شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

میزان سفارشات جدید

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

آلمان

100.30 2019 11 102 8.8 : 113 امتیاز

استرالیا

0 2019 12 25 -37 : 49 امتیاز

ایالات متحده

0 2019 11 496962 223500 : 549482 USD - میلیون

ایتالیا

104.20 2019 11 112 4.16 : 140 امتیاز

انگلستان

10875.00 2019 09 10922 9381 : 25109 GBP - میلیون

اسلواکی

0 2019 11 4716 699 : 5148 EUR - میلیون

اتریش

0 2019 11 127 74.5 : 143 امتیاز

تایوان

43784.00 2019 12 44534 2278 : 48986 USD - میلیون

جمهوری چک

0 2019 11 95.23 70.18 : 217 امتیاز

چین

0 2019 12 51.3 32.3 : 65.1 امتیاز

دانمارک

0 2019 09 5 -59 : 44 امتیاز

رومانی

0 2019 11 165 37.6 : 166 امتیاز

ژاپن

0 2019 11 1014 694 : 1624 JPY - بیلیون

سوئد

0 2019 11 111 73 : 134 امتیاز

فرانسه

-15.80 2020 01 -17.9 -65.2 : 25.9 امتیاز

فنلاند

0 2019 11 109 69.2 : 170 امتیاز

کانادا

0 2019 11 55620451 14816411 : 63214073 CAD - تو

کره جنوبی

0 2019 11 7711018 93961 : 14895263 KRW - میلیون

لهستان

0 2019 11 104 67.5 : 202 امتیاز

مجارستان

0 2019 11 101 50.3 : 267 امتیاز

یونان

-7.00 2019 12 -9 -61 : 6 ٪
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

آلمان

100.30 2019 11 108 108 111 108 امتیاز

ایتالیا

104.20 2019 11 123 123 119 123 امتیاز

انگلستان

10875.00 2019 09 16100 16100 16480 16100 GBP - میلیون

تایوان

43784.00 2019 12 42500 42500 44000 42500 USD - میلیون

فرانسه

-15.80 2020 01 -8 -10 -10 -8 امتیاز

یونان

-7.00 2019 12 -10 -10 -4 -10 ٪