خانه های مسکونی نوساز

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

ایالات متحده

1580.00 2021 01 1680 478 : 2494

اسپانیا

0.59 2020 09 0.35 0.32 : 80.11

انگلستان

35710.00 2020 09 15930 15930 : 69520

ایسلند

0 2019 12 2525 142 : 4446

بلغارستان

0 2020 12 1282 382 : 1282

تایلند

5808.00 2020 12 5724 1267 : 24699

ترکیه

13975.00 2020 12 9146 1250 : 39137

جمهوری چک

0 2020 12 8510 5062 : 12580

دانمارک

0 2020 12 2817 1003 : 5193

روسیه

5.70 2021 01 16.2 0.4 : 19.7

ژاپن

-3.10 2021 01 -9 -43.96 : 67.63

سوئد

0 2020 12 10.27 1.53 : 35

فنلاند

0 2020 11 4441 531 : 5554

فرانسه

26100.00 2021 01 44900 12300 : 54900

قرقیزستان

1004.00 2020 04 1006 131 : 1970

کانادا

282.43 2021 01 229 90.7 : 292

نروژ

0 2021 01 2846 1137 : 4113
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

ایالات متحده

1580.00 2021 01 1310 1450 1170 1200

اسپانیا

0.59 2020 09 1 0.9 1.1 0.7

انگلستان

35710.00 2020 09 29460 30900 32330 30250

تایلند

5808.00 2020 12 7900 8100 9000 8500

ترکیه

13975.00 2020 12 1750 3600 9100 4900

روسیه

5.70 2021 01 20.1 20.1 22.4 20.1

ژاپن

-3.10 2021 01 2 2 2 -2

فرانسه

26100.00 2021 01 32500 32400 39400 27300

قرقیزستان

1004.00 2020 04 690 690 690 629

کانادا

282.43 2021 01 215 221 213 213
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی