شاخص PMI خدمات

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

آلمان

49.90 2021 04 51.5 16.2 : 60.3

ایالات متحده

64.70 2021 04 60.4 26.7 : 64.7

ایرلند

57.70 2021 04 54.6 13.9 : 64

انگلستان

61.00 2021 04 56.3 13.4 : 62.5

استرالیا

61.00 2021 04 58.7 27.1 : 63

اسپانیا

54.60 2021 04 48.1 7.1 : 60.3

ایتالیا

47.30 2021 04 48.6 10.8 : 57.7

برزیل

42.90 2021 04 44.1 27.4 : 57.1

چین

56.30 2021 04 54.3 26.5 : 58.4

روسیه

55.20 2021 04 55.8 12.2 : 58.5

ژاپن

49.50 2021 04 48.3 21.5 : 55.3

سوئد

65.60 2021 04 61.9 34.4 : 67.2

سریلانکا

62.10 2021 03 56.5 29.8 : 66.8

سوئیس

49.10 2021 01 49.5 21.8 : 68.4

فرانسه

50.30 2021 04 48.2 10.2 : 62.9

قزاقستان

52.20 2021 04 52.2 12.6 : 52.2

منطقه یورو

50.50 2021 04 49.6 12 : 58.3

نیجریه

45.70 2020 12 47.6 25.3 : 62.3

نیوزیلند

52.40 2021 03 49.7 26.8 : 60.8

هند

54.00 2021 04 54.6 5.4 : 57.5
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

آلمان

49.90 2021 04 53.2 53 53.6 54.7

ایالات متحده

64.70 2021 04 54 50.5 52 58

ایرلند

57.70 2021 04 52.8 52 52 53.6

انگلستان

61.00 2021 04 53.2 52 53.2 54

استرالیا

61.00 2021 04 54 50.5 50.5 58

اسپانیا

54.60 2021 04 52.5 53.4 54 53.7

ایتالیا

47.30 2021 04 52.5 52.9 53.6 52.9

برزیل

42.90 2021 04 47 49 50.1 43

چین

56.30 2021 04 53 52.2 52 52.9

روسیه

55.20 2021 04 53 52.3 52 54

ژاپن

49.50 2021 04 52 51.9 52 51

سوئد

65.60 2021 04 53.8 55 55 52

سریلانکا

62.10 2021 03 58 57 57 60

سوئیس

49.10 2021 01 53.2 54 54 52.8

فرانسه

50.30 2021 04 52.5 52.5 53.6 53

قزاقستان

52.20 2021 04 51 50 50 51

منطقه یورو

50.50 2021 04 52.5 51 54 53.6

نیجریه

45.70 2020 12 45 47 49 40

نیوزیلند

52.40 2021 03 55 53 52 53

هند

54.00 2021 04 51 52.6 52 52
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی