شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص PMI خدمات

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

آلمان

52.50 2020 08 55.6 16.2 : 60.3

ایالات متحده

55.00 2020 08 50 26.7 : 61

ایرلند

52.40 2020 08 51.9 13.9 : 64

انگلستان

58.80 2020 08 56.5 13.4 : 62.5

استرالیا

42.50 2020 08 44 27.1 : 63

اسپانیا

47.70 2020 08 51.9 7.1 : 60.3

ایتالیا

47.10 2020 08 51.6 10.8 : 57.7

برزیل

49.50 2020 08 42.5 27.4 : 57.1

چین

54.00 2020 08 54.1 26.5 : 58.4

روسیه

58.20 2020 08 58.5 12.2 : 58.5

ژاپن

45.60 2020 08 45.4 21.5 : 55.3

سوئد

56.60 2020 08 55 34.4 : 67.2

سریلانکا

56.00 2020 08 51.4 29.8 : 66.8

سوئیس

0 2020 08 51.6 21.4 : 68.4

فرانسه

51.50 2020 08 57.3 10.2 : 62.9

قزاقستان

46.00 2020 08 32.4 12.6 : 48

منطقه یورو

50.50 2020 08 54.7 12 : 58.3

نیجریه

44.70 2020 08 43.3 25.3 : 62.3

نیوزیلند

46.90 2020 08 54.4 26.1 : 60.8

هند

41.80 2020 08 34.2 5.4 : 57.5
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

آلمان

52.50 2020 08 49 52 55 52.9

ایالات متحده

55.00 2020 08 50.8 50.1 50 53

ایرلند

52.40 2020 08 50 51 53.6 49

انگلستان

58.80 2020 08 49.2 51 54 51.5

استرالیا

42.50 2020 08 40 44 47 36

اسپانیا

47.70 2020 08 48.4 51 53.7 43

ایتالیا

47.10 2020 08 44 50 52.9 50.9

برزیل

49.50 2020 08 38 43 45 42.5

چین

54.00 2020 08 52 53 50 51

روسیه

58.20 2020 08 48.5 51.7 52 47

ژاپن

45.60 2020 08 50.5 51.6 51 47

سوئد

56.60 2020 08 48 50.4 52 44

سریلانکا

56.00 2020 08 51 53 53 50

فرانسه

51.50 2020 08 48 50.8 53 50.5

قزاقستان

46.00 2020 08 46 48 48 47

منطقه یورو

50.50 2020 08 47 50 53.6 49.5

نیجریه

44.70 2020 08 52 51.7 53.4 47

نیوزیلند

46.90 2020 08 53.1 52 52.3 53.3

هند

41.80 2020 08 51 53.2 52 52
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی