میزان سفارشات جدید

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

آلمان

0 2020 12 107 8.8 : 114

ایالات متحده

0 2020 12 487240 223500 : 551446

استرالیا

0 2020 09 7 -37 : 49

اسلواکی

0 2020 12 5044 699 : 5148

اتریش

0 2020 12 131 74.5 : 143

اسپانیا

0 2021 01 -15 -61 : 15

ایتالیا

123.00 2020 12 110 4.16 : 140

انگلستان

9923.00 2020 12 11100 6173 : 25109

تایوان

52716.00 2021 01 60549 2278 : 60549

جمهوری چک

0 2020 12 101 58.04 : 217

چین

0 2021 01 53.6 29.3 : 65.1

دانمارک

0 2021 03 -5 -59 : 44

رومانی

0 2020 12 165 37.6 : 175

ژاپن

0 2020 12 923 694 : 1624

سوئد

0 2020 12 116 73 : 134

فرانسه

0 2021 02 -28.9 -65.2 : 25.9

فنلاند

0 2020 12 110 69.2 : 170

کانادا

54446829.00 2020 12 50216285 14816411 : 62845337

کره جنوبی

0 2020 12 6662514 93961 : 14895263

لهستان

0 2021 01 107 67.5 : 202

مجارستان

0 2020 12 110 50.3 : 267

یونان

-21.00 2020 12 -22 -61 : 6
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

ایتالیا

123.00 2020 12 91 92 98 89

انگلستان

9923.00 2020 12 12500 13200 12180 11280

تایوان

52716.00 2021 01 42750 44500 45000 41900

کانادا

54446829.00 2020 12 54100000 54900000 55200000 53500000

یونان

-21.00 2020 12 -18 -12 -10 -26
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی