خبر

مجموع فروش خودرو

کشور آخرین زمان قبلی واحد اندازه گیری
آفریقای جنوبی
41636 574 40268 65689
ایالات متحده
15 8.48 16.12 21.71
اسپانیا
68685 4163 81772 177375
استرالیا
89782 35596 98544 134171
برزیل
187753 23705 160688 325722
ترکیه
79701 1764 158653 158653
تایلند
54814 5338 68326 157527
چین
2439000 88416 3156000 3156000
روسیه
65200 24268 128930 291020
شیلی
25117 8681 27103 42627
فیلیپین
8446 26 9599 14182
کلمبیا
5634 1462 4673 19788
مکزیک
47976 6318 63141 124907
هندوستان
339441 44163 242920 341377
کشور فعلی زمان فصل اول فصل دوم فصل سوم فصل چهارم واحد اندازه گیری
آفریقای جنوبی
41636 574 49800 47300 46900 40500 65689
ایالات متحده
15 8.48 14.8 14.5 14.8 15.3 21.71
اسپانیا
68685 4163 104000 107000 71000 76160 177375
استرالیا
89782 35596 99600 122700 108000 91500 134171
چین
2439000 88416 2460000 2700000 2880000 2480000 3156000
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین