شاخص PMI خدمات

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

آلمان

60.80 2021 08 61.8 16.2 : 61.8

ایالات متحده

55.10 2021 08 59.9 26.7 : 70.4

ایرلند

63.70 2021 08 66.6 13.9 : 66.6

انگلستان

55.00 2021 08 59.6 13.4 : 62.9

استرالیا

45.60 2021 08 51.7 27.1 : 63

اسپانیا

60.10 2021 08 61.9 7.1 : 62.5

ایتالیا

58.00 2021 08 58 10.8 : 58

برزیل

55.10 2021 08 54.4 27.4 : 57.1

چین

46.70 2021 08 54.9 26.5 : 58.4

روسیه

49.30 2021 08 53.5 12.2 : 58.5

ژاپن

42.90 2021 08 47.4 21.5 : 55.3

سوئد

64.70 2021 08 69.1 34.4 : 71.6

سریلانکا

46.20 2021 08 55.7 29.8 : 66.8

سوئیس

64.40 2021 06 58.8 21.8 : 68.4

فرانسه

56.30 2021 08 56.8 10.2 : 62.9

قزاقستان

51.40 2021 08 49.6 12.6 : 54

منطقه یورو

59.00 2021 08 59.8 12 : 59.8

نیجریه

44.80 2021 07 43 25.3 : 62.3

نیوزیلند

57.90 2021 07 58.4 26.3 : 61.1

هند

56.70 2021 08 45.4 5.4 : 57.5
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

آلمان

60.80 2021 08 55 53.6 54 60

ایالات متحده

55.10 2021 08 55.5 52 53 59

ایرلند

63.70 2021 08 58 56.5 54 61.5

انگلستان

55.00 2021 08 54.5 55.2 54.4 55.1

استرالیا

45.60 2021 08 56 54 52 52

اسپانیا

60.10 2021 08 54.5 54 54.2 58.9

ایتالیا

58.00 2021 08 54.9 53.6 54 57.6

برزیل

55.10 2021 08 49 50.1 51 50

چین

46.70 2021 08 52.2 52 51 51

روسیه

49.30 2021 08 52.3 52 52.5 53

ژاپن

42.90 2021 08 46 52 50 43

سوئد

64.70 2021 08 57 57 55.7 63.4

سریلانکا

46.20 2021 08 57 57 59 58

سوئیس

64.40 2021 06 54 54.5 56 57

فرانسه

56.30 2021 08 55.1 53.6 54 55.7

قزاقستان

51.40 2021 08 50 50 50 51

منطقه یورو

59.00 2021 08 54.6 54 54.5 58.6

نیجریه

44.80 2021 07 47 49 51 45

نیوزیلند

57.90 2021 07 55 53 53 57

هند

56.70 2021 08 52.6 52 53 51
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی