شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازارهای سهام

  • داده های زنده
  • پیش بینی
ایالات متحده ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Dow Jones
21,187 226.44 -1.06% -2.08% -21.79% -19.70% Apr 03 -
S&P 500
2,509 17.9 -0.71% -1.28% -19.84% -12.86% Apr 03 -
NASDAQ 100
7,604 31.66 -0.41% 0.21% -15.03% 0.84% Apr 03 -
NASDAQ
7,487 126.73 1.72% -3.98% -13.78% -5.13% Apr 02 -
Russell 2000
1,086 13.81 1.29% -8.01% -26.93% -30.73% Apr 02 -
S&P VIX
51.53 0.62 0.62% -14.01% 19.54% 37.95% Apr 03 -
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
FTSE 100
5,418 62.11 -1.13% -1.67% -20.50% -26.80% Apr 03 -
FTSE All
3,601 130.54 -3.50% -1.98% -13.25% -7.92% Mar 06 -
DAX
9,542 28.62 -0.30% -0.94% -21.32% -20.40% Apr 03 -
CAC 40
4,183 22.74 -0.54% -3.87% -23.33% -23.44% Apr 03 -
FTSE MIB
16,788 46.03 -0.27% -0.21% -23.50% -22.66% Apr 03 -
IBEX 35
6,587 12.44 0.19% -2.82% -25.90% -30.92% Apr 03 -
MOEX
2,574 27.94 1.10% 7.20% -8.99% 1.51% Apr 03 -
AEX
473 5.03 -1.05% 1.17% -15.05% -15.85% Apr 03 -
BIST 100
89,683 172.19 0.19% 1.77% -19.05% -8.80% Apr 03 -
SMI
9,258 13.33 -0.14% 2.90% -9.69% -3.20% Apr 03 -
OMXS 30
1,425 2.33 -0.16% 0.39% -16.39% -11.84% Apr 03 -
WIG
41,290 70.07 0.17% 0.98% -19.96% -32.90% Apr 03 -
WIG 20
1,765 58.04 -3.18% -0.23% -16.37% -23.28% Mar 06 -
Euronext BEL 20
2,854 41.33 -1.43% -0.30% -20.68% -24.54% Apr 03 -
Oslo Bors All-Share
786 2.26 -0.29% 8.05% -16.96% -20.89% Apr 03 -
ATX
1,968 13.19 -0.67% -1.47% -29.66% -36.96% Apr 03 -
OMX Copenhagen
1,065 0.52 0.05% 4.49% -10.13% 4.62% Apr 03 -
OMX Helsinki
7,623 50.39 -0.66% 1.62% -21.01% -22.91% Apr 03 -
OMX Helsinki 25
3,271 22.82 -0.69% 1.94% -20.18% -22.70% Apr 03 -
ISEQ
4,846 33.79 -0.69% -1.43% -25.88% -23.26% Apr 03 -
Athens General
540 1 -0.18% -1.89% -29.86% -27.46% Apr 03 -
PSI Geral
2,805 4.57 0.16% 1.78% -19.02% -10.30% Apr 03 -
PSI 20
3,991 2.68 -0.07% 1.22% -19.67% -24.95% Apr 03 -
PX
771 9.66 -1.24% -1.29% -23.44% -28.95% Apr 03 -
BET
7,559 10.27 0.14% 0.40% -22.61% -7.48% Apr 03 -
BUX
32,173 418.74 -1.28% 0.34% -25.74% -23.16% Apr 03 -
PFTS
508 1.38 -0.27% -0.97% -5.31% -9.93% Apr 03 -
SAX
326 0 0.00% 2.01% -7.62% -9.80% Apr 02 -
LuxX
890 9 -1.00% 0.94% -26.89% -37.74% Apr 03 -
CROBEX
1,507 15.88 1.06% 3.41% -19.34% -16.05% Apr 03 -
SOFIX
420 2.04 -0.48% -0.48% -22.75% -27.78% Apr 03 -
SBITOP
716 1.32 0.18% -1.51% -21.46% -17.72% Apr 03 -
OMX Vilnius
602 0.71 0.12% 0.15% -15.87% -10.50% Apr 03 -
BELEX 15
645 0.06 0.01% 1.17% -17.09% -11.92% Apr 03 -
MSE
3,867 5.12 0.13% 1.60% -16.15% -18.06% Apr 02 -
MBI 10
3,693 183.14 5.22% 13.38% -25.45% 1.33% Apr 03 -
Euronext 100
825 7.37 -0.88% -2.12% -21.66% -22.46% Apr 03 -
ICEX
1,268 0.01 0.00% -1.16% -8.79% -5.43% Apr 03 -
OMX Tallinn
998 0.34 0.03% -3.03% -23.03% -19.74% Apr 03 -
OMX Riga
916 1.12 -0.12% 1.33% -10.86% -6.46% Apr 03 -
SASX-10
737 0 0.00% -1.97% -3.78% -3.47% Apr 02 -
CSE General
47 0.26 0.55% -1.00% -27.00% -28.74% Apr 03 -
Euro Stoxx 50
2,674 27.74 -1.03% -1.57% -21.92% -22.30% Apr 03 -
MONEX INDEX
10,070.85 30.99 0.31% -0.04% -10.88% -5.52% Apr 01 -
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Dow Jones
21,187 226.44 -1.06% -2.08% -21.79% -19.70% Apr 03 -
S&P 500
2,509 17.9 -0.71% -1.28% -19.84% -12.86% Apr 03 -
NASDAQ 100
7,604 31.66 -0.41% 0.21% -15.03% 0.84% Apr 03 -
NASDAQ
7,487 126.73 1.72% -3.98% -13.78% -5.13% Apr 02 -
S&P MidCap 400
1,375 14.14 1.04% -6.54% -25.06% -28.91% Apr 02 -
US 600
892 12.12 1.38% -5.79% -9.71% -6.00% Mar 02 -
Russell 2000
1,086 13.81 1.29% -8.01% -26.93% -30.73% Apr 02 -
S&P VIX
51.53 0.62 0.62% -14.01% 19.54% 37.95% Apr 03 -
US 100
10,476 166.71 -1.57% -1.57% -1.57% -1.57% Mar 06 -
NYSE International
5,239 131.53 -2.45% -0.25% -10.08% -1.26% Mar 05 -
NYSE Arca Networking
492 13.42 -2.65% -0.27% -13.69% -13.65% Mar 05 -
NYSE Composite
12,593 416.93 -3.20% 0.36% -10.27% 1.20% Mar 05 -
NYSE TMT
8,966 246.18 -2.67% 0.62% -8.19% 4.40% Mar 05 -
NYSE Arca Airline
75 7.75 -9.33% -12.89% -31.89% -22.87% Mar 05 -
NYSE AMEX Composite
2,193 68.9 -3.05% -0.80% -9.89% -12.27% Mar 05 -
NYSE Arca Major
2,489 94.29 -3.65% -0.56% -12.44% -5.26% Mar 05 -
NYSE Arca Oil & Gas
928 34.38 -3.57% -1.29% -17.78% -27.48% Mar 05 -
Ecuador General Index
1,395 5.49 -0.39% -0.47% 0.17% 3.64% Apr 02 -
TSX
13,098 221.47 1.72% -2.04% -20.25% -19.70% Apr 02 -
iBovespa
72,253 1,286.76 1.81% -7.02% -31.54% -24.98% Apr 02 -
IPC Mexico
33,692 101.36 0.30% -5.64% -20.67% -23.32% Apr 02 -
S&P/BVL Peru General Index TR (PEN)
13,786 114.33 -0.82% -4.82% -25.46% -35.24% Apr 02 -
Merval
26,003 679 2.68% 2.04% -27.77% -19.10% Apr 02 -
IBC
127,331 9,411.35 7.98% 43.80% 23.26% 1,381.01% Apr 02 -
COLCAP
1,114 51.4 4.84% -4.51% -26.32% -29.92% Apr 02 -
IGPA
17,815 641.09 3.73% 10.14% -17.08% -33.38% Apr 02 -
BVPSI
425 0 0.00% -1.69% -6.99% -2.95% Apr 02 -
BSX
1,502 0 0.00% -0.28% -23.10% -31.43% Apr 02 -
JSE
376,623 3,429.41 0.92% 9.28% -17.93% -2.93% Apr 02 -
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
NIKKEI 225
17,820 1.47 0.01% -8.09% -15.54% -17.97% Apr 03 -
SHANGHAI
2,765 15.93 -0.57% -0.27% -8.20% -14.84% Apr 03 -
CSI 300
3,713 21.31 -0.57% 0.09% -9.77% -8.59% Apr 03 -
SHANGHAI 50
2,709 11.06 -0.41% 0.27% -8.10% -8.24% Apr 03 -
SENSEX
27,591 673.99 -2.38% -7.46% -28.17% -28.68% Apr 03 -
KOSPI
1,725 0.58 0.03% 0.45% -16.21% -21.80% Apr 03 -
DSE Broad
4,008 0 0.00% 1.21% -9.11% -26.59% Mar 29 -
JCI
4,532 65.65 1.47% -0.31% -19.80% -30.22% Apr 03 -
TASI
6,750 180.3 2.74% 6.68% -10.68% -25.53% Apr 02 -
TAIEX
9,664 44.43 -0.46% 0.20% -13.49% -10.53% Apr 01 -
ADX General
3,758 13.25 0.35% -0.33% -21.80% -25.31% Apr 02 -
SET 50
768 0.23 0.03% 3.78% -17.26% -29.85% Apr 03 -
FKLCI
1,331 0.25 -0.02% -0.93% -10.69% -19.11% Apr 03 -
STI
2,388 65.26 -2.66% -5.58% -21.07% -28.00% Apr 03 -
Hang Seng
23,236 43.95 -0.19% -1.06% -11.39% -22.38% Apr 03 -
PSEi
5,347 4.66 0.09% 1.53% -22.14% -31.92% Apr 03 -
KSE 100
31,622 839.13 2.73% 12.49% -18.72% -15.71% Apr 03 -
KASE
2,217 4.48 0.20% 3.44% -2.79% -9.25% Apr 02 -
QE
8,458 263.3 3.21% -0.25% -8.64% -16.99% Apr 02 -
HNX
98 2.23 2.33% 0.50% -14.19% -8.92% Apr 03 -
VN
702 21.57 3.17% 0.82% -21.09% -28.89% Apr 03 -
Kuwait Price
56 6,577.53 -99.16% % % -99.16% Jan 16 -
MSM TOP 30
3,384 41.45 -1.21% -4.39% -17.40% -14.78% Apr 02 -
ASPI
4,572 303.1 -6.22% -6.22% -21.14% -19.14% Mar 20 -
Blom
604 0.89 -0.15% 2.12% -5.01% -37.47% Apr 02 -
ASE
1,668 7.29 -0.44% -7.01% -10.22% -12.59% Mar 16 -
LSX Composite
600 0 0.00% -2.40% -8.98% -26.32% Apr 03 -
DFM general
1,723 2.12 0.12% -4.77% -32.07% -37.94% Apr 02 -
MSE TOP 20
16,911 67.71 0.40% -1.46% -10.72% -15.77% Apr 03 -
NIFTY 50
8,084 170 -2.06% -6.66% -28.15% -30.30% Apr 03 -
All-Share Index
4,702.11 45.91 -0.97% -3.99% -20.20% -18.87% Apr 02 -
Nikkei Volatility Index
47.78 2.5 -4.97% -11.81% 26.40% 195.30% Apr 02 -
Estirad
1,329.78 11.47 -0.86% -4.25% -18.81% -6.31% Apr 02 -
قاره استرالیا و اقیانوسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Australian All
5,107 81.8 -1.58% 4.77% -20.19% -19.20% Apr 03 -
ASX 200
5,068 86.8 -1.68% 4.65% -19.89% -18.70% Apr 03 -
ASX 50
5,086 77.7 -1.50% 4.79% -19.22% -17.18% Apr 03 -
NZX 50
9,935 64.62 0.65% 3.96% -12.99% 0.43% Apr 03 -
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
FTSE/JSE TOP 40
40,738 506.95 -1.23% 4.00% -14.34% -20.82% Apr 03 -
JALSH-All Share
44,488 573.06 -1.27% 3.59% -15.94% -22.91% Apr 03 -
Egypt EGX 30
9,455 30.49 0.32% -4.62% -23.87% -37.99% Apr 02 -
Casablanca CFG 25
9,560 66.19 -0.69% -2.45% -20.08% -13.14% Apr 02 -
Nairobi 20
1,985 17.34 0.88% 4.97% -16.69% -30.29% Apr 02 -
NSE All Share
137 3.43 2.57% 9.27% -10.73% -14.35% Apr 02 -
DSEI
1,767 0.59 -0.03% 1.22% -12.72% -14.08% Apr 02 -
TUN
6,332 6.15 -0.10% -1.25% -11.61% -8.77% Apr 03 -
GGSECI
2,131 28.74 -1.33% -1.40% -3.64% -11.29% Apr 02 -
NSX Overall
869 22.2 -2.49% -0.11% -27.07% -36.17% Apr 03 -
SEMDEX
1,571 0 0.00% 0.00% -26.37% -27.47% Apr 03 -
Gaborone
7,488 0 0.00% -0.03% -1.44% -4.89% Apr 02 -
Zimbabwe Industrial Index
1,524.37 4.58 0.30% -1.57% -3.04% 276.20% Apr 02 -
ایالات متحده ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Dow Jones
21,187 226.44 -1.06% 20,785 20,378 19,978 19,588
S&P 500
2,509 17.9 -0.71% 2,460 2,412 2,364 2,318
NASDAQ 100
7,604 31.66 -0.41% 7,456 7,310 7,167 7,026
NASDAQ
7,487 126.73 1.72% 7,341 7,197 7,056 6,917
Russell 2000
1,086 13.81 1.29% 1,065 1,044 1,023 1,003
S&P VIX
51.53 0.62 0.62% 49.91 48.93 47.97 47.03
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
FTSE 100
5,418 62.11 -1.13% 5,336 5,232 5,131 5,031
FTSE All
3,601 130.54 -3.50% 3,638 3,603 3,568 3,533
DAX
9,542 28.62 -0.30% 9,294 9,076 8,864 8,657
CAC 40
4,183 22.74 -0.54% 4,104 4,014 3,926 3,840
FTSE MIB
16,788 46.03 -0.27% 16,417 16,005 15,604 15,212
IBEX 35
6,587 12.44 0.19% 6,412 6,279 6,150 6,022
MOEX
2,574 27.94 1.10% 2,488 2,440 2,394 2,348
AEX
473 5.03 -1.05% 466 456 447 438
BIST 100
89,683 172.19 0.19% 86,432 83,460 80,587 77,812
SMI
9,258 13.33 -0.14% 9,108 8,947 8,790 8,635
OMXS 30
1,425 2.33 -0.16% 1,391 1,358 1,327 1,296
WIG
41,290 70.07 0.17% 40,337 39,476 38,631 37,802
WIG 20
1,765 58.04 -3.18% 1,750 1,731 1,713 1,694
Euronext BEL 20
2,854 41.33 -1.43% 2,831 2,768 2,707 2,647
Oslo Bors All-Share
786 2.26 -0.29% 771 755 738 722
ATX
1,968 13.19 -0.67% 1,937 1,894 1,853 1,812
OMX Copenhagen
1,065 0.52 0.05% 1,035 1,011 987 964
OMX Helsinki
7,623 50.39 -0.66% 7,475 7,298 7,125 6,956
OMX Helsinki 25
3,271 22.82 -0.69% 3,216 3,140 3,066 2,993
ISEQ
4,846 33.79 -0.69% 4,756 4,635 4,516 4,401
Athens General
540 1 -0.18% 524 508 492 476
PSI Geral
2,805 4.57 0.16% 2,745 2,690 2,637 2,584
PSI 20
3,991 2.68 -0.07% 3,914 3,836 3,760 3,685
PX
771 9.66 -1.24% 768 756 744 732
BET
7,559 10.27 0.14% 7,423 7,284 7,147 7,012
BUX
32,173 418.74 -1.28% 31,880 31,200 30,532 29,877
PFTS
508 1.38 -0.27% 500 490 480 471
SAX
326 0 0.00% 319 312 306 299
LuxX
890 9 -1.00% 864 831 799 768
CROBEX
1,507 15.88 1.06% 1,474 1,456 1,439 1,422
SOFIX
420 2.04 -0.48% 415 409 403 397
SBITOP
716 1.32 0.18% 706 697 688 679
OMX Vilnius
602 0.71 0.12% 596 591 586 581
BELEX 15
645 0.06 0.01% 635 626 616 607
MSE
3,867 5.12 0.13% 3,818 3,770 3,723 3,675
MBI 10
3,693 183.14 5.22% 3,450 3,392 3,335 3,278
Euronext 100
825 7.37 -0.88% 815 797 779 762
ICEX
1,268 0.01 0.00% 1,241 1,215 1,189 1,163
OMX Tallinn
998 0.34 0.03% 989 981 972 964
OMX Riga
916 1.12 -0.12% 897 879 860 842
SASX-10
737 0 0.00% 718 700 682 664
CSE General
47 0.26 0.55% 46 45 44 43
Euro Stoxx 50
2,674 27.74 -1.03% 2,615 2,558 2,502 2,447
MONEX INDEX
10,070.85 30.99 0.31% 9,931.87 9,794.91 9,659.96 9,526.02
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Dow Jones
21,187 226.44 -1.06% 20,785 20,378 19,978 19,588
S&P 500
2,509 17.9 -0.71% 2,460 2,412 2,364 2,318
NASDAQ 100
7,604 31.66 -0.41% 7,456 7,310 7,167 7,026
NASDAQ
7,487 126.73 1.72% 7,341 7,197 7,056 6,917
S&P MidCap 400
1,375 14.14 1.04% 1,348 1,322 1,296 1,271
US 600
892 12.12 1.38% 876 868 859 851
Russell 2000
1,086 13.81 1.29% 1,065 1,044 1,023 1,003
S&P VIX
51.53 0.62 0.62% 49.91 48.93 47.97 47.03
US 100
10,476 166.71 -1.57% 10,290 10,190 10,090 9,991
Ecuador General Index
1,395 5.49 -0.39% 1,376 1,358 1,340 1,322
TSX
13,098 221.47 1.72% 12,947 12,798 12,651 12,506
iBovespa
72,253 1,286.76 1.81% 70,057 67,925 65,859 63,858
IPC Mexico
33,692 101.36 0.30% 32,838 32,103 31,384 30,682
S&P/BVL Peru General Index TR (PEN)
13,786 114.33 -0.82% 13,560 13,338 13,118 12,903
Merval
26,003 679 2.68% 23,133 20,579 18,306 16,286
IBC
127,331 9,411.35 7.98% 110,995 96,759 84,344 73,521
COLCAP
1,114 51.4 4.84% 1,092 1,070 1,048 1,027
IGPA
17,815 641.09 3.73% 17,391 16,927 16,475 16,035
BVPSI
425 0 0.00% 423 421 419 417
BSX
1,502 0 0.00% 1,437 1,374 1,314 1,257
JSE
376,623 3,429.41 0.92% 369,543 362,613 355,796 349,092
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
NIKKEI 225
17,820 1.47 0.01% 17,423 17,034 16,655 16,282
SHANGHAI
2,765 15.93 -0.57% 2,681 2,599 2,520 2,443
CSI 300
3,713 21.31 -0.57% 3,598 3,489 3,382 3,279
SHANGHAI 50
2,709 11.06 -0.41% 2,625 2,545 2,467 2,392
SENSEX
27,591 673.99 -2.38% 27,149 26,519 25,904 25,304
KOSPI
1,725 0.58 0.03% 1,689 1,652 1,616 1,581
DSE Broad
4,008 0 0.00% 3,920 3,833 3,749 3,666
JCI
4,532 65.65 1.47% 4,444 4,359 4,274 4,192
TASI
6,750 180.3 2.74% 6,587 6,428 6,273 6,122
TAIEX
9,664 44.43 -0.46% 9,471 9,283 9,098 8,917
ADX General
3,758 13.25 0.35% 3,678 3,599 3,521 3,445
SET 50
768 0.23 0.03% 749 735 721 707
FKLCI
1,331 0.25 -0.02% 1,308 1,291 1,274 1,257
STI
2,388 65.26 -2.66% 2,355 2,317 2,281 2,244
Hang Seng
23,236 43.95 -0.19% 22,509 21,903 21,316 20,742
PSEi
5,347 4.66 0.09% 5,193 5,066 4,943 4,822
KSE 100
31,622 839.13 2.73% 30,270 29,313 28,388 27,491
KASE
2,217 4.48 0.20% 2,177 2,138 2,099 2,061
QE
8,458 263.3 3.21% 8,275 8,095 7,920 7,748
HNX
98 2.23 2.33% 96 94 92 90
VN
702 21.57 3.17% 682 669 656 644
Kuwait Price
56 6,577.53 -99.16% 56 55 55 55
MSM TOP 30
3,384 41.45 -1.21% 3,342 3,301 3,260 3,220
ASPI
4,572 303.1 -6.22% 4,501 4,432 4,364 4,296
Blom
604 0.89 -0.15% 588 572 556 541
ASE
1,668 7.29 -0.44% 1,651 1,634 1,618 1,601
LSX Composite
600 0 0.00% 581 562 544 526
DFM general
1,723 2.12 0.12% 1,686 1,650 1,614 1,579
MSE TOP 20
16,911 67.71 0.40% 16,590 16,275 15,966 15,661
NIFTY 50
8,084 170 -2.06% 7,963 7,778 7,598 7,422
All-Share Index
4,702.11 45.91 -0.97% 4,619.82 4,538.95 4,459.48 4,381.43
Nikkei Volatility Index
47.78 2.5 -4.97% 46.71 45.67 44.65 43.66
Estirad
1,329.78 11.47 -0.86% 1,314.09 1,298.53 1,283.24 1,268.08
قاره استرالیا و اقیانوسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Australian All
5,107 81.8 -1.58% 5,015 4,925 4,836 4,749
ASX 200
5,068 86.8 -1.68% 4,976 4,887 4,799 4,712
ASX 50
5,086 77.7 -1.50% 4,994 4,904 4,816 4,729
NZX 50
9,935 64.62 0.65% 9,736 9,589 9,445 9,302
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
FTSE/JSE TOP 40
40,738 506.95 -1.23% 40,273 39,415 38,576 37,754
JALSH-All Share
44,488 573.06 -1.27% 44,101 43,164 42,244 41,343
Egypt EGX 30
9,455 30.49 0.32% 9,191 8,934 8,683 8,440
Casablanca CFG 25
9,560 66.19 -0.69% 9,435 9,311 9,189 9,068
Nairobi 20
1,985 17.34 0.88% 1,951 1,917 1,884 1,851
NSE All Share
137 3.43 2.57% 20,667 20,224 19,788 19,362
DSEI
1,767 0.59 -0.03% 1,697 1,629 1,564 1,502
TUN
6,332 6.15 -0.10% 6,277 6,217 6,157 6,098
GGSECI
2,131 28.74 -1.33% 1,790 1,503 1,263 1,061
NSX Overall
869 22.2 -2.49% 868 845 823 801
SEMDEX
1,571 0 0.00% 1,558 1,546 1,534 1,521
Gaborone
7,488 0 0.00% 7,446 7,405 7,365 7,324
Zimbabwe Industrial Index
1,524.37 4.58 0.30% 1,442.51 1,365.07 1,291.75 1,222.39
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی