شاخص PMI خدمات

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

آلمان

48.90 2020 09 52.5 16.2 : 60.3

ایالات متحده

56.00 2020 09 55 26.7 : 61

ایرلند

45.80 2020 08 51.9 13.9 : 64

انگلستان

52.30 2020 09 58.8 13.4 : 62.5

استرالیا

36.20 2020 09 42.5 27.1 : 63

اسپانیا

42.40 2020 09 47.7 7.1 : 60.3

ایتالیا

48.80 2020 08 51.6 10.8 : 57.7

برزیل

50.40 2020 09 49.5 27.4 : 57.1

چین

54.80 2020 08 54.1 26.5 : 58.4

روسیه

53.70 2020 09 58.2 12.2 : 58.5

ژاپن

46.60 2020 09 45 21.5 : 55.3

سوئد

54.70 2020 09 56.6 34.4 : 67.2

سریلانکا

54.30 2020 08 51.4 29.8 : 66.8

سوئیس

51.70 2020 08 51.6 21.4 : 68.4

فرانسه

46.50 2020 09 51.5 10.2 : 62.9

قزاقستان

52.20 2020 08 32.4 12.6 : 48

منطقه یورو

46.20 2020 09 50.5 12 : 58.3

نیجریه

41.90 2020 09 44.7 25.3 : 62.3

نیوزیلند

50.30 2020 09 46.9 26.1 : 60.8

هند

49.80 2020 09 41.8 5.4 : 57.5
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

آلمان

48.90 2020 09 52 54.7 53.2 49

ایالات متحده

56.00 2020 09 51.1 50 52 51.8

ایرلند

45.80 2020 08 51 53.6 52.8 50

انگلستان

52.30 2020 09 51 54 53.2 49.2

استرالیا

36.20 2020 09 43.5 46 48 42.5

اسپانیا

42.40 2020 09 51 53.7 52.5 48.4

ایتالیا

48.80 2020 08 50 52.9 52.5 44

برزیل

50.40 2020 09 51.5 51.1 51.3 50.8

چین

54.80 2020 08 53 52.9 53 52

روسیه

53.70 2020 09 55.7 54 53 56.5

ژاپن

46.60 2020 09 51.6 51 52 50.5

سوئد

54.70 2020 09 50.4 52 53.8 48

سریلانکا

54.30 2020 08 53 53 55 51

سوئیس

51.70 2020 08 48 51 52.8 52.5

فرانسه

46.50 2020 09 50.8 53 52.5 48

قزاقستان

52.20 2020 08 48 48 48 46

منطقه یورو

46.20 2020 09 50 53.6 52.5 47

نیجریه

41.90 2020 09 52 51.7 53.4 47

نیوزیلند

50.30 2020 09 51 51.5 52 50.5

هند

49.80 2020 09 53.2 52 50 51
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی