خبر

شاخص مدیران خرید تولید

کشور آخرین زمان قبلی واحد اندازه گیری
آلمان
42.3 32 45.5 66.6
آفریقای جنوبی
43.6 30.88 50.9 59.99
ایالات متحده
50.7 36.1 47.9 63.4
اسپانیا
49.2 30.8 46.2 60.4
امارات متحده عربی
56.6 44.1 57 61.2
ایرلند
49.5 36 48.9 64.1
اندونزی
52.9 27.5 52.2 57.2
استرالیا
47.7 44 50.1 60.4
اتریش
43 31.6 42 67
انگلستان
47.1 32.6 47 65.6
ایتالیا
48.5 31.1 45.3 62.8
برزیل
52.8 36 48.4 66.7
پورتوریکو
50 33.1 49.5 63.6
تایلند
46.7 36.8 45.1 60.4
تایوان
48.8 41.5 47.1 62.4
ترکیه
49.2 33.4 47.4 56.9
جمهوری چک
43 35.1 41.8 62.7
چین
50.8 40.3 50.8 54.9
دانمارک
45.68 2023 05 47.6 امتیاز
روسیه
52.4 31.3 54.6 54.7
ژاپن
47.2 29.6 48 56.2
سری لانکا
55.6 24.2 52.7 67.3
سنگاپور
50.7 44.3 50.5 54.6
سوئیس
43.1 33 43 70
سوئد
47.1 34 48.6 70.5
عربستان سعودی
55.4 42.4 57.5 61.8
فیلیپین
50.9 31.6 51.5 57.5
فرانسه
46.8 31.5 43.1 59.4
قزاقستان
50.5 39.3 48.6 53
قطر
50.4 36.6 51.5 67.5
کره جنوبی
51.2 41.3 49.9 55.3
کنیا
49.8 34.4 45.8 59.1
کلمبیا
55.1 27.6 52 55.7
کانادا
48.3 33 45.4 58.9
لبنان
49.4 30.9 49.5 50.3
لهستان
47.1 31.9 47.4 59.4
مکزیک
50.2 35 52 57.1
میانمار
44.3 27.5 42.9 57.4
مالزی
49 31.3 47.9 53.9
مغولستان
59 2023 06 54.2 امتیاز
مصر
48.1 29.7 48.4 52.5
مجارستان
49.95 30.26 50.98 61.57
منطقه یورو
46.1 33.4 46.6 63.4
نروژ
50.7 36.9 51.6 64.05
نیوزلند
47.25 26 43.38 64.4
نیجریه
42.8 38.4 49.4 61.1
ویتنام
50.3 32.7 48.9 56.5
هنگ کنگ
49.9 33.1 50.1 54.9
هلند
48.9 40.5 44.8 69.4
هندوستان
56.7 27.4 56.5 58.9
یونان
54.7 29.5 51.3 59.3
کشور فعلی زمان فصل اول فصل دوم فصل سوم فصل چهارم واحد اندازه گیری
آلمان
42.3 32 47.4 49.9 50.4 52.3 66.6
آفریقای جنوبی
43.6 30.88 48.8 50.5 51 51.5 59.99
ایالات متحده
50.7 36.1 52 51 53 53 63.4
اسپانیا
49.2 30.8 49.7 51.2 52.3 52.9 60.4
امارات متحده عربی
56.6 44.1 56 56 56.2 56.5 61.2
ایرلند
49.5 36 52 51.9 52 54.4 64.1
اندونزی
52.9 27.5 54 51 53 51 57.2
استرالیا
47.7 44 48.9 52.4 54 54.2 60.4
اتریش
43 31.6 43 45 47 50 67
انگلستان
47.1 32.6 51.2 52 51.9 52.9 65.6
ایتالیا
48.5 31.1 48.5 50.2 51.5 53.6 62.8
برزیل
52.8 36 49 50 50 52 66.7
تایلند
46.7 36.8 51.9 52 53 54.6 60.4
تایوان
48.8 41.5 48.9 52 50 52 62.4
ترکیه
49.2 33.4 50.6 51.2 51.8 52.5 56.9
جمهوری چک
43 35.1 45.5 49 50.7 52 62.7
چین
50.8 40.3 51 52 53 52.1 54.9
دانمارک
45.68 2023 05 51.8 51.3 52.5 53.4 امتیاز
روسیه
52.4 31.3 51.9 51 49 50.5 54.7
ژاپن
47.2 29.6 50.8 52 52.5 52.9 56.2
سری لانکا
55.6 24.2 48 50 52 51 67.3
سنگاپور
50.7 44.3 51 51.3 52 50.3 54.6
سوئیس
43.1 33 48 52.3 52.3 54 70
سوئد
47.1 34 48.9 50.6 51 51.6 70.5
عربستان سعودی
55.4 42.4 55.7 54.6 54 53.4 61.8
فیلیپین
50.9 31.6 52.8 51 51.5 52 57.5
فرانسه
46.8 31.5 46.6 48.8 50.3 52.6 59.4
قزاقستان
50.5 39.3 51 52.7 52.5 51 53
قطر
50.4 36.6 51.5 52.9 53.2 52.5 67.5
کره جنوبی
51.2 41.3 52 53 52 50.3 55.3
کنیا
49.8 34.4 47 49 51 50.7 59.1
کلمبیا
55.1 27.6 50.5 51 52 51 55.7
کانادا
48.3 33 50.3 50.7 51.5 55 58.9
لبنان
49.4 30.9 48.5 49.2 49.3 49.2 50.3
لهستان
47.1 31.9 49.3 50.8 51.8 53 59.4
مکزیک
50.2 35 52.5 51.5 51 52 57.1
میانمار
44.3 27.5 50 50 52 50 57.4
مالزی
49 31.3 49 50 50 49 53.9
مصر
48.1 29.7 49.3 48.9 49.7 50.3 52.5
مجارستان
49.95 30.26 53.1 55 57 58.5 61.57
منطقه یورو
46.1 33.4 47 49 51 53.5 63.4
نروژ
50.7 36.9 48.8 51.5 52.4 53 64.05
نیوزلند
47.25 26 46.2 48.7 50 52.1 64.4
نیجریه
42.8 38.4 49.8 50.5 51.2 50.7 61.1
ویتنام
50.3 32.7 50 50 50.6 53 56.5
هنگ کنگ
49.9 33.1 51 52 52 50 54.9
هلند
48.9 40.5 46.5 49.2 50.8 51.5 69.4
هندوستان
56.7 27.4 53 53 54 53.4 58.9
یونان
54.7 29.5 52 52.6 53 54 59.3
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین