شاخص PMI خدمات

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

آلمان

62.20 2021 07 57.5 16.2 : 62.2

ایالات متحده

59.80 2021 07 64.6 26.7 : 70.4

ایرلند

63.10 2021 06 62.1 13.9 : 64

انگلستان

57.80 2021 07 62.4 13.4 : 62.9

استرالیا

57.80 2021 06 61.2 27.1 : 63

اسپانیا

62.50 2021 06 59.4 7.1 : 62.5

ایتالیا

56.70 2021 06 53.1 10.8 : 57.7

برزیل

53.90 2021 06 48.3 27.4 : 57.1

چین

50.30 2021 06 55.1 26.5 : 58.4

روسیه

56.50 2021 06 57.5 12.2 : 58.5

ژاپن

46.40 2021 07 48 21.5 : 55.3

سوئد

67.40 2021 06 71.7 34.4 : 71.7

سریلانکا

51.30 2021 06 39.5 29.8 : 66.8

سوئیس

64.40 2021 06 58.8 21.8 : 68.4

فرانسه

57.00 2021 07 57.8 10.2 : 62.9

قزاقستان

54.00 2021 06 52.8 12.6 : 54

منطقه یورو

60.40 2021 07 58.3 12 : 60.4

نیجریه

47.30 2021 04 47.9 25.3 : 62.3

نیوزیلند

58.60 2021 06 56.3 26.8 : 61.1

هند

41.20 2021 06 46.4 5.4 : 57.5
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

آلمان

62.20 2021 07 55 53.6 54 57.1

ایالات متحده

59.80 2021 07 55.5 52 53 59

ایرلند

63.10 2021 06 52 52 52 52.8

انگلستان

57.80 2021 07 52 53.2 53.4 55.1

استرالیا

57.80 2021 06 56 54 52 58

اسپانیا

62.50 2021 06 54.5 54 54.2 58.5

ایتالیا

56.70 2021 06 54.9 53.6 54 56.8

برزیل

53.90 2021 06 49 50.1 51 50

چین

50.30 2021 06 52.2 52 51 53

روسیه

56.50 2021 06 52.3 52 52.5 53

ژاپن

46.40 2021 07 51 52 50 49

سوئد

67.40 2021 06 57 57 55.7 63.4

سریلانکا

51.30 2021 06 57 57 59 58

سوئیس

64.40 2021 06 54 54.5 56 57

فرانسه

57.00 2021 07 55.1 53.6 54 56.2

قزاقستان

54.00 2021 06 50 50 50 51

منطقه یورو

60.40 2021 07 53.8 54 54.5 56.9

نیجریه

47.30 2021 04 47 49 51 45

نیوزیلند

58.60 2021 06 55 53 53 57

هند

41.20 2021 06 52.6 52 53 51
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی