شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص PMI خدمات

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

آلمان

31.40 2020 04 31.7 16.2 : 60.3

ایرلند

13.90 2020 04 32.5 13.9 : 64

ایالات متحده

36.90 2020 05 26.7 26.7 : 61

انگلستان

27.80 2020 05 13.4 13.4 : 62.5

استرالیا

27.10 2020 04 38.7 27.1 : 63

ایتالیا

10.80 2020 04 17.4 10.8 : 57.7

اسپانیا

7.10 2020 04 23 7.1 : 60.3

برزیل

27.40 2020 04 34.5 27.4 : 57.1

چین

44.40 2020 04 43 26.5 : 54.7

روسیه

12.20 2020 04 37.1 12.2 : 58.4

ژاپن

25.30 2020 05 21.5 21.5 : 55.3

سریلانکا

29.80 2020 03 50.2 32 : 66.8

سوئد

39.00 2020 04 46.1 34.5 : 67.2

سوئیس

0 2020 02 57.3 48.9 : 68.4

فرانسه

29.40 2020 04 27.4 10.2 : 62.9

قزاقستان

12.60 2020 04 40.6 12.6 : 46.6

منطقه یورو

28.70 2020 04 26.4 12 : 58.3

نیجریه

49.20 2020 03 58.6 41 : 62.3

نیوزیلند

25.90 2020 04 37.3 25.9 : 60.8

هند

5.40 2020 04 49.3 5.4 : 57.5
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

آلمان

31.40 2020 04 45 49 52 40

ایرلند

13.90 2020 04 46 49 51 42

ایالات متحده

36.90 2020 05 43 46 48 37.9

انگلستان

27.80 2020 05 45 49.2 51 42

استرالیا

27.10 2020 04 38 45 47 34

ایتالیا

10.80 2020 04 43 44 50 36

اسپانیا

7.10 2020 04 43 48.4 51 38

برزیل

27.40 2020 04 40 45 47 30

چین

44.40 2020 04 50 52 53 45

روسیه

12.20 2020 04 47 48.5 51.7 41.9

ژاپن

25.30 2020 05 50 50.5 51.6 37

سریلانکا

29.80 2020 03 47 51 53 46

سوئد

39.00 2020 04 44 48 50.4 38

فرانسه

29.40 2020 04 46 48 50.8 42

قزاقستان

12.60 2020 04 45 46 48 25

منطقه یورو

28.70 2020 04 43 47 50 41

نیجریه

49.20 2020 03 45 52 53 33

نیوزیلند

25.90 2020 04 47 48 50 45

هند

5.40 2020 04 44 48 50.2 42
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی