خبر

شاخص مدیران خرید خدمات

کشور آخرین زمان قبلی واحد اندازه گیری
آلمان
49.8 2023 09 47.3 امتیاز
ایالات متحده
50.2 2023 09 50.5 امتیاز
ایرلند
55 2023 08 56.7 امتیاز
انگلستان
47.2 2023 09 49.5 امتیاز
استرالیا
50.5 2023 09 47.8 امتیاز
اسپانیا
49.3 2023 08 52.8 امتیاز
ایتالیا
49.8 2023 08 51.5 امتیاز
برزیل
50.6 2023 08 50.2 امتیاز
چین
51.8 2023 08 54.1 امتیاز
روسیه
57.6 2023 08 54 امتیاز
ژاپن
53.3 2023 09 54.3 امتیاز
سوئیس
50.3 2023 08 42.69 امتیاز
سوئد
49 2023 08 53.4 امتیاز
سری لانکا
57.6 2023 08 59.5 امتیاز
فرانسه
43.9 2023 09 46 امتیاز
قزاقستان
50.2 2023 08 51.6 امتیاز
منطقه یورو
48.4 2023 09 47.9 امتیاز
مغولستان
53.5 2023 06 54.8 امتیاز
نیجریه
41.4 2023 02 49.6 امتیاز
نیوزلند
47.1 2023 08 47.8 امتیاز
هندوستان
60.1 2023 08 62.3 امتیاز
کشور فعلی زمان فصل اول فصل دوم فصل سوم فصل چهارم واحد اندازه گیری
آلمان
49.8 2023 09 49.8 49.5 52.9 53.2 امتیاز
ایالات متحده
50.2 2023 09 50.2 51.5 53 52 امتیاز
ایرلند
55 2023 08 52.9 53.4 54 54.5 امتیاز
انگلستان
47.2 2023 09 47.2 51.5 52 52.5 امتیاز
استرالیا
50.5 2023 09 50.5 50.5 52.5 53 امتیاز
اسپانیا
49.3 2023 08 52.9 50.5 50.4 51.7 امتیاز
ایتالیا
49.8 2023 08 51.5 51.3 50.4 51.9 امتیاز
برزیل
50.6 2023 08 50.2 52 53 52 امتیاز
چین
51.8 2023 08 52.6 51.5 52 52.1 امتیاز
روسیه
57.6 2023 08 56.5 51 52 51.9 امتیاز
ژاپن
53.3 2023 09 53.3 53.6 53.4 52.9 امتیاز
سوئیس
50.3 2023 08 50.8 51.5 52.4 52.7 امتیاز
سوئد
49 2023 08 48 51.9 52.8 53.2 امتیاز
سری لانکا
57.6 2023 08 52 55 53 56 امتیاز
فرانسه
43.9 2023 09 43.9 49.4 51.4 52.9 امتیاز
قزاقستان
50.2 2023 08 51 52 52 51.8 امتیاز
منطقه یورو
48.4 2023 09 48.4 52 52 52.7 امتیاز
نیجریه
41.4 2023 02 49.7 50.1 48.7 50.8 امتیاز
نیوزلند
47.1 2023 08 47.4 52 54.5 54 امتیاز
هندوستان
60.1 2023 08 59 56 54.3 53 امتیاز
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین