شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

آلمان

61.80 2021 01 55 -63.9 : 89.6

انگلستان

16.90 2020 12 -2.9 -80.6 : 61

ایتالیا

40.10 2020 12 19.3 -61.6 : 80.4

سوئیس

46.80 2020 12 30 -91.1 : 65

فرانسه

50.80 2020 12 24.2 -63.9 : 79.8

منطقه یورو

58.30 2021 01 54.4 -63.7 : 89.9
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

آلمان

61.80 2021 01 15 11 5 1

انگلستان

16.90 2020 12 16 9 5 25

ایتالیا

40.10 2020 12 12 8 10 25

سوئیس

46.80 2020 12 16 12 14 18

فرانسه

50.80 2020 12 14 12 5 32

منطقه یورو

58.30 2021 01 19 14 4 4
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی