بازار نفت و انرژی

بازار جهانی نفت و انرژی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت خام (WTI) 53.19 (0.87%) 0.46 52.32 53.2 ۱۶:۱۷:۴۵
بنزین (RBOB) 1.581 (1.54%) 0.024 1.5493 1.581 ۱۶:۱۹:۳۹
نفت کوره 1.607 (0.75%) 0.0119 1.5869 1.6078 ۱۶:۱۹:۳۹
گاز طبیعی 2.636 (1.11%) 0.029 2.592 2.656 ۱۶:۱۹:۳۹
گاز طبیعی آلبرتا 2.51 (0%) 0 2.51 2.51 ۶ بهمن
نفت سبک لوئیزیانا 54.28 (0%) 0 54.28 54.28 ۶ بهمن
گیددینگز 43 (1.18%) 0.5 43 43 ۰۲:۴۳:۰۵
سواحل غربی ANS 56.04 (0%) 0 56.04 56.04 ۶ بهمن
کوستال گرید A 42.25 (1.2%) 0.5 42.25 42.25 ۰۲:۴۳:۰۵
سواحل خلیج HSFO 48.83 (0%) 0 48.83 48.83 ۳ بهمن
گاز طبیعی هلند 7.669 (0%) 0 7.669 7.669 ۶ بهمن
بازار جهانی نفت و انرژی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت برنت 56.03 (0.74%) 0.41 55.19 56.06 ۱۶:۱۹:۳۹
گازوییل 455.38 (0.66%) 3 449.13 455.63 ۱۶:۱۷:۴۵
ذغال سنگ 32.99 (0.55%) 0.18 32.9 33.58 ۱۶:۱۹:۰۵
میانگین وزنی برنت 55.22 (0%) 0 55.22 55.22 ۶ بهمن
وسترن کانادا 39.02 (1.3%) 0.5 39.02 39.02 ۱۰:۳۶:۰۶
نفت اورالز روسیه 39.6 (0%) 0 39.6 42.25 ۲۲ آبان
نفت دوبی 54.95 (0%) 0 54.95 54.95 ۳ بهمن
نفت اپک 54.85 (0.29%) 0.16 54.85 54.85 ۱۶:۰۰:۰۵
سبد نفتی مکزیک 51.11 (0%) 0 51.11 51.11 ۶ بهمن
سبد نفتی هند 55.17 (0%) 0 55.17 55.17 ۶ بهمن
ال ان جی ژاپن / کره 8.855 (0%) 0 8.855 8.855 ۶ بهمن
نفت آمریکا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت برنت 55.9 (0.5%) 0.28 47.59 56.05 ۱۶:۱۲:۰۶
نفت خام (WTI) 53.05 (0.61%) 0.32 52.55 53.24 ۱۶:۰۳:۰۸
نفت خام (WTI ICE) 52.98 (0.47%) 0.25 52.72 52.98 ۰۵:۰۲:۰۶
نفت خام (E-Mini) 53.05 (0.57%) 0.3 52.65 53.2 ۱۶:۱۲:۰۶
بنزین (RBOB) 1.5758 (1.3%) 0.0202 1.5568 1.6569 ۱۶:۱۲:۰۶
گاز طبیعی 2.636 (1.35%) 0.035 2.514 2.827 ۱۶:۱۲:۰۶
گازوییل (گوگرد پایین) 456.5 (0.22%) 1 445.75 458.25 ۱۶:۰۸:۰۶
گاز طبیعی (E-Mini) 2.635 (1.15%) 0.03 2.305 2.655 ۱۶:۱۲:۰۶
نفت کوره 1.603 (0.51%) 0.0081 1.4763 1.62 ۱۶:۱۲:۰۶
اتانول 1.633 (2.06%) 0.033 1.485 1.633 ۰۲:۵۸:۰۵
ذغال سنگ (چین) 71.5 (0%) 0 0.0071 71.5 ۲۵ دی
ذغال سنگ (EUA) 33.05 (0.33%) 0.11 32.95 33.54 ۱۶:۱۲:۰۶
ذغال سنگ (ICE CSX) 40.05 (0%) 0 36.05 40.05 ۱۰ آذر
روغن پالم 766.75 (13.07%) 100.25 766.75 766.75 ۰۰:۱۲:۰۷
اوکلاهما نفت
نفت اوکلاهما 48.5 (1.04%) 0.5 48.5 48.5 ۰۲:۴۳:۰۵
نفت ترش اوکلاهما 37.25 (1.36%) 0.5 37.25 37.25 ۰۲:۴۳:۰۵
نفت شیرین اوکلاهما 49.25 (1.03%) 0.5 49.25 49.25 ۰۲:۴۳:۰۵
وسترن اوکلاهما Swt 48.5 (1.04%) 0.5 48.5 48.5 ۰۲:۴۳:۰۵
آرکانزاس نفت
فوق سنگین آرکانزاس 41.25 (0%) 0 41.25 41.25 ۳ بهمن
نفت ترش آرکانزاس 44.5 (0%) 0 44.5 44.5 ۶ بهمن
نفت شیرین آرکانزاس 47 (0%) 0 47 47 ۶ بهمن
تگزاس نفت
نفت وست تگزاس WTI 49.22 (1.03%) 0.5 49.22 49.22 ۰۲:۴۳:۰۵
نفت خلیج تگزاس 49.25 (1.03%) 0.5 49.25 49.25 ۰۲:۴۳:۰۵
نفت سبک جنوب تگزاس 43 (1.18%) 0.5 43 43 ۰۲:۴۳:۰۵
نفت سنگین جنوب تگزاس 42.75 (1.18%) 0.5 42.75 42.75 ۰۲:۴۳:۰۵
میادین مرکزی تگزاس 49.25 (1.03%) 0.5 49.25 49.25 ۰۲:۴۳:۰۵
نفت شیرین شرق تگزاس 46.5 (1.09%) 0.5 46.5 46.5 ۰۲:۴۳:۰۵
نفت شیرین شمال تگزاس 49.25 (1.03%) 0.5 49.25 49.25 ۰۲:۴۳:۰۵
نفت ترش وست تگزاس 46.72 (1.08%) 0.5 46.72 46.72 ۰۲:۴۳:۰۵
نفت ترش جنوب تگزاس 43.11 (1.17%) 0.5 43.11 43.11 ۰۲:۴۳:۰۵
نفت میادین ایگل فورد 50.67 (1%) 0.5 50.67 50.67 ۰۲:۴۳:۰۵
خط لوله ایگل فورد 49.22 (1.03%) 0.5 49.22 49.22 ۰۲:۴۳:۰۵
میعانات ایگل فورد 48.22 (1.05%) 0.5 48.22 48.22 ۰۲:۴۳:۰۵
میادین بالادستی تگزاس 47.72 (1.06%) 0.5 47.72 47.72 ۰۲:۴۳:۰۵
میادین بالادستی تگزاس 37.02 (1.37%) 0.5 37.02 37.02 ۰۲:۴۳:۰۵
میادین بالادستی خلیج 43 (1.18%) 0.5 43 43 ۰۲:۴۳:۰۵
داکوتای شمالی نفت
نفت ترش ویلی استون 36.57 (0%) 0 36.57 36.57 ۶ بهمن
نفت شیرین ویلی استون 42.25 (0%) 0 42.25 42.25 ۶ بهمن
فور کرنرز نفت
نفت فور کرنرز 47.58 (0%) 0 47.58 47.58 ۶ بهمن
کالیفرنیا نفت
میادین بوئنا ویستا 58.36 (0%) 0 58.36 58.36 ۶ بهمن
میادین میدوی-سانست 54.31 (0%) 0 54.31 54.31 ۶ بهمن
کانزاس نفت
میادین مرکزی کانزاس 45.25 (0%) 0 45.25 45.25 ۲ بهمن
نفت شیرین کانزاس NW 40.25 (0%) 0 40.25 40.25 ۶ بهمن
نفت شیرین کانزاس SW 40.75 (0%) 0 40.75 40.75 ۶ بهمن
کلرادو نفت
نفت وست کلرادو 43.42 (0%) 0 43.42 43.42 ۶ بهمن
نفت جنوب شرقی کلرادو 39.25 (0%) 0 39.25 39.25 ۶ بهمن
نفت کلرادو D-J Basin 42.03 (0%) 0 42.03 42.03 ۶ بهمن
لوئیزیانا نفت
نفت لوئیزیانای جنوبی 47.75 (1.06%) 0.5 47.75 47.75 ۰۲:۴۳:۰۵
نفت شیرین لوئیزیانا 47.75 (0%) 0 47.75 47.75 ۳ بهمن
نفت لوئیزیانا Delhi/N 46.25 (1.09%) 0.5 46.25 46.25 ۰۲:۴۳:۰۵
میشیگان نفت
نفت ترش میشیگان 41.25 (1.23%) 0.5 41.25 41.25 ۰۲:۴۳:۰۵
نفت شیرین میشیگان 46 (1.1%) 0.5 46 46 ۰۲:۴۳:۰۵
مونتانا نفت
نفت مرکزی مونتانا 11.92 (0%) 0 11.92 33.59 ۹ تیر
نبراسکا نفت
نفت شیرین نبراسکا 44.37 (0%) 0 44.37 44.37 ۶ بهمن
وایومینگ نفت
نفت ترش وایومینگ 38.75 (0%) 0 38.75 38.75 ۶ بهمن
نفت شیرین وایومینگ 45 (0%) 0 45 45 ۶ بهمن
یوتا نفت
یوتا بلاک وکس 43.06 (0%) 0 43.06 43.06 ۱ بهمن
نفت اوپک قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت موربان امارات 55.63 (0.11%) 0.06 55.63 55.63 ۰۱:۳۲:۰۵
نفت سبک بصره 57.23 (0.33%) 0.19 57.23 57.23 ۰۱:۳۲:۰۵
نفت ساحاران الجزایر 54.66 (0.38%) 0.21 54.66 54.66 ۰۱:۳۲:۰۵
نفت سبک نیجریه 54.72 (0%) 0 54.72 54.72 ۴ بهمن
نفت گیراسول آنگولا 55.63 (0.36%) 0.2 55.63 55.63 ۰۱:۳۲:۰۵
نفت سبک عربستان 55.87 (0.11%) 0.06 55.87 55.87 ۱۳:۳۶:۰۶
نفت زفیرو گینه 42.78 (0%) 0 42.78 42.78 ۱۰ تیر
نفت کویت 55.4 (0%) 0 55.4 55.4 ۶ بهمن
نفت ایران قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
تحویل در اروپای غربی
نفت سبک ایران 52.92 (0%) 0 52.92 52.92 ۶ بهمن
نفت سنگین ایران 51.02 (0%) 0 51.02 51.02 ۶ بهمن
نفت میدان فروزان 51.27 (0%) 0 51.27 51.27 ۶ بهمن
تحویل در جنوب آفریقا
نفت سبک ایران 52.92 (0%) 0 52.92 52.92 ۶ بهمن
نفت سنگین ایران 51.02 (0%) 0 51.02 51.02 ۶ بهمن
نفت میدان فروزان 51.27 (0%) 0 51.27 51.27 ۶ بهمن
تحویل در شمال آفریقا
نفت سبک ایران 54.17 (0%) 0 54.17 54.17 ۶ بهمن
نفت سنگین ایران 52.02 (0%) 0 52.02 52.02 ۶ بهمن
نفت میدان فروزان 52.27 (0%) 0 52.27 52.27 ۶ بهمن
تحویل در مدیترانه
نفت سبک ایران 52.27 (0%) 0 52.27 52.27 ۶ بهمن
نفت سنگین ایران 50.12 (0%) 0 50.12 50.12 ۶ بهمن
نفت میدان سروش 47.12 (0%) 0 47.12 47.12 ۶ بهمن
نفت میدان فروزان 50.37 (0%) 0 50.37 50.37 ۶ بهمن
نفت مکزیک قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
تحویل در شرق دور
مایا 50.5 (0.65%) 0.33 50.5 50.5 ۰۴:۳۴:۰۵
ایست موس 55.15 (0.6%) 0.33 55.15 55.15 ۰۴:۳۴:۰۵
تحویل در خلیج مکزیک
مایا 50.5 (0.65%) 0.33 50.5 52.72 ۱۳:۲۶:۰۷
ایست موس 55.15 (0.6%) 0.33 54 55.15 ۱۳:۲۶:۰۷
اولمکا 56.31 (0%) 0 56.31 56.31 ۶ بهمن
تحویل در سواحل غرب آمریکا
مایا 52.72 (0%) 0 52.72 52.72 ۶ بهمن
ایست موس 54 (0%) 0 54 54 ۶ بهمن
نفت کانادا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت خام شیرین 47.77 (1.06%) 0.5 47.77 47.77 ۱۰:۳۶:۰۶
نفت شیرین سین کرود 49.87 (1.01%) 0.5 49.87 49.87 ۱۰:۳۶:۰۶
نفت ترش سبک 48.27 (1.05%) 0.5 48.27 48.27 ۱۰:۳۶:۰۶
نفت ترش پییس 46.52 (1.09%) 0.5 46.52 46.52 ۱۰:۳۶:۰۶
نفت میدیل 46.77 (1.08%) 0.5 46.77 46.77 ۱۰:۳۶:۰۶
نفت آلبرتای مرکزی 46.52 (1.09%) 0.5 46.52 46.52 ۱۰:۳۶:۰۶
نفت شیرین کلیربراک 50.37 (1%) 0.5 50.37 50.37 ۱۰:۳۶:۰۶
نفت ترکیبی سنگین آلبین 51.52 (0.98%) 0.5 51.52 51.52 ۱۰:۳۶:۰۶
نفت چین قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
میدان نفتی داچینگ 50.82 (0.61%) 0.31 50.82 50.82 ۰۱:۳۲:۰۵
میدان نفتی شنگلی 56.91 (0.62%) 0.35 56.91 56.91 ۰۱:۳۲:۰۵
نفت دریای جنوبی چین 49.12 (0.39%) 0.19 49.12 49.12 ۰۱:۳۲:۰۵
نفت آنگولا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت دالیا 55.56 (0.2%) 0.11 55.56 55.56 ۱۳:۳۶:۰۶
نفت نمبا 55.11 (0.02%) 0.01 55.11 55.11 ۱۳:۳۶:۰۶
نفت کابیندا 55.71 (0.2%) 0.11 55.71 55.71 ۱۳:۳۶:۰۶
نفت اندونزی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت سینتا 52.58 (0.57%) 0.3 52.58 52.58 ۰۱:۳۲:۰۵
نفت دوری 59.87 (0.59%) 0.35 59.87 59.87 ۰۱:۳۲:۰۵
نفت میناس 54.17 (0%) 0 54.17 54.17 ۴ بهمن
نفت قطر قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت قطر 54.99 (0.09%) 0.05 54.99 54.99 ۱۳:۳۶:۰۶
نفت مارین قطر 55.22 (0.16%) 0.09 55.22 55.22 ۰۱:۳۲:۰۵
میدان نفتی الشاهین قطر 54.96 (0.11%) 0.06 54.96 54.96 ۱۳:۳۶:۰۶
نفت روسیه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
میدان نفتی سوکول 55.54 (0.11%) 0.06 55.54 55.54 ۱۳:۳۶:۰۶
میدان نفتی اسپو 56.18 (0.54%) 0.3 56.18 56.18 ۰۱:۳۲:۰۵
نفت استرالیا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت کساک 56.61 (0.28%) 0.16 56.61 56.61 ۱۳:۳۶:۰۶
نفت امارات متحده عربی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
میدان نفتی داس 55.02 (0.11%) 0.06 55.02 55.02 ۱۳:۳۶:۰۶
نفت عراق قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت سنگین بصره 54.24 (0.09%) 0.05 54.24 54.24 ۱۳:۳۶:۰۶
نفت عربستان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت سنگین عربستان 55.17 (0.11%) 0.06 55.17 55.17 ۱۳:۳۶:۰۶
نفت فوق سبک عربستان 55.47 (0.11%) 0.06 55.47 55.47 ۱۳:۳۶:۰۶
نفت نیجریه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت کوا آیبو 55.36 (0.2%) 0.11 55.36 55.36 ۱۳:۳۶:۰۶
میدان براس ریور 55.36 (0.2%) 0.11 55.36 55.36 ۱۳:۳۶:۰۶
نفت مالزی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت تاپیس 55.29 (0.09%) 0.05 55.29 55.29 ۰۱:۳۲:۰۵

نفت خام (WTI)

 • نرخ فعلی : 53.19
 • بالاترین قیمت روز : 53.2
 • پایین ترین قیمت روز : 52.32
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.12
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.25%
 • نرخ بازگشایی بازار : 52.77
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۱۷:۴۵
 • نرخ روز گذشته : 52.77
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.8%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.42
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
53.19 دلار 16:17:45
53.18 دلار 16:14:50
53.11 دلار 16:09:24
53.08 دلار 16:05:26
53.06 دلار 16:02:45
53.03 دلار 16:00:46
53.06 دلار 15:58:19
53.08 دلار 15:55:26
53.07 دلار 15:52:54
53.05 دلار 15:48:42
52.99 دلار 15:46:07
52.98 دلار 15:43:08
53 دلار 15:40:47
53.05 دلار 15:38:06
53.05 دلار 15:38:05
53.01 دلار 15:34:42
53 دلار 15:30:22
53.03 دلار 15:27:31
53.09 دلار 15:22:07
53.09 دلار 15:22:05
53.06 دلار 15:19:55
53.05 دلار 15:17:42
53.08 دلار 15:14:41
53.02 دلار 15:09:46
53.07 دلار 15:06:25
53.1 دلار 15:02:38
53.16 دلار 15:00:24
53.13 دلار 14:58:32
53.16 دلار 14:55:27
53.17 دلار 14:51:52
53.2 دلار 14:44:29
53.12 دلار 14:42:09
53.09 دلار 14:40:23
53.05 دلار 14:34:15
53 دلار 14:29:50
52.98 دلار 14:26:44
52.95 دلار 14:22:23
52.92 دلار 14:20:48
52.88 دلار 14:18:47
52.92 دلار 14:16:55
52.95 دلار 14:14:27
52.97 دلار 14:06:54
52.99 دلار 14:03:37
52.98 دلار 14:01:19
53 دلار 13:59:08
53.05 دلار 13:56:51
53.08 دلار 13:54:32
53.12 دلار 13:51:28
53.08 دلار 13:48:31
53.06 دلار 13:44:48
53.09 دلار 13:42:38
53 دلار 13:40:28
53.01 دلار 13:38:26
52.99 دلار 13:36:26
52.97 دلار 13:35:09
52.97 دلار 13:35:08
53.02 دلار 13:30:30
52.98 دلار 13:27:34
53.01 دلار 13:23:52
53.06 دلار 13:21:55
53.09 دلار 13:19:45
53.08 دلار 13:17:53
53.09 دلار 13:15:23
53.06 دلار 13:11:07
53.06 دلار 13:11:07
52.94 دلار 13:07:40
52.87 دلار 13:04:07
52.84 دلار 13:01:33
52.78 دلار 12:58:32
52.79 دلار 12:55:50
52.77 دلار 12:51:32
52.78 دلار 12:47:36
52.74 دلار 12:42:19
52.79 دلار 12:41:07
52.79 دلار 12:41:07
52.81 دلار 12:38:34
52.83 دلار 12:36:36
52.79 دلار 12:29:29
52.73 دلار 12:25:31
52.75 دلار 12:22:33
52.72 دلار 12:20:47
52.7 دلار 12:17:18
52.66 دلار 12:14:57
52.63 دلار 12:06:30
52.59 دلار 12:03:26
52.55 دلار 12:01:38
52.61 دلار 11:58:49
52.52 دلار 11:56:46
52.58 دلار 11:53:30
52.61 دلار 11:49:23
52.63 دلار 11:45:19
52.59 دلار 11:42:22
52.51 دلار 11:39:19
52.53 دلار 11:36:57
52.5 دلار 11:32:50
52.42 دلار 11:29:09
52.47 دلار 11:25:38
52.46 دلار 11:22:27
52.48 دلار 11:20:35
52.5 دلار 11:15:07
52.5 دلار 11:15:07
52.48 دلار 11:10:30
52.49 دلار 11:06:19
52.5 دلار 11:03:35
52.53 دلار 11:01:36
52.54 دلار 10:58:30
52.52 دلار 10:55:57
52.55 دلار 10:51:32
52.51 دلار 10:44:27
52.45 دلار 10:41:41
52.49 دلار 10:38:51
52.52 دلار 10:36:28
52.53 دلار 10:35:20
52.44 دلار 10:30:29
52.4 دلار 10:26:43
52.37 دلار 10:23:52
52.39 دلار 10:20:57
52.37 دلار 10:16:32
52.34 دلار 10:12:17
52.36 دلار 10:08:07
52.36 دلار 10:08:07
52.41 دلار 10:04:11
52.42 دلار 09:59:27
52.45 دلار 09:57:53
52.42 دلار 09:53:57
52.41 دلار 09:51:49
52.39 دلار 09:48:07
52.39 دلار 09:48:06
52.37 دلار 09:44:47
52.33 دلار 09:42:15
52.32 دلار 09:37:28
52.34 دلار 09:34:23
52.37 دلار 09:29:51
52.4 دلار 09:26:06
52.4 دلار 09:26:05
52.41 دلار 09:21:24
52.38 دلار 09:19:22
52.36 دلار 09:15:57
52.38 دلار 09:11:47
52.37 دلار 09:08:06
52.38 دلار 09:05:07
52.38 دلار 09:05:07
52.41 دلار 09:02:40
52.44 دلار 08:56:05
52.44 دلار 08:56:04
52.41 دلار 08:53:18
52.46 دلار 08:49:06
52.48 دلار 08:45:50
52.47 دلار 08:42:49
52.45 دلار 08:40:45
52.42 دلار 08:39:10
52.44 دلار 08:31:36
52.41 دلار 08:27:55
52.45 دلار 08:19:24
52.44 دلار 08:16:29
52.45 دلار 08:12:38
52.48 دلار 08:09:06
52.48 دلار 08:09:05
52.5 دلار 08:05:50
52.52 دلار 08:02:31
52.57 دلار 07:59:52
52.58 دلار 07:54:35
52.56 دلار 07:50:38
52.58 دلار 07:46:34
52.59 دلار 07:43:36
52.58 دلار 07:39:20
52.55 دلار 07:36:45
52.56 دلار 07:31:10
52.55 دلار 07:22:29
52.54 دلار 07:19:35
52.52 دلار 07:08:10
52.5 دلار 07:02:52
52.49 دلار 06:59:06
52.5 دلار 06:56:36
52.53 دلار 06:54:31
52.54 دلار 06:51:07
52.52 دلار 06:51:05
52.53 دلار 06:44:12
52.52 دلار 06:41:36
52.48 دلار 06:38:55
52.49 دلار 06:36:48
52.51 دلار 06:34:28
52.48 دلار 06:26:24
52.5 دلار 06:24:51
52.49 دلار 06:23:16
52.48 دلار 06:20:35
52.47 دلار 06:15:34
52.5 دلار 06:11:08
52.5 دلار 06:11:08
52.55 دلار 06:04:18
52.64 دلار 06:01:49
52.66 دلار 05:58:37
52.67 دلار 05:53:11
52.7 دلار 05:45:19
52.69 دلار 05:42:42
52.7 دلار 05:39:28
52.69 دلار 05:37:32
52.7 دلار 05:36:05
52.71 دلار 05:32:47
52.66 دلار 05:28:53
52.7 دلار 05:25:07
52.69 دلار 05:20:12
52.68 دلار 05:17:47
52.67 دلار 05:16:15
52.68 دلار 05:13:04
52.68 دلار 05:13:04
52.71 دلار 05:08:40
52.7 دلار 05:04:57
52.68 دلار 05:02:29
52.69 دلار 05:01:12
52.71 دلار 04:58:27
52.72 دلار 04:55:30
52.73 دلار 04:51:51
52.77 دلار 04:47:48
52.81 دلار 04:46:08
52.8 دلار 04:43:29
52.83 دلار 04:40:05
52.87 دلار 04:37:25
52.84 دلار 04:35:11
52.81 دلار 04:32:06
52.81 دلار 04:32:05
52.84 دلار 04:22:45
52.83 دلار 04:20:34
52.81 دلار 04:16:53
52.82 دلار 04:14:55
52.84 دلار 04:11:49
52.86 دلار 04:07:34
52.84 دلار 04:04:41
52.83 دلار 04:00:13
52.84 دلار 03:57:26
52.86 دلار 03:51:51
52.87 دلار 03:47:21
52.86 دلار 03:44:25
52.88 دلار 03:42:24
52.89 دلار 03:40:13
52.87 دلار 03:37:26
52.86 دلار 03:29:06
52.87 دلار 03:25:22
52.88 دلار 03:20:28
52.87 دلار 03:18:33
52.88 دلار 03:14:39
52.87 دلار 03:10:44
52.86 دلار 03:07:16
52.87 دلار 03:04:39
52.89 دلار 03:02:37
52.88 دلار 02:53:38
52.89 دلار 02:49:19
52.9 دلار 02:46:40
52.89 دلار 02:41:44
52.88 دلار 02:39:37
52.89 دلار 02:36:45
52.95 دلار 02:34:40
52.89 دلار 02:30:18
52.88 دلار 01:33:09
52.89 دلار 01:25:33
52.9 دلار 01:23:18
52.91 دلار 01:21:11
52.81 دلار 01:19:05
52.81 دلار 01:19:04
52.8 دلار 01:10:07
52.8 دلار 01:10:06
52.78 دلار 01:06:09
52.8 دلار 01:00:51
52.77 دلار 00:55:37
52.76 دلار 00:53:06
52.76 دلار 00:53:05
52.77 دلار 00:44:09
52.78 دلار 00:42:27
52.8 دلار 00:35:36
52.81 دلار 00:32:17
52.79 دلار 00:28:14
52.77 دلار 00:26:04
52.75 دلار 00:23:34
52.8 دلار 00:21:09
52.8 دلار 00:21:09
52.79 دلار 00:18:54
52.78 دلار 00:15:56
52.76 دلار 00:12:07
52.76 دلار 00:12:07
52.77 دلار 00:06:34

نفت برنت

 • نرخ فعلی : 56.03
 • بالاترین قیمت روز : 56.06
 • پایین ترین قیمت روز : 55.19
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.11
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.14%
 • نرخ بازگشایی بازار : 55.64
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۱۹:۳۹
 • نرخ روز گذشته : 55.64
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.7%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.39
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
56.03 دلار 16:19:39
56.02 دلار 16:14:50
55.97 دلار 16:09:25
55.91 دلار 16:05:26
55.89 دلار 16:02:45
55.86 دلار 16:00:46
55.88 دلار 15:58:19
55.91 دلار 15:52:54
55.9 دلار 15:48:42
55.84 دلار 15:46:07
55.82 دلار 15:43:08
55.86 دلار 15:40:47
55.89 دلار 15:38:06
55.89 دلار 15:38:05
55.87 دلار 15:30:22
55.88 دلار 15:27:31
55.92 دلار 15:22:07
55.92 دلار 15:22:05
55.89 دلار 15:19:55
55.91 دلار 15:17:42
55.92 دلار 15:14:41
55.86 دلار 15:09:46
55.93 دلار 15:06:25
55.95 دلار 15:02:38
56.02 دلار 15:00:24
55.98 دلار 14:58:32
56 دلار 14:55:27
56.02 دلار 14:51:52
56.06 دلار 14:46:33
56.05 دلار 14:44:29
55.99 دلار 14:42:09
55.97 دلار 14:40:23
55.91 دلار 14:37:10
55.94 دلار 14:34:15
55.87 دلار 14:29:50
55.86 دلار 14:26:44
55.83 دلار 14:23:41
55.81 دلار 14:22:23
55.8 دلار 14:20:48
55.77 دلار 14:18:47
55.79 دلار 14:16:55
55.83 دلار 14:06:54
55.86 دلار 14:01:19
55.88 دلار 13:59:08
55.92 دلار 13:56:51
55.94 دلار 13:54:32
55.99 دلار 13:51:28
55.97 دلار 13:48:32
55.95 دلار 13:44:48
55.98 دلار 13:42:38
55.88 دلار 13:40:28
55.89 دلار 13:38:26
55.88 دلار 13:36:26
55.87 دلار 13:35:09
55.87 دلار 13:35:08
55.92 دلار 13:30:30
55.86 دلار 13:27:34
55.9 دلار 13:23:52
55.97 دلار 13:21:55
55.99 دلار 13:19:45
55.97 دلار 13:17:53
55.99 دلار 13:15:23
55.95 دلار 13:11:07
55.95 دلار 13:11:07
55.84 دلار 13:07:40
55.77 دلار 13:04:07
55.75 دلار 13:01:33
55.66 دلار 12:58:32
55.68 دلار 12:55:50
55.66 دلار 12:47:36
55.62 دلار 12:44:48
55.63 دلار 12:42:19
55.69 دلار 12:36:36
55.66 دلار 12:29:29
55.61 دلار 12:25:31
55.62 دلار 12:22:33
55.59 دلار 12:17:18
55.55 دلار 12:14:57
55.53 دلار 12:10:28
55.52 دلار 12:06:30
55.5 دلار 12:03:26
55.47 دلار 12:01:38
55.5 دلار 11:58:49
55.42 دلار 11:56:46
55.47 دلار 11:53:30
55.49 دلار 11:49:23
55.5 دلار 11:45:19
55.47 دلار 11:42:22
55.37 دلار 11:39:19
55.39 دلار 11:36:57
55.37 دلار 11:32:50
55.3 دلار 11:29:09
55.33 دلار 11:25:38
55.34 دلار 11:22:27
55.35 دلار 11:20:35
55.38 دلار 11:17:56
55.37 دلار 11:15:07
55.37 دلار 11:15:07
55.35 دلار 11:10:30
55.36 دلار 11:06:19
55.38 دلار 11:03:35
55.41 دلار 11:01:36
55.39 دلار 10:58:30
55.38 دلار 10:55:57
55.42 دلار 10:51:32
55.38 دلار 10:44:27
55.33 دلار 10:41:41
55.37 دلار 10:38:51
55.39 دلار 10:36:28
55.4 دلار 10:35:20
55.31 دلار 10:30:29
55.27 دلار 10:26:43
55.23 دلار 10:23:52
55.25 دلار 10:20:57
55.23 دلار 10:16:32
55.21 دلار 10:12:17
55.23 دلار 10:08:07
55.23 دلار 10:08:07
55.27 دلار 10:04:11
55.28 دلار 10:01:37
55.3 دلار 09:59:27
55.31 دلار 09:57:53
55.28 دلار 09:53:57
55.27 دلار 09:51:49
55.26 دلار 09:48:07
55.26 دلار 09:48:06
55.24 دلار 09:44:47
55.2 دلار 09:42:15
55.19 دلار 09:37:28
55.23 دلار 09:29:51
55.27 دلار 09:26:06
55.27 دلار 09:26:05
55.28 دلار 09:23:46
55.29 دلار 09:21:24
55.23 دلار 09:19:22
55.22 دلار 09:15:57
55.24 دلار 09:11:47
55.23 دلار 09:08:06
55.22 دلار 09:05:07
55.22 دلار 09:05:07
55.26 دلار 09:02:40
55.29 دلار 09:00:40
55.31 دلار 08:56:05
55.31 دلار 08:56:04
55.29 دلار 08:53:18
55.32 دلار 08:49:06
55.35 دلار 08:45:50
55.34 دلار 08:42:49
55.33 دلار 08:40:45
55.3 دلار 08:39:10
55.31 دلار 08:36:52
55.3 دلار 08:31:36
55.27 دلار 08:27:55
55.31 دلار 08:20:21
55.32 دلار 08:19:24
55.3 دلار 08:16:29
55.31 دلار 08:09:06
55.31 دلار 08:09:05
55.34 دلار 08:05:50
55.37 دلار 08:02:31
55.41 دلار 07:59:52
55.42 دلار 07:57:35
55.41 دلار 07:43:36
55.4 دلار 07:41:39
55.41 دلار 07:39:20
55.38 دلار 07:34:26
55.39 دلار 07:31:10
55.38 دلار 07:22:29
55.37 دلار 07:19:35
55.36 دلار 07:15:15
55.34 دلار 07:12:47
55.35 دلار 07:08:10
55.33 دلار 07:04:12
55.32 دلار 07:02:52
55.31 دلار 06:59:06
55.33 دلار 06:56:36
55.37 دلار 06:51:07
55.36 دلار 06:47:16
55.35 دلار 06:44:12
55.34 دلار 06:41:36
55.31 دلار 06:36:48
55.35 دلار 06:34:28
55.33 دلار 06:31:10
55.34 دلار 06:26:24
55.36 دلار 06:24:51
55.34 دلار 06:20:35
55.31 دلار 06:18:16
55.32 دلار 06:15:34
55.36 دلار 06:11:08
55.36 دلار 06:11:08
55.41 دلار 06:06:50
55.4 دلار 06:04:18
55.5 دلار 06:01:49
55.53 دلار 05:56:38
55.55 دلار 05:53:11
55.58 دلار 05:48:10
55.56 دلار 05:45:19
55.55 دلار 05:41:08
55.56 دلار 05:39:28
55.55 دلار 05:37:32
55.56 دلار 05:32:47
55.5 دلار 05:28:53
55.55 دلار 05:25:07
55.53 دلار 05:17:47
55.52 دلار 05:16:15
55.53 دلار 05:13:04
55.53 دلار 05:13:04
55.56 دلار 05:08:40
55.55 دلار 05:04:57
55.52 دلار 05:02:29
55.55 دلار 04:58:27
55.57 دلار 04:55:30
55.59 دلار 04:53:51
55.57 دلار 04:51:51
55.62 دلار 04:47:48
55.65 دلار 04:43:29
55.69 دلار 04:42:11
55.68 دلار 04:40:05
55.73 دلار 04:37:25
55.71 دلار 04:35:11
55.66 دلار 04:32:06
55.66 دلار 04:32:05
55.75 دلار 01:45:35
55.73 دلار 01:40:57
55.8 دلار 01:33:09
55.78 دلار 01:29:27
55.77 دلار 01:23:18
55.78 دلار 01:21:11
55.72 دلار 01:16:16
55.71 دلار 01:13:31
55.72 دلار 01:10:07
55.72 دلار 01:10:06
55.69 دلار 01:06:09
55.7 دلار 01:00:51
55.67 دلار 00:55:37
55.66 دلار 00:53:06
55.66 دلار 00:53:05
55.67 دلار 00:42:27
55.7 دلار 00:32:17
55.66 دلار 00:28:14
55.64 دلار 00:26:04
55.62 دلار 00:23:34
55.67 دلار 00:21:09
55.67 دلار 00:21:09
55.66 دلار 00:18:54
55.64 دلار 00:15:56
55.62 دلار 00:12:07
55.62 دلار 00:12:07
55.63 دلار 00:07:49
55.64 دلار 00:06:34

بنزین

 • نرخ فعلی : 1.581
 • بالاترین قیمت روز : 1.581
 • پایین ترین قیمت روز : 1.5493
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 1.5575
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۱۹:۳۹
 • نرخ روز گذشته : 1.5575
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.51%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0235
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
1.581 دلار 16:19:39
1.5805 دلار 16:14:50
1.5791 دلار 16:09:25
1.5775 دلار 16:05:26
1.577 دلار 16:02:45
1.5765 دلار 16:00:46
1.5766 دلار 15:58:19
1.5765 دلار 15:52:54
1.5766 دلار 15:48:42
1.5745 دلار 15:46:07
1.5739 دلار 15:43:08
1.5749 دلار 15:40:47
1.5756 دلار 15:38:06
1.5756 دلار 15:38:05
1.5755 دلار 15:30:22
1.5763 دلار 15:27:31
1.5781 دلار 15:24:33
1.5785 دلار 15:22:07
1.5785 دلار 15:22:05
1.5775 دلار 15:17:42
1.5785 دلار 15:14:41
1.577 دلار 15:09:46
1.5788 دلار 15:06:25
1.579 دلار 15:02:38
1.5805 دلار 15:00:24
1.5796 دلار 14:58:32
1.5805 دلار 14:51:52
1.579 دلار 14:48:56
1.5793 دلار 14:46:33
1.5795 دلار 14:44:29
1.579 دلار 14:40:23
1.5765 دلار 14:37:10
1.577 دلار 14:34:15
1.575 دلار 14:29:50
1.5745 دلار 14:26:44
1.574 دلار 14:23:41
1.5738 دلار 14:22:23
1.5726 دلار 14:20:48
1.5715 دلار 14:18:47
1.572 دلار 14:16:55
1.5725 دلار 14:14:27
1.5722 دلار 14:10:14
1.5725 دلار 14:06:54
1.573 دلار 14:03:37
1.5725 دلار 14:01:19
1.5745 دلار 13:59:08
1.5763 دلار 13:56:51
1.5765 دلار 13:54:32
1.5777 دلار 13:51:28
1.577 دلار 13:48:32
1.576 دلار 13:44:48
1.5765 دلار 13:42:38
1.5735 دلار 13:38:26
1.5725 دلار 13:36:26
1.573 دلار 13:35:10
1.573 دلار 13:35:08
1.575 دلار 13:30:30
1.5736 دلار 13:27:34
1.5738 دلار 13:23:52
1.5755 دلار 13:21:55
1.576 دلار 13:19:45
1.575 دلار 13:17:53
1.5756 دلار 13:15:23
1.5725 دلار 13:11:07
1.5725 دلار 13:11:07
1.5685 دلار 13:07:40
1.5675 دلار 13:04:07
1.566 دلار 13:01:33
1.564 دلار 12:58:32
1.5635 دلار 12:55:50
1.5625 دلار 12:47:36
1.5613 دلار 12:44:48
1.5615 دلار 12:42:19
1.5629 دلار 12:41:07
1.5629 دلار 12:41:07
1.563 دلار 12:38:34
1.5633 دلار 12:36:36
1.5628 دلار 12:34:17
1.5636 دلار 12:29:29
1.5615 دلار 12:22:33
1.5605 دلار 12:20:47
1.5606 دلار 12:17:18
1.5599 دلار 12:14:57
1.5595 دلار 12:10:28
1.5591 دلار 12:06:30
1.5585 دلار 12:03:26
1.5579 دلار 12:01:38
1.5585 دلار 11:58:49
1.556 دلار 11:56:46
1.5575 دلار 11:53:30
1.5583 دلار 11:49:23
1.559 دلار 11:45:19
1.5583 دلار 11:42:22
1.5555 دلار 11:39:19
1.556 دلار 11:36:57
1.5568 دلار 11:32:50
1.5545 دلار 11:29:09
1.5548 دلار 11:25:38
1.5545 دلار 11:22:27
1.555 دلار 11:20:35
1.5545 دلار 11:10:30
1.554 دلار 11:06:19
1.5545 دلار 11:03:35
1.5555 دلار 11:01:36
1.5545 دلار 10:58:30
1.554 دلار 10:55:57
1.5555 دلار 10:51:32
1.5543 دلار 10:47:25
1.5545 دلار 10:44:27
1.5525 دلار 10:41:41
1.5546 دلار 10:38:51
1.5565 دلار 10:36:28
1.556 دلار 10:35:20
1.5545 دلار 10:30:29
1.5535 دلار 10:26:43
1.5528 دلار 10:23:52
1.5525 دلار 10:20:57
1.552 دلار 10:16:32
1.5515 دلار 10:12:17
1.5519 دلار 10:08:07
1.5519 دلار 10:08:07
1.553 دلار 10:04:11
1.5534 دلار 10:01:37
1.5535 دلار 09:59:27
1.554 دلار 09:57:53
1.5534 دلار 09:53:57
1.5535 دلار 09:51:49
1.5525 دلار 09:48:07
1.5525 دلار 09:48:06
1.552 دلار 09:44:47
1.5505 دلار 09:29:51
1.5515 دلار 09:26:06
1.5515 دلار 09:26:05
1.5518 دلار 09:23:46
1.552 دلار 09:21:24
1.5515 دلار 09:19:22
1.5505 دلار 09:15:57
1.5515 دلار 09:11:47
1.5508 دلار 09:08:06
1.5505 دلار 09:02:40
1.5515 دلار 08:57:56
1.5516 دلار 08:56:05
1.5516 دلار 08:56:04
1.5515 دلار 08:53:18
1.5523 دلار 08:49:06
1.5525 دلار 08:45:50
1.5526 دلار 08:42:49
1.5515 دلار 08:36:52
1.5517 دلار 08:31:36
1.551 دلار 08:27:55
1.5517 دلار 08:25:30
1.5515 دلار 08:22:48
1.5516 دلار 08:20:21
1.552 دلار 08:19:24
1.5515 دلار 08:16:29
1.552 دلار 08:12:38
1.5515 دلار 08:02:31
1.5525 دلار 07:39:20
1.5515 دلار 07:36:45
1.5516 دلار 07:34:27
1.552 دلار 07:31:10
1.5515 دلار 07:22:29
1.551 دلار 07:19:35
1.5512 دلار 07:18:04
1.5505 دلار 07:15:15
1.5506 دلار 07:12:47
1.5505 دلار 07:08:10
1.5495 دلار 07:02:53
1.5493 دلار 06:59:06
1.5495 دلار 06:56:36
1.5509 دلار 06:54:31
1.5515 دلار 06:51:05
1.5513 دلار 06:47:16
1.5505 دلار 06:41:36
1.5495 دلار 06:38:55
1.55 دلار 06:36:48
1.5508 دلار 06:34:28
1.5505 دلار 06:31:10
1.5507 دلار 06:26:24
1.551 دلار 06:24:51
1.55 دلار 06:20:35
1.5495 دلار 06:15:34
1.5505 دلار 06:11:08
1.5505 دلار 06:11:08
1.552 دلار 06:06:50
1.5515 دلار 06:04:18
1.5545 دلار 05:56:38
1.5555 دلار 05:45:19
1.555 دلار 05:42:42
1.5555 دلار 05:39:28
1.5553 دلار 05:37:32
1.5555 دلار 05:32:47
1.5538 دلار 05:28:53
1.5555 دلار 05:25:07
1.5545 دلار 05:20:12
1.554 دلار 05:17:47
1.5538 دلار 05:16:15
1.5545 دلار 05:13:05
1.5545 دلار 05:13:04
1.5555 دلار 05:08:40
1.5551 دلار 05:04:57
1.5544 دلار 05:02:29
1.5545 دلار 05:01:12
1.555 دلار 04:58:27
1.5555 دلار 04:51:51
1.5565 دلار 04:47:48
1.5575 دلار 04:43:30
1.5585 دلار 04:40:05
1.559 دلار 04:37:25
1.5585 دلار 04:35:11
1.5575 دلار 04:32:06
1.5575 دلار 04:32:05
1.5593 دلار 04:28:39
1.5585 دلار 04:11:49
1.559 دلار 04:07:34
1.5585 دلار 03:44:25
1.559 دلار 03:42:24
1.5594 دلار 03:40:13
1.559 دلار 03:37:26
1.5585 دلار 03:33:05
1.5585 دلار 03:33:04
1.5595 دلار 03:22:39
1.559 دلار 03:20:28
1.5595 دلار 03:07:16
1.5615 دلار 02:57:04
1.562 دلار 02:53:38
1.5625 دلار 02:46:40
1.562 دلار 02:41:44
1.5615 دلار 02:39:37
1.562 دلار 02:36:45
1.5625 دلار 02:34:40
1.5615 دلار 01:33:09
1.562 دلار 01:25:33
1.5615 دلار 01:23:18
1.5616 دلار 01:21:11
1.56 دلار 01:13:31
1.5599 دلار 01:10:07
1.5599 دلار 01:10:06
1.559 دلار 01:06:09
1.5595 دلار 01:03:09
1.5585 دلار 01:00:51
1.5588 دلار 00:58:06
1.5588 دلار 00:58:05
1.5585 دلار 00:42:27
1.5595 دلار 00:40:42
1.5593 دلار 00:38:43
1.559 دلار 00:35:36
1.5593 دلار 00:32:17
1.5582 دلار 00:28:14
1.5575 دلار 00:26:04
1.5573 دلار 00:23:34
1.5585 دلار 00:21:09
1.5585 دلار 00:21:09
1.5575 دلار 00:15:56
1.5567 دلار 00:12:07
1.5567 دلار 00:12:07
1.5575 دلار 00:06:34

گازوئیل

 • نرخ فعلی : 455.38
 • بالاترین قیمت روز : 455.63
 • پایین ترین قیمت روز : 449.13
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.61%
 • نرخ بازگشایی بازار : 452.63
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۱۷:۴۵
 • نرخ روز گذشته : 452.63
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.61%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.75
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
455.38 دلار 16:17:45
455.13 دلار 16:14:50
454.88 دلار 16:09:25
454.38 دلار 16:05:26
454.13 دلار 16:02:45
454 دلار 16:00:46
454.13 دلار 15:58:19
454.25 دلار 15:55:26
454.13 دلار 15:48:42
453.63 دلار 15:43:08
453.88 دلار 15:40:47
454.13 دلار 15:38:06
454.13 دلار 15:38:05
454 دلار 15:34:42
454.13 دلار 15:27:31
454.63 دلار 15:24:33
454.38 دلار 15:22:07
454.38 دلار 15:22:06
454.25 دلار 15:19:55
454.13 دلار 15:17:42
454.38 دلار 15:14:41
454.13 دلار 15:09:46
454.38 دلار 15:06:25
454.63 دلار 15:02:38
454.88 دلار 15:00:24
454.63 دلار 14:58:32
454.88 دلار 14:55:27
455 دلار 14:51:52
455.13 دلار 14:46:33
455 دلار 14:44:29
454.63 دلار 14:42:09
454.5 دلار 14:40:23
454.13 دلار 14:34:15
453.63 دلار 14:22:23
453.38 دلار 14:20:48
453.13 دلار 14:18:47
453.38 دلار 14:16:55
453.63 دلار 14:01:19
453.88 دلار 13:59:08
454.38 دلار 13:54:32
454.88 دلار 13:44:48
455.13 دلار 13:42:38
454.38 دلار 13:40:28
454.5 دلار 13:38:26
454.38 دلار 13:35:09
454.38 دلار 13:35:08
455.13 دلار 13:30:30
454.63 دلار 13:27:34
454.88 دلار 13:23:53
455.38 دلار 13:21:55
455.63 دلار 13:19:45
455.38 دلار 13:17:53
455.63 دلار 13:15:23
454.88 دلار 13:11:07
454.88 دلار 13:11:07
454.13 دلار 13:07:40
453.63 دلار 13:01:33
452.88 دلار 12:55:50
452.38 دلار 12:47:36
452.13 دلار 12:44:48
452.25 دلار 12:42:19
452.63 دلار 12:41:07
452.63 دلار 12:41:07
452.5 دلار 12:38:34
452.63 دلار 12:36:36
452.38 دلار 12:34:17
452.63 دلار 12:29:29
451.63 دلار 12:22:33
451.38 دلار 12:17:18
451.13 دلار 12:10:28
450.63 دلار 12:06:30
450.13 دلار 12:03:26
449.88 دلار 12:01:38
450.38 دلار 11:58:49
449.88 دلار 11:56:46
450.38 دلار 11:53:30
450.63 دلار 11:42:22
449.63 دلار 11:39:19
449.88 دلار 11:36:57
449.63 دلار 11:32:50
449.13 دلار 11:29:09
449.63 دلار 11:25:38
449.88 دلار 11:22:27
450.13 دلار 11:10:30
450.38 دلار 11:06:19
450.63 دلار 11:03:35
450.88 دلار 10:58:30
450.63 دلار 10:55:57
450.88 دلار 10:51:32
450.63 دلار 10:47:25
450.5 دلار 10:44:27
450.13 دلار 10:41:41
450.38 دلار 10:38:51
450.75 دلار 10:36:28
450.63 دلار 10:35:20
450 دلار 10:26:43
450.13 دلار 10:23:52
449.88 دلار 10:16:32
449.63 دلار 10:12:17
449.88 دلار 10:08:07
449.88 دلار 10:08:07
450.25 دلار 10:04:11
450.38 دلار 09:59:27
450.63 دلار 09:57:53
450.38 دلار 09:51:49
450.13 دلار 09:44:47
449.63 دلار 09:42:15
449.5 دلار 09:39:34
449.63 دلار 09:37:28
449.88 دلار 09:34:23
450 دلار 09:29:51
450.13 دلار 09:26:06
450.13 دلار 09:26:05
450.25 دلار 09:21:24
450 دلار 09:19:22
449.88 دلار 09:15:57
450.13 دلار 09:11:47
449.88 دلار 09:05:07
449.88 دلار 09:05:07
450.13 دلار 09:02:40
450.38 دلار 08:56:05
450.38 دلار 08:56:04
450.25 دلار 08:53:18
450.38 دلار 08:49:06
450.63 دلار 08:42:49
450.38 دلار 08:31:36
450.13 دلار 08:27:55
450.38 دلار 08:09:06
450.38 دلار 08:09:05
450.5 دلار 08:05:50
450.63 دلار 08:02:31
450.88 دلار 07:46:34
451.13 دلار 07:31:10
451 دلار 07:24:42
450.88 دلار 07:15:15
450.63 دلار 06:56:36
450.88 دلار 06:47:16
450.63 دلار 06:41:36
450.38 دلار 06:38:55
450.63 دلار 06:26:24
450.75 دلار 06:24:51
450.63 دلار 06:20:35
450.38 دلار 06:15:34
450.63 دلار 06:11:08
450.63 دلار 06:11:08
451.13 دلار 06:04:18
451.88 دلار 06:01:49
452.13 دلار 05:58:37
451.88 دلار 05:56:38
452.13 دلار 05:53:11
452.25 دلار 05:48:10
452.13 دلار 05:32:47
451.63 دلار 05:28:53
452.13 دلار 05:25:07
451.88 دلار 05:20:12
451.63 دلار 05:16:15
451.88 دلار 05:01:12
452 دلار 04:58:27
452.13 دلار 04:51:51
452.5 دلار 04:47:48
452.88 دلار 04:46:08
452.75 دلار 04:43:30
453.13 دلار 04:42:11
453 دلار 04:40:05
453.25 دلار 04:37:25
452.88 دلار 04:35:11
452.63 دلار 04:32:06
452.63 دلار 04:32:05
453.5 دلار 01:33:09
453.63 دلار 01:25:33
453.38 دلار 01:23:18
453.63 دلار 01:21:11
453.13 دلار 01:10:07
453.13 دلار 01:10:06
452.88 دلار 00:55:37
452.75 دلار 00:53:06
452.75 دلار 00:53:05
452.88 دلار 00:42:27
453.13 دلار 00:32:17
452.88 دلار 00:28:14
452.63 دلار 00:23:34
452.88 دلار 00:18:54
452.63 دلار 00:06:34

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 56
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.03 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.05%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 55
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1.03 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1.87%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 49
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 7.03 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 14.35%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 46
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 10.03 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 21.8%