خبر

اندازه اصل تورم

کشور آخرین زمان قبلی واحد اندازه گیری
آرژانتین
292 21.1 292 300
آذربایجان
1 2 2 26.9
آلمان
3 6.1 3.3 6.29
آفریقای جنوبی
4.6 2.5 5 8.4
ایالات متحده
3.6 0 3.8 13.6
ارمنستان
-0.7 1.6 -0.7 10.5
افغانستان
-4.4 5.1 -4.8 16.26
اوگاندا
3.5 0.8 3.4 22.7
اوکراین
4.4 0 4.5 47.1
اسلوونی
3.65 0.8 3.8 10.14
اسلواکی
2.3 0.8 3.7 16.6
ایرلند
3.49 6.1 4.62 10.2
ایسلند
7.02 1.09 6.76 18.16
استونی
5.7 1.7 4.9 13
السالوادور
0.6 1.36 0.6 5.26
ازبکستان
7 7 8 113
ایتالیا
2.1 0.1 2.33 6.29
اندونزی
1.82 1.18 1.77 8.3
انگلستان
3.9 0.1 4.5 7.1
اسپانیا
2.9 0.1 3.3 27.1
استرالیا
4 1.1 4.2 10.7
برزیل
4.66 1.29 5.06 9.7
بوتسوانا
3.1 1.5 4.1 9.1
بلغارستان
3.9 2.5 4.3 551
بلژیک
3.8 1.2 4.9 6.8
پاراگوئه
4.3 0.68 4.5 21.79
پاکستان
12.8 3.4 15.5 20
پرو
3.65 0.6 4.24 157
تانزانیا
3.9 1.3 3.2 9.2
ترکیه
75.81 2.5 75.21 75.81
تایوان
1.81 1.85 2.9 4.95
تایلند
0.37 1.12 0.37 8.54
جمهوری چک
2.67 1.4 2.93 14.75
جمهوری دومینیکن
3.99 0.46 4.04 58.13
جزایر سلیمان
3.8 2.7 3.7 8.1
چین
0.7 1.6 0.6 2.5
دانمارک
1.5 0.1 1.7 6.7
رومانی
10.4 0.5 10.5 29.7
رواندا
7.2 1.3 8.1 19.1
روسیه
8.3 1.8 7.59 20.37
ژاپن
2.6 2.4 2.8 24.7
سوئد
2.9 0.4 2.2 12.7
سوئیس
1.2 1.2 1 2.4
سیشل
-0.89 1.31 -0.88 10.7
سری لانکا
3.1 0.6 2.8 50.2
سنگاپور
3.1 1.4 3.6 6.5
شیلی
3.22 2.9 4.22 37.7
عراق
1 2.1 4.5 107
فرانسه
1.9 0.2 2.6 6.2
فنلاند
1.7 0 2.1 5.7
فیلیپین
3.2 1.4 3.6 8
قزاقستان
8.7 4 9 22
قرقیزستان
5.7 0.5 6.3 18.4
کامبوج
0.2 0.3 -0.1 6.2
کیپ ورد
0.3 0.8 -0.5 7.3
کانادا
1.6 0 2.1 6.2
کلمبیا
7.33 1.67 8.07 12.41
کاستاریکا
0.97 0.32 0.9 10.01
کرواسی
4.6 1.8 4.8 12.5
کشور پرتغال
2.03 0.58 2.11 31.27
کره جنوبی
2.24 0.3 2.42 30.5
گینه
3.7 4.7 3.8 15.2
گواتمالا
3.63 0.84 3.65 9.43
گرجستان
2.3 0.8 2.4 8.2
لیتوانی
3.5 2.9 3.8 14.1
لوکزامبورگ
3.25 0.83 3.98 5.17
لتونی
3.4 5.2 3.8 14.3
لهستان
4.1 0.41 5.4 15.9
مقدونیه
4 2.2 2.67 17.9
مراکش
2.2 0 2.2 8.5
منطقه یورو
2.7 0.2 2.9 5.7
مکزیک
4.37 2.3 4.64 177
مصر
31.8 0.7 33.7 41
مجارستان
4.1 0.6 4.4 26.2
مالزی
1.7 0.2 1.8 4.2
مغولستان
17.1 2022 06 16.7 در صد
مالی
1.9 5 1.1 17.5
مولداوی
7.4 1.6 6.4 19.8
موریس
3.3 0.8 3.4 8.3
نیوزلند
3.7 0.5 4.4 7.4
نیجریه
26.8 0.49 24.67 25.39
نیکاراگوئه
5.96 2.6 5.84 9.99
نروژ
4.4 0.1 4.9 7
ویتنام
2.79 0.49 2.76 5.21
هندوراس
5.01 3.19 5 11.59
هلند
2.5 0.1 2.92 6.93
یونان
3 4.4 2.7 6.7
کشور فعلی زمان فصل اول فصل دوم فصل سوم فصل چهارم واحد اندازه گیری
آرژانتین
292 21.1 320 330 300 310 300
آلمان
3 6.1 2.9 2.7 2.5 2.3 6.29
آفریقای جنوبی
4.6 2.5 4.7 4.9 4.8 4.8 8.4
ایالات متحده
3.6 0 3.2 2.5 2 2.3 13.6
ارمنستان
-0.7 1.6 2.5 2.8 3.3 3 10.5
افغانستان
-4.4 5.1 5 4.3 3.6 3.6 16.26
اوگاندا
3.5 0.8 3 2.8 2.5 3 22.7
اوکراین
4.4 0 4.9 5.3 6.5 5.2 47.1
اسلوونی
3.65 0.8 3.2 2.8 2.6 3 10.14
اسلواکی
2.3 0.8 2.5 2 2.8 3 16.6
ایرلند
3.49 6.1 3.5 3.1 2.6 2.4 10.2
ایسلند
7.02 1.09 5 4 3 2.8 18.16
استونی
5.7 1.7 4.4 3.7 3.2 3 13
السالوادور
0.6 1.36 1.2 1.5 2 1.8 5.26
ایتالیا
2.1 0.1 2.4 2.2 1.9 1.7 6.29
اندونزی
1.82 1.18 2 2.4 2.6 2.3 8.3
انگلستان
3.9 0.1 3.6 3.2 3 2.5 7.1
اسپانیا
2.9 0.1 2.6 2 1.7 2.2 27.1
استرالیا
4 1.1 3.5 3.2 3 2.9 10.7
برزیل
4.66 1.29 3.8 3.2 2.8 2 9.7
بوتسوانا
3.1 1.5 4.5 4.2 4 4.3 9.1
بلغارستان
3.9 2.5 3.5 3 3.2 3.6 551
بلژیک
3.8 1.2 3 2.8 2.4 2.2 6.8
پاراگوئه
4.3 0.68 4.2 3.8 3.5 3.5 21.79
پاکستان
12.8 3.4 10 8 12 11 20
پرو
3.65 0.6 4 3.8 3.5 3.5 157
تانزانیا
3.9 1.3 4.3 4 4.2 3.8 9.2
ترکیه
75.81 2.5 69 50 37 28 75.81
تایوان
1.81 1.85 2 2 2.5 2 4.95
تایلند
0.37 1.12 0.6 0.9 1.1 1.2 8.54
جمهوری چک
2.67 1.4 2.8 2.2 2 1.8 14.75
جمهوری دومینیکن
3.99 0.46 3.72 3.56 3.65 3.23 58.13
چین
0.7 1.6 0.9 0.6 1 1.5 2.5
دانمارک
1.5 0.1 1.5 1.8 1.7 1.6 6.7
رومانی
10.4 0.5 9.7 8.5 6.9 6 29.7
رواندا
7.2 1.3 6.5 5 5.2 6 19.1
روسیه
8.3 1.8 5.5 4.7 3.7 4 20.37
ژاپن
2.6 2.4 1.8 1.2 1.8 1.6 24.7
سوئد
2.9 0.4 1.9 1.4 1.8 2.2 12.7
سوئیس
1.2 1.2 1.1 1.2 1.4 1.3 2.4
سیشل
-0.89 1.31 0.9 1.2 0.7 1.2 10.7
سری لانکا
3.1 0.6 4.6 5.2 4.5 4 50.2
سنگاپور
3.1 1.4 3.3 3.2 3 2.8 6.5
شیلی
3.22 2.9 3.2 3.4 3.7 3.8 37.7
عراق
1 2.1 3.3 4 4.2 3.7 107
فرانسه
1.9 0.2 2.6 2.5 2.4 2.3 6.2
فنلاند
1.7 0 2.5 2.3 2.2 2 5.7
فیلیپین
3.2 1.4 3.3 3.1 3 2.6 8
قزاقستان
8.7 4 7.2 6 5 4.5 22
قرقیزستان
5.7 0.5 5.5 5 4.5 4 18.4
کامبوج
0.2 0.3 3 2.6 2 2.4 6.2
کیپ ورد
0.3 0.8 0.5 0.8 2 1.5 7.3
کانادا
1.6 0 2.1 2.7 2.4 2 6.2
کلمبیا
7.33 1.67 6.5 5 3 3 12.41
کاستاریکا
0.97 0.32 1.1 1.3 1.5 1.4 10.01
کرواسی
4.6 1.8 3.5 3 2.5 2 12.5
کشور پرتغال
2.03 0.58 1.5 1.9 2 2.2 31.27
کره جنوبی
2.24 0.3 2 1.6 2 2.2 30.5
گینه
3.7 4.7 2.5 3.2 3 2.7 15.2
گواتمالا
3.63 0.84 3.1 2.95 2.8 3 9.43
گرجستان
2.3 0.8 3.2 2.6 2 1.2 8.2
لیتوانی
3.5 2.9 4 3.6 2.5 2 14.1
لوکزامبورگ
3.25 0.83 2.6 2.6 2 1.9 5.17
لتونی
3.4 5.2 2.6 2.2 1.6 2 14.3
لهستان
4.1 0.41 3.5 3 2.8 3 15.9
مقدونیه
4 2.2 1.8 1.6 2.1 2.4 17.9
مراکش
2.2 0 1.8 2 2.5 2.7 8.5
منطقه یورو
2.7 0.2 2.5 2.4 2.3 2 5.7
مکزیک
4.37 2.3 4 3.5 3.2 2.7 177
مصر
31.8 0.7 29.5 28 23 20 41
مجارستان
4.1 0.6 3.2 1.9 2.4 2.6 26.2
مالزی
1.7 0.2 1.9 2.2 2 1.8 4.2
مالی
1.9 5 2.4 1.8 2 2.5 17.5
مولداوی
7.4 1.6 6.6 5.2 5 4 19.8
موریس
3.3 0.8 3.5 3.3 3.6 3.3 8.3
نیوزلند
3.7 0.5 3.7 3.4 3.2 3 7.4
نیجریه
26.8 0.49 27 30 27 23 25.39
نیکاراگوئه
5.96 2.6 4.6 4.2 4 4 9.99
نروژ
4.4 0.1 4.1 3.7 3.5 3.3 7
ویتنام
2.79 0.49 2.4 2.6 2.8 2.5 5.21
هندوراس
5.01 3.19 4 4 4 3.8 11.59
هلند
2.5 0.1 2.4 2 1.7 2.1 6.93
یونان
3 4.4 2.2 2.4 2.7 2.5 6.7
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین