بازار نفت و انرژی

بازار جهانی نفت و انرژی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت خام (WTI) 72.17 (0%) 0 72 72.17 ۲ مرداد
بنزین (RBOB) 2.295 (0%) 0 2.29 2.2961 ۲ مرداد
نفت کوره 2.1366 (0%) 0 2.1337 2.1366 ۲ مرداد
گاز طبیعی 4.046 (0%) 0 4.031 4.049 ۲ مرداد
گاز طبیعی آلبرتا 3.83 (0%) 0 3.83 3.83 ۳۰ تیر
نفت سبک لوئیزیانا 70.76 (0%) 0 70.76 70.76 ۳۱ تیر
گیددینگز 62.25 (0%) 0 62.25 62.25 ۱ مرداد
سواحل غربی ANS 69.11 (0%) 0 69.11 69.11 ۳۱ تیر
کوستال گرید A 61.5 (0%) 0 61.5 61.5 ۱ مرداد
سواحل خلیج HSFO 61.03 (0%) 0 61.03 61.03 ۳۱ تیر
گاز طبیعی هلند 12.43 (0%) 0 12.43 12.43 ۳۱ تیر
بازار جهانی نفت و انرژی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت برنت 74.2 (0%) 0 74.05 74.2 ۲ مرداد
گازوییل 600.63 (0%) 0 600.38 600.63 ۲ مرداد
ذغال سنگ 50.95 (0%) 0 50.03 50.95 ۱ مرداد
میانگین وزنی برنت 71.05 (0%) 0 71.05 71.05 ۳۱ تیر
وسترن کانادا 58.51 (0%) 0 58.51 58.51 ۱ مرداد
نفت اورالز روسیه 39.6 (0%) 0 39.6 42.25 ۲۲ آبان
نفت دوبی 72.28 (0%) 0 72.28 72.28 ۳۱ تیر
نفت اپک 72.09 (0%) 0 72.09 72.09 ۱ مرداد
سبد نفتی مکزیک 66.33 (0%) 0 66.33 66.33 ۳۱ تیر
سبد نفتی هند 69.56 (0%) 0 69.56 69.56 ۳۱ تیر
ال ان جی ژاپن / کره 14.31 (0%) 0 14.31 14.31 ۳۱ تیر
نفت آمریکا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت برنت 74.1 (0%) 0 74.01 74.22 ۲ مرداد
نفت خام (WTI) 72.07 (0%) 0 72.01 72.17 ۲ مرداد
نفت خام (WTI ICE) 71.38 (0%) 0 71.32 72.16 ۲ مرداد
نفت خام (E-Mini) 72.07 (0%) 0 72.025 72.15 ۲ مرداد
بنزین (RBOB) 2.2612 (0%) 0 2.26 2.266 ۲ مرداد
گاز طبیعی 4.042 (0%) 0 4.014 4.042 ۲ مرداد
گازوییل (گوگرد پایین) 599 (0%) 0 599 602 ۲ مرداد
گاز طبیعی (E-Mini) 4.06 (0%) 0 4.035 4.06 ۲ مرداد
نفت کوره 2.1354 (0%) 0 2.1342 2.1385 ۲ مرداد
اتانول 2.32 (0%) 0 2.32 2.32 ۲۷ تیر
ذغال سنگ (چین) 116.9 (0%) 0 115.9 116.9 ۱۶ تیر
ذغال سنگ (EUA) 49.97 (0%) 0 49.34 51.29 ۱۴ خرداد
ذغال سنگ (ICE CSX) 150.46 (0%) 0 150.46 150.48 ۲ مرداد
روغن پالم 822.5 (0%) 0 822.5 963 ۱ مرداد
اوکلاهما نفت
نفت اوکلاهما 68.25 (0%) 0 68.25 68.25 ۱ مرداد
نفت ترش اوکلاهما 56.5 (0%) 0 56.5 56.5 ۱ مرداد
نفت شیرین اوکلاهما 68.5 (0%) 0 68.5 68.5 ۱ مرداد
وسترن اوکلاهما Swt 67.75 (0%) 0 67.75 67.75 ۱ مرداد
آرکانزاس نفت
فوق سنگین آرکانزاس 58.5 (0%) 0 58.5 58.5 ۳۱ تیر
نفت ترش آرکانزاس 62.5 (0%) 0 62.5 62.5 ۳۱ تیر
نفت شیرین آرکانزاس 65 (0%) 0 65 65 ۳۱ تیر
تگزاس نفت
نفت وست تگزاس WTI 68.52 (0%) 0 68.52 68.52 ۲ مرداد
نفت خلیج تگزاس 68.5 (0%) 0 68.5 68.5 ۱ مرداد
نفت سبک جنوب تگزاس 62.25 (0%) 0 62.25 62.25 ۱ مرداد
نفت سنگین جنوب تگزاس 62 (0%) 0 62 62 ۱ مرداد
میادین مرکزی تگزاس 68.5 (0%) 0 68.5 68.5 ۱ مرداد
نفت شیرین شرق تگزاس 65.75 (0%) 0 65.75 65.75 ۱ مرداد
نفت شیرین شمال تگزاس 68.5 (0%) 0 68.5 68.5 ۱ مرداد
نفت ترش وست تگزاس 66.02 (0%) 0 66.02 66.02 ۲ مرداد
نفت ترش جنوب تگزاس 62.41 (0%) 0 62.41 62.41 ۲ مرداد
نفت میادین ایگل فورد 69.97 (0%) 0 69.97 69.97 ۲ مرداد
خط لوله ایگل فورد 68.52 (0%) 0 68.52 68.52 ۲ مرداد
میعانات ایگل فورد 67.52 (0%) 0 67.52 67.52 ۲ مرداد
میادین بالادستی تگزاس 67.02 (0%) 0 67.02 67.02 ۲ مرداد
میادین بالادستی تگزاس 56.32 (0%) 0 56.32 56.32 ۲ مرداد
میادین بالادستی خلیج 62.25 (0%) 0 62.25 62.25 ۱ مرداد
داکوتای شمالی نفت
نفت ترش ویلی استون 41.81 (0%) 0 41.81 41.81 ۲۰ فروردین
نفت شیرین ویلی استون 53.25 (0%) 0 53.25 53.25 ۲۰ فروردین
فور کرنرز نفت
نفت فور کرنرز 54.88 (0%) 0 54.88 54.88 ۲۰ فروردین
کالیفرنیا نفت
میادین بوئنا ویستا 74.39 (0%) 0 74.39 74.39 ۳۱ تیر
میادین میدوی-سانست 70.34 (0%) 0 70.34 70.34 ۳۱ تیر
کانزاس نفت
میادین مرکزی کانزاس 65.39 (0%) 0 65.39 65.39 ۲۸ تیر
نفت شیرین کانزاس NW 58.28 (0%) 0 58.28 58.28 ۳۱ تیر
نفت شیرین کانزاس SW 58.78 (0%) 0 58.78 58.78 ۳۱ تیر
کلرادو نفت
نفت وست کلرادو 49.89 (0%) 0 49.89 49.89 ۲۰ فروردین
نفت جنوب شرقی کلرادو 57.28 (0%) 0 57.28 57.28 ۳۱ تیر
نفت کلرادو D-J Basin 49.03 (0%) 0 49.03 49.03 ۲۶ تیر
لوئیزیانا نفت
نفت لوئیزیانای جنوبی 67 (0%) 0 67 67 ۱ مرداد
نفت شیرین لوئیزیانا 65 (0%) 0 65 65 ۳۱ تیر
نفت لوئیزیانا Delhi/N 65.5 (0%) 0 65.5 65.5 ۱ مرداد
میشیگان نفت
نفت ترش میشیگان 60.5 (0%) 0 60.5 60.5 ۱ مرداد
نفت شیرین میشیگان 65.25 (0%) 0 65.25 65.25 ۱ مرداد
مونتانا نفت
نفت مرکزی مونتانا 11.92 (0%) 0 11.92 33.59 ۹ تیر
نبراسکا نفت
نفت شیرین نبراسکا 58.08 (0%) 0 58.08 58.08 ۳۱ تیر
وایومینگ نفت
نفت ترش وایومینگ 63.36 (0%) 0 63.36 63.36 ۳۱ تیر
نفت شیرین وایومینگ 54 (0%) 0 54 54 ۲۰ فروردین
یوتا نفت
یوتا بلاک وکس 44.25 (0%) 0 44.25 44.25 ۱۶ بهمن
نفت اوپک قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت موربان امارات 73.19 (0%) 0 73.19 73.19 ۲ مرداد
نفت سبک بصره 75.37 (0%) 0 75.37 75.37 ۲ مرداد
نفت ساحاران الجزایر 73.36 (0%) 0 73.36 73.36 ۲ مرداد
نفت سبک نیجریه 72.8 (0%) 0 72.8 72.8 ۲ مرداد
نفت گیراسول آنگولا 72.88 (0%) 0 72.88 72.88 ۲ مرداد
نفت سبک عربستان 69.33 (0%) 0 69.33 69.33 ۳۰ تیر
نفت زفیرو گینه 42.78 (0%) 0 42.78 42.78 ۱۰ تیر
نفت کویت 69.95 (0%) 0 69.95 69.95 ۳۱ تیر
نفت ایران قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
تحویل در اروپای غربی
نفت سبک ایران 68.75 (0%) 0 68.75 68.75 ۳۱ تیر
نفت سنگین ایران 66.85 (0%) 0 66.85 66.85 ۳۱ تیر
نفت میدان فروزان 67.1 (0%) 0 67.1 67.1 ۳۱ تیر
تحویل در جنوب آفریقا
نفت سبک ایران 68.75 (0%) 0 68.75 68.75 ۳۱ تیر
نفت سنگین ایران 66.85 (0%) 0 66.85 66.85 ۳۱ تیر
نفت میدان فروزان 67.1 (0%) 0 67.1 67.1 ۳۱ تیر
تحویل در شمال آفریقا
نفت سبک ایران 70 (0%) 0 70 70 ۳۱ تیر
نفت سنگین ایران 67.85 (0%) 0 67.85 67.85 ۳۱ تیر
نفت میدان فروزان 68.1 (0%) 0 68.1 68.1 ۳۱ تیر
تحویل در مدیترانه
نفت سبک ایران 68.1 (0%) 0 68.1 68.1 ۳۱ تیر
نفت سنگین ایران 65.95 (0%) 0 65.95 65.95 ۳۱ تیر
نفت میدان سروش 62.95 (0%) 0 62.95 62.95 ۳۱ تیر
نفت میدان فروزان 66.2 (0%) 0 66.2 66.2 ۳۱ تیر
نفت مکزیک قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
تحویل در شرق دور
مایا 55.9 (0%) 0 55.9 55.9 ۵ اسفند
ایست موس 55.35 (0%) 0 55.35 55.35 ۱۵ بهمن
تحویل در خلیج مکزیک
مایا 67.06 (0%) 0 67.06 67.06 ۱ مرداد
ایست موس 71.71 (0%) 0 71.71 71.71 ۱ مرداد
اولمکا 73.46 (0%) 0 73.46 73.46 ۳۱ تیر
تحویل در سواحل غرب آمریکا
مایا 53.33 (0%) 0 53.33 53.33 ۱۴ بهمن
ایست موس 55.24 (0%) 0 55.24 55.24 ۱۴ بهمن
نفت کانادا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت خام شیرین 67.91 (0%) 0 67.91 67.91 ۱ مرداد
نفت شیرین سین کرود 70.56 (0%) 0 70.56 70.56 ۱ مرداد
نفت ترش سبک 67.91 (0%) 0 67.91 67.91 ۱ مرداد
نفت ترش پییس 65.91 (0%) 0 65.91 65.91 ۱ مرداد
نفت میدیل 65.91 (0%) 0 65.91 65.91 ۱ مرداد
نفت آلبرتای مرکزی 65.91 (0%) 0 65.91 65.91 ۱ مرداد
نفت شیرین کلیربراک 72.51 (0%) 0 72.51 72.51 ۱ مرداد
نفت ترکیبی سنگین آلبین 70.76 (0%) 0 70.76 70.76 ۱ مرداد
نفت چین قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
میدان نفتی داچینگ 68.08 (0%) 0 68.08 68.08 ۲ مرداد
میدان نفتی شنگلی 72.61 (0%) 0 72.61 72.61 ۲ مرداد
نفت دریای جنوبی چین 66.97 (0%) 0 66.97 66.97 ۲ مرداد
نفت آنگولا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت دالیا 67.81 (0%) 0 67.81 67.81 ۳۰ تیر
نفت نمبا 67.91 (0%) 0 67.91 67.91 ۳۰ تیر
نفت کابیندا 68.31 (0%) 0 68.31 68.31 ۳۰ تیر
نفت اندونزی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت سینتا 67.5 (0%) 0 67.5 67.5 ۲ مرداد
نفت دوری 76.06 (0%) 0 76.06 76.06 ۲ مرداد
نفت میناس 70.37 (0%) 0 70.37 70.37 ۲ مرداد
نفت قطر قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت قطر 67.38 (0%) 0 67.38 67.38 ۳۰ تیر
نفت مارین قطر 72.03 (0%) 0 72.03 72.03 ۲ مرداد
میدان نفتی الشاهین قطر 68.19 (0%) 0 68.19 68.19 ۳۰ تیر
نفت روسیه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
میدان نفتی سوکول 68.84 (0%) 0 68.84 68.84 ۳۰ تیر
میدان نفتی اسپو 72.66 (0%) 0 72.66 72.66 ۲ مرداد
نفت استرالیا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت کساک 67.71 (0%) 0 67.71 67.71 ۳۰ تیر
نفت امارات متحده عربی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
میدان نفتی داس 67.78 (0%) 0 67.78 67.78 ۳۰ تیر
نفت عراق قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت سنگین بصره 65.68 (0%) 0 65.68 65.68 ۳۰ تیر
نفت عربستان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت سنگین عربستان 67.83 (0%) 0 67.83 67.83 ۳۰ تیر
نفت فوق سبک عربستان 69.33 (0%) 0 69.33 69.33 ۳۰ تیر
نفت نیجریه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت کوا آیبو 68.61 (0%) 0 68.61 68.61 ۳۰ تیر
میدان براس ریور 68.61 (0%) 0 68.61 68.61 ۳۰ تیر
نفت مالزی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت تاپیس 73.84 (0%) 0 73.84 73.84 ۲ مرداد

نفت خام (WTI)

 • نرخ فعلی : 72.17
 • بالاترین قیمت روز : 72.17
 • پایین ترین قیمت روز : 72
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 72.17
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نفت برنت

 • نرخ فعلی : 74.2
 • بالاترین قیمت روز : 74.2
 • پایین ترین قیمت روز : 74.05
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 74.2
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

بنزین

 • نرخ فعلی : 2.295
 • بالاترین قیمت روز : 2.2961
 • پایین ترین قیمت روز : 2.29
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 2.295
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

گازوئیل

 • نرخ فعلی : 600.63
 • بالاترین قیمت روز : 600.63
 • پایین ترین قیمت روز : 600.38
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 600.63
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 73
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.2 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.64%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 74
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.2 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.27%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 71
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 3.2 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 4.51%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 68
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 6.2 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 9.12%