شاخص اقتصادی مقدم

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

آفریقای جنوبی

0.50 2020 12 1 -6.8 : 4.6

آذربایجان

-2.50 2021 01 -4.3 -4.5 : 116

آرژانتین

-0.80 2021 01 -1.8 -12 : 13.4

ایالات متحده

124.44 2020 12 124 45.5 : 130

انگلستان

1.00 2020 12 4.5 -18.2 : 16.1

ارمنستان

-7.50 2021 01 -8.8 -16.3 : 17.2

اوگاندا

1.02 2020 08 3.81 -3.91 : 5.53

استرالیا

0.30 2021 01 0.12 -1.74 : 0.69

السالوادور

-8.10 2020 08 -11.9 -21.7 : 20.5

اکوادور

-5.30 2020 08 -8.1 -34.5 : 111

بلاروس

1.30 2021 01 -0.9 -4.3 : 12.3

بولیوی

5.76 2020 11 -0.83 -26.6 : 8.36

برزیل

0.64 2020 12 0.68 -9.51 : 5.36

پرتغال

-4.20 2021 01 -4.7 -7 : 6.6

پاناما

-17.80 2020 11 -18.15 -18.3 : 15.69

پاراگوئه

-1.40 2020 09 -1.8 -12.8 : 23

پرو

0.51 2020 12 -2.81 -39.19 : 14.08

پورتوریکو

-6.30 2020 09 -7.3 -20 : 23.5

تایلند

157.41 2021 01 159 82.25 : 159

تایوان

126.10 2020 12 125 17.3 : 126

ترکیه

2.99 2021 01 3.43 -8.57 : 12.17

جمهوری دومینیکن

-5.60 2020 09 -7.2 -29.8 : 13.5

روسیه

-2.40 2021 01 -3.1 -11.8 : 9.9

ژاپن

95.30 2020 12 96.1 72.7 : 108

سنگاپور

110.80 2020 12 107 23.7 : 111

شیلی

-3.10 2021 01 -0.4 -15.5 : 12.6

غنا

11.90 2020 11 10.9 -10.6 : 14

فنلاند

-1.80 2020 12 -0.8 -11 : 12.8

قزاقستان

-5.80 2021 01 0.7 -11.7 : 15.4

قرقیزستان

-7.60 2021 01 -8.6 -11.3 : 17.3

کره جنوبی

124.80 2020 12 124 4.4 : 125

کانادا

0.10 2020 12 0.8 -11.4 : 6.2

کاستاریکا

-7.90 2020 08 -9.2 -10.3 : 14.8

کلمبیا

-2.50 2020 12 -3.8 -21.7 : 9.1

گواتمالا

-0.30 2020 09 -1.5 -10.9 : 8.8

گرجستان

-11.50 2021 01 -7.9 -16.6 : 8.4

موزامبیک

11.60 2020 10 7.5 -15.8 : 22.7

مکزیک

-2.70 2020 12 -4.1 -22.5 : 12.6

مالزی

-0.30 2020 12 0.4 -5 : 4.9

نروژ

1.90 2020 12 5 -8.3 : 5

نیکاراگوئه

-2.60 2020 12 -5.2 -13.2 : 13.6

هندوراس

-4.30 2020 09 -8.9 -22.3 : 15.6
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

آفریقای جنوبی

0.50 2020 12 2.5 0.5 1.6 -0.5

آذربایجان

-2.50 2021 01 3.5 4.5 3 -1.5

آرژانتین

-0.80 2021 01 3.4 0.7 0.3 5.7

ایالات متحده

124.44 2020 12 129 131 127 130

انگلستان

1.00 2020 12 2.1 1.6 1 -3.6

ارمنستان

-7.50 2021 01 5 10 9 5

اوگاندا

1.02 2020 08 1.6 1.6 1.8 1.6

استرالیا

0.30 2021 01 0.3 0.2 0.2 0.1

السالوادور

-8.10 2020 08 12.5 5.5 3.5 0.3

اکوادور

-5.30 2020 08 10.5 4.5 1.5 15.5

بلاروس

1.30 2021 01 1.5 0.5 2 1.5

بولیوی

5.76 2020 11 1.5 1.8 3.5 0.5

برزیل

0.64 2020 12 0.5 0.5 0.8 0.3

پرتغال

-4.20 2021 01 9.5 7.2 5.1 5.1

پاناما

-17.80 2020 11 18 4.5 5.4 2

پاراگوئه

-1.40 2020 09 1.3 1.3 2.1 0.7

پرو

0.51 2020 12 12 5 3.2 -1.9

پورتوریکو

-6.30 2020 09 2 2 2.1 1.5

تایلند

157.41 2021 01 172 173 174 171

تایوان

126.10 2020 12 115 116 115 113

ترکیه

2.99 2021 01 4.5 6.4 5.1 3.8

جمهوری دومینیکن

-5.60 2020 09 1.5 1.5 3 0.5

روسیه

-2.40 2021 01 2 2 2.3 2

ژاپن

95.30 2020 12 95 97 100 95

سنگاپور

110.80 2020 12 109 110 115 109

شیلی

-3.10 2021 01 8 6.5 4.5 1.3

غنا

11.90 2020 11 3.5 6 4.3 5

فنلاند

-1.80 2020 12 3 2 0.9 -1

قزاقستان

-5.80 2021 01 5.5 4.5 5 0.5

قرقیزستان

-7.60 2021 01 5.5 6.5 6 1.5

کره جنوبی

124.80 2020 12 118 119 119 118

کانادا

0.10 2020 12 0.5 0.4 0.4 0.3

کاستاریکا

-7.90 2020 08 4 3.5 3.5 0.5

کلمبیا

-2.50 2020 12 9.5 4.5 3.9 -2.1

گواتمالا

-0.30 2020 09 0.8 1 3.3 0.5

گرجستان

-11.50 2021 01 8.5 5.9 5.5 -5.5

موزامبیک

11.60 2020 10 -2 8 4 1.5

مکزیک

-2.70 2020 12 7.5 3.5 1.6 -1.5

مالزی

-0.30 2020 12 2 1.1 1.1 1.8

نروژ

1.90 2020 12 1.2 0.8 0.7 1.5

نیکاراگوئه

-2.60 2020 12 4.5 2.8 1.5 0.7

هندوراس

-4.30 2020 09 10.7 3.8 3.7 9.5
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی