شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازارهای سهام

  • داده های زنده
  • پیش بینی
ایالات متحده ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Dow Jones
20,922 21.51 -0.10% -7.23% -19.27% -20.20% Apr 02 -
S&P 500
2,475 4.5 0.18% -5.90% -17.59% -13.87% Apr 02 -
NASDAQ 100
7,524 37.71 0.50% -4.72% -12.46% -0.28% Apr 02 -
NASDAQ
7,361 339.52 -4.41% -3.09% -17.78% -6.78% Apr 01 -
Russell 2000
1,072 81.11 -7.03% -5.67% -29.40% -31.32% Apr 01 -
S&P VIX
57.01 0.05 -0.05% -3.99% 20.19% 43.27% Apr 02 -
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
FTSE 100
5,447 7.26 -0.13% -6.33% -18.92% -26.57% Apr 02 -
FTSE All
3,601 130.54 -3.50% -1.98% -13.25% -7.92% Mar 06 -
DAX
9,437 107.94 -1.13% -5.64% -21.26% -21.06% Apr 02 -
CAC 40
4,183 17.91 -0.43% -7.14% -22.29% -23.52% Apr 02 -
FTSE MIB
16,705 160.03 0.97% -3.83% -23.19% -23.22% Apr 02 -
IBEX 35
6,471 115.17 -1.75% -7.80% -26.49% -31.79% Apr 02 -
MOEX
2,493 19.05 0.77% 0.11% -11.65% -1.57% Apr 02 -
AEX
472 0.8 0.17% -2.02% -14.07% -15.87% Apr 02 -
BIST 100
88,386 698.83 -0.78% -3.43% -20.52% -6.41% Apr 02 -
SMI
9,147 21.9 -0.24% -0.62% -9.32% -4.42% Apr 02 -
OMXS 30
1,407 18.54 -1.30% -4.31% -16.94% -13.25% Apr 02 -
WIG
41,076 46.9 0.11% -0.31% -21.36% -33.67% Apr 02 -
WIG 20
1,765 58.04 -3.18% -0.23% -16.37% -23.28% Mar 06 -
Euronext BEL 20
2,842 2.21 0.08% -5.42% -20.52% -24.68% Apr 02 -
Oslo Bors All-Share
788 3.77 -0.48% 4.34% -16.86% -21.34% Apr 02 -
ATX
1,957 10.55 0.54% -4.85% -30.35% -37.51% Apr 02 -
OMX Copenhagen
1,051 22.58 -2.10% 2.30% -10.44% 2.44% Apr 02 -
OMX Helsinki
7,603 12.14 -0.16% -1.88% -20.91% -23.05% Apr 02 -
OMX Helsinki 25
3,262 1.05 -0.03% -1.79% -20.08% -22.98% Apr 02 -
ISEQ
4,870 120.75 -2.42% -6.28% -24.92% -22.86% Apr 02 -
Athens General
533 3.68 -0.69% -7.08% -30.48% -28.91% Apr 02 -
PSI Geral
2,782 13.19 -0.47% -0.27% -17.91% -11.41% Apr 02 -
PSI 20
3,965 27.76 -0.70% -1.21% -18.92% -25.73% Apr 02 -
PX
778 7.42 0.96% -2.93% -23.08% -28.40% Apr 02 -
BET
7,466 40.63 0.55% -2.06% -22.98% -8.46% Apr 02 -
BUX
31,883 478.66 -1.48% -3.37% -26.37% -24.44% Apr 02 -
PFTS
510 1.35 -0.26% -0.86% -4.33% -9.52% Apr 01 -
SAX
326 1.26 0.39% 2.60% -8.70% -9.69% Apr 01 -
LuxX
886 5.43 0.62% -0.96% -26.49% -38.05% Apr 02 -
CROBEX
1,491 18.84 1.28% 3.68% -20.23% -16.89% Apr 02 -
SOFIX
422 4.66 1.12% -0.18% -22.26% -27.43% Apr 02 -
SBITOP
723 4.46 -0.61% -0.61% -19.99% -16.99% Apr 02 -
OMX Vilnius
599 2.07 -0.34% -0.31% -16.22% -9.73% Apr 02 -
BELEX 15
641 17.86 -2.71% 0.39% -18.73% -12.45% Apr 02 -
MSE
3,862 66.02 1.74% 3.09% -16.04% -18.17% Apr 01 -
MBI 10
3,510 19.57 -0.55% -4.57% -28.09% -4.05% Apr 02 -
Euronext 100
828 0.27 -0.03% -6.16% -20.42% -22.32% Apr 02 -
ICEX
1,266 5.37 -0.42% -0.98% -9.12% -6.66% Apr 02 -
OMX Tallinn
998 3.68 -0.37% -3.11% -23.46% -19.52% Apr 02 -
OMX Riga
917 9.62 1.06% 2.41% -10.71% -5.87% Apr 02 -
SASX-10
737 1.31 -0.18% -1.97% -3.78% -3.55% Apr 01 -
CSE General
47 1.37 -2.82% -2.30% -26.77% -29.01% Apr 02 -
Euro Stoxx 50
2,650 19.32 -0.72% -6.83% -22.63% -22.87% Apr 02 -
MONEX INDEX
10,039.86 0 0.00% -1.92% -11.15% -5.76% Mar 30 -
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Dow Jones
20,922 21.51 -0.10% -7.23% -19.27% -20.20% Apr 02 -
S&P 500
2,475 4.5 0.18% -5.90% -17.59% -13.87% Apr 02 -
NASDAQ 100
7,524 37.71 0.50% -4.72% -12.46% -0.28% Apr 02 -
NASDAQ
7,361 339.52 -4.41% -3.09% -17.78% -6.78% Apr 01 -
S&P MidCap 400
1,361 82.19 -5.69% -4.55% -27.42% -29.27% Apr 01 -
US 600
892 12.12 1.38% -5.79% -9.71% -6.00% Mar 02 -
Russell 2000
1,072 81.11 -7.03% -5.67% -29.40% -31.32% Apr 01 -
S&P VIX
57.01 0.05 -0.05% -3.99% 20.19% 43.27% Apr 02 -
US 100
10,476 166.71 -1.57% -1.57% -1.57% -1.57% Mar 06 -
NYSE International
5,239 131.53 -2.45% -0.25% -10.08% -1.26% Mar 05 -
NYSE Arca Networking
492 13.42 -2.65% -0.27% -13.69% -13.65% Mar 05 -
NYSE Composite
12,593 416.93 -3.20% 0.36% -10.27% 1.20% Mar 05 -
NYSE TMT
8,966 246.18 -2.67% 0.62% -8.19% 4.40% Mar 05 -
NYSE Arca Airline
75 7.75 -9.33% -12.89% -31.89% -22.87% Mar 05 -
NYSE AMEX Composite
2,193 68.9 -3.05% -0.80% -9.89% -12.27% Mar 05 -
NYSE Arca Major
2,489 94.29 -3.65% -0.56% -12.44% -5.26% Mar 05 -
NYSE Arca Oil & Gas
928 34.38 -3.57% -1.29% -17.78% -27.48% Mar 05 -
Ecuador General Index
1,400 0.23 -0.02% -0.08% -0.27% 4.19% Apr 01 -
TSX
12,876 502.38 -3.76% -2.00% -22.21% -20.91% Apr 01 -
iBovespa
70,994 27.05 0.04% -5.69% -33.42% -24.87% Apr 02 -
IPC Mexico
33,692 862.65 -2.50% -4.80% -20.10% -22.26% Apr 01 -
S&P/BVL Peru General Index TR (PEN)
13,900 563.91 -3.90% -4.40% -25.09% -34.28% Apr 01 -
Merval
25,324 940.04 3.86% -4.27% -30.15% -20.28% Apr 01 -
IBC
117,920 12,304.33 11.65% 31.23% 12.60% 1,278.41% Apr 01 -
COLCAP
1,063 60.82 -5.41% 2.03% -30.81% -33.17% Apr 01 -
IGPA
17,610 436.02 2.54% 8.87% -18.04% -33.53% Apr 02 -
BVPSI
425 0.96 -0.23% -1.70% -6.99% -3.17% Apr 01 -
BSX
1,502 0 0.00% -0.28% -26.07% -31.66% Apr 01 -
JSE
373,194 536.63 -0.14% 6.58% -20.86% -3.84% Apr 01 -
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
NIKKEI 225
17,819 246.69 -1.37% -4.53% -15.48% -17.94% Apr 02 -
SHANGHAI
2,781 46.12 1.69% 0.57% -7.09% -13.55% Apr 02 -
CSI 300
3,735 59.45 1.62% 0.99% -8.72% -7.15% Apr 02 -
SHANGHAI 50
2,720 37.81 1.41% 1.14% -6.90% -6.85% Apr 02 -
SENSEX
28,265 1,203.18 -4.08% -0.95% -25.90% -27.30% Apr 01 -
KOSPI
1,726 40.11 2.38% 2.33% -14.33% -21.68% Apr 02 -
DSE Broad
4,008 0 0.00% 1.21% -9.11% -26.48% Mar 29 -
JCI
4,532 65.65 1.47% 4.44% -17.88% -30.22% Apr 02 -
TASI
6,750 180.3 2.74% 6.68% -10.68% -24.88% Apr 02 -
TAIEX
9,664 44.43 -0.46% 0.20% -13.49% -9.72% Apr 01 -
ADX General
3,758 13.25 0.35% -0.33% -21.80% -25.56% Apr 02 -
SET 50
768 27.33 3.69% 4.10% -17.29% -30.11% Apr 02 -
FKLCI
1,331 8.24 0.62% 0.21% -9.99% -19.01% Apr 02 -
STI
2,451 10.66 0.44% -1.47% -18.83% -25.98% Apr 02 -
Hang Seng
23,280 194.27 0.84% -0.31% -11.43% -22.36% Apr 02 -
PSEi
5,342 66.21 -1.22% -1.10% -21.33% -32.33% Apr 02 -
KSE 100
30,783 1,277.09 4.33% 12.89% -21.47% -19.04% Apr 02 -
KASE
2,213 11.55 -0.52% 3.23% -1.00% -9.88% Apr 01 -
QE
8,280 84.79 1.03% -2.35% -10.57% -18.52% Apr 02 -
HNX
96 2.97 3.21% -4.48% -13.61% -10.89% Apr 01 -
VN
680 17.7 2.67% -1.45% -23.09% -30.90% Apr 01 -
Kuwait Price
56 6,577.53 -99.16% % % -99.16% Jan 16 -
MSM TOP 30
3,384 41.45 -1.21% -4.39% -17.40% -14.78% Apr 02 -
ASPI
4,572 303.1 -6.22% -6.22% -21.14% -18.33% Mar 20 -
Blom
605 7.55 1.26% 2.27% -3.70% -37.51% Apr 01 -
ASE
1,668 7.29 -0.44% -7.01% -10.22% -12.85% Mar 16 -
LSX Composite
600 21.63 3.74% -2.15% -10.16% -26.08% Apr 02 -
DFM general
1,723 2.12 0.12% -4.77% -32.07% -37.59% Apr 02 -
MSE TOP 20
16,843 82.32 -0.49% -2.20% -11.81% -18.08% Apr 02 -
NIFTY 50
8,254 343.95 -4.00% -0.77% -25.86% -29.12% Apr 01 -
All-Share Index
4,702.11 45.91 -0.97% -3.99% -20.20% -17.97% Apr 02 -
Nikkei Volatility Index
50.28 0.34 0.68% 4.14% 27.94% 209.61% Apr 01 -
Estirad
1,329.78 11.47 -0.86% -4.25% -18.81% -6.26% Apr 02 -
قاره استرالیا و اقیانوسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Australian All
5,189 102 -1.93% 1.04% -20.32% -18.53% Apr 02 -
ASX 200
5,154 104.3 -1.98% 0.80% -19.91% -17.99% Apr 02 -
ASX 50
5,163 106 -2.01% 0.21% -19.42% -16.70% Apr 02 -
NZX 50
9,819 107.32 -1.08% 1.93% -13.46% -1.21% Apr 02 -
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
FTSE/JSE TOP 40
40,798 770.36 1.92% -0.76% -14.42% -21.00% Apr 02 -
JALSH-All Share
44,600 867.98 1.98% -0.99% -15.78% -23.00% Apr 02 -
Egypt EGX 30
9,455 30.49 0.32% -4.62% -23.87% -37.78% Apr 02 -
Casablanca CFG 25
9,626 78.8 -0.81% -2.69% -21.03% -12.50% Apr 01 -
Nairobi 20
1,968 1.81 0.09% 5.04% -16.90% -31.33% Apr 01 -
NSE All Share
133 1.33 1.01% 7.20% -11.28% -16.76% Apr 01 -
DSEI
1,768 20.2 1.16% 1.10% -12.15% -14.23% Apr 01 -
TUN
6,338 151.43 -2.33% -1.34% -11.74% -7.98% Apr 02 -
GGSECI
2,159 0.25 -0.01% -0.85% -1.44% -10.09% Apr 01 -
NSX Overall
890 3.49 0.39% -2.90% -24.79% -35.23% Apr 02 -
SEMDEX
1,571 0 0.00% 0.00% -26.52% -27.46% Apr 02 -
Gaborone
7,488 0 0.00% -0.82% -1.46% -5.05% Apr 01 -
Zimbabwe Industrial Index
1,519.79 7.33 0.48% -4.57% -2.52% 275.03% Apr 01 -
ایالات متحده ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Dow Jones
20,922 21.51 -0.10% 20,786 20,379 19,979 19,589
S&P 500
2,475 4.5 0.18% 2,452 2,404 2,357 2,311
NASDAQ 100
7,524 37.71 0.50% 7,444 7,298 7,155 7,015
NASDAQ
7,361 339.52 -4.41% 7,216 7,075 6,936 6,800
Russell 2000
1,072 81.11 -7.03% 1,051 1,030 1,010 990
S&P VIX
57.01 0.05 -0.05% 55.94 54.85 53.77 52.72
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
FTSE 100
5,447 7.26 -0.13% 5,377 5,273 5,170 5,070
FTSE All
3,601 130.54 -3.50% 3,638 3,603 3,568 3,533
DAX
9,437 107.94 -1.13% 9,351 9,131 8,918 8,709
CAC 40
4,183 17.91 -0.43% 4,130 4,040 3,951 3,865
FTSE MIB
16,705 160.03 0.97% 16,430 16,017 15,616 15,223
IBEX 35
6,471 115.17 -1.75% 6,477 6,343 6,212 6,083
MOEX
2,493 19.05 0.77% 2,488 2,440 2,394 2,348
AEX
472 0.8 0.17% 465 456 447 438
BIST 100
88,386 698.83 -0.78% 86,021 83,063 80,203 77,442
SMI
9,147 21.9 -0.24% 9,008 8,849 8,693 8,540
OMXS 30
1,407 18.54 -1.30% 1,393 1,360 1,328 1,297
WIG
41,076 46.9 0.11% 40,151 39,293 38,452 37,628
WIG 20
1,765 58.04 -3.18% 1,750 1,731 1,713 1,694
Euronext BEL 20
2,842 2.21 0.08% 2,776 2,715 2,655 2,596
Oslo Bors All-Share
788 3.77 -0.48% 774 757 740 724
ATX
1,957 10.55 0.54% 1,904 1,862 1,821 1,781
OMX Copenhagen
1,051 22.58 -2.10% 1,049 1,024 1,000 977
OMX Helsinki
7,603 12.14 -0.16% 7,434 7,258 7,086 6,918
OMX Helsinki 25
3,262 1.05 -0.03% 3,221 3,145 3,071 2,998
ISEQ
4,870 120.75 -2.42% 4,864 4,740 4,619 4,501
Athens General
533 3.68 -0.69% 519 503 487 472
PSI Geral
2,782 13.19 -0.47% 2,739 2,685 2,632 2,579
PSI 20
3,965 27.76 -0.70% 3,913 3,835 3,759 3,684
PX
778 7.42 0.96% 758 746 734 722
BET
7,466 40.63 0.55% 7,355 7,218 7,082 6,948
BUX
31,883 478.66 -1.48% 32,333 31,642 30,965 30,301
PFTS
510 1.35 -0.26% 500 490 480 471
SAX
326 1.26 0.39% 319 312 306 299
LuxX
886 5.43 0.62% 847 814 783 753
CROBEX
1,491 18.84 1.28% 1,455 1,437 1,420 1,404
SOFIX
422 4.66 1.12% 411 405 399 393
SBITOP
723 4.46 -0.61% 718 709 700 691
OMX Vilnius
599 2.07 -0.34% 596 591 586 582
BELEX 15
641 17.86 -2.71% 649 639 630 620
MSE
3,862 66.02 1.74% 3,813 3,765 3,718 3,671
MBI 10
3,510 19.57 -0.55% 3,470 3,411 3,353 3,297
Euronext 100
828 0.27 -0.03% 810 792 775 758
ICEX
1,266 5.37 -0.42% 1,244 1,217 1,191 1,166
OMX Tallinn
998 3.68 -0.37% 993 984 976 967
OMX Riga
917 9.62 1.06% 888 869 851 833
SASX-10
737 1.31 -0.18% 718 700 682 664
CSE General
47 1.37 -2.82% 48 47 46 45
Euro Stoxx 50
2,650 19.32 -0.72% 2,633 2,575 2,519 2,464
MONEX INDEX
10,039.86 0 0.00% 9,901.31 9,764.77 9,630.23 9,496.70
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Dow Jones
20,922 21.51 -0.10% 20,786 20,379 19,979 19,589
S&P 500
2,475 4.5 0.18% 2,452 2,404 2,357 2,311
NASDAQ 100
7,524 37.71 0.50% 7,444 7,298 7,155 7,015
NASDAQ
7,361 339.52 -4.41% 7,216 7,075 6,936 6,800
S&P MidCap 400
1,361 82.19 -5.69% 1,335 1,308 1,283 1,258
US 600
892 12.12 1.38% 876 868 859 851
Russell 2000
1,072 81.11 -7.03% 1,051 1,030 1,010 990
S&P VIX
57.01 0.05 -0.05% 55.94 54.85 53.77 52.72
US 100
10,476 166.71 -1.57% 10,290 10,190 10,090 9,991
Ecuador General Index
1,400 0.23 -0.02% 1,382 1,364 1,345 1,328
TSX
12,876 502.38 -3.76% 12,728 12,582 12,437 12,294
iBovespa
70,994 27.05 0.04% 68,809 66,716 64,686 62,720
IPC Mexico
33,692 862.65 -2.50% 32,937 32,199 31,478 30,774
S&P/BVL Peru General Index TR (PEN)
13,900 563.91 -3.90% 13,672 13,448 13,227 13,010
Merval
25,324 940.04 3.86% 22,528 20,042 17,828 15,861
IBC
117,920 12,304.33 11.65% 102,791 89,607 78,110 68,087
COLCAP
1,063 60.82 -5.41% 1,042 1,021 1,000 980
IGPA
17,610 436.02 2.54% 16,715 16,269 15,834 15,412
BVPSI
425 0.96 -0.23% 423 421 419 417
BSX
1,502 0 0.00% 1,437 1,374 1,314 1,257
JSE
373,194 536.63 -0.14% 366,178 359,311 352,556 345,913
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
NIKKEI 225
17,819 246.69 -1.37% 17,421 17,033 16,653 16,281
SHANGHAI
2,781 46.12 1.69% 2,684 2,602 2,523 2,446
CSI 300
3,735 59.45 1.62% 3,610 3,500 3,393 3,290
SHANGHAI 50
2,720 37.81 1.41% 2,629 2,548 2,471 2,395
SENSEX
28,265 1,203.18 -4.08% 27,610 26,968 26,343 25,733
KOSPI
1,726 40.11 2.38% 1,687 1,651 1,614 1,579
DSE Broad
4,008 0 0.00% 3,920 3,833 3,749 3,666
JCI
4,532 65.65 1.47% 4,393 4,308 4,225 4,144
TASI
6,750 180.3 2.74% 6,411 6,257 6,106 5,958
TAIEX
9,664 44.43 -0.46% 9,471 9,283 9,098 8,917
ADX General
3,758 13.25 0.35% 3,665 3,586 3,509 3,433
SET 50
768 27.33 3.69% 735 721 707 693
FKLCI
1,331 8.24 0.62% 1,313 1,296 1,279 1,262
STI
2,451 10.66 0.44% 2,395 2,357 2,319 2,282
Hang Seng
23,280 194.27 0.84% 22,560 21,953 21,364 20,789
PSEi
5,342 66.21 -1.22% 5,157 5,031 4,908 4,788
KSE 100
30,783 1,277.09 4.33% 29,097 28,178 27,288 26,426
KASE
2,213 11.55 -0.52% 2,173 2,133 2,095 2,057
QE
8,280 84.79 1.03% 8,017 7,843 7,673 7,507
HNX
96 2.97 3.21% 94 92 90 88
VN
680 17.7 2.67% 667 654 642 629
Kuwait Price
56 6,577.53 -99.16% 56 55 55 55
MSM TOP 30
3,384 41.45 -1.21% 3,383 3,341 3,300 3,260
ASPI
4,572 303.1 -6.22% 4,501 4,432 4,364 4,296
Blom
605 7.55 1.26% 589 573 557 542
ASE
1,668 7.29 -0.44% 1,651 1,634 1,618 1,601
LSX Composite
600 21.63 3.74% 560 542 524 507
DFM general
1,723 2.12 0.12% 1,683 1,647 1,611 1,577
MSE TOP 20
16,843 82.32 -0.49% 16,523 16,210 15,902 15,599
NIFTY 50
8,254 343.95 -4.00% 8,062 7,875 7,693 7,514
All-Share Index
4,702.11 45.91 -0.97% 4,664.93 4,583.26 4,503.02 4,424.21
Nikkei Volatility Index
50.28 0.34 0.68% 49.16 48.06 46.99 45.94
Estirad
1,329.78 11.47 -0.86% 1,325.42 1,309.73 1,294.31 1,279.02
قاره استرالیا و اقیانوسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Australian All
5,189 102 -1.93% 5,095 5,004 4,914 4,825
ASX 200
5,154 104.3 -1.98% 5,062 4,970 4,881 4,793
ASX 50
5,163 106 -2.01% 5,091 4,999 4,909 4,821
NZX 50
9,819 107.32 -1.08% 9,722 9,574 9,430 9,288
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
FTSE/JSE TOP 40
40,798 770.36 1.92% 39,175 38,340 37,524 36,724
JALSH-All Share
44,600 867.98 1.98% 42,801 41,891 40,999 40,125
Egypt EGX 30
9,455 30.49 0.32% 9,161 8,905 8,655 8,413
Casablanca CFG 25
9,626 78.8 -0.81% 9,500 9,376 9,253 9,131
Nairobi 20
1,968 1.81 0.09% 1,934 1,900 1,868 1,835
NSE All Share
133 1.33 1.01% 20,647 20,204 19,769 19,343
DSEI
1,768 20.2 1.16% 1,697 1,630 1,565 1,502
TUN
6,338 151.43 -2.33% 6,427 6,365 6,304 6,243
GGSECI
2,159 0.25 -0.01% 1,814 1,524 1,280 1,075
NSX Overall
890 3.49 0.39% 863 840 818 796
SEMDEX
1,571 0 0.00% 1,558 1,546 1,534 1,521
Gaborone
7,488 0 0.00% 7,446 7,405 7,365 7,324
Zimbabwe Industrial Index
1,519.79 7.33 0.48% 1,438.18 1,360.97 1,287.87 1,218.72
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی