میزان سفارشات جدید

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

آلمان

0 2021 05 112 8.8 : 114

ایالات متحده

0 2021 05 485156 223500 : 551446

استرالیا

0 2021 06 46 -37 : 60

اسلواکی

0 2021 05 4770 699 : 5439

اتریش

0 2021 05 148 74.5 : 157

اسپانیا

0 2021 06 2 -61 : 15

ایتالیا

123.00 2020 12 110 4.16 : 140

انگلستان

11310.00 2021 03 10083 5806 : 25109

تایوان

53733.00 2021 06 52294 2279 : 60549

جمهوری چک

0 2021 05 190 58.04 : 217

چین

0 2021 06 51.3 29.3 : 65.1

دانمارک

0 2021 03 -5 -59 : 44

رومانی

0 2021 05 172 37.6 : 175

ژاپن

0 2021 05 931 700 : 1624

سوئد

0 2021 05 116 73 : 134

فرانسه

0 2021 07 -7.1 -65.2 : 25.8

فنلاند

0 2021 05 138 69.2 : 170

کانادا

54137642.00 2021 05 56977392 14816411 : 62845337

کره جنوبی

0 2021 05 8707479 93961 : 14895263

لهستان

0 2021 06 155 67.5 : 202

مجارستان

0 2021 05 194 50.3 : 267

یونان

-7.00 2021 06 -6 -61 : 6
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

ایتالیا

123.00 2020 12 116 125 92 104

انگلستان

11310.00 2021 03 12180 12500 12900 13200

تایوان

53733.00 2021 06 45000 45000 45000 44500

کانادا

54137642.00 2021 05 58297379 58561273 58825166 58033486

یونان

-7.00 2021 06 -10 -7 -8 -8
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی