شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

آلمان

56.10 2020 09 71.5 -63.9 : 89.6

انگلستان

7.40 2020 10 35.1 -80.6 : 61

ایتالیا

38.90 2020 10 52.4 -61.6 : 80.4

سوئیس

26.20 2020 09 45.6 -91.1 : 65

فرانسه

42.30 2020 10 64.3 -63.9 : 79.8

منطقه یورو

52.30 2020 09 64 -63.7 : 89.9
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

آلمان

56.10 2020 09 1 15 11 2

انگلستان

7.40 2020 10 5 2 9 2

ایتالیا

38.90 2020 10 1 12 8 2

سوئیس

26.20 2020 09 15 18 16 40.2

فرانسه

42.30 2020 10 2 14 12 1

منطقه یورو

52.30 2020 09 4 19 14 2
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی