شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازارهای کالایی

  • داده های زنده
  • پیش بینی
انرژی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
نفت خام
40.5500 9,018,726 0.93 2.35% -0.20% 11.59% -32.70% Jul 10 -
برنت
43.2400 9,617,008 0.89 2.10% 1.03% 12.17% -35.21% Jul 10 -
گاز طبیعی
1.8190 404,564 0.04 2.02% -1.52% 0.17% -24.71% Jul 10 -
بنزین
1.2814 284,996 0.03 2.45% 2.97% 16.48% -33.62% Jul 10 -
سوخت گرمایشی
1.2424 276,322 0.02 1.59% -0.28% 15.65% -36.34% Jul 10 -
اتانول
1.3000 289,133 0.1 -6.81% -3.70% 18.07% -18.44% Jul 10 -
نفتا
387.40 86,161,634 6.03 1.58% 0.04% 21.95% -24.71% Jul 10 -
پروپان
0.48 106,757 0 -0.33% 1.50% -2.46% -1.25% Jul 10 -
اورانیوم
32.9500 7,328,410 0 0.00% -0.15% -1.35% 25.29% Jul 10 -
فلزات قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
طلا
1,798.95 400,104,470 5.1 -0.28% 0.86% 3.99% 27.25% Jul 10 -
نقره
18.7120 4,161,736 0.04 0.23% 3.73% 5.77% 21.70% Jul 10 -
پلاتین
814.60 181,175,186 18.76 -2.25% 1.84% 0.43% -2.97% Jul 10 -
پالادیوم
1,970.19 438,189,958 27.46 1.41% 2.44% 2.53% 25.69% Jul 10 -
منگنز
36.50 8,117,965 0 0.00% 0.00% -7.59% 0.00% Jul 10 -
نئودیمیم
388,000.00 86,295,080,000 0 0.00% 1.57% 2.78% -6.51% Jul 10 -
رودیوم
8,750.00 1,946,087,500 0 0.00% 9.38% -1.13% 145.79% Jul 10 -
کشاورزی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
سویا
890.2500 198,000,503 8.75 -0.97% -0.81% 2.80% -0.67% Jul 10 -
گندم
536.2500 119,267,363 10.5 2.00% 9.66% 7.46% 0.00% Jul 10 -
پنبه
64.71 14,392,151 1.37 2.16% 2.60% 7.81% 1.59% Jul 10 -
برنج
16.1550 3,593,034 0.16 -0.98% -2.24% 0.56% 35.93% Jul 10 -
روغن نخل
2,427.00 539,789,070 0 0.00% 0.62% 0.37% 1.63% Jul 11 -
پنیر
2.5660 570,704 0.01 0.23% 4.56% 18.69% 41.69% Jul 10 -
شیر
24.20 5,382,322 0.03 0.12% 4.09% 18.34% 39.64% Jul 10 -
لاستیک
142.90 31,782,389 1 -0.69% 0.63% 2.22% -38.00% Jul 10 -
قهوه
96.15 21,384,722 1.55 -1.59% -1.08% 0.16% -11.63% Jul 10 -
جو دو سر
334.0000 74,284,940 0 0.00% -0.96% 6.37% 18.86% Jul 09 -
آب پرتقال
128.95 28,679,770 0.35 0.27% 1.58% -0.27% 27.36% Jul 10 -
چوب
539.00 119,878,990 40 8.02% 17.15% 53.56% 49.72% Jul 10 -
پشم
1,134.00 252,212,940 0 0.00% 1.61% -3.16% -35.35% Jul 10 -
چای
2.54 564,921 0 0.00% 9.48% 33.68% 20.95% Jul 10 -
كاكائو
2,278.00 506,649,980 11 0.49% 4.16% -3.56% -6.83% Jul 10 -
کلزا
479.50 106,645,595 13.2 2.83% 4.49% 2.50% 7.29% Jul 10 -
شکر
11.76 2,615,542 0.08 -0.68% -1.43% -1.51% -2.49% Jul 10 -
ذرت
339.5000 75,508,195 10.75 -3.07% -2.16% 3.03% -23.02% Jul 10 -
دامداری قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
گاو زنده
99.9500 22,229,880 0.53 0.53% -0.25% 3.47% -7.88% Jul 10 -
0
مرغ
4.88 1,085,361 0 0.00% 2.52% 7.25% 3.17% Jul 10 -
گوشت گاو
14.45 3,213,825 0 0.00% -1.63% 1.98% 35.68% Jul 10 -
فیدر گاو
135.9000 30,225,519 1.45 1.08% -0.15% 3.13% -4.06% Jul 10 -
صنعتی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
مس
2.9020 645,434 0.08 2.71% 4.44% 12.74% 7.18% Jul 10 -
قیر طبیعی
2,670.00 593,834,700 72 -2.63% -3.75% 9.97% -21.65% Jul 10 -
فولاد
3,620.00 805,124,200 40 -1.09% -1.84% -1.95% -3.47% Jul 10 -
زغال سنگ
53.98 12,005,692 0.34 -0.63% -0.53% 1.12% -27.86% Jul 10 -
کبالت
28,500.00 6,338,685,000 0 0.00% 0.00% -5.00% 1.79% Jul 10 -
سرب
1,841.95 409,668,100 12.2 0.67% 4.30% 7.02% -6.70% Jul 10 -
آلومینیوم
1,664.00 370,090,240 1 -0.06% 2.65% 2.24% -9.66% Jul 09 -
قلع
17,340.00 3,856,589,400 265 1.55% 3.03% 0.87% -3.13% Jul 09 -
روی
2,156.00 479,515,960 25 1.17% 5.45% 6.71% -11.78% Jul 09 -
نیکل
13,472.50 2,996,418,725 272 2.06% 4.09% 7.06% -0.90% Jul 10 -
مولیبدن
19.38 4,310,306 0 0.00% 0.00% -5.46% -31.76% Jul 10 -
سنگ آهن
107.00 23,797,870 0 0.00% 5.42% 2.39% -11.57% Jul 10 -
سودا خاکستر
1,273.33 283,201,325 0 0.00% 0.53% 1.87% -22.52% Jul 10 -
آهن 62٪ آهن
105.5900 23,484,272 0.98 0.94% 3.99% 2.76% -12.87% Jul 10 -
لیتیم
40,500.00 9,007,605,000 0 0.00% 0.00% -2.41% -42.55% Jul 10 -
INDEX قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک
1,810.00 402,562,100 0 0.00% -4.44% 115.73% -6.12% Jul 10 -
صفحه اول CRB
150.30 33,428,223 1.13 0.76% 0.66% 4.92% -21.79% Jul 10 -
صفحه اول LME
2,797.50 622,191,975 0 0.00% 4.29% 7.29% -1.27% Jul 10 -
S & P GSCI
1,707.73 379,816,229 18.4 1.09% 1.16% 6.97% -32.76% Jul 10 -
انرژی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2020
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2020
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2020
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2021
۳ ماهه اول
نفت خام
40.5500 9,018,726 0.93 2.35%
دلار: 38.5631
ریال: 8,576,819
دلار: 36.6734
ریال: 8,156,531
دلار: 34.8771
ریال: 7,757,016
دلار: 33.1658
ریال: 7,376,406
برنت
43.2400 9,617,008 0.89 2.10%
دلار: 41.2129
ریال: 9,166,161
دلار: 39.271
ریال: 8,734,263
دلار: 37.4242
ریال: 8,323,516
دلار: 35.6596
ریال: 7,931,052
گاز طبیعی
1.8190 404,564 0.04 2.02%
دلار: 1.7166
ریال: 381,789
دلار: 1.62
ریال: 360,304
دلار: 1.5287
ریال: 339,998
دلار: 1.4426
ریال: 320,849
بنزین
1.2814 284,996 0.03 2.45%
دلار: 1.209
ریال: 268,894
دلار: 1.1411
ریال: 253,792
دلار: 1.0769
ریال: 239,513
دلار: 1.0165
ریال: 226,080
سوخت گرمایشی
1.2424 276,322 0.02 1.59%
دلار: 1.1883
ریال: 264,290
دلار: 1.1369
ریال: 252,858
دلار: 1.0876
ریال: 241,893
دلار: 1.0405
ریال: 231,418
اتانول
1.3000 289,133 0.1 -6.81%
دلار: 1.2176
ریال: 270,806
دلار: 1.1404
ریال: 253,636
دلار: 1.0681
ریال: 237,556
دلار: 1.0004
ریال: 222,499
نفتا
387.40 86,161,634 6.03 1.58%
دلار: 368.23
ریال: 81,898,034
دلار: 350.02
ریال: 77,847,948
دلار: 332.66
ریال: 73,986,911
دلار: 316.2
ریال: 70,326,042
پروپان
0.48 106,757 0 -0.33%
دلار: 0.45
ریال: 100,085
دلار: 0.42
ریال: 93,412
دلار: 0.39
ریال: 86,740
دلار: 0.37
ریال: 82,292
اورانیوم
32.9500 7,328,410 0 0.00%
دلار: 32.403
ریال: 7,206,751
دلار: 31.8659
ریال: 7,087,295
دلار: 31.3355
ریال: 6,969,329
دلار: 30.8148
ریال: 6,853,520
فلزات قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2020
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2020
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2020
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2021
۳ ماهه اول
طلا
1,798.95 400,104,470 5.1 -0.28%
دلار: 1,763.74
ریال: 392,273,413
دلار: 1,730.30
ریال: 384,836,023
دلار: 1,697.40
ریال: 377,518,734
دلار: 1,665.04
ریال: 370,321,546
نقره
18.7120 4,161,736 0.04 0.23%
دلار: 18.0968
ریال: 4,024,909
دلار: 17.5172
ریال: 3,896,000
دلار: 16.9564
ریال: 3,771,273
دلار: 16.4142
ریال: 3,650,682
پلاتین
814.60 181,175,186 18.76 -2.25%
دلار: 785.76
ریال: 174,760,882
دلار: 757.98
ریال: 168,582,332
دلار: 731.1
ریال: 162,603,951
دلار: 705.2
ریال: 156,843,532
پالادیوم
1,970.19 438,189,958 27.46 1.41%
دلار: 1,879.17
ریال: 417,946,200
دلار: 1,792.28
ریال: 398,620,995
دلار: 1,709.53
ریال: 380,216,567
دلار: 1,630.53
ریال: 362,646,177
منگنز
36.50 8,117,965 0 0.00%
دلار: 35.94
ریال: 7,993,415
دلار: 35.38
ریال: 7,868,866
دلار: 34.84
ریال: 7,748,764
دلار: 34.3
ریال: 7,628,663
نئودیمیم
388,000.00 86,295,080,000 0 0.00%
دلار: 373,993.20
ریال: 83,179,827,612
دلار: 360,490.80
ریال: 80,176,758,828
دلار: 347,492.80
ریال: 77,285,873,648
دلار: 334,921.60
ریال: 74,489,913,056
رودیوم
8,750.00 1,946,087,500 0 0.00%
دلار: 8,317.75
ریال: 1,849,950,778
دلار: 7,906.50
ریال: 1,758,484,665
دلار: 7,516.25
ریال: 1,671,689,163
دلار: 7,145.25
ریال: 1,589,175,053
کشاورزی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2020
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2020
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2020
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2021
۳ ماهه اول
سویا
890.2500 198,000,503 8.75 -0.97%
دلار: 867.2816
ریال: 192,892,101
دلار: 844.9363
ریال: 187,922,282
دلار: 823.1252
ریال: 183,071,276
دلار: 801.8482
ریال: 178,339,058
گندم
536.2500 119,267,363 10.5 2.00%
دلار: 510.9926
ریال: 113,649,864
دلار: 486.915
ریال: 108,294,765
دلار: 464.0171
ریال: 103,202,043
دلار: 442.1381
ریال: 98,335,935
پنبه
64.71 14,392,151 1.37 2.16%
دلار: 62.3
ریال: 13,856,143
دلار: 59.99
ریال: 13,342,376
دلار: 57.75
ریال: 12,844,178
دلار: 55.61
ریال: 12,368,220
برنج
16.1550 3,593,034 0.16 -0.98%
دلار: 15.8892
ریال: 3,533,917
دلار: 15.4748
ریال: 3,441,750
دلار: 15.0702
ریال: 3,351,763
دلار: 14.677
ریال: 3,264,312
روغن نخل
2,427.00 539,789,070 0 0.00%
دلار: 2,307.11
ریال: 513,124,335
دلار: 2,193.04
ریال: 487,754,026
دلار: 2,084.79
ریال: 463,678,144
دلار: 1,981.89
ریال: 440,792,155
پنیر
2.5660 570,704 0.01 0.23%
دلار: 2.4693
ریال: 549,197
دلار: 2.3761
ریال: 528,468
دلار: 2.2866
ریال: 508,563
دلار: 2.2003
ریال: 489,369
شیر
24.20 5,382,322 0.03 0.12%
دلار: 23.37
ریال: 5,197,722
دلار: 22.56
ریال: 5,017,570
دلار: 21.78
ریال: 4,844,090
دلار: 21.03
ریال: 4,677,282
لاستیک
142.90 31,782,389 1 -0.69%
دلار: 136.74
ریال: 30,412,343
دلار: 130.85
ریال: 29,102,349
دلار: 125.21
ریال: 27,847,956
دلار: 119.81
ریال: 26,646,942
قهوه
96.15 21,384,722 1.55 -1.59%
دلار: 90.98
ریال: 20,234,862
دلار: 86.08
ریال: 19,145,053
دلار: 81.45
ریال: 18,115,295
دلار: 77.07
ریال: 17,141,139
جو دو سر
334.0000 74,284,940 0 0.00%
دلار: 315.4964
ریال: 70,169,554
دلار: 298.0282
ریال: 66,284,452
دلار: 281.4952
ریال: 62,607,347
دلار: 265.8974
ریال: 59,138,241
آب پرتقال
128.95 28,679,770 0.35 0.27%
دلار: 121.94
ریال: 27,120,675
دلار: 115.31
ریال: 25,646,097
دلار: 109.03
ریال: 24,249,362
دلار: 103.1
ریال: 22,930,471
چوب
539.00 119,878,990 40 8.02%
دلار: 505.1
ریال: 112,339,291
دلار: 473.35
ریال: 105,277,774
دلار: 443.54
ریال: 98,647,731
دلار: 415.68
ریال: 92,451,389
پشم
1,134.00 252,212,940 0 0.00%
دلار: 1,095.67
ریال: 243,687,965
دلار: 1,058.59
ریال: 235,441,002
دلار: 1,022.87
ریال: 227,496,517
دلار: 988.28
ریال: 219,803,355
چای
2.54 564,921 0 0.00%
دلار: 2.3
ریال: 511,543
دلار: 2.09
ریال: 464,837
دلار: 1.89
ریال: 420,355
دلار: 1.72
ریال: 382,545
كاكائو
2,278.00 506,649,980 11 0.49%
دلار: 2,183.69
ریال: 485,674,493
دلار: 2,093.25
ریال: 465,559,733
دلار: 2,006.69
ریال: 446,307,923
دلار: 1,923.54
ریال: 427,814,531
کلزا
479.50 106,645,595 13.2 2.83%
دلار: 470.96
ریال: 104,746,214
دلار: 462.57
ریال: 102,880,194
دلار: 454.33
ریال: 101,047,535
دلار: 446.27
ریال: 99,254,911
شکر
11.76 2,615,542 0.08 -0.68%
دلار: 11.31
ریال: 2,515,457
دلار: 10.88
ریال: 2,419,821
دلار: 10.47
ریال: 2,328,633
دلار: 10.07
ریال: 2,239,669
ذرت
339.5000 75,508,195 10.75 -3.07%
دلار: 324.8658
ریال: 72,253,403
دلار: 311.0923
ریال: 69,190,038
دلار: 297.8954
ریال: 66,254,916
دلار: 285.2753
ریال: 63,448,079
دامداری قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2020
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2020
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2020
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2021
۳ ماهه اول
گاو زنده
99.9500 22,229,880 0.53 0.53%
دلار: 96.8067
ریال: 21,530,778
دلار: 93.6235
ریال: 20,822,803
دلار: 90.5405
ریال: 20,137,113
دلار: 87.5675
ریال: 19,475,888
مرغ
4.88 1,085,361 0 0.00%
دلار: 4.76
ریال: 1,058,672
دلار: 4.63
ریال: 1,029,758
دلار: 4.52
ریال: 1,005,293
دلار: 4.4
ریال: 978,604
گوشت گاو
14.45 3,213,825 0 0.00%
دلار: 14.09
ریال: 3,133,757
دلار: 13.73
ریال: 3,053,689
دلار: 13.39
ریال: 2,978,070
دلار: 13.05
ریال: 2,902,451
فیدر گاو
135.9000 30,225,519 1.45 1.08%
دلار: 131.2431
ریال: 29,189,778
دلار: 126.8855
ریال: 28,220,604
دلار: 122.6773
ریال: 27,284,658
دلار: 118.6048
ریال: 26,378,894
صنعتی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2020
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2020
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2020
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2021
۳ ماهه اول
مس
2.9020 645,434 0.08 2.71%
دلار: 2.8207
ریال: 627,352
دلار: 2.7433
ریال: 610,137
دلار: 2.6676
ریال: 593,301
دلار: 2.5945
ریال: 577,043
قیر طبیعی
2,670.00 593,834,700 72 -2.63%
دلار: 2,452.66
ریال: 545,496,111
دلار: 2,252.95
ریال: 501,078,610
دلار: 2,069.52
ریال: 460,281,943
دلار: 1,901.04
ریال: 422,810,306
فولاد
3,620.00 805,124,200 40 -1.09%
دلار: 3,385.06
ریال: 752,871,195
دلار: 3,165.33
ریال: 704,001,045
دلار: 2,960.07
ریال: 658,349,169
دلار: 2,767.85
ریال: 615,597,519
زغال سنگ
53.98 12,005,692 0.34 -0.63%
دلار: 52.06
ریال: 11,578,665
دلار: 50.22
ریال: 11,169,430
دلار: 48.43
ریال: 10,771,316
دلار: 46.71
ریال: 10,388,771
کبالت
28,500.00 6,338,685,000 0 0.00%
دلار: 27,089.25
ریال: 6,024,920,093
دلار: 25,749.75
ریال: 5,727,001,898
دلار: 24,472.95
ریال: 5,443,028,810
دلار: 23,261.70
ریال: 5,173,634,697
سرب
1,841.95 409,668,100 12.2 0.67%
دلار: 1,773.98
ریال: 394,550,892
دلار: 1,708.59
ریال: 380,007,502
دلار: 1,645.41
ریال: 365,955,638
دلار: 1,584.81
ریال: 352,477,592
آلومینیوم
1,664.00 370,090,240 1 -0.06%
دلار: 1,629.22
ریال: 362,354,820
دلار: 1,595.11
ریال: 354,768,415
دلار: 1,561.83
ریال: 347,366,610
دلار: 1,529.22
ریال: 340,113,820
قلع
17,340.00 3,856,589,400 265 1.55%
دلار: 16,795.52
ریال: 3,735,491,603
دلار: 16,268.39
ریال: 3,618,252,620
دلار: 15,756.86
ریال: 3,504,483,233
دلار: 15,262.67
ریال: 3,394,570,435
روی
2,156.00 479,515,960 25 1.17%
دلار: 2,079.03
ریال: 462,397,062
دلار: 2,004.86
ریال: 445,900,913
دلار: 1,933.29
ریال: 429,983,029
دلار: 1,864.29
ریال: 414,636,739
نیکل
13,472.50 2,996,418,725 272 2.06%
دلار: 12,881.06
ریال: 2,864,876,555
دلار: 12,315.21
ریال: 2,739,025,856
دلار: 11,774.97
ریال: 2,618,871,078
دلار: 11,257.62
ریال: 2,503,807,264
مولیبدن
19.38 4,310,306 0 0.00%
دلار: 18.43
ریال: 4,099,016
دلار: 17.52
ریال: 3,896,623
دلار: 16.66
ریال: 3,705,351
دلار: 15.84
ریال: 3,522,974
سنگ آهن
107.00 23,797,870 0 0.00%
دلار: 102.28
ریال: 22,748,095
دلار: 97.77
ریال: 21,745,026
دلار: 93.45
ریال: 20,784,215
دلار: 89.33
ریال: 19,867,885
سودا خاکستر
1,273.33 283,201,325 0 0.00%
دلار: 1,250.54
ریال: 278,132,601
دلار: 1,228.13
ریال: 273,148,393
دلار: 1,206.23
ریال: 268,277,614
دلار: 1,184.58
ریال: 263,462,438
آهن 62٪ آهن
105.5900 23,484,272 0.98 0.94%
دلار: 101.5248
ریال: 22,580,131
دلار: 97.618
ریال: 21,711,219
دلار: 93.859
ریال: 20,875,180
دلار: 90.2478
ریال: 20,072,013
لیتیم
40,500.00 9,007,605,000 0 0.00%
دلار: 39,823.65
ریال: 8,857,177,997
دلار: 39,159.45
ریال: 8,709,453,275
دلار: 38,503.35
ریال: 8,563,530,074
دلار: 37,863.45
ریال: 8,421,209,915
INDEX قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2020
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2020
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2020
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2021
۳ ماهه اول
خشک بالتیک
1,810.00 402,562,100 0 0.00%
دلار: 1,672.44
ریال: 371,967,380
دلار: 1,545.38
ریال: 343,707,966
دلار: 1,427.91
ریال: 317,581,463
دلار: 1,319.31
ریال: 293,427,737
صفحه اول CRB
150.30 33,428,223 1.13 0.76%
دلار: 147.13
ریال: 32,723,183
دلار: 144.02
ریال: 32,031,488
دلار: 140.98
ریال: 31,355,362
دلار: 138
ریال: 30,692,580
صفحه اول LME
2,797.50 622,191,975 0 0.00%
دلار: 2,744.35
ریال: 610,370,884
دلار: 2,692.31
ریال: 598,796,667
دلار: 2,641.12
ریال: 587,411,499
دلار: 2,590.76
ریال: 576,210,932
S & P GSCI
1,707.73 379,816,229 18.4 1.09%
دلار: 1,655.81
ریال: 368,268,702
دلار: 1,605.43
ریال: 357,063,686
دلار: 1,556.59
ریال: 346,201,182
دلار: 1,509.29
ریال: 335,681,189
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی