iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تولید سیمان

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

NORTH

0 2017 12 7077 3150 : 7077 هزاران تن

استونی

0 2019 12 39.6 11 : 94.1 هزاران تن

اوکراین

0 2017 11 874 112 : 1560 هزاران تن

افغانستان

109.60 2017 12 186 31.5 : 186 هزاران تن

پاکستان

3486.00 2019 11 4092 864 : 4092 هزاران تن

تایوان

0 2019 11 933 749 : 2201 هزاران تن

ترینیداد و توباگو

47190.00 2019 12 62006 0 : 95156 تن

تایلند

3293.07 2019 12 3264 522 : 4211 هزاران تن

چین

19935.00 2019 12 22487 782 : 23427 ده هزار تن

روسیه

0 2019 12 3.83 1.6 : 7.7 میلیون ها تن از تونس

ژاپن

0 2019 12 5198 4218 : 9368 هزاران تن

قزاقستان

0 2019 12 644 197 : 1215 هزاران تن

کنیا

453092.00 2019 11 497930 154781 : 591612 تن

کلمبیا

1299460.00 2019 12 1112915 508774 : 1299460 تن

لیبریا

0 2019 09 20816 225 : 43913 تن

لهستان

0 2019 12 1621 189 : 2037 هزاران تن

مالزی

1418.00 2019 12 1451 147 : 2442 هزاران تن

هند

30455.00 2019 12 27156 9355 : 33124 هزاران تن
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

افغانستان

109.60 2017 12 224 224 224 224 هزاران تن

پاکستان

3486.00 2019 11 2600 3250 3600 3600 هزاران تن

ترینیداد و توباگو

47190.00 2019 12 62700 62900 63000 62500 تن

تایلند

3293.07 2019 12 3500 3600 3800 3550 هزاران تن

چین

19935.00 2019 12 19500 20500 18000 16500 ده هزار تن

کنیا

453092.00 2019 11 462000 470000 575000 510000 تن

کلمبیا

1299460.00 2019 12 1000000 1050000 1170000 1080000 تن

مالزی

1418.00 2019 12 1250 1400 1700 1350 هزاران تن

هند

30455.00 2019 12 29500 275000 30091 34780 هزاران تن