میزان ساخت و ساز

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

آلبانی

0 2020 03 -7.9 -31.1 : 88.2

آرژانتین

-17.70 2020 07 -14.8 -76.2 : 27.8

آلمان

-1.80 2020 06 1.2 -38.9 : 48.3

اسلواکی

-19.20 2020 08 -13.3 -41.3 : 28.9

اسلوونی

0 2020 08 -1.9 -36 : 77.2

ایرلند

-35.70 2020 06 12 -38.6 : 36.2

استونی

0 2019 12 -3.1 -36 : 42.2

اتریش

0 2020 05 -18.6 -18.6 : 25.4

ارمنستان

0.60 2020 09 -5.3 -51 : 25.1

اتحادیه اروپا

0.50 2018 12 2 -11.7 : 12.2 ٪

انگلستان

-13.00 2020 08 -15.6 -45.9 : 24

استرالیا

-0.70 2020 06 0.7 -18.9 : 17.6

اسپانیا

-8.60 2020 08 -8.5 -45.5 : 55.5

ایتالیا

12.80 2020 07 -5.6 -68.9 : 13.8

بلغارستان

-4.90 2020 07 -2.2 -26.7 : 49.8

بلژیک

-0.10 2020 07 -1.5 -80.7 : 229

پرتغال

-2.20 2020 07 -4.4 -20 : 10

تایوان

-15.27 2018 03 47.14 -60.24 : 96.65 ٪

جمهوری چک

-9.70 2020 08 -10.4 -25.7 : 36.9

دانمارک

0 2020 05 14.4 -18.4 : 28.6

روسیه

-0.60 2020 08 -0.2 -19.3 : 30.3

رومانی

12.40 2020 08 12.2 -27.1 : 53.8

ژاپن

0 2020 06 -6.4 -17 : 14.5

سوئد

0 2020 06 -1.3 -10.9 : 20.2

سوئیس

0 2020 06 3.1 -5.5 : 10.4

فنلاند

0 2020 08 2.5 -18.6 : 27.1

فرانسه

0.00 2020 06 -20 -64.9 : 16.4

قبرس

-23.10 2020 03 10.2 -27.7 : 44.9

قزاقستان

22.50 2020 06 6.9 -37.3 : 106

کالدونیای جدید

-0.90 2020 06 -0.5 -6.3 : 9.9

کرواسی

0 2020 05 -4.7 -22.8 : 27.2

کره جنوبی

-9.40 2020 08 -1.2 -30.5 : 26.4

کاستاریکا

-0.30 2020 06 -2.3 -20.3 : 34.2

لهستان

-12.10 2020 07 -6.4 -25.9 : 54.3

لوکزامبورگ

0 2020 05 -50.6 -50.6 : 37.8

لتونی

0 2019 12 -0.8 -26.8 : 25

مونته نگرو

0 2020 03 -7 -28.3 : 69.7

مقدونیه

0 2020 05 -12.9 -53.5 : 156

مجارستان

-13.60 2020 08 -21 -34.6 : 67.4

مالزی

-44.90 2020 06 -6.3 -44.9 : 35.3

مکزیک

-13.69 2020 08 -23.51 -39.71 : 37.19

مصر

0.50 2020 01 1.3 -46.6 : 199

منطقه یورو

-0.90 2020 07 -4.8 -31 : 18.5

نیوزیلند

-24.20 2020 06 -4.1 -27.8 : 46.2

هلند

0 2020 08 -1.2 -22.1 : 17.7

هند

-8.50 2020 08 -9.6 -37.9 : 11.66

یونان

0 2020 06 -5.7 -51.4 : 52.1
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

آرژانتین

-17.70 2020 07 -5 10 7 -5

آلمان

-1.80 2020 06 4.9 11.5 3.8 -1.2

اسلواکی

-19.20 2020 08 0.5 1.1 2.8 -0.3

ایرلند

-35.70 2020 06 -3.8 -6 18.9 -7.3

ارمنستان

0.60 2020 09 5 2.5 2.5 2.5

اتحادیه اروپا

0.50 2018 12 1.9 2.1 1.8 1.7 ٪

انگلستان

-13.00 2020 08 4.5 21 6.5 -11.6

استرالیا

-0.70 2020 06 0.2 0.4 0.3 0.2

اسپانیا

-8.60 2020 08 12 19 5.7 -3.6

ایتالیا

12.80 2020 07 20.2 37.6 10.5 -6

بلغارستان

-4.90 2020 07 1.5 2.3 2.8 -0.9

بلژیک

-0.10 2020 07 18 7 7 -1

پرتغال

-2.20 2020 07 1.5 4.1 3.6 -2

تایوان

-15.27 2018 03 -5.9 -5.9 -5.9 2.1 ٪

جمهوری چک

-9.70 2020 08 2 9.5 5 -2.2

روسیه

-0.60 2020 08 -3.8 -1 1.7 -5.5

رومانی

12.40 2020 08 4 4 4 4

فرانسه

0.00 2020 06 25 29 6.8 -4

قبرس

-23.10 2020 03 -4 3.5 3.5 -10.5

قزاقستان

22.50 2020 06 5.5 8.5 8.5 20

کالدونیای جدید

-0.90 2020 06 1 1.2 1.2 0.7

کره جنوبی

-9.40 2020 08 1.9 1.9 1.9 1

کاستاریکا

-0.30 2020 06 -10 -7 -5 -14

لهستان

-12.10 2020 07 1 12.6 5.9 -3.2

مجارستان

-13.60 2020 08 2.5 3.2 3.2 -3

مالزی

-44.90 2020 06 5 8 20 3

مکزیک

-13.69 2020 08 -8 -6.5 -3.5 -11

مصر

0.50 2020 01 1 -1.5 25 0.3

منطقه یورو

-0.90 2020 07 2.5 16.2 5.9 -3.2

نیوزیلند

-24.20 2020 06 -5 0.5 15 -13

هند

-8.50 2020 08 2 4 4.2 -5
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی