تمایلات کسب و کار کوچک

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

انگلستان

-2.00 2020 09 -84 -84 : 40

استرالیا

-9.68 2020 06 -6.28 -21.19 : 18.52

برزیل

59.70 2020 08 48.8 34.5 : 65.4

ژاپن

-44.00 2020 09 -45 -60 : 46
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

انگلستان

-2.00 2020 09 -12 -20 -2 -2

استرالیا

-9.68 2020 06 -5 -3 -1 -7

برزیل

59.70 2020 08 52 51.3 51.7 53

ژاپن

-44.00 2020 09 16 12 9 -10
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی