بازارهای کالایی

  • داده های زنده
  • پیش بینی
انرژی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
نفت خام
73.0000 17,657,970 0.15 0.21% 1.18% 10.52% 50.45% Jun 23 -
برنت
3.3340 806,461 0.04 0.56% 0.81% 6.86% 60.48% Jun 22 -
گاز طبیعی
3.3340 806,461 0.08 2.33% 2.55% 15.52% 31.31% Jun 23 -
بنزین
2.2629 547,373 0.04 1.74% 4.95% 6.86% 60.48% Jun 23 -
سوخت گرمایشی
2.1631 523,232 0.01 0.56% 2.84% 5.93% 45.76% Jun 23 -
اتانول
2.4800 599,887 0 0.00% 0.81% 5.53% 73.06% Jun 23 -
نفتا
628.77 152,093,175 0.41 0.07% 0.93% 6.34% 45.31% Jun 22 -
پروپان
0.96 232,214 0 0.21% 1.94% 16.84% 48.37% Jun 22 -
اورانیوم
32.5500 7,873,520 0.05 -0.15% 0.62% 4.49% 6.03% Jun 22 -
فلزات قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
طلا
1,949.55 471,576,650 7.67 0.40% 5.80% 9.95% 36.65% Jul 28 -
نقره
24.352 5,890,505 0.26 -1.05% 9.30% 36.41% 47.99% Jul 28 -
پلاتین
947.40 229,166,586 2.06 0.22% 7.44% 17.60% 7.78% Jul 28 -
پالادیوم
2,279.03 551,274,567 31.47 -1.36% 5.61% 19.72% 46.70% Jul 28 -
منگنز
34.50 8,345,205 1 -2.82% -5.48% -12.66% -5.48% Jul 24 -
نئودیمیم
392,500.00 94,941,825,000 0 0.00% 0.00% 3.97% 2.61% Jul 24 -
رودیوم
8,775.00 2,122,584,750 125 -1.40% 0.86% 9.69% 149.64% Jul 24 -
کشاورزی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
سویا
895.0000 216,491,550 11 -1.21% -0.14% 3.38% 1.04% Jul 28 -
گندم
523.7500 126,689,888 2.5 -0.47% -0.71% 7.88% 4.02% Jul 28 -
پنبه
60.75 14,694,818 0.06 0.10% -3.43% 1.90% -4.74% Jul 28 -
برنج
11.5150 2,785,363 0.13 -1.07% -2.46% -15.95% -6.46% Jul 28 -
روغن نخل
2,449.00 592,388,610 4 -0.16% -3.13% 3.29% 1.24% Jul 28 -
پنیر
2.5780 623,592 0 0.00% 0.31% 16.92% 41.80% Jul 28 -
شیر
24.42 5,906,954 0.01 0.04% 0.41% 16.62% 39.78% Jul 28 -
لاستیک
159.00 38,460,510 0 0.00% 1.73% 13.09% -30.20% Jul 28 -
قهوه
109.65 26,523,239 0.75 -0.68% 9.10% 11.15% 8.40% Jul 28 -
جو دو سر
285.5000 69,059,595 0.25 0.09% 3.63% -14.90% 10.34% Jul 28 -
آب پرتقال
119.05 28,797,005 2.65 -2.18% -3.09% -1.53% 17.06% Jul 28 -
چوب
576.10 139,352,829 8.2 1.44% 12.26% 35.20% 71.56% Jul 28 -
پشم
1,134.00 274,303,260 0 0.00% 0.00% 2.16% -35.35% Jul 24 -
چای
2.39 578,117 0 0.00% -5.91% -7.36% -16.72% Jul 24 -
كاكائو
2,295.00 555,137,550 9 0.39% 5.47% -0.78% -3.69% Jul 28 -
کلزا
487.30 117,872,997 1.4 -0.29% 0.54% 2.78% 8.43% Jul 28 -
شکر
11.99 2,900,261 0.13 -1.07% 2.74% 2.39% -0.66% Jul 28 -
ذرت
320.2500 77,465,273 4.25 -1.31% -1.46% -1.39% -23.20% Jul 28 -
دامداری قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
گاو زنده
101.0750 24,449,032 0.63 0.62% -0.64% 6.51% -6.97% Jul 28 -
0
مرغ
4.95 1,197,356 0 0.00% 1.23% 4.87% 6.45% Jul 24 -
گوشت گاو
14.49 3,504,986 0.05 0.35% 1.47% 1.68% 38.93% Jul 24 -
فیدر گاو
141.2500 34,166,963 2 1.44% 0.12% 5.63% -0.74% Jul 28 -
صنعتی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
مس
2.9065 703,053 0.01 0.24% -1.26% 8.29% 7.27% Jul 28 -
قیر طبیعی
2,666.00 644,878,740 2 -0.08% -2.06% 6.90% -23.57% Jul 28 -
فولاد
3,816.00 923,052,240 31 0.82% 2.66% 3.70% -6.24% Jul 28 -
زغال سنگ
52.80 12,771,792 0.52 -0.98% -1.82% -2.22% -29.60% Jul 27 -
کبالت
28,500.00 6,893,865,000 0 0.00% 0.00% 0.00% 9.62% Jul 24 -
سرب
1,799.00 435,160,110 8 -0.44% 0.31% 1.52% -11.88% Jul 24 -
آلومینیوم
1,700.00 411,213,000 1 -0.06% 2.32% 8.28% -6.13% Jul 24 -
قلع
17,675.00 4,275,405,750 87.5 0.50% 1.92% 6.19% 0.43% Jul 23 -
روی
2,218.00 536,512,020 21.5 -0.96% 1.63% 8.20% -10.17% Jul 24 -
نیکل
13,612.75 3,292,788,098 38 -0.28% 3.28% 9.83% -4.97% Jul 24 -
مولیبدن
19.38 4,687,828 0 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% Jul 24 -
سنگ آهن
110.50 26,728,845 1.5 -1.34% 0.45% 6.25% -6.36% Jul 24 -
سودا خاکستر
1,266.67 306,394,806 0 0.00% -0.52% 0.00% -23.69% Jul 28 -
آهن 62٪ آهن
107.4600 25,993,499 0.23 -0.21% 0.26% 4.27% -10.46% Jul 27 -
لیتیم
39,000.00 9,433,710,000 0 0.00% 0.00% -3.70% -41.79% Jul 28 -
INDEX قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک
1,293.00 312,763,770 24 -1.82% -22.94% -27.93% -32.73% Jul 27 -
صفحه اول CRB
151.93 36,750,348 0.11 0.07% 1.58% 5.68% -18.66% Jul 24 -
صفحه اول LME
2,889.40 698,916,966 0 0.00% 1.99% 9.85% 1.50% Jul 24 -
S & P GSCI
1,724.45 417,127,211 1.76 0.10% 1.35% 6.18% -30.15% Jul 24 -
انرژی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
نفت خام
73.0000 17,657,970 0.15 0.21%
دلار: 75.7951
ریال: 18,334,077
دلار: 80.1938
ریال: 19,398,078
دلار: 84.8433
ریال: 20,522,746
دلار: 89.7649
ریال: 21,713,232
برنت
3.3340 806,461 0.04 0.56%
دلار: 77.1744
ریال: 18,667,716
دلار: 81.264
ریال: 19,656,949
دلار: 85.5734
ریال: 20,699,350
دلار: 90.1101
ریال: 21,796,732
گاز طبیعی
3.3340 806,461 0.08 2.33%
دلار: 3.5861
ریال: 867,442
دلار: 3.9803
ریال: 962,795
دلار: 4.4177
ریال: 1,068,597
دلار: 4.903
ریال: 1,185,987
بنزین
2.2629 547,373 0.04 1.74%
دلار: 2.288
ریال: 553,444
دلار: 2.4276
ریال: 587,212
دلار: 2.5757
ریال: 623,036
دلار: 2.7327
ریال: 661,013
سوخت گرمایشی
2.1631 523,232 0.01 0.56%
دلار: 2.1981
ریال: 531,698
دلار: 2.3082
ریال: 558,330
دلار: 2.4239
ریال: 586,317
دلار: 2.5453
ریال: 615,683
اتانول
2.4800 599,887 0 0.00%
دلار: 2.6061
ریال: 630,390
دلار: 2.7609
ریال: 667,834
دلار: 2.9249
ریال: 707,504
دلار: 3.0986
ریال: 749,520
نفتا
628.77 152,093,175 0.41 0.07%
دلار: 651.26
ریال: 157,533,281
دلار: 678.76
ریال: 164,185,256
دلار: 707.38
ریال: 171,108,148
دلار: 737.25
ریال: 178,333,403
پروپان
0.96 232,214 0 0.21%
دلار: 1
ریال: 241,890
دلار: 1.06
ریال: 256,403
دلار: 1.11
ریال: 268,498
دلار: 1.17
ریال: 283,011
اورانیوم
32.5500 7,873,520 0.05 -0.15%
دلار: 33.1322
ریال: 8,014,348
دلار: 33.8807
ریال: 8,195,403
دلار: 34.6453
ریال: 8,380,352
دلار: 35.4294
ریال: 8,570,018
فلزات قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
طلا
1,949.55 471,576,650 7.67 0.40%
دلار: 1,902.65
ریال: 460,232,009
دلار: 1,866.57
ریال: 451,504,617
دلار: 1,831.08
ریال: 442,919,941
دلار: 1,796.17
ریال: 434,475,561
نقره
24.352 5,890,505 0.26 -1.05%
دلار: 23.682
ریال: 5,728,439
دلار: 22.924
ریال: 5,545,086
دلار: 22.19
ریال: 5,367,539
دلار: 21.48
ریال: 5,195,797
پلاتین
947.40 229,166,586 2.06 0.22%
دلار: 893.5
ریال: 216,128,715
دلار: 861.91
ریال: 208,487,410
دلار: 831.34
ریال: 201,092,833
دلار: 801.89
ریال: 193,969,172
پالادیوم
2,279.03 551,274,567 31.47 -1.36%
دلار: 2,159.10
ریال: 522,264,699
دلار: 2,059.27
ریال: 498,116,820
دلار: 1,964.20
ریال: 475,120,338
دلار: 1,873.42
ریال: 453,161,564
منگنز
34.50 8,345,205 1 -2.82%
دلار: 33.97
ریال: 8,217,003
دلار: 33.44
ریال: 8,088,802
دلار: 32.93
ریال: 7,965,438
دلار: 32.42
ریال: 7,842,074
نئودیمیم
392,500.00 94,941,825,000 0 0.00%
دلار: 378,330.75
ریال: 91,514,425,118
دلار: 364,671.75
ریال: 88,210,449,608
دلار: 351,523.00
ریال: 85,029,898,470
دلار: 338,806.00
ریال: 81,953,783,340
رودیوم
8,775.00 2,122,584,750 125 -1.40%
دلار: 8,341.52
ریال: 2,017,730,273
دلار: 7,929.09
ریال: 1,917,967,580
دلار: 7,537.73
ریال: 1,823,301,510
دلار: 7,165.67
ریال: 1,733,303,916
کشاورزی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
سویا
895.0000 216,491,550 11 -1.21%
دلار: 871.909
ریال: 210,906,068
دلار: 849.4445
ریال: 205,472,130
دلار: 827.517
ریال: 200,168,087
دلار: 806.1265
ریال: 194,993,939
گندم
523.7500 126,689,888 2.5 -0.47%
دلار: 501.7019
ریال: 121,356,673
دلار: 478.062
ریال: 115,638,417
دلار: 455.5805
ریال: 110,200,367
دلار: 434.0993
ریال: 105,004,280
پنبه
60.75 14,694,818 0.06 0.10%
دلار: 57.91
ریال: 14,007,850
دلار: 55.76
ریال: 13,487,786
دلار: 53.68
ریال: 12,984,655
دلار: 51.69
ریال: 12,503,294
برنج
11.5150 2,785,363 0.13 -1.07%
دلار: 11.0245
ریال: 2,666,716
دلار: 10.737
ریال: 2,597,173
دلار: 10.4563
ریال: 2,529,274
دلار: 10.1835
ریال: 2,463,287
روغن نخل
2,449.00 592,388,610 4 -0.16%
دلار: 2,331.82
ریال: 564,043,940
دلار: 2,216.53
ریال: 536,156,442
دلار: 2,107.13
ریال: 509,693,676
دلار: 2,003.12
ریال: 484,534,697
پنیر
2.5780 623,592 0 0.00%
دلار: 2.4808
ریال: 600,081
دلار: 2.3872
ریال: 577,440
دلار: 2.2973
ریال: 555,694
دلار: 2.2106
ریال: 534,722
شیر
24.42 5,906,954 0.01 0.04%
دلار: 23.57
ریال: 5,701,347
دلار: 22.76
ریال: 5,505,416
دلار: 21.97
ریال: 5,314,323
دلار: 21.21
ریال: 5,130,487
لاستیک
159.00 38,460,510 0 0.00%
دلار: 152.05
ریال: 36,779,375
دلار: 145.5
ریال: 35,194,995
دلار: 139.23
ریال: 33,678,345
دلار: 133.22
ریال: 32,224,586
قهوه
109.65 26,523,239 0.75 -0.68%
دلار: 104.46
ریال: 25,267,829
دلار: 98.84
ریال: 23,908,408
دلار: 93.52
ریال: 22,621,553
دلار: 88.5
ریال: 21,407,265
جو دو سر
285.5000 69,059,595 0.25 0.09%
دلار: 271.5725
ریال: 65,690,672
دلار: 256.5363
ریال: 62,053,566
دلار: 242.305
ریال: 58,611,156
دلار: 228.8788
ریال: 55,363,493
آب پرتقال
119.05 28,797,005 2.65 -2.18%
دلار: 114.98
ریال: 27,812,512
دلار: 108.73
ریال: 26,300,700
دلار: 102.81
ریال: 24,868,711
دلار: 97.22
ریال: 23,516,546
چوب
576.10 139,352,829 8.2 1.44%
دلار: 532.18
ریال: 128,729,020
دلار: 498.73
ریال: 120,637,800
دلار: 467.32
ریال: 113,040,035
دلار: 437.96
ریال: 105,938,144
پشم
1,134.00 274,303,260 0 0.00%
دلار: 1,095.67
ریال: 265,031,616
دلار: 1,058.59
ریال: 256,062,335
دلار: 1,022.87
ریال: 247,422,024
دلار: 988.28
ریال: 239,055,049
چای
2.39 578,117 0 0.00%
دلار: 2.17
ریال: 524,901
دلار: 1.96
ریال: 474,104
دلار: 1.78
ریال: 430,564
دلار: 1.61
ریال: 389,443
كاكائو
2,295.00 555,137,550 9 0.39%
دلار: 2,191.36
ریال: 530,068,070
دلار: 2,100.61
ریال: 508,116,553
دلار: 2,013.74
ریال: 487,103,569
دلار: 1,930.30
ریال: 466,920,267
کلزا
487.30 117,872,997 1.4 -0.29%
دلار: 477.94
ریال: 115,608,907
دلار: 469.42
ریال: 113,548,004
دلار: 461.05
ریال: 111,523,385
دلار: 452.88
ریال: 109,547,143
شکر
11.99 2,900,261 0.13 -1.07%
دلار: 11.66
ریال: 2,820,437
دلار: 11.21
ریال: 2,711,587
دلار: 10.79
ریال: 2,609,993
دلار: 10.38
ریال: 2,510,818
ذرت
320.2500 77,465,273 4.25 -1.31%
دلار: 308.5866
ریال: 74,644,013
دلار: 295.5033
ریال: 71,479,293
دلار: 282.9677
ریال: 68,447,057
دلار: 270.98
ریال: 65,547,352
دامداری قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
گاو زنده
101.0750 24,449,032 0.63 0.62%
دلار: 97.1452
ریال: 23,498,452
دلار: 93.9509
ریال: 22,725,783
دلار: 90.857
ریال: 21,977,400
دلار: 87.8737
ریال: 21,255,769
مرغ
4.95 1,197,356 0 0.00%
دلار: 4.82
ریال: 1,165,910
دلار: 4.7
ریال: 1,136,883
دلار: 4.58
ریال: 1,107,856
دلار: 4.46
ریال: 1,078,829
گوشت گاو
14.49 3,504,986 0.05 0.35%
دلار: 14.13
ریال: 3,417,906
دلار: 13.77
ریال: 3,330,825
دلار: 13.43
ریال: 3,248,583
دلار: 13.09
ریال: 3,166,340
فیدر گاو
141.2500 34,166,963 2 1.44%
دلار: 134.6269
ریال: 32,564,901
دلار: 130.157
ریال: 31,483,677
دلار: 125.8402
ریال: 30,439,486
دلار: 121.6627
ریال: 29,428,991
صنعتی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
مس
2.9065 703,053 0.01 0.24%
دلار: 2.8081
ریال: 679,251
دلار: 2.731
ریال: 660,602
دلار: 2.6556
ریال: 642,363
دلار: 2.5829
ریال: 624,778
قیر طبیعی
2,666.00 644,878,740 2 -0.08%
دلار: 2,450.82
ریال: 592,828,850
دلار: 2,251.26
ریال: 544,557,281
دلار: 2,067.97
ریال: 500,221,263
دلار: 1,899.62
ریال: 459,499,082
فولاد
3,816.00 923,052,240 31 0.82%
دلار: 3,539.35
ریال: 856,133,372
دلار: 3,309.60
ریال: 800,559,144
دلار: 3,094.99
ریال: 748,647,131
دلار: 2,894.01
ریال: 700,032,079
زغال سنگ
52.80 12,771,792 0.52 -0.98%
دلار: 50.93
ریال: 12,319,458
دلار: 49.12
ریال: 11,881,637
دلار: 47.37
ریال: 11,458,329
دلار: 45.69
ریال: 11,051,954
کبالت
28,500.00 6,893,865,000 0 0.00%
دلار: 27,089.25
ریال: 6,552,618,683
دلار: 25,749.75
ریال: 6,228,607,028
دلار: 24,472.95
ریال: 5,919,761,876
دلار: 23,261.70
ریال: 5,626,772,613
سرب
1,799.00 435,160,110 8 -0.44%
دلار: 1,732.62
ریال: 419,103,452
دلار: 1,668.75
ریال: 403,653,938
دلار: 1,607.05
ریال: 388,729,325
دلار: 1,547.86
ریال: 374,411,855
آلومینیوم
1,700.00 411,213,000 1 -0.06%
دلار: 1,664.47
ریال: 402,618,648
دلار: 1,629.62
ریال: 394,188,782
دلار: 1,595.62
ریال: 385,964,522
دلار: 1,562.30
ریال: 377,904,747
قلع
17,675.00 4,275,405,750 87.5 0.50%
دلار: 17,120.01
ریال: 4,141,159,219
دلار: 16,582.69
ریال: 4,011,186,884
دلار: 16,061.27
ریال: 3,885,060,600
دلار: 15,557.54
ریال: 3,763,213,351
روی
2,218.00 536,512,020 21.5 -0.96%
دلار: 2,138.82
ریال: 517,359,170
دلار: 2,062.52
ریال: 498,902,963
دلار: 1,988.88
ریال: 481,090,183
دلار: 1,917.90
ریال: 463,920,831
نیکل
13,612.75 3,292,788,098 38 -0.28%
دلار: 13,015.15
ریال: 3,148,234,634
دلار: 12,443.41
ریال: 3,009,936,445
دلار: 11,897.54
ریال: 2,877,895,951
دلار: 11,374.81
ریال: 2,751,452,791
مولیبدن
19.38 4,687,828 0 0.00%
دلار: 18.43
ریال: 4,458,033
دلار: 17.52
ریال: 4,237,913
دلار: 16.66
ریال: 4,029,887
دلار: 15.84
ریال: 3,831,538
سنگ آهن
110.50 26,728,845 1.5 -1.34%
دلار: 105.63
ریال: 25,550,841
دلار: 100.96
ریال: 24,421,214
دلار: 96.51
ریال: 23,344,804
دلار: 92.26
ریال: 22,316,771
سودا خاکستر
1,266.67 306,394,806 0 0.00%
دلار: 1,244.00
ریال: 300,911,160
دلار: 1,221.70
ریال: 295,517,013
دلار: 1,199.92
ریال: 290,248,649
دلار: 1,178.38
ریال: 285,038,338
آهن 62٪ آهن
107.4600 25,993,499 0.23 -0.21%
دلار: 103.3228
ریال: 24,992,752
دلار: 99.3468
ریال: 24,030,997
دلار: 95.5212
ریال: 23,105,623
دلار: 91.8461
ریال: 22,216,653
لیتیم
39,000.00 9,433,710,000 0 0.00%
دلار: 38,348.70
ریال: 9,276,167,043
دلار: 37,709.10
ریال: 9,121,454,199
دلار: 37,077.30
ریال: 8,968,628,097
دلار: 36,461.10
ریال: 8,819,575,479
INDEX قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
خشک بالتیک
1,293.00 312,763,770 24 -1.82%
دلار: 1,194.73
ریال: 288,993,240
دلار: 1,103.96
ریال: 267,036,884
دلار: 1,020.05
ریال: 246,739,895
دلار: 942.47
ریال: 227,974,068
صفحه اول CRB
151.93 36,750,348 0.11 0.07%
دلار: 148.72
ریال: 35,973,881
دلار: 145.58
ریال: 35,214,346
دلار: 142.51
ریال: 34,471,744
دلار: 139.5
ریال: 33,743,655
صفحه اول LME
2,889.40 698,916,966 0 0.00%
دلار: 2,834.50
ریال: 685,637,205
دلار: 2,780.76
ریال: 672,638,036
دلار: 2,727.88
ریال: 659,846,893
دلار: 2,675.87
ریال: 647,266,194
S & P GSCI
1,724.45 417,127,211 1.76 0.10%
دلار: 1,672.02
ریال: 404,444,918
دلار: 1,621.15
ریال: 392,139,974
دلار: 1,571.83
ریال: 380,209,959
دلار: 1,524.07
ریال: 368,657,292
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی