میزان سفارشات جدید

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

آلمان

0 2021 03 108 8.8 : 114

ایالات متحده

0 2021 03 505680 223500 : 551446

استرالیا

0 2021 03 60 -37 : 60

اسلواکی

0 2021 02 4544 699 : 5148

اتریش

0 2021 02 124 74.5 : 143

اسپانیا

0 2021 03 -15 -61 : 15

ایتالیا

123.00 2020 12 110 4.16 : 140

انگلستان

9923.00 2020 12 11100 6173 : 25109

تایوان

53657.00 2021 03 42595 2279 : 60549

جمهوری چک

0 2021 03 107 58.04 : 217

چین

0 2021 04 53.6 29.3 : 65.1

دانمارک

0 2021 03 -5 -59 : 44

رومانی

0 2021 02 148 37.6 : 175

ژاپن

0 2021 01 1112 694 : 1624

سوئد

0 2021 03 112 73 : 134

فرانسه

0 2021 02 -28.9 -65.2 : 25.9

فنلاند

0 2021 01 119 69.2 : 170

کانادا

54410588.00 2021 02 58248895 14816411 : 62845337

کره جنوبی

0 2021 03 8756127 93961 : 14895263

لهستان

0 2021 03 104 67.5 : 202

مجارستان

0 2021 02 95.7 50.3 : 267

یونان

-14.00 2021 02 -15 -61 : 6
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

ایتالیا

123.00 2020 12 116 125 92 104

انگلستان

9923.00 2020 12 13200 12180 12500 12500

تایوان

53657.00 2021 03 44500 45000 45000 42750

کانادا

54410588.00 2021 02 54900000 55200000 55200000 54100000

یونان

-14.00 2021 02 -8 -10 -7 -10
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی