بدهی خانوار به درآمد

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

آفریقای جنوبی

77.10 2020 12 72.8 40.3 : 86.4

آلمان

84.70 2019 12 83.43 83.27 : 107

اسلوونی

0 2019 12 45.13 23.69 : 48.71

ایتالیا

61.69 2019 12 60.89 33.67 : 64.63

اسلواکی

0 2019 12 67.37 6.8 : 69.39

اسپانیا

93.01 2019 12 95.62 68.9 : 134

ایرلند

111.60 2019 12 121 111 : 208

اتریش

82.71 2019 12 83.02 73.36 : 86.92

استونی

0 2019 12 68.41 15.01 : 93.01

بلژیک

0 2019 12 103 58.32 : 104

بلغارستان

0 2016 12 34.99 10.84 : 43.35 ٪

پرتغال

92.93 2020 12 92.29 83.75 : 126

جمهوری چک

0 2020 12 58.87 13.33 : 60.69

چین

0 2018 12 93.4 93.4 : 99.9

دانمارک

0 2020 12 213 181 : 270

سوئد

0 2020 12 159 96.19 : 172

سوئیس

0 2016 12 181 144 : 182 ٪

فنلاند

0 2020 12 114 60.84 : 119

فرانسه

98.12 2019 12 95.27 54.15 : 98.12

قبرس

0 2019 12 145 104 : 203

کرواسی

0 2015 12 59.11 47.61 : 62.67 ٪

کانادا

172.93 2021 06 168 83.56 : 174

لتونی

0 2019 12 33.47 8.55 : 74.05

لیتوانی

0 2019 12 37.32 2.2 : 45.44

لهستان

57.67 2019 12 59.65 9.79 : 60.25

مجارستان

0 2019 12 31.31 9.57 : 66.35

منطقه یورو

96.19 2020 12 93.79 71.02 : 98.79

نروژ

0 2020 12 203 119 : 208

نیوزیلند

165.60 2020 12 163 56.2 : 166

هلند

0 2019 12 199 152 : 228
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

آفریقای جنوبی

77.10 2020 12 73 75 75 73

آلمان

84.70 2019 12 91 88 88 91

ایتالیا

61.69 2019 12 70 66 66 70

اسپانیا

93.01 2019 12 102 100 100 102

ایرلند

111.60 2019 12 126 124 124 126

اتریش

82.71 2019 12 83.86 83.86 83.86 83.86

پرتغال

92.93 2020 12 100 97 97 100

فرانسه

98.12 2019 12 101 98 98 101

کانادا

172.93 2021 06 172 172 172 171

لهستان

57.67 2019 12 65 61 61 65

منطقه یورو

96.19 2020 12 101 97 97 101

نیوزیلند

165.60 2020 12 167 167 167 167
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی