شاخص PMI خدمات

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
آلمان
52.40 2021 10 56.2 16.2 : 61.8
ایالات متحده
58.20 2021 10 54.9 26.7 : 70.4
ایرلند
63.70 2021 09 63.7 13.9 : 66.6
انگلستان
58.00 2021 10 55.4 13.4 : 62.9
استرالیا
45.70 2021 09 45.6 27.1 : 63
اسپانیا
56.90 2021 09 60.1 7.1 : 62.5
ایتالیا
55.50 2021 09 58 10.8 : 58
برزیل
54.60 2021 09 55.1 27.4 : 57.1
چین
53.40 2021 09 46.7 26.5 : 58.4
روسیه
50.50 2021 09 49.3 12.2 : 58.5
ژاپن
50.70 2021 10 47.8 21.5 : 55.3
سوئد
69.60 2021 09 65.1 34.4 : 71.2
سریلانکا
52.20 2021 09 46.2 29.8 : 66.8
سوئیس
61.30 2021 08 60.8 21.8 : 68.4
فرانسه
56.60 2021 10 56.2 10.2 : 62.9
قزاقستان
51.20 2021 09 51.4 12.6 : 54
منطقه یورو
54.70 2021 10 56.4 12 : 59.8
نیجریه
46.90 2021 08 44.8 25.3 : 62.3
نیوزیلند
46.90 2021 09 35.4 27 : 61.7
هند
55.20 2021 09 56.7 5.4 : 57.5
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری
آلمان
52.40 2021 10 53.6 54 54.2 55
ایالات متحده
58.20 2021 10 52 53 52 55.5
ایرلند
63.70 2021 09 56.5 54 54.6 58
انگلستان
58.00 2021 10 55.2 54.4 53.8 54.5
استرالیا
45.70 2021 09 54 52 51 52
اسپانیا
56.90 2021 09 54 54.2 54.6 54.9
ایتالیا
55.50 2021 09 53.6 54 54.4 54.9
برزیل
54.60 2021 09 52.1 51 53 53
چین
53.40 2021 09 52 51 50.5 50.2
روسیه
50.50 2021 09 56.5 52.5 54 51
ژاپن
50.70 2021 10 52 50 51 46
سوئد
69.60 2021 09 56.4 55.7 54.9 57
سریلانکا
52.20 2021 09 57 59 59 57
سوئیس
61.30 2021 08 54.5 56 55.6 57.6
فرانسه
56.60 2021 10 53.6 54 54.4 55.1
قزاقستان
51.20 2021 09 50 50 50 50
منطقه یورو
54.70 2021 10 54 54.5 54.7 54.6
نیجریه
46.90 2021 08 49 51 49.7 47.4
نیوزیلند
46.90 2021 09 53 53 52 48
هند
55.20 2021 09 52 53 51 52.6
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی