iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص PMI خدمات

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

آلمان

54.20 2020 01 52.9 41.3 : 60.3 امتیاز

اسپانیا

52.30 2020 01 54.9 36.8 : 60.3 امتیاز

استرالیا

46.60 2020 01 48.7 32.5 : 63 امتیاز

ایتالیا

51.40 2020 01 51.1 42.3 : 57.7 امتیاز

ایالات متحده

53.40 2020 01 52.8 49.3 : 61 امتیاز

انگلستان

53.90 2020 01 50 40.1 : 62.5 امتیاز

ایرلند

56.90 2020 01 55.9 48.3 : 64 امتیاز

برزیل

52.70 2020 01 51 36.9 : 57.1 امتیاز

چین

51.80 2020 01 52.5 50 : 54.7 امتیاز

روسیه

54.10 2020 01 53.1 41.3 : 58.4 امتیاز

ژاپن

51.00 2020 01 49.4 46.4 : 55.3 امتیاز

سریلانکا

57.00 2020 01 60.2 44.7 : 66.8 امتیاز

سوئد

52.50 2020 01 49.1 34.5 : 67.2 امتیاز

سوئیس

0 2020 01 51.3 48.9 : 68.4 امتیاز

فرانسه

51.00 2020 01 52.4 40.2 : 62.9 امتیاز

قزاقستان

0 2020 01 46.6 45 : 46.6 امتیاز

منطقه یورو

52.50 2020 01 52.8 39.2 : 58.3 امتیاز

نیجریه

59.60 2020 01 62.1 41 : 62.3 امتیاز

نیوزیلند

57.10 2020 01 52.1 44.9 : 60.8 امتیاز

هند

55.50 2020 01 53.3 44.6 : 57.5 امتیاز
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

آلمان

54.20 2020 01 52.9 52.6 53.2 52.3 امتیاز

اسپانیا

52.30 2020 01 52.5 52.2 52.9 52 امتیاز

استرالیا

46.60 2020 01 52 52.5 52.2 48.6 امتیاز

ایتالیا

51.40 2020 01 52.4 52.8 52.9 51.1 امتیاز

ایالات متحده

53.40 2020 01 51.5 52 50.8 52.1 امتیاز

انگلستان

53.90 2020 01 50.2 51.9 52.5 52 امتیاز

ایرلند

56.90 2020 01 56.5 55.2 56 56.2 امتیاز

برزیل

52.70 2020 01 50.9 50.6 50.9 52.1 امتیاز

چین

51.80 2020 01 52 52.5 52 48 امتیاز

روسیه

54.10 2020 01 53.8 53.6 54 54.2 امتیاز

ژاپن

51.00 2020 01 51 53 52 50 امتیاز

سریلانکا

57.00 2020 01 53.5 53 56.9 53.5 امتیاز

سوئد

52.50 2020 01 55.4 55 54.5 56 امتیاز

فرانسه

51.00 2020 01 53.4 53.2 54 52.7 امتیاز

منطقه یورو

52.50 2020 01 53.2 53 53.3 52.6 امتیاز

نیجریه

59.60 2020 01 58.8 58.1 61.9 58.7 امتیاز

نیوزیلند

57.10 2020 01 52.5 52 53 52 امتیاز

هند

55.50 2020 01 51.7 52.3 51.9 51.8 امتیاز