تمایلات کسب و کار کوچک

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

انگلستان

-7.00 2021 03 -2 -84 : 40

استرالیا

17.52 2020 12 -11.56 -21.19 : 18.52

برزیل

58.50 2021 01 60.9 34.5 : 65.4

ژاپن

-27.00 2020 12 -44 -60 : 46
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

انگلستان

-7.00 2021 03 -2 15 6 -2

استرالیا

17.52 2020 12 -1 1 1 -3

برزیل

58.50 2021 01 51.3 51.7 52 52

ژاپن

-27.00 2020 12 -6 9 15 -15
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی