تمایلات کسب و کار کوچک

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

انگلستان

29.00 2021 06 -7 -84 : 40

استرالیا

19.77 2021 03 17.52 -21.19 : 19.77

برزیل

56.10 2021 05 51.3 34.6 : 65.6

ژاپن

-13.00 2021 03 -27 -60 : 46
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

انگلستان

29.00 2021 06 45 30 9 29

استرالیا

19.77 2021 03 5 5 8 9

برزیل

56.10 2021 05 51.7 52 52 51.3

ژاپن

-13.00 2021 03 9 15 22 -7
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی