سود شرکت سهامی

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
آلمان
191.40 2021 06 186 92.71 : 196
ایالات متحده
2440.60 2021 06 2208 14.67 : 2441
انگلستان
128529.00 2021 06 116726 931 : 128529
استرالیا
118299.00 2021 06 110452 12032 : 118299
استونی
0 2021 06 508514 149443 : 923826
بلژیک
0 2016 12 24520 11553 : 40119 EUR - میلیون
جمهوری چک
0 2019 12 325845 -2717 : 328392
چین
634408.00 2021 09 5605140 1617 : 7518710
دانمارک
0 2019 12 370803 45386 : 370803
روسیه
16924.60 2021 08 14368 -224 : 16925
ژاپن
24073.58 2021 06 20075 43.24 : 26401
کانادا
105545.00 2021 06 100719 -758 : 109413
لهستان
70638.00 2021 03 185198 8747 : 185198
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری
آلمان
191.40 2021 06 179 175 192 182
ایالات متحده
2440.60 2021 06 2370 2400 2300 2470
انگلستان
128529.00 2021 06 119000 120000 121000 115000
استرالیا
118299.00 2021 06 110500 90000 88000 117500
چین
634408.00 2021 09 5600000 5600000 6500000 5950000
روسیه
16924.60 2021 08 5700 16200 21500 24000
ژاپن
24073.58 2021 06 21000 22000 21500 21000
کانادا
105545.00 2021 06 96000 98000 95000 95000
لهستان
70638.00 2021 03 59900 104500 155100 191000
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی