شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

آلمان

-49.50 2020 03 8.7 -63.9 : 89.6

ایتالیا

-57.60 2020 03 -10.7 -61.6 : 80.4

انگلستان

-58.50 2020 03 -37.5 -80.6 : 61

سوئیس

-45.80 2020 03 7.7 -91.1 : 65

فرانسه

-53.30 2020 03 1.1 -63.9 : 79.8

منطقه یورو

-49.50 2020 03 10.4 -63.7 : 89.9
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

آلمان

-49.50 2020 03 -30 -28 -24 -26

ایتالیا

-57.60 2020 03 -60 -48 -40 -40

انگلستان

-58.50 2020 03 -48 -36 -27 -44

سوئیس

-45.80 2020 03 -42 -36 -28 -30

فرانسه

-53.30 2020 03 -30 -28 -26 -22

منطقه یورو

-49.50 2020 03 -40 -32 -27 -36
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی