شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

میزان سفارشات جدید

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

آلمان

86.70 2020 02 104 8.8 : 113

ایالات متحده

0 2020 02 497909 223500 : 549482

استرالیا

0 2020 03 31 -37 : 49

اسلواکی

0 2020 02 4586 699 : 5148

ایتالیا

87.30 2020 02 105 4.16 : 140

انگلستان

12972.00 2020 03 11353 9381 : 25109

اتریش

0 2020 02 114 74.5 : 143

اسپانیا

0 2020 02 -10 -61 : 15

تایوان

38526.00 2020 03 28679 2278 : 48986

جمهوری چک

0 2020 02 101 70.18 : 217

چین

0 2020 04 52 29.3 : 65.1

دانمارک

0 2020 03 5 -59 : 44

رومانی

0 2020 02 144 37.6 : 166

ژاپن

0 2020 02 982 694 : 1624

سوئد

0 2020 02 104 73 : 134

فرانسه

-54.90 2020 04 -15.5 -65.2 : 25.9

فنلاند

0 2020 02 112 69.2 : 170

کره جنوبی

0 2020 03 6469615 93961 : 14895263

کانادا

0 2020 02 56454545 14816411 : 63214073

لهستان

0 2020 02 106 67.5 : 202

مجارستان

0 2020 02 109 50.3 : 267

یونان

-10.00 2020 02 -11 -61 : 6
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

آلمان

86.70 2020 02 108 111 111 108

ایتالیا

87.30 2020 02 123 119 119 123

انگلستان

12972.00 2020 03 16100 16480 16480 16100

تایوان

38526.00 2020 03 42500 44000 44000 -13

فرانسه

-54.90 2020 04 -10 -10 -10 -8

یونان

-10.00 2020 02 -10 -4 -4 -10
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی