شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تمایلات کسب و کار کوچک

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

انگلستان

-2.00 2020 09 -84 -84 : 40

استرالیا

-9.68 2020 06 -4.93 -21.17 : 18.55

برزیل

55.10 2020 08 48.8 34.5 : 65.4

ژاپن

-45.00 2020 06 -15 -60 : 46
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

انگلستان

-2.00 2020 09 -20 -20 15 -42

استرالیا

-9.68 2020 06 -1 1 2.5 -1

برزیل

55.10 2020 08 50 50 53 48

ژاپن

-45.00 2020 06 -10 16 12 -30
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی