شاخص PMI خدمات

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

آلمان

46.80 2021 01 47 16.2 : 60.3

ایالات متحده

57.50 2021 01 54.8 26.7 : 61

ایرلند

50.10 2020 12 45.4 13.9 : 64

انگلستان

38.80 2021 01 49.4 13.4 : 62.5

استرالیا

52.90 2020 11 51.4 27.1 : 63

اسپانیا

48.00 2020 12 39.5 7.1 : 60.3

ایتالیا

39.70 2020 12 39.4 10.8 : 57.7

برزیل

51.10 2020 12 50.9 27.4 : 57.1

چین

56.30 2020 12 57.8 26.5 : 58.4

روسیه

48.00 2020 12 48.2 12.2 : 58.5

ژاپن

45.70 2021 01 47.2 21.5 : 55.3

سوئد

56.60 2020 12 58.3 34.4 : 67.2

سریلانکا

55.60 2020 12 48.8 29.8 : 66.8

سوئیس

51.70 2020 08 51.6 21.4 : 68.4

فرانسه

46.50 2021 01 49.1 10.2 : 62.9

قزاقستان

44.10 2020 12 43.9 12.6 : 52.2

منطقه یورو

45.00 2021 01 46.4 12 : 58.3

نیجریه

45.70 2020 12 47.6 25.3 : 62.3

نیوزیلند

46.70 2020 11 50.8 26.7 : 60.8

هند

52.30 2020 12 53.7 5.4 : 57.5
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

آلمان

46.80 2021 01 54.7 53.2 53 52

ایالات متحده

57.50 2021 01 54 52 50.5 56.1

ایرلند

50.10 2020 12 53.6 52.8 52 51

انگلستان

38.80 2021 01 54 53.2 52 51

استرالیا

52.90 2020 11 50 50 50.5 52

اسپانیا

48.00 2020 12 53.7 52.5 52.5 51

ایتالیا

39.70 2020 12 52.9 52.5 52.9 50

برزیل

51.10 2020 12 51.1 51.3 51.3 51.5

چین

56.30 2020 12 52.9 53 52.2 53

روسیه

48.00 2020 12 54 53 52.3 52

ژاپن

45.70 2021 01 51 52 51.9 51.6

سوئد

56.60 2020 12 52 53.8 55 50.4

سریلانکا

55.60 2020 12 55 58 57 53

سوئیس

51.70 2020 08 52.8 53.2 54 51

فرانسه

46.50 2021 01 53 52.5 52.5 50.8

قزاقستان

44.10 2020 12 48 48 49 48

منطقه یورو

45.00 2021 01 53.6 52.5 51 50

نیجریه

45.70 2020 12 52.4 54.5 54 51.7

نیوزیلند

46.70 2020 11 51.5 52 52.5 51

هند

52.30 2020 12 52 51 52.6 53.2
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی