تمایلات کسب و کار کوچک

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

انگلستان

27.00 2021 09 29 -84 : 40

استرالیا

15.90 2021 06 19.77 -21.19 : 19.77

برزیل

61.70 2021 08 60.9 34.6 : 65.6

ژاپن

-7.00 2021 06 -13 -60 : 46

کانادا

67.08 2021 08 69.43 30.84 : 74.07
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

انگلستان

27.00 2021 09 30 9 15 27

استرالیا

15.90 2021 06 5 8 8 -5

برزیل

61.70 2021 08 52 52 52.3 51.7

ژاپن

-7.00 2021 06 5 12 22 -9

کانادا

67.08 2021 08 62.5 64 61 65.9
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی