شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

آلمان

79.80 2021 06 84.4 -63.9 : 89.6

انگلستان

60.40 2021 03 35.8 -80.6 : 61

ایتالیا

59.70 2021 03 56.8 -61.6 : 80.4

سوئیس

72.20 2021 05 68.3 -91.1 : 72.2

فرانسه

66.70 2021 03 63.4 -63.9 : 79.8

منطقه یورو

81.30 2021 06 84 -63.7 : 89.9
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

آلمان

79.80 2021 06 25 5 12 85.1

انگلستان

60.40 2021 03 25 5 14 55

ایتالیا

59.70 2021 03 15 20 12 38

سوئیس

72.20 2021 05 45 22 25 65

فرانسه

66.70 2021 03 12 15 14 36

منطقه یورو

81.30 2021 06 38 10 5 84.9
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی