بازارهای کالایی

  • داده های زنده
  • پیش بینی
انرژی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
نفت خام
71.9700 19,806,864 1.48 2.10% -0.88% 48.33% 2021-09-22 Sep 22 -
برنت
4.7460 1,306,147 0.0117 1.42% 0.00% -0.30% 50.12% Sep 21 -
گاز طبیعی
4.7460 1,306,147 -0.057 -1.19% -13.08% 86.92% 2021-09-22 Sep 22 -
بنزین
2.1169 582,592 0.0117 0.56% -4.07% 50.12% 2021-09-22 Sep 22 -
سوخت گرمایشی
2.2046 606,728 0.0308 1.42% -0.03% 48.56% 2021-09-22 Sep 22 -
اتانول
2.2070 607,388 0 0.00% 0.00% 54.01% 2021-09-22 Sep 22 -
نفتا
672.00 184,941,120 1.05 0.16% 1.09% 55.30% 2021-09-21 Sep 21 -
پروپان
1.27 349,517 0 0.07% 3.42% 97.07% 2021-09-21 Sep 21 -
اورانیوم
49.7500 13,691,698 -0.15 -0.30% 10.80% 62.05% 2021-09-21 Sep 21 -
فلزات قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
طلا
1,949.55 536,535,656 7.67 0.40% 5.80% 9.95% 36.65% Jul 28 -
نقره
24.352 6,701,914 0.26 -1.05% 9.30% 36.41% 47.99% Jul 28 -
پلاتین
947.40 260,733,954 2.06 0.22% 7.44% 17.60% 7.78% Jul 28 -
پالادیوم
2,279.03 627,211,846 31.47 -1.36% 5.61% 19.72% 46.70% Jul 28 -
منگنز
34.50 9,494,745 1 -2.82% -5.48% -12.66% -5.48% Jul 24 -
نئودیمیم
392,500.00 108,019,925,000 0 0.00% 0.00% 3.97% 2.61% Jul 24 -
رودیوم
8,775.00 2,414,967,750 125 -1.40% 0.86% 9.69% 149.64% Jul 24 -
کشاورزی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
سویا
895.0000 246,312,950 11 -1.21% -0.14% 3.38% 1.04% Jul 28 -
گندم
523.7500 144,141,238 2.5 -0.47% -0.71% 7.88% 4.02% Jul 28 -
پنبه
60.75 16,719,008 0.06 0.10% -3.43% 1.90% -4.74% Jul 28 -
برنج
11.5150 3,169,043 0.13 -1.07% -2.46% -15.95% -6.46% Jul 28 -
روغن نخل
2,449.00 673,989,290 4 -0.16% -3.13% 3.29% 1.24% Jul 28 -
پنیر
2.5780 709,491 0 0.00% 0.31% 16.92% 41.80% Jul 28 -
شیر
24.42 6,720,628 0.01 0.04% 0.41% 16.62% 39.78% Jul 28 -
لاستیک
159.00 43,758,390 0 0.00% 1.73% 13.09% -30.20% Jul 28 -
قهوه
109.65 30,176,777 0.75 -0.68% 9.10% 11.15% 8.40% Jul 28 -
جو دو سر
285.5000 78,572,455 0.25 0.09% 3.63% -14.90% 10.34% Jul 28 -
آب پرتقال
119.05 32,763,751 2.65 -2.18% -3.09% -1.53% 17.06% Jul 28 -
چوب
576.10 158,548,481 8.2 1.44% 12.26% 35.20% 71.56% Jul 28 -
پشم
1,134.00 312,088,140 0 0.00% 0.00% 2.16% -35.35% Jul 24 -
چای
2.39 657,752 0 0.00% -5.91% -7.36% -16.72% Jul 24 -
كاكائو
2,295.00 631,606,950 9 0.39% 5.47% -0.78% -3.69% Jul 28 -
کلزا
487.30 134,109,833 1.4 -0.29% 0.54% 2.78% 8.43% Jul 28 -
شکر
11.99 3,299,768 0.13 -1.07% 2.74% 2.39% -0.66% Jul 28 -
ذرت
320.2500 88,136,003 4.25 -1.31% -1.46% -1.39% -23.20% Jul 28 -
دامداری قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
گاو زنده
101.0750 27,816,851 0.63 0.62% -0.64% 6.51% -6.97% Jul 28 -
0
مرغ
4.95 1,362,290 0 0.00% 1.23% 4.87% 6.45% Jul 24 -
گوشت گاو
14.49 3,987,793 0.05 0.35% 1.47% 1.68% 38.93% Jul 24 -
فیدر گاو
141.2500 38,873,413 2 1.44% 0.12% 5.63% -0.74% Jul 28 -
صنعتی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
مس
2.9065 799,898 0.01 0.24% -1.26% 8.29% 7.27% Jul 28 -
قیر طبیعی
2,666.00 733,709,860 2 -0.08% -2.06% 6.90% -23.57% Jul 28 -
فولاد
3,816.00 1,050,201,360 31 0.82% 2.66% 3.70% -6.24% Jul 28 -
زغال سنگ
52.80 14,531,088 0.52 -0.98% -1.82% -2.22% -29.60% Jul 27 -
کبالت
28,500.00 7,843,485,000 0 0.00% 0.00% 0.00% 9.62% Jul 24 -
سرب
1,799.00 495,102,790 8 -0.44% 0.31% 1.52% -11.88% Jul 24 -
آلومینیوم
1,700.00 467,857,000 1 -0.06% 2.32% 8.28% -6.13% Jul 24 -
قلع
17,675.00 4,864,336,750 87.5 0.50% 1.92% 6.19% 0.43% Jul 23 -
روی
2,218.00 610,415,780 21.5 -0.96% 1.63% 8.20% -10.17% Jul 24 -
نیکل
13,612.75 3,746,364,928 38 -0.28% 3.28% 9.83% -4.97% Jul 24 -
مولیبدن
19.38 5,333,570 0 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% Jul 24 -
سنگ آهن
110.50 30,410,705 1.5 -1.34% 0.45% 6.25% -6.36% Jul 24 -
سودا خاکستر
1,266.67 348,600,251 0 0.00% -0.52% 0.00% -23.69% Jul 28 -
آهن 62٪ آهن
107.4600 29,574,067 0.23 -0.21% 0.26% 4.27% -10.46% Jul 27 -
لیتیم
39,000.00 10,733,190,000 0 0.00% 0.00% -3.70% -41.79% Jul 28 -
INDEX قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک
1,293.00 355,846,530 24 -1.82% -22.94% -27.93% -32.73% Jul 27 -
صفحه اول CRB
151.93 41,812,655 0.11 0.07% 1.58% 5.68% -18.66% Jul 24 -
صفحه اول LME
2,889.40 795,191,774 0 0.00% 1.99% 9.85% 1.50% Jul 24 -
S & P GSCI
1,724.45 474,585,885 1.76 0.10% 1.35% 6.18% -30.15% Jul 24 -
انرژی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
نفت خام
71.9700 19,806,864 1.48 2.10%
دلار: 67.8394
ریال: 18,670,081
دلار: 65.8827
ریال: 18,131,578
دلار: 63.9762
ریال: 17,606,890
دلار:
ریال: 0
برنت
4.7460 1,306,147 0.0117 1.42%
دلار: 71.3222
ریال: 19,628,583
دلار: 69.4174
ریال: 19,104,363
دلار: 67.5652
ریال: 18,594,619
دلار:
ریال: 0
گاز طبیعی
4.7460 1,306,147 -0.057 -1.19%
دلار: 4.5864
ریال: 1,262,223
دلار: 4.3685
ریال: 1,202,255
دلار: 4.1608
ریال: 1,145,094
دلار:
ریال: 0
بنزین
2.1169 582,592 0.0117 0.56%
دلار: 2.0581
ریال: 566,410
دلار: 2.0022
ریال: 551,025
دلار: 1.9478
ریال: 536,054
دلار:
ریال: 0
سوخت گرمایشی
2.2046 606,728 0.0308 1.42%
دلار: 2.1013
ریال: 578,299
دلار: 2.0499
ریال: 564,153
دلار: 1.9995
ریال: 550,282
دلار:
ریال: 0
اتانول
2.2070 607,388 0 0.00%
دلار: 2.1075
ریال: 580,005
دلار: 2.0594
ریال: 566,767
دلار: 2.0126
ریال: 553,888
دلار:
ریال: 0
نفتا
672.00 184,941,120 1.05 0.16%
دلار: 650.65
ریال: 179,065,387
دلار: 638.28
ریال: 175,661,039
دلار: 626.11
ریال: 172,311,733
دلار:
ریال: 0
پروپان
1.27 349,517 0 0.07%
دلار: 1.21
ریال: 333,004
دلار: 1.17
ریال: 321,996
دلار: 1.14
ریال: 313,739
دلار:
ریال: 0
اورانیوم
49.7500 13,691,698 -0.15 -0.30%
دلار: 49.3166
ریال: 13,572,421
دلار: 48.5902
ریال: 13,372,509
دلار: 47.879
ریال: 13,176,780
دلار:
ریال: 0
فلزات قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
طلا
1,949.55 536,535,656 7.67 0.40%
دلار: 1,902.65
ریال: 523,628,307
دلار: 1,866.57
ریال: 513,698,730
دلار: 1,831.08
ریال: 503,931,527
دلار: 1,796.17
ریال: 494,323,946
نقره
24.352 6,701,914 0.26 -1.05%
دلار: 23.682
ریال: 6,517,523
دلار: 22.924
ریال: 6,308,914
دلار: 22.19
ریال: 6,106,910
دلار: 21.48
ریال: 5,911,511
پلاتین
947.40 260,733,954 2.06 0.22%
دلار: 893.5
ریال: 245,900,135
دلار: 861.91
ریال: 237,206,251
دلار: 831.34
ریال: 228,793,081
دلار: 801.89
ریال: 220,688,147
پالادیوم
2,279.03 627,211,846 31.47 -1.36%
دلار: 2,159.10
ریال: 594,205,911
دلار: 2,059.27
ریال: 566,731,697
دلار: 1,964.20
ریال: 540,567,482
دلار: 1,873.42
ریال: 515,583,918
منگنز
34.50 9,494,745 1 -2.82%
دلار: 33.97
ریال: 9,348,884
دلار: 33.44
ریال: 9,203,022
دلار: 32.93
ریال: 9,062,665
دلار: 32.42
ریال: 8,922,308
نئودیمیم
392,500.00 108,019,925,000 0 0.00%
دلار: 378,330.75
ریال: 104,120,405,708
دلار: 364,671.75
ریال: 100,361,312,318
دلار: 351,523.00
ریال: 96,742,644,830
دلار: 338,806.00
ریال: 93,242,799,260
رودیوم
8,775.00 2,414,967,750 125 -1.40%
دلار: 8,341.52
ریال: 2,295,669,719
دلار: 7,929.09
ریال: 2,182,164,859
دلار: 7,537.73
ریال: 2,074,458,673
دلار: 7,165.67
ریال: 1,972,064,041
کشاورزی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
سویا
895.0000 246,312,950 11 -1.21%
دلار: 871.909
ریال: 239,958,076
دلار: 849.4445
ریال: 233,775,621
دلار: 827.517
ریال: 227,740,954
دلار: 806.1265
ریال: 221,854,074
گندم
523.7500 144,141,238 2.5 -0.47%
دلار: 501.7019
ریال: 138,073,380
دلار: 478.062
ریال: 131,567,443
دلار: 455.5805
ریال: 125,380,309
دلار: 434.0993
ریال: 119,468,468
پنبه
60.75 16,719,008 0.06 0.10%
دلار: 57.91
ریال: 15,937,411
دلار: 55.76
ریال: 15,345,710
دلار: 53.68
ریال: 14,773,273
دلار: 51.69
ریال: 14,225,605
برنج
11.5150 3,169,043 0.13 -1.07%
دلار: 11.0245
ریال: 3,034,053
دلار: 10.737
ریال: 2,954,930
دلار: 10.4563
ریال: 2,877,678
دلار: 10.1835
ریال: 2,802,601
روغن نخل
2,449.00 673,989,290 4 -0.16%
دلار: 2,331.82
ریال: 641,740,182
دلار: 2,216.53
ریال: 610,011,221
دلار: 2,107.13
ریال: 579,903,247
دلار: 2,003.12
ریال: 551,278,655
پنیر
2.5780 709,491 0 0.00%
دلار: 2.4808
ریال: 682,741
دلار: 2.3872
ریال: 656,981
دلار: 2.2973
ریال: 632,240
دلار: 2.2106
ریال: 608,379
شیر
24.42 6,720,628 0.01 0.04%
دلار: 23.57
ریال: 6,486,700
دلار: 22.76
ریال: 6,263,780
دلار: 21.97
ریال: 6,046,364
دلار: 21.21
ریال: 5,837,204
لاستیک
159.00 43,758,390 0 0.00%
دلار: 152.05
ریال: 41,845,681
دلار: 145.5
ریال: 40,043,055
دلار: 139.23
ریال: 38,317,488
دلار: 133.22
ریال: 36,663,476
قهوه
109.65 30,176,777 0.75 -0.68%
دلار: 104.46
ریال: 28,748,437
دلار: 98.84
ریال: 27,201,756
دلار: 93.52
ریال: 25,737,639
دلار: 88.5
ریال: 24,356,085
جو دو سر
285.5000 78,572,455 0.25 0.09%
دلار: 271.5725
ریال: 74,739,468
دلار: 256.5363
ریال: 70,601,355
دلار: 242.305
ریال: 66,684,759
دلار: 228.8788
ریال: 62,989,735
آب پرتقال
119.05 32,763,751 2.65 -2.18%
دلار: 114.98
ریال: 31,643,646
دلار: 108.73
ریال: 29,923,583
دلار: 102.81
ریال: 28,294,340
دلار: 97.22
ریال: 26,755,916
چوب
576.10 158,548,481 8.2 1.44%
دلار: 532.18
ریال: 146,461,258
دلار: 498.73
ریال: 137,255,483
دلار: 467.32
ریال: 128,611,137
دلار: 437.96
ریال: 120,530,972
پشم
1,134.00 312,088,140 0 0.00%
دلار: 1,095.67
ریال: 301,539,341
دلار: 1,058.59
ریال: 291,334,554
دلار: 1,022.87
ریال: 281,504,053
دلار: 988.28
ریال: 271,984,539
چای
2.39 657,752 0 0.00%
دلار: 2.17
ریال: 597,206
دلار: 1.96
ریال: 539,412
دلار: 1.78
ریال: 489,874
دلار: 1.61
ریال: 443,088
كاكائو
2,295.00 631,606,950 9 0.39%
دلار: 2,191.36
ریال: 603,084,186
دلار: 2,100.61
ریال: 578,108,878
دلار: 2,013.74
ریال: 554,201,385
دلار: 1,930.30
ریال: 531,237,863
کلزا
487.30 134,109,833 1.4 -0.29%
دلار: 477.94
ریال: 131,533,867
دلار: 469.42
ریال: 129,189,078
دلار: 461.05
ریال: 126,885,571
دلار: 452.88
ریال: 124,637,105
شکر
11.99 3,299,768 0.13 -1.07%
دلار: 11.66
ریال: 3,208,949
دلار: 11.21
ریال: 3,085,104
دلار: 10.79
ریال: 2,969,516
دلار: 10.38
ریال: 2,856,680
ذرت
320.2500 88,136,003 4.25 -1.31%
دلار: 308.5866
ریال: 84,926,118
دلار: 295.5033
ریال: 81,325,463
دلار: 282.9677
ریال: 77,875,541
دلار: 270.98
ریال: 74,576,406
دامداری قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
گاو زنده
101.0750 27,816,851 0.63 0.62%
دلار: 97.1452
ریال: 26,735,330
دلار: 93.9509
ریال: 25,856,227
دلار: 90.857
ریال: 25,004,755
دلار: 87.8737
ریال: 24,183,721
مرغ
4.95 1,362,290 0 0.00%
دلار: 4.82
ریال: 1,326,512
دلار: 4.7
ریال: 1,293,487
دلار: 4.58
ریال: 1,260,462
دلار: 4.46
ریال: 1,227,437
گوشت گاو
14.49 3,987,793 0.05 0.35%
دلار: 14.13
ریال: 3,888,717
دلار: 13.77
ریال: 3,789,642
دلار: 13.43
ریال: 3,696,070
دلار: 13.09
ریال: 3,602,499
فیدر گاو
141.2500 38,873,413 2 1.44%
دلار: 134.6269
ریال: 37,050,669
دلار: 130.157
ریال: 35,820,508
دلار: 125.8402
ریال: 34,632,481
دلار: 121.6627
ریال: 33,482,792
صنعتی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
مس
2.9065 799,898 0.01 0.24%
دلار: 2.8081
ریال: 772,817
دلار: 2.731
ریال: 751,599
دلار: 2.6556
ریال: 730,848
دلار: 2.5829
ریال: 710,840
قیر طبیعی
2,666.00 733,709,860 2 -0.08%
دلار: 2,450.82
ریال: 674,490,172
دلار: 2,251.26
ریال: 619,569,265
دلار: 2,067.97
ریال: 569,126,024
دلار: 1,899.62
ریال: 522,794,420
فولاد
3,816.00 1,050,201,360 31 0.82%
دلار: 3,539.35
ریال: 974,064,514
دلار: 3,309.60
ریال: 910,835,016
دلار: 3,094.99
ریال: 851,772,198
دلار: 2,894.01
ریال: 796,460,492
زغال سنگ
52.80 14,531,088 0.52 -0.98%
دلار: 50.93
ریال: 14,016,445
دلار: 49.12
ریال: 13,518,315
دلار: 47.37
ریال: 13,036,698
دلار: 45.69
ریال: 12,574,345
کبالت
28,500.00 7,843,485,000 0 0.00%
دلار: 27,089.25
ریال: 7,455,232,493
دلار: 25,749.75
ریال: 7,086,588,698
دلار: 24,472.95
ریال: 6,735,200,570
دلار: 23,261.70
ریال: 6,401,852,457
سرب
1,799.00 495,102,790 8 -0.44%
دلار: 1,732.62
ریال: 476,834,350
دلار: 1,668.75
ریال: 459,256,688
دلار: 1,607.05
ریال: 442,276,231
دلار: 1,547.86
ریال: 425,986,551
آلومینیوم
1,700.00 467,857,000 1 -0.06%
دلار: 1,664.47
ریال: 458,078,789
دلار: 1,629.62
ریال: 448,487,720
دلار: 1,595.62
ریال: 439,130,580
دلار: 1,562.30
ریال: 429,960,583
قلع
17,675.00 4,864,336,750 87.5 0.50%
دلار: 17,120.01
ریال: 4,711,597,952
دلار: 16,582.69
ریال: 4,563,722,115
دلار: 16,061.27
ریال: 4,420,222,117
دلار: 15,557.54
ریال: 4,281,590,583
روی
2,218.00 610,415,780 21.5 -0.96%
دلار: 2,138.82
ریال: 588,624,652
دلار: 2,062.52
ریال: 567,626,129
دلار: 1,988.88
ریال: 547,359,665
دلار: 1,917.90
ریال: 527,825,259
نیکل
13,612.75 3,746,364,928 38 -0.28%
دلار: 13,015.15
ریال: 3,581,899,432
دلار: 12,443.41
ریال: 3,424,550,866
دلار: 11,897.54
ریال: 3,274,321,983
دلار: 11,374.81
ریال: 3,130,461,460
مولیبدن
19.38 5,333,570 0 0.00%
دلار: 18.43
ریال: 5,072,120
دلار: 17.52
ریال: 4,821,679
دلار: 16.66
ریال: 4,584,999
دلار: 15.84
ریال: 4,359,326
سنگ آهن
110.50 30,410,705 1.5 -1.34%
دلار: 105.63
ریال: 29,070,432
دلار: 100.96
ریال: 27,785,202
دلار: 96.51
ریال: 26,560,517
دلار: 92.26
ریال: 25,390,875
سودا خاکستر
1,266.67 348,600,251 0 0.00%
دلار: 1,244.00
ریال: 342,361,240
دلار: 1,221.70
ریال: 336,224,057
دلار: 1,199.92
ریال: 330,229,983
دلار: 1,178.38
ریال: 324,301,960
آهن 62٪ آهن
107.4600 29,574,067 0.23 -0.21%
دلار: 103.3228
ریال: 28,435,468
دلار: 99.3468
ریال: 27,341,233
دلار: 95.5212
ریال: 26,288,389
دلار: 91.8461
ریال: 25,276,965
لیتیم
39,000.00 10,733,190,000 0 0.00%
دلار: 38,348.70
ریال: 10,553,945,727
دلار: 37,709.10
ریال: 10,377,921,411
دلار: 37,077.30
ریال: 10,204,043,733
دلار: 36,461.10
ریال: 10,034,459,331
INDEX قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
خشک بالتیک
1,293.00 355,846,530 24 -1.82%
دلار: 1,194.73
ریال: 328,801,643
دلار: 1,103.96
ریال: 303,820,832
دلار: 1,020.05
ریال: 280,727,961
دلار: 942.47
ریال: 259,377,169
صفحه اول CRB
151.93 41,812,655 0.11 0.07%
دلار: 148.72
ریال: 40,929,231
دلار: 145.58
ریال: 40,065,072
دلار: 142.51
ریال: 39,220,177
دلار: 139.5
ریال: 38,391,795
صفحه اول LME
2,889.40 795,191,774 0 0.00%
دلار: 2,834.50
ریال: 780,082,745
دلار: 2,780.76
ریال: 765,292,960
دلار: 2,727.88
ریال: 750,739,855
دلار: 2,675.87
ریال: 736,426,183
S & P GSCI
1,724.45 474,585,885 1.76 0.10%
دلار: 1,672.02
ریال: 460,156,624
دلار: 1,621.15
ریال: 446,156,692
دلار: 1,571.83
ریال: 432,583,334
دلار: 1,524.07
ریال: 419,439,305
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی