شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تمایلات کسب و کار کوچک

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

استرالیا

-3.76 2019 12 1.21 -21.17 : 18.55

انگلستان

36.00 2020 03 -34 -69 : 40

برزیل

0 2020 03 63.6 34.5 : 65.4

ژاپن

-15.00 2019 12 -4 -60 : 46
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

استرالیا

-3.76 2019 12 -2 -1 -1 -6

انگلستان

36.00 2020 03 -18 -12 -7 -16

ژاپن

-15.00 2019 12 -54 -36 -24 -20
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی