میزان ساخت و ساز

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

آرژانتین

19.80 2021 07 28.6 -76.2 : 321

آلمان

3.60 2021 07 -0.9 -38.9 : 48.3

آلبانی

0 2021 03 25.9 -31.1 : 88.2

اسلوونی

0 2021 07 8.3 -37.7 : 74.5

اتحادیه اروپا

0.50 2018 12 2 -11.7 : 12.2 ٪

استونی

0 2021 03 -4 -36 : 42.2

اتریش

0 2021 07 19.1 -18.8 : 37.9

اسلواکی

-3.90 2021 07 3 -41.3 : 28.9

ایرلند

26.30 2021 06 -31.3 -37.6 : 36.2

ازبکستان

0 2021 06 0.5 -1.5 : 33.5

استرالیا

0.80 2021 06 2.4 -18.9 : 17.9

اسپانیا

-13.20 2021 07 -10.6 -45.5 : 55.5

ارمنستان

2.20 2021 07 1.3 -51 : 87.7

ایتالیا

32.60 2021 05 287 -69.1 : 287

انگلستان

8.60 2021 07 30 -45.4 : 80.3

بلژیک

-3.80 2021 07 -0.3 -80.7 : 229

بلغارستان

0.80 2021 07 4.7 -26.7 : 49.8

پرتغال

2.00 2021 07 3 -20 : 11.7

تایوان

-15.27 2018 03 47.14 -60.24 : 96.65 ٪

جمهوری چک

0.50 2021 07 6.5 -25.8 : 36.9

دانمارک

0 2021 06 8.1 -18.4 : 28.6

روسیه

5.70 2021 06 7.7 -19.3 : 30.3

رومانی

-1.20 2021 07 10.2 -27.1 : 53.8

ژاپن

0 2020 06 -6.4 -17 : 14.5

سوئد

0 2021 07 4.4 -16.9 : 21.5

سوئیس

0 2021 06 -0.1 -5.5 : 10.4

فنلاند

0 2021 07 7 -18.6 : 27.1

فرانسه

3.80 2021 07 6.1 -64.7 : 168

قزاقستان

10.80 2021 06 7.4 -37.3 : 106

قبرس

4.00 2021 03 -1.9 -27.7 : 44.9

کره جنوبی

-8.10 2021 07 -5.6 -30.5 : 26.4

کرواسی

0 2021 06 15.9 -22.8 : 27.1

کالدونیای جدید

2.30 2021 07 2 -6.3 : 9.9

کاستاریکا

3.80 2021 05 0.5 -24.6 : 41.3

لوکزامبورگ

0 2021 06 1.5 -50.4 : 99.2

لتونی

0 2021 06 -3.7 -25.5 : 26.4

لهستان

5.60 2021 07 4.4 -25.9 : 54.3

مکزیک

14.98 2021 07 15.25 -39.73 : 45.07

مجارستان

22.50 2021 07 27.8 -34.6 : 67.4

مالزی

42.60 2021 06 -10.5 -44.9 : 42.6

مصر

0.50 2020 01 1.3 -46.6 : 199

مونته نگرو

0 2021 06 -0.8 -28.3 : 69.7

مقدونیه

0 2021 06 5.5 -53.5 : 156

منطقه یورو

3.30 2021 07 4.1 -30.8 : 45.3

نیوزیلند

12.90 2021 03 3.3 -27.8 : 46.2

هلند

0 2021 07 3.3 -22 : 18.7

هند

9.40 2021 07 9.3 -37.9 : 62.6

یونان

16.20 2021 06 -5.6 -51.4 : 52.1
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

آرژانتین

19.80 2021 07 5.8 3 2.1 7

آلمان

3.60 2021 07 3.8 4.6 5.2 3.8

اتحادیه اروپا

0.50 2018 12 1.9 2.1 1.8 1.7 ٪

اسلواکی

-3.90 2021 07 1.9 1.9 1.9 2.8

ایرلند

26.30 2021 06 9.5 28.5 -16 16.5

استرالیا

0.80 2021 06 0.5 0.5 0.5 1.4

اسپانیا

-13.20 2021 07 6.5 5.1 5.6 5.7

ارمنستان

2.20 2021 07 5 2.5 1.5 5

ایتالیا

32.60 2021 05 5.6 3.2 4.5 10.5

انگلستان

8.60 2021 07 5.1 4.3 4.6 3.7

بلژیک

-3.80 2021 07 2.1 0.7 0.5 0.9

بلغارستان

0.80 2021 07 3 3 3 2.8

پرتغال

2.00 2021 07 4.5 5.1 4.2 4.6

تایوان

-15.27 2018 03 -5.9 -5.9 -5.9 2.1 ٪

جمهوری چک

0.50 2021 07 10.8 2.5 1.5 6.5

روسیه

5.70 2021 06 3.5 3.8 4 2.8

رومانی

-1.20 2021 07 5.8 6.5 3.2 5.3

فرانسه

3.80 2021 07 6.2 2.8 3.6 6.8

قزاقستان

10.80 2021 06 5.5 5.5 5.5 8.5

قبرس

4.00 2021 03 5 5 5 3.5

کره جنوبی

-8.10 2021 07 3.2 2.5 2.5 5.5

کالدونیای جدید

2.30 2021 07 1.3 1.3 1.3 1

کاستاریکا

3.80 2021 05 -1 -1 -1 -3.7

لهستان

5.60 2021 07 4.5 3.6 4.2 5.9

مکزیک

14.98 2021 07 3.5 1.7 2.1 9

مجارستان

22.50 2021 07 7.5 6.2 4.8 15

مالزی

42.60 2021 06 6 3.5 5 11

مصر

0.50 2020 01 1 -1.5 25 0.3

منطقه یورو

3.30 2021 07 5.1 3.6 4 5.9

نیوزیلند

12.90 2021 03 6 5 5 7

هند

9.40 2021 07 5.1 3.5 3.5 5.1

یونان

16.20 2021 06 2.5 4 4.3 5.1
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی