میزان سفارشات جدید

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

آلمان

0 2021 04 111 8.8 : 114

ایالات متحده

0 2021 04 512857 223500 : 551446

استرالیا

0 2021 03 60 -37 : 60

اسلواکی

0 2021 04 5439 699 : 5439

اتریش

0 2021 04 157 74.5 : 157

اسپانیا

0 2021 05 -3 -61 : 15

ایتالیا

123.00 2020 12 110 4.16 : 140

انگلستان

11310.00 2021 03 10083 5806 : 25109

تایوان

52294.00 2021 05 54930 2279 : 60549

جمهوری چک

0 2021 04 126 58.04 : 217

چین

0 2021 05 52 29.3 : 65.1

دانمارک

0 2021 03 -5 -59 : 44

رومانی

0 2021 04 169 37.6 : 175

ژاپن

0 2021 04 904 700 : 1624

سوئد

0 2021 04 121 73 : 134

فرانسه

0 2021 05 -14.7 -65.2 : 25.9

فنلاند

0 2021 04 130 69.2 : 170

کانادا

56977392.00 2021 04 57801104 14816411 : 62845337

کره جنوبی

0 2021 04 14687024 93961 : 14895263

لهستان

0 2021 04 133 67.5 : 202

مجارستان

0 2021 04 121 50.3 : 267

یونان

-20.00 2021 04 -17 -61 : 6
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

ایتالیا

123.00 2020 12 116 125 92 104

انگلستان

11310.00 2021 03 13200 12180 12500 12500

تایوان

52294.00 2021 05 44500 45000 45000 42750

کانادا

56977392.00 2021 04 58033486 58297379 58561273 57769593

یونان

-20.00 2021 04 -8 -10 -7 -10
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی