شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص PMI خدمات

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

آلمان

31.70 2020 03 52.5 34.5 : 60.3

انگلستان

34.50 2020 03 53.2 35.7 : 62.5

ایتالیا

17.40 2020 02 51.4 42.3 : 57.7

اسپانیا

23.00 2020 02 52.3 36.8 : 60.3

ایالات متحده

39.80 2020 03 49.4 39.1 : 61

ایرلند

32.50 2020 02 56.9 48.3 : 64

استرالیا

47.00 2020 02 46.6 32.5 : 63

برزیل

34.50 2020 02 52.7 36.9 : 57.1

چین

43.00 2020 02 51.8 26.5 : 54.7

روسیه

37.10 2020 02 54.1 41.3 : 58.4

ژاپن

33.80 2020 03 46.8 32.7 : 55.3

سوئد

46.90 2020 02 53.2 34.5 : 67.2

سریلانکا

50.20 2020 02 57 44.7 : 66.8

سوئیس

0 2020 02 57.3 48.9 : 68.4

فرانسه

27.40 2020 03 52.5 29 : 62.9

قزاقستان

46.60 2020 02 45 45 : 46.6

منطقه یورو

26.40 2020 03 52.6 28.4 : 58.3

نیوزیلند

52.00 2020 02 57.2 44.9 : 60.8

نیجریه

49.20 2020 03 58.6 41 : 62.3

هند

57.50 2020 02 55.5 44.6 : 57.5
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

آلمان

31.70 2020 03 40 45 49 34.5

انگلستان

34.50 2020 03 42 45 49.2 35.7

ایتالیا

17.40 2020 02 36 43 44 20

اسپانیا

23.00 2020 02 38 43 48.4 25

ایالات متحده

39.80 2020 03 37.9 43 46 39.1

ایرلند

32.50 2020 02 42 46 49 50.2

استرالیا

47.00 2020 02 36 41 48 39

برزیل

34.50 2020 02 44 48 49 46

چین

43.00 2020 02 45 50 52 40.3

روسیه

37.10 2020 02 41.9 47 48.5 48.5

ژاپن

33.80 2020 03 47 50 50.5 32.7

سوئد

46.90 2020 02 38 44 48 47

سریلانکا

50.20 2020 02 46 47 51 48.5

فرانسه

27.40 2020 03 42 46 48 29

قزاقستان

46.60 2020 02 42 45 46 44

منطقه یورو

26.40 2020 03 41 43 47 28.4

نیوزیلند

52.00 2020 02 45 47 48 47

نیجریه

49.20 2020 03 45.6 49 52 51

هند

57.50 2020 02 42 44 48 50.8
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی