خبر

شاخص مدیران خرید خدمات

کشور آخرین زمان قبلی واحد اندازه گیری
آلمان
53.2 16.2 50.1 61.8
ایالات متحده
51.3 26.7 51.7 70.4
ایتالیا
54.3 10.8 54.6 58
ایرلند
53.3 13.9 56.6 66.6
استرالیا
53.1 19.5 54.4 58.8
اسپانیا
56.2 7.1 56.1 62.5
انگلستان
55 13.4 53.1 62.9
برزیل
53.7 27.4 54.8 60.8
چین
52.5 26.5 52.7 58.4
روسیه
50.5 12.2 51.4 58.5
ژاپن
53.6 21.5 54.1 55.9
سوئیس
47.55 21.92 52.99 74.55
سوئد
48.1 34.5 54.1 71.2
سری لانکا
56.7 29.8 53 71
فرانسه
51.3 10.2 48.3 62.9
قزاقستان
50.7 12.6 51 54.6
کانادا
49.3 44.5 46.4 56.1
منطقه یورو
53.3 12 51.5 59.8
مغولستان
53.5 2023 06 54.8 امتیاز
نیجریه
51.1 25.3 52.7 62.3
نیوزلند
47.1 25.9 52.6 60.8
هندوستان
60.8 5.4 61.2 62.3
کشور فعلی زمان فصل اول فصل دوم فصل سوم فصل چهارم واحد اندازه گیری
آلمان
53.2 16.2 51.9 53.8 52.5 51 61.8
ایالات متحده
51.3 26.7 52 54 53 51 70.4
ایتالیا
54.3 10.8 52.9 53 52.5 52.9 58
ایرلند
53.3 13.9 55.5 55 56 55 66.6
استرالیا
53.1 19.5 51.9 53.4 54 54.5 58.8
اسپانیا
56.2 7.1 52.5 51.3 50.2 52 62.5
انگلستان
55 13.4 52.5 53 53.3 51.6 62.9
برزیل
53.7 27.4 52 52 54 55 60.8
چین
52.5 26.5 52.1 53 52 53 58.4
روسیه
50.5 12.2 51.9 50.5 51 52 58.5
ژاپن
53.6 21.5 52.9 53.2 53.4 52 55.9
سوئیس
47.55 21.92 51.7 52.4 53.3 52.5 74.55
سوئد
48.1 34.5 53.2 53.8 52.5 52 71.2
سری لانکا
56.7 29.8 56 54 52 51 71
فرانسه
51.3 10.2 50.9 51.4 52.3 51.8 62.9
قزاقستان
50.7 12.6 50.8 51.4 51 50.8 54.6
کانادا
49.3 44.5 50 51 52.5 52.2 56.1
منطقه یورو
53.3 12 52.7 53 53.5 52.5 59.8
نیجریه
51.1 25.3 50.8 52 51.3 50.5 62.3
نیوزلند
47.1 25.9 54 53.6 52.9 52.4 60.8
هندوستان
60.8 5.4 56 54 52 53 62.3
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین