میزان سفارشات جدید

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

آلمان

0 2020 07 91.1 8.8 : 114

ایالات متحده

0 2020 07 437213 223500 : 551446

استرالیا

0 2020 09 7 -37 : 49

اسلواکی

0 2020 08 3756 699 : 5148

اتریش

0 2020 06 93.6 74.5 : 143

اسپانیا

0 2020 08 -46.57 -61 : 15

ایتالیا

71.30 2020 07 101 4.16 : 140

انگلستان

6173.00 2020 06 12972 6173 : 25109

تایوان

50026.00 2020 08 45567 2278 : 48986

جمهوری چک

0 2020 07 96.57 58.04 : 217

چین

0 2020 08 51.7 29.3 : 65.1

دانمارک

0 2020 03 5 -59 : 44

رومانی

0 2020 08 140 37.6 : 166

ژاپن

0 2020 08 919 694 : 1624

سوئد

0 2020 07 103 73 : 134

فرانسه

0 2020 08 -50.6 -65.2 : 25.9

فنلاند

0 2020 07 96.2 69.2 : 170

کانادا

50875770.00 2020 08 52046265 14816411 : 63214073

کره جنوبی

0 2020 07 6920089 93961 : 14895263

لهستان

0 2020 07 97.6 67.5 : 202

مجارستان

0 2020 08 94.1 50.3 : 267

یونان

-43.00 2020 08 -40 -61 : 6
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

ایتالیا

71.30 2020 07 89 91 92 84

انگلستان

6173.00 2020 06 9480 11280 12500 8100

تایوان

50026.00 2020 08 41900 42750 44500 44500

کانادا

50875770.00 2020 08 53500000 54100000 54900000 52800000

یونان

-43.00 2020 08 -20 -26 -18 -30
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی