شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

آلبانی

0 2020 03 -3.5 -28.2 : 26.4

آلمان

-0.90 2020 07 -1.9 -6.3 : 13.2

آفریقای جنوبی

-1.10 2020 07 6.6 -49 : 68.8

آرژانتین

25.90 2015 10 60.3 -44.76 : 60.3

اندونزی

4.00 2020 05 -13.3 -22.3 : 26

اوکراین

2.20 2020 07 8.8 -33.4 : 22.2

اسلوونی

-1.60 2020 07 3.4 -12.9 : 16.3

اسلواکی

1.80 2020 07 4.6 -14 : 16.7

ایرلند

1.30 2020 07 38.6 -35.8 : 38.6

اتحادیه اروپا

1.10 2019 01 -1.3 -1.9 : 2.9 ٪

استونی

1.10 2020 07 7.1 -28.9 : 22.4

اتریش

1.80 2020 07 -1.8 -13.6 : 24.9

ایالات متحده

0.60 2020 08 0.9 -14.7 : 18.3

استرالیا

3.20 2020 07 2.7 -17.7 : 16.9

اسپانیا

1.10 2020 06 19.4 -20.1 : 19.4

انگلستان

0.80 2020 08 3.7 -18.1 : 13.9

ایتالیا

-2.20 2020 07 10.2 -21 : 24.2

بلاروس

0 2020 06 3.9 -28.5 : 27.2

برزیل

5.20 2020 07 8.5 -16.6 : 13.3

بلغارستان

0.10 2020 07 0.9 -20.1 : 12.1

بوسنی و هرزگوین

0 2020 07 8.1 -29.1 : 31.4

بلژیک

-5.10 2020 07 5.1 -10.6 : 20.3

پرتغال

3.90 2020 07 5.3 -17.4 : 14.8

پورتوریکو

0 2016 09 0.54 -4.74 : 6.14 ٪

ترکیه

9.50 2020 07 18 -23 : 18

تایوان

-0.60 2020 08 9.4 -23.8 : 11.53

جمهوری چک

1.80 2020 07 0.2 -12.2 : 11.6

چین

1.25 2020 08 0.62 -10.84 : 1.57

دانمارک

-1.20 2020 08 -1 -4.5 : 9.7

رومانی

3.90 2020 07 6.1 -21.9 : 17.2

روسیه

8.20 2020 07 15.8 -33.3 : 23.2

ژاپن

-3.30 2020 07 13.1 -13.7 : 13.1

سوئیس

0.70 2020 07 -2.3 -13.2 : 31

سوئد

-0.30 2020 08 0.7 -6.8 : 4.9

سنگاپور

27.40 2020 07 50.7 -31.3 : 50.7

شیلی

7.90 2020 07 -1 -27 : 43

صربستان

0 2020 07 9.4 -28.7 : 28.7

فرانسه

1.50 2020 07 8.3 -18.8 : 38.6

فنلاند

0 2020 05 -0.7 -3.6 : 3.5

فیلیپین

0.20 2019 07 -0.8 -2.51 : 14.43 ٪

قزاقستان

58.70 2020 06 34.2 -45.1 : 58.7

قبرس

0 2020 06 38.2 -43.3 : 38.2

کره جنوبی

-6.00 2020 07 3.4 -12.5 : 5.5

کرواسی

-0.90 2020 06 23.5 -19.8 : 23.5

کلمبیا

6.40 2020 07 16.2 -42.5 : 66

کانادا

0.60 2020 07 22.7 -24.8 : 22.7

لتونی

-0.90 2020 06 8.2 -9.2 : 10.2

لیتوانی

0.20 2020 08 6.3 -31.6 : 29.1

لوکزامبورگ

0.30 2020 07 8.1 -66 : 38.4

لهستان

1.70 2020 07 4.4 -10.9 : 10.8

مالزی

7.10 2020 09 13 -30.5 : 30.5

ماکائو

14.80 2019 12 1.5 -14.2 : 20.38

موزامبیک

-3.90 2020 05 -7 -25.1 : 40.4

مونته نگرو

0.50 2020 07 7.8 -26.5 : 25.9

مولدووا

0 2020 05 -25.6 -37.4 : 37.9

مالت

3.20 2020 07 5.8 -22.7 : 10.3

مکزیک

5.50 2020 06 0.8 -22.5 : 7.8

منطقه یورو

-1.30 2020 07 5.3 -12.1 : 20.3

مجارستان

2.50 2020 07 3.7 -13.7 : 6.1

نروژ

-4.90 2020 08 0.6 -9 : 15.4

نیوزیلند

-14.60 2020 06 -1.2 -14.6 : 2.9

ونزوئلا

-29.60 2019 01 -8.7 -47.6 : 84.5

ویتنام

18.50 2020 06 43.9 -49.33 : 102

هنگ کنگ

-0.50 2020 07 -0.9 -41.3 : 29.4

هلند

0 2020 07 1.9 -5.8 : 10.3

یونان

1.00 2020 06 26.5 -24.3 : 26.5
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

آلمان

-0.90 2020 07 -0.3 1.1 0.9 -0.8

آفریقای جنوبی

-1.10 2020 07 -8 3 5 3.5

آرژانتین

25.90 2015 10 -15 2 5 -18

اندونزی

4.00 2020 05 3.5 4 4 -5.5

اوکراین

2.20 2020 07 16.5 13.5 -0.8 -5

اسلوونی

-1.60 2020 07 0.3 0.3 0.3 0.5

اسلواکی

1.80 2020 07 0.4 0.3 0.3 0.3

ایرلند

1.30 2020 07 -1 0.6 0.3 -0.1

اتحادیه اروپا

1.10 2019 01 0.4 -0.8 0.3 0.6 ٪

استونی

1.10 2020 07 17 15 15 -5.5

اتریش

1.80 2020 07 0.2 0.2 0.2 0.2

ایالات متحده

0.60 2020 08 0.9 1.7 0.3 0.5

استرالیا

3.20 2020 07 0.4 0.3 0.8 0.2

اسپانیا

1.10 2020 06 -0.7 0.9 0.8 -1.1

انگلستان

0.80 2020 08 1.5 1 -1.6 -1.3

ایتالیا

-2.20 2020 07 -0.8 1.1 0.9 -1.4

برزیل

5.20 2020 07 0.7 0.5 0.8 0.3

بلغارستان

0.10 2020 07 0.4 0.4 0.7 0.3

بلژیک

-5.10 2020 07 -0.1 1.5 0.6 -0.3

پرتغال

3.90 2020 07 -1.2 1.3 -1.1 -1.4

ترکیه

9.50 2020 07 1.1 1.5 0.8 -1.4

تایوان

-0.60 2020 08 3.5 4 4.5 3.5

جمهوری چک

1.80 2020 07 1.5 1.5 1 -1.6

چین

1.25 2020 08 0.8 0.8 0.4 0.5

دانمارک

-1.20 2020 08 0.6 0.6 0.6 -1

رومانی

3.90 2020 07 0.4 0.6 1 0.5

روسیه

8.20 2020 07 15.5 7 1.8 -0.5

ژاپن

-3.30 2020 07 1.2 0.8 1.2 -2.8

سوئیس

0.70 2020 07 0.5 1.1 0.6 -1.2

سوئد

-0.30 2020 08 1 0.9 0.5 0.6

سنگاپور

27.40 2020 07 -0.5 -0.5 -0.5 2.2

شیلی

7.90 2020 07 -1 -25 -6 -3

فرانسه

1.50 2020 07 -0.7 1.1 0.9 -1.6

فیلیپین

0.20 2019 07 -0.1 -0.2 0.5 0.8 ٪

قزاقستان

58.70 2020 06 2.9 2.9 2.9 1.8

کره جنوبی

-6.00 2020 07 0.9 0.9 0.9 0.3

کرواسی

-0.90 2020 06 1.7 1.7 0.9 -1.9

کلمبیا

6.40 2020 07 -2 6 5 -5

کانادا

0.60 2020 07 0.3 0.5 0.7 0.3

لتونی

-0.90 2020 06 0.3 1.5 1.5 -0.9

لیتوانی

0.20 2020 08 5 5 5 7

لوکزامبورگ

0.30 2020 07 0.4 0.4 0.4 0.4

لهستان

1.70 2020 07 0.4 -0.4 0.5 -0.8

مالزی

7.10 2020 09 2.5 2.5 3.5 0.8

ماکائو

14.80 2019 12 13.8 13.8 13.8 13.8

موزامبیک

-3.90 2020 05 -6 4 3.5 -5

مونته نگرو

0.50 2020 07 15.5 12 9 -15

مالت

3.20 2020 07 0.1 0.1 0.1 0.8

مکزیک

5.50 2020 06 0.7 0.3 0.5 0.5

منطقه یورو

-1.30 2020 07 -0.7 1 0.9 -1.6

مجارستان

2.50 2020 07 0.3 0.9 0.7 0.2

نروژ

-4.90 2020 08 0.6 0.4 0.5 0.2

نیوزیلند

-14.60 2020 06 0.6 1 1.3 -1.4

ونزوئلا

-29.60 2019 01 -35 -32 -31 -33

ویتنام

18.50 2020 06 2.3 2.8 3.5 1.5

هنگ کنگ

-0.50 2020 07 0.7 0.7 0.7 1.8

یونان

1.00 2020 06 0.9 0.6 1 -2.2
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی