بازارهای کالایی

  • داده های زنده
  • پیش بینی
انرژی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
نفت خام
59.3100 14,409,958 0.28 -0.47% 1.13% -7.96% 22.24% Apr 09 -
برنت
2.5340 615,661 0.01 -0.94% -0.26% -6.42% 38.01% Apr 08 -
گاز طبیعی
2.5340 615,661 0.01 0.52% 0.92% -5.87% -0.20% Apr 09 -
بنزین
1.9461 472,824 0.01 -0.67% -0.76% -6.42% 38.01% Apr 09 -
سوخت گرمایشی
1.7927 435,554 0.02 -0.94% 1.15% -6.50% 20.80% Apr 09 -
اتانول
1.9050 462,839 0.05 2.92% -0.26% 6.42% 32.94% Apr 08 -
نفتا
543.82 132,126,507 4.47 -0.82% -3.63% -7.28% 25.68% Apr 08 -
پروپان
0.87 211,375 0.03 -2.85% -8.28% -7.05% 34.55% Apr 08 -
اورانیوم
30.7500 7,471,020 0.3 -0.97% -1.60% 11.01% 0.16% Apr 08 -
فلزات قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
طلا
1,949.55 473,662,668 7.67 0.40% 5.80% 9.95% 36.65% Jul 28 -
نقره
24.352 5,916,562 0.26 -1.05% 9.30% 36.41% 47.99% Jul 28 -
پلاتین
947.40 230,180,304 2.06 0.22% 7.44% 17.60% 7.78% Jul 28 -
پالادیوم
2,279.03 553,713,129 31.47 -1.36% 5.61% 19.72% 46.70% Jul 28 -
منگنز
34.50 8,382,120 1 -2.82% -5.48% -12.66% -5.48% Jul 24 -
نئودیمیم
392,500.00 95,361,800,000 0 0.00% 0.00% 3.97% 2.61% Jul 24 -
رودیوم
8,775.00 2,131,974,000 125 -1.40% 0.86% 9.69% 149.64% Jul 24 -
کشاورزی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
سویا
895.0000 217,449,200 11 -1.21% -0.14% 3.38% 1.04% Jul 28 -
گندم
523.7500 127,250,300 2.5 -0.47% -0.71% 7.88% 4.02% Jul 28 -
پنبه
60.75 14,759,820 0.06 0.10% -3.43% 1.90% -4.74% Jul 28 -
برنج
11.5150 2,797,684 0.13 -1.07% -2.46% -15.95% -6.46% Jul 28 -
روغن نخل
2,449.00 595,009,040 4 -0.16% -3.13% 3.29% 1.24% Jul 28 -
پنیر
2.5780 626,351 0 0.00% 0.31% 16.92% 41.80% Jul 28 -
شیر
24.42 5,933,083 0.01 0.04% 0.41% 16.62% 39.78% Jul 28 -
لاستیک
159.00 38,630,640 0 0.00% 1.73% 13.09% -30.20% Jul 28 -
قهوه
109.65 26,640,564 0.75 -0.68% 9.10% 11.15% 8.40% Jul 28 -
جو دو سر
285.5000 69,365,080 0.25 0.09% 3.63% -14.90% 10.34% Jul 28 -
آب پرتقال
119.05 28,924,388 2.65 -2.18% -3.09% -1.53% 17.06% Jul 28 -
چوب
576.10 139,969,256 8.2 1.44% 12.26% 35.20% 71.56% Jul 28 -
پشم
1,134.00 275,516,640 0 0.00% 0.00% 2.16% -35.35% Jul 24 -
چای
2.39 580,674 0 0.00% -5.91% -7.36% -16.72% Jul 24 -
كاكائو
2,295.00 557,593,200 9 0.39% 5.47% -0.78% -3.69% Jul 28 -
کلزا
487.30 118,394,408 1.4 -0.29% 0.54% 2.78% 8.43% Jul 28 -
شکر
11.99 2,913,090 0.13 -1.07% 2.74% 2.39% -0.66% Jul 28 -
ذرت
320.2500 77,807,940 4.25 -1.31% -1.46% -1.39% -23.20% Jul 28 -
دامداری قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
گاو زنده
101.0750 24,557,182 0.63 0.62% -0.64% 6.51% -6.97% Jul 28 -
0
مرغ
4.95 1,202,652 0 0.00% 1.23% 4.87% 6.45% Jul 24 -
گوشت گاو
14.49 3,520,490 0.05 0.35% 1.47% 1.68% 38.93% Jul 24 -
فیدر گاو
141.2500 34,318,100 2 1.44% 0.12% 5.63% -0.74% Jul 28 -
صنعتی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
مس
2.9065 706,163 0.01 0.24% -1.26% 8.29% 7.27% Jul 28 -
قیر طبیعی
2,666.00 647,731,360 2 -0.08% -2.06% 6.90% -23.57% Jul 28 -
فولاد
3,816.00 927,135,360 31 0.82% 2.66% 3.70% -6.24% Jul 28 -
زغال سنگ
52.80 12,828,288 0.52 -0.98% -1.82% -2.22% -29.60% Jul 27 -
کبالت
28,500.00 6,924,360,000 0 0.00% 0.00% 0.00% 9.62% Jul 24 -
سرب
1,799.00 437,085,040 8 -0.44% 0.31% 1.52% -11.88% Jul 24 -
آلومینیوم
1,700.00 413,032,000 1 -0.06% 2.32% 8.28% -6.13% Jul 24 -
قلع
17,675.00 4,294,318,000 87.5 0.50% 1.92% 6.19% 0.43% Jul 23 -
روی
2,218.00 538,885,280 21.5 -0.96% 1.63% 8.20% -10.17% Jul 24 -
نیکل
13,612.75 3,307,353,740 38 -0.28% 3.28% 9.83% -4.97% Jul 24 -
مولیبدن
19.38 4,708,565 0 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% Jul 24 -
سنگ آهن
110.50 26,847,080 1.5 -1.34% 0.45% 6.25% -6.36% Jul 24 -
سودا خاکستر
1,266.67 307,750,143 0 0.00% -0.52% 0.00% -23.69% Jul 28 -
آهن 62٪ آهن
107.4600 26,108,482 0.23 -0.21% 0.26% 4.27% -10.46% Jul 27 -
لیتیم
39,000.00 9,475,440,000 0 0.00% 0.00% -3.70% -41.79% Jul 28 -
INDEX قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک
1,293.00 314,147,280 24 -1.82% -22.94% -27.93% -32.73% Jul 27 -
صفحه اول CRB
151.93 36,912,913 0.11 0.07% 1.58% 5.68% -18.66% Jul 24 -
صفحه اول LME
2,889.40 702,008,624 0 0.00% 1.99% 9.85% 1.50% Jul 24 -
S & P GSCI
1,724.45 418,972,372 1.76 0.10% 1.35% 6.18% -30.15% Jul 24 -
انرژی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
نفت خام
59.3100 14,409,958 0.28 -0.47%
دلار: 56.5845
ریال: 13,747,770
دلار: 53.8118
ریال: 13,074,115
دلار: 51.176
ریال: 12,433,721
دلار: 48.6651
ریال: 11,823,673
برنت
2.5340 615,661 0.01 -0.94%
دلار: 60.0041
ریال: 14,578,596
دلار: 57.1768
ریال: 13,891,675
دلار: 54.4879
ریال: 13,238,380
دلار: 51.9188
ریال: 12,614,192
گاز طبیعی
2.5340 615,661 0.01 0.52%
دلار: 2.3677
ریال: 575,256
دلار: 2.2345
ریال: 542,894
دلار: 2.1086
ریال: 512,305
دلار: 1.9899
ریال: 483,466
بنزین
1.9461 472,824 0.01 -0.67%
دلار: 1.8416
ریال: 447,435
دلار: 1.7382
ریال: 422,313
دلار: 1.6405
ریال: 398,576
دلار: 1.5484
ریال: 376,199
سوخت گرمایشی
1.7927 435,554 0.02 -0.94%
دلار: 1.7219
ریال: 418,353
دلار: 1.6474
ریال: 400,252
دلار: 1.5759
ریال: 382,881
دلار: 1.5077
ریال: 366,311
اتانول
1.9050 462,839 0.05 2.92%
دلار: 1.7842
ریال: 433,489
دلار: 1.6711
ریال: 406,010
دلار: 1.5651
ریال: 380,257
دلار: 1.4659
ریال: 356,155
نفتا
543.82 132,126,507 4.47 -0.82%
دلار: 516.9
ریال: 125,586,024
دلار: 491.34
ریال: 119,375,966
دلار: 466.97
ریال: 113,455,031
دلار: 443.86
ریال: 107,840,226
پروپان
0.87 211,375 0.03 -2.85%
دلار: 0.81
ریال: 196,798
دلار: 0.76
ریال: 184,650
دلار: 0.71
ریال: 172,502
دلار: 0.66
ریال: 160,354
اورانیوم
30.7500 7,471,020 0.3 -0.97%
دلار: 30.2396
ریال: 7,347,013
دلار: 29.7383
ریال: 7,225,217
دلار: 29.2433
ریال: 7,104,952
دلار: 28.7574
ریال: 6,986,898
فلزات قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
طلا
1,949.55 473,662,668 7.67 0.40%
دلار: 1,902.65
ریال: 462,267,844
دلار: 1,866.57
ریال: 453,501,847
دلار: 1,831.08
ریال: 444,879,197
دلار: 1,796.17
ریال: 436,397,463
نقره
24.352 5,916,562 0.26 -1.05%
دلار: 23.682
ریال: 5,753,779
دلار: 22.924
ریال: 5,569,615
دلار: 22.19
ریال: 5,391,282
دلار: 21.48
ریال: 5,218,781
پلاتین
947.40 230,180,304 2.06 0.22%
دلار: 893.5
ریال: 217,084,760
دلار: 861.91
ریال: 209,409,654
دلار: 831.34
ریال: 201,982,366
دلار: 801.89
ریال: 194,827,194
پالادیوم
2,279.03 553,713,129 31.47 -1.36%
دلار: 2,159.10
ریال: 524,574,936
دلار: 2,059.27
ریال: 500,320,239
دلار: 1,964.20
ریال: 477,222,032
دلار: 1,873.42
ریال: 455,166,123
منگنز
34.50 8,382,120 1 -2.82%
دلار: 33.97
ریال: 8,253,351
دلار: 33.44
ریال: 8,124,582
دلار: 32.93
ریال: 8,000,673
دلار: 32.42
ریال: 7,876,763
نئودیمیم
392,500.00 95,361,800,000 0 0.00%
دلار: 378,330.75
ریال: 91,919,239,020
دلار: 364,671.75
ریال: 88,600,648,380
دلار: 351,523.00
ریال: 85,406,028,080
دلار: 338,806.00
ریال: 82,316,305,760
رودیوم
8,775.00 2,131,974,000 125 -1.40%
دلار: 8,341.52
ریال: 2,026,655,699
دلار: 7,929.09
ریال: 1,926,451,706
دلار: 7,537.73
ریال: 1,831,366,881
دلار: 7,165.67
ریال: 1,740,971,183
کشاورزی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
سویا
895.0000 217,449,200 11 -1.21%
دلار: 871.909
ریال: 211,839,011
دلار: 849.4445
ریال: 206,381,036
دلار: 827.517
ریال: 201,053,530
دلار: 806.1265
ریال: 195,856,494
گندم
523.7500 127,250,300 2.5 -0.47%
دلار: 501.7019
ریال: 121,893,494
دلار: 478.062
ریال: 116,149,944
دلار: 455.5805
ریال: 110,687,838
دلار: 434.0993
ریال: 105,468,766
پنبه
60.75 14,759,820 0.06 0.10%
دلار: 57.91
ریال: 14,069,814
دلار: 55.76
ریال: 13,547,450
دلار: 53.68
ریال: 13,042,093
دلار: 51.69
ریال: 12,558,602
برنج
11.5150 2,797,684 0.13 -1.07%
دلار: 11.0245
ریال: 2,678,513
دلار: 10.737
ریال: 2,608,662
دلار: 10.4563
ریال: 2,540,463
دلار: 10.1835
ریال: 2,474,183
روغن نخل
2,449.00 595,009,040 4 -0.16%
دلار: 2,331.82
ریال: 566,538,987
دلار: 2,216.53
ریال: 538,528,129
دلار: 2,107.13
ریال: 511,948,305
دلار: 2,003.12
ریال: 486,678,035
پنیر
2.5780 626,351 0 0.00%
دلار: 2.4808
ریال: 602,735
دلار: 2.3872
ریال: 579,994
دلار: 2.2973
ریال: 558,152
دلار: 2.2106
ریال: 537,087
شیر
24.42 5,933,083 0.01 0.04%
دلار: 23.57
ریال: 5,726,567
دلار: 22.76
ریال: 5,529,770
دلار: 21.97
ریال: 5,337,831
دلار: 21.21
ریال: 5,153,182
لاستیک
159.00 38,630,640 0 0.00%
دلار: 152.05
ریال: 36,942,068
دلار: 145.5
ریال: 35,350,680
دلار: 139.23
ریال: 33,827,321
دلار: 133.22
ریال: 32,367,131
قهوه
109.65 26,640,564 0.75 -0.68%
دلار: 104.46
ریال: 25,379,602
دلار: 98.84
ریال: 24,014,166
دلار: 93.52
ریال: 22,721,619
دلار: 88.5
ریال: 21,501,960
جو دو سر
285.5000 69,365,080 0.25 0.09%
دلار: 271.5725
ریال: 65,981,255
دلار: 256.5363
ریال: 62,328,059
دلار: 242.305
ریال: 58,870,423
دلار: 228.8788
ریال: 55,608,393
آب پرتقال
119.05 28,924,388 2.65 -2.18%
دلار: 114.98
ریال: 27,935,541
دلار: 108.73
ریال: 26,417,041
دلار: 102.81
ریال: 24,978,718
دلار: 97.22
ریال: 23,620,571
چوب
576.10 139,969,256 8.2 1.44%
دلار: 532.18
ریال: 129,298,453
دلار: 498.73
ریال: 121,171,441
دلار: 467.32
ریال: 113,540,067
دلار: 437.96
ریال: 106,406,762
پشم
1,134.00 275,516,640 0 0.00%
دلار: 1,095.67
ریال: 266,203,983
دلار: 1,058.59
ریال: 257,195,026
دلار: 1,022.87
ریال: 248,516,495
دلار: 988.28
ریال: 240,112,509
چای
2.39 580,674 0 0.00%
دلار: 2.17
ریال: 527,223
دلار: 1.96
ریال: 476,202
دلار: 1.78
ریال: 432,469
دلار: 1.61
ریال: 391,166
كاكائو
2,295.00 557,593,200 9 0.39%
دلار: 2,191.36
ریال: 532,412,826
دلار: 2,100.61
ریال: 510,364,206
دلار: 2,013.74
ریال: 489,258,270
دلار: 1,930.30
ریال: 468,985,688
کلزا
487.30 118,394,408 1.4 -0.29%
دلار: 477.94
ریال: 116,120,302
دلار: 469.42
ریال: 114,050,283
دلار: 461.05
ریال: 112,016,708
دلار: 452.88
ریال: 110,031,725
شکر
11.99 2,913,090 0.13 -1.07%
دلار: 11.66
ریال: 2,832,914
دلار: 11.21
ریال: 2,723,582
دلار: 10.79
ریال: 2,621,538
دلار: 10.38
ریال: 2,521,925
ذرت
320.2500 77,807,940 4.25 -1.31%
دلار: 308.5866
ریال: 74,974,200
دلار: 295.5033
ریال: 71,795,482
دلار: 282.9677
ریال: 68,749,832
دلار: 270.98
ریال: 65,837,301
دامداری قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
گاو زنده
101.0750 24,557,182 0.63 0.62%
دلار: 97.1452
ریال: 23,602,398
دلار: 93.9509
ریال: 22,826,311
دلار: 90.857
ریال: 22,074,617
دلار: 87.8737
ریال: 21,349,794
مرغ
4.95 1,202,652 0 0.00%
دلار: 4.82
ریال: 1,171,067
دلار: 4.7
ریال: 1,141,912
دلار: 4.58
ریال: 1,112,757
دلار: 4.46
ریال: 1,083,602
گوشت گاو
14.49 3,520,490 0.05 0.35%
دلار: 14.13
ریال: 3,433,025
دلار: 13.77
ریال: 3,345,559
دلار: 13.43
ریال: 3,262,953
دلار: 13.09
ریال: 3,180,346
فیدر گاو
141.2500 34,318,100 2 1.44%
دلار: 134.6269
ریال: 32,708,952
دلار: 130.157
ریال: 31,622,945
دلار: 125.8402
ریال: 30,574,135
دلار: 121.6627
ریال: 29,559,170
صنعتی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
مس
2.9065 706,163 0.01 0.24%
دلار: 2.8081
ریال: 682,256
دلار: 2.731
ریال: 663,524
دلار: 2.6556
ریال: 645,205
دلار: 2.5829
ریال: 627,541
قیر طبیعی
2,666.00 647,731,360 2 -0.08%
دلار: 2,450.82
ریال: 595,451,227
دلار: 2,251.26
ریال: 546,966,130
دلار: 2,067.97
ریال: 502,433,991
دلار: 1,899.62
ریال: 461,531,675
فولاد
3,816.00 927,135,360 31 0.82%
دلار: 3,539.35
ریال: 859,920,476
دلار: 3,309.60
ریال: 804,100,416
دلار: 3,094.99
ریال: 751,958,770
دلار: 2,894.01
ریال: 703,128,670
زغال سنگ
52.80 12,828,288 0.52 -0.98%
دلار: 50.93
ریال: 12,373,953
دلار: 49.12
ریال: 11,934,195
دلار: 47.37
ریال: 11,509,015
دلار: 45.69
ریال: 11,100,842
کبالت
28,500.00 6,924,360,000 0 0.00%
دلار: 27,089.25
ریال: 6,581,604,180
دلار: 25,749.75
ریال: 6,256,159,260
دلار: 24,472.95
ریال: 5,945,947,932
دلار: 23,261.70
ریال: 5,651,662,632
سرب
1,799.00 437,085,040 8 -0.44%
دلار: 1,732.62
ریال: 420,957,355
دلار: 1,668.75
ریال: 405,439,500
دلار: 1,607.05
ریال: 390,448,868
دلار: 1,547.86
ریال: 376,068,066
آلومینیوم
1,700.00 413,032,000 1 -0.06%
دلار: 1,664.47
ریال: 404,399,631
دلار: 1,629.62
ریال: 395,932,475
دلار: 1,595.62
ریال: 387,671,835
دلار: 1,562.30
ریال: 379,576,408
قلع
17,675.00 4,294,318,000 87.5 0.50%
دلار: 17,120.01
ریال: 4,159,477,630
دلار: 16,582.69
ریال: 4,028,930,362
دلار: 16,061.27
ریال: 3,902,246,159
دلار: 15,557.54
ریال: 3,779,859,918
روی
2,218.00 538,885,280 21.5 -0.96%
دلار: 2,138.82
ریال: 519,647,707
دلار: 2,062.52
ریال: 501,109,859
دلار: 1,988.88
ریال: 483,218,285
دلار: 1,917.90
ریال: 465,972,984
نیکل
13,612.75 3,307,353,740 38 -0.28%
دلار: 13,015.15
ریال: 3,162,160,844
دلار: 12,443.41
ریال: 3,023,250,894
دلار: 11,897.54
ریال: 2,890,626,318
دلار: 11,374.81
ریال: 2,763,623,838
مولیبدن
19.38 4,708,565 0 0.00%
دلار: 18.43
ریال: 4,477,753
دلار: 17.52
ریال: 4,256,659
دلار: 16.66
ریال: 4,047,714
دلار: 15.84
ریال: 3,848,486
سنگ آهن
110.50 26,847,080 1.5 -1.34%
دلار: 105.63
ریال: 25,663,865
دلار: 100.96
ریال: 24,529,242
دلار: 96.51
ریال: 23,448,070
دلار: 92.26
ریال: 22,415,490
سودا خاکستر
1,266.67 307,750,143 0 0.00%
دلار: 1,244.00
ریال: 302,242,240
دلار: 1,221.70
ریال: 296,824,232
دلار: 1,199.92
ریال: 291,532,563
دلار: 1,178.38
ریال: 286,299,205
آهن 62٪ آهن
107.4600 26,108,482 0.23 -0.21%
دلار: 103.3228
ریال: 25,103,307
دلار: 99.3468
ریال: 24,137,299
دلار: 95.5212
ریال: 23,207,831
دلار: 91.8461
ریال: 22,314,928
لیتیم
39,000.00 9,475,440,000 0 0.00%
دلار: 38,348.70
ریال: 9,317,200,152
دلار: 37,709.10
ریال: 9,161,802,936
دلار: 37,077.30
ریال: 9,008,300,808
دلار: 36,461.10
ریال: 8,858,588,856
INDEX قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
خشک بالتیک
1,293.00 314,147,280 24 -1.82%
دلار: 1,194.73
ریال: 290,271,601
دلار: 1,103.96
ریال: 268,218,122
دلار: 1,020.05
ریال: 247,831,348
دلار: 942.47
ریال: 228,982,511
صفحه اول CRB
151.93 36,912,913 0.11 0.07%
دلار: 148.72
ریال: 36,133,011
دلار: 145.58
ریال: 35,370,117
دلار: 142.51
ریال: 34,624,230
دلار: 139.5
ریال: 33,892,920
صفحه اول LME
2,889.40 702,008,624 0 0.00%
دلار: 2,834.50
ریال: 688,670,120
دلار: 2,780.76
ریال: 675,613,450
دلار: 2,727.88
ریال: 662,765,725
دلار: 2,675.87
ریال: 650,129,375
S & P GSCI
1,724.45 418,972,372 1.76 0.10%
دلار: 1,672.02
ریال: 406,233,979
دلار: 1,621.15
ریال: 393,874,604
دلار: 1,571.83
ریال: 381,891,817
دلار: 1,524.07
ریال: 370,288,047
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی