خبر

سود شرکت سهامی

کشور آخرین زمان قبلی واحد اندازه گیری
آلمان
230 92.72 234 234
ایالات متحده
2709 14.67 2589 2755
انگلستان
154340 931 156619 156619
استرالیا
131103 12032 132848 151051
استونی
1280858 2023 06 977586 EUR هزار
جمهوری چک
316163 2021 12 243184 CZK - میلیون
چین
6115420 1617 5411990 8709210
روسیه
26065 224 18570 29650
ژاپن
23798 43.24 23823 31606
کانادا
160271 758 167053 175683
لهستان
191964 2023 06 97183 PLN - میلیون
کشور فعلی زمان فصل اول فصل دوم فصل سوم فصل چهارم واحد اندازه گیری
آلمان
230 92.72 219 221 226 227 234
ایالات متحده
2709 14.67 2470 2410 2300 2340 2755
انگلستان
154340 931 145000 145000 145000 145000 156619
استرالیا
131103 12032 151353 152713 134176 132152 151051
چین
6115420 1617 8000000 1900000 5200000 6400000 8709210
روسیه
26065 224 26500 5900 13200 21200 29650
ژاپن
23798 43.24 20000 22000 25000 19000 31606
کانادا
160271 758 160842 168379 170000 179000 175683
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین