
اولمکا 43.55 (0%) 0 43.55 62.43 ۲۱ تیر
تحویل در سواحل غرب آمریکا
مایا 40.67 (0%) 0 40.67 40.67 ۲۰ تیر
ایست موس 41.24 (0%) 0 41.24 41.24 ۲۰ تیر
نفت کانادا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت خام شیرین 35.52 (0%) 0 -4.67 35.52 ۲۱ تیر
نفت شیرین سین کرود 37.12 (0%) 0 -0.17 37.12 ۲۱ تیر
نفت ترش سبک 35.77 (0%) 0 17.83 35.77 ۲۱ تیر
نفت ترش پییس 35.12 (0%) 0 -8.17 35.12 ۲۱ تیر
نفت میدیل 35.72 (0%) 0 0.83 35.72 ۲۱ تیر
نفت آلبرتای مرکزی 35.12 (0%) 0 17.33 35.12 ۲۱ تیر
نفت شیرین کلیربراک 37.32 (0%) 0 37.32 8.83 ۲۱ تیر
نفت ترکیبی سنگین آلبین 39.12 (0%) 0 19.68 39.12 ۲۱ تیر
نفت چین قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
میدان نفتی داچینگ 37.23 (0%) 0 26.83 37.23 ۲۱ تیر
میدان نفتی شنگلی 44.82 (0%) 0 33.47 44.82 ۲۱ تیر
نفت دریای جنوبی چین 39.15 (0%) 0 26.63 39.15 ۲۱ تیر
نفت آنگولا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت دالیا 42.97 (0%) 0 42.97 42.97 ۲۰ تیر
نفت نمبا 41.72 (0%) 0 41.72 41.72 ۲۰ تیر
نفت کابیندا 43.07 (0%) 0 43.07 43.07 ۲۰ تیر
نفت اندونزی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت سینتا 40 (0%) 0 27.14 40 ۲۱ تیر
نفت دوری 48.21 (0%) 0 36.96 48.21 ۲۱ تیر
نفت میناس 43.28 (0%) 0 27.38 43.28 ۲۱ تیر
نفت قطر قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت قطر 42.64 (0%) 0 42.64 42.64 ۲۰ تیر
نفت مارین قطر 43.68 (0%) 0 28.54 43.68 ۲۱ تیر
میدان نفتی الشاهین قطر 42.42 (0%) 0 42.42 42.42 ۲۰ تیر
نفت روسیه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
میدان نفتی سوکول 44.26 (0%) 0 44.26 44.26 ۲۰ تیر
میدان نفتی اسپو 46.08 (0%) 0 32.6 46.08 ۲۱ تیر
نفت استرالیا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت کساک 41.22 (0%) 0 41.22 41.22 ۲۰ تیر
نفت امارات متحده عربی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
میدان نفتی داس 42.04 (0%) 0 42.04 42.04 ۲۰ تیر
نفت عراق قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت سنگین بصره 45.59 (0%) 0 45.59 45.59 ۲۰ تیر
نفت عربستان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت سنگین عربستان 43.02 (0%) 0 43.02 43.02 ۲۰ تیر
نفت فوق سبک عربستان 43.32 (0%) 0 43.32 43.32 ۲۰ تیر
نفت نیجریه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت کوا آیبو 41.97 (0%) 0 41.97 41.97 ۲۰ تیر
میدان براس ریور 41.97 (0%) 0 41.97 41.97 ۲۰ تیر
نفت مالزی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت تاپیس 44.24 (0%) 0 32.3 44.24 ۲۱ تیر

نفت خام (WTI)

 • نرخ فعلی : 40.56
 • بالاترین قیمت روز : 40.61
 • پایین ترین قیمت روز : 40.44
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱ تیر
 • نرخ روز گذشته : 40.56
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نفت برنت

 • نرخ فعلی : 43.27
 • بالاترین قیمت روز : 43.29
 • پایین ترین قیمت روز : 43.09
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱ تیر
 • نرخ روز گذشته : 43.27
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

بنزین

 • نرخ فعلی : 1.2815
 • بالاترین قیمت روز : 1.2836
 • پایین ترین قیمت روز : 1.2765
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱ تیر
 • نرخ روز گذشته : 1.2815
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

گازوئیل

 • نرخ فعلی : 370.88
 • بالاترین قیمت روز : 371.13
 • پایین ترین قیمت روز : 370.63
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱ تیر
 • نرخ روز گذشته : 370.88
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 42 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.27 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 42 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1.27 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 3.02%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 35 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 8.27 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 23.63%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 41 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 2.27 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 5.54%