میزان ساخت و ساز

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

آرژانتین

27.40 2020 12 6.2 -76.2 : 27.8

آلمان

2.20 2020 12 3.8 -38.9 : 48.3

آلبانی

0 2020 09 2 -31.1 : 88.2

اسلوونی

0 2020 12 19.8 -36 : 77.2

اتحادیه اروپا

0.50 2018 12 2 -11.7 : 12.2 ٪

استونی

0 2019 12 -3.1 -36 : 42.2

اتریش

0 2020 12 -0.3 -18.7 : 25.4

اسلواکی

2.10 2020 12 -9 -41.3 : 28.9

ایرلند

2.70 2020 12 -7.8 -38.6 : 36.2

ازبکستان

0 2020 09 7.3 -1.5 : 33.5

استرالیا

-0.90 2020 12 -1.8 -18.9 : 18

اسپانیا

-0.60 2020 12 -13.3 -45.5 : 55.5

ارمنستان

0.80 2021 01 -3 -51 : 25.1

ایتالیا

-1.50 2020 12 7.9 -69 : 13.8

انگلستان

-3.70 2020 12 -2 -44.3 : 24

بلژیک

-13.00 2020 12 -9.2 -80.7 : 229

بلغارستان

-7.10 2020 12 -4.1 -26.7 : 49.8

پرتغال

-3.40 2020 12 -2 -20 : 10

تایوان

-15.27 2018 03 47.14 -60.24 : 96.65 ٪

جمهوری چک

-12.40 2020 12 -8.4 -25.7 : 36.9

دانمارک

0 2020 11 4.1 -18.3 : 28.4

روسیه

0.10 2021 01 0.9 -19.3 : 30.3

رومانی

11.50 2020 12 6.4 -27.1 : 53.8

ژاپن

0 2020 06 -6.4 -17 : 14.5

سوئد

0 2020 07 2 -16.9 : 23.8

سوئیس

0 2020 12 0.1 -5.5 : 10.4

فنلاند

0 2020 12 -1.7 -18.6 : 27.1

فرانسه

-9.30 2020 12 -4.4 -64.9 : 16.4

قزاقستان

7.00 2021 01 7.6 -37.3 : 106

قبرس

0.70 2020 09 -23.4 -27.7 : 44.9

کره جنوبی

-6.40 2021 01 -4.8 -30.5 : 26.4

کرواسی

0 2020 11 5.7 -22.8 : 27.3

کالدونیای جدید

-0.40 2020 10 -0.1 -6.3 : 9.9

کاستاریکا

-13.50 2020 08 -7.9 -20.3 : 34.2

لوکزامبورگ

0 2020 12 -2.6 -50.1 : 36.1

لتونی

0 2020 12 0.4 -25.5 : 26.4

لهستان

-1.00 2020 12 -7 -25.9 : 54.3

مکزیک

-11.56 2020 12 -7.82 -39.73 : 37.19

مجارستان

-0.30 2020 12 4 -34.6 : 67.4

مالزی

-14.20 2020 12 -13.1 -44.9 : 35.3

مصر

0.50 2020 01 1.3 -46.6 : 199

مونته نگرو

0 2020 12 -9.6 -28.3 : 69.7

مقدونیه

0 2020 11 7.4 -53.5 : 156

منطقه یورو

-2.30 2020 12 -0.6 -30.7 : 18.5

نیوزیلند

2.40 2020 09 -23 -27.8 : 46.2

هلند

0 2020 12 0.3 -22.1 : 17.7

هند

0.10 2021 01 0.2 -37.9 : 11.66

یونان

0 2020 06 -5.7 -51.4 : 52.1
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

آرژانتین

27.40 2020 12 25 7 5.8 20

آلمان

2.20 2020 12 11.5 3.8 3.8 4.9

اتحادیه اروپا

0.50 2018 12 1.9 2.1 1.8 1.7 ٪

اسلواکی

2.10 2020 12 1.1 2.8 1.9 0.5

ایرلند

2.70 2020 12 18.9 6.5 5.2 -6

استرالیا

-0.90 2020 12 0.3 0.4 0.5 0.4

اسپانیا

-0.60 2020 12 19 5.7 6.5 12

ارمنستان

0.80 2021 01 5 3 2.5 15

ایتالیا

-1.50 2020 12 37.6 10.5 5.6 20.2

انگلستان

-3.70 2020 12 21 6.5 5.1 1.4

بلژیک

-13.00 2020 12 7 7 0.5 18

بلغارستان

-7.10 2020 12 2.3 2.8 3 1.5

پرتغال

-3.40 2020 12 4.1 3.6 4.5 1.5

تایوان

-15.27 2018 03 -5.9 -5.9 -5.9 2.1 ٪

جمهوری چک

-12.40 2020 12 9.5 5 4.8 2

روسیه

0.10 2021 01 1.5 2.8 3.5 1

رومانی

11.50 2020 12 4 4 5 4

فرانسه

-9.30 2020 12 14.5 6.8 6.2 25

قزاقستان

7.00 2021 01 8.5 8.5 5.5 8.5

قبرس

0.70 2020 09 3.5 3.5 5 -4

کره جنوبی

-6.40 2021 01 1.9 1.9 3.2 1.9

کالدونیای جدید

-0.40 2020 10 1 1 1.3 0.7

کاستاریکا

-13.50 2020 08 -5 -5 -1 -7

لهستان

-1.00 2020 12 12.6 5.9 4.5 1

مکزیک

-11.56 2020 12 10 6 3 2.1

مجارستان

-0.30 2020 12 3.2 3.2 4.5 2.5

مالزی

-14.20 2020 12 20 11 6 8

مصر

0.50 2020 01 1 -1.5 25 0.3

منطقه یورو

-2.30 2020 12 16.2 5.9 5.1 2.5

نیوزیلند

2.40 2020 09 15 7 6 9

هند

0.10 2021 01 4.2 5.1 5.1 -1.2
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی