شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازارهای کالایی

  • داده های زنده
  • پیش بینی
انرژی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
نفت خام
21.8200 3,250,307 0.78 -3.45% -3.58% -51.25% -63.20% Mar 27 -
برنت
24.9400 3,715,062 1.4 -5.32% -7.56% -50.63% -63.23% Mar 27 -
گاز طبیعی
1.7680 263,361 0.04 -2.05% 1.26% -2.48% -34.81% Mar 27 -
بنزین
0.6754 100,608 0.02 3.38% 0.30% -51.35% -64.07% Mar 27 -
سوخت گرمایشی
1.0795 160,802 0 -0.22% 4.17% -27.18% -45.26% Mar 27 -
اتانول
1.0090 150,301 0.03 3.06% 0.70% -17.14% -26.88% Mar 27 -
نفتا
248.89 37,074,654 1.61 -0.64% -2.37% -46.52% -53.32% Mar 27 -
پروپان
0.29 43,198 0 0.52% 0.00% -25.94% -56.21% Mar 27 -
اورانیوم
27.2000 4,051,712 0.6 2.26% 12.86% 9.24% 9.02% Mar 27 -
فلزات قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
طلا
1,624.15 241,933,384 0.9 0.06% 8.47% 2.49% 25.89% Mar 27 -
نقره
14.3940 2,144,130 0.01 0.08% 14.16% -13.16% -4.10% Mar 27 -
پلاتین
741.39 110,437,454 5.6 0.76% 21.34% -14.15% -12.31% Mar 27 -
پالادیوم
2,269.72 338,097,491 62.18 -2.67% 38.22% -12.47% 64.06% Mar 27 -
منگنز
35.50 5,288,080 0 0.00% 5.97% 9.23% -10.13% Mar 27 -
نئودیمیم
372,500.00 55,487,600,000 0 0.00% -1.32% 0.00% -0.67% Mar 27 -
رودیوم
10,400.00 1,549,184,000 2,150.00 26.06% 60.00% -19.69% 217.07% Mar 27 -
کشاورزی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
سویا
887.0000 132,127,520 3.5 0.40% 2.42% 0.56% -0.28% Mar 27 -
گندم
558.0000 83,119,680 1.5 0.27% 3.81% 6.32% 20.13% Mar 27 -
پنبه
51.33 7,646,117 1.45 -2.75% -4.38% -16.66% -33.86% Mar 27 -
برنج
13.9550 2,078,737 0.19 1.34% 5.04% 3.26% 27.97% Mar 27 -
روغن نخل
2,422.00 360,781,120 0 0.00% 3.28% -1.06% 21.04% Mar 28 -
پنیر
1.7080 254,424 0 0.00% -0.29% -4.47% 10.91% Mar 27 -
شیر
16.23 2,417,621 0 0.00% -0.18% -4.42% 7.77% Mar 27 -
لاستیک
140.00 20,854,400 3.4 -2.37% -3.98% -16.67% -19.12% Mar 27 -
قهوه
115.85 17,257,016 8.8 -7.06% -3.22% 5.22% 22.59% Mar 27 -
جو دو سر
263.0000 39,176,480 5 1.94% 0.48% -0.58% -0.66% Mar 27 -
آب پرتقال
118.20 17,607,072 3.45 -2.84% 11.98% 16.05% -1.42% Mar 27 -
چوب
311.30 46,371,248 9.5 -2.96% -3.41% -22.06% -13.58% Mar 27 -
پشم
1,442.00 214,800,320 0 0.00% 0.28% -8.79% -25.94% Mar 27 -
چای
2.56 381,338 0.69 -21.23% -21.23% 13.78% 0.39% Mar 27 -
كاكائو
2,257.00 336,202,720 2 0.09% 1.21% -18.22% -1.01% Mar 27 -
کلزا
462.90 68,953,584 0.1 0.02% 0.22% 2.23% 1.67% Mar 27 -
شکر
11.10 1,653,456 0.23 -2.03% 1.74% -23.24% -11.41% Mar 27 -
ذرت
351.7500 52,396,680 2 -0.57% 0.93% -4.13% -5.95% Mar 27 -
دامداری قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
گاو زنده
89.0500 13,264,888 4.2 -4.50% -1.27% -20.80% -29.62% Mar 27 -
0
مرغ
4.55 677,768 0 0.00% 0.22% -7.33% -0.87% Mar 27 -
گوشت گاو
14.21 2,116,722 0.04 0.28% 2.30% 4.41% 35.46% Mar 27 -
فیدر گاو
120.9000 18,009,264 9.73 -7.44% 1.00% -7.48% -14.84% Mar 27 -
صنعتی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
مس
2.1660 322,647 0.03 -1.23% 0.14% -14.80% -24.49% Mar 27 -
قیر طبیعی
1,902.00 283,321,920 78 -3.94% -2.06% -30.84% -44.52% Mar 27 -
فولاد
3,435.00 511,677,600 10 -0.29% -0.09% 1.03% -7.54% Mar 27 -
زغال سنگ
70.68 10,528,493 1 1.44% 5.76% 5.81% -16.48% Mar 27 -
کبالت
30,000.00 4,468,800,000 0 0.00% 0.00% -10.45% 0.00% Mar 27 -
سرب
1,693.50 252,263,760 18.75 1.12% 3.06% -10.25% -15.39% Mar 27 -
آلومینیوم
1,545.50 230,217,680 9.5 0.62% -5.18% -8.55% -18.79% Mar 27 -
قلع
14,260.00 2,124,169,600 8 -0.06% 2.59% -12.76% -33.43% Mar 27 -
روی
1,878.00 279,746,880 18 0.97% 1.68% -6.66% -34.50% Mar 27 -
نیکل
11,298.00 1,682,950,080 151.5 1.36% 1.28% -7.29% -12.39% Mar 27 -
مولیبدن
25.80 3,843,168 0 0.00% 0.00% 0.00% -11.79% Mar 27 -
سنگ آهن
86.50 12,885,040 0 0.00% -3.89% 2.37% 0.00% Mar 27 -
سودا خاکستر
1,580.00 235,356,800 0 0.00% -0.21% 1.72% -19.66% Mar 27 -
آهن 62٪ آهن
88.4900 13,181,470 0.11 -0.12% -1.21% 2.35% 3.26% Mar 27 -
لیتیم
46,000.00 6,852,160,000 0 0.00% 0.00% -4.17% -39.87% Mar 27 -
INDEX قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک
556.00 82,821,760 13 -2.28% -11.04% 3.93% -19.30% Mar 27 -
صفحه اول CRB
131.51 19,589,730 2.61 -1.95% 0.00% -22.26% -31.34% Mar 27 -
صفحه اول LME
2,288.40 340,880,064 0 0.00% -0.60% -12.22% -25.13% Mar 27 -
S & P GSCI
1,529.41 227,820,914 27.07 -1.74% -0.02% -27.77% -39.63% Mar 27 -
انرژی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
نفت خام
21.8200 3,250,307 0.78 -3.45%
دلار: 20.7508
ریال: 3,091,039
دلار: 19.734
ریال: 2,939,577
دلار: 18.7674
ریال: 2,795,592
دلار: 17.8466
ریال: 2,658,430
برنت
24.9400 3,715,062 1.4 -5.32%
دلار: 23.7653
ریال: 3,540,079
دلار: 22.6455
ریال: 3,373,274
دلار: 21.5806
ریال: 3,214,646
دلار: 20.563
ریال: 3,063,064
گاز طبیعی
1.7680 263,361 0.04 -2.05%
دلار: 1.6685
ریال: 248,540
دلار: 1.5746
ریال: 234,552
دلار: 1.4858
ریال: 221,325
دلار: 1.4022
ریال: 208,872
بنزین
0.6754 100,608 0.02 3.38%
دلار: 0.6374
ریال: 94,947
دلار: 0.6016
ریال: 89,614
دلار: 0.5678
ریال: 84,579
دلار: 0.5359
ریال: 79,828
سوخت گرمایشی
1.0795 160,802 0 -0.22%
دلار: 1.0328
ریال: 153,846
دلار: 0.9881
ریال: 147,187
دلار: 0.9452
ریال: 140,797
دلار: 0.9043
ریال: 134,705
اتانول
1.0090 150,301 0.03 3.06%
دلار: 0.945
ریال: 140,767
دلار: 0.8851
ریال: 131,844
دلار: 0.829
ریال: 123,488
دلار: 0.7764
ریال: 115,653
نفتا
248.89 37,074,654 1.61 -0.64%
دلار: 236.57
ریال: 35,239,467
دلار: 224.87
ریال: 33,496,635
دلار: 213.72
ریال: 31,835,731
دلار: 203.15
ریال: 30,261,224
پروپان
0.29 43,198 0 0.52%
دلار: 0.27
ریال: 40,219
دلار: 0.25
ریال: 37,240
دلار: 0.24
ریال: 35,750
دلار: 0.22
ریال: 32,771
اورانیوم
27.2000 4,051,712 0.6 2.26%
دلار: 26.7485
ریال: 3,984,457
دلار: 26.3051
ریال: 3,918,408
دلار: 25.8672
ریال: 3,853,178
دلار: 25.4374
ریال: 3,789,155
فلزات قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
طلا
1,624.15 241,933,384 0.9 0.06%
دلار: 1,593.29
ریال: 237,336,478
دلار: 1,563.08
ریال: 232,836,397
دلار: 1,533.36
ریال: 228,409,306
دلار: 1,504.13
ریال: 224,055,205
نقره
14.3940 2,144,130 0.01 0.08%
دلار: 13.9334
ریال: 2,075,519
دلار: 13.4872
ریال: 2,009,053
دلار: 13.0554
ریال: 1,944,732
دلار: 12.6379
ریال: 1,882,542
پلاتین
741.39 110,437,454 5.6 0.76%
دلار: 715.14
ریال: 106,527,254
دلار: 689.86
ریال: 102,761,546
دلار: 665.4
ریال: 99,117,984
دلار: 641.82
ریال: 95,605,507
پالادیوم
2,269.72 338,097,491 62.18 -2.67%
دلار: 2,164.86
ریال: 322,477,546
دلار: 2,064.77
ریال: 307,568,139
دلار: 1,969.44
ریال: 293,367,782
دلار: 1,878.42
ریال: 279,809,443
منگنز
35.50 5,288,080 0 0.00%
دلار: 34.95
ریال: 5,206,152
دلار: 34.41
ریال: 5,125,714
دلار: 33.88
ریال: 5,046,765
دلار: 33.36
ریال: 4,969,306
نئودیمیم
372,500.00 55,487,600,000 0 0.00%
دلار: 359,052.75
ریال: 53,484,497,640
دلار: 346,089.75
ریال: 51,553,529,160
دلار: 333,611.00
ریال: 49,694,694,560
دلار: 321,542.00
ریال: 47,896,896,320
رودیوم
10,400.00 1,549,184,000 2,150.00 26.06%
دلار: 9,886.24
ریال: 1,472,654,310
دلار: 9,397.44
ریال: 1,399,842,662
دلار: 8,933.60
ریال: 1,330,749,056
دلار: 8,492.64
ریال: 1,265,063,654
کشاورزی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
سویا
887.0000 132,127,520 3.5 0.40%
دلار: 864.1154
ریال: 128,718,630
دلار: 841.8517
ریال: 125,402,229
دلار: 820.1202
ریال: 122,165,105
دلار: 798.9209
ریال: 119,007,257
گندم
558.0000 83,119,680 1.5 0.27%
دلار: 531.7182
ریال: 79,204,743
دلار: 506.664
ریال: 75,472,669
دلار: 482.8374
ریال: 71,923,459
دلار: 460.071
ریال: 68,532,176
پنبه
51.33 7,646,117 1.45 -2.75%
دلار: 49.42
ریال: 7,361,603
دلار: 47.58
ریال: 7,087,517
دلار: 45.81
ریال: 6,823,858
دلار: 44.11
ریال: 6,570,626
برنج
13.9550 2,078,737 0.19 1.34%
دلار: 13.5908
ریال: 2,024,486
دلار: 13.2363
ریال: 1,971,679
دلار: 12.8902
ریال: 1,920,124
دلار: 12.5539
ریال: 1,870,029
روغن نخل
2,422.00 360,781,120 0 0.00%
دلار: 2,302.35
ریال: 342,958,056
دلار: 2,188.52
ریال: 326,001,939
دلار: 2,080.50
ریال: 309,911,280
دلار: 1,977.81
ریال: 294,614,578
پنیر
1.7080 254,424 0 0.00%
دلار: 1.6436
ریال: 244,831
دلار: 1.5816
ریال: 235,595
دلار: 1.522
ریال: 226,717
دلار: 1.4646
ریال: 218,167
شیر
16.23 2,417,621 0 0.00%
دلار: 15.67
ریال: 2,334,203
دلار: 15.13
ریال: 2,253,765
دلار: 14.61
ریال: 2,176,306
دلار: 14.1
ریال: 2,100,336
لاستیک
140.00 20,854,400 3.4 -2.37%
دلار: 133.97
ریال: 19,956,171
دلار: 128.2
ریال: 19,096,672
دلار: 122.67
ریال: 18,272,923
دلار: 117.38
ریال: 17,484,925
قهوه
115.85 17,257,016 8.8 -7.06%
دلار: 109.62
ریال: 16,328,995
دلار: 103.72
ریال: 15,450,131
دلار: 98.14
ریال: 14,618,934
دلار: 92.87
ریال: 13,833,915
جو دو سر
263.0000 39,176,480 5 1.94%
دلار: 248.4298
ریال: 37,006,103
دلار: 234.6749
ریال: 34,957,173
دلار: 221.6564
ریال: 33,017,937
دلار: 209.3743
ریال: 31,188,396
آب پرتقال
118.20 17,607,072 3.45 -2.84%
دلار: 111.77
ریال: 16,649,259
دلار: 105.69
ریال: 15,743,582
دلار: 99.94
ریال: 14,887,062
دلار: 94.5
ریال: 14,076,720
چوب
311.30 46,371,248 9.5 -2.96%
دلار: 291.72
ریال: 43,454,611
دلار: 273.38
ریال: 40,722,685
دلار: 256.17
ریال: 38,159,083
دلار: 240.07
ریال: 35,760,827
پشم
1,442.00 214,800,320 0 0.00%
دلار: 1,393.26
ریال: 207,540,010
دلار: 1,346.11
ریال: 200,516,546
دلار: 1,300.68
ریال: 193,749,293
دلار: 1,256.70
ریال: 187,198,032
چای
2.56 381,338 0.69 -21.23%
دلار: 2.32
ریال: 345,587
دلار: 2.1
ریال: 312,816
دلار: 1.91
ریال: 284,514
دلار: 1.73
ریال: 257,701
كاكائو
2,257.00 336,202,720 2 0.09%
دلار: 2,163.56
ریال: 322,283,898
دلار: 2,073.96
ریال: 308,937,082
دلار: 1,988.19
ریال: 296,160,782
دلار: 1,905.81
ریال: 283,889,458
کلزا
462.90 68,953,584 0.1 0.02%
دلار: 454.66
ریال: 67,726,154
دلار: 446.56
ریال: 66,519,578
دلار: 438.6
ریال: 65,333,856
دلار: 430.82
ریال: 64,174,947
شکر
11.10 1,653,456 0.23 -2.03%
دلار: 10.68
ریال: 1,590,893
دلار: 10.27
ریال: 1,529,819
دلار: 9.88
ریال: 1,471,725
دلار: 9.5
ریال: 1,415,120
ذرت
351.7500 52,396,680 2 -0.57%
دلار: 336.8358
ریال: 50,175,061
دلار: 322.5548
ریال: 48,047,763
دلار: 308.8717
ریال: 46,009,528
دلار: 295.7866
ریال: 44,060,372
دامداری قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
گاو زنده
89.0500 13,264,888 4.2 -4.50%
دلار: 86.1203
ریال: 12,828,480
دلار: 83.2885
ریال: 12,406,655
دلار: 80.5457
ریال: 11,998,087
دلار: 77.9009
ریال: 11,604,118
مرغ
4.55 677,768 0 0.00%
دلار: 4.43
ریال: 659,893
دلار: 4.32
ریال: 643,507
دلار: 4.21
ریال: 627,122
دلار: 4.1
ریال: 610,736
گوشت گاو
14.21 2,116,722 0.04 0.28%
دلار: 13.85
ریال: 2,063,096
دلار: 13.51
ریال: 2,012,450
دلار: 13.17
ریال: 1,961,803
دلار: 12.84
ریال: 1,912,646
فیدر گاو
120.9000 18,009,264 9.73 -7.44%
دلار: 116.8861
ریال: 17,411,353
دلار: 113.0052
ریال: 16,833,255
دلار: 109.2573
ریال: 16,274,967
دلار: 105.6303
ریال: 15,734,689
صنعتی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
مس
2.1660 322,647 0.03 -1.23%
دلار: 2.1064
ریال: 313,769
دلار: 2.0486
ریال: 305,159
دلار: 1.9921
ریال: 296,743
دلار: 1.9375
ریال: 288,610
قیر طبیعی
1,902.00 283,321,920 78 -3.94%
دلار: 1,747.18
ریال: 260,259,933
دلار: 1,604.91
ریال: 239,067,394
دلار: 1,474.24
ریال: 219,602,790
دلار: 1,354.22
ریال: 201,724,611
فولاد
3,435.00 511,677,600 10 -0.29%
دلار: 3,212.07
ریال: 478,469,947
دلار: 3,003.56
ریال: 447,410,298
دلار: 2,808.80
ریال: 418,398,848
دلار: 2,626.40
ریال: 391,228,544
زغال سنگ
70.68 10,528,493 1 1.44%
دلار: 68.17
ریال: 10,154,603
دلار: 65.75
ریال: 9,794,120
دلار: 63.41
ریال: 9,445,554
دلار: 61.17
ریال: 9,111,883
کبالت
30,000.00 4,468,800,000 0 0.00%
دلار: 28,515.00
ریال: 4,247,594,400
دلار: 27,105.00
ریال: 4,037,560,800
دلار: 25,761.00
ریال: 3,837,358,560
دلار: 24,486.00
ریال: 3,647,434,560
سرب
1,693.50 252,263,760 18.75 1.12%
دلار: 1,631.01
ریال: 242,955,250
دلار: 1,570.89
ریال: 233,999,774
دلار: 1,512.80
ریال: 225,346,688
دلار: 1,457.09
ریال: 217,048,126
آلومینیوم
1,545.50 230,217,680 9.5 0.62%
دلار: 1,513.20
ریال: 225,406,272
دلار: 1,481.52
ریال: 220,687,219
دلار: 1,450.61
ریال: 216,082,866
دلار: 1,420.31
ریال: 211,569,378
قلع
14,260.00 2,124,169,600 8 -0.06%
دلار: 13,812.24
ریال: 2,057,471,270
دلار: 13,378.73
ریال: 1,992,895,621
دلار: 12,958.06
ریال: 1,930,232,618
دلار: 12,551.65
ریال: 1,869,693,784
روی
1,878.00 279,746,880 18 0.97%
دلار: 1,810.96
ریال: 269,760,602
دلار: 1,746.35
ریال: 260,136,296
دلار: 1,684.00
ریال: 250,848,640
دلار: 1,623.91
ریال: 241,897,634
نیکل
11,298.00 1,682,950,080 151.5 1.36%
دلار: 10,802.02
ریال: 1,609,068,899
دلار: 10,327.50
ریال: 1,538,384,400
دلار: 9,874.45
ریال: 1,470,898,072
دلار: 9,440.61
ریال: 1,406,273,266
مولیبدن
25.80 3,843,168 0 0.00%
دلار: 24.53
ریال: 3,653,989
دلار: 23.32
ریال: 3,473,747
دلار: 22.18
ریال: 3,303,933
دلار: 21.09
ریال: 3,141,566
سنگ آهن
86.50 12,885,040 0 0.00%
دلار: 82.69
ریال: 12,317,502
دلار: 79.04
ریال: 11,773,798
دلار: 75.55
ریال: 11,253,928
دلار: 72.22
ریال: 10,757,891
سودا خاکستر
1,580.00 235,356,800 0 0.00%
دلار: 1,551.72
ریال: 231,144,211
دلار: 1,523.91
ریال: 227,001,634
دلار: 1,496.73
ریال: 222,952,901
دلار: 1,469.87
ریال: 218,951,835
آهن 62٪ آهن
88.4900 13,181,470 0.11 -0.12%
دلار: 85.0831
ریال: 12,673,979
دلار: 81.809
ریال: 12,186,269
دلار: 78.6588
ریال: 11,717,015
دلار: 75.6324
ریال: 11,266,202
لیتیم
46,000.00 6,852,160,000 0 0.00%
دلار: 45,231.80
ریال: 6,737,728,928
دلار: 44,477.40
ریال: 6,625,353,504
دلار: 43,732.20
ریال: 6,514,348,512
دلار: 43,005.40
ریال: 6,406,084,384
INDEX قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
خشک بالتیک
556.00 82,821,760 13 -2.28%
دلار: 513.74
ریال: 76,526,710
دلار: 474.71
ریال: 70,712,802
دلار: 438.63
ریال: 65,338,325
دلار: 405.27
ریال: 60,369,019
صفحه اول CRB
131.51 19,589,730 2.61 -1.95%
دلار: 128.74
ریال: 19,177,110
دلار: 126.02
ریال: 18,771,939
دلار: 123.36
ریال: 18,375,706
دلار: 120.76
ریال: 17,988,410
صفحه اول LME
2,288.40 340,880,064 0 0.00%
دلار: 2,244.92
ریال: 334,403,283
دلار: 2,202.36
ریال: 328,063,546
دلار: 2,160.48
ریال: 321,825,101
دلار: 2,119.29
ریال: 315,689,438
S & P GSCI
1,529.41 227,820,914 27.07 -1.74%
دلار: 1,482.92
ریال: 220,895,763
دلار: 1,437.80
ریال: 214,174,688
دلار: 1,394.06
ریال: 207,659,178
دلار: 1,351.69
ریال: 201,347,742
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی