شاخص PMI خدمات

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

آلمان

45.90 2021 02 46.7 16.2 : 60.3

ایالات متحده

58.90 2021 02 58.3 26.7 : 61

ایرلند

36.20 2021 01 50.1 13.9 : 64

انگلستان

49.70 2021 02 39.5 13.4 : 62.5

استرالیا

54.30 2021 01 54.3 27.1 : 63

اسپانیا

41.70 2021 01 48 7.1 : 60.3

ایتالیا

44.70 2021 01 39.7 10.8 : 57.7

برزیل

47.00 2021 01 51.1 27.4 : 57.1

چین

52.00 2021 01 56.3 26.5 : 58.4

روسیه

52.70 2021 01 48 12.2 : 58.5

ژاپن

45.80 2021 02 46.1 21.5 : 55.3

سوئد

59.30 2021 01 56.9 34.4 : 67.2

سریلانکا

56.20 2021 01 55.6 29.8 : 66.8

سوئیس

49.10 2021 01 49.5 21.8 : 68.4

فرانسه

43.60 2021 02 47.3 10.2 : 62.9

قزاقستان

45.90 2021 01 44.1 12.6 : 52.2

منطقه یورو

44.70 2021 02 45.4 12 : 58.3

نیجریه

45.70 2020 12 47.6 25.3 : 62.3

نیوزیلند

47.90 2021 01 49.1 26.8 : 60.8

هند

52.80 2021 01 52.3 5.4 : 57.5
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

آلمان

45.90 2021 02 54.7 53.2 53 52

ایالات متحده

58.90 2021 02 54 52 50.5 56.1

ایرلند

36.20 2021 01 53.6 52.8 52 51

انگلستان

49.70 2021 02 54 53.2 52 51

استرالیا

54.30 2021 01 50 50 50.5 52

اسپانیا

41.70 2021 01 53.7 52.5 52.5 51

ایتالیا

44.70 2021 01 52.9 52.5 52.9 50

برزیل

47.00 2021 01 51.1 51.3 51.3 51.5

چین

52.00 2021 01 52.9 53 52.2 53

روسیه

52.70 2021 01 54 53 52.3 52

ژاپن

45.80 2021 02 51 52 51.9 49.6

سوئد

59.30 2021 01 52 53.8 55 50.4

سریلانکا

56.20 2021 01 55 58 57 55

سوئیس

49.10 2021 01 52.8 53.2 54 51

فرانسه

43.60 2021 02 53 52.5 52.5 50.8

قزاقستان

45.90 2021 01 48 48 49 48

منطقه یورو

44.70 2021 02 53.6 52.5 51 50

نیجریه

45.70 2020 12 52.4 54.5 54 51.7

نیوزیلند

47.90 2021 01 51.5 52 52.5 51

هند

52.80 2021 01 52 51 52.6 53.2
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی